Integracja zawodowa w Łodzi

Z jakimi problemami przychodzą do nas osoby szukające wsparcia w poszukiwaniu pracy? Najczęściej są to: brak znajomości języka, brak potwierdzenia kwalifikacji zawodowych i obniżona samoocena.

Próbą odpowiedzi na dwie pierwsze kwestie jest realizowany w Łodzi projekt integracji cudzoziemców i cudzoziemek, który prowadzimy dzięki finansowaniu SEGRO Poland i we współpracy z Urzędem Miasta Łódź.

Jak wyjaśnia doradczyni zawodowa z Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Łodzi: “W ramach projektu grupa cudzoziemców uzyskała możliwość odbycia kursów językowych, ale także dopasowanych indywidualnie kursów zawodowych.
Nad wsparciem merytorycznym i wiarą, że szansę na znalezienie dobrej pracy ma każdy – pracujemy indywidualnie na spotkaniach z klientami.”

Z poradnictwa prawnego oraz doradztwa zawodowego korzystają cudzoziemcy i cudzoziemki z doświadczeniem migracji mieszkający/e w Łodzi i okolicach. W większości są to osoby, które uciekły do Polski po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Nasi klienci i klientki nie tylko otrzymują wsparcie w szukaniu pracy czy napisaniu dokumentów aplikacyjnych, ale dowiadują się, jak mogą podnieść kompetencje zawodowe, jak nostryfikować dyplom zdobyty poza granicami UE, czy jak chronić się przed nadużyciami ze strony pracodawców.

Od lipca do końca października w łódzkim CPC odbyło się 179 konsultacji zawodowych i 65 konsultacji prawnych. Tak, wciąż jest to kropla w morzu potrzeb. Jednak jest to wsparcie, które ma ogromną wartość – i jak pokazuje nasze doświadczenie – realnie przekłada się na szanse osób na rynku pracy.