COVID-19 info: PL, EN, RU, UA, FR, GEO, TJ, AR, VIE

POLSKI

Drodzy klienci, drogie klientki,

w trosce o Wasze bezpieczeństwo będziemy Wam przekazywać najważniejsze informacje dotyczące koronawirusa w Waszym języku.

Przebieg choroby COVID-19 może być bardzo różny – od zwykłego przeziębienia po poważne zakażenie płuc, które powoduje ostrą niewydolność oddechową.

Zarażanie
Jest to choroba przenoszona drogą kropelkową i dostaje się do ciała przez usta, nos lub oczy. Jeśli ktoś kichnie Ci na buty, to wirus na nich zostaje. WIRUS NIE SPACERUJE. Przeniesie się do Twojego ciała tylko, jeśli dotkniesz dłonią butów, a potem tą dłonią dotkniesz swojej twarzy. To znaczy możesz przynieść go do domu na ubraniu czy torbie, ale dopók
i nie dotkniesz zakażonego miejsca, a potem twarzy, to się nie zarazisz.
Najłatwiej przenieść wirusa na dłoniach. Nimi dotykamy przedmiotów, siebie nawzajem a potem swojej twarzy. Dlatego tak ważne jest częste mycie dłoni (dokładnie, co najmniej 30 sekund).
Choroba jest bardzo zaraźliwa z dwóch powodów:
1. Czas od zarażenia do pojawienia się pierwszych objawów może wynosić do 14 dni, czyli osoba zarażona może przez 14 dni zarażać innych, nie zdając sobie z tego sprawy.
2.Jeśli choroba przebiega łagodnie (np. u dzieci), to osoba chora zaraża innych, gdyż nie wie, że jest chora.

Zapobieganie i ochrona
Istnieje kilka prostych zasad, które mogą pomóc w ochronie siebie i innych przed COVID-19.
1. Zostaję w domu.
Do niezbędnego minimum ograniczam kontakt z osobami, z którymi nie mieszkam (nie spotykam się ze znajomymi, sąsiadami, nawet z rodziną!). Zamknięte szkoły to nie ferie. Dzieci też nie wychodzą z domu i nie spotykają się z koleżankami i kolegami.
Staram się nie wychodzić na spacery – wychodzę jedynie do sklepu i wyrzucić śmieci.
Nie wychodzę z małymi dziećmi, których nie da się powstrzymać przed dotykaniem rzeczy na dworze.
2. Na zewnątrz zachowuję dystans 2 metrów od innej osoby.
3. Myję regularnie i często ręce (30 sekund, ciepłą wodą z mydłem).
4. Kaszlę bądź kicham w łokieć lub jednorazową chusteczkę, którą natychmiast wyrzucam.
5. Witam się bez podawania ręki ani bez całowania w policzek.
6. O ile to możliwe, na zewnątrz staram się niczego nie dotykać. Drzwi i klamki naciskam łokciem, popycham ramieniem. Chodzi o to, żeby kropelki z wirusem, które mogą być na różnych powierzchniach, nie dostały się na wewnętrzną powierzchnię naszej dłoni.
7. Jeśli dezynfekuję przedmioty to substancją, która zawiera min. 60% alkoholu. Jeśli kupuję żel antybakteryjny, to sprawdzam zawsze skład.

W związku z pandemią koronawirusa przypominamy, że diagnostyka i leczenie COVID-19 są BEZPŁATNE, niezależnie od kraju Twojego pochodzenia, obywatelstwa i posiadanego ubezpieczenia/jego braku. Nie masz ubezpieczenia w Polsce i obawiasz się wizyty u lekarza ze względu na koszty? Przebywasz na terenie Polski tymczasowo (np. w ramach ruchu bezwizowego) i masz jedynie ubezpieczenie turystyczne lub nie masz go wcale? W przypadku koronawirusa nie ma to żadnego znaczenia. Nie musisz płacić ani za badania na obecność koronawirusa, ani za leczenie COVID-19, gdyż w przypadku koronawirusa WSZYSCY – zarówno obywatele i obywatelki Polski, jak też cudzoziemcy i cudzoziemki – mają DARMOWĄ opiekę medyczną.

Przypominamy, że typowe objawy COVID-19 to gorączka, kaszel, duszności, ból mięśni i zmęczenie. Jeżeli stwierdzisz występowanie tego typu objawów i podejrzewasz u siebie koronawirusa, to jak najszybciej skontaktuj się telefonicznie z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną. Każda stacja ma CAŁODOBOWY telefon dyżurny (alarmowy), a numer telefonu znajdziesz na stronach powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Ważne jest, aby do czasu otrzymania pomocy unikać kontaktów z innymi ludźmi. Objawy, takie jak gorączka powyżej 38 st.C z kaszlem czy duszność, wymagają konsultacji w szpitalu zakaźnym. Listę szpitali wg województw znajdziesz pod linkiem https://www.gov.pl/web/koronawirus/lista-szpitali

Więcej informacji o koronawirusie możesz uzyskać dzwoniąc na  całodobową infolinię NFZ: 800 190 590. Informacje udzielane są po polsku i po angielsku.

Materiały informacyjne w kilku językach dostępne są pod linkiem https://www.gov.pl/web/koronawirus/do-pobrania

Polski rząd ogłosił zasady, na jakich będzie opierał się proces diagnostyki koronawirusa w nadchodzącym czasie. Przeczytaj, aby wiedzieć co robić, kiedy pojawią się u Ciebie niepokojące objawy.

KIEDY PACJENT MA 4 TYPOWE OBJAWY KORONAWIRUSA: GORĄCZKA, DUSZNOŚĆ, KASZEL, UTRATA WĘCHU LUB SMAKU

Skontaktuj się z placówką POZ (podstawowa opieka zdrowotna), aby ustalić termin porady osobistej lub teleporady. W przypadku dzieci do 2 lat porada ma zawsze formę osobistą.

Lekarz może zlecić test po teleporadzie tylko pod warunkiem stwierdzenia czterech objawów koronawirusa: temperatury powyżej 38 stopni, kaszlu, duszności, utraty węchu lub smaku.

Jeśli masz takie objawy, lekarz zleci test oraz poinformuje Cię o mobilnych punktach pobrań tzw. drive thru, w których można wykonać badanie (lekarz poinformuje Cię także o konieczności unikania transportu publicznego).

Jeśli twój stan to umożliwia, udaj się samodzielnie, samochodem, do punktu drive thru, by wykonać badanie. Lista punktów dostępna jest na na stronie: https://www.pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran

Do punktu drive thru musisz zabrać ze sobą dokument ze zdjęciem i podać nr PESEL. Na miejscu nie wysiada się z auta. Wymaz z nosogardzieli zostanie pobrany przez otwarte okno samochodu. Test jest bezpłatny.

(Gdy pacjent samodzielnie nie może udać się do drive thru, lekarz prosi Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną (WSSE) o wysłanie do pacjenta karetki „wymazówki”.)

Pobrana próbka trafia do analizy do laboratorium COVID. Informacja o wyniku testu będzie widoczna dla lekarza, Wojewódzkich i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych oraz dla pacjenta w Internetowym Koncie Pacjenta (https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta)

Jeśli wynik jest pozytywny, lekarz rodzinny poinformuje Cię o konieczności udania się do szpitala.

W szpitalu podejmowane są decyzje o:

– przyjęciu do szpitala
– rozpoczęciu izolacji w izolatorium (w izolatoriach mają przebywać m.in. osoby, które nie mogą odbyć kwarantanny w domu, aby nie narażać na zakażenie koronawirusem najbliższych)
– rozpoczęciu izolacji domowej.

 

KIEDY PACJENT MA OBJAWY INFEKCJI, ALE NIE SĄ TO WSZYSTKIE 4 OBJAWY TYPOWE DLA KORONAWIRUSA

Kiedy zgłosisz się do lekarza z objawami infekcji, ale lekarz nie stwierdzi objawów kwalifikujących do skierowania na badanie w kierunku SARS-COV-2, wtedy umawia następną teleporadę w ciągu 3-5 dni od pierwszej wizyty.

Jeśli podczas drugiej teleporady lekarz nie stwierdzi objawów spełniających kryteria skierowania na badanie w kierunku SARS-CoV-2, może umówić wizytę osobistą w POZ.

Jeśli lekarz POZ stwierdzi objawy kwalifikujące do zlecenia badania w kierunku SARS-COV-2, zleci test i przekaże ci informację o drive thru, w których można wykonać badanie.

Podczas wizyty osobistej, po zbadaniu pacjenta, lekarz może (jeśli uzna to za konieczne) zlecić wykonanie badania w kierunku SARS-CoV-2.

KIEDY PACJENT PRZECHODZI COVID-19 BEZOBJAWOWO LUB OBJAWY SĄ ŁAGODNE

Scenariusz ten odnosi się do pacjenta, który oczekuje w domu na wynik testu na COVID-19, wykonany w związku z podejrzeniem zarażenie się chorobą, ale bez oczywistych objawów. Jeśli zostaniesz poinformowany o dodatnim wyniku testu na COVID-19 przez lekarza, skieruje Cię on do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego szpitala. Powinieneś/powinnaś się tam udać własnym środkiem transportu (w maseczce, unikając kontaktu z innymi osobami). Na miejscu udasz się do wyznaczonego przez szpital punktu triage (np. namiotu, wydzielonej izby przyjęć), gdzie musisz przekazać informację o wyniku badania w kierunku SARS-COV-2.

Personel medyczny szpitala skieruje Cię do odseparowanego miejsca, w którym będziesz czekać na badanie lekarskie. Lekarz zdecyduje o przyjęciu Cię do oddziału, przekazaniu do innego szpitala lub skierowaniu na izolację. W przypadku skierowania na izolację lekarz decyduje o formie izolacji (izolacja domowa lub w izolatorium).

Jeśli po przyjeździe do szpitala będziesz skierowany do izolatorium, pozostaniesz pod opieką lekarza szpitala.

Jeśli zostaniesz skierowany do odbycia izolacji domowej, pozostaniesz pod opieką lekarza POZ. Lekarz POZ zadzwoni do Ciebie w 8-10 dobie, aby dowiedzieć się o Twój stan zdrowia. Pacjent, u którego nie wystąpiły objawy, zostaje automatycznie zwolniony z izolacji po 10 dniach od wykonania testu. Gdy u pacjenta wystąpiły objawy, które w ocenie lekarza kwalifikują go do wydłużenia czasu izolacji, lekarz POZ określa dzień zakończenia izolacji lub termin ponownej teleporady.

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zasady-zleciania-testow-na-koronawirusa

Ze względu na epidemię koronawirusa, zarządzone zostało ograniczenie ruchu na polskich granicach. Oto najważniejsze rzeczy, o których powinniście i powinnyście wiedzieć
Od niedzieli 15.03.2020 r. polskie granice zostaną zamknięte dla cudzoziemców i cudzoziemek. Wstrzymane zostaną międzynarodowe połączenia lotnicze i kolejowe. Transport towarów nie zostanie wstrzymany. Zostaną także przywrócone kontrole graniczne.
Krajowy transport autobusowy, kolejowy i lotniczy będzie działać normalnie.
Tymczasowy zakaz wjazdu do Polski dotyczy cudzoziemców. Część z nich nadal będzie mogła jednak przyjeżdżać do naszego kraju. Wśród nich są:
– małżonkowie obywateli polskich,
– dzieci obywateli polskich,
– osoby posiadające Kartę Polaka,
– osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę.
Osoby z polskim obywatelstwem mogą wrócić do kraju, ale zostaną poddane 14 dniowej kwarantannie. Wyjątkiem są osoby:
– z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim,
– kierowcy transportu kołowego – np. autobusów i busów.
Nie będą musiały one przebywać kwarantanny.
W związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej w Europie MSZ RP uruchomiło infolinię dot. możliwości przekraczania granic. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 22 523 8880.

 1. GRANICA Z KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ

Od połowy czerwca 2020 r. nie są prowadzone kontrole na granicy wewnętrznej UE (tzn. na granicach z innymi krajami UE). Nie ma na nich kontroli sanitarnej i nie trzeba po przyjeździe do Polski z innego państwa UE odbywać kwarantanny.

 1. GRANICA Z ROSJĄ, BIAŁORUSIĄ I UKRAINĄ

Czynne są następujące przejścia graniczne:

– z Rosją Bezledy i Grzechotki,

– z Białorusią Kuźnica, Bobrowniki, Terespol,

– z Ukrainą Dorohusk, Korczowa, Hrebenne, Medyka, Budomierz.

Do Polski mogą wjechać jedynie:

– obywatele polscy oraz ich małżonkowie i dzieci oraz osoby pozostające pod ich stałą opieką;

– obywatele państw członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii oraz ich małżonkowie i dzieci;

– cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;

– osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin;

– cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Polski;

– cudzoziemcy posiadający prawo do pracy w Polsce, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, którzy wykonują pracę na terytorium Polski lub przedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy;

– cudzoziemcy, którzy prowadzą pojazd służący do przewozu osób lub towarów, a ich przejazd następuje w ramach czynności zawodowych polegających na transporcie towarów lub przewozie osób;

– kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego podróżujący tranzytem przez terytorium Polski innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy (w celu odbioru odpoczynku na terytorium kraju pobytu, po odebraniu za granicą odpoczynku, o którym mowa wyżej, oraz po przerwie w świadczeniu pracy w okolicznościach wskazanych  w ustawie o czasie pracy kierowców);

– uczniowie, studenci, uczestnicy studiów podyplomowych oraz kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, a także doktoranci kształcący się w Polsce;

– naukowcy prowadzący badania naukowe lub prace rozwojowe w Polsce;

– cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, na terytorium innych państw członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu przejazdu przez terytorium Polski, do miejsca zamieszkania lub pobytu;

– pasażerowie samolotu wykonującego lot międzynarodowy z lotniska położonego na terytorium: Czarnogóry, Gruzji, Japonii, Kanady, Albanii, Korei Pd.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcom na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

PO PRZEKROCZENIU GRANICY ZEWNĘTRZNEJ UE W POLSCE NADAL OBOWIĄZUJE KWARANTANNA.

Z kwarantanny ZWOLNIONE SĄ następujące grupy osób:

– obywatele Polski, obywatele pozostałych państw UE, EOG lub Szwajcarii oraz ich małżonkowie i dzieci;

– cudzoziemcy posiadający pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE w innym kraju UE, ich małżonkowie i dzieci, przekraczający granicę w celu odbycia tranzytu przez Polskę do miejsca stałego zamieszkania w innym kraju UE, EOG lub Szwajcarii;

– uczniowie i studenci, uczestnicy studiów podyplomowych oraz kształcenia specjalistycznego, a także doktoranci kształcący się w Polsce i naukowcy prowadzący badania naukowe lub prace rozwojowe w Polsce;

– osoby przekraczające granicę w związku z wykonywaniem pracy, m.in. załogi samolotów, pociągów i statków, kierowcy zawodowi, pracownicy służb i urzędów, żołnierze wojsk polskich i  sojuszniczych; szczegółowa lista: https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8557,Koronawirus-przekraczanie-granicy.html?fbclid=IwAR0W1OZAYn5wHsRlPhZQ2UGKS6SJ4abiIfKes3X8KbZb2qPwsBpxRwmq328;

– osoby przekraczające granicę na podstawie paszportu dyplomatycznego oraz ich małżonkowie i dzieci;

– osoby, które wykonują prace w gospodarstwie rolnym znajdującym się po obu stronach granicy;

– osoby realizujące żeglugę rekreacyjną pomiędzy portami UE lub EOG;

– pasażerowie samolotów wykonujących lot międzynarodowy z lotniska położonego na terytorium: Czarnogóry, Gruzji, Japonii, Kanady, Albanii, Korei Pd.

Więcej informacji:

https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8557,Koronawirus-przekraczanie-granicy.html?fbclid=IwAR0W1OZAYn5wHsRlPhZQ2UGKS6SJ4abiIfKes3X8KbZb2qPwsBpxRwmq328

https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-podrozujacych

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa od 16.03.2020 r. Ukraina zamyka granice dla cudzoziemców i cudzoziemek. Od 17.03.2020 r. wstrzymane zostaną także regularne międzynarodowe połączenia pasażerskie. Wprowadzone ograniczenia obowiązują do 3.04.2020 r. i mogą zostać odwołane lub wydłużone w zależności od sytuacji z epidemią koronawirusa.

Kto będzie mógł wjechać do Ukrainy po zamknięciu granic?

 • Osoby z ukraińskim obywatelstwem;
 • Osoby, posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie Ukrainy;
 • Małżonkowie lub dzieci obywateli Ukrainy;
 • Pracownicy i pracowniczki zagranicznych misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych akredytowanych w Ukrainie, przedstawicielstw misji międzynarodowych oraz innych organizacji, a także członkowie ich rodzin;
 • Kierowcy oraz personel obsługi środków transportowych służących do przewozu towarów i członkowie załóg

Osoby z obywatelstwem ukraińskim, które przebywają za granicą, będą mogły wrócić do Ukrainy. Jednocześnie, powrót nie jest obligatoryjny, i jeśli nie ma pilnej konieczności, zaleca się wstrzymać od podróży, przestrzegając zasad kwarantanny. Przypominamy, że od 15.03.2020 r. Polska w związku z zamknięciem granic zawiesiła ruch graniczny na poszczególnych przejściach granicznych z krajami sąsiednimi, w tym z Ukrainą. Przekroczenie polsko-ukraińskiej granicy samochodem osobowym możliwe jest tylko w wyznaczonych miejscach i są to 3 przejścia: Dorohusk – Jagodzin, Hrebenne – Rawa Ruska oraz Korczowa – Krakowiec.

Źródła: kmu.gov.ua/, https://poland.mfa.gov.ua/, http://www.dziennikustaw.gov.pl/

16 marca 2020 r. zawieszona zostaje obsługa wizyt w Wydziale Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (Marszałkowska ⅗ oraz Krucza 5/11).

 1. Rezerwacja terminów wizyt przez Internet została wstrzymana.
 2. Wizyty wyznaczone od 16 marca 2020 r. zostały anulowane. Informacja o nowym terminie wizyty zostanie wysłana mailowo lub pocztą.
 3. Osobom które mają zarezerwowane wizyty w dniach od 16.03.2020 do 31.03.2020 r. na złożenie wniosku o:
 • zezwolenie na pobyt w Polsce (czasowy, stały, rezydenta długoterminowego UE),
 •  wydanie/wymianę karty pobytu,
 • wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca (PDP) bądź tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca (TPDP) lub polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca (PDTC),
 • rejestrację pobytu obywatela UE i członków ich rodzin, pobytu stałego obywateli UE, czy wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE, karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE,
 • nadanie/ uznanie/potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego/ uznanie za repatrianta,
 • świadczenie pieniężne,

zalecamy przesłanie wniosku za pośrednictwem poczty na adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Spraw Cudzoziemców, Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa.

 1. Osoby, które miały umówione wizyty na odbiór kart pobytu lub decyzji mogą je odebrać jedynie w wyjątkowych sytuacjach po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym.
 2. Terminy do uzupełnienia braków formalnych, w tym w szczególności potwierdzenia osobistego stawiennictwa i oddania odcisków linii papilarnych oraz terminy do złożenia innych dokumentów, które upływają w okresie wyłączenia bezpośredniej obsługi w WSC, będą liczone od dnia wznowienia obsługi bezpośredniej, bez poniesienia negatywnych konsekwencji dla strony postępowania.

Wszelką korespondencję listową należy kierować na adres podany powyżej. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 22 695 65 75 lub skorzystanie z formularza kontaktowego: https://kontaktwsc.mazowieckie.pl/

Źródło: LINK

11 maja 2020 r. Wydział Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wznawia bezpośrednią obsługę klientów.

Od 11 maja możliwe będzie:
– odbieranie kart pobytu,
– odbieranie decyzji,
– uzupełnianie braków formalnych do wniosków (w tym osobistego stawiennictwa i oddania odcisków linii papilarnych).
ZAMKNIĘTY pozostanie punkt wnoszenia opłat i ksero.

Wizyty klientów będą się odbywać WYŁĄCZNIE PO WCZEŚNIEJSZYM TELEFONICZNYM LUB SMS-OWYM UMÓWIENIU.
W SPRAWIE WIZYTY KONTAKTOWAĆ BĘDZIE SIĘ URZĄD. Umawianie klientów rozpoczyna się od 4 maja 2020 r.
Możliwość umówienia się przez kalendarz internetowy pozostaje zawieszona.

Ze względów bezpieczeństwa ograniczona zostanie możliwość wejścia do urzędu osób trzecich – nie będzie można wejść z pełnomocnikiem.

Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/rozpoczecie-obslugi-klienta-w-wydziale-spraw-cudzoziemcow?fbclid=IwAR0Uf_f4ehftZtFLjEwUxnhsbDViaSCTkCq91fBdbH8d_V5pWjskl6IvwgA

 1. OBSŁUGA BEZPOŚREDNIA

Wydział Spraw Cudzoziemców apeluje o ograniczenie wizyt w urzędzie do zakończenia stanu epidemii. Informuje też, że z powodu ograniczenia działania urzędu w trakcie epidemii, czas oczekiwania na wyznaczenie terminu uzupełnienia braków formalnych wniosku bądź korespondencję wynosi obecnie około 3 miesiące

 1. LEGALIZACJA POBYTU – ZAPISY PRZEZ INTERNET

Od 1 lipca 2020 można już zapisać się w kalendarzu internetowym na złożenie kompletnego wniosku:

– o zezwolenie na POBYT CZASOWY – wnioski będą przyjmowane w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5;

– o zezwolenie na POBYT STAŁY oraz POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO – wnioski będą przyjmowane w Warszawie przy ul. Kruczej 5/11;

Aby umówić się na wizytę w celu złożenia wniosku należy zarejestrować poprzez kalendarz internetowy https://kolejka-wsc.mazowieckie.pl/rezerwacje/pol.W zakładce ,,Usługi” należy wybrać właściwą kolejkę: X dla pobytu czasowego i S – dla pobytu stałego lub pobytu rezydenta długoterminowego.

Ważne! Jeżeli wcześniej wysłałe(a)ś wniosek pocztą, nie umawiaj się na wizytę w celu złożenia drugiego wniosku. Drugi wniosek nie zostanie przyjęty. Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/wyslales-wniosek-o-pobyt-poczta-co-dalej

Od 13.07.2020 będzie można korzystać z rejestracji mailowej dla dzieci i małżonków cudzoziemca lub cudzoziemca i członków rodziny, którzy do niego dołączają. Ponownie zostanie uruchomiony mail: [email protected], dzięki któremu możesz zapisać swoją rodzinę na złożenie wniosków o zezwolenie na pobyt czasowy, stały oraz rezydenta długoterminowego UE w jednym terminie. Zasady rejestracji mailowej: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/obsluga-klienta-wsc?fbclid=IwAR25YNU7K8yHvI7SGWuCOtSphuE-GOijH80GodMr4sRcBeWoZGehA0v_0M0

UWAGA! Urząd nie prowadzi rejestracji telefonicznej na umawianie wizyt w celu złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt, a podany adres mailowy dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy wniosek jest składany w tym samym czasie dla członków tej samej rodziny.

Wydział Spraw Cudzoziemców WUM informuje, że wznowiono również zapisy przez kalendarz internetowy na:

– wydanie / wymiana karty pobytu – kolejka “E”

– pobyt obywateli UE – kolejka “I”

– zaproszenia – wnioski – kolejka “Z”

3.. UZUPEŁNIENIE BRAKÓW MATERIALNYCH

Aby umówić się na wizytę  w celu uzupełnienia braków materialnych do wniosku, należy zarezerwować termin za pośrednictwem kalendarza internetowego dostępnego poprzez link w aplikacji do śledzenia statusu sprawy https://wnioski.mazowieckie.pl/MuwWsc/pl.

4.. ODBIÓR KART ORAZ DECYZJI

Karty pobytu i decyzje administracyjne są wydawane tylko osobom, które urząd wcześniej powiadomił telefonicznie lub SMSowo.

Opłatę za odbiór karty w wysokości 50 lub 25 zł można uiścić w punkcie Monetia (w siedzibie Urzędu) lub przelewem na konto Urzędu. Jeżeli pilnie musisz odebrać kartę pobytu, skorzystaj z formularza kontaktowego (https://kontaktwsc.mazowieckie.pl/). Wydawanie kart odbywa się według kolejności zgłoszeń.

5.. BIURO PODAWCZE

Przez kalendarz internetowy (https://kolejka-wsc.mazowieckie.pl) można się też zapisać na wizytę w celu osobistego złożenia dokumentów w biurze podawczym Wydziału Spraw Cudzoziemców przy ul. Marszałkowskiej 3/5 lub biurze podawczym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy Al. Solidarności 81. Zapisy poprzez kalendarz internetowy są prowadzone z jednodniowym wyprzedzeniem, np. w poniedziałek można zapisać się na wtorek.

25 maja 2020 r. Urząd do Spraw Cudzoziemców (ul. Taborowa 33, Warszawa) wznowił bezpośrednią obsługę klientów i klientek.
W dalszym ciągu sprawy można załatwiać także telefonicznie pod numerem 22 601 75 75 (pon-pt, godz. 9-15) lub przez e-mail.

W przypadku wizyty w Urzędzie klienci będą obsługiwani z zachowaniem zasad sanitarnych:
– Przy wejściu każdej osobie zostanie zmierzona temperatura. Osoby z temperaturą powyżej 38C nie zostaną obsłużone.
– Każda osoba ma obowiązek zakrycia ust i nosa przy pomocy maseczki lub elementu odzieży (szal, chusta itp.).
– Każda osoba ma obowiązek nałożenia rękawiczek lub zdezynfekowania rąk.
– Osoby bez zakrytej twarzy oraz zdezynfekowanych rąk/rękawiczek nie zostaną obsłużone.
– W sali obsługi może przebywać jednocześnie maksymalnie 5 osób. Liczba osób jest kontrolowana przez pracowników ochrony.
– Wszystkie osoby są obowiązane do podporządkowania się poleceniom pracowników ochrony.

Przy ul. Taborowej 33 prowadzona jest bezpośrednia obsługa klientów dotycząca:
– POMOCY SOCJALNEJ I OPIEKI MEDYCZNEJ dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową (okienko nr 1);
– OBSŁUGI KANCELARYJNEJ z zakresu spraw prowadzonych wyłącznie przez Urząd do Spraw Cudzoziemców (biuro podawcze – okienko nr 2)
UWAGA: nie dotyczy postępowań prowadzonych przez Wydział Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (ul. Marszałkowska 3/5);
UWAGA: W sprawach dotyczących legalizacji pobytu UdSC przyjmuje poprzez swoje biuro podawcze wyłącznie cudzoziemców (oraz ich przedstawicieli lub pełnomocników), do których skierował wezwanie (np. do uzupełnienia braków formalnych lub materiału dowodowego) oraz tych, którzy niezależnie od takiego wezwania chcieliby uzupełnić materiał dowodowy w postępowaniach prowadzonych przez UdSC; inne przypadki przyjęć klientów np. w związku z koniecznością przesłuchania strony, umawiane są z inicjatywy Departamentu Legalizacji Pobytu lub z inicjatywy klienta jedynie w ściśle umotywowanych przypadkach (np. konieczności osobistego odbioru decyzji);
– WYDAWANIA DOKUMENTÓW dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową, pobierania odcisków linii papilarnych (okienko nr 3);
UWAGA: wydawanie kart pobytu i genewskich dokumentów podróży po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty w urzędzie mailowo: [email protected] lub telefonicznie: 22 6017528;
– ZWROTU DOKUMENTÓW PODRÓŻY (okienko nr 4);
– WYDAWANIA KOPII DECYZJI (okienko nr 4);
– WIZYTA W GABINECIE LEKARSKIM przy ul. Taborowej 33 jest możliwa wyłącznie po uprzednim ustaleniu wizyty pod numerem: 22 361 75 43.
– ZAPISY NA PRZEGLĄD AKT POZOSTAJĄ WSTRZYMANE.
Źródło: https://udsc.gov.pl/wznowienie-bezposredniej-obslugi-klientow/?fbclid=IwAR3jdPxksHOdRLM2plJQ62FhoiG1lvcki9iocz6kAYTkrRgH9QnHykWr2O0

Zastanawiacie się, jakie miejsca zostały zamknięte, a które wciąż działają? Zachęcamy do zapoznania się z poniższą listą.

 • Zamknięte są żłobki, przedszkola, szkoły oraz uczelnie – część placówek prowadzi zajęcia dla uczniów w formie online.
 • Galeria i centra handlowe są zamknięte do odwołania, ale wszystkie sklepy spożywcze, apteki, drogerie, banki i pralnie znajdujące się w galeriach handlowych będą czynne.
 • Sklepy oferujące sprzedaż ubrań, biżuterii, kosmetyków, narzędzi i wszelkich innych towarów, które znajdują się poza galeriami handlowymi, będą otwarte.
 • Restauracje, bary i kawiarnie są zamknięte, ale mogą prowadzić działalność na dowóz i na wynos
 • Siłownie, baseny, kluby taneczne, kluby fitness, kasyna, muzea, biblioteki, kina i teatry są zamknięte.
 • Banki i placówki finansowe pozostają otwarte.
 • Placówki pocztowe będą czynne, ale godziny pracy ulegają skróceniu; punkty obsługi klienta w galeriach handlowych będą nieczynne.
 • Krajowy transport autobusowy kolejowy działa normalnie.
 • Zawieszony zostaje lotniczy i kolejowy transport międzynarodowy oraz krajowe połączenia lotnicze.

