Ruszyły grupy wsparcia dla kobiet

W lipcu rozpoczęliśmy nabór na cykl spotkań grup wsparcia dla kobiet cudzoziemek, które na stałe mieszkają w Polsce. Kobiety będą się regularnie spotykać w domku na Jazdowie, aby pod opieką profesjonalistek dawać sobie wzajemne wsparcie emocjonalne, pomagać w przezwyciężaniu problemów i stawianiu celów na przyszłość.

Do grupy mogą dołączyć kobiety, które mieszkają w Polsce na podstawie:

 • wizy typu C, D, nr: 04,05,05a, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 17a, 18, 19, 21, 22, 23;
 • zezwolenia na pobyt czasowy lub stały;
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego;
 • zgody na pobyt humanitarny;
 • zgody na pobyt tolerowany;
 • statusu uchodźcy;
 • ochrony uzupełniającej;
 • ruchu bezwizowego. 

Poza tym, warsztaty są skierowane do wszystkich pań, które chcą się spotkać, porozmawiać oraz potrzebują wsparcia i poczucia wspólnoty z innymi kobietami. Uczestniczki:

 • spędzą czas z innymi kobietami w przyjaznej atmosferze;
 • będą miały przestrzeń do dzielenia się tym, co dla nich ważne i swoim doświadczeniem;
  otrzymają wsparcie i radę (jeśli będą tego potrzebować);
 • poznają inne kobiety cudzoziemki mieszkające w Polsce;
 • odpoczną, oderwą się od codziennych obowiązków.

Spotkania odbędą się w trzech grupach językowych – rosyjskiej, tadżyckiej i angielskiej – które będą się nieco różniły pod względem formy i treści. 

Grupa rosyjskojęzyczna – grupa wsparcia i krąg pieśni dla kobiet

Gdzie? W domku na Jazdowie- dokładny adres zostanie podany uczestniczkom po zakwalifikowaniu się do grupy

Kiedy? W środy w godz. 18.00-21.00 – w lipcu (21 i 28 lipca), we wrześniu (15, 22 i 29 września) oraz w każdą środę października 2021

Co?

Grupa służy tworzeniu atmosfery wspólnoty, do której każda kobieta może wnieść swój głos i otrzymać wsparcie od innych. Będzie to przestrzeń do dzielenia się tym, co dla uczestniczek ważne, może też trudne. Wierzymy w to, że mądrość grupy i atmosfera wsparcia pomagają pokonać trudne chwile. 

Będziemy również wspólnie śpiewać. Chcemy zaprosić kobiety do śpiewu pieśni słowiańskich, czasem wielogłosowych, ale jesteśmy również otwarte na wymianę pieśni i poznawanie pieśni z innych krajów. Wspólny kobiecy śpiew ma ogromną moc. Kobiety zawsze zbierały się i śpiewały razem, wspierając się bez słów, dodając sobie otuchy, przekazując mądrość. Pieśni towarzyszyły kobietom w pracy, w domowych obowiązkach, podczas ważnych wydarzeń i świętowania.

Zapraszamy do poczucia kobiecej wspólnoty i wsparcia właśnie poprzez wspólne śpiewanie. Do udziału w grupie nie są potrzebne żadne umiejętności wokalne. Pieśni, które będziemy śpiewać, są dla wszystkich, również dla kobiet, które dotychczas nie śpiewały w grupie. 

Grupę poprowadzą:

Monika Szeliga – psychoterapeutka gestalt, współpracująca od kilku lat z Fundacją Ocalenie, gdzie prowadzi psychoterapię osób w kryzysie oraz z doświadczeniem traumy. Trenerka rozwoju osobistego, od wielu lat tworzy grupy wsparcia dla kobiet i treningi radzenia sobie ze stresem, współtworzy projekt „Śpiewanie terapeutyczne”. Interesuje się pracą z ciałem, emocjami i głosem. W Warszawie prowadzi spotkania medytacyjne. 
Przez wiele lat, razem z Agnieszką Mazur,  śpiewała w kobiecej grupie folkowej „Stara Śpiewka”.

Agnieszka Mazur – z wykształcenia psycholożka, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie studiuje w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt i współpracuje z Towarzystwem Pomocy Młodzieży. Ukończyła także roczny kurs „Porozumienie bez Przemocy” (ang. Nonviolent Communication NVC). Jako terapeutka pomaga osobom dorosłym w zrobieniu pierwszego kroku ku ZMIANIE – kierując się myślą Irvina D.Yaloma, że zmiana jest możliwa, kiedy przyjmujemy odpowiedzialność za swoje życie. W psychoterapii pracuje również z głosem. Wierzy w uzdrawiającą moc śpiewania we wspólnocie – od kilku lat śpiewa w kobiecym kręgu tradycyjne pieśni słowiańskie.

>>> Opis grupy w języku rosyjskim oraz formularz zgłoszeniowy znajdziesz TUTAJ.

Grupa tadżyckojęzyczna – grupa wsparcia dla kobiet

Gdzie? W domku na Jazdowie- dokładny adres zostanie podany uczestniczkom po zakwalifikowaniu się do grupy

Kiedy? We wtorki w godz. 15.00-18.00, od 27 lipca do końca września 2021.

Co?

Spotkania będą skoncentrowane na roli kobiety we współczesnym świecie. Panie będą rozmawiać o tym, co oznacza dla nich bycie kobietą, matką, przyjaciółką, pracownicą i jakie stoją przed nimi wyzwania. Razem z prowadzącą, będą się starały spojrzeć na siebie i swoje problemy z nowej perspektywy i poszukać drogi do przezwyciężenia trudności. Nauczą się identyfikować swoje zasoby, mocne strony i potrzeby.

