Fundacja Ocalenie w 2020: podsumowanie roku

W 2020 roku sytuacja osób, które wspieramy: uchodźców i uchodźczyń, migrantów i migrantek mieszkających w Polsce stała się szczególnie trudna. Wiele naszych klientek i wielu klientów straciło pracę i środki do życia. Kryzys było widać zarówno w lawinowym wzroście liczby konsultacji, jakich udzieliliśmy (46% więcej niż w 2019 roku), jak i w charakterze spraw, z którymi zwracali się do nas klienci i klientki.

Kryzysowa sytuacja uruchomiła jednak pokłady empatii i solidarności. Firmy, instytucje, a przede wszystkim indywidualne darczynie i indywidualni darczyńcy odpowiedzieli na nasze apele o wsparcie niemal 4 000 razy! Pomagało nam również 172 wolontariuszy i wolontariuszek. Dzięki temu mogliśmy zorganizować kryzysową pomoc dla naszych klientek i klientów i jednocześnie bez przeszkód prowadzić dla nich nasze stałe programy.

W 2020 r. 2321 osób otrzymało w Fundacji Ocalenie wsparcie merytoryczne, a niemal 1000 skorzystało z pomocy rzeczowej, w tym z pomocy żywnościowej, którą Fundacja uruchomiła w kwietniu, w związku z kryzysem wywołanym pandemią i lockdownem.

 

Zajrzyj do pełnej wersji sprawozdania >>>

 

Stałe działania Fundacji Ocalenie

Nasze Centra Pomocy Cudzoziemcom pomagały cudzoziemcom i cudzoziemkom w Warszawie i w Łomży, oferując im wsparcie w sprawach urzędowych i prawnych, w poszukiwaniu mieszkania i kontakcie z instytucjami, a także – pomoc psychologiczną. Od pierwszego lockdownu w połowie marca zaczęły oferować także kryzysową pomoc interwencyjną dla osób, które z dnia na dzień zostawały bez środków do życia lub bez dachu nad głową.  

W 2020 zaoferowaliśmy naszym klientom i klientkom:

 • 5273 konsultacje mentora lub mentorki kulturowej,
 • 1384 konsultacje prawne,
 • 398 konsultacji psychologicznych dla dzieci i dorosłych.

Do tego w Warszawie i Łomży prowadziliśmy bezpłatne kursy polskiego dla dorosłych. 

 • Skorzystały z nich blisko 634 osoby.

Pomagaliśmy też dzieciom: prowadziliśmy świetlicę w Łomży, a w Warszawie w ramach prowadzonych programów (Wiedza do potęgi, MINT) pomagaliśmy dzieciom w nauce, a ich rodzicom w kontakcie ze szkołą. Zorganizowaliśmy dla nich także dodatkowe zajęcia z matematyki, kurs polskiego online, a w wakacje – zajęcia sportowe. 

 • Prowadzonymi przez nas stałymi działaniami objętych było 105 dzieci.
 • W roku szkolnym 2019/20 dziesięcioro z nich otrzymywało comiesięczne stypendium; w roku szkolnym 2020/21 liczba stypendystek i stypendystów wzrosła do 14 osób.

Pomagaliśmy dużym rodzinom uchodźczym zaadaptować się w Polsce w ramach programu Witaj w domu, a program Refugees Welcome Polska wspierał uchodźców, którzy do Polski przyjechali sami lub z jedną-dwiema bliskimi osobami. Udzielaliśmy także interwencyjnego, krótkoterminowego wsparcia mieszkaniowego osobom, które ze względu na pandemię znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji. 

 • Ze wsparcia mieszkaniowego skorzystały łącznie 173 osoby (w tym 93 dzieci).

Ze względu na gwałtowne pogorszenie się sytuacji życiowej wielu naszych klientów i klientek, w 2020 r. udzielaliśmy pomocy rzeczowej na bardzo szeroką skalę:

 • 846 osób (w tym 444 dzieci) otrzymało pomoc żywnościową.
 • Podczas 857 wizyt w Magazinie (naszym punkcie z pomocą rzeczową, który prowadzimy razem z Domem Otwartym) 303 osoby i ich rodziny otrzymały wsparcie.
 • 403 dzieci otrzymało wyprawki szkolne.
 • 103 dzieci otrzymało prezenty świąteczne.
 • Wydaliśmy 48 komputerów do nauki zdalnej.

 

Pozostałe działania

W marcu uruchomiliśmy serwis Corona News, w którym publikujemy najważniejsze okołopandemiczne informacje w 9 językach; natychmiast po zamknięciu szkół zaczęliśmy zbierać i przygotowywać do wydania komputery dla dzieci, które nie miały narzędzi do nauki zdalnej;

W kwietniu zaczęliśmy wydawać pomoc żywnościową; uruchomiliśmy także serwis Załatw to, w którym publikujemy w 3 językach porady dla cudzoziemców i cudzoziemek mieszkających w Polsce;

W maju skończyliśmy 20 lat! Przyjmowaliśmy prezenty, ale huczna impreza została przełożona na później…

 W czerwcu uruchomiliśmy Centrum Pomocy Ofiarom Tortur – do końca roku z jego wsparcia (prawnego, psychologicznego lub medycznego) skorzystały 103 osoby

W lipcu i sierpniu staraliśmy się zapewnić dzieciom normalne wakacje – z zajęć sportowych w Warszawie i Łomży regularnie korzystało 65 z nich; zorganizowaliśmy także dodatkowe zajęcia z matematyki; ruszyliśmy także z prowadzeniem warsztatów kulinarnych i wielokulturowych animacji dla dzieci;   

We wrześniu zorganizowaliśmy IV Charytatywną Aukcję Sztuki Refugees Welcome online; dzięki Waszemu wsparciu przygotowaliśmy i wydaliśmy wyprawki szkolne dla 403 dzieci.

W grudniu 103 dzieci otrzymało wymarzone prezenty świąteczne!

 

Rozwijamy Zespół

W 2020 r. dołączyło do naszego zespołu 8 nowych osób: psycholożka, mentorka, asystentki rodziny oraz koordynatorki projektów.

 

Wsparcie Fundacji

Nie byliśmy w tym wszystkim sami:

 • ponad 4000 razy wspierali nas finansowo darczyńcy indywidualni, instytucje i firmy,
 • ponad 300 osób wsparło nas darami rzeczowymi, 
 • 172 wolontariuszy i wolontariuszek pomagało naszym klientom i klientkom, prowadząc lekcje polskiego, wspierając dzieci w nauce, pomagając w integracji uchodźcom i uchodźczyniom czy angażując się w rozliczne sprawy organizacyjne.

 

Dziękujemy, że byliście z nami w 2020 roku!  

 

Chcesz wiedzieć więcej?

Zajrzyj do pełnej wersji sprawozdania >>>