Wspólny poradnik Fundacji Ocalenie i wydawnictwa Wolters Kluwer

Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska oraz Fundacja Ocalenie stworzyli poradnik dla osób, które uciekły z Ukrainy do Polski, a także dla tych, które angażują się w niesienie im pomocy.

Mamy nadzieję, że publikacja pozwoli odnaleźć odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania związane z sytuacją osób, które pojawiły się w Polsce w wyniku wojny.

Poszczególne zagadnienia zostały opisane w sposób zrozumiały dla osób, które nie miały często do czynienia z przepisami prawa, a chcą zrozumieć sytuację prawną Ukrainek i Ukraińców i oferowane im możliwości wsparcia. Wszystkie materiały opracowano w trzech wersjach językowych – polskiej, ukraińskiej i rosyjskiej.

Opisano procedurę uzyskiwania numeru PESEL z adnotacją „UKR”, procedurę legalizacji zatrudnienia oraz różne rodzaje świadczeń socjalnych. Uwzględniono także zagadnienie ochrony czasowej, udzielanej przez Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców, przysługującej w Polsce obywatelom i obywatelkom państw innych niż Ukraina, jeśli uciekli z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi. Ponadto opisano procedurę ubiegania się o wsparcie finansowe dla osób udzielających zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom i uchodźczyniom z Ukrainy.

Autorami poradnika są prawnicy Fundacji Ocalenie: Michał Golec, Tadeusz Kołodziej, Tomasz Pietrzak oraz prawniczka Alicja Sukiennik.

Książki dostępne są w Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Warszawie, w biurze fundacji w Łodzi i w Łomży, a także m.in. w księgarni internetowej Profinfo.pl.

Publikacja jest częścią naszej dłuższej współpracy z Wydawnictwem Wolters Kluwer Polska. Dzięki tej kooperacji możemy skuteczniej pomagać osobom klienckim m.in. za sprawą bezpłatnego dostępu do Systemu Informacji Prawnej LEX, którą otrzymał nasz zespół prawny. Dziękujemy za długoterminowe wsparcie! Już planujemy kolejne wspólne działania!