Działania dla dzieci: podsumowanie roku szkolnego 2019/20

Z początkiem wakacji podsumowujemy nasze działania w Łomży i Warszawie na rzecz dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2019/2020. Roku wyjątkowym, który ze względu na epidemię, zamkniecie szkół oraz naukę zdalną, postawił przed nami zupełnie nowe wyzwania. Opowiadamy także trochę o planach na lato. 

Świetlica w Łomży

Przed epidemią świetlica działała w trybie stacjonarnym od poniedziałku do piątku, uczęszczało do niej 20 dzieci z mieszkającej w mieście społeczności czeczeńskiej.

W marcu, po zamknięciu szkół, także wychowawczynie świetlicy zaczęły pracować z dziećmi zdalnie. Objęły pomocą 30 dzieci, bo zdalna szkoła okazała się być wyzwaniem nawet dla tych uczniów i uczennic, które wcześniej samodzielnie radziły sobie z nauką. Szybko zorganizowaliśmy zbiórkę komputerów dla rodzin, które nie miały sprzętu umożliwiającego naukę – łącznie przekazaliśmy dzieciom 6 laptopów. 

Od marca do maja z dziećmi pracowały dwie wychowawczynie, w maju dołączyła kolejna wychowawczyni oraz stażystka. Zdarzało się, że wspólna nauka i rozwiązywanie zadań trwały do późnego wieczora. Dzięki ciężkiej pracy uczennic, uczniów i opiekunek, wszystkie dzieci otrzymały promocję do kolejnej klasy.

Działalność świetlicy w Łomży finansowana jest m.in. dzięki wsparciu Fundacji Drzewo i Jutro.

Programy edukacyjno-integracyjne w Warszawie

W tym roku wsparciem edukacyjnym i integracyjnym w Warszawie objętych jest 58 dzieci i młodych osób w wieku 8-19 lat z rodzin uchodźczych i migranckich, pochodzących z:

 • Czeczenii (21 osób),
 • Tadżykistanu (13),
 • Ukrainy (10),
 • Syrii (5),
 • Dagestanu (3)
 • oraz Iraku, Kenii, Armenii, Kirgistanu, Rosji i Gruzji (po 1 osobie).

55 osób otrzymało promocję do kolejnej klasy lub ukończyło szkołę podstawową – piątka naszych ósmoklasistów zdawała egzaminy i będzie uczestniczyć w rekrutacji do szkół średnich. 

Dziewięcioro uczniów i uczennic otrzymywało od września do czerwca stypendia socjalne lub naukowe (500 zł miesięcznie).

 Wsparcie edukacyjno-integracyjne dzieci i młodzieży jest finansowane ze środków Fundacji BNP Paribas(program “Wiedza do potęgi”) oraz Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej (programy “MINT” oraz “CPC III”).

Jak to działa?

 • Każdy uczeń/ uczennica pracuje ze swoim tutorem/ tutorka, który pomaga w nauce, wspiera w doskonaleniu polskiego, pomaga odnaleźć się w systemie edukacji. Nasze tutorki i tutorzy to wolontariuszki i wolontariusze – w tym roku szkolnym było ich 50. Bez ich ogromnego zaangażowania i wspaniałej pracy realizacja programów wsparcia edukacyjnego byłaby po prostu niemożliwa. Jesteśmy im za to niezmiernie wdzięczne!
 • W razie potrzeby, pracujące w Fundacji koordynatorki programów edukacyjnych wspierają także dzieci i ich rodziców w kontaktach ze szkołami i współpracują z dyrektorkami, wychowawczyniami czy pedagożkami w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i integracyjnych. 
 • Dzieci potrzebujące specjalistycznego wsparcia, np. psychologicznego lub prawnego, otrzymują je w Fundacji. 
 • Staramy się zapewniać dzieciom także dodatkowe atrakcje, organizujemy wyjścia do teatrów, muzeów, kina, miejsc rozrywki czy na wydarzenia sportowe. 
 • Zapewniamy im pomoc rzeczową: wyprawki szkolne, prezenty świąteczne, sprzęt do nauki.

Programy w trakcie epidemii

 • Od połowy marca tutorzy i tutorki pracowali z dziećmi zdalnie. 
 • Aby umożliwić dzieciom udział w szkole online, zorganizowaliśmy pilną zbiórkę laptopów i przekazaliśmy dzieciom łącznie 28 komputerów. 
 • Rodziny części dzieci, których rodzice stracili pracę, zostały objęte pomocą żywnościową. 
 • W maju uruchomiliśmy kursy polskiego online, dla dzieci, które do Polski przyjechały na krótko przed epidemią i nie miały jak zacząć uczyć się języka. 

Plany wakacyjne – Łomża

Szczególny rok szkolny spowodował, że wakacje też będą inne niż zwykle. Dzieci będą miały w tym czasie nieco więcej pracy.

 • Z niektórymi dziećmi wychowawczynie będą jeszcze raz przerabiać program szkolny od marca – zdalna nauka nie była dość skuteczna i dzieci mają poważne braki, które muszą nadrobić, aby poradzić sobie w następnej klasie. 
 • Część dzieci, zwłaszcza te, które w Polsce są krótko, przez brak systematycznego kontaktu z polskim w szkole, utraciła część kompetencji językowych. W świetlicy zostannie dla nich zorganizowana praca z tekstami, alfabetem oraz gry i zabawy językowe. 
 • Przeprowadzimy zajęcia matematyczne w ciekawej, interaktywnej formie,
 • Planujemy także warsztaty psychologiczne i zajęcia wzmacniające kompetencje społeczne po kilku miesiącach izolacji.

To plan minimum. Jeżeli zdobędziemy dodatkowe środki, zorganizujemy także:

 • zajęcia sportowe,
 • półkolonie integracyjne z polskimi rówieśnikami. 

Plany wakacyjne – Warszawa

W tym dziwnym roku zrezygnowaliśmy z wakacyjnych wyjazdów, ale to nie znaczy, że planujemy narażać nasze dzieci na nudę!

Z różnych źródeł staramy się pozyskać finansowanie letnich aktywności. A będą to m.in.:

 • dzięki inicjatywie Otwarty Jazdów – 6 tygodni zajęć na Jazdowie: gotowania, warsztatów międzykulturowych, czytania bajek z różnych kultur, tworzenia aplikacji;
 • kontynuacja kursów polskiego online,
 • zajęcia z matematyki dla kilku grup wiekowych,
 • zajęcia sportowe (różne – do wyboru przez dzieci, we współpracy m.in. z AKS Zły oraz JogaBo).

Wsparcie

Nie udało nam się jeszcze znaleźć pieniędzy na wszystkie zajęcia sportowe – a zależy nam bardzo, aby – szczególnie latem – dzieciaki biegały i skakały.

Jeżeli możecie, wpłaćcie nam parę złotych na ten cel! Obiecujemy, że zrobimy z nich super wakacje w mieście! 

Fundacja Ocalenie
Krucza 6/14a, 00-537 Warszawa
Nr konta bankowego:11 1750 0009 0000 0000 2156 6004
Tytułem: “Działania dla dzieci” 

BNP Paribas
Adres banku:
Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa
Kod BIC/SWIFT do przelewów międzynarodowych: PPABPLPKXXX