Centrum Pomocy Ofiarom Tortur

[UA/ TJ/ GEO/ FR/ AR >>>]

 

W czerwcu 2020 roku Fundacja Ocalenie uruchomiła Centrum Pomocy dla Ofiar Tortur. Projekt jest współfinansowany ze środków Dobrowolnego Funduszu ONZ na Rzecz Ofiar Tortur.

Kto może zgłosić się do Centrum?

Ze wsparcia Centrum Pomocy dla Ofiar Tortur mogą skorzystać osoby, które:

  • są cudzoziemkami lub cudzoziemcami mieszkającymi aktualnie w Polsce,
  • doznały przemocy ze strony lub za przyzwoleniem przedstawicieli władzy (w dowolnym państwie) i w związku z tym istnieje prawdopodobieństwo, że doświadczyły tortur.

Jakiego rodzaju wsparcie zapewnia Centrum?

Osobom, które spełniają określone wyżej kryteria i zgłoszą się do nas, zaproponujemy:

  • spotkanie diagnostyczne z psychologiem (w razie potrzeby z udziałem tłumacza), w celu zbadania psychologicznych skutków tortur,
  • na wniosek klienta/ klientki wystawiana będzie opinia psychologiczna do dyspozycji osoby
    zainteresowanej.

Osobom, które ze względu na doświadczenie tortur będą potrzebowały dalszego wsparcia, zaoferujemy, w zależności od indywidualnych potrzeb:

  • psychoterapię,
  • leczenie psychiatryczne,
  • pomoc prawną,
  • wsparcie socjalne.

W razie potrzeby, możemy również zapewnić wsparcie rodzinie danej osoby.

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia, w dowolnym języku, można kierować na adres [email protected] lub telefonicznie 884 828 454 (polski, angielski).

Do czasu poprawy sytuacji epidemicznej konsultacje będziemy prowadzić zdalnie – telefonicznie lub internetowo (zgodnie z preferencjami klientki/klienta). Konsultacje bezpośrednie zostaną wznowione, kiedy będzie to możliwe i bezpieczne.

Pobierz ulotkę >>>

 

UA/ TJ/ GEO/ FR/ AR