Podczas wspólnego wystąpienia Premiera oraz Ministra Zdrowia 31.03.2020 ogłoszono nowe ograniczenia w przemieszczaniu się, gromadzeniu i prowadzeniu działalności gospodarczej związane z epidemią SARS-CoV-2.
1. Ograniczenie dopuszczalnej liczby klientów – zmiany od 1. kwietnia:
– W sklepach i punktach usługowych: do 3 klientów na kasę lub punkt płatności, bez względu czy są one czynne czy zamknięte.
– Na targowiskach: do 3 klientów na 1 stoisko;
– Placówki pocztowe: do 2 klientów na 1 okienko pocztowe;
2. Ograniczenia funkcjonowania sklepów i punktów usługowych – zmiany od 2. kwietnia 2020:
– we wszystkich sklepach klienci powinni robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach;
– w godzinach od 10:00 do 12:00 w sklepach, punktach usługowych i aptekach obsługiwane będą jedynie osoby powyżej 65. roku życia, w pozostałych godzinach – dostęp nie będzie ograniczony;
– w weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte. 3. Hotele i miejsca noclegowe – zmiany od 2. kwietnia.
Hotele i miejsca noclegowe działające na zasadzie wynajmu krótkoterminowego zostają zamknięte, o ile nie przebywają w nich osoby w kwarantannie lub izolacji albo personel medyczny.
Pozostali goście, którzy przebywają w tych obiektach w momencie wejścia w życie nowych przepisów, muszą się wykwaterować do 2 kwietnia 2020 roku, chyba że są w delegacji i korzystają z usług noclegowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych, prowadzenia działalności gospodarczej lub działalności rolniczej.
4. Rozszerzona kwarantanna – zmiany od 1. kwietnia
Od 1. kwietnia 2020 kwarantanną domową będą objęte wszystkie osoby, które mieszkają z osobą kierowaną na kwarantannę. Regulacja dotyczy osób poddanych kwarantannie od 1 kwietnia 2020.
5. Zawieszenie rehabilitacji i zamknięcie salonów kosmetycznych i fryzjerskich
– Zamknięte zostają zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami, np. w domu.
– Zawieszone jest również wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych i masaży w placówkach publicznych i prywatnych. Wyjątkiem są sytuacje, w których rehabilitacja jest bezwzględnie wymagana stanem zdrowia pacjenta.
6. Obowiązuje zakaz wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego – zmiany od 1. kwietnia.
7. Ograniczenia wychodzenia z domu utrzymane – nadal nie można wychodzić z domu z wyjątkiem:
– dojazdu do pracy oraz zakupu dóbr i usług związanych z pracą;
– załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego;
– wolontariatu na rzecz walki z SARS-CoV-a;
– sprawowania bądź uczestnictwa w sprawowaniu kultu religijnego.
8. Zakaz korzystania z pełniących funkcje publiczne terenów zielonych takich jak parki, rowery miejskie, bulwary czy plaże – zmiany od 1. kwietnia:
– zakaz dotyczy w szczególności parków, plaż, bulwarów, promenad czy rowerów miejskich;
– zakaz nie dotyczy osób, które korzystają z tych terenów w celach zawodowych,
– związanych z ratowaniem zdrowia i życia lub przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2.
9. Wymóg zachowania odstępu 2 metrów pomiędzy pieszymi w miejscach publicznych – od 1. kwietnia. Wyłączeni z tego obowiązku są:
– rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia),
– a także osoby z niepełnosprawnościami lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.
10. Nadal obowiązuje zakaz organizowania widowisk i zgromadzeń.
11. W ceremoniach religijnych odbywających się w tym samym miejscu i czasie może brać udział maksymalnie:
– od 1 do 11 kwietnia: 5 osób, z wyłączeniem osób prowadzących ceremonię;
– od 12 kwietnia: 50 osób łącznie z osobami prowadzącymi ceremonię.
12. Zdalna praca urzędów utrzymana. Wyjątek mogą stanowić jedynie czynności, w których praca zdalna nie gwarantuje możliwości realizacji ich kluczowych obowiązków.
13. Ograniczenia w transporcie prywatnym i publicznym – zmiany od 2 kwietnia
We wszystkich pojazdach z więcej niż 9 miejscami siedzącymi wprowadza się zasadę „tyle pasażerów, ile połowa miejsc siedzących w pojeździe”. 14. Obowiązek zakładów pracy w zapewnieniu dodatkowych środków bezpieczeństwa w miejscu pracy – zmiany od 2 kwietnia:
– Stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra.
– Pracownicy powinni mieć dostęp do rękawiczek jednorazowych lub płynów dezynfekujących.
Źródła:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne-kroki?fbclid=IwAR2CQ7cYNtQaRDNiBqRp_Bc5UuBXsys5tFIqBUbbUTgsPVcr6WfKfT7uaTM
http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/DZU/2020/67/566.pdf?fbclid=IwAR1HxlSGC-OaDawfEt1ivzi3LcnaotxtoJMhVVpJT2RJqvyCRTq-jHf-cvQ#zoom=90

Epidemia koronawirusa niestety nadal trwa. W związku z tym wprowadzone wcześniej ograniczenia nadal obowiązują. Wprowadzono też nowe przepisy.

1. Zasłanianie ust i nosa obowiązkowe od 16 kwietnia

Od czwartku, 16 kwietnia 2020 roku w miejscach publicznych należy zasłaniać usta i nos. Każda osoba w miejscu publicznym będzie musiała nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos. Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy punktach usługowych oraz zakładach pracy.

2. Egzaminy szkolne – najwcześniej w czerwcu

Matury i egzamin kończący podstawówkę zostaną przełożone. Odbędą się najwcześniej w czerwcu. Dokładny termin zostanie ogłoszony nie później niż 3 tygodnie przed datą egzaminów.

3. Ograniczenia zniesione lub zmienione 19 kwietnia 2020 r:

– ograniczenia w przemieszczaniu się – od 20. kwietnia można przemieszczać się w celach rekreacyjnych;
– zakaz wychodzenia na ulicę nieletnich bez opieki dorosłego – od 20. kwietnia młodzież powyżej 13 roku życia może już wychodzić bez opieki dorosłych;
– ograniczenia uczestnictwa w wydarzeniach o charakterze religijnych – od 20. kwietnia podczas uroczystości religijnych w miejscu kultu na jedną osobę musi przypadać co najmniej 15 m2;
– zakaz korzystania z parków, lasów, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich – od 20. kwietnia można już korzystać z tych miejsc w celach rekreacyjnych;
– ograniczenia dotyczące liczby osób w sklepach i punktach usługowych – od 20. kwietnia do sklepów o powierzchni do 100 m2 wejdzie maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 4, a w większych sklepach na 1 osobę musi przypadać co najmniej 15 m2.

4. Ograniczenia przedłużone do 26 kwietnia 2020 r:

– zamknięcie szkół, uczelni, przedszkoli i żłobków;
– zamknięcie pasażerskiego ruchu lotniczego;
– zamknięcie międzynarodowego ruchu kolejowego.

5. Ograniczenia przedłużone do 3 maja 2020 r:

– zamknięcie granic (prawo do przekraczania polskiej granicy mają nadal m.in. obywatele RP, cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP, osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę – pełny wykaz wyłączeń znajduje się tutaj https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia);
– obowiązkowa kwarantanna dla osób przekraczających granicę z Polską.

6. Do odwołania obowiązują ograniczenia w zakresie organizacji imprez masowych i zgromadzeń.

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zasady-na-dluzej, https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowa-normalnosc-etapy

W poniedziałek, 4. maja 2020, zniesione zostaną ograniczenia dotyczące działalności gospodarczej, żłobków, przedszkoli i instytucji kultury. Nadal jednak warto – jeśli to tylko możliwe – ograniczać spotkania, unikać dużych skupisk ludzkich, a także zachować restrykcyjne środki ostrożności w przypadku osób z grup ryzyka, np. osób starszych lub chorych przewlekle. Liczba zachorowań w Polsce nadal rośnie, a badania naukowe potwierdzają, że nowy koronawirus jest poważnym zagrożeniem również dla osób młodszych i cieszących się dobrym zdrowiem. Pomimo zniesienia części ograniczeń, walka z wirusem nadal się toczy.

 1. Działalność gospodarcza

Centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe (powyżej 2000 m2) będą mogły działać z ograniczeniami: limitem osób, a także zamknięciem klubów sportowych, przestrzeni wspólnego spożywania posiłków (food courts) oraz przestrzeni rekreacyjnych (np. placów zabaw). Na terenie tych obiektów na 1 osobę musi przypadać co najmniej 15m2 powierzchni handlowej, do której nie wlicza się powierzchni korytarzy. Więcej informacji (po polsku): https://www.gov.pl/web/rozwoj/centra-handlowe.

Usługi hotelarskie i noclegowe będą mogły być świadczone pod warunkiem zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa. Ograniczona zostaje działalność restauracji hotelowych i przestrzeni rekreacyjnych. Siłownie, sale pobytu i baseny pozostają zamknięte. Więcej informacji (po polsku): https://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe.

Wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane mogą już być czynne w weekendy. Więcej informacji (po polsku): https://www.gov.pl/web/rozwoj/sklepy-meblowe-i-budowlane.

 1. Instytucje kultury

Biblioteki, muzea, archiwa i inne instytucje kultury będą mogły stopniowo się otwierać, pod warunkiem zachowania zasad ostrożności. Więcej informacji (po polsku): https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki

 1. Rehabilitacja lecznicza

Osoby chore i cierpiące na dolegliwości bólowe będą mogły od 4 maja korzystać z rehabilitacji leczniczej. Uwaga, salony masażu nadal pozostają zamknięte! Więcej informacji (po polsku): https://www.gov.pl/web/rozwoj/rehabilitacja

 1. Żłobki i przedszkola

Od środy 6 maja organy prowadzące żłobki i przedszkola będą mogły je otworzyć z zachowaniem odpowiednich zasad bezpieczeństwa. Jednak ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach lub przedszkolach. Co więcej, jednostka samorządu terytorialnego może zadecydować o utrzymaniu zamknięcia wszystkich żłobków i przedszkoli na swoim terenie ze względu na sytuację epidemiologiczną.  Dlatego rodzice powinni się skontaktować z placówkami, z których korzystają, i dowiedzieć się, czy będą otwarte. Więcej informacji (po polsku): https://www.gov.pl/web/rodzina/bezpieczenstwo-przede-wszystkim-wytyczne-dla-instytucji-opieki-nad-dziecmi-do-lat-3

 1. Zasady, które nadal obowiązują:

Zachowuj 2-metrową odległość od innych w przestrzeni publicznej.
Obowiązkowo zasłaniaj nos i usta w miejscach publicznych.
Pracuj i ucz się zdalnie, jeśli tylko jest to możliwe.
Ściśle przestrzegaj zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu).
Kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejny-etap

Rząd znosi kolejne ograniczenia.

18 MAJA – OTWARCIE SALONÓW KOSMETYCZNYCH I FRYZJERSKICH

Zalecenia:
obowiązek noszenia przez klientów i obsługę maseczek, gogli lub przyłbic (u fryzjera, a w salonie kosmetycznym – jeśli zabieg na to pozwala);
używanie ręczników jednorazowych, gdy jest to możliwe;
przyjmowanie klientów po wcześniejszym umówieniu się na wizytę telefonicznie lub online. Uwaga! Klient nie może oczekiwać na usługę w poczekalni.

18 MAJA – OTWARCIE RESTAURACJI, KAWIARNI, BARÓW I PRZESTRZENI GASTRONOMICZNYCH W CENTRACH HANDLOWYCH

WAŻNE! Gość może zjeść posiłek zarówno na sali, w środku, jak i w ogródku restauracyjnym.

Zalecenia:
limit osób w lokalu (na 1 osobę musi przypadać co najmniej 4 m2);
dezynfekcja stolika po każdym kliencie;
zachowanie 2 m odległości między stolikami.
zachowanie dystansu 1,5 m od gości siedzących przy osobnych stolikach;
noszenie maseczek oraz rękawiczek przez kucharzy oraz obsługę lokalu gastronomicznego. WAŻNE! Goście restauracji mogą zdjąć maseczki, jeśli siedzą już przy stolikach.

ZMIANY W FUNKCJONOWANIU PLACÓWEK EDUKACYJNYCH

od 18 maja można prowadzić zajęcia praktyczne w szkołach policealnych, oraz rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesne wspomaganie rozwoju i specjalistyczną rewalidację. Otwarte zostaną także schroniska młodzieżowe, ośrodki sportowe czy świetlice środowiskowe.
od 25 maja możliwe będzie prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej (takie zajęcia mogą być połączone z zajęciami dydaktycznymi; dyrektor zdecyduje, czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej czy zdalnej) oraz konsultacji z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów 8 klas
od 1 czerwca wprowadzone zostaną konsultacje w szkołach z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów.

WAŻNE! Przedłużony zostanie zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8.

WAŻNE! Od 17 maja dzieci poniżej 13. roku mogą wychodzić z domu bez opieki dorosłego opiekuna.

UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE

Od niedzieli 17 maja podczas mszy lub innego obrzędu na 1 uczestnika musi przypadać 10 m2 (zamiast 15 m2).

SPORT

18 maja zwiększono limity osób, które mogą ćwiczyć na otwartych obiektach sportowych:
na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach – może przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów);
na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich – mogą przebywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów).

Od 18 maja umożliwiono organizację zajęć w obiektach zamkniętych – salach i halach sportowych. Może tam równocześnie ćwiczyć:
12 osób + trener (w obiektach do 300 m2),
16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2),
24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2),
32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2).

WAŻNE! W obiektach zamkniętych nie można korzystać z szatni ani węzła sanitarnego (poza WC). Po każdych zajęciach należy przeprowadzić dezynfekcję urządzeń.

KULTURA

Od 18 maja możliwe jest m.in.:
działalność kin plenerowych (w tym samochodowych),
wznowienie prac na planach filmowych,
wznowienie nagrań fonograficznych i audiowizualnych w instytucjach kultury,
indywidualne zajęcia na uczelniach artystycznych,
wznowienie prób i ćwiczeń.

UCZELNIE

25 maja planowane jest przywrócenie możliwość prowadzenia na uczelniach:
zajęć dydaktycznych (dla studentów ostatnich lat studiów, doktorantów),
zajęć, które nie mogą być realizowane zdalnie.

KONTROLE NA GRANICY PRZEDŁUŻONE DO 12 CZERWCA

Kontrole graniczne na granicy wewnętrznej z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją przedłużono do 12 czerwca 2020 roku. Tak jak dotychczas granicę będzie można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach. Kontrole będą też nadal prowadzone w portach morskich i na lotniskach.

PODSTAWOWE ZASADY NADAL OBOWIĄZUJĄ

O czym należy pamiętać szczególnie?
Zachowuj 2-metrową odległość od innych w przestrzeni publicznej.
Obowiązkowo zasłaniaj nos i usta w miejscach publicznych.
Pracuj zdalnie, jeśli tylko jest to możliwe.
Zostań w domu, jeśli możesz.
Ściśle przestrzegaj zasad sanitarnych w miejscach, gdzie jest dużo ludzi. Zwłaszcza w restauracjach, u fryzjera czy kosmetyczki.

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/znosimy-kolejne-ograniczenia–18-maja-pojdziesz-do-fryzjera-kosmetyczki-i-restauracji

Rząd zapowiada kolejne kroki w znoszeniu ograniczeń związanych z COVID-19:

MASECZKI
Od 30 maja nie trzeba zasłaniać ust i nosa w przestrzeni otwartej, jeżeli mamy możliwość zachowania 2 metrów odległości od innych. Z obowiązku utrzymania 2-metrowego dystansu społecznego wyłączeni są rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), osoby wspólnie mieszkające, osoby niepełnosprawne.
Miejsca, w których trzeba obowiązkowo zasłaniać usta i nos to: autobusy i tramwaje, sklepy, kina i teatry, salony masażu i tatuażu, kościoły, urzędy (jeśli idziesz załatwić jakąś sprawę do urzędu).
Wyjątki: gdzie nie trzeba zakrywać ust i nosa?
W pracy – jeżeli pracodawca zapewni odpowiednie odległości między stanowiskami i spełni wymogi sanitarne.
W restauracji lub barze – gdy zajmiesz miejsce przy stole.

LIMITY OSÓB
Od 30 maja nie będą obowiązywać limity osób w sklepach, restauracjach, na targach, w punktach usługowych, na poczcie.
Uwaga! W punktach gastronomicznych nadal musi być zachowana odpowiednia odległość między stolikami, a klienci, zanim usiądą do stolika, muszą mieć założone maseczki.
Zniesienie obostrzeń obejmie również kościoły i inne miejsca sprawowania kultu religijnego, a także uroczystości pogrzebowe.

ZGROMADZENIA I WESELA DO 150 OSÓB
Od soboty 30 maja w przestrzeniach otwartych dozwolona jest organizacja zgromadzeń, a także koncertów plenerowych, w których bierze udział do 150 osób. Uczestnicy muszą jednak zasłaniać usta i nos lub zachować 2-metrowy dystans społeczny.
Od 6 czerwca możliwa będzie organizacja wesel i uroczystości rodzinnych, w których bierze udział do 150 osób (weselnicy nie muszą nosić maseczek).

HOTELE OTWARTE W PEŁNI
Od 30 maja restauracje i bary hotelowe mogą być otwarte i serwować na sali posiłki gościom. Od 6 czerwca w hotelach mogą zacząć działać baseny, siłownie, kluby fitness.

KULTURA, SPORT, SALONY MASAŻU, TARGI
Od 6 czerwca działalność mogą wznowić w określonych warunkach sanitarnych:
kina, teatry, opery, balet, baseny, siłownie, kluby fitness, sale zabaw i parki rozrywki, sauny, solaria, salony masażu i tatuażu.
Od 30 maja będzie można korzystać z siłowni na świeżym powietrzu, placów zabaw, a także z małej infrastruktury leśnej.
Możliwa będzie także organizacja targów, wystaw i kongresów.

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/4-etap-odmrazania

W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem, 10 października cała Polska została objęta  tzw. żółtą strefą, a coraz więcej gmin zostaje oznaczonych jako strefa czerwona. Rząd uaktualnił też obostrzenia obowiązujące w obu strefach. Oto one: 

KONGRESY I TARGI

Strefa żółta

– dopuszczalne, pod warunkiem zakrywania przez uczestników ust i nosa

– 1 osoba na 4 mkw – wtedy nie ma limitu 150 osób

– jeśli nie na świeżym powietrzu – udostępnianie nie więcej, niż połowy miejsc

Strefa czerwona – zakaz

WYDARZENIA KULTURALNE

Strefa żółta

– w pomieszczeniach lub w obiektach sportowych na otwartej przestrzeni- udostępnione co 2 miejsce dostępne dla publiczności lub 1,5 m odstępu, zajęte maksymalnie 25% miejsc na widowni, zakrywanie nosa i ust

– na otwartej przestrzeni – jednoczesna liczba widzów i uczestników nie może być większa niż 100 osób, zakrywanie nosa i ust lub 1,5 m odstępu

Strefa czerwona 

– w pomieszczeniach lub w obiektach sportowych na otwartej przestrzeni- udostępnione co 4 miejsce dostępne dla publiczności lub 1,5 m odstępu, zajęte maksymalnie 25% miejsc na widowni, zakrywanie nosa i ust

– na otwartej przestrzeni – jednoczesna liczba widzów i uczestników nie może być większa niż 100 osób, zakrywanie nosa i ust lub 1,5 m odstępu

GASTRONOMIA

Strefa żółta – zakrywanie nosa i ust do czasu zajęcia miejsca, 1 osoba na 4 mkw

Strefa czerwona – lokale mogą być otwarte w godz. 6 do 22. 

HOTELE

Strefa żółta i czerwona

– działalność dozwolona, oprócz klubów i dyskotek

– stosuje się przepisy dotyczące kongresów, basenów, siłowni, gastronomii oraz działalności kulturalnej (jeśli jest świadczona w hotelu)

AQUAPARKI I BASENY

Strefa żółta i czerwona – 75% obłożenia obiektu

WESOŁE MIASTECZKA, PARKI ROZRYWKI 

Strefa żółta – 1 osoba na 10 mkw

Strefa czerwona – zakaz

KINA

Strefa żółta i czerwona – 25% miejsc, 1,5 m. odstępu, widzowie zasłaniają usta i nos

ZGROMADZENIA

Strefa żółta i czerwona – max 150 osób, 1,5 m. odstępu, uczestnicy zasłaniają usta i nos, odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m

KOŚCIOŁY

Strefa żółta

– wewnątrz kościoła obowiązek zasłaniania nosa i ust, na zewnątrz obowiązek zasłaniania nosa i ust lub odstęp 1,5 m

Strefa czerwona – 50% obłożenia budynku (obiektu kultu religijnego)

WESELA, KOMUNIE, KONSOLACJE I INNE UROCZYSTOŚCI RODZINNE ORAZ PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE

Strefa żółta

– do 16.10.2020 r. max  100 osób; od 17.10.2020 r. – max 75 osób, z wyjątkiem obsługi

– zasłanianie ust i nosa do momentu zajęcia miejsca spożywania posiłku/napoju

Strefa czerwona – max 50 osób, z wyjątkiem obsługi

TRANSPORT PUBLICZNY

Strefa żółta

– można przewozić tyle osób, ile wynosi 100% liczby miejsc siedzących albo 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących przy jednoczesnym pozostawieniu co najmniej 50% miejsc siedzących wolnych

– obowiązek zakrywania ust i nosa.

Strefa Czerwona – 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących przy jednoczesnym pozostawieniu co najmniej 50 % miejsc siedzących wolnych.

MASKI

Strefa żółta i czerwona

– obowiązek noszenia masek:

1) w środkach transportu publicznego

2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

– na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,

– na terenie nieruchomości wspólnych,

– w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej 

– w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);

3) w trakcie sprawowania kultu religijnego, na cmentarzu.

HANDEL

Strefa żółta i czerwona – obowiązek noszenia przez klientów rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk

KLUBY NOCNE, DYSKOTEKI ORAZ INNE MIEJSCA UDOSTĘPNIONE DO TAŃCZENIA (TZW. WOLNY PARKIET)

Strefa żółta i czerwona  – zakaz

SALONY KOSMETYCZNE, FRYZJERSKIE I TATUAŻU

Strefa żółta i czerwona – w miejscu świadczenia usługi przebywa jedynie obsługiwany klient (jeśli konieczne – wraz z opiekunem)

SIŁOWNIE I KLUBY FITNESS

Strefa żółta – 1 osoba na 7 mkw, min 1,5 m odległości

Strefa czerwona – 1 osoba na 10 mkw, min 1,5 m odległości

TRANSPORT LOTNICZY

Strefa żółta i czerwona 

– obowiązek:zapewnienia płynów do dezynfekcji rąk na pokładzie 

– dezynfekcji samolotu raz na dobę (oraz po każdym locie z osobą chorą lub z podejrzeniem zakażenia i przed oraz po locie z pasażerami, trwającym powyżej 6 godzinach

– przy przekraczaniu granicy – formularze kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow

Od soboty, 17 października, w całym kraju obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa. Wyjątkiem są ograniczenia dotyczące wesel i innych uroczystości rodzinnych, które zaczęły obowiązywać 19 października.

STREFA ŻÓŁTA (cały kraj, z wyjątkiem powiatów ze strefy czerwonej):

lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:00 – 21:00; zajęty może być co drugi stolik; po godz. 21:00 posiłki tylko na wynos (tak samo w strefie czerwonej)

ograniczenie liczby osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50% miejsc siedzących lub 30% liczby wszystkich miejsc (tak samo w strefie czerwonej)

od 19.10 – ograniczona liczba osób na weselach i innych uroczystościach – max. 20 osób, bez możliwości zabawy tanecznej;

w uroczystościach religijnych może uczestniczyć max. 1 osoba na 4m2;

w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 25 osób;

w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie hybrydowe;

wydarzenia sportowe bez udziału publiczności (tak samo w strefie czerwonej)

w wydarzeniach kulturalnych max. 25% miejsc zajętych przez publiczność (tak samo w strefie czerwonej)

zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni (tak samo w strefie czerwonej).

STREFA CZERWONA:

ograniczenie liczby osób w placówkach handlowych – w sklepach o powierzchni do 100 m2 – 5 osób na kasę, w sklepach o powierzchni powyżej 100 m2 – 1 osoba na 15 m2;

od 19.10 – zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesela, konsolacje i inne);

podczas uroczystości religijnych nie więcej niż 1 osoba na 7m2,

w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 10 osób;

w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow

W związku z koronawirusem Poczta Polska wprowadziła szereg zmian:
Godziny otwarcia placówek pocztowych
6 godzin – tak długo będą otwarte placówki w dni robocze, przy czym w wybrane dni placówka będzie czynna w godz. 14.00 – 20.00 lub, zamiennie, przez trzy godziny w sobotę;
3 godziny – tak długo będą otwarte placówki czynne dotychczas w soboty;
8.00 – 20.00 – w tych godzinach będą otwarte placówki całodobowe czynne przez 7 dni w tygodniu;
punkty obsługi klienta w galeriach handlowych będą nieczynne.

Aktualne informacje o godzinach pracy placówek dostępne są na stronie: placowki.poczta-polska.pl.

Strefy bezpieczeństwa w placówkach
W urzędach pocztowych wydzielono specjalne strefy bezpieczeństwa: klienci powinni ustawiać się za znajdującą się na podłodze taśmą – 1,5 metra od pracownika; i zachowywać taką samą odległość (1,5 m) między sobą.
Dostarczanie przesyłek krajowych
Poczta Polska nie przewiduje żadnych ograniczeń w doręczaniu i odbiorze korespondencji. Wszystkie przesyłki będą doręczane, pod warunkiem, że dostęp do miejsc ich doręczenia nie zostanie ograniczony przez decyzje administracji lub służb porządkowych. Poczta Polska nie zmienia także zasad wypłaty przekazów rentowo-emerytalnych, jednak osoby objęte kwarantanną obejmuje specjalna procedura.
Przesyłki można odbierać bez pokwitowania – wystarczy z bezpiecznej odległości okazać dokument tożsamości pracownikowi poczty, który sam spisze z dokumentu 4 ostatnie cyfry.

Świadczenie usług dla osób objętych kwarantanną
Poczta Polska nie będzie doręczać korespondencji osobom objętym kwarantanną. Przesyłki będą oczekiwać na nie w odpowiedniej placówce pocztowej. Klienci będą mogli odebrać swoją korespondencję w ciągu tygodnia od zakończenia okresu kwarantanny.

Przesyłki zagraniczne
W związku z zawieszeniem transportu lotniczego Poczta Polska ograniczyła przyjęcia przesyłek do innych krajów. Aktualne informacje o możliwościach wysyłki przesyłek zagranicznych dostępne są na stronie: http://www.poczta-polska.pl/obsluga-przesylek-zagranicznych-przez-poczte-polska-aktualizacja/.
Kraje, do których można wysyłać paczki priorytetowe i ekonomiczne oraz listy zwykłe, priorytetowe i polecone (lista z 23.03.2020):
Czechy, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Niemcy, Słowacja, Ukraina, Białoruś.
Ponadto paczki i listy ekonomiczne można wysłać do:
Australii (drogą morską), Kanady (drogą morską), USA (drogą morską), Belgii, Danii, Hiszpanii, Holandii, Portugalii, Irlandii, Portugalii, Wielkiej Brytanii.
Na Ukrainę można wysłać także Paczkę UKRAINA Plus, natomiast zawieszone jest przyjmowanie przesyłek pocztowych na Ukrainę adresowanych na Krym (w tym do Sewastopola) oraz w regionie Ługańska i Doniecka.
Do Meksyku można wysyłać jedynie listy ekonomiczne (drogą morską). Do Niemiec dodatkowo można nadawać również przesyłki Global Express.
Przyjmowanie zagranicznych przekazów pieniężnych zostało całkowicie zawieszone do następujących krajów: Armenia, Egipt oraz Watykan. Realizacja pocztowych przekazów zagranicznych do pozostałych państw pozostaje bez zmian.

Źródło: http://www.poczta-polska.pl/koronawirus-informacje-dla-klientow/

Zawieszenie biletu
Zarząd Transportu Miejskiego informuje o możliwości zawieszenia biletu długookresowego przez pasażerów, którzy zrezygnowali z podróży komunikacją publiczną.
Wniosek można złożyć za pośrednictwem strony: https://zawieswkm.wtp.waw.pl/ (wystarczy wpisać numer karty i kliknąć niebieski przycisk).
Pasażer nie otrzyma zwrotu pieniędzy, będzie mógł natomiast przekodować niewykorzystany czas ważności biletu na inny termin, po zgłoszeniu się do Punktu Obsługi Pasażerów (POP), w dowolnie wybranym przez siebie terminie. Dodatkowy okres ważności będzie się liczył od dnia złożenia wniosku o zawieszenie przez internet.
Zamknięta połowa POP-ów
Od wtorku, 17 marca, do odwołania POP-y działają w innych godzinach lub są zamknięte. Tu możesz sprawdzić, które POP-y są otwarte i w jakich godzinach: LINK. ZTM przypomina, że wiele spraw można załatwić bez przychodzenia do POP-u. Bilety można kupować przez aplikacje takie jak SkyCash, jakdojade.pl, mPay, moBilet, Mint Mobile oraz zbiletem.pl. Warszawskie Karty Miejskie można spersonalizować, wysyłając wniosek on-line: LINK. Po odbiór trzeba się zgłosić do jednego z Punktów Obsługi Pasażerów. Karty można jednak doładować biletami długookresowymi bez przychodzenia do POP – we wszystkich biletomatach. W tych urządzeniach można również przedłużyć ważność e-hologramu, który uprawnia do wielu zniżek. Wnioski i reklamacje, o ile nie wymagają dołączenia karty lub biletu, mogą być także składane drogą elektroniczną.
Nie trzeba przyciskać guzika „stop”
Od 17-go marca wszystkie przystanki „na żądanie” działają jak zwykłe przystanki. Wszystkie autobusy dzienne i nocne będą się zatrzymywały na każdym przystanku na danej linii.
Zmiany w komunikacji od poniedziałku 16 marca
Od poniedziałku, 16 marca, w związku z zawieszeniem zajęć szkolnych, nie kursują autobusy szkolne linii 304, 323, 332, 379, a 114 nie mają dodatkowych kursów na trasie Metro Młociny – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Autobusy linii, które mają dodatkowe kursy w dni nauki szkolne,j kursują bez zmian.
Źródło: LINK

Od poniedziałku 16 marca, placówki oświatowe w Polsce CAŁKOWICIE zawieszają zajęcia. Uczniowie nie przychodzą do przedszkoli, szkół, żłobków – zarówno publicznych, jak i niepublicznych. To działanie prewencyjne i profilaktyczne, mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Rodzice dzieci do 8 lat mogą liczyć na specjalny zasiłek opiekuńczy (80% podstawy wymiaru zasiłku), przyznawany w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego. Zasiłek ten obejmuje 14 dni i nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad chorym dzieckiem do lat 14. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje od 12 do 25 marca, gdyż to jest okres zamknięcia placówek w związku z COVID-19. Zasiłek przysługuje zgodnie z oświadczeniem pracownika, tj. za cały okres, także za dni wolne od pracy, albo za dni robocze, jeśli takie okresy zostaną wskazane w oświadczeniu. Aby otrzymać zasiłek, należy złożyć oświadczenie u swojego pracodawcy. Wzór oświadczenia dostępny jest tutaj: LINK. Osoby prowadzące działalność gospodarczą składają oświadczenie do ZUS.

