Dziewczyńskie Wakacje – kolonie wielokulturowe w Wiśle

Od 22 lipca do 2 sierpnia 2019 r. trwały „Dziewczyńskie Wakacje” – wielokulturowe kolonie w Wiśle, zorganizowane dzięki wsparciu Fundacji ING Dzieciom w ramach Turnusów Uśmiechu.

Wakacje dla dzieci uchodźczych
Materiał Fundacji ING Dzieciom

W koloniach uczestniczyło 40 dziewczynek: 20 uczennic z warszawskiej SP nr 141 oraz 20 dziewczynek z rodzin imigranckich i uchodźczych z Czeczenii, Tadżykistanu, Kenii, Ukrainy i Kirgistanu, związanych z Fundacją Ocalenie. Uczestniczki miały zapewnioną opiekę 4 wychowawczyń oraz 2 mentorek kulturowych, pochodzących z Czeczenii i Sudanu.

W programie kolonii znalazły się m.in. zwiedzanie okolicy, wycieczki górskie, podchody oraz zajęcia edukacyjne: warsztaty międzykulturowe, warsztaty współpracy, kurs samoobrony, przygotowanie prezentacji o kobietach-bohaterkach oraz warsztat o prawach dziecka i prawach człowieka.

Wsparcie finansowe warsztatów, materiałów warsztatowych i kadry zapewniła Fundacja PZU.

Partnerzy: