Bezpłatna pomoc psychologiczna

Zapraszamy cudzoziemców i cudzoziemki na indywidualne spotkania z psychologiem, prowadzone w atmosferze zaufania, dyskrecji i szacunku.

Jest to czas przeznaczony na to, by w bezpiecznych warunkach:

  • otrzymać wsparcie i zrozumienie w trudnych sytuacjach,
  • poprawić rozumienie i radzenie sobie z własnymi emocjami (lękiem, niepokojem, osamotnieniem, agresją),
  • skonsultować się przed podjęciem ważnych decyzji życiowych,
  • wspólnie poszukać rozwiązań dla napotykanych problemów,
  • znaleźć motywację do zmiany.

Konsultacje prowadzone są w językach – polskim, angielskim oraz rosyjskim. Możliwe jest zorganizowanie konsultacji w innych językach – przy wsparciu tłumacza.

Oferowana przez nas pomoc jest bezpłatna.

Na konsultacje można zapisywać się mailowo: [email protected] lub telefonicznie: 22 828 04 50 (w godz. 9-17). Konsultacje odbywają się siedzibie Fundacji w Warszawie (ul. Krucza 6/14a). W trakcie pandemii mogą być także prowadzone zdalnie.

 

***

W okresie od sierpnia 2020 do lutego 2021 r. psychoterapia jest współfinansowana ze środków Fundacji PZU w ramach projektu „Wsparcie dzieci uchodźczych i ich rodzin”.