Specjalna ustawa daje również przedsiębiorcom możliwość polecenia pracownikowi wykonania tzw. pracy zdalnej. Za pracę zdalną przysługuje takie samo wynagrodzenie, a jej forma i zakres to wynik uzgodnień między pracodawcą i pracownikiem.

Źródło: www.gov.plwww.zus.pl

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy informuje o zmianie zasad rekrutacji do przedszkoli i I klas szkół podstawowych, w związku z koronawirusem w Polsce.
Wnioski przyjmowane będą do 20 marca. Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:
– wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki. Adresy mailowe i numery telefonów placówek można znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl w zakładce Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne w zestawieniu w pliku excel.
– dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego – 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.
W wypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia, placówki będą przyjmować oświadczenia rodziców o ich późniejszym dostarczeniu dokumentów.
W związku z epidemią wirusa Covid-19 od 16 marca żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe będą zamknięte. Nauczyciele będą wysyłali materiały edukacyjne do indywidualnej pracy.
Źródło: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Aktualizacja:
Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/ szkoły pierwszego wyboru w poprzednim terminie, będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia.
Do 23 kwietnia przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.
Dokumenty można przesłać na adres e-mail placówki. NIE TRZEBA dostarczać ich osobiście.
Rodzice, którzy już złożyli wnioski NIE MUSZĄ ponownie ich składać.
Źródło: https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/22156_przedluzenie-rekrutacji-do-przedszkoli-oddzialow

Ze względu na utrzymującą się wysoką liczbę zachorowań na wirusa COVID-19, Minister Edukacji Narodowej zdecydował o przedłużeniu przerwy w nauczaniu stacjonarnym do 24 maja. Nauka ma być nadal realizowana na odległość, a za jej organizację odpowiadają dyrektorzy szkół.

Ministerstwo ogłosiło również nowy harmonogram egzaminów ósmoklasisty, maturalnego i zawodowego:

– EGZAMIN ÓSMOKLASISTY- 16-18 CZERWCA
Termin dodatkowy wyznaczono pomiędzy 7 a 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

– EGZAMIN MATURALNY – 8-29 CZERWCA
W tym roku odbęda się wyłącznie egzaminy pisemne. Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

– EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE (FORMUŁA 2012 I FORMUŁA 2017) – 22 CZERWCA – 9 LIPCA; (FORMUŁA 2019) – 17-28 SIERPNIA

Źródło:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-do-24-maja
https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-2020

1 września uczniowie rozpoczną naukę tradycyjnie – w szkołach. Funkcjonowanie placówek będzie jednak regulowane przez wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, mających na celu walkę z koronawirusem. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:
Ogólne zasady higieny i bezpieczeństwa
Częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki (uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek), regularne czyszczenie i wietrzenie pomieszczeń, korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego i pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, dezynfekcja sprzętu w sali gimnastycznej.
Uczeń powinien mieć własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym, w tornistrze lub we własnej szafce. Nie powinien zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
Wejście do szkoły
Do szkoły może wejść uczeń bez gorączki (temperatura ciała 38°C oraz wyższa) oraz objawów infekcji dróg oddechowych i gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji dróg oddechowych.
Rodzice lub opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując dystans 1,5 m od innych rodziców i pracowników szkoły, przy czym powinni przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).
Pobyt za granicą nie oznacza, że doszło do zakażenia i dojdzie do zachorowania. Nie należy ograniczać chodzenia ucznia do szkoły, o ile jego stan zdrowia nie wskazuje na chorobę, a kraj podróży nie był objęty restrykcjami w zakresie ruchu granicznego.
Obawa przed zakażeniem/chorobą nie może być powodem, aby zdrowe dziecko nie poszło do szkoły.
Organizacja nauki
Wytyczne zalecają taką organizację pracy, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły (szczególnie w miejscach wspólnych) i ograniczy gromadzenie się uczniów – np. różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły i różne godziny przerw lub zajęć na boisku. Należy także unikać częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
W zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej przewidziano 3 modele organizacji nauki: tradycyjny, mieszany oraz zdalny. Jeżeli na danym terenie wystąpią zakażenia koronawirusem, dyrektor, po uzyskaniu pozytywnej opinii odpowiednich instytucji, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół.
Zakażenie lub niepokojące objawy u ucznia
Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (np. gorączkę, kaszel), wówczas uczeń powinien być odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu w odległości 2 metrów od innych osób. Rodzice będą wówczas niezwłocznie powiadamiani o konieczności odebrania dziecka ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
W sytuacji, gdy jeden z uczniów zachoruje na COVID-19, kwarantannie będą musieli poddać się pozostali uczniowie z tej klasy. Wówczas prowadzenie dla nich zajęć w formie zdalnej będzie jedyną możliwością kontynuowania nauki. Nauka stacjonarna dla innych klas w danej szkole uzależniona zostanie od tego w jakim stopniu byli oni narażeni na zakażenie.
Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2 https://www.gov.pl/web/edukacja/qa-powrot-uczniow-do-szkol-i-placowek-1-wrzesnia-2020-r

Od 12 marca do 10 kwietnia 2020 roku w całej Polsce zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne na uczelniach, takie jak wykłady, seminaria, konserwatoria. Dotyczy to studiów I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich, studiów podyplomowych, kursów lub szkoleń prowadzonych na uczelniach, a także szkół doktorskich oraz studiów doktoranckich.

Ważne jest jednak, aby śledzić decyzje władz poszczególnych uczelni, bo to rektorzy decydują o długości przerwy w nauczaniu i innych środkach ostrożności. Uniwersytet Warszawski wprowadził na przykład następujące ograniczenia:

– odwołanie do 14 kwietnia 2020 r. wykładów i zajęć dla studentów, doktorantów, słuchaczy, z wyjątkiem zajęć prowadzonych zdalnie;

– odwołanie do 30 kwietnia 2020 r. wydarzeń o charakterze otwartym (konferencji, sympozjów, wykładów otwartych, imprez artystycznych i innych);

– zawieszenia do 30 kwietnia 2020 r. służbowych wyjazdów zagranicznych oraz udziału w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów i studentów.

Śledź bieżące informacje na stronie internetowej swojej uczelni. Sprawdzaj również strony bibliotek, sal sportowych, wystawowych czy teatralnych należących do uczelni. Na przykład biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego będzie zamknięta do 14 kwietnia. Terminy zwrotów wypożyczonych książek są automatycznie przedłużone do 18 kwietnia, a w okresie od 11 marca do 14 kwietnia nie są naliczane kary za przetrzymanie książek.

Zgodnie z zarządzeniem, w okresie zagrożenia wirusem uczelnia może przenieść zajęcia do internetu – skontaktuj się ze swoją uczelnią, żeby dowiedzieć się, czy zajęcia online będą dla Ciebie dostępne.

Działalność naukowa nie zostaje zawieszona. Jednak wiele jednostek naukowych decyduje się na prowadzenie spotkań oraz działalności administracyjnej zdalnie (telefonicznie lub online).Studenci i nauczycieli akademiccy będą także mogli skorzystać z platformy e-learningowej Navoica. Więcej informacji: www.navoica.pl oraz pod adresem e-mail: [email protected]

W obecnej chwili nie są przewidywane zmiany w kalendarzu rekrutacji na studia.

Źródło: www.gov.pl, www.uw.edu.pl, www.buw.uw.edu.pl/

Projekt ustawy o tzw. “tarczy antykryzysowej” przewiduje dla cudzoziemek i cudzoziemców przedłużenie legalności pobytu w Polsce (art. 15x i 15 zd). Rozwiązania obejmują następujące sytuacje:
1. Osoby posiadające zezwolenie na pobyt czasowy:
– jeżeli termin złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy upływa w okresie od ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego (14-19 marca 2020 r.) lub stanu epidemii (od 20 marca 2020 r.), termin ten zostaje przedłużony do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego;
– jeżeli ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy przypada w okresie od ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego (14-19 marca 2020 r.) lub stanu epidemii (od 20 marca 2020 r.), termin ten zostaje przedłużony do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego (NIE wydaje się nowej karty pobytu).

2. Osoby przebywające w Polsce na podstawie wizy krajowej lub wizy Schengen:
– jeśli ważność wizy upływa w okresie od ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego (14-19 marca 2020 r.) lub stanu epidemii (od 20 marca 2020 r.), ważność wizy jest przedłużona do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego (w dokumencie podróży NIE umieszcza się nowej naklejki wizowej);
– jeżeli chcą składać wniosek o przedłużenie wizy (art. 85 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach):
jeśli ważność wizy upływa w okresie od ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego (14-19 marca 2020 r.) lub stanu epidemii (od 20 marca 2020 r.), termin złożenia wniosku o przedłużenie wizy zostaje przedłużony do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

3. Osoby w ruchu bezwizowym:
jeżeli termin złożenia wniosku o przedłużenie okresu pobytu (art. 300 ust. 2 ustawy o cudzoziemcach) upływa w okresie od ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego (14-19 marca 2020 r.) lub stanu epidemii (od 20 marca 2020 r.), termin ten zostaje przedłużony do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Uwaga! Dotyczy wyłącznie obywateli Brazylii, Argentyny, Chile, Hondurasu, Kostaryki, Nikaragui, Singapuru i Urugwaju.

4. Osoby posiadające zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa oraz mobilności długoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (art. 139l oraz art. 139t ustawy o cudzoziemcach):
jeżeli termin złożenia przez jednostkę przyjmującą kolejnego wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy upływa w okresie od ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego (14-19 marca 2020 r.) lub stanu epidemii (od 20 marca 2020 r.), termin ten zostaje przedłużony do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

5. Osoby chcące złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt stały lub na pobyt rezydenta długoterminowego UE (art. 202 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach):
jeżeli termin złożenia wniosku upływa w okresie od ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego (14-19 marca 2020 r.) lub stanu epidemii (od 20 marca 2020 r.), termin ten zostaje przedłużony do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

AKTUALIZACJA 08.04.2020:
Rząd przewiduje nowelizację ustawy o tzw. “tarczy antykryzysowej”. W projekcie z 7 kwietnia 2020 r. przewidziano kolejne rozwiązania przedłużające legalność pobytu cudzoziemców w Polsce.

Zgodnie z proponowanymi przepisami, osoby które najpóźniej w dniu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego (14 marca 2020 r.) przebywały w Polsce legalnie na podstawie:
– wizy Schengen,
– wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen (w tym wizy długoterminowej uprawniającej do pobytu w okresie przekraczającym 90 dni),
– dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen,
– wizy długoterminowej wydanej przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej niebędące państwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej uprawnia ona do pobytu na terytorium Polski,
– dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej niebędące państwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej uprawnia ona do pobytu na terytorium Polski,
– lub w ramach ruchu bezwizowego,
będą mogły przebywać legalnie w Polsce od dnia następującego po ostatnim dniu legalnego pobytu wynikającego z ww. wiz, dokumentów lub ruchu bezwizowego, do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – w zależności, który obowiązywał jako ostatni.

Przedłużenie legalności pobytu nastąpi z mocy prawa – nie trzeba w tych sprawach składać żadnych wniosków.

W razie wątpliwości, polecamy zapoznanie się z tekstem projektu ustawy: https://bit.ly/covid-proj lub konsultację z prawnikiem.

Źródło: https://udsc.gov.pl/epidemia-koronawirusa-kolejne-rozwiazania-dedykowane-cudzoziemcom/

Projekt ustawy o tzw. “tarczy antykryzysowej” przewiduje dla cudzoziemek i cudzoziemców przedłużenie zezwoleń na pracę oraz oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca (art. 15zzq).

Zezwolenia na pracę/ zezwolenia na pracę sezonową:
jeżeli ostatni dzień ważności zezwolenia przypada w czasie stanu zagrożenia epidemicznego (14-19 marca 2020 r.) lub stanu epidemii (od 20 marca 2020 r.), okres ważności zezwolenia na pracę ulega przedłużeniu do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę musi zostać złożony przez pracodawcę najpóźniej w ostatnim dniu przedłużenia terminu ważności wcześniejszego zezwolenia.

Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi:
jeżeli koniec okresu pracy, wpisanego w oświadczeniu, przypada w czasie stanu zagrożenia epidemicznego (14-19 marca 2020 r.) lub stanu epidemii (od 20 marca 2020 r.), cudzoziemiec może dalej wykonywać pracę określoną oświadczeniem do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Dodatkowy okres pracy NIE jest wliczany do okresu 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, podczas których cudzoziemiec może pracować w Polsce na podstawie oświadczenia (zgodnie z art. art. 87 ust. 3 i art. 88z ust. 2 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

W razie wątpliwości, polecamy zapoznanie się z tekstem projektu ustawy: https://bit.ly/covid-proj-2 lub konsultację z prawnikiem.

Osoby, które w 2019 roku pracowały legalnie w Polsce (na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło), powinny złożyć zeznanie podatkowe za ubiegły rok (PIT-37) – w tym roku, ze względu sytuację zagrożenia COVID-19, termin na rozliczenie z Urzędem Skarbowym został przedłużony do 1 czerwca 2020 r., jeżeli jednak do dnia 30 kwietnia podatnik nie wprowadzi zmian w rozliczeniu PIT-37, które przygotował Urząd Skarbowy na portalu www.podatki.gov.pl PIT-37 zostanie złożony z tą datą dlatego też warto złożyć deklarację samodzielnie do 30 kwietnia 2020 r. szczególnie gdy przysługują podatnikowi ulgi.

Od ubiegłego roku zeznanie podatkowe PIT-37 przygotowują urzędy skarbowe. Każda osoba może sprawdzić, uzupełnić, poprawić lub potwierdzić swoje zeznanie na portalu www.podatki.gov.pl.

Portal jest dostępny wyłącznie w języku polskim. Jeżeli potrzebujesz pomocy w weryfikacji swojego zeznania podatkowego lub chcesz wypełnić deklarację PIT-37 prześlij na adres: [email protected] e-mail, w tytule maila wpisz PIT-37 oraz podaj nam następujące dane:

1. Deklaracje PIT-11 od wszystkich pracodawców za rok 2019 (skan)
2. Deklarację PIT-37 za rok 2018: niezbędna do przesłania deklaracji PIT-37 za 2019 r. on-line lub weryfikacji deklaracji zeznania przygotowanego przez Urząd Skarbowy (skan)
3. W przypadku rozliczenia wspólnie z małżonkiem podaj dane małżonka/ małżonki i dołączyć ich PIT-11 (skan) lub prześlij informację o braku zatrudnienia małżonka/ małżonki
4. W przypadku rozliczenia osoby samotnie wychowującej dzieci podaj nam tę informację w mailu
5. W przypadku prawa do ulgi prorodzinnej (na dzieci) podaj:
a. Imiona i nazwiska dzieci oraz numery PESEL
b. Imiona i nazwiska dzieci oraz daty urodzeń (jeżeli dzieci nie posiadają numerów PESEL)

Oferowana przez nas pomoc w wypełnianiu PIT-37 jest bezpłatna. Nie pomagamy w rozwiązywaniu innych spraw podatkowych – z bardziej skomplikowanymi kwestiami należy zwrócić się do specjalistów, np. doradcy podatkowego lub biura księgowego.

Fundacja nie odpowiada za poprawność sporządzonego rozliczenia PIT-37 w sytuacji gdy płatnik przedstawił niepełne dane niezbędne do rozliczenia.

1 sierpnia 2020 r. ruszył program Polski Bon Turystyczny, w ramach którego rodziny z dziećmi mogą otrzymać dofinansowanie do wakacji w wysokości 500 złotych. Wprowadzone rozwiązanie ma również służyć poprawie sytuacji branży turystycznej, dotkniętej skutkami pandemii COVID-19.
1. Co to jest bon turystyczny
Świadczenie ma formę elektronicznego bonu, ważnego do 31 marca 2022 r. Można go wykorzystać do opłacenia usług turystycznych, takich jak m.in. pobyt w hotelu, pensjonacie lub gospodarstwie agroturystycznym, kolonie oraz obozy harcerskie, sportowe i rekreacyjne. Warunkiem jest to, aby usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane były na rzecz dziecka, na które przyznano bon.
2. Kto może skorzystać
Skorzystać z tej formy wsparcia mogą rodziny z co najmniej jednym dzieckiem do 18 roku życia bez względu na posiadany dochód. Bon będzie przyznawany na dziecko, na które przysługuje świadczenie lub dodatek wychowawczy 500+. Cudzoziemcy uprawnieni do świadczenia 500+ mogą skorzystać z bonu na tych samych zasadach, co obywatele polscy. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł, zaś na dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności świadczenie przysługuje w podwójnej wysokości, czyli 1000 zł.
3. Jak otrzymać bon
Aby otrzymać bon turystyczny, nie trzeba składać wniosku. Wystarczy aktywować bon na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (konieczne jest posiadanie konta użytkownika). Może to zrobić jedynie osoba uprawniona do pobierania świadczenia wychowawczego 500+ (tzn. osoba, która składała wniosek o 500+). Wówczas na profilu tej osoby na PUE ZUS opcja aktywacji bonu powinna pojawić się automatycznie. Bon można aktywować w dowolnym momencie, np. na kilka dni przed planowanymi wakacjami.
4. Gdzie wykorzystać
Bon turystyczny można zrealizować na terenie Polski, opłacając nim usługi turystyczne, świadczone przez podmioty objęte programem. Lista podmiotów akceptujących płatność bonem dostępna jest na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej: https://bonturystyczny.polska.travel/lista-podmiotow. Bonem można płacić wielokrotnie do wyczerpania limitu przyznanych środków.
Uwaga: bonem nie można zapłacić za usługi turystyczne świadczone poza granicami Polski.
Źródła: https://www.gov.pl/web/rozwoj/bonturystyczny, https://bonturystyczny.polska.travel/, https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/od-dzis-mozna-korzystac-z-bonu-turystycznego/3513293

 

ENGLISH

Dear clients,

we care about your safety and we will keep you updated with the most important coronavirus notifications in your language.

The course of COVID-19 disease can be very different – from a common cold to a serious lung infection that causes acute respiratory failure.

Infection

Coronavirus is an airborne disease that enters the body through the mouth, nose or eyes. If someone sneezes on your shoes, then the virus stays on them. THE VIRUS DOES NOT WALK. It will only move into your body if you touch the shoes with your hand and then touch your face with that hand. I mean, you can bring it home on clothes or a bag, but until you touch the infected area and then the face, you won’t get infected.

The easiest way to transfer the virus is on your hands. With our hands we touch objects, we touch each other and then our faces. That is why it is so important to wash your hands frequently (for at least 30 seconds, to be precise).

The disease is very contagious for two reasons:

 1. The time between getting infected and the appearance of the first symptoms can be up to 14 days, i.e. an infected person can infect others for 14 days without realizing it.
 2. If the disease is mild (e.g. in children), then the sick person infects others because they do not know that they are sick.

Prevention (protection)

There are a few simple rules that can help protect yourself and others from COVID-19.

 1. Stay at home

I limit contact with people I don’t live with to the necessary minimum (I don’t meet my friends, neighbors, even my family!). Closed schools do not mean holidays. The children also do not leave the house and do not meet their friends. I try not to go out for walks – I only go out to the store and to throw the rubbish. I don’t go out with small children who can’t be stopped from touching things outside.

As the coronavirus pandemic continues, we remind that COVID-19 testing and treatment are FREE OF CHARGE for everyone in Poland, regardless of the country of origin, citizenship, insurance type, or the lack thereof. Not insured in Poland and afraid to see a doctor because of the possible costs? Staying in Poland temporarily (e.g., as a visa-free visitor) with the travel insurance, or having no insurance at all? When it comes to coronavirus, it does not matter. You don’t have to pay for testing nor for the COVID-19 treatment. It is completely FREE for both Polish citizens and foreigners, including uninsured people.

We remind that common coronavirus symptoms include fever, cough, shortness of breath, breathing difficulties, muscle pain, and fatigue. If you experience those symptoms and are concerned you may have coronavirus, please call the nearest sanitary-epidemiological station as soon as possible. You can find the contact phone number on the respective station’s website, and it is 24/7 reachable. It is important to avoid close contact with other people until you receive medical help. If you develop symptoms such as fever above 38°C, accompanied by cough or shortness of breath, you should seek medical help from a hospital for infectious diseases. Please find a list of such hospitals here: https://www.gov.pl/web/koronawirus/lista-szpitali

To get more information on coronavirus, call the NFZ hotline: 800 190 590 (also in English).

Information in several languages are also available here: https://www.gov.pl/web/koronawirus/do-pobrania

The Polish government announced the rules of diagnosing coronavirus in the coming time. Read on to know what to do when you develop worrying symptoms.

WHEN A PATIENT HAS 4 COMMON SYMPTOMS OF CORONAVIRUS: FEVER, SHORTNESS OF BREATH, COUGH, LOSS OF SMELL OR TASTE

Contact your primary health care provider to schedule personal advice or tele-advice. For children under 2 years of age, the checkup is always in person.

A doctor can order a test after tele-advice only if 4 symptoms of coronavirus are found: temperature above 38 degrees, coughing, shortness of breath, loss of smell or taste.

If you have such symptoms, the doctor will order a test and inform you about mobile collection points – the so-called drive thru – where you can get tested (your doctor will also advise you to avoid public transport).

If your condition allows it, go to the drive thru alone, in your car. The list of points is available on the website: https://www.pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran

You will need a photo ID and your PESEL number. You do not get out of the car on site. A nasopharyngeal swab will be taken through the open car window. The test is free.

(When the patient cannot go to the drive thru on his own, the doctor asks the Provincial Sanitary and Epidemiological Station to send an ambulance called ”wymazówka”/”swabs” to the patient.)

The collected sample is sent for analysis to the COVID laboratory. Information about the test result will be visible to the doctor, Provincial and Poviat Sanitary and Epidemiological Stations and the patient in the Patient’s Internet Account (https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta)

If the result is positive, your GP will advise you to go to hospital.

The hospital makes decisions about:

– admission to hospital

– starting isolation in an isolation room „izolatorium” (isolation rooms accommodate people who cannot be quarantined at home, so as not to expose others to coronavirus infection)

– starting home insulation.

WHEN A PATIENT HAS SYMPTOMS OF INFECTION, BUT THESE ARE NOT ALL 4 SYMPTOMS TYPICAL OF CORONAVIRUS

When you see a doctor with symptoms of infection, but the doctor does not find symptoms qualifying for a referral for SARS-CoV-2 test, then he will arrange another tele-advice within 3-5 days of the first appointment.

If during the second tele-advice the doctor does not find symptoms that meet the criteria for a referral for SARS-CoV-2 test, he may arrange a personal visit at the Health Care Center.

If the GP finds symptoms qualifying for the SARS-CoV-2 test, he will order the test and provide you with information about the drive thru where the test can be performed.

During an in-person visit, after examining the patient, the doctor may (if deemed necessary) order a test for SARS-CoV-2.

WHEN A PATIENT PASSES COVID-19 ASYMPTOMATICALLY OR SYMPTOMS ARE MILD

This scenario applies to a patient who is awaiting a COVID-19 test result at home due to a suspected disease infection but without obvious symptoms. If your doctor tells you that you have been tested positive for COVID-19, he will refer you to an infectious disease/observation and infectious disease unit of a hospital. You should go there by your own means of transport (wearing a mask, avoiding contact with other people). On the spot, you will go to the triage point designated by the hospital (e.g. a tent, a separate emergency room), where you must provide information about the result of the SARS-CoV-2 test.

The hospital’s medical staff will direct you to a separate area where you will wait for your medical examination. The doctor will decide whether you will be admitted to the ward, transferred to another hospital or placed in isolation. In the case of a referral for isolation, the doctor decides on the form of isolation (home or an isolation room in the hospital).

If you are referred to an isolation room, you will remain under the care of the hospital doctor.

If you are referred for home isolation, you will remain under the care of a GP. The doctor will call you on day 8-10 to find out about your health condition. An asymptomatic patient is automatically released from isolation 10 days after the test. When a patient develops symptoms which, in the physician’s opinion, qualify him for extending the isolation time, the doctor determines the date of completion of isolation or the date of another tele-advice.

Source: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zasady-zleciania-testow-na-koronawirusa

Due to the outbreak of the coronavirus, traffic restriction on Polish borders was ordered. Here are the most important things you should know about:
From Sunday, 15/03/2020, Polish borders will be closed to foreigners. International air and rail connections will be suspended. Borders will remain open for the transport of goods. Border controls will also be restored. Domestic bus, rail and air transport will operate normally.
Temporary ban on entry to Poland applies to foreigners. Some of them will still be able to come to our country. Among them are:

 • spouses of Polish citizens,
 • children of Polish citizens,
 • people with a Pole’s Card,
 • people with the right of permanent or temporary residence in the Republic of Poland or a work permit.

People with Polish citizenship can return to the country, but will be subjected to 14-day quarantine. The exemption for the quarantine will apply to:

 • people from border areas that live in Poland but work every day in a neighboring country,
 • drivers of road transport – e.g. buses.

In relation to the development of the epidemiological situation in Europe, the Polish Ministry of Foreign Affairs has launched a hotline devoted to border crossing. For information, please call +48 22 523 8880.

CROSSING THE BORDERS OF POLAND – SITUATION AS OF 21 JULY 2020
1. BORDER WITH THE EU COUNTRIES
From mid-June 2020, no checks are carried out at the internal EU border (i.e. at the borders with other EU countries). There is no sanitary inspection and one does not need to undergo quarantine after coming to Poland from another EU country.
2. BORDERS WITH RUSSIA, BELARUS AND UKRAINE
The following border crossings are open:
– with Russia: Bezledy and Grzechotki;
– with Belarus: Kuźnica, Bobrowniki, Terespol;
– with Ukraine: Dorohusk, Korczowa, Hrebenne, Medyka, Budomierz.
Borders may only be crossed by:
– Polish citizens and their spouses, children or persons who remain under their constant care,
– nationals of the EU and EEA Member States and Switzerland, as well as their spouses and children;
– holders of a Pole’s Card (Karta Polaka),
– diplomats and their family members,
– people who have the right of permanent or temporary residence in Poland
– foreigners who have the right to work in Poland, i.e. foreigners entitled to work on the same terms as Polish citizens, with a work permit, a certificate of entry in the record on seasonal work or a declaration on entrusting work to a foreigner who performs work on territory of Poland or present documents proving that employment will start immediately after crossing the border;
– foreigners who run a means of transport designed for the transport of people or goods, and their journey takes place as part of professional activities of transporting goods or transporting passengers;
– drivers performing road transport as part of international road transport or international combined transport, traveling through the territory of Poland by other means of transport than the vehicle used for road transport (in order to take a rest in the territory of the country of stay, after taking the rest abroad, and after a break in the performance of work in the circumstances specified in the Act on working time of drivers);
– pupils, students, participants of postgraduate studies and specialist education and other forms of education, as well as doctoral students studying in Poland;
– scientists conducting research or development work in Poland;
– foreigners with a permanent residence permit or a long-term EU resident’s residence permit in other EU and EEA member states and Switzerland and their spouses and children, when traveling through the territory of Poland, to their place of residence or stay;
– passengers of an international flights from airports located in: Montenegro, Georgia, Japan, Canada, Albania, South Korea.
In particularly justified cases, not included above, the commander of the Border Guard post, after obtaining the consent of the Commander-in-Chief of the Border Guard, may allow a foreigner to enter the territory of the Republic of Poland .

AFTER CROSSING THE EU’S EXTERNAL BORDER, THE QUARANTINE STILL APPLIES IN POLAND.

The following groups of people ARE EXCLUDED from quarantine:

– Polish citizens, citizens of other EU, EEA countries or Swiss Confederation, as well as their spouses and children;
– foreigners with a permanent residence permit or a long-term EU resident permit in another EU country, their spouses and children, when traveling through the territory of the Republic of Poland, to their place of residence or stay in another EU country, EEA or Switzerland;
– pupils, students, participants of postgraduate studies and specialist education and other forms of education, as well as doctoral students studying in Poland, scientists conducting research or development work in Poland;
– persons crossing the border in connection with the performance of work, incl. crews of airplanes, trains and ships, professional drivers, employees of services and offices, soldiers of Polish and allied troops – a detailed list is available here: https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8557,Koronawirus-przekraczanie-granicy.html?fbclid=IwAR0W1OZAYn5wHsRlPhZQ2UGKS6SJ4abiIfKes3X8KbZb2qPwsBp8x;
– persons crossing the border on the basis of a diplomatic passport and their spouses and children;
– people who work on agricultural farms on both sides of the border;
– persons engaged in recreational navigation between EU or EEA ports;
– passengers of international flights coming from an airport located in the territory of: Montenegro, Georgia, Japan, Canada, Albania, South Korea.

