Wiedza do potęgi: rekrutacja do programu tutorsko-stypendialnego dla młodych uchodźców

Wiedza do potęgi to program Fundacji Ocalenie i Fundacji BNP Paribas, skierowany do młodych uchodźczyń i uchodźców, którzy mają trudności w nauce i mogliby z tego powodu przerwać edukację. Program zakłada pomoc w nauce, warsztaty, wspólne wyjścia i spotkania w ramach półkolonii. Organizatorzy będą też w stałym kontakcie z rodzinami dzieci objętych programem, oferując im niezbędne wsparcie. 

Rekrutacja uczestników trwa od 25 sierpnia do 6 września 2020 r.

Wiedza do potęgi: opis programu

Do każdej nowej edycji jest przyjmowanych od dziesięciu do piętnastu osób. Każdy z uczestników ma jednego stałego opiekuna, zapewniającego wsparcie w nauce i załatwianiu bieżących spraw związanych ze szkołą. W miarę możliwości staramy się zapewniać również drugiego,“mobilnego” opiekuna, specjalizującego się w konkretnych przedmiotach (np. przedmioty ścisłe, język polski, język angielski), który będzie wspierał w tym samym czasie kilkoro uczniów.

Część uczestników otrzymuje też stypendium przez 10 miesięcy trwania roku szkolnego. Pokrywa ono kieszonkowe ucznia oraz opłaty szkolne, takie jak składki na radę rodziców, ubezpieczenia, obiady,  wycieczki i podręczniki.

Kto może się zgłaszać?

Do udziału w programie zapraszamy:

  • dzieci i młodzież w wieku 9 – 18 lat ucząca się w Warszawie,
  • osoby ze statusem uchodźcy lub posiadające ochronę uzupełniającąpobyt ze względów humanitarnych lub pobyt tolerowany na terenie Polski; w wyjątkowych sytuacjach także osoby będące w procedurze uchodźczej,
  • osoby, które dobrowolnie chcą przystąpić do programu,
  • osoby, które mają problemy w nauce, a szczególnie te, u których istnieje  duże ryzyko rezygnacji z kształcenia,
  • osoby, które nie pracują zarobkowo w czasie  roku szkolnego w sposób, który uniemożliwiłby naukę.

Do programu mogą zakwalifikować się jedynie uczennice i uczniowie spełniający wszystkie powyższe warunki.

Rekrutacja uczestników

Rekrutacja uczestników odbywa się w następujący sposób:

  1. Wypełnij: formularz online (jeżeli masz mniej niż 18 lat, zrób to razem z rodzicem lub opiekunem prawnym)
  2. Jeżeli nie umiesz samodzielnie wypełnić formularza lub masz jakieś pytania napisz mail na adres [email protected]

Rekrutacja do udziału w programie trwa od 25 sierpnia do 6 września 2020.
O wynikach rekrutacji poinformujemy Cię do 11 września.

UWAGA!!!! Udział w rekrutacji nie gwarantuje dostania się do programu.

Zapraszamy uczniów i uczennice do zgłaszania się do programu!