103 świąteczne prezenty dostarczone!

prezenty dla dzieci uchodźczych Dzięki ponad 90 darczyniom i darczyńcom w 2020 roku mogliśmy przygotować 103 prezenty dla dzieci z rodzin uchodźczych i migranckich z Łomży i Warszawy.

Prezenty trafiły do uczniów i uczennic w wieku 7-19 lat. To osoby objęte naszym programem wsparcia edukacji i integracji (Warszawa) lub uczęszczające do naszej świetlicy (Łomża). Znamy je dobrze, wspieramy na co dzień, regularnie pracują z nimi koordynatorki programów dziecięcych lub opiekunki świetlicy oraz nasi wolontariusze i wolontariuszki. Świąteczny prezent jest formą docenienia całorocznej pracy i motywacją do dalszego zaangażowania.

Kupującym serdecznie dziękujemy za wsparcie!