More information:
https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8557,Koronawirus-przekraczanie-granicy.html?fbclid=IwAR0W1OZAYn5wHsRlPhZQ2UGKS6SJ4abiIfKes3X8KbZb2qPwsBpxRwmq328
https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-podrozujacych

From 16 March 2020 until further notice, all services provided through visits in person at the Department for Foreigners, Office of the Marshal of the Mazovian Voivodeship (3/5 Marszałkowska Str., and 5/11 Krucza Str. in Warsaw), will be suspended.
Online appointment of visits has been suspended.
All visits scheduled for 16 March 2020 have been cancelled. New appointment dates and hours will be emailed or mailed by post [to the clients whose visits were cancelled].
All persons whose visits regarding:
– Permission of stay in Poland (temporary and permanent stay as well as EU residence permits),
– Issue or reissue of stay permit card [karta pobytu],
– Issue of a Polish travel document for a foreigner [polski dokument podróży cudzoziemca, PDP],
– Registration of stay of an EU citizen and their family members, permanent stay of an EU citizen, issue of stay permit card of a family member of an EU citizen, or issue of a permanent stay permit card of a family member of an EU citizen,
– Granting/recognition/ascertainment of Polish citizenship or ascertainment of its loss/granting the status of a returnee,
– Financial benefits,
were scheduled between 16th and 21st of March 2020 are advised to send their application by post to the following address:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Spraw Cudzoziemców
ul. Marszałkowska 3/5
00-624 Warszawa
Persons with scheduled appointments to collect stay permit cards (karta pobytu) or decisions will be allowed to collect these documents only in extraordinary circumstances after they have made a new appointment via phone or email.
The closing dates for the completion of formal deficiencies, including in particular the confirmation of personal appearance, submission of fingerprints and other documents, which [closing dates] are due in the period of suspended direct service, will be calculated from the day of restored services, with no negative consequences to the applicant.
All correspondence should be sent to the address above. For further information clients may contact the Department by telephone at 22 695 65 75, or using the online form: https://kontaktwsc.mazowieckie.pl.

Source

As of May 11, 2020, the Department of Foreigners of the Mazovian Voivodeship Office has resumed direct customer service.

From May 11,
– collection of residence permit cards (karta pobytu),
– collection of decisions,
– and completion of formal deficiencies of applications (including personal appearance and fingerprints)
is possible again.
Payment desk as well as copy point will remain CLOSED.

Customer visits will only be possible after previous PHONE OR SMS arrangement.

THE OFFICE WILL CONTACT ITS CLIENTS ABOUT THE VISITS. Appointments will be resumed on May 4, 2020.

The possibility to make an appointment using the internet calendar remains unavailable.

For safety concerns, third persons will not be allowed to enter the Office: clients can enter without their plenipotentiaries.

Source:
https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/rozpoczecie-obslugi-klienta-w-wydziale-spraw-cudzoziemcow?fbclid=IwAR0Uf_f4ehftZtFLjEwUxnhsbDViaSCTkCq91fBdbH8d_V5pWjskl6IvwgA

 1. DIRECT SERVICE

The Department for Foreigners strongly suggests that the visits at the office be minimized to the necessary minimum. Due to the limited services during the epidemic, waiting time for the notification regarding the appointment to complete the formal deficiencies of the application, or for other correspondence is currently about three months.

 1. LEGALIZATION OF STAY – ONLINE REGISTRATION

As of 1 July 2020, online registration to file a complete application is available for persons applying for:

– TEMPORARY STAY PERMIT – application should be filed at 3/5 Marszałkowska Str. in Warsaw;

– PERMANENT STAY PERMIT or LONG-TERM RESIDENT’S STAY – applications should be filed at 5/11 Krucza Str. in Warsaw;

In order to make an appointment to file the application, use the online appointment system at https://kolejka-wsc.mazowieckie.pl/rezerwacje/pol. Choose the right queue in ‘Services’ (Usługi): X for the temporary stay and S for the permanent stay or the long-term resident’s stay.

IMPORTANT NOTE! If you have already sent you application by post, you need not make an online appointment. Another application will not be processed. For more information, go to: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/wyslales-wniosek-o-pobyt-poczta-co-dalej.

From 13.07.2020, online registration of children and spouses of foreign residents will be available. The email service at  [email protected] will be available again allowing you to make an appointment for your family to file applications for temporary stay permit, permanent stay permit or long-term resident’s stay permit. See terms of registration: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/obsluga-klienta-wsc?fbclid=IwAR25YNU7K8yHvI7SGWuCOtSphuE-GOijH80GodMr4sRcBeWoZGehA0v_0M0

IMPORTANT NOTE! Phone registration to file stay permit applications remains unavailable, and the above e-mail address can be used only in situations when a foreigner files an application for themselves and their family at the same time.

Department for Foreigners informs that online registration for other purposes has been resumed including registration for:

– issuing / reissuing stay perimt card (karta pobytu) – queue “E”

– legalization of stay of UE citizens – queue “I”

– invitations – applications – queue “Z”

 1. COMPLETION OF MATERIAL DEFICIENCIES

In order to make an appointment for the completion of material deficiencies of an application, you can book the appointment online using the link provided in the application you use to follow your case: https://wnioski.mazowieckie.pl/MuwWsc/pl.

 1. COLLECTION OF CARDS AND DECISIONS

Stay permit cards (karta pobytu) and administrative decisions can only be collected by persons who have already been notified by the office via phone or text message (SMS) about such a possibility.

Payment for the collection of a stay permit card (PLN 50 or PLN 25) can be made at the Monetia service point (localized at the office) or by a bank transfer. If you need to collect your card urgently, use the contact form to notify the office (https://kontaktwsc.mazowieckie.pl/). Mind that cards are given out on the first-come-first-served basis.

 1. FILLING YOUR APPLICATION AT THE INTERNAL MAIL OFFICE (BIURO PODAWCZE)

You can use the online registration system (https://kolejka-wsc.mazowieckie.pl) also to make an appointment to file your documents personally at the internal mail office of the Foreigners’ Department in 3/5 Marszałkowskiej Str. or at the Mazovian Voivodeship Office in 81 Solidarności Avenue. All appointments are made with a one-day advance, so if you register on Monday, you will have your appointment on Tuesday.

From May 25, 2020 the Office for Foreigners (at Taborowa 33 in Warsaw) restores direct customer service. In addition, one can still do business by phone at 22 601 75 75 (Monday to Friday, 9 am -3 pm) or by email.
Customers will be served in accordance with the following sanitary rules:
At the entrance to the building, the temperature will be measured for each person. In case of elevated temperature (above 38°C) a person will not be served.

Each person is required to cover their mouth and nose with a mask, possibly clothing or parts thereof.
Each person is required to put on gloves or disinfect their hands.
Persons without a covered face and disinfected hands / gloves will not be served.
A maximum of 5 people can be in the service room at a time. The number of people is controlled by security guards.
All persons are obliged to comply with the orders of security officers.

In the Office for Foreigners at Taborowa 33 direct customer service is provided regarding:

– SOCIAL ASSISTANCE AND MEDICAL CARE for foreigners applying for international protection (counter No. 1);

– CLERICAL SERVICES in the field of cases conducted solely by the Office for Foreigners (information office – counter No. 2) – NOTE: this does not apply to proceedings conducted by the Department of Foreigners of the Mazowieckie Voivodship Office (3/5 Marszałkowska Street);
With regards to administrative cases regarding the legalisation of stay, the Office for Foreigners accepts only the foreigners (or their representatives or plenipotentiaries), whom it has requested, for instance, to supplement formal defects or evidence, as well as those who wish to supplement evidence in proceedings carried out by the Office for Foreigners, regardless whether they have received such request.
Other cases in which customers are accepted in person, i.e. in relation to the need to carry out an interview, are scheduled per the initiative of the Department for Legalisation of Stay at the Office For Foreigners or scheduled only in highly justified cases (i.e. the requirement to collect a decision in person) – only in cases conducted by the Office for Foreigners.

– ISSUING DOCUMENTS for foreigners applying for international protection, taking fingerprints (counter No. 3) – NOTE: issuing residence cards and Geneva travel documents after prior appointment at the office by email: [email protected] or by phone : 22 6017528;

– RETURN OF TRAVEL DOCUMENTS(counter No. 4);

– ISSUING COPIES OF DECISIONS (counter No. 4);

– APPOINTMENT AT DOCTOR’S OFFICE at Taborowa 33 is possible only after prior telephone contact to schedule appointment at: 22 361 75 43.

– ENTRIES FOR THE REVIEW OF ADMINISTRATIVE FILES SHALL REMAIN SUSPENDED until further notice.

Source and full information in English: https://udsc.gov.pl/en/resumption-of-direct-customer-service/

Are you wondering what kind of places have been closed and which ones are still working? Please read the list below.

 • Nurseries, kindergartens, schools and colleges are closed – some of the schools provide online courses for the students.
 • Gallery and shopping malls are closed until further notice, but all grocery stores, pharmacies, drugstores, banks and laundries located in shopping malls stay open.
 • Shops offering clothing, jewellery, cosmetics, tools and any other goods that are located outside the shopping malls will be open.
 • Restaurants, bars and cafés are closed, but you can make take-away or online orders.
 • Gyms, swimming pools, dance clubs, fitness clubs, casinos, museums, libraries, cinemas and theatres are closed.
 • Banks and financial institutions remain open.
 • Post offices will be open, but working hours will be shorter; post service points in shopping malls will be closed.
 • National bus and rail transport still works.
 • International rail and air transport, as well as domestic air transport, is suspended.

During the joint conference of the Polish Prime Minister and Minister of Health on March 31, new restrictions on the movement, gatherings and business operation related to the SARS-CoV-2 epidemic were announced.
1. Limitations of the number of customers – changes from April 1:
– In shops, supermarkets and service points: up to 3 customers per checkout or payment point, regardless of whether the latter are open or closed.
– Marketplaces: up to 3 customers per 1 stand;
– Post offices: up to 2 customers per 1 counter;
2. Restrictions on the operation of shops and service points – changes from April 2:
– In all stores, customers should shop in disposable gloves;
– Between 10:00 am and 12:00 pm all shops, supermarkets, pharmacies and service points will be serving exclusively customers over 65. At other hours, there will be no access limitations;
– Large-scale construction stores will be closed on weekends.
3. Hotels and other short-term accommodation places – changes from April 2.
– Hotels and other accommodation places operating on a short-term rental basis will be closed unless they are used by quarantined or isolated people, or medical personnel.
– Other guests who will be staying in these facilities when new regulations enter into force must check out by April 2, unless they are on a work-related trip and use the accommodation as part of their official duties, business or agricultural activities.
4. Extended quarantine – changes from April 1
From April 1, home quarantine will apply to everyone residing with the person sent to quarantine. The regulation applies to persons quarantined from April 1, 2020.
5. Rehabilitation activities suspended; beauty and hair salons closed
– Hairdresser’s, beauty, tattoo and piercing salons are closed. These services will also not be available outside showrooms, e.g. at home.
Rehabilitation treatments and massages in public and private facilities are also suspended. The exceptions are situations in which rehabilitation is absolutely required for the patient’s health.
6. Children and adolescents under 18 y.o. cannot go out unsupervised by an adult – changes from April 1.
7. Restrictions on leaving the house are maintained – you cannot leave the house except for:
– travel to work and purchase of goods and services related to work;
– managing essential daily life tasks;
– volunteering to fight SARS-CoV;
– exercising or participating in the exercise of religious worship.
8. It is prohibited to use public green spaces such as parks, city bikes, boulevards and beaches – changes from April 1.
– the ban applies in particular to parks, beaches, boulevards, promenades and city bikes;
– the ban does not apply to persons who use these areas for professional purposes,
– the ban does not apply to persons who save life or prevent the spread of SARS-CoV-2.
9. Requirement to keep a distance of 2 meters between pedestrians in public places – from April 1. People exempt from this obligation:
– parents with children requiring care (up to 13 years old),
– persons with disabilities or unable to move independently and their guardians.
10. It is still forbidden to organize shows and gatherings.
11. The maximum number of people taking part in religious ceremonies in the same place and time is:
– from 1 to 11 April: 5 persons, excluding persons conducting the ceremony;
– from April 12: 50 people including persons conducting the ceremony.
12. Public institutions continue to work remotely, with an exception of tasks in which remote work doesn’t allow them to perform their key duties.
13. Restrictions on private and public transport – changes from April 2
For all vehicles with more than 9 seats, the principle „the number of passengers is limited to half the number of seats in a vehicle” is introduced.
14. Workplaces have to provide additional safety measures for the staff – changes from April 2:
– Individual work stations must be at least 1.5 meters apart.
– Workers should have access to disposable gloves or disinfectants.
Sources:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne-kroki?fbclid=IwAR2CQ7cYNtQaRDNiBqRp_Bc5UuBXsys5tFIqBUbbUTgsPVcr6WfKfT7uaTM
http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/DZU/2020/67/566.pdf?fbclid=IwAR1HxlSGC-OaDawfEt1ivzi3LcnaotxtoJMhVVpJT2RJqvyCRTq-jHf-cvQ#zoom=90

1. Cover your mouth and nose in public – required from April, 16th

As of Thursday, April 16, 2020, everyone is required to cover their mouth and nose in public places. A mask, scarf or bandana can be used for the purpose as long as both nose and mouth are covered. The requirement applies to everyone who finds themselves on a street, at an office, in a shop or a service point, or in their workplace.

2. Final exams no earlier than in June

The primary and secondary school final exams will be postponed. The exams will take place in June at the earliest. The exact date will be announced no later than 3 weeks before the exams.

3. Restrictions abolished or changed on April 19th, 2020:

– restrictions of movement – as of April 20th, movement for recreational purposes is allowed;
– the underaged only allowed to go out under adult supervision – as of April 20th, youths over 13 years of age have been allowed to leave home on their own;
– restricted participation in religious services – as of April 20th, there can be no more participants in a religious service than one per every 15m2;
– no entry to parks, forests, beaches or promenades – as of April 20th, these places are open to visitors for recreational use;
– restrictions on the number of customers in stores and service points – as of April 20th, there can be no more than four times as many customers as payment or check-out points in stores below 100m2, and no more than one customer per every 15m2 in stores over 100m2.

4. Restrictions extended until April 26th, 2020:

– closed schools, higher education institutions, kindergartens and nurseries;
– suspended passenger travels by air;
– suspended international travel by rail.

5. Restrictions extended until May 3rd, 2020:

– closed borders (the right to cross the Polish border is still retained by, among others, Polish citizens, foreigners who are married to a Polish citizen or are children of a Polish citizen; foreigners who hold a permanent stay permit, temporary stay permit, or a work permit valid in Poland; see the full list: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia)
– compulsory quarantine for all persons crossing the Polish border.

6. Restrictions regarding the organization of mass events and gatherings are binding until further notice.

Source: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zasady-na-dluzej, https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowa-normalnosc-etapy

On Monday, May 4, 2020, restrictions related to business activities, nurseries, kindergartens and cultural institutions will be lifted. However, it is still worth – if possible – to limit meetings, avoid large clusters of people, and maintain restrictive precautions by people at risk, e.g. the elderly or the chronically ill. The number of cases in Poland is still growing, and scientific research confirms that the new coronavirus is also a serious threat to younger people and those enjoying good health. Despite the lifting of some restrictions, the fight against the virus continues.

 1. Economic activity

Shopping centers and large area stores (over 2,000 m2) will be able to operate with restrictions: the limit of persons inside, as well as the closure of sports clubs, food courts and recreational spaces (e.g. playgrounds). Within these facilities, there must be at least 15m2 of commercial space per person, which does not include corridor area. More information (in Polish): https://www.gov.pl/web/rozwoj/centra-handlowe.

Hotel and accommodation services may be provided subject to specific security rules. The activity of hotel restaurants and recreational spaces is limited. Gyms, dayrooms and swimming pools remain closed. More information (in Polish): https://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe.

Large-scale furniture and construction stores may already be open on weekends. More information (in Polish): https://www.gov.pl/web/rozwoj/sklepy-meblowe-i-budowlane.

 1. Cultural institutions

Libraries, museums, archives and other cultural institutions will be able to gradually open, provided that the safety principles are observed. More information (in Polish): https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki

 1. Therapeutic rehabilitation

People who are sick and those suffering from pain will be able to use therapeutic rehabilitation from May 4th. Note that massage salons remain closed! More information (in Polish): https://www.gov.pl/web/rozwoj/rehabilitacja

 1. Nurseries and kindergartens

From Wednesday, May 6, the entities running nurseries and kindergartens will be able to open them, making sure that appropriate security measures are in place. However, due to the epidemiological situation, the number of children under care in nurseries or kindergartens might be limited. Moreover, local authorities may decide to keep all nurseries and kindergartens in its territory closed due to the epidemiological situation. Therefore, parents should contact the facilities they use and find out if they will be open. More information (in Polish): https://www.gov.pl/web/rodzina/secenstwo-przede-wszystkim-wytyczne-dla-instytucji-opieki-nad-dziecmi-do-lat-3

 1. Rules that still apply:

Keep 2 meters away from other people in public spaces.

It is still obligatory to cover your nose and mouth in public places

Work and learn remotely whenever possible.

Strictly observe sanitary rules in places where people assemble (disinfection and maintaining a proper distance).

Quarantine and isolation for infected or potentially infected people.

Source: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejny-etap

The Polish government lifts further restrictions.
MAY 18 – OPENING OF BEAUTY SALONS AND HAIRDRESSERS
Recommendations:
clients and staff have to wear masks, goggles or protective helmets (in case of beauty salons – if the procedure allows it);
disposable towels should be used where possible;
bookings should be done via phone or online. Warning! The customer cannot wait for the service in the waiting room.
MAY 18 – OPENING OF RESTAURANTS, CAFES, BARS AND GASTRONOMIC AREAS IN SHOPPING CENTERS
NOTE! The guest can eat a meal both inside the restaurant and at the table outside.
Recommendations:
limit of people in the premises (there must be at least 4 m2 per person);
table disinfection after each client;
2 m distance between tables;
maintaining a distance of 1.5 m from guests sitting at separate tables;
wearing masks and gloves by chefs and catering staff. NOTE! Restaurant guests can take off their masks if they are already sitting at the tables.
CHANGES IN THE FUNCTIONING OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS
From May 18, the practical classes in post-secondary schools will start again, as well as revalidation and education classes, early development support and specialist revalidation. Youth hostels, sports centers and community centers will also be opened.
From May 25 extra curriculum activities can be carried out in 1-3 grades in elementary schools (extra curriculum activities can be combined with teaching activities; the principal will decide whether it will be regular or remote education). Consultations in schools for high school graduates and 8th grade students will be possible, primarily on the subjects of upcoming exams. Consultations will take place in small groups or individually.
From June 1, consultations with teachers will be introduced for all students in all subjects.
NOTE! Care allowance for parents of children under 8 years old will be extended.
NOTE! From May 17, children under the age of 13 can leave the home without adult supervision.
RELIGIOUS CELEBRATIONS
From Sunday, May 17, during a mass or other religious ceremony, there must be 10 m2 per participant (instead of 15 m2).
SPORT
May 18 – increase of the limits of people who can exercise at outdoor sports facilities:
at stadiums, sports fields, jumps, tracks, eagles, skate parks – there can be a maximum of 14 people (+ 2 trainers);
on open full-size football fields – up to 22 people (+ 4 coaches) at once.
In sports halls, the following number of people can exercise:
12 people + coach (in buildings up to 300 m2),
16 people + 2 coaches (in buildings from 301 to 800 m2),
24 people + 2 coaches (in buildings from 801 to 1000 m2),
32 people + 3 coaches (in buildings larger than 1000 m2).
NOTE! In indoor sport halls you cannot use the cloakroom or the sanitary facility (except for the toilet). The devices must be disinfected after each activity.
CULTURE
From May 18 the following cultural activities are resumed:
outdoor cinemas (including car cinemas),
work on film sets,
phonographic and audiovisual recordings in cultural institutions,
individual classes at art colleges,
rehearsals and exercises.
UNIVERSITIES
From May 25, the following can be carried out in universities:
classes for final year students, PhD students,
classes that are unfit for distance learning.
BORDER CHECKS EXTENDED TO JUNE 12
Border controls at the internal border with Germany, Lithuania, the Czech Republic and Slovakia are extended until June 12, 2020. As before, it will only be possible to cross the border at designated places. Checks will also continue at seaports and airports.
THE BASIC SAFETY PRINCIPLES STILL APPLY
What should you keep in mind especially?
keep 2 meters away from others in public spaces;
cover your nose and mouth in public areas;
work remotely whenever possible
stay home if you can;
strictly follow sanitary rules in places where there are a lot of people. Especially in restaurants, at the hairdresser’s or beautician’s.
Source: https://www.gov.pl/web/koronawirus/znosimy-kolejne-ograniczenia–18-maja-pojdziesz-do-fryzjera-kosmetyczki-i-restauracji

The government announces the next steps in lifting the restrictions associated with COVID-19:

MASKS

From 30 May, you don’t have to cover your mouth and nose in an open space if you are able to keep 2 meters distance from others. The obligation to maintain a 2 meters social distance excludes parents with children up to 13 years of age, people living together, and people with disabilities.

Places where you still must wear a mask include: buses and trams, shops, cinemas and theaters, massage and tattoo studios, churches, offices (if you go to settle a matter to the office).

Exceptions: where you don’t have to cover your mouth and nose?

– at work – if the employer ensures adequate distances between work stations and meets sanitary requirements;

– in a restaurant or bar – after you take your seat at the table.

LIMITS OF PEOPLE

From May 30, there will be no limits on people in shops, restaurants, fairs, service outlets, and post offices.

NOTE! In restaurants, there must still be an adequate distance between the tables, and customers must wear face masks before sitting at the table.

The abolition of restrictions also covers churches and other places of worship, as well as funeral ceremonies.

MEETINGS AND WEDDING UP TO 150 PEOPLE

From Saturday, May 30, the organization of gatherings and concerts, in which up to 150 people take part, is allowed in open spaces. Participants must, however, cover their mouths and nose or maintain a 2 meters social distance.

From June 6 it will be possible to organize weddings and family celebrations, in which up to 150 people take part (wedding guests do not have to wear face masks).

HOTELS OPEN FULLY

From May 30, restaurants and hotel bars can be opened and serve meals to guests. From June 6, swimming pools, gyms and fitness clubs can start operating in hotels.

CULTURE, SPORT, MASSAGE STUDIOS, FAIRS

From June 6, the following entities may resume activity under certain sanitary conditions:

cinemas, theaters, operas, ballets, swimming pools, gyms, fitness clubs, play rooms and amusement parks, saunas, solariums, massage and tattoo studios.

From 30 May, you will be able to use the outdoor gym, playgrounds, and small forest infrastructure.

It will also be possible to organize fairs, exhibitions and congresses.

Source: https://www.gov.pl/web/koronawirus/4-etap-odmrazania

Due to the growing number of coronavirus infections, on October 10, all of Poland was covered by the so-called yellow zone, and more and more municipalities are marked as red zone. The government has also updated the restrictions applicable in both zones. The restrictions include:

CONGRESSES AND FAIRS

Yellow zone

– admissible, provided that the participants cover their mouth and nose

– 1 person per 4 sqm – then there is no limit of 150 people

– if not in the open air, no more than half the places available

Red zone – prohibited

CULTURAL EVENTS

Yellow zone

– indoors or in outdoor sports facilities – every 2nd seat available to the public or 1.5 m apart, up to 25% of the audience seats can be occupied, nose and mouth covered

– in an open space – the number of spectators and participants at the same time must not exceed 100 people, covering the nose and mouth or 1.5 m distance

Red zone

– indoors or in outdoor sports facilities – every 4th seat available to the public or 1.5 m apart, up to 25% of the audience seats can be occupied, nose and mouth covered

– in an open space – the number of spectators and participants at the same time must not exceed 100 people, covering the nose and mouth or 1.5 m distance

GASTRONOMY

Yellow zone – covering the nose and mouth until taking a seat, 1 person per 4 sqm

Red zone – premises may be open from 6 to 22.

HOTELS

Yellow and red zones

– operation allowed, except clubs and discos

– the rules for congresses, swimming pools, gyms, gastronomy and cultural activities (if provided in a hotel) apply

WATER PARKS AND POOLS

Yellow and red zones – 75% occupancy of the facility

AMUSEMENT PARKS

Yellow zone – 1 person per 10 sq m

Red zone – prohibited

CINEMA

Yellow and red zones – 25% of places, 1.5 m distance, viewers cover their mouth and nose

GATHERINGS

Yellow and red zones – max 150 people, 1.5 m apart, participants cover their mouth and nose, the distance between the gatherings must not be less than 100 m

CHURCHES

Yellow zone

– inside the church, the obligation to cover the nose and mouth, outside – the obligation to cover the nose and mouth, or a distance of 1.5 m

Red zone – 50% occupancy of the building (religious site)

WEDDINGS, COMMUNIONS, CONSOLATIONS AND OTHER FAMILY CELEBRATIONS AND EVENTS

Yellow zone

– until October 16, 2020 max. 100 people; from October 17, 2020 – max 75 people, excluding service

– covering the mouth and nose until you are sitting the place of eating a meal/having a drink

Red zone – max 50 people, excluding service

PUBLIC TRANSPORT

Yellow zone

– 100% of the number of seats can be occupied or 50% of the total number of seats and standing places, while leaving at least 50% of the seats vacant

– obligation to cover the mouth and nose

Red Zone – 50% of the number of seats or 30% of the total number of seats and standing places, while leaving at least 50% of the seats vacant.

MASKS

Yellow and red zones

– obligation to wear masks:

1) on public transport

2) in generally accessible places, including:

– on roads and squares, in cemeteries, promenades, boulevards, parking lots, forest car parks,

– on the shared property,

– in workplaces and public buildings

– in commercial or service facilities, commercial or service establishments and at markets (stalls);

3) while exercising religious worship, at the cemetery.

TRADE

Yellow and red zones – customers must wear disposable gloves or use hand disinfectants

NIGHT CLUBS, DISCOS AND OTHER PLACES AVAILABLE FOR DANCING 

Yellow and red zones – prohibited

HAIRDRESSERS, COSMETIC AND TATTOO STUDIOS

Yellow and red zones – only the client being currently served (if necessary – together with the guardian) can be inside 

GYMS AND FITNESS CLUBS

Yellow zone – 1 person per 7 sq m, minimum 1.5 m distance

Red zone – 1 person per 10 sq m, minimum 1.5 m distance

AIR TRANSPORT

Yellow and red zones

– hand disinfectants must be provided on board

– disinfection of the plane once a day (and after each flight with a sick person or a person suspected to be sick, and before and after a flight lasting more than 6 hours

– when crossing the border – travellers need to feel in location forms for health purposes

Source: https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybNYCH-powiatow

New safety rules apply across Poland from Saturday, October 17th. The exceptions are the restrictions on weddings and other family celebrations that took effect on October 19.

YELLOW ZONE (the whole country, except the red zone areas):

restaurants and bars can be open from 6:00 am – 9:00 pm; every second table may be occupied; after 9 pm only take-away possible (same rule in the red zone)

limited number of people in public transport – 50% of the sitting places or 30% of all places may be occupied (same rule in the red zone)

from 19.10 – limited number of people at weddings and other celebrations – max. 20 people, no possibility to dance;

during religious ceremonies max. 1 person on 4m2;

public assemblies may be attended by max. 25 people;

hybrid teaching at universities and secondary schools;

sports events without audience (same rule in the red zone)

during cultural events max. 25% of seats can be occupied by the audience (same rule in the red zone)

swimming pools, aquaparks and gyms are closed (same rule in the red zone).

RED ZONE:

limited number of people in shops – in stores with an area of up to 100 m2 – 5 people per cash register, in stores with an area of over 100 m2 – 1 person per 15 m2;

from October 19 – special events (weddings, consoles and others) are prohibited;

during religious ceremonies no more than 1 person per 7 m2,

public assemblies may be attended by max. 10 people;

remote teaching at universities and secondary schools (excluding practical classes)

Source: https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow

Due to coronavirus epidemic, Polish Post (Poczta Polska) has introduced a number of changes:
Opening hours
– post offices will be open for 6 hours on business days; on selected days they will be open from 14.00 – 20.00 or, alternatively, for three hours on Saturday;
– post offices normally opened on Saturdays will be operating for 3 hours;
– 24-hour post offices opened for 7 days a week will now work from 8.00 a.m. to 8.00 p.m.
– post offices in shopping malls will be closed.

Current information about the opening hours is available here: placowki.poczta-polska.pl.

Safety zones
Special safety zones have been introduced in post offices: customers are asked to stand behind the line on the floor – 1.5 meters from the post office employee; and keep the same distance (1.5 m) between themselves.
Delivery of domestic parcels and letters
There are no restrictions on the delivery and receipt of domestic correspondence. All parcels and letters will be delivered, provided that access to places of delivery is not restricted by decisions of the administration or security services. Poczta Polska also does not change the rules for delivering pensions and disability transfers. However, special procedure applies to persons subject to quarantine.
Correspondence can be picked up without signature – all you have to do is show your ID to a postal worker from a safe distance, and (s)he will write the last 4 digits of the document him/herself.

Services for persons in quarantine
Poczta Polska will not deliver correspondence to quarantined persons. Letters and packages will be waiting for them at the appropriate post office. Customers will be able to receive their correspondence within a week from the end of the quarantine period.

