KONKURS „Moje pierwsze wrażenia z pobytu w Polsce” dla zagranicznych studentów/ uczniów SPOZA krajów Unii Europejskiej

[:pl]Fundacja „Ocalenie” serdecznie zaprasza studentów studiujących na roku zerowym, studentów pierwszego roku, którzy nie mieli zerówki oraz uczniów pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie z nagrodami pt. „Moje pierwsze wrażenia z pobytu w Polsce”.

Technika konkursowa : DOWOLNA (prezentacja multimedialna, praca fotograficzna lub opowiadanie/wiersz).

Czekają atrakcyjne nagrody: aparat fotograficzny, czytnik do e-booków oraz książki!!!

Zgłoszenia na konkurs należy składać osobiście w siedzibie Fundacji lub przesłać pocztą na adres:

Fundacja „Ocalenie”

ul. Koszykowa 24 lok. 1

00 – 553 Warszawa

z dopiskiem „Q-Adaptacji” – Konkurs

w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2014r. ( decyduje data stempla pocztowego).

Proszę przed zgłoszeniem dokładnie zapoznać się z regulaminem!

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Konkursu

Oświadczenie i zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Karta zgłoszenia na Konkurs

 

Konkurs jest organizowany przez Fundację „Ocalenie” w ramach projektu „Q-Adaptacji”, współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i Budżetu Państwa.[:]