KONKURS ,,HISTORIE RODZINNE” DLA REPATRIANTÓW

[:pl]Fundacja ,,Ocalenie” realizująca projekt ,,Q-Adaptacji”, który jest skierowany na studentów polskiego pochodzenia oraz rodziny repatriantów ogłasza konkurs ,,Historie rodzinne”. Latem tego roku ukaże się publikacja, zawierająca 20 historii rodzinnych spisanych przez repatriantów. Będą to wspomnienia repatriantów o deportacji i ciężkim życiu swoich rodziców, dziadków daleko na Syberii czy w Kazachstanie. O gorącym pragnieniu wrócić na swoją Praojczyznę. Publikacja będzie również zawierała zdjęcia., przedstawione przez rodziny repatrianckie.

Publikacje mają trafić do szkół w celu zapoznania się uczniów z tym ciężkim fragmentem naszej historii.

Zachęcamy do udziału w tym konkursie!! Studentów-stypendystów , szczególnie z Kazachstanu, prosimy o przekazanie informacji swoim rodzinom.

Prosimy o odesłanie materiału o objętości – maksymalnie do 5 stron, czcionką 11 wraz ze skanowanymi zdjęciami, jakie Państwo chcieliby dołączyć do historii swojej rodziny na e-mail Fundacji[email protected] do 25 maja 2013 r.

Za wybrane do publikacji materiały jest przewidziane niewielkie honorarium.

W razie pytań prosimy pisać również na w/w mail[:]