Foreign shipments
Due to the suspension of air transport, Poczta Polska has limited shipments to other countries. Current information on the possibilities of sending international letters and parcels is available here: http://www.poczta-polska.pl/obsluga-przesylek-zagranicznych-przez-poczte-polska-aktualizacja/.
Countries to which you can send priority and economic packages as well as ordinary, priority and registered letters include (list from 23.03.2020):
Czech Republic, Lithuania, Latvia, Estonia, Finland, Germany, Slovakia, Ukraine, Belarus.
In addition, packages and economic letters can be sent to:
Australia (by sea), Canada (by sea), USA (by sea), Belgium, Denmark, Spain, Netherlands, Portugal, Ireland, Portugal, Great Britain.
You can also send a UKRAINE Plus Parcel to Ukraine. However, sending letters and parcels to Ukraine addressed to Crimea (including Sevastopol) and the Lugansk and Donetsk regions is suspended.
Only economic letters (by sea) can be sent to Mexico. You can also send Global Express packages to Germany.
Acceptance of foreign money transfers has been completely suspended to the following countries: Armenia, Egypt and the Vatican. Money transfers to other countries remain unchanged.

Source: http://www.poczta-polska.pl/koronawirus-informacje-dla-klientow/

Ticket suspension

The Public Transport Authority (ZTM) in Warsaw informs about the possibility of suspending the long-term tickets by passengers who decide not to use public transport. The application can be submitted via the website: https://zawieswkm.wtp.waw.pl/ (just enter the card number and click the blue button).
The passenger will not receive a refund, but will be able to re-code the unused ticket validity period to another date after reporting to the Passenger Service Center (POP), at any time of his choice. The additional validity period will count from the day of submitting the online application.
Half of POPs closed
From Tuesday, March 17, until further notice, the Passenger Service Centers (POP) in Warsaw are open at other times or are closed. Here you can check which POPs are open and at what times. ZTM reminds that many things can be sorted without coming to POP. Tickets can be bought through applications such as SkyCash, jakdojade.pl, mPay, moBilet, Mint Mobile and zbiletem.pl. You can personalize your Warsaw City Card by sending an on-line application. You will need to later pick it up in one of the POP’s. However, the cards can be topped up with long-term tickets in all ticket machines, where you can also extend the validity of the e-hologram. Other applications and complaints, unless they require a card or ticket to be attached, can also be submitted electronically.
No need to press the „stop” button
From March 17, all stops „on demand” function as normal stops. All day and night buses will stop at every stop on a given line.
Changes in communication from Monday 16 March
From Monday, March 16, due to the suspension of school classes, there are no school buses on lines 304, 323, 332, 379, and 114 do not have additional courses on the route Metro Młociny – Cardinal Stefan Wyszyński University. Regular buses that have additional courses on school days run unchanged.
Source

From Monday, March 16, educational institutions in Poland COMPLETELY suspend their classes. Pupils do not come to kindergartens, schools, nurseries – both public and private. This is a preventive action to limit the spread of coronavirus.

Parents of children up to 8 years old can count on special care allowance (80% of the allowance basis), granted in the event of an unforeseen closure of a nursery, kindergarten, school or children’s club. The allowance covers 14 days and does not count towards the overall limit of 60 days for caring for a sick child under the age of 14. Additional care allowance is available from March 12 to 25, as this is the period when educational institutions are closed due to COVID-19. The allowance is payable in accordance with the employee’s statement, i.e. for the entire period, also for non-working days, or for working days only, if such periods are indicated in the statement. To receive the allowance, you must submit a statement to your employer. The adequate form can be found here: LINK. Entrepreneurs submit a declaration directly to ZUS.

A special law also gives entrepreneurs the option of instructing an employee to perform remote work. Remote work is subject to the same remuneration, and its form and scope is the result of agreements between the employer and employee.

Source: www.gov.pl, www.zus.pl

The City of Warsaw informs about the change in the rules of recruitment to kindergartens and first grades of primary schools in connection to the coronavirus in Poland. Applications will be accepted until March 20. Parents can use two methods:

 • sending a scan of the application form and other documents via email to the institutions address. Email addresses and phone numbers of the institutions can be found on the websites of kindergartens or on the website of the Education Department www.edukacja.warszawa.pl, under the “Edukacja warszawska/szkoły i placówki publiczne” tab (“Warsaw Education/schools and public institutions”) in an excel file form.
 • delivering paper documents to the institution. The facility maintains strict sanitary rules: usage of hand disinfectant gel, limited contact with employees, maintaining an adequate 1.5 meter distance between those present in the building. Possible consultations are given only via phone and e-mail.

In case of problems with obtaining appropriate work certificates, institutions will accept parents’ statements granting their subsequent delivery.

Due to the Covid-19 virus outbreak, nurseries, kindergartens, primary and secondary schools will be closed from March 16. Teachers will send educational materials for individual work. In the coming days we will inform you about next steps.

Source: City of Warsaw

Update:
Parents who have not yet registered applications in the recruitment system and did not send them to the kindergarten / school of their first choice will be able to do so by April 23.
Also, the deadline to add information to already submitted application was extended until April 23.
Documents can be sent to the facility’s email address. YOU DO NOT NEED to deliver them in person.
Parents who have already submitted applications DO NOT need to submit them again.
Source: https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/22156_przedluzenie-rekrutacji-do-przedszkoli-oddzialow

Due to continuously high number of infections with the COVID-19 virus, the Minister of National Education decided to extend the break in stationary education until May 24. The remote studying will continue and its organization remains a responsibility of headmasters.
The Ministry also announced a new timetable for the eighth-grade exam (egzamin ósmoklasisty), secondary school-leaving exam (matura) and vocational exams (egzaminy zawodowe):
– EIGHTH-GRADE EXAM – JUNE 16-18
The additional date for the exam is scheduled for July 7-9. Pupils will know the results of the exam by July 31. At this time schools will also receive certificates.

– ‘MATURA’ EXAM – JUNE 8-29
Only written exams will take place this year. The additional date of the Matura exam is scheduled for July 8-14. The results (main and additional dates) will be known by August 11. The retake exam will take place on September 8 and students will know the results by September 30.
– EXAM CONFIRMING THE PROFESSIONAL QUALIFICATIONS (FORMULA 2012 AND FORMULA 2017) – JUNE 22 – JULY 9; (FORMULA 2019) – AUGUST 17-28.
Source:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-do-24-maja
https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-2020

On September 1, students will start learning in a traditional way – in schools. However, the functioning of the facilities will be regulated by the guidelines of the Chief Sanitary Inspectorate (Główny Inspektorat Sanitarny, GIS), aimed at combating the coronavirus. Below we present the most important rules:
General principles of hygiene and safety
Frequent hand washing, covering face when sneezing and coughing, avoiding touching the eyes, nose and mouth, mandatory covering of mouth and nose by third parties coming to school (students in class will not have to wear masks), regular cleaning and airing of rooms, spending time at the school playground and staying in the open air on the school grounds, disinfection of equipment in the gym.
Students should have their own accessories and textbooks, which can be kept on the desk, in the schoolbag or in their own locker. They should not take unnecessary items to school.
Entrance to the school
Students can enter the school provided they don’t have fever (body temperature 38 ° C and higher) and symptoms of respiratory tract infections and that their household members are not in quarantine or in isolation at home. Students can be brought to and from school by caregivers, who don’t have signs of respiratory infections.
Parents or guardians may enter the shared school space with their children, keeping a distance of 1.5 m from other parents and school staff, and they should observe all precautions (including covering mouth and nose, hand disinfection).
Travelling abroad does not affect students’ ability to attend school, unless his health condition indicates a disease or the country of travel is covered by border traffic restrictions.
Fear of infection/disease cannot be a reason for a healthy child not to go to school.
Organization of learning
According to the guidelines, learning should be organized in such a way as to keep distance between people in school (especially in communal areas) and to reduce student gathering – e.g. different hours of arrival for students from different classes, different times of breaks or activities on the playground. Frequent changing of rooms where classes are held should be avoided.
Depending on the current epidemiological situation, there are 3 models of organization of learning: traditional, mixed and remote. If coronavirus infections occur in a given area, the headmaster, after obtaining a positive opinion from the relevant institutions, will be able to partially or entirely suspend the school’s stationary work.
Students with infection or distressing symptoms
If a school employee notices symptoms in a child that may indicate a respiratory tract infection (e.g. fever, cough), then the student should be isolated in a separate room or in a designated place 2 meters away from other people. Parents will then be immediately notified of the need to pick up their child from school (own means of transport is recommended).
If one of the students becomes ill with COVID-19, the rest of the class will have to be quarantined and taught remotely. The mode of education for other classes in a given school will depend on the extent to which they were exposed to the infection.
Source: https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2
https://www.gov.pl/web/edukacja/qa-powrot-uczniow-do-szkol-i-placowek -1-September-2020-r

From 12 March to 10 April 2020, teaching classes at universities, such as lectures, seminars and conservatories, are suspended throughout Poland. This applies to 1st and 2nd degree studies, uniform Master’s, post-graduate studies or training courses conducted at universities, as well as doctoral studies.

However, it is important to follow the decisions of the authorities of individual universities, because it is the rectors who decide about the length of the break in teaching and about other precautions. For example, the University of Warsaw has introduced the following restrictions:
– cancellation of lectures and classes for students, doctoral candidates, post-diploma learners, with the exception of classes conducted on-line (until 14th April 2020);
– cancellation of open events such as conferences, symposiums, lectures, including courses of the Open University of the University of Warsaw, artistic performances and other meetings of this type organised by the University of Warsaw (until 30th April 2020);
– suspension of business travels abroad and participation in domestic conferences of employees, doctoral candidates, students and post-diploma learners of the university (until 30th April 2020).

For more information follow your university’s website. Also check the pages of libraries, sports or exhibition halls belonging to the university. For example, the library of the University of Warsaw will be closed until April 14. The deadlines for returning borrowed books are automatically extended until April 18, and no penalties for overdue books are charged between March 11 and April 14.

According to the ordinance, during a virus threat period, the university can transfer classes to the internet – contact your university to find out if online classes will be available to you.

Scientific activities are not suspended. However, many scientific units decide to conduct meetings and administrative activities remotely (by phone or online). Students and academic teachers will also be able to use the Navoica e-learning platform. More information: www.navoica.pl and at the email address: [email protected]

At present, no changes in the enrollment calendar are anticipated.

Source: www.gov.pl, www.uw.edu.pl, www.buw.uw.edu.pl/

A bill of the so called „anti-crisis shield” offers foreigners the extension of their legal stay in Poland (Articles 15x and 15zd). The proposed solutions apply to the following situations:

1. People holding a temporary residence permit:
– if the deadline for submitting the application for a temporary residence permit expires in the period from the date of announcement of an epidemic emergency (March 14-19, 2020) or the state of epidemic (March 20, 2020), this deadline is extended to the end of the 30th day following the cancellation of the state of epidemic or epidemic emergency;
– if the last day of the period of validity of the temporary residence permit falls within the period from the date of the announcement of an epidemic emergency (March 14-19, 2020) or the state of epidemic (from March 20, 2020), this period shall be extended until the end of the 30th day following the date of cancellation of the state of epidemic or epidemic emergency (a new residence card is NOT issued).

2. Information for people residing in Poland on the basis of a national visa or a Schengen visa:
– on visa expiry: if the visa expires in the period from the date of announcement of an epidemic emergency (March 14-19, 2020) or the state of epidemic (from March 20, 2020), the visa will be extended until the end of the 30th day following the date of cancellation of the state of epidemic or epidemic emergency (a new visa sticker is NOT placed in the travel document);
– on visa extension (Article 85 (1) of the Act on Foreigners):
if the visa expires in the period from the date of announcement of an epidemic emergency (March 14-19, 2020) or the state of epidemic (from March 20, 2020), the deadline for submitting the application for visa extension is extended until the end of the 30th day following the date of cancellation of the state of epidemic or epidemic emergency.

3. People in visa-free regime:
if the deadline for submitting the application for extension of the period of stay (Article 300 (2) of the Act on Foreigners) expires in the period from the date of announcement of an epidemic emergency (March 14-19, 2020) or the state of epidemic (from March 20, 2020), this period shall be extended until the end of the 30th day following the date of cancellation of the state of epidemic or epidemic emergency. Important notice! Applies only to citizens of Brazil, Argentina, Chile, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Singapore and Uruguay.

4. People with temporary residence permits for the purpose of performing work as part of an intra-corporate transfer and long-term mobility of a managerial staff member, specialist or intern under an intra-corporate transfer (Article 139l and Article 139t of the Act on Foreigners):
if the deadline for the submission of the next application for a temporary residence permit by the host entity expires in the period from the date of announcement of an epidemic emergency (March 14-19, 2020) or the state of epidemic (from March 20, 2020), the deadline is extended until the end of the 30th day following the date of cancellation of the state of epidemic or epidemic emergency.

5. People wishing to submit an application for a permanent residence permit or residence permit for EU long-term resident (Article 202 (1) of the Act on Foreigners):

if the deadline for submitting the application expires in the period from the date of announcement of an epidemic emergency (March 14-19, 2020) or the state of epidemic (from March 20, 2020), the deadline is extended until the end of the 30th day following the date of cancellation of the state of epidemic or epidemic emergency.

UPDATE 08.04.2020

Polish government plans to introduce an amendment to the law on „Anti-crisis shield”. The project from April 7, 2020, provides for new solutions with regards to extending the legality of foreigners’ stay in Poland.

In line with the proposed provisions, persons who were legally in Poland on the day of announcing the state of epidemic (March 14, 2020) on the basis of:
– Schengen visas,
– a visa issued by another country of the Schengen area (including a long-stay visa for a stay of more than 90 days),
– a residence permit issued by another Schengen state,
– a long-term visa issued by another member state of the European Union that is not a Schengen country, if it entitles its holder to stay on Polish territory in accordance with the European Union law,
– a residence permit issued by another member state of the European Union that is not a country of the Schengen area, if it entitles its holder to stay on Polish territory in accordance with the European Union law,
– or as part of a visa-free regime,
will be allowed to stay legally in Poland from the day following the last day of legal stay resulting from the abovementioned visas, documents or visa-free travel, until the end of the 30th day following the date of cancellation of the state of epidemic or epidemic emergency – depending on which was in place last.

Extension of legality of stay will be automatic – you do not need to submit any applications.

If you have any doubts, we recommend that you read the text of the bill: https://bit.ly/covid-proj or consult with a lawyer.

Source: https://udsc.gov.pl/epidemia-koronawirusa-kolejne-rozwiazania-dedykowane-cudzoziemcom/

According to the bill on the so-called “The anti-crisis shield”, the work permits for foreigners and declarations on entrusting work to a foreigner will be extended (Article 15zzq).declaration

Work permits / seasonal work permits:
if the last day of the permit validity falls during the period of epidemic emergency (March 14-19, 2020) or the state of epidemic (from March 20, 2020), the validity of the work permit is extended until the end of the 30th day following the date of revocation of the state that was in place last.
An application for extension of a work permit must be submitted by the employer on the last day of the extended validity period of the previous permit at the latest.

Declarations on entrusting work to a foreigner:
if the end of the period of work specified in the declaration falls during the period of epidemic emergency (March 14-19, 2020) or the state of epidemic (from March 20, 2020), the foreigner may continue to perform work specified in the declaration until the end of the 30th day following the date of revocation of the state that was in place last.
The additional period of work is NOT included in the period of 6 months during the next 12 months during which a foreigner may work in Poland on the basis of a declaration (in accordance with article 87 (3) and article 88z (2.3) of the Act on Promotion of Employment and Labor Market Institutions).

If in doubt, we recommend that you read the text of the bill: https://bit.ly/covid-proj-2 or consult with a lawyer.

Did you work legally in Poland in 2019 (based on “umowa o pracę”, “umowa zlecenia”, “umowa o dzieło”)? Then you should fill out your 2019 tax return form (PIT-37). Due to the COVID-19 threat, the deadline for submitting the tax return form for 2019 has been extended until June 1st, 2020. However, the deadline for editing your tax return form that has been prepared by the tax office remains Apr. 30th, 2020. Therefore, if you want to edit your tax return form (i.e. claim tax reliefs you are entitled to), you need to do that on Apr. 30th the latest.

You can check, add or correct information, as well as accept the tax return form that has been prepared by the tax office using its on-line platform at www.podatki.gov.pl.
This service is available in Polish only. If you need assistance with verifying your PIT-37 tax return form or you need to fill it in, you can send an e-mail to [email protected] Put „PIT-37” in the subject line and include the following information in the body

1. All your PIT-11 forms that you have received from your employer or employers, covering 2019. (scans).
2. Your 2018 PIT-37 tax return form (if you paid your taxes in Poland last year): it is necessary to send on-line the 2019 PIT-37 form or to verify the tax return form prepared by the tax office (scans).
3. In case you are filling your tax return jointly with your spouse, please send us their identification details and include their PIT-11 (or inform us that they were not employed in 2019).
4. If you are a single parent, please include this information in your e-mail.
5. If you are entitled to a family (children) tax relief (Pl: “ulga prorodzinna”), please include it in your e-mail:
a. Your children’s names, last names and PESEL numbers,
b. Your children’s names, last names and dates of birth (if they do not have PESEL numbers).

The assistance we provide is free of charge. However, we offer assistance with completing or verifying PIT-37 tax return form only. In case of other, more complicated tax questions, we advise you to seek professional assistance of a tax advisor or an accountant.
.
Fundacja Ocalenie is not liable for errors in the tax return form if the taxpayer provides insufficient information.

On August 1, 2020, the Polish Tourist Voucher (Polski Bon Turystyczny) programme was launched, under which families with children can receive financial support of PLN 500 for vacation. The purpose of this programme is also to support the tourism industry which suffered from the COVID-19 pandemic.
1. What is the tourist voucher
The benefit is in the form of the electronic voucher, which is valid until March 31, 2022. It can be used to pay for the tourist services, such as accommodation in hotels, boarding houses and similar establishments, summer camps, sports and recreational events. The condition is that a child should benefit from the accommodation services or tourist events.
2. Who is eligible
This benefit is available to families with at least one child up to the age of 18, regardless of the family’s income. The voucher applies to a child entitled to the 500 Plus benefit. Foreigners entitled to the 500 Plus benefit may receive the voucher on the same terms as Polish citizens. The voucher worth PLN 500 is to be granted for each child, and children with disabilities can receive twice the amount of benefit, that is PLN 1000.
3. How to receive the voucher
No application is needed to receive the tourist voucher. You simply have to activate it via the Social Insurance Institution’s electronic platform (PUE ZUS) (user registration is required). The activation can be done by those who are entitled to the 500 Plus benefit, that is by those, who actually submitted an application for 500 Plus. If you are eligible, this option will appear automatically in your profile on PUE ZUS. The voucher can be activated at any time – for example, a few days before the planned vacation.
4. Where to use
The tourist voucher can be used in Poland when paying for tourist services provided by entities that have joined the programme. The list of entities accepting the tourist voucher is available at the website of the Polish Tourist Organization: https://bonturystyczny.polska.travel/lista-podmiotow. You can pay with the voucher multiple times until its limit is reached.
Note: voucher cannot be used to pay for any tourist services outside Poland.
Sources: https://www.gov.pl/web/rozwoj/bonturystyczny, https://bonturystyczny.polska.travel/, https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/od-dzis-mozna-korzystac-z-bonu-turystycznego/3513293
zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/od-dzis-mozna-korzystac-z-bonu-turystycznego/3513293

 

PУССКИЙ

Уважаемые клиентки и клиенты,

в интересах Вашей безопасности мы будем высылать Вам важную информацию о коронавирусе на Вашем языке.

COVID-19 может протекать совершенно по-разному – от обычной простуды до серьёзного воспаления лёгких, которое приводит к острой дыхательной недостаточности.
ЗАРАЖЕНИЕ
Эта болезнь переносится воздушно-капельным путём и попадает в тело человека через рот, нос или глаза. Если кто-то чихнёт тебе на обувь, то вирус останется на ней. ВИРУС НЕ ХОДИТ. Попадёт в твоё тело только если коснёшься ладонью обуви, а потом этой же ладонью дотронешься лица. Т.е. можешь принести его домой на одежде или сумке, но пока не дотронешься заражённого места, а потом лица – не заразишься.
Проще всего перенести вирус на руках. Касаемся ними предметов, друг друга, а потом – своего лица. Поэтому так важно часто мыть руки (тщательно, как минимум 30 секунд).
COVID-19 крайне заразна по двум причинам:
Время от заражения до появления первых признаков составляет до 14 дней, т.е. заражённый может в течение 14 дней заражать других, не осознавая этого.
Если болезнь протекает в лёгкой форме, например у детей, то больной заражает других, потому что не знает о том, что заражён.
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ/ ЗАЩИТА
Есть несколько простых правил, которые могут помочь защитить себя и других от COVID-19.
ОСТАЮСЬ ДОМА
1. Ограничиваю до необходимого минимума контакт с людьми, с которыми не живу (не встречаюсь со знакомыми, соседями, даже с семьёй!). Закрытые школы – это не каникулы. Дети также не выходят из дома и не встречаются с друзьями. Стараюсь не выходить на прогулку – выхожу только в магазин и выкинуть мусор. Не выхожу с маленькими детьми, которых не удастся удержать от прикосновения к предметам на улице.
2. На улице не подхожу ближе 2 м к другим людям.
3. Регулярно и часто мою руки (30 секунд, тёплой водой с мылом).
4. Кашляю и чихаю в локоть или одноразовую салфетку, которую тут же выбрасываю.
5. Здороваюсь, не пожимая руку и не целуя в щёку.
6. Насколько это возможно, на улице стараюсь ничего не трогать. Дверные ручки нажимая локтем, толкаю двери плечом. Суть в том, чтобы капельки с вирусом, которые могут быть на разных поверхностях, не попали на внутреннюю поверхность наших ладоней.
7. Если дезинфицирую вещи, то веществом, которое содержит не менее 60% этилового спирта. Если покупаю антибактериальный гель, то всегда проверяю состав.

В связи с пандемией коронавируса напоминаем, что диагностика и лечение COVID-19 являются БЕСПЛАТНЫМИ, независимо от Вашей страны происхождения, гражданства и наличия/отсутствия медицинской страховки. Не имеете медицинской страховки в Польше и опасаетесь посещения врача из-за его стоимости? Временно пребываете на территории Польши (например, в рамках безвизового режима) и у вас есть только лишь туристическая страховка, или вообще нет никакой? В случае коронавируса это не имеет никакого значения.
Вы не обязаны платить ни за анализ на присутствие коронавируса, ни за лечение COVID-19, потому как в случае коронавируса для ВСЕХ – как гражданки/граждане Польши, так и иностранки/иностранцы – обеспечивается БЕСПЛАТНАЯ медицинская помощь.
Напоминаем, что типичные симптомы COVID-19 – это высокая температура, утруднённое дыхание, боли в мышцах и усталость. Если обнаружите у себя эти симптомы, как можно быстрее позвоните в ближайшую санэпидемстанцию. На каждой станции есть круглосуточный экстренный телефон, который находится на её сайте. Пожалуйста, избегайте контактов с посторонними людьми до момента оказания медицинской помощи. Такие симптомы, как температура выше 38 C с кашлем или удушье требуют консультации в инфекционной больнице. Список больниц по воеводствам можно найти здесь: https://www.gov.pl/web/koronawirus/lista-szpitali
Дополнительную информацию о коронавирусе можно получить, позвонив на круглосуточную линию NFZ (госудаственного фонда здравоохранения): 800 190 590
Консультацию можно получить на польском и английском языках.
Дополнительная информация на нескольких языках доступна здесь: https://www.gov.pl/web/koronawirus/do-pobrania

Польское правительство опубликовало правила, согласно которым будет проводиться процесс диагностики коронавируса. Прочитайте, чтобы знать, как действовать, если у вас появятся беспокоящие симптомы.

В СЛУЧАЕ ПОЯВЛЕНИЯ 4 ТИПИЧНЫХ СИМПТОМОВ КОРОНАВИРУСА: ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА, ОДЫШКА, КАШЕЛЬ, ПОТЕРЯ ОБОНЯНИЯ ЛИБО ВКУСА

Свяжитесь с отделением POZ (базовым учреждением здравоохранения), чтобы договориться о посещении врача или удалённой консультации (в случае детей до 2 лет – только посещение врача).

Врач может направить на тест после удалённой консультации только при условии подтверждения 4 симптомов коронавируса: температуры свыше 38 градусов, кашля, одышки, потери обоняния либо вкуса.

Если у вас имеются эти симптомы, врач выпишет направление на анализ, а также поинформует о мобильных пунктах сдачи анализов (т.н. drive thru). Врач также проинформирует о необходимости избегания общественного транспорта.

Если вы в состоянии, то поедьте самостоятельно, на машине, в пункт drive thru, чтобы выполнить обследование. Список пунктов доступен на сайте: https://www.pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran

В пункт drive thru требуется взять с собой документ с фотографией и предоставить номер PESEL. После приезда не выходите из автомобиля. Мазок берётся через открытое окно машины. Тест бесплатен.

(Если пациент не может самостоятельно приехать на drive thru, врач просит Воеводскую санэпидемстанцию (WSSE) отправить машину для взятия мазка).

Взятый мазок попадает на анализ в лабораторию COVID. Информация о результате теста будет доступна врачу, воеводским и повятовым санэпидемстанциям, а также пациенту через интернет-портал Internetowe Konto Pacjenta (https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta).

В случае позитивного результата терапевт проинформирует вас о необходимости посещения больницы.

В больнице принимается решение о:

 • принятии в больницу;
 • начале изоляции в т.н. “изоляторах” (в них могут пребывать в т.ч. те, кто не может провести карантин дома, чтобы не рисковать заражением близких);
 • начале домашнего карантина. 

В СЛУЧАЕ ПОЯВЛЕНИЯ СИМПТОМОВ ИНФЕКЦИИ, НО НЕ ВСЕХ 4 ТИПИЧНЫХ ДЛЯ КОРОНАВИРУСА

Если вы обратитесь к врачу с симптомами инфекции, но врач не обнаружит симптомов, необходимых для направления на анализ SARS-COV-2, то будет назначена следующая удалённая консультация в течение 3-5 дней от первой.

Если во время второй удалённой консультации врач не обнаружит необходимых для направления на анализ SARS-COV-2 симптомов, то может назначить очный приём в POZ.

Есил врач POZ обнаружит симптомы, достаточные для направления на анализ SARS-COV-2, то направит на тест и передаст информацию о пунктах drive thru, в которых можно пройти обследование.

Во время очного приёма после обследования пациента врач может  (если посчитает необходимым) отправить его на тест SARS-CoV-2. 

ЕСЛИ ПАЦИЕНТ ПЕРЕНОСИТ COVID-19 БЕССИМПТОМНО ИЛИ С ЛЁГКИМИ СИМПТОМАМИ

Этот сценарий относится к пациентам, которые ожидают дома результатов теста на COVID-19, проведённого в связи с подозрением заражения, но без видимых симптомов. В случае получения информации о положительном результате от врача вы получите направление в инфекционный отдел больницы или в инфекционную больницу. Вы должны доехать туда собственным транспортом (в маске, избегая контакта с другими людьми). На месте нужно будет пройти через больничный пункт triage (н-р, палатку, отдельный приёмный покой), где необходимо предоставить информацию о результате исследования на SARS-COV-2.

Медперсонал больницы направит вас в изолированное место, где вы будете ждать обследования. Врач примет решение о принятии в больницу, направлении в другое учреждение здравоохранения или домашней изоляции. В случае принятия решения об изоляции врач выберет форму изоляции (домашняя или стационарная).

Если после приезда в больницу вас отправят на стационарную изоляцию, то вы останетесь под наблюдением врача данной больницы.

Если вас отправят на домашнюю изоляцию, то вы останетесь под наблюдением врача POZ. Врач POZ позвонит вас на 8-10 день, чтобы узнать о состоянии вашего здоровья. Пациент, у которого не проявилось симптомов, освобождается от изоляции после 10 дней от проведения анализа. Если у пациента проявятся симптомы, которые квалифицируются врачом как показания к продлению изоляции, то врач POZ установит срок конца изоляции или повторной консультации.

Источник: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zasady-zleciania-testow-na-koronawirusa

В связи с эпидемией коронавируса ограничено пересечение польской границы. Вот самое важное, о чём нужно знать:
С воскресенья 15.03.2020 г. польские границы будут закрыты для иностранок и иностранцев. Будут отменены международные авиа- и железнодорожные рейсы. Транспортные перевозки не будут отменены. Будет также возобновлён пограничный контроль.
Внутренние автобусные, ж/д и авиационные перевозки будут производиться в обычном режиме.
Временный запрет на въезд в Польшу касается иностранцев. Несмотря на это, часть из них далее сможет въехать в нашу страну. Среди них:
– супруги польских граждан,
– дети польских граждан,
– владельцы карты поляка,
– лица, имеющие право на постоянное проживание на территории Польши или разрешение на работу..
Лица с польским гражданством могут вернуться в страну, однако будут обязаны соблюдать 14-дневный карантин. Исключением являются лица:
– из приграничных областей, которые живут в Польше, но работают ежедневно в соседней стране,
– водители автотранспорта, например автобусов.
От вышеуказанным лиц не требуется соблюдать карантин.
В связи с развитием эпидемиологической ситуации в Европе МИД Польши открыл горячую линию по вопросам пересечения границы. Информацию можно получить по телефону +48 22 523 8880.

1. ГРАНИЦА СО СТРАНАМИ ЕВРОСОЮЗА
С середины июня 2020 г. не производятся проверки на внутренней границе ЕС (т.е. на границах с другими странами ЕС). На них отсутствует санитарный контроль, и после приезда в Польшу из другой страны ЕС не требуется проходить карантин.

2. ГРАНИЦА С РОССИЕЙ, БЕЛАРУСЬЮ И УКРАИНОЙ
Действуют следующие пограничные переходы:
– с Россией – Безледы и Гжехотки,
– с Беларусью – Кузьница, Бобровники, Тересполь,
– с Украиной – Дорогуск, Корчова, Гребенне, Медыка, Будомеж.