Udział w spotkaniach to szansa na uzyskanie wsparcia, zrozumienia i wiedzy pomocnej w codziennym życiu.

Grupę poprowadzą:

Ewelina Burdon – psychoterapeutka, pedagożka. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych. Pracuje z młodzieżą i dorosłymi. Od roku prowadzi terapię indywidualną w Fundacji Ocalenie.

Aleksandra Szymczyk – tłumaczka, kulturoznawczyni i iranistka. Feministka, współinicjatorka i fundatorka „Akcji Demokracji”. Członkini Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Specjalizuje się w przekładzie na język angielski publikacji z zakresu historii i teorii fotografii oraz szeroko pojmowanej sztuki. W zakresie tłumaczeń współpracuje z galeriami, muzeami, instytucjami kultury, kolektywami i agencjami fotograficznymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze szeroko rozumianych praw człowieka, w tym praw kobiet i praw osób LGBTQIA+ oraz NGO zajmującymi się przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym i popularyzacją czytelnictwa.

>>> Opis grupy w języku tadżyckim oraz formularz zgłoszeniowy znajdziesz TUTAJ.

Grupa angielskojęzyczna – artystyczna grupa wsparcia dla kobiet

Gdzie? W domku na Jazdowie – dokładny adres zostanie podany uczestniczkom po zakwalifikowaniu się do grupy

Kiedy? W poniedziałki w godz. 15.00-18.00, od 26 lipca do połowy października 2021.

Co?

W poniedziałek, 26 lipca, ruszamy z wyjątkowym projektem – artystyczną grupą wsparcia dla migrantek i uchodźczyń w języku angielskim! Naszym celem jest, aby uczestniczki grupy dawały sobie psychiczne wsparcie, uczyły się przezwyciężania trudności, lepiej rozumiały swoje emocje, rozwijały kreatywność.

W naszej grupie:

 • spotkasz kobiety z podobnymi do Twoich doświadczeniami;
 • przekonasz się, że sztuka może pomóc w wyrażaniu emocji i odkrywaniu siebie;
 • dowiesz się więcej o sobie i swoich emocjach;
 • poczujesz, że ze swoimi przeżyciami nie jesteś sama;
 • rozwiniesz swoją kreatywność;
 • poznasz wybrane techniki relaksacji i dbania o swoją psychikę.

Dołącz do nas, jeśli:

 • czujesz, że chciałabyś poznać kobiety z podobnymi do Twoich przeżyciami;
 • czujesz, że przydałoby Ci się wsparcie;
 • chcesz ciekawie spędzić czas i oderwać się od codziennych obowiązków;
 • masz potrzebę rozmowy i bycia zrozumianą;
 • lubisz robić coś twórczego (albo nigdy tego nie robiłaś i chcesz spróbować);
 • chcesz lepiej poznać i zrozumieć siebie.

*Uwaga! Grupa wsparcia nie jest grupą terapeutyczną. Oznacza to, że służy wymianie doświadczeń z osobami w podobnej sytuacji i ma na celu Twój wewnętrzny rozwój, ale nie ma działania leczącego. Jjeśli czujesz, że twoje samopoczucie ostatnio bardzo się pogorszyło i nie możesz normalnie funkcjonować, prosimy abyś zgłosiła się na konsultację indywidualną do naszego psychologa.

Grupę poprowadzą: 

Bogumiła  Chodzyńska –  jest doświadczonym psychologiem oraz terapeutą w trakcie certyfikacji. Jest też dyplomowaną fotografką. W swojej praktyce lubi używać sztuki i arteterapii, ponieważ one pozwalają uwolnić trudne emocje i pogłębiać wiedzę o sobie.

Irina Grishina – jest dyplomowaną projektantką i ceramiczką z wieloletnim doświadczeniem. Prowadzi warsztaty ceramiczne, gdzie uczy od podstaw pracy z materiałem i umiejętności  poszukiwania inspiracji z otaczającego świata. 

Anna  Kawalska – psycholożka międzykulturowa, trenerka umiejętności psychospołecznych, arteterapeutka, od ponad 15 lat wspiera osoby z doświadczeniem migracji oraz w procedurze uchodźczej w procesie adaptacji do życia w Polsce oraz integracji.

Patrycja  Szeląg- Jarosz  od 2007 roku współpracuje z organizacjami i instytucjami niosącymi pomoc osobom w sytuacji kryzysu oraz po doświadczeniu przemocy. Większość doświadczenia zawodowego zdobyła pracując z osobami z „grup wrażliwych”, głównie z kobietami i młodzieżą borykającymi się z urazami psychicznymi związanymi z doświadczeniem przymusowej migracji, uchodźstwa i przestępstw transgranicznych. Stosując różnorodność jaką daje współczesna psychologia, pracuje w obszarze organizowania interwencji kryzysowej, psychoedukacji/ warsztatu oraz terapii. W ramach grupy wsparcia dla kobiet poprowadzi zajęcia przy użyciu techniki kolażu.

>>> Opis grupy w języku angielskim oraz formularz zgłoszeniowy znajdziesz TUTAJ.

Zapraszamy do udziału lub podzielenia się informacją ze znajomymi kobietami!

Warsztaty dla kobiet realizowane są w ramach projektu ”CPC III”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Bezpieczna przystań