Darowizny na koniec roku podatkowego

Koniec roku 2019 to również koniec roku podatkowego. Przypominamy więc, że od podatku dochodowego od osób fizycznych można odliczać darowizny na organizacje pożytku publicznego – takie jak Fundacja Ocalenie. Jeśli więc planujesz nas wesprzeć, być może warto zrobić to jeszcze w grudniu?

Od 2000 roku pomagamy migrantom i migrantkom w integracji i indywidualnym rozwoju. Działamy na rzecz dialogu międzykulturowego i wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego. Wspieramy dorosłych, dzieci i całe rodziny. Dążymy do tego, aby każdy człowiek mógł żyć godnie i w poszanowaniu swoich praw. 

Zastanawiasz się, na jakie działania przeznaczyć darowiznę?

Darowizny odliczane od podatku – jak przekazać?

Darowiznę na rzecz Fundacji Ocalenie możesz wpłacić:

  • przelewem na konto Fundacji Ocalenie: 11 1750 0009 0000 0000 2156 6004,
  • poprzez serwis PayU.

Podatnik odliczenia darowizny pieniężnej dokonuje wyłącznie na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Dodatkowe zaświadczenie obdarowanego nie jest potrzebne, ale na prośbę darczyńcy oczywiście takie zaświadczenie wystawiamy.

Zgodnie z  Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, wysokość darowizny na cele organizacji pożytku publicznego odpisywana od podatku nie może przekroczyć 6% dochodu. Warto zajrzeć do tego dokumentu, planując odliczenia od podatku.