В Польшу могут въехать только:
– граждане Польши, их супруги, дети и лица, находящиеся на их постоянном попечении;
– граждане стран-членов ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии, а также их супруги и дети;
– иностранцы, имеющие Карту Поляка;
– лица с дипломатическим статусом, а также члены их семей;
– иностранцы, имеющие право на постоянное или временное пребывание на территории Польши;
– иностранцы, имеющие право на работу в Польше на таких же условиях, как граждане Польши, у которых есть разрешение на работу, свидетельство о внесении в реестр лиц, трудящихся на сезонных работах или свидетельство о поручении работы иностранному гражданину, и которые работают на территории Польши либо могут предоставить документы, свидетельствующие о том, что выполнение рабочих обязанностей начнётся незамедлительно по пересечении границы;
– иностранцы-водители транспортных средств, предназначенных для перевозок товаров или пассажиров, пересекающие границу в связи с профессиональной деятельностью, связанной с перевозкой товаров или пассажиров;
– водители, осуществляющие международные перевозки, направляющиеся транзитом через территорию Польши транспортными средствами, не используемыми для этих перевозок (с целью отдыха на территории страны пребывания, после такого отдыха, а также после перерыва в работе при обстоятельствах, указанных в законе о времени работы водителей);
– учащиеся, студенты, лица, получающие послевузовское профессиональное, специальное и другие формы образования в Польше, а также проходящие в Польше докторантуру;
– учёные, проводящие научные исследования или пишущие научные работы в Польше;
– иностранцы, имеющие право на постоянное проживание или разрешение на пребывание долговременного резидента ЕС, на территории других стран-членов ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии, а также их супруги и дети, в целях транзита через территорию Польши к месту их проживания либо пребывания;
– пассажиры самолётов, выполняющих международные рейсы из аэропортов, расположенных на территории: Черногории, Грузии, Японии, Канады, Албании, Южной Кореи.

В исключительных случаях, непредусмотренных в рамках вышеперечисленных условий, комендант отделения пограничной службы может позволить иностранцам въехать на территорию Польши при наличии разрешения главного коменданта пограничной службы.

ПОСЛЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ГРАНИЦЫ ЕС В ПОЛЬШЕ ВСЁ ЕЩЁ ДЕЙСТВУЕТ КАРАНТИН.
От карантина ОСВОБОЖДАЮТСЯ следующие группы лиц:
– граждане Польши и других стран ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии, а также их супруги и дети;
– иностранцы, имеющие право постоянного проживания или карту долговременного резидента ЕС в другой стране ЕС, их супруги и дети, пересекающие границу с целью транзита через Польшу к месту постоянного проживания в другой стране ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии;
– учащиеся и студенты, лица, получающие послевузовское профессиональное, специальное и другие формы образования в Польше, проходящие в Польше докторантуру, а также учёные, проводящие научные исследования или пишущие научные работы в Польше;
– лица, пересекающие границу в связи со своими профессиональными обязанностями, в т.ч. экипажи самолётов, поездов и судов, профессиональные водители, сотрудники служб и администрации, служащие в армии Польши и союзников, с полным списком можно ознакомиться здесь: https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8557,Koronawirus-przekraczanie-granicy.html?fbclid=IwAR0W1OZAYn5wHsRlPhZQ2UGKS6SJ4abiIfKes3X8KbZb2qPwsBpxRwmq328;
– лица, пересекающие границу на основании дипломатического паспорта, а также их супруги и дети;
– лица, выполняющие сельскохозяйственные работы на угодьях, расположенных по обеим сторонам границы;
– лица, путешествующие морским путём в рекреационных целях между портами ЕС или ЕЭЗ;
– пассажиры самолётов, выполняющих международные рейсы из аэропортов, расположенных на территории: Черногории, Грузии, Японии, Канады, Албании, Южной Кореи.

Больше информации:
https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8557,Koronawirus-przekraczanie-granicy.html?fbclid=IwAR0W1OZAYn5wHsRlPhZQ2UGKS6SJ4abiIfKes3X8KbZb2qPwsBpxRwmq328
https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-podrozujacych

В связи с распространением коронавируса с 16 марта 2020 года Украина закрыла границы для иностранцев, а с 17 марта прекратила международное регулярное пассажирское сообщение. Ограничения продлятся до 3 апреля 2020 года и могут быть отменены или продлены в зависимости от ситуацией связанной с эпидемией коронавируса.

Кто сможет въехать в Украину после закрытия границ?

 1. Граждане Украины;
 2. Лица, имеющие право на постоянное либо временное проживание на территории Украины;
 3. Лица, являющиеся супругами или детьми граждан Украины;
 4. Сотрудники иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, аккредитованных в Украине, представительств официальных международных миссий, организаций, а также члены их семей;
 5. Водители и обслуживающий персонал грузовых транспортных средств, члены экипажа.

Все украинские граждане, находящиеся за границей, смогут вернуться в Украину. В то же время возвращение не является обязательным, и если нет крайней необходимости, все же лучше воздержаться от поездки и соблюдать карантин. Напомним, что с 15 марта 2020 года Польша приостановила пограничное движение в некоторых пунктах пропуска с соседними странами, в том числе с Украиной. На украинско-польской границе действуют всего 3 автомобильных пункты пропуска. Среди них Дорогуск – Ягодин, Гребенное – Рава-Русская и Корчова – Краковец.

Украинцам, которым необходимо вернуться в Украину в период временных ограничений на пересечение украинской границы, МИД Украины рекомендует зарегистрироваться в специальной системе ДРУГ (Добровольная регистрация украинских граждан за границей – https://friend.mfa.gov.ua/#/), уведомляя тем самым МИД о своем местонахождении, а также обращаться в украинские посольства и консульства по  электронной почте или по телефону горячей линии на их официальной странице, либо же с помощью соцсетей. В случае затруднений с возвращением Посольство Украины в Республике Польша просит заполнить специальную форму заявки для уведомления о неоюходимости возвращения в Украину.

Больше информации про въезд на территорию Украины и консульскую помощь в связи с #COVID-19 можно найти на сайте Министерства иностранных дел Украины.

ВНИМАНИЕ! Посольство Украины в Республике Польша сообщило на своей странице в Facebook о запуске специальных железнодорожных рейсов из Перемышля для выезда в Украину.

Как сообщает Посольство, 20 марта 2020 г. будут курсировать четыре спецпоезда «Укрзалізниці» по маршруту Перемышль-Львов-Киев.

Расписание поездов (по местному времени):

Отправление из Перемышля-прибытие в Киев (через Львов)

1) 10:18 – 21:33

2) 13:10 – 23:08 (Intercity)

3) 15:45 – 23:53 (Intercity)

4) 18:59 – 06:46 (прибытие 21.03)

* проезд платный – терминалы (расчет карточками) будут в самых поездах.

Ориентировочная стоимость билета: 2 класс – 700 грн. (100 злотых); 1 класс – 1000 грн. (150 злотых).

** продажа билетов онлайн не предусмотрена

продажа билетов будет осуществляться исключительно онлайн на сайте https://booking.uz.gov.ua/ Следите за информацией на странице Посольства Украины в Республике Польша в в Facebook

ВАЖНО! Посольство Украины в Республике Польша также сообщает, что Пограничная стража РП в ответ на обращение Посольства согласилась не накладывать санкции на граждан Украины, срок пребывания которых на территории РП истекает и у них нет возможности выехать в Украину из-за действующих ограничений на пересечение границы в связи с объявлением положения эпидемиологической угрозы в Польше. НО! Каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Если последний день легального пребывания приходится на 15 марта или последующие дни – польские службы пообещали административные или уголовные санкции к гражданам Украины не применять.

Телефоны Горячей линии Посольства Украины в Польше в вопросах, связанных с возникновением неотложных консульских обстоятельств в связи с пандемией  #COVID-19:

+48 698 608 837, +48 503 521 732, +48 883 176 485, +48 537 516 463, +48 510 567 000, +48 791 013 543, +48 797 314 411

Источники: kmu.gov.ua/, https://poland.mfa.gov.ua/, http://www.dziennikustaw.gov.pl/https://naszwybir.pl/https://www.facebook.com/AmbasadaUkrainywPolsce/

С 16 марта 2020 г. прекращается приём посетителей в Отделении по делам иностранцев Мазовецкого Воеводского Управления (Wydział Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) по адресу Marszałkowska 3/5, а также Krucza 5/11.
Бронирование посещений через Интернет приостановлено.
Приёмы, забронированный на срок после 16 марта 2020 г., аннулированы. Информация о новой дате приёма будет выслана на e-mail или по почте.
Лицам, записавшимся на приём на период от 16.03.2020 до 31.03.2020 г. на подание заявления на:
– разрешение на пребывание в Польше (временный, постоянно, долговременного резидента ЕС),
выдачу/обмен карты пребывания (karta pobytu),
– выдачу польского проездного документа для иностранца (polski dokument podróży dla cudzoziemca – PDP), временного польского проездного документа для иностранца (tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca – TPDP) или польского удостоверения личности иностранца (polski dokument tożsamości cudzoziemca – PDTC),
– регистрацию пребывания граждан ЕС и членов их семей, постоянного пребывания граждан ЕС либо выдачу карты пребывания члена семьи граждан ЕС, карты постоянного пребывания члена семьи граждан ЕС,
– получение/признание/подтверждение наличия или потери польского гражданства/признание статуса репатрианта,
– денежное пособие,
рекомендуем отправку заявления по почте на адрес: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Spraw Cudzoziemców, ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa.
Лица, у которых был назначен приём на получение карт пребывания или решения на её выдачу, могут получить их лишь в исключительных ситуациях по предварительной договорённости (по телефону или email).
Сроки на донесение документов и выполнение необходимых формальностей, в особенности подтверждения личного присутствия и сдачи отпечатков пальцев, а также сроки для подачи других документов, которые заканчиваются в период, когда управление по делам иностранцев не принимает клиентов, будут отсчитываться от момента возобновления приёма, без негативных последствий для подающих документы.
Все письма необходимо отправлять по вышеуказанному адресу. Для получения дополнительной информации позвоните по номеру 22 695 65 75 или воспользуйтесь контактной формой: https://kontaktwsc.mazowieckie.pl/
Источник

11 мая 2020 г. отдел по делам иностранцев Мазовецкого воеводского управления возобновляет непосредственное обслуживание клиентов.

С 11 мая будет возможно:
– забрать карту пребывания (karta pobytu),
– забрать решение (decyzja),
– донести недостающие документы и выполнить необходимые процедуры (в т.ч. явиться лично и пройти процедуру снятия отпечатков пальцев).
Пункт приёма платежей и ксерокс остаются ЗАКРЫТЫМИ.

Посещение клиентов допускается ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ДОГОВОРЁННОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ ИЛИ СМС.
УПРАВЛЕНИЕ БУДЕТ СВЯЗЫВАТЬСЯ С КЛИЕНТАМИ ПО ПОВОДУ ЗАПИСИ. Запись начнётся 4 мая 2020 г.
Запись через интернет далее остаётся заблокирована.

По соображениям безопасности в здание управления по делам иностранцев не будут допущены посторонние лица – нельзя будет войти с уполномоченным представителем.

Источник: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/rozpoczecie-obslugi-klienta-w-wydziale-spraw-cudzoziemcow?fbclid=IwAR0Uf_f4ehftZtFLjEwUxnhsbDViaSCTkCq91fBdbH8d_V5pWjskl6IvwgA

 1. ПРЯМОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Отдел по делам иностранцев просит об ограничении посещений отдела до окончания эпидемии. Также сообщаем, что по причине ограничения в работе отдела во время эпидемии время ожидания назначения даты посещения в целях донесения недостающих документов, а также ответа на корреспонденцию в настоящее время составляет около 3 месяцев.

 1. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРЕБЫВАНИЯ – ЗАПИСЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

С 1 июля 2020 г. можно записаться в интернет-календаре на подачу полного заявления:

– на ВРЕМЕННОЕ ПРЕБЫВАНИЕ – заявления будут приниматься в Варшаве по адресу ul. Marszałkowska 3/5;

– на ПОСТОЯННОЕ ПРЕБЫВАНИЕ или ПРЕБЫВАНИЕ ДОЛГОВРЕМЕННОГО РЕЗИДЕНТА – заявления будут приниматься в Варшаве по адресу ul. Krucza 5/11;

Записаться на подачу заявления можно через интернет-календарь https://kolejka-wsc.mazowieckie.pl/rezerwacje/pol. На вкладке “Usługi” нужно выбрать соответствующую очередь: X для временного пребывания и S в случае ПОСТОЯННОГО ПРЕБЫВАНИЯ или ПРЕБЫВАНИЯ ДОЛГОВРЕМЕННОГО РЕЗИДЕНТА.

Важно! Если вы уже ранее выслали заявление по почте, не записывайтесь на приём для подачи второго заявления, оно не будет принято. Детальная информация: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/wyslales-wniosek-o-pobyt-poczta-co-dalej

С 13.07.2020 г. можно будет воспользоваться регистрацией по электронной почте для детей и супругов иностранок/иностранцев, а также членов семьи, которые с ней/с ним воссоединяются. Будет снова активирован электронный адрес: [email protected], благодаря которому вы сможете записать свою семью на подачу заявлений на временное пребывание, постоянное пребывание или статус долговременного резидента ЕС за один раз. Правила регистрации по электронной почте: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/obsluga-klienta-wsc?fbclid=IwAR25YNU7K8yHvI7SGWuCOtSphuE-GOijH80GodMr4sRcBeWoZGehA0v_0M0

ВНИМАНИЕ! Отдел не проводит регистрации по телефону на подачу заявления на пребывание, а вышеприведённый адрес электронной почты касается исключительно ситуации, когда заявление подаётся одновременно для членов той же самой семьи.

Отдел по делам иностранцев информирует, что также возобновлена запись посредством электронного календаря на:

– выдачу/обмен карт побыту – очередь “E”

– пребывание граждан ЕС – очередь “I”

– приглашения – заявления – очередь “Z”

 1. ДОНЕСЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Чтобы записаться на приём с целью донесения недостающих документов, требуется зарезервировать время посещения через электронный календарь, доступный по ссылке в приложении для слежения статуса рассмотрения дела https://wnioski.mazowieckie.pl/MuwWsc/pl .

 1. ПОЛУЧЕНИЕ КАРТ И ПОСТАНОВЛЕНИЙ (DECYZJI)

Карта побыту и административные постановления выдаются только лицам, которые получили уведомления отдела по делам иностранцев по телефону или СМС.

Оплату за получение карты в размере 50 или 25 злотых можно осуществить в пункте Monetia (в здании отдела) либо банковским переводом на счёт отдела. Если существует необходимость в срочном получении карты побыту, воспользуйтесь электронной формой  (https://kontaktwsc.mazowieckie.pl/). Выдача карт побыту осуществляется согласно порядку обращений.

 1. ПУНКТ ПРИЁМА ЗАЯВЛЕНИЙ

С помощью электронного календаря (https://kolejka-wsc.mazowieckie.pl) можно также записаться на приём с целью личной подачи документов в пункте приёма заявлений Отдела по делам иностранцев по адресу ul. Marszałkowska 3/5 либо в пункте приёма заявлений Мазовецкого воеводского управления на Al. Solidarności 81. Запись с использованием календаря осуществляется не раньше чем на следующий день, например, в понедельник можно записаться на вторник.

25 мая 2020 г. управление по делам иностранцев (ул. Taborowa 33, Варшава) возобновил прямое обслуживание клиентов и клиенток. Далее продолжается обслуживание по телефону 22 601 75 75 (пн-пт, с 9 до 15) или по электронной почте.

При личном посещении управления клиенты обслуживаются при соблюдении следующих санитарных мер безопасности:
– При входе каждому посетителю измеряется температура. Не будут обслужены те, у кого температура тела выше 38С.
– Посетители обязаны закрывать нос и рот с помощью маски или одежды (шарф, шаль и т.п.).
– Каждый обязан надеть перчатки либо дезинфицировать руки.
– Посетители с незакрытым лицом и без перчаток/дезинфицированных рук не будут обслужены.
– В зале может пребывать одновременно не более 5 человек. Число посетителей будет контролироваться сотрудниками охраны.
– Все посетители обязаны подчиняться требованиям сотрудников охраны.

В управлении по адресу Taborowa 33 принимаются клиенты с заявлениями и вопросами по поводу:
– СОЦИАЛЬНОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ для иностранцев, претендующих на международную защиту (окно №1);
– ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА по делам, которые ведёт отделение по делам иностранцев – Urząd do Spraw Cudzoziemców (приём документов в окне №2)
ВНИМАНИЕ: не относится к делам, которые ведёт отделение по делам иностранцев Мазовецкого воеводского управления – Wydział Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (ул. Marszałkowska 3/5);
ВНИМАНИЕ: по вопросам, касающимся легализации пребывания, управление по делам иностранцев принимает документы исключительно от иностранцев (а также их представителей и уполномоченных лиц), которым было отправлено требование, например, о донесении недостающих документов, а также тех, кто сам хотел бы донести недостающие документы. В остальных случаях, например, при необходимости разговора в связи с рассматриваемым делом, приём производится по предварительной договорённости и по инициативе департамента легализации пребывания либо по инициативе клиента только в исключительных ситуациях (например, при необходимости лично забрать решение (decyzja));
– ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ для иностранцев, претендующих на международную защиту, сдачи отпечатков пальцев (окно №3);
ВНИМАНИЕ: выдача карт пребывания (karta pobytu) и женевских проездных документов производится по предварительной записи по электронной почте: [email protected] или по телефону: 22 6017528;
– СДАЧА ПРОЕЗДНЫХ ДОКУМЕНТОВ (окно №4);
– ВЫДАЧА КОПИИ РЕШЕНИЯ (окно №4);
– ВИЗИТ К ВРАЧУ на ул. Taborowa 33 – только по предварительной записи по телефону: 22 361 75 43.
– ЗАПИСЬ НА ПРОСМОТР ДОКУМЕНТОВ ДЕЛА ДАЛЕЕ ОСТАЁТСЯ НЕВОЗМОЖНОЙ..
Источник: https://udsc.gov.pl/wznowienie-bezposredniej-obslugi-klientow/?fbclid=IwAR3jdPxksHOdRLM2plJQ62FhoiG1lvcki9iocz6kAYTkrRgH9QnHykWr2O0

Задумываетесь, что закрыто, а что всё ещё работает? Ознакомьтесь с нижеприведённым списком.

 • Закрыты ясли, детские сады, школы и ВУЗы – часть из них проводит занятия онлайн.
 • Торговые центры закрыты на неопределённый срок, но все продовольственные магазины, аптеки, хозяйственные магазины, банки и прачечные, находящиеся в торговых центрах, будут открыты.
 • Магазины одежды, бижутерии, косметики, инструментов и других товаров, находящиеся вне торговых центров, будут открыты.
 • Рестораны, бары и кафе закрыты, но могут предлагать доставку и продукцию на вынос.
 • Тренажёрные залы, бассейны, танцевальные клубы, фитнесс-клубы, казино, музеи, библиотеки и театры закрыты.
 • Банки и финансовые учреждения будут открыты.
 • Почтовые отделения работают, но часы работы сокращены; точки обслуживания клиентов в торговых центрах будут закрыты.
 • Внутренний авто- и железнодорожный транспорт работает в штатном режиме.
 • Международные ж/д- и авиаперевозки, а также внутренние авиаперевозки приостановлены.

Во время своего совместного выступления 31.03.2020 премьер-министр и министр здравоохранения объявили о новых ограничениях, касающихся перемещения жителей, массовых собраний и ведения экономической деятельности, связанных с эпидемией SARS-CoV-2.
1. Ограничение допустимого числа клиентов – вступает в силу 1 апреля:
– В магазинах и пунктах обслуживания клиентов: до 3 человек на одну кассу или платёжный терминал, независимо от того, рабочих или нет.
– На рынках: до 3 человек на 1 прилавок.
– Почтовые отделения: до 2 человек на 1 окно.
2. Ограничение работы магазинов и пунктов обслуживания клиентов – вступает в силу 2 апреля 2020:
– Во всех магазинах покупатели обязаны находиться в одноразовых перчатках;
– С 10 до 12 часов утра магазины, пункты обслуживания клиентов и аптеки открыты только для лиц старше 65 лет, в остальное время ограничений нет;
– В выходные дни большие строительные магазины будут закрыты.
3. Гостиницы и ночлеги – изменения вступают в силу 2 апреля.
– Гостиницы и ночлеги, предоставляющие аренду на короткий срок, будут закрыты, за исключением тех, в которых находятся лица на карантине/изоляции или медперсонал.
– Постояльцы, пребывающие в таких объектах в момент вступления в силу новых положений, обязаны выселиться до 2 апреля 2020 года, за исключением лиц, находящихся в командировке и пользующихся жильём в рамках своих служебных обязанностей, ведения экономической или сельскохозяйственной деятельности.
4. Расширенный карантин – изменения с 1 апреля
С 1 апреля 2020 года на домашнем карантине обязаны будут находиться все лица, проживающие с находящимися на карантине. Ограничение касается лиц, находящихся на карантине, начиная с 1 апреля 2020 года.
5. Прекращение реабилитационных процедур и закрытие косметических и парикмахерских салонов
– Будут закрыты парикмахерские и косметические салоны, студии татуажа и пирсинга. Предоставление таких услуг на дому также запрещено.
– Прекращаются также восстановительные (реабилитационные) процедуры и массажи в государственных и частных учреждениях. Исключением являются ситуации, когда реабилитация есть необходима в связи с состоянием здоровья пациента.
6. Запрещается выходить из дома без сопровождения взрослых лицам до 18 лет – вступает в силу 1 апреля.
7. Остаются в силе ограничения на выход из дома – не разрешается выход из дома, за исключением:
– поездок на работу и приобретения товаров и услуг, связанных с работой;
– дел, необходимых для повседневной жизни;
– волонтёрства в борьбе с SARS-CoV-a;
– организации или участия в священнослужениях.
8. Запрет на посещение общественных мест, таких как парки, набережные и пляжи, а также использование городского велопроката – вступает в силу 1 апреля.
– запрет касается, в особенности, парков, пляжей, бульваров, набережные и использования велопроката;
– запрет не касается лиц, пользующихся данными территориями в служебных целях, а также
– связанных со спасением жизни и здоровья и противодействия распространению SARS-CoV-2.
9. Требование соблюдения расстояния друг от друга в общественных местах – вступает в силу 1 апреля, за исключением:
– родителей с детьми (до 13 лет),
– лиц с ограниченными возможностями или неспособными самостоятельно передвигаться, а также их опекунов.
10. Далее действует запрет на проведение представлений и массовых собраний.
11. В священнослужениях в одно и то же время и в том же месте может принимать участие не более:
– с 1 до 11 апреля: 5 человек, не считая тех, кто проводит служение;
– с 12 апреля: 50 человек, включая проводящих служение.
12. Государственные ведомства продолжают работать удалённо. Исключением может быть только лишь деятельность, для которой удалённая работа невозможна.
13. Ограничения для личного и общественного транспорта – изменения от 2 апреля
Во всех транспортных средствах, имеющих более чем 9 сидячих мест, вводится правило “пассажиров должно быть не более, чем половина сидячих мест”.
14. Работодатели обязаны обеспечить дополнительные меры безопасности на месте работы – изменения от 2 апреля:
– Места работы должны быть удалены друг от друга на расстояние как минимум 1,5 метра.
– Сотрудники должны иметь доступ к одноразовым перчаткам или дезинфицирующим жидкостям.
Источники:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne-kroki?fbclid=IwAR2CQ7cYNtQaRDNiBqRp_Bc5UuBXsys5tFIqBUbbUTgsPVcr6WfKfT7uaTM
http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/DZU/2020/67/566.pdf?fbclid=IwAR1HxlSGC-OaDawfEt1ivzi3LcnaotxtoJMhVVpJT2RJqvyCRTq-jHf-cvQ#zoom=90

К сожалению, эпидемия коронавируса продолжается. В связи с этим введённые ограничения продолжают действовать. Также вступают в силу новые положения.

1. С 16 апреля необходимо прикрывать рот и нос

Начиная с четверга, 16 апреля 2020 г,. в общественных местах необходимо прикрывать рот и нос. Каждый человек, находящийся на улице, в органах администрации, магазинах, пунктах обслуги клиентов и на работе обязан носить маску, шарф или платок, закрывающие рот и нос.

2. Школьные экзамены – не ранее, чем в июне

Выпускные экзамены (matura) и экзамен по окончании основной школы (podstawówka) переносятся и пройдут не ранее, чем в июне. Точная дата будет объявлена не позднее, чем за 3 недели до экзаменов.

3. Ограничения, отменённые или изменённые после 19 апреля 2020 г.:

– ограничения передвижения – с 20 апреля можно находиться и передвигаться на улице в рекреационных целях;
– запрет выхода на улицу несовершеннолетним без сопровождения взрослых – с 20 апреля лицам старше 13 лет можно выходить без сопровождения взрослых;
– ограничения, налагаемые на священнослужения – с 20 апреля во время священнослужений в помещении на одного человека должно приходиться не менее 15 кв. м.
– запрет посещения парков, лесов, пляжей, набережных, бульваров, а также аренды муниципальных велосипедов – с 20 апреля можно находиться и пользоваться в рекреационных целях;
– ограничения числа посетителей в магазинах, на рынках и в отделениях почты – с 20 апреля в магазинах площадью до 100 кв. м. должно находиться число людей, не большее числа кас, умноженного на 4, а в больших чем 100 кв. м. на одного человека должно приходиться не менее 15 кв. м. пространства.

4. Ограничения, продлённые до 26 апреля 2020 г.:

– закрытие школ, ВУЗов, детских садов и яслей;
– прекращение пассажирских авиаперевозок;
– прекращение международных ж/д перевозок.

5. Ограничения, продлённые до 3 мая 2020 г.:

– закрытие границ (право на пересечение польской границы, несмотря на это, имеют в т.ч. граждане Польши, иностранцы, являющиеся супругами или детьми граждан Польши, лица, имеющие право на постоянное или временное пребывание либо разрешение на работу – полный список находится здесь https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia);
– обязательный карантин для лиц, пересекающих границу Польши.

6. Ограничения на проведение массовых мероприятий и собраний остаются в силе на неопределённый срок.

Источник: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zasady-na-dluzej,
https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowa-normalnosc-etapy

Начиная с понедельника, 4 мая 2020 г., отменяются ограничения, касающиеся экономической деятельности, яслей, детских садов и учреждений культуры. Однако настоятельно рекомендуется – по мере возможности – ограничивать встречи, избегать больших скоплений людей, а также соблюдать строгие меры предосторожности в случае лиц, находящихся в группе риска, например пожилых людей или имеющих хронические заболевания. Число заболевших в Польше до сих пор растёт, а научные исследования подтверждают, что новый коронавирус является серьёзной угрозой в том числе и для молодых здоровых людей. Несмотря на снятие части ограничений, борьба с вирусом продолжается далее.

 1. Экономическая деятельность

Торговые центры и большие магазины (более 2000 кв. м.) смогут работать, при условии ограничения числа посетителей, а также закрытия спортивных клубов, фудкортов и пространств для отдыха (н-р детских площадок). На территории таких объектов на 1 человека должно приходиться по крайней мере 15 кв. м. торговой площади, в которую не включается площадь коридоров и переходов. Больше информации (на польском языке) можно найти здесь: https://www.gov.pl/web/rozwoj/centra-handlowe.

Работа гостиниц и аренда апартаментов может осуществляться при условии соблюдения строгих мер предосторожности. Рестораны в отелях и рекреационные пространства далее остаются закрытыми. Тренажёрные залы, комнаты отдыха и бассейны также не будут работать. Больше информации (на польском языке) можно найти здесь: https://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe.

Большие мебельные и строительные магазины смогут работать по выходным. Больше информации (на польском языке) можно найти здесь:  https://www.gov.pl/web/rozwoj/sklepy-meblowe-i-budowlane.

 1. Учреждения культуры

Библиотеки, музеи, архивы и другие учреждения культуры смогут поэтапно открываться при условии соблюдения мер предосторожности. Больше информации (на польском языке) можно найти здесь: https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki

 1. Медицинская реабилитация

Лица, имеющие соответствующие показания и/или болевой синдром, смогут с 4 мая пользоваться услугами лечебной реабилитации. Внимание, салоны массажа далее остаются закрытыми! Больше информации (на польском языке) можно найти здесь: https://www.gov.pl/web/rozwoj/rehabilitacja

 1. Ясли и детские сады

Со среды, 6 мая, органы, заведующие яслями и детскими садами, могут их открыть при соблюдении соответствующих мер предосторожности. Однако заведующий орган, принимая во внимание текущую эпидемиологическую ситуацию, может ограничить число детей, пребывающих в яслях и детских садах, или вовсе не открывать их. Поэтому родителям нужно связаться со своими учреждениями и узнать, будут ли они открыты. Больше информации (на польском языке) можно найти здесь: https://www.gov.pl/web/rodzina/bezpieczenstwo-przede-wszystkim-wytyczne-dla-instytucji-opieki-nad-dziecmi-do-lat-3

 1. Правила, которые действуют и далее:

Соблюдайте 2-метровую дистанцию между людьми в общественных местах.
Обязательно закрывайте нос и рот в общественных местах.
Работайте и учитесь удалённо, если это возможно.
Строго соблюдайте санитарные правила в местах скопления людей (дезинфекция и соблюдение дистанции).
Карантин и изоляция для заражённых и потенциально заражённых.

Источник: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejny-etap

Правительство отменяет очередные ограничения.

18 МАЯ – ОТКРЫТИЕ САЛОНОВ КРАСОТЫ И ПАРИКМАХЕРСКИХ

Рекомендации:
обязательное ношение масок, защитных очков или щитков, закрывающих лицо, для клиентов и обслуживающего персонала (в парикмахерских, а в салоне красоты – только если позволяет процедура);
использование одноразовых полотенец по мере возможности;
обслуживание клиентов по предварительной записи по телефону или онлайн. Внимание! Клиент не может ждать приёма в зале ожидания.

18 МАЯ – ОТКРЫТИЕ РЕСТОРАНОВ, КАФЕ И ФУДКОРТОВ В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ

ВАЖНО! Посетители могут есть как внутри заведения, так и снаружи (н-р на веранде заведения).

