Wiedza do potęgi: rekrutacja do programu tutorsko-stypendialnego dla młodych uchodźców

Wiedza do potęgi to program Fundacji Ocalenie i Fundacji BNP Paribas, skierowany do młodych uchodźczyń i uchodźców, którzy mają trudności w nauce i mogliby z tego powodu przerwać edukację. Program zakłada pomoc w nauce, warsztaty, wspólne wyjścia i spotkania w ramach półkolonii. Organizatorzy będą też w stałym kontakcie z rodzinami dzieci objętych programem, oferując im niezbędne wsparcie. Rekrutacja uczestników trwa od 15 stycznia do 8 lutego 2019 r.

Wiedza do potęgi: opis programu

W każdej edycji programu weźmie udział od dziesięciu do piętnastu osób. Każdy z uczestników będzie miał dwóch opiekunów: jednego stałego, zapewniającego wsparcie w nauce i załatwianiu bieżących spraw związanych ze szkołą, a drugiego “mobilnego”, specjalizującego się w konkretnych przedmiotach (np. przedmioty ścisłe, język polski, język angielski), który będzie wspierał w tym samym czasie kilkoro uczniów.

Część uczestników – 5 wybranych osób – będzie też od września br. otrzymywać stypendium. Pokryje ono kieszonkowe ucznia oraz opłaty szkolne, takie jak składki na radę rodziców, ubezpieczenia, obiady,  wycieczki i podręczniki.

Program będzie miał dwa etapy:

W I etapie (od lutego do końca wakacji) skupimy się na pomocy uczniom i uczennicom w poprawianiu ocen końcowych, zorganizujemy spotkania z psychologiem w celu oceny potrzeb uczestników, a także serię warsztatów i wyjścia do rozmaitych instytucji kulturalnych i naukowych.

II etap rozpoczniemy w nowym roku szkolnym 2019/2020. Będziemy zapewniać uczestnikom regularne spotkania  z wolontariuszami, pomagającymi im w nauce, a wybranym uczniom i uczennicom zaoferujemy wsparcie finansowe.

Wszyscy uczestnicy i stypendyści będą mogli kontynuować program także po zakończeniu drugiego etapu, w kolejnej edycji programu.

Kto może się zgłaszać?

Do udziału w programie zapraszamy:

  • młodzież w wieku 13-18 lat ucząca się w Warszawie,
  • osoby ze statusem uchodźcy lub posiadające ochronę uzupełniającąpobyt ze względów humanitarnych lub pobyt tolerowany na terenie Polski; w wyjątkowych sytuacjach także osoby będące w procedurze uchodźczej,
  • osoby, które dobrowolnie chcą przystąpić do programu,
  • osoby, które mają problemy w nauce, a szczególnie te, u których istnieje  duże ryzyko rezygnacji z kształcenia,
  • osoby, które nie pracują zarobkowo w czasie  roku szkolnego w sposób, który uniemożliwiłby naukę.

Do programu mogą zakwalifikować się jedynie uczennice i uczniowie spełniający wszystkie powyższe warunki.

Rekrutacja uczestników

Rekrutacja uczestników odbywa się w następujący sposób:

  1. Formularz zgłoszeniowy dla uczestników.
  2. Wypełnij formularz (jeżeli masz mniej niż 18 lat, zrób to razem z rodzicem lub opiekunem prawnym).
  3. Przyjdź z formularzem do Centrum Pomocy Cudzoziemcom Fundacji Ocalenie w Warszawie (adres i godziny otwarcia biura w Warszawie tutaj) i złóż formularz. Jeśli masz mniej niż 18 lat, przyjdź razem z rodzicem lub opiekunem prawnym.
  4. Jeżeli nie umiesz samodzielnie wypełnić formularza, przyjdź  do Centrum Pomocy Cudzoziemcom Fundacji Ocalenie w Warszawie (adres i godziny otwarcia biura w Warszawie tutaj). Pomożemy Ci wypełnić formularz. Jeśli masz mniej niż 18 lat, przyjdź razem z rodzicem lub opiekunem prawnym.
  5. Jeśli masz jakieś pytania, zapraszamy do koordynatorki programu, Claudii Snochowskiej-Gonzales, która pełni dyżury w siedzibie Fundacji Ocalenie w Warszawie w godzinach 10.00-17.00 w poniedziałki i środy. Możesz także napisać e-mail na adres: [email protected] i umówić się na inny termin.

Rekrutacja do udziału w programie trwa od 15 stycznia do 8 lutego 2019 r.
O wynikach rekrutacji poinformujemy Cię do 24 lutego.

Udział w rekrutacji nie gwarantuje dostania się do programu.

Zapraszamy uczniów i uczennice do zgłaszania się do programu!