Akademia Edukatorów i Edukatorek Kulturowych

Proponujemy kilkuetapowe szkolenie skierowane do cudzoziemców i cudzoziemek mieszkających w Polsce, przygotowujące do pracy w charakterze edukatora międzykulturowego/ edukatorki międzykulturowej.

Całość kursu to:

 • szkolenie,
 • konsultacje indywidualne,
 • przeprowadzenie własnych zajęć (spotkanie, warsztat, wydarzenie kulturalne, webinarium)

Podczas szkolenia osoby uczestniczące zdobędą wiedzę oraz umiejętności umożliwiające prowadzenie zajęć na temat własnej kultury i dynamiki zjawisk na styku kultur oraz organizowania wydarzeń kulturalnych.

DLACZEGO?

Cudzoziemcy i cudzoziemki mieszkający w Polsce są często ambasadorami i ambasadorkami swoich krajów, występują w roli ekspertów od swojej kultury. Często z pasją i zaangażowaniem opowiadają o tym skąd pochodzą: o zwyczajach, tradycjach, normach i wartościach, codziennych zachowaniach, religii, literaturze, architekturze i innych aspektach. Podczas spotkań, zajęć bywają również pytani o swoje doświadczenia migracyjne, uchodźcze.
Prowadzenie zajęć na temat własnej kultury może być wyzwaniem zarówno merytorycznym jak i emocjonalnym. Z jednej strony ważna jest selekcja informacji, dostosowanie wiedzy do odbiorców, świadomość tego, co wspólne oraz tego co różne. Osoby prowadzące zajęcia mierzą się niekiedy ze stereotypami, uprzedzeniami lub tym, że zadawane są im zbyt osobiste pytania.
Ważna jest również kwestia przygotowania warsztatów, szkoleń, imprez integracyjnych w ciekawej formie, z użyciem interaktywnych ćwiczeń, również w formule zajęć online.

DO KOGO?

Akademia jest adresowana do cudzoziemców i cudzoziemek mieszkających w Polsce, którzy zamierzają wykorzystać zdobytą wiedzę w prowadzeniu zajęć o swoich kulturach pochodzenia, chcą być ambasadorami, ambasadorkami swojej kultury, swoich społeczności.

Warunkiem przyjęcia jest dobra znajomość języka polskiego. Preferowane będą osoby, które posiadają już doświadczenia w pracy na rzecz dialogu międzykulturowego i integracji cudzoziemców i cudzoziemek, działają aktywnie na rzecz swoich społeczności, współpracują z różnymi podmiotami takimi jak: szkoły, domy kultury, organizacje pozarządowe.

JAKIE KORZYŚCI ?

Po ukończeniu Akademii Edukatorów i Edukatorek Kulturowych osoby uczestniczące będą bardziej świadome swojej kultury oraz kultury swoich odbiorców: filtrów, wartości, norm kulturowych.

Zdobędą wiedzę na temat zjawisk zachodzących na styku kultur: stereotypów uprzedzeń, procesów adaptacyjnych, akulturacyjnych, integracji.

Zdobędą umiejętność przygotowania oraz prowadzenia różnych form zajęć grupowych z wykorzystaniem form aktywizujących, zarówno w formie stacjonarnej, jak i online, z wykorzystaniem nowych technologii. Uczestnicy i uczestniczki zajęć zwiększą swoje umiejętności interpersonalne, kompetencje wystąpień publicznych (również przed kamerą), prowadzenia dyskusji z poszanowaniem różnorodności, posługiwanie się włączającym językiem, umiejętność reagowania na trudne sytuacje.

KIEDY?

Harmonogram kursu

Akademia odbędzie się w terminie marzec-czerwiec 2021 r. Całość akademii to 77 godziny w formule warsztatowej oraz konsultacji indywidualnych. Akademia to 11 dni szkoleniowych, z czego pierwszy zjazd jest dwudniowy, kolejne zjazdy jednodniowe, a ostatni trzydniowy.