Рекомендации:
ограничение числа посетителей (на 1 человека должно приходится не менее 4 кв. м.);
дезинфекция столика после каждого клиента;
расстояние между столиками – не менее 2 м;
расстояние между сидящими за разными столиками – не менее 1,5 м;
ношение масок и перчаток для поваров и обслуживающего персонала. ВАЖНО! Посетители ресторана могут снять маски, сидя за столиком.

ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

С 18 мая можно проводить практические занятия в профессиональных училищах (szkołach policealnych), а также занятия для детей с интеллектуальными нарушениями. Также откроются приюты для молодёжи, спортивные учреждения и общинные дома (świetlice środowiskowe).
С 25 мая будет возможно проведение воспитательных занятий в 1-3 классах начальной школы (такие занятия могут быть совмещены с учебными; директора принимают решение, будут ли это занятия стационарные или удалённые), а также консультации с учителями для выпускников и учеников 8 классов.
От 1 июня в школах будут проводиться консультации с учителями по всем предметам для остальных учащихся.

ВАЖНО! Выплата пособия по уходу за детьми до 8 лет продлена на неопределённый срок.
ВАЖНО! С 17 мая дети до 13 лет могут выходить из дома без присмотра взрослых.

РЕЛИГИОЗНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

С воскресенья 17 мая во время мессы или других мероприятий на одного участника должно приходиться не менее 10 кв. м. (вместо 15 кв. м.).

СПОРТ

С 18 мая увеличивается предельное число людей, которые могут тренироваться в открытых спортивных объектах:
на стадионах, игровых площадках, треках, трамплинах, дворовых площадках, в скейтпарках может находиться макс. 14 человек (+ 2 тренера);
на открытых полноразмерных футбольных стадионах может находиться макс. 22 человека (+ 4 тренера).

С 18 мая можно организовывать занятия в помещениях – спортзалах и на крытых площадках. В них может тренироваться:
12 человек + тренер (в объектах до 300 кв.м.),
16 человек + 2 тренера (в объектах до 301 do 800 кв.м.),
24 человека + 2 тренера (в объектах до 801 do 1000 кв.м.),
32 человека + 3 тренера (в объектах более 1000 кв.м.).

ВАЖНО! В помещениях нельзя пользоваться раздевалками и санузлами (можно только туалетом). После каждых занятий требуется проводить дезинфекцию оборудования.

КУЛЬТУРА

С 18 мая возобновляются в т.ч.:
работа кинотеатров на свежем воздухе (в т.ч. автомобильных),
съёмки фильмов,
запись фонограмм и видеосъёмки в учреждениях культуры,
индивидуальные занятия в художественных образовательных учреждениях,
репетиции и занятия.

ВЫСШИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

25 мая планируется возобновление проведения в ВУЗах:
учебных занятий (для студентов последних курсов, докторантов),
занятий, которые невозможно провести удалённо.

ПОГРАНИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРОДЛЁН ДО 12 ИЮНЯ

Пограничный контроль на внутренней границе с Германией, Литвой, Чехией и Словакией продлевается до 12 июня 2020 года. Так же как и раньше, границу разрешается пересекать только в установленных местах. Контроль также будет продолжен в морских портах и в аэропортах.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОДОЛЖАЮТ ДЕЙСТВОВАТЬ

О чём следует помнить?
Соблюдайте 2-метровую дистанцию от других людей в общественных местах.
Обязательно закрывайте нос и рот в общественных местах.
Работайте удалённо, если можете.
Останьтесь дома, если можете.
Строго следуйте санитарным правилам в скоплениях людей. Особенно в ресторанах, у парикмахера или косметолога.

Источник: https://www.gov.pl/web/koronawirus/znosimy-kolejne-ograniczenia–18-maja-pojdziesz-do-fryzjera-kosmetyczki-i-restauracji

Правительство объявило о следующих шагах по снятию ограничений, связанных с COVID-19:

 

МАСКИ

С 30 мая не требуется закрывать нос и рот на открытом воздухе, если имеется возможность соблюдения 2-метровой дистанции между людьми. Обязанность соблюдения 2-метровой дистанции не касается родителей с детьми до 13 лет, людей, живущих вместе, а также лиц с ограниченными возможностями.

Места, в которых необходимо закрывать нос и рот: автобусы и трамваи, магазины, кино и театры, массажные и тату- салоны, костёлы, административные учреждения (в случае необходимости решить в них какие-то вопросы).

Исключения: где не нужно закрывать рот и нос?

На работе – если работодатель обеспечивает места работы с  соответствующим расстоянием между ними, а также отвечающим санитарным требованиям.

В ресторане или баре – после занятия места за столиком.

 

ОГРАНИЧЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЛЮДЕЙ

С 30 мая перестают действовать ограничения на число людей, одновременно находящихся в магазинах, ресторанах, на рынках, пунктах обслуживания клиентов, на почте.

Внимание! В заведениях общественного питания должно быть обеспечено соответствующее расстояние между столиками, а клиенты, пока не сядут за столик, должны носить маски.

Отмена ограничений коснётся также костёлов и других мест священнослужения, а также погребальных церемоний.

 

СВАДЬБЫ И МАССОВЫЕ СОБРАНИЯ ДО 150 ЧЕЛОВЕК

С субботы, 30 мая, на открытом воздухе разрешается организация массовых собраний, а также концертов, в которых принимает участие не более 150 человек. Однако участники должны закрывать нос и рот, а также соблюдать 2-метровую дистанцию друг от друга.

С 6 июня допускается организация свадеб и семейных торжеств, в которых принимает участие не более 150 человек (участники не обязаны носить маски).

 

ОТЕЛИ ОТКРЫВАЮТСЯ ПОЛНОСТЬЮ

С 30 мая рестораны и бары в отелях могут открыться и обслуживать своих гостей. С 6 июня в отелях могут открыться бассейны, тренажёрные залы, фитнес-клубы.

 

КУЛЬТУРА, СПОРТ, МАССАЖНЫЕ САЛОНЫ, ВЫСТАВКИ

С 6го июня свою деятельность могут возобновить при соблюдении соответствующих санитарных условий:

кино, театры, оперы, балет, бассейны, тренажёрные залы, фитнес-клубы, игровые площадки и парки развлечений, сауны, солярии, массажные и тату- салоны.

С 30 мая можно пользоваться тренажёрами на открытом воздухе, игровыми площадками, а также лесной инфраструктурой (беседки, лавочки). Возможно также проведение выставок и конгрессов.

 

Источник: https://www.gov.pl/web/koronawirus/4-etap-odmrazania

В связи с растущим числом заражений коронавирусом с 10 октября вся Польша объявлена т.н. жёлтой зоной, а всё больше муниципалитетов объявляются красной зоной. Правительство также обновило список ограничений, действующих в обеих зонах.

Вот они:

КОНГРЕССЫ И ВЫСТАВКИ

Жёлтая зона:

 • разрешены при условии закрывания участниками носа и рта
 • 1 человек на 4 кв. м. – в таком случае нет ограничения в 15 человек
 • в случае проведения в помещениях должно быть занято не более половины доступных мест

Красная зона – проведение запрещено

КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ

Жёлтая зона

– в помещениях или в спортивных объектах на открытом воздухе – для публики должно быть либо доступно каждое второе место, либо обеспечена дистанция 1,5 м между ними, занято максимально 50% зрительских мест, обязательно закрывание носа и рта

– на открытом воздухе – число зрителей и участников не может превышать 100 человек, обязательно закрывание носа и рта либо соблюдение дистанции 1,5 метра

Красная зона

– в помещениях или в спортивных объектах на открытом воздухе – для публики должно быть доступно либо каждое четвёртое место, либо обеспечена дистанция 1,5 м между ними, занято максимально 25% зрительских мест, обязательно закрывание носа и рта

– на открытом воздухе – число зрителей и участников не может превышать 100 человек, обязательно закрывание носа и рта либо соблюдение 1,5 метра дистанции

УЧРЕЖДЕНИЯ ПИТАНИЯ

Жёлтая зона – обязательно закрывание носа и рта до момента занятия места, 1 человек на 4 кв. м.

Красная зона – учреждения могут быть открыты с 06:00 до 22:00. 

ОТЕЛИ

Жёлтая и красная зоны

– деятельность разрешена, кроме клубов и дискотек

– действуют правила, относящиеся к конгрессам, бассейнам, тренажёрным залам, учреждениям питания и культурным событиям (если проводятся в отеле)

АКВАПАРКИ И БАССЕЙНЫ

Жёлтая и красная зоны – 75% вместимости объекта

Парки развлечений и аттракционов

Жёлтая зона – 1 человек на 10 кв.м.

Красная зона – деятельность запрещена

КИНО

Жёлтая и красная зоны – 25% мест, 1,5 метра дистанции, зрители обязаны закрывать рот и нос

МАССОВЫЕ СОБРАНИЯ

Жёлтая и красная зоны – макс. 150 человек, 1,5 м дистанции, участники обязаны закрывать рот и нос, расстояние между массовыми собраниями должно быть не менее 100 м.

КОСТЁЛЫ

Жёлтая зона

 • внутри костёла необходимо закрывать рот и нос, снаружи – закрывать рот и нос, либо соблюдать дистанцию 1,5 м.

Красная зона – 50% вместимости здания (места священнослужений).

СВАДЬБЫ, ПРИЧАСТИЯ, ПОМИНКИ И ДРУГИЕ СЕМЕЙНЫЕ ТОРЖЕСТВА И МЕРОПРИЯТИЯ

Жёлтая зона

 • До 16.10.2020 г. не более 100 человек, с 17.10.2020 г. – не более 75 человек, за исключением обслуживающего персонала
 • Закрывание рта и носа до занятия места для еды/питья

Красная зона – не более 50 человек, за исключением обслуживающего персонала.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Жёлтая зона

 • возможна перевозка количества людей, не большего чем 100% сидячих мест, либо 50% суммарного числа сидячих и стоячих мест при условии, что 50% сидячих мест остаются свободными
 • необходимо закрывать рот и нос.

Красная зона – 50% сидячих мест, либо 30% суммарного числа сидячих и стоячих мест при условии, что не менее 50% сидячих мест остаются свободными.

МАСКИ

Жёлтая и красная зоны

– необходимо носить маски:

1) в общественном транспорте

2) в общественных местах, в т.ч.:

– на дорогах и площадях, на территории кладбищ, аллей, бульваров, парковок (в т.ч. лесных),

– в общих местах на территории объектов недвижимости,

– на рабочих местах, а также в общедоступных зданиях, 

– в торговых объектах и предприятиях, предоставляющих услуги, на рынках,

3) в процессе священнослужений, на кладбищах.

ТОРГОВЛЯ

Жёлтая и красная зоны – обязательно ношение клиентами одноразовых перчаток или использование средств для дезинфекции рук

НОЧНЫЕ КЛУБЫ, ДИСКОТЕКИ И ДРУГИЕ МЕСТА С ТАНЦПОЛОМ

Жёлтая и красная зоны – деятельность запрещена

КОСМЕТИЧЕСКИЕ САЛОНЫ, ПАРИКМАХЕРСКИЕ И ТАТУ САЛОНЫ

Жёлтая и красная зоны – в месте предоставления услуги должен находиться только обслуживаемый клиент (вместе с опекуном в случае необходимости)

ТРЕНАЖЁРНЫЕ ЗАЛЫ И ФИТНЕСС-КЛУБЫ

Жёлтая зона – 1 человек на 7 кв. м., дистанция не менее 1,5 м

Красная зона – 1 человек на 10 кв. м., дистанция не менее 1,5 м

АВИАЦИОННЫЙ ТРАНСПОРТ

Жёлтая и красная зоны

 • обязательно наличие жидкости для дезинфекции рук на борту
 • дезинфекция самолёта раз в сутки (а также после каждого полёта с заражённым пассажиром либо с подозрением заражения, а также после полёта более 6 часов)
 • при пересечении границы – пассажирские карты локализации.

Источник: https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow

Начиная с субботы, 17 октября, по всей стране действуют новые меры безопасности. Исключением являются правила проведения свадеб и других торжеств, которые начинают действовать 19 октября.

ЖЁЛТАЯ ЗОНА (вся страна, за исключением муниципалитетов в красной зоне):

предприятия общественного питания могут быть открыты от 06:00 до 21:00; занят может быть каждый второй стол; после 21:00 – еда только навынос (так же, как в красной зоне)

ограничение количества людей в общественном транспорте – может быть занято 50% сидячих мест либо 30% всех мест (так же, как в красной зоне)

с 19 октября – ограничение числа людей на свадьбах и других торжествах – макс. 20 человек, без возможности танцев;

во время священнослужений на 1 человека должно приходиться не менее 4 кв. м.;

в собраниях может участвовать не более 25 человек;

в учреждениях высшего и среднего образования действует гибридный режим обучения;

спортивные события должны проходить без участия зрителей (так же, как в красной зоне)

во время культурных мероприятий – должно быть занято не более 25% зрительских мест (так же, как в красной зоне)

приостанавливается работа бассейнов, аквапарков и тренажёрных залов (так же, как в красной зоне).

КРАСНАЯ ЗОНА:

ограничение числа людей в торговых помещениях – в магазинах до 100 кв. м. – 5 человек на кассу, в магазинах более 100 кв. м. – 1 человек на 15 кв.м.;

с 19 октября запрещается организация торжеств (свадьбы, поминки и др.);

во время священнослужений на 1 человека должно приходиться не менее 7 кв. м.;

в собраниях может участвовать не более 10 человек;

в учреждениях высшего и среднего образования действует удалённый режим обучения (за исключением практических занятий.

Источник: https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow

В связи с коронавирусом Почта Польши вводит в действие ряд изменений:
Часы открытия почтовых отделений
6 часов – столько будут открыты отделения в рабочие дни, причём в специально отведённые дни – попеременно с 14:00 до 20:00 в рабочий день либо 3 часа в субботу;
3 часа – столько будут открыты отделения, которые в нормальном режиме открыты по субботам;
8.00 – 20.00 – в это время будут открыты круглосуточные отделения, работающие 7 дней в неделю;
Пункты обслуживания клиентов в торговых центрах будут закрыты.

Актуальная информация о времени работы почтовых отделений доступна на сайте:
placowki.poczta-polska.pl.

Зоны безопасности в отделениях
В почтовых отделения выделены специальные зоны безопасности: клиенты должны находиться за находящейся на полу лентой – на расстоянии 1,5 метров от сотрудника и держаться на таком же расстояние (1,5 метра) друг от друга.
Доставка посылок в пределах Польши
Почта Польши не планирует никаких ограничений в доставке и получению почтовых отправлений. Все посылки будут доставлены при условии, что доступ к местам доставки не будет ограничен решением администрации или служб по охране общественного порядка. Почта Польши также оставляет в силе порядок выплаты пенсий и страховых пособий, однако в отношении лиц, находящихся в карантине, действует специальная процедура.
Посылки можно получить без квитанции – достаточно предъявить удостоверение личности сотруднику почты, который сам перепишет с документа 4 последние цифры.

Оказание услуг лицам, находящимся в карантине
Почта Польши не будет доставлять почтовые отправления лицам, находящимся на карантине. Посылки будут ожидать их в соответствующем почтовом отделении. Клиенты смогут забрать их в течение недели после окончания срока карантина.

Международные отправления
В связи с приостановкой полётов воздушного транспорта Почта Польши ограничила приём посылок в другие страны. Актуальную информацию о возможности отправить посылку за границу можно найти на сайте: http://www.poczta-polska.pl/obsluga-przesylek-zagranicznych-przez-poczte-polska-aktualizacja/.
Страны, в которые можно высылать обычные и экспресс-посылки, а также письма (обыкновенные, экспресс и с уведомлением о доставке, список от 23.03.2020):
Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Германия, Словакия, Украина, Беларусь.
Кроме того, обыкновенные посылки и письма можно отправить в:
Австралию (по морю), Канаду (по морю), США (по морю), Бельгию, Данию, Испанию, Нидерланды, Португалию, Ирландию, Португалию, Великобританию.
В Украину можно также выслать посылку UKRAINA Plus, однако приём посылок в Крым (в т.ч. Севастополь), а также Луганскую и Донецкую области приостановлен.
В Мексику можно отправить только обыкновенные письма (по морю). Дополнительно в Германию имеется возможность отправки посылок Global Express.
Приём заграничных денежных переводов в следующие страны полностью приостановлены: Армения, Египет и Ватикан. Отправка почтовых заграничных переводов в другие страны остаётся без изменений.

Источник: http://www.poczta-polska.pl/koronawirus-informacje-dla-klientow/

Управление городского транспорта информирует о возможности приостановки действия долгосрочного билета для пассажиров, которые перестали пользоваться общественным транспортом.

Заявление можно подать на сайте https://zawieswkm.wtp.waw.pl/ (достаточно вписать номер карты и нажать синюю кнопку). Пассажиру не полагается возврат средств, вместо этого даётся  возможность перенести неиспользованное время действия билета на другой срок, обратившись в пункт обслуживания пассажиров (Punkt Obsługi Pasażerów – POP) в любое время. Неиспользованные дни отсчитываются от дня подачи заявления через Интернет.

Закрывается половина пунктов обслуживания пассажиров

Начиная со вторника, 17 марта на неопределённый срок пункты обслуживания пассажиров закрываются либо изменяют часы работы. Тут можно найти открытые пункты и график их работы. Муниципальный транспорт Варшавы напоминает, что многие вопросы можно решить без посещения пунктов обслуживания клиентов. Билеты можно купить через такие приложения, как SkyCash, jakdojade.pl, mPay, moBilet, Mint Mobile и zbiletem.pl. Проездные карты (Warszawska Karta Miejska) можно персонализировать, отправив заявление онлайн. Забрать проездную карту можно в одном из пунктов обслуживания пассажиров. Однако карты можно пополнить без посещения пунктов – во всех автоматах по продаже билетов. В этих же устройствах можно продлить срок действия т.н. e-hologram, который даёт право на различные скидки на проезд. Заявления и жалобы, не требующие приложения проездной карты или билета, можно также отправить онлайн.

Не нужно нажимать кнопку “STOP”

С 17го марта все остановки по требованию функционируют как обычные остановки. Все дневные и ночные автобусы будут останавливаться на каждой остановке маршрута.

Изменения в работе транспорта с понедельника 16го марта

С понедельника 16го марта в связи с приостановкой занятий в школах не ездят школьные автобусы по маршрутам 304, 323, 332, 379, а на маршруте 114 отменяются дополнительные автобусы на отрезке Metro Młociny – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Дополнительные автобусы на маршрутах, функционирующие в учебные дни, ездят без изменений.

Источник1, Источник2

Начиная от понедельника, 16 марта, образовательные учреждения в Польше ПОЛНОСТЬЮ приостанавливают занятия. Ученики не посещают детские сады, школы, ясли, как государственные, так и частные. Это превентивная и профилактическая мера, целью которой является ограничение распространения коронавируса.Родители детей до 8 лет могут рассчитывать на специальное пособие по уходу за ребёнком (80% от заработной платы), назначаемое в случае непредвиденного закрытия яслей, детского сада, школы или детского клуба. Пособие назначается на 14 дней, и этот срок не включается в общий предел 60 дней, которые полагаются на уход за больным ребёнком до 14 лет. Дополнительное пособие назначается на срок от 12 до 25 марта, потому как именно в эти дни образовательные учреждения закрыты в связи с COVID-19. Пособие назначается, по заявлению сотрудника, за весь период вместе с выходными либо только за рабочие дни, если они будут указаны в заявлении. Чтобы получить пособие, необходимо подать заявление у своего работодателя. Образец заявления доступен здесь: ССЫЛКА НА САЙТ Предприниматели подают заявление напрямую в ZUS.
Специальный закон также даёт предпринимателям возможность перевести своих сотрудников на т.н. удалённую работу. За удалённую работу выплачивается идентичное вознаграждение, а её формат и рамки определяются договорённостями между работодателем и сотрудником.
Источник:: www.gov.pl, www.zus.pl

Изменение правил набора для детских садов и первых классов начальных школ в связи с коронавирусом в Польше. Заявления будут приниматься до 20 марта 2020г. Родители могут связаться двумя способами.
–  Отправление отсканированного заявления и других документов по электронной почте на адрес учреждения. Адреса электронной почты и телефонов объектов можно найти на сайте детских садов или на сайте Отдела Образования www.edukacja.warszawa.pl. в закладках Edukacja warszawska/szkoły i placówki publiczne в файле Excel.
–  Донос документов в бумажной версии до учреждения. В объектах соблюдаются санитарные правила: средства до дизинфекции рук,ограниченный контакт с сотрудниками, соблюдение расстояния между присутствующими в помещении 1,5 метра. Возможно предоставление консультаций по телефону и по электронной почте, в случае невозможности получения справки с работы, учреждения будут принимать заявления родителей позднее.
–  В связи с эпидемией вируса CoVid-19 с 16 марта ясли, детские сады, школы и другие учебные заведения будут закрыты. Учителя будут высылать образовательные материалы до самостоятельной работы. В ближайших днях будем информировать Вас о следующих шагах.

Обновление:
Родители, не зарегистрировавшие заявления в системе и не отправившие их в детский сад/школу во время прошедшего набора, смогут сделать это до 23 апреля.
До 23 апреля продлевается также срок на дополнение уже поданных заявлений.
Документы можно выслать на электронную почту школы/сада. НЕ ТРЕБУЕТСЯ подавать их лично.
Родителям, которые уже подали заявления, НЕ ТРЕБУЕТСЯ подавать их ещё раз.
Источник:
https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/22156_przedluzenie-rekrutacji-do-przedszkoli-oddzialow

В связи с удерживающимся на высоком уровне числом заболеваний COVID-19 министерство образования приняло решение о продлении перерыва в стационарном обучении до 24 мая. Обучение будет продолжаться в дистанционном режиме, а за её организацию отвечают директора школ.

Министерство также опубликовало новое расписание экзаменов для 8х классов, выпускного (maturalnego) и профессионального (zawodowego):
Ministerstwo ogłosiło również nowy harmonogram egzaminów ósmoklasisty, maturalnego i zawodowego:

– ЭКЗАМЕН ДЛЯ 8 КЛАССОВ: 16-18 ИЮНЯ
Дополнительный экзамен будет организован между 7 и 9 июля. Результаты экзамена будут опубликованы до 31 июля. Школы также получат свидетельства до этой даты.

– ВЫПУСКНОЙ ЭКЗАМЕН (MATURALNY) – 8-29 ИЮНЯ
В этом году пройдут исключительно письменные экзамены. Дополнительный экзамен запланирован на период с 8 до 14 июля 2020 г. Результаты экзамена, как основного так и дополнительного, будут известны до 11 августа 2020 г. Пересдача пройдёт 8 сентября, а её результаты будут доступны до 30 сентября.

– ЭКЗАМЕН, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ КВАЛИФИКАЦИЮ (ФОРМУЛА 2012 И ФОРМУЛА 2017) – 22 ИЮНЯ-9 ИЮЛЯ; (ФОРМУЛА 2019) – 17-28 АВГУСТА

Источник:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-do-24-maja
https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-2020

1 сентября учебный год начнётся традиционно – в школах. Однако деятельность учреждений будет регулироваться указаниями Главной санитарной инспекции, направленными на борьбу с коронавирусом. Ниже представлены наиболее важные из них:
Общие правила безопасности и гигиены
Необходимо: часто мыть руки, закрывать лицо во время чихания и кашля, не касаться руками глаз, носа и рта; третьим лицам, приходящим в учреждения образования, нужно закрывать нос и рот (ученики в классах не будут обязаны носить маски); помещения должны регулярно убираться и проветриваться, рекомендуется пользование школьным стадионом и пребывание на свежем воздухе на территории школы, а также дезинфекция оборудования в спортзале.
Ученик должен иметь собственные письменные принадлежности и учебники, которые во время занятий могут находиться на парте, в рюкзаке или персональном шкафчике, и не должен брать в школу лишних предметов.
Вход в школу
В здание школы смогут входить ученики без повышенной температуры (от 38°C и выше) и симптомов респираторных инфекций, а также при условии, что живущие вместе с ним не пребывают на карантине или домашней изоляции. Учеников могут провожать и забирать из школы только опекуны без инфекций верхних дыхательных путей.
Родители и опекуны могут входить с детьми до общих школьных помещений, соблюдая дистанцию 1,5 м от других родителей и работников школы, причём с соблюдением всех мер предосторожности (в т.ч. закрывание носа и рта, дезинфекция рук).
Пребывание за границей не означает, что произошло заражение и человек заболеет. Не следует ограничивать посещение школы, если нет подозрений болезни, а посещение страны не было ограничено в связи с эпидемией.
Страх заражения/болезни не может быть поводом, по которому здоровый ребёнок не посещает школу.
Организация обучения
Рекомендуется такая организация процесса, которая позволит соблюдать дистанцию между людьми, пребывающими на территории школы (особенно в местах общего пользования) и ограничить концентрацию учеников – н-р разное время посещения школы учениками разных классов, перемен или занятий на стадионе. Стоит также избегать частой смены помещений, в которых проходят занятия.
В зависимости от текущей эпидемиологической ситуации планируются 3 модели организация обучения: традиционная, смешанная и удалённая. Если в регионе появятся случаи заражения коронавирусом, то директор, по получении письменного согласия соответствующих органов, сможет частично или целиком приостановить стационарное обучение в школе.
Заражение или подозрительные симптомы у ученика
Если сотрудник школы обнаружит у ребёнка симптомы воспаления верхних дыхательных путей (н-р, температура, кашель), то ученика нужно изолировать в отдельном помещении или специально отведённом месте, на расстоянии не менее 2 метров от других людей. Родители должны быть немедленно проинформированы о необходимости забрать ребёнка из школы (рекомендуется собственный транспорт).
В ситуации, когда один из учеников заболеет COVID-19, весь класс должен будет пойти на карантин. В таком случае занятия будут проводиться только удалённо. Решение о продолжении стационарного обучения для других классов в данной школе будет зависеть от того, насколько вероятно было их заражение.
Источник: https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2 https://www.gov.pl/web/edukacja/qa-powrot-uczniow-do-szkol-i-placowek-1-wrzesnia-2020-r

С 12 марта по 10 апреля 2020 года по всей Польше отменяются занятия в ВУЗах, в т.ч. лекции и семинары. Отмена касается студентов I ступени (бакалавриат), II ступени (магистратура), унифицированных магистерских программ (jednolite magisterskie), послевузовских программ и курсов, аспирантуры и докторантуры.
Однако важно следить за сообщениями от руководства каждого конкретного ВУЗа, потому как именно ректоры принимают решения относительно длительности перерыва в занятиях и других мер предосторожности. Например, Варшавский университет ввёл следующие ограничения:
– отмена до 14 апреля 2020 г. лекций и занятий для студентов, докторантов, слушателей, за исключением онлайн-занятий;
– отмена до 30 апреля 2020 г. публичных мероприятий (конференций, симпозиумов, открытых лекций, культурных мероприятий и др.);
– отмена до 30 апреля 2020 г. заграничных командировок, а также делегаций сотрудников, докторантов и студентов для участия в национальных конференциях.
Следите за актуальной информацией на сайте своего ВУЗа. Проверяйте также сайты библиотек, спортзалов, выставок и театров, принадлежащих учебному заведению. Например, библиотека Варшавского университета будет закрыта до 14 апреля. Сроки возврата книг автоматически продлеваются до 18 апреля, а в период с 11 марта до 14 апреля не начисляются штрафы за несвоевременный возврат книг.
Согласно распоряжению, в период угрозы заражения вирусом учебное заведение может проводить занятия через Интернет. Свяжитесь со своим ВУЗом, чтобы узнать, будет ли такая возможность доступна для Вас.
Научная деятельность не будет прекращена. Однако многие научные подразделения переходят на удалённые совещания и административную деятельность (по телефону или онлайн). Студенты и преподаватели также смогут воспользоваться онлайн-платформой Navoica. Дополнительная информация: www.navoica.pl и по адресу e-mail: [email protected]
В настоящее время изменений в расписании приёма заявок на поступление в ВУЗы не предвидится.

Источник: www.gov.pl, www.uw.edu.plwww.uw.edu.pl

Проект закона о т.н. “антикризисном щите” предусматривает продление сроков легального пребывания в Польше (ст.ст. 15x и 15zd). Изменения касаются следующих категорий лиц:

1. Лица, имеющие разрешение на временное пребывание:
– если срок подачи заявления на разрешение на временное пребывание истекает после объявления положения эпидемиологической угрозы (14-19 марта 2020 г.) или эпидемии (от 20 марта 2020 г.), то срок подачи продлевается до истечения 30-дневного периода, исчисляемого от следующего дня после отмены положения эпидемиологической угрозы или эпидемии;
– если последний день срока действия разрешения на временное пребывание приходится на дату после объявления положения эпидемиологической угрозы (14-19 марта 2020 г.) или эпидемии (от 20 марта 2020 г.), то разрешение продлевается на срок до истечения 30-дневного периода, исчисляемого от следующего дня после отмены положения эпидемиологической угрозы или эпидемии (новая карта пребывания – karta pobytu – НЕ выдаётся).

2. Лица, находящиеся в Польше на основании наличия польской либо шенгенской визы:
– если срок действия визы истекает после объявления положения эпидемиологической угрозы (14-19 марта 2020 г.) или эпидемии (от 20 марта 2020 г.), то виза продлевается на срок до истечения 30-дневного периода, исчисляемого от следующего дня после отмены положения эпидемиологической угрозы или эпидемии (в проездной документ НЕ вклеивается новая виза);
– если хотят подать заявление на продление визы (ст. 85 гл. 1 закона об иностранцах):
если срок действия визы истекает после объявления положения эпидемиологической угрозы (14-19 марта 2020 г.) или эпидемии (от 20 марта 2020 г.), то срок подачи заявления на продление визы продлевается до истечения 30-дневного периода, исчисляемого от следующего дня после отмены положения эпидемиологической угрозы или эпидемии.

