Konkurs

[:pl]Fundacja „Ocalenie” ogłasza konkurs na najwyższą średnią za semestr letni

roku akademickiego 2012/2013.

Konkurs adresowany jest do studentów polskiego pochodzenia

z Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Ukrainy, Uzbekistanu studiujących w Polsce.

Celem konkursu jest wyłonienie najzdolniejszych i najbardziej pracowitych

studentów polskiego pochodzenia oraz zmotywowanie ich do osiągania coraz lepszych

wyników w nauce.

Zgłoszenia na konkurs należy składać osobiście w siedzibie Fundacji lub przesłać pocztą na adres:

Fundacja „Ocalenie”

ul. Koszykowa 24 lok. 1

00 – 533 Warszawa

z dopiskiem „Q-Adaptacji” – konkurs na najwyższą średnią

 

Wyłonionych zostanie piętnastu zwycięzców z najwyższa średnią. Nagrodami są laptopy!

Dla pozostałych osób nagrody pocieszenia. Liczba nagród ograniczona.

NIEPRZEKRACZALNY TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: 30LISTOPADA 2013r. /liczy się data wpływu/

 

Wyniki w połowie grudnia.

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Konkursu

Oświadczenie i zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Karta zgłoszenia na Konkurs

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2013 r.” oraz z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu państwa.[:]