Akademia odbywa się w formule pracy online. Jeżeli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli, ostatni zjazd będzie mieć formę stacjonarną i odbędzie się w Warszawie lub pod Warszawą.

Terminy zjazdów:

 • 6- 7.03
 • 21.03
 • 11.04
 • 18.04
 • 09.05
 • 16.05
 • 06.06
 • 18-19-20.06

ILE TO KOSZTUJE?

Osoby uczestniczące nie ponoszą kosztów związanych z uczestnictwem w Akademii.

W przypadku, gdy ostatni zjazd odbędzie się w formie stacjonarnej, organizatorzy pokrywają koszt pobytu oraz dojazdu osób uczestniczących.

Warunkiem nieodpłatnego uczestnictwa i ukończenia akademii jest przeprowadzenie wydarzenia, w uzgodnionej z osobami prowadzącymi formule (online, stacjonarnie, szkolenie, warsztat, wydarzenie kulturalne).

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

1. Od 15 lutego na naszej stronie będzie dostępny formularz zgłoszeniowy. Należy go wypełnić i przesłać CV na adres [email protected] do dnia 20.02.2021. CV bez wypełnionego formularza nie będą rozpatrywane.
2. Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę rekrutacyjną w formie online w dniach: 23-24 lutego 2021 r.
3. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 26.02.2021

WIĘCEJ INFORMACJI?

Osoby zainteresowane udziałem w Akademii zapraszamy do udziału w webinarze informacyjnym 17 lutego o godz. 19. 

Kontakt mailowy: [email protected]

 

Akademia Edukatorów i Edukatorek Kulturowych to działanie w ramach projektu „Polska naszym wspólnym domem”, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

 

Working together for an inclusive Europe

 

Osoby prowadzące:

Dominika Cieślikowska

Absolwentka Psychologii Stosunków Międzykulturowych Uniwersytetu SWPS, certyfikowana trenerka i superwizorka umiejętności międzykulturowych i antydyskryminacyjnych. Od ponad 15 lat uczestniczy i współorganizuje krajowe i międzynarodowe przedsięwzięcia (szkolenia, webinaria, projekty badawcze, konferencje, publikacje) promujące kompetencje międzykulturowe, dialog między kulturami i zarządzanie różnorodnością. Współautorka, autorka i redaktorka ponad 40 publikacji, w tym podręcznika dotyczącego dobrych praktyk integracji migrantów dla edukatorów współpracujących Z OBWE/ ODHiR. Pracuje z różnymi instytucjami nad wprowadzaniem modelu wielokulturowej instytucji oraz osobami indywidualnymi w zakresie zwiększania kompetencji międzykulturowych. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi osobami prowadzącymi działania międzykulturowe: prowadziła Pracownię Edukacji Wielokulturowej w ramach rocznych programów trenerskich i współprowadziła Akademię Edukatorów Międzykulturowych Fundacji Ocalenie.

Anna Kawalska

Psycholożka międzykulturowa, certyfikowana trenerka umiejętności psychologicznych i kompetencji międzykulturowych. Posiada ponad 15 lat doświadczenia w projektowaniu oraz prowadzeniu warsztatów i treningów dla różnych grup odbiorców: dzieci oraz dorosłych: studentów i studentek, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych, pracowników administracji publicznej, klientów biznesowych.
Specjalizuje się w tematyce: komunikacji międzykulturowej, zarządzaniu wielokulturowością, różnorodnością, praw człowieka oraz umiejętności interpersonalnych.
Wspiera migrantów i migrantki oraz osoby w procedurze uchodźczej w procesie adaptacji i integracji.
Tworzy materiały edukacyjne dla trenerów i trenerek oraz kadry pedagogicznej, autorka wielu publikacji na temat edukacji wielokulturowej, różnorodności oraz praw człowieka, współautorka podręcznika “Warsztaty kompetencji międzykulturowych- podręcznik dla trenerów”. Współautorka i współprowadząca Akademii Edukatorów Międzykulturowych oraz Akademii Mentorów Międzykulturowych w Fundacji Ocalenie.