3. Лица, находящиеся в Польше в рамках безвизового режима:
если срок подачи заявления на продление срока пребывания истекает после объявления положения эпидемиологической угрозы (14-19 марта 2020 г.) или эпидемии (от 20 марта 2020 г.), то он продлевается до истечения 30-дневного периода, исчисляемого от следующего дня после отмены положения эпидемиологической угрозы или эпидемии. Внимание! Это касается исключительно граждан Бразилии, Аргентины, Чили, Гондураса, Коста-Рики, Никарагуа, Сингапура и Уругвая.

4. Лица, имеющие разрешение на временное пребывание для исполнения рабочих обязанностей в международной фирме, а также долгосрочной релокации управленческого персонала, специалиста или сотрудника, пребывающего на стажировке в международной фирме (zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa oraz mobilności długoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, ст.ст. 139l и139t закона об иностранцах):
если срок подачи принимающей стороной заявления на временное пребывание истекает после объявления положения эпидемиологической угрозы (14-19 марта 2020 г.) или эпидемии (от 20 марта 2020 г.), то он продлевается до истечения 30-дневного периода, исчисляемого от следующего дня после отмены положения эпидемиологической угрозы или эпидемии.

5. Лица, желающие подать заявление на постоянное пребывание или пребывание долгосрочного резидента ЕС (pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE, ст. 202 гл. 1 закона об иностранцах):
если срок подачи заявления истекает после объявления положения эпидемиологической угрозы (14-19 марта 2020 г.) или эпидемии (от 20 марта 2020 г.), то он продлевается до истечения 30-дневного периода, исчисляемого от следующего дня после отмены положения эпидемиологической угрозы или эпидемии.

ОБНОВЛЕНИЕ ОТ 08.04.2020 г.

Правительство планирует обновление закона о т.н. “антикризисном щите”. В проекте от 7 апреля 2020 г. предусматриваются очередные меры, продлевающие легальное пребывание иностранцев в Польше.

Согласно планируемым изменениям, лица, которые на момент объявления ситуации эпидемической угрозы (14 марта 2020 г.) легально пребывали в Польше на основании:
– шенгенской визы,
– визы, выданной другим государством Шенгенской зоны (в т.ч. долгосрочной визы, дающей право на пребывание на протяжении более чем 90 дней),
– документа, подтверждающего право на пребывание и выданного другим государством Шенгенской зоны,
– долгосрочной визы, выданной другим государством-членом ЕС, не входящим в Шенгенскую зону, если согласно правилам ЕС она позволяет пребывать на территории Польши,
– документа пребывания, выданного другим государством ЕС, не входящим в Шенгенскую зону, если согласно правилам ЕС он позволяет пребывать на территории Польши,
– либо в рамках безвизового режима,
смогут легально пребывать на территории Польши от дня, следующего после последнего дня легального пребывания на основании вышеуказанных виз, документов или безвизового режима, и до окончания 30го дня после отмены ситуации эпидемической угрозы либо эпидемии – в зависимости от того, какая из них действовала последней.

Продление легальности пребывания действует в силу закона – не требуется подавать никаких заявлений.

В случае сомнений рекомендуем ознакомиться с текстом закона:
https://bit.ly/covid-proj либо проконсультироваться с юристом.

Источник: https://udsc.gov.pl/epidemia-koronawirusa-kolejne-rozwiazania-dedykowane-cudzoziemcom/

Проект закона о т.н. “антикризисном щите” предусматривает продление разрешений на работу и деклараций о поверении работы иностранцу (oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca) (ст. 15zzq).

Разрешения на работу (zezwolenia na pracę) / Разрешения на сезонную работу (zezwolenia na pracę sezonową):

если последний день срока действия разрешения приходится на время положения эпидемиологической угрозы (14-19 марта 2020 г.) или эпидемии (от 20 марта 2020 г.), то разрешение продлевается на срок до истечения 30-дневного периода, исчисляемого от следующего дня после отмены того из положений, которое было в силе последним.

Заявление о продлении разрешения на работу должен подать работодатель не позднее чем в последний день продления срока действия предыдущего разрешения.

Декларации о поручении работы иностранцу (Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi):

если срок работы, указанный в декларации, истекает после введения положения эпидемиологической угрозы (14-19 марта 2020 г.) или эпидемии (от 20 марта 2020 г.), иностранец может далее выполнять работу в соответствии с декларацией в течение 30-дневного периода, исчисляемого от следующего дня после отмены того из положений, которое было в силе последним.

Дополнительный период работы НЕ включается в 6-месячный период на протяжении следующих 12 месяцев, когда иностранец может работать в Польше на основе декларации (согласно ст.ст. 87 гл. 3 и 88z гл. 2 закона о содействии в трудоустройстве и институтах рынка труда).

В случае сомнений рекомендуем ознакомиться с текстом законопроекта: https://bit.ly/covid-proj либо проконсультироваться с юристом.

Лица, которые легально работали в Польше в 2019 году (на основе umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło) до 30 апреля обязаны представить налоговую декларацию за прошлый год (PIT-37). В связи с угрозой заражения COVID-19, в этом году срок подачи продлён до 1 июня 2020 г., однако в случае, если до 30 апреля налогоплательщик не внесёт изменений в свою декларацию PIT-37, сгенерированную налоговой службой и доступной на сайте www.podatki.gov.pl, то она будет подана автоматически 30 апреля, поэтому имеет смысл самостоятельно подать декларацию до этой даты, особенно если налогоплательщику положены льготы.

Начиная с прошлого года, все налоговые декларации PIT-37 рассчитываются налоговой инспекцией. Каждый налогоплательщик может проверить, дополнить, изменить и выслать свою налоговую декларацию на сайте www.podatki.gov.pl .

Портал доступен только на польском языке. Если вам нужна помощь в подтверждении вашей налоговой декларации или вы хотите заполнить декларацию PIT-37, пожалуйста, отправьте email по адресу: [email protected] с темой PIT-37 и впишите следующую информацию:

1. Декларации PIT-11 от всех работодателей за 2019 год (сканы)
2. Декларацию PIT-37 за 2018 год: необходима для подачи декларации PIT-37 за 2019 г. онлайн или проверки декларации, подготовленной налоговой службой (скан)
3. В случае подачи совместной декларации с супругом/супругой впишите данные супруга/супруги и в приложении отправьте его/её PIT-11 (скан) или отправьте информацию о том, что супруг/супруга не работает.
4. В случае подачи декларации лицом, воспитывающим детей в одиночку, сообщите об этом в письме
5. В случае наличия права на налоговый вычет на детей предоставьте:
a. Имена и фамилии детей, а также их номера PESEL
b. Имена и фамилии детей, а также их даты рождения (если у детей нет номеров PESEL)

Предлагаемая нами помощь с подачей декларации PIT-37 является бесплатной. Мы не помогаем в решении других проблем с налогами – в более сложных случаев следует обратиться к специалистами, например налогового консультанта или бухгалтерскую компанию.

Фонд не отвечает за правильность составленной декларации PIT-37 в случае, если налогоплательщик предоставил неполные данные, необходимые для её заполнения.

1 августа 2020 г. открывается программа “Польский туристический купон”, в рамках которой семьи с детьми могут получить доплату на отпуск в размере 500 злотых. Данный механизм был запущен в целях поддержки туристической отрасли, затронутой кризисом в связи с пандемией COVID-19.
1. Что такое туристический купон
Доплата предоставляется в виде электронного купона, действующего до 31 марта 2022 г. Им можно воспользоваться для оплаты туристических услуг, в т.ч. пребывания в гостинице, пансионате или агротуристическом хозяйстве, за школьные, рекреационные, скаутинговые, спортивные лагеря. Условием является использование купона на ребёнка, на которого данный купон был выпущен.
2. Кто может воспользоваться
Воспользоваться данной формой поддержки могут семьи с хотя бы одним ребёнком до 18 лет, независимо от дохода. Купон будет выдан на ребёнка, на которого положено пособие или доплата 500+. Иностранцы, имеющие право на выплату 500+, могут воспользоваться купоном на тех же условиях, что и граждане Польши. На каждого ребёнка выпускается по одному купону, а для детей с ограниченными возможностями, имеющими соответствующее заключение, выплата производится в двойном размере, т.е. 1000 злотых.
3. Как получить купон
Чтобы получить туристический купон, не требуется подавать заявление. Достаточно активировать его на Платформе электронных услуг (PUE) ZUS (необходимо иметь учётную запись пользователя). Это могут сделать только те, кто имеет право на выплату 500+ (т.е. те, кто подавал на неё заявление). В таком случае выбор активации купона должен появиться на странице профиля PUE ZUS автоматически. Купон можно активировать в любой момент, например, за несколько дней перед планируемым отпуском.
4. Где воспользоваться
Туристическим купоном можно воспользоваться на территории Польши, оплачивая им туристические услуги, которые предоставляют юридические и физические лица, присоединившиеся к программе. Их список доступен на сайте Польской туристической организации: https://bonturystyczny.polska.travel/lista-podmiotow. Купоном можно воспользоваться многократно, пока не израсходуется вся сумма.
Внимание: купоном нельзя платить за туристические услуги, оказываемые за пределами Польши.
Источники: https://www.gov.pl/web/rozwoj/bonturystyczny, https://bonturystyczny.polska.travel/, https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/od-dzis-mozna-korzystac-z-bonu-turystycznego/3513293

 

УКРАЇНСЬКА

Дорогі клієнти та клієнтки,

з турботою про Вашу безпеку, ми будемо надавати Вам найважливішу інформацію щодо коронавірусу Вашою мовою.

COVID-19 може перебігати геть по-різному – від звичайної застуди до серйозного запалення легень, що призводить до гострої дихальної недостатності.

ЗАРАЖЕННЯ 

Хвороба передається повітряно-крапельним шляхом і потрапляє до тіла через рот, ніс та очі. Якщо хтось пчихне тобі на взуття, то вірус там  залишиться. ВІРУС НЕ ГУЛЯЄ. Він потрапить у твоє тіло лише тоді, коли ти торкнешся долонею взуття, а потім тією ж долонею доторкнешся до свого обличчя.Тобто ти можеш принести його додому на одязі чи сумці, але допоки не торкнешся зараженого місця, а потім свого обличчя – не заразишся.

Найпростіший спосіб перенести вірус – це долоні. Саме долонями ми торкаємося предметів, один одного та свого обличчя. Тому так важливо часто мити руки (ретельно, протягом щонайменш 30 секунд).

Хвороба є надзвичайно заразною, зокрема, з наступних причин:

 1. З моменту зараження і до появи перших симптомів може минути 14 днів, тобто протягом цього часу інфікована людина може впродовж 2 тижнів заражати інших, не усвідомлюючи цього.
 2. Якщо хвороба протікає в легкій формі (наприклад, у дітей), то хворий інфікує інших, оскільки не знає про те, що він хворий.

ПРОФІЛАКТИКА/ ЗАХИСТ

Є кілька простих правил, яких слід дотримуватися, щоб захистити себе та інших від COVID-19.

 1. ЗАЛИШАЮСЯ ВДОМА

Обмежую до необхідного мінімуму контакт з людьми, з якими не проживаю (уникаю зустрічей зі знайомими, сусідами, навіть із сім’єю!). Закриті школи – це не канікули. Діти також повинні сидіти вдома і уникати зустрічей із друзями.

Намагаюся не виходити на прогулянки – виходжу тільки в магазин і за потреби викинути сміття.

Не виходжу з малими дітьми, яких не вдасться втримати від торкання до предметів на вулиці.

 1. На вулиці тримаю 2-метрову дистанцію з іншими людьми.
 2. Регулярно й часто мию руки (впродовж 30 секунд, у теплій воді та з милом).
 3. Кашляю та пчихаю в лікоть, або ж в одноразову серветку, яку відразу ж викидую.
 4. Вітаюся без рукостискання й поцілунків у щоку.
 5. У міру можливості намагаюся нічого не торкатися на вулиці. Дверні ручки натискаю ліктем, двері штовхаю плечем. Йдеться про те, щоб краплини з вірусом, які можуть бути на різних поверхнях, не потрапили на внутрішню поверхню нашої долоні.
 6. Дезинфікую предмети субстанцією, що містить щонайменш 60% алкоголю. При купівлі антибактеріального гелю завжди перевіряю його склад.

У зв’язку з пандемією коронавірусу, ми нагадуємо, що діагностика та лікування COVID-19 в Польщі є БЕЗКОШТОВНИМИ для всіх, незалежно від Вашої країни походження, громадянства, страхування, а також у разі його відсутності. У вас немає медичного страхування в Польщі, і ви боїтеся звернутися до лікаря через великі кошти? Ви тимчасово перебуваєте в Польщі (наприклад, по безвізу) і маєте лише туристичне страхування, або й жодного? У випадку коронавірусу це не має значення. Як громадяни Польщі, так і іноземці можуть розраховувати на безкоштовні тести на виявлення коронавірусу й безплатне лікування COVID-19.
Нагадуємо, що типовими симптомами COVID-19 є лихоманка, кашель, ускладнене дихання, біль у м’язах та втома. Якщо у Вас наявні такі симптоми й Ви підозрюєте, що це коронавірус, якнайшвидше зверніться до найближчої санепідемстанції. Всі станції мають ЦІЛОДОБОВИЙ черговий номер телефону для швидкого реагування, який можна знайти на їхніх сайтах. Важливо уникати контактів з іншими людьми, поки не отримаєте медичну допомогу. Якщо у Вас температура понад 380 C, й при цьому є кашель та ускладнення дихання, слід звернутися до інфекційної лікарні. Список лікарень за воєводствами можна знайти тут: https://www.gov.pl/web/koronawirus/lista-szpitali
Більше інформації про коронавірус можна отримати, зателефонувавши на цілодобову гарячу лінію NFZ (800 190 590). Інформацію надають польською та англійською мовами.
Інформаційні матеріали щодо коронавірусу (кількома мовами) доступні також за посиланням: https://www.gov.pl/web/koronawirus/do-pobrania

Уряд Польщі оголосив порядок здійснення діагностики коронавірусу на найближчий час. Читайте далі, щоб дізнатися, як діяти, коли виникнуть тривожні симптоми.

КОЛИ ПАЦІЄНТ МАЄ 4 ТИПОВІ СИМПТОМИ КОРОНАВІРУСУ: ЖАР, ЗАДИШКУ, КАШЕЛЬ, ВТРАТУ НЮХУ ЧИ СМАКУ

Зверніться до відділення первинної медико-санітарної допомоги (POZ), щоб записатися на прийом або телеконсультацію. Для дітей віком до 2 років консультації завжди очні.

Після телеконсультації лікар може призначити тест за умови, що виявлено чотири симптоми коронавірусу: температуру понад 38 градусів, кашель, задишку, втрату нюху або смаку.

Якщо у вас є ці симптоми, лікар призначить тест і надасть інформацію про мобільні пункти drive thru, в яких можна його зробити, а також повідомить про необхідність уникати громадського транспорту.

Якщо ваш стан це дозволяє, бажано під’їхати самостійно на авто до пункту drive thru, щоб виконати тест. Перелік пунктів доступний за посиланням: https://www.pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran

Слід взяти з собою документ із фотографією та номер PESEL. Прибувши до пункту drive thru, необхідно їх показати. При цьому виходити з машини не потрібно – у вас візьмуть мазок з носогорла через відкрите вікно автомобіля. Тест безкоштовний.

(Якщо пацієнт не може добратися до пункту drive thru самостійно, лікар звернеться до Воєводської санітарно-епідеміологічної станції (Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, WSSE) із проханням направити до пацієнта швидку для взяття мазка).

Взятий зразок відправляють у спеціалізовану лабораторію для аналізу. Інформація про результат тесту буде доступна для лікаря, воєводських і повітових санітарно-епідеміологічних станцій та для самого пацієнта онлайн в обліковому записі Пацієнта (Internetowe Konto Pacjenta, https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta).

Якщо результат буде позитивним, сімейний лікар повідомить вас про необхідність візиту до лікарні.

У лікарні буде вирішено про необхідність:

– госпіталізації

– проходження ізоляції в ізоляторі (ізолятори призначені, зокрема, для тих, хто не має можливості пройти карантин удома, щоб не наражати своїх близьких на небезпеку зараження коронавірусом)

  – початку домашньої ізоляції.

КОЛИ ПАЦІЄНТ МАЄ СИМПТОМИ ІНФЕКЦІЇ, АЛЕ НЕ ВСІ 4 СИМПТОМИ, ТИПОВІ ДЛЯ КОРОНАВІРУСУ

Якщо ви звернулися до лікаря з симптомами інфекції, але лікар не виявив симптомів для проведення тесту на SARS-COV-2 – вас запишуть на наступну телеконсультацію, яка відбудеться протягом 3-5 днів після першого візиту.

Якщо під час другої телеконсультації лікар не виявить симптомів, які відповідають критеріям направлення на тестування SARS-COV-2, він може призначити особистий візит у відділені первинної медико-санітарної допомоги (POZ).

Якщо лікар первинної медико-санітарної допомоги виявить симптоми, що відповідають критеріям для проведення тесту на SARS-COV-2, то призначить тест і надасть вам необхідну інформацію про пункти drive thru, в яких його можна зробити.

Під час особистого візиту після обстеження пацієнта лікар може за необхідності призначити проведення тесту на SARS-COV-2.

КОЛИ ПАЦІЄНТ ПРОХОДИТЬ COVID-19 БЕЗСИМПТОМНО, АБО СИМПТОМИ СЛАБКО ВИРАЖЕНІ

Йдеться про пацієнта, який чекає вдома на результат тесту на COVID-19 через підозру на коронавірусну інфекцію, але без явних симптомів. У випадку позитивного результату на COVID-19 лікар направить такого пацієнта до інфекційного відділення або інфекційної лікарні. Слід поїхати туди власним транспортом (в масці, уникаючи контакту з іншими людьми). На місці необхідно знайти лікарняний пункт медичного сортування (наприклад, намет, окрему приймальню) й повідомити про результат тесту на SARS-COV-2.

Медичний персонал лікарні направить вас в місце очікування на медичне обстеження. Лікар вирішує, чи потрібна госпіталізація, переведення до іншої лікарні, чи ізоляція. Форму ізоляції – домашню чи лікарняну – визначає лікар.

Якщо в лікарні вас направлять до ізолятора, ви залишатиметеся під наглядом медпрацівника.

Якщо вас відправлять на домашню ізоляцію, ви залишитеся під наглядом лікаря загальної практики. Лікар зателефонує вам на 8-10 день, щоб дізнатись про стан вашого здоров’я. Безсимптомного пацієнта автоматично звільняють з ізоляції через 10 днів після тесту. Якщо у пацієнта з’явилися симптоми, через які необхідно продовжити час ізоляції, лікар визначає дату її завершення або ж термін наступної телеконсультації.

Джерело: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zasady-zleciania-testow-na-koronawirusa

Через епідемію коронавірусу ухвалено рішення про обмеження руху на польських кордонах. Найважливіші речі, про які слід знати:
Починаючи з неділі, 15 березня 2020 року, польські кордони закриваються для іноземців. Призупиняються міжнародні повітряні та залізничні сполучення. Вантажні перевезення не припиняються. Також буде відновлено контроль на кордонах з іншими країнами ЄС. Встановлені обмеження не стосуються внутрішнього автобусного, залізничного та повітряного транспорту.
Тимчасова заборона на в’їзд до Польщі поширюється на іноземців, за винятком:
– осіб, які перебувають у шлюбі з громадянами Польщі,
– осіб із Картою Поляка,
– осіб, що мають дозвіл на постійне чи тимчасове перебування на території Польщі, або дозвіл на працю.
Польські громадяни зможуть повернутися в Польщу, але будуть скеровані на 14-денний карантин. Виняток становлять:
– жителі прикордонних районів, що проживають у Польщі, але на щодень працюють в сусідній країні,
– водії автобусів і бусів.
Їм не доведеться йти на карантин.
У зв’язку з розвитком епідеміологічної ситуації в Європі МЗС Польщі запустило гарячу лінію щодо можливості перетину кордонів. Інформацію можна отримати за номером телефону: +48 22 523 8880.

 1. КОРДОН ІЗ КРАЇНАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

З середини червня 2020 року на внутрішньому кордоні ЄС (тобто на кордонах з іншими країнами ЄС) не проводяться перевірки. Не здійснюється санітарний контроль і не потрібно проходити карантин після прибуття до Польщі з іншої країни ЄС.

 1. КОРДОН ІЗ РОСІЄЮ, БІЛОРУССЮ ТА УКРАЇНОЮ

Діють наступні пункти перетину кордону:

– з Росією Безледи та Ґжехотки,

– з Білоруссю Кузьниця, Бобровники, Тересполь,

– з Україною: Дорогуськ, Корчова, Гребенне, Медика, Будомєж.

 

В’їхати в Польщу можуть лише:

– громадяни Польщі та члени їх сімей (подружжя, діти), а також особи, які перебувають під постійною опікою польських громадян;

– громадяни країн-членів ЄС, ЄЕЗ чи Швейцарії та члени їхніх сімей (подружжя, діти);

– іноземці, які мають Карту Поляка;

– дипломатичні працівники та члени їхніх сімей;

– іноземці, які мають право на постійне або

тимчасове проживання на території Республіки Польща;

– іноземці, які мають право працювати в

Польщі на тих самих умовах, що й громадяни Польщі, тобто іноземці, що мають дозвіл на працевлаштування, довідку про виконання сезонної роботи, декларацію про доручення виконання праці іноземцю на території Польщі, які виконують роботу на території Республіки Польща або пред’являють документи, з яких виникає, що робота розпочнеться одразу після перетину кордону;

– іноземці, які керують транспортними засобами для перевезення пасажирів або товарів, а перетин ними кордону пов’язаний з професійною діяльністю, яка полягає у перевезенні товарів або транспортуванні пасажирів;

– водії, які керують транспортними засобами в рамках міжнародних автомобільних перевезень або міжнародного комбінованого транспорту та подорожують транзитом через територію Польщі за допомогою іншого транспорту, яким здійснюється перевезення (з метою відпочинку на території країни перебування, або після перебування на відпочинку за кордоном, а також після перерви у виконанні праці за обставин, визначених Законом про робочий час водіїв);

– учні, студенти, здобувачі післядипломної освіти, докторанти, що навчаються у Польщі;

– науковці, які проводять дослідження та розробки у Польщі;

– іноземці, що мають дозвіл на постійне перебування або

дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС на території інших держав-членів ЄС, ЄЕЗ або Швейцарії та члени їхніх сімей з метою транзиту територією Польщі до місця проживання або перебування;

– пасажири повітряних суден, які здійснюють міжнародний переліт з аеропорту, розташованого на території Чорногорії, Грузії, Японії, Канади, Албанії, Південної Кореї.

 

В особливо обґрунтованих випадках, не зазначених вище, командир прикордонної служби після отримання згоди начальника прикордонної служби може дозволити іноземцю в’їхати на територію Республіки Польща.

 

ПІСЛЯ ПЕРЕТИНУ ЗОВНІШНЬОГО КОРДОНУ ЄС У ПОЛЬЩІ ДОСІ ДІЄ ОБОВ’ЯЗОК ПРОХОДЖЕННЯ КАРАНТИНУ.

Від обов’язку перебування на карантині після в’їзду на територію Польщі ЗВІЛЬНЕНО:

– громадян Польщі, громадян країн-членів ЄС, ЄЕЗ та Швейцарії, а також членів їхніх сімей (подружжя, дітей);

– іноземців, які мають дозвіл на постійне перебування або перебування довготермінового резидента ЄС в іншій країні ЄС, а також членів їхніх сімей (подружжя, дітей), які в’їжджають до Польщі з метою транзиту її територією до місця постійного проживання в іншій країні ЄС, ЄЕЗ або Швейцарії;

– учнів, студентів, здобувачів післядипломної освіти та докторантів, які навчаються в Польщі, а також науковців, котрі проводять дослідження та розробки на території Польщі;

– осіб, які в’їжджають на територію Польщі у рамках виконання службових обов’язків, зокрема водіїв та членів екіпажів авіа-, залізничних, судноплавних і автотранспортних засобів, працівників служб, солдатів польських та союзницьких збройних сил; детальний перелік: https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8557,Koronawirus-przekraczanie-granicy.html?fbclid=IwAR0W1OZAYn5wHsRlPhZQ2UGKS6SJ4abiIfKes3X8KbZb2qPwsBpxRwmq328;   

– осіб, які перетинають кордон на підставі дипломатичного паспорта, а також членів їхніх сімей (подружжя, дітей);

– осіб, які виконують роботи на сільськогосподарських підприємствах, розташованих у прикордонних територіях обох країн;

– пасажирів суден, які курсують між портами держав-членів ЄС або ЄЕЗ;

– пасажирів повітряних суден, які здійснюють міжнародний переліт з аеропортів, розташованих на території Чорногорії, Грузії, Японії, Канади, Албанії та Південної Кореї.

 

Більше інформації: 

https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8557,Koronawirus-przekraczanie-granicy.html?fbclid=IwAR0W1OZAYn5wHsRlPhZQ2UGKS6SJ4abiIfKes3X8KbZb2qPwsBpxRwmq328

https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-podrozujacych  

Через поширення коронавірусу з 16 березня 2020 року Україна закрила кордони для іноземців, а з 17 березня припинила міжнародне регулярне пасажирське сполучення.  Обмеження діятимуть до 3 квітня 2020 року і можуть бути скасовані чи продовжені залежно від ситуації з епідемією коронавірусу.

Хто зможе потрапити в Україну після закриття кордонів?

 1. Громадяни України;
 2. Особи, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні;
 3. Особи, які є подружжям або дітьми громадян України;
 4. Працівники іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, акредитованих в Україні, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та члени їхніх сімей;
 5. Водії та обслуговуючий персонал вантажних транспортних засобів, члени екіпажу.

Усі українські громадяни, які перебувають за кордоном, зможуть повернутися в Україну. Однак повернення не є обов’язковим, і якщо немає нагальної потреби, все ж краще утриматися від поїздки й дотримуватися карантину. Нагадаємо, що з 15 березня 2020 р. Польща припинила прикордонний рух на деяких пунктах пропуску з сусідніми країнами, зокрема з Україною. На українсько-польському кордоні працюють лише 3 автомобільні пункти пропуску. Це Дорогуськ-Ягодин, Гребенне-Рава-Руська і Корчова-Краківець.

Українцям, яким потрібно повернутись в Україну у період тимчасового обмеження перетину державного кордону, МЗС України рекомендує зареєструватися  у спеціальній системі ДРУГ (Добровільна реєстрація українських громадян за кордоном – https://friend.mfa.gov.ua/#/), щоб повідомити МЗС про своє місцезнаходження, а також звертатися до українських посольств і консульств електронною поштою чи за телефоном гарячої лінії на їхній офіційній сторінці, або за допомогою соцмереж. У разі труднощів з поверненням Посольство України в Республіці Польща просить заповнити спеціальну форму для зголошення нагальної потреби повернення в Україну:

УВАГА! Посольство України в Республіці Польща на своїй сторінці в Facebook повідомило про спеціальні залізничні рейси з Перемишля.

Як інформує Посольство, 20 березня 2020 р. курсуватимуть чотири спецпотяги «Укрзалізниці» за маршрутом Перемишль-Львів-Київ.

Розклад руху (час місцевий):

Виїзд з Перемишля-прибуття до Києва (через Львів)

1) 10:18 – 21:33

2) 13:10 – 23:08 (Intercity)

3) 15:45 – 23:53 (Intercity)

4) 18:59 – 06:46 (прибуття 21.03)

* проїзд платний – термінали (розрахунок картками) будуть в самих потягах.

Орієнтовна вартість квитка: 2 клас – 700 грн. (100 злотих); 1 клас – 1000 грн. (150 злотих).

** он-лайн продажу квитків не передбачається

Продаж квитків здійснюватиметься виключно онлайн на сайті https://booking.uz.gov.ua/ Слідкуйте за оновленнями на сторінці Посольства України в Польщі в Facebook

Посольство України в Республіці Польща також інформує, що на звернення Посольства Прикордонна варта РП погодилася не накладати санкції на громадян України, термін перебування яких на території РП закінчується і вони не мають можливості виїхати в Україну через застосування обмежень на кордоні з моменту оголошення стану епідемічної загрози у Польщі. АЛЕ! Кожен випадок розглядатиметься ІНДИВІДУАЛЬНО. Якщо останній день легального перебування особи припадатиме на день 15 березня чи наступні дні – польські служби пообіцяли адміністративні чи карні санкції до громадян України не застосовувати.

Більше про в’їзд на територію України та консульську допомогу у зв’язку з #COVID-19 на сайті Міністерства закордонних справ України тут.

Телефони Гарячої лінії Посольства України в Польщі  з питань, пов’язаних з настанням невідкладних консульських обставин у зв’язку з пандемією #COVID-19:

+48 698 608 837, +48 503 521 732, +48 883 176 485, +48 537 516 463, +48 510 567 000, +48 791 013 543, +48 797 314 411

Джерела: kmu.gov.ua/, https://poland.mfa.gov.ua/https://naszwybir.pl/, https://www.facebook.com/AmbasadaUkrainywPolsce/

З 16 березня 2020 р. Відділ у справах іноземців Мазовецького воєводського управління (Wydział Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) призупиняє прийом відвідувачів у своїх приймальнях на Маршалковській (Marszałkowska) 3/5 та Кручій (Krucza) 5/11.

 1. Призупинено онлайн-бронювання візитів.
 2. Анульовано всі записи на прийом на період з 16 березня 2020 р. Інформація про нову дату прийому буде надіслана поштою або на електронну скриньку.
 3. Всім заявникам, які мали записи на прийом у період з 16 по 31 березня 2020 р. щодо подання заяви на:
 • дозвіл на перебування в Польщі (тимчасове, постійне, довготермінового резидента ЄС),
 • видачу/обмін карти побуту,
 • видачу польського подорожнього документа іноземця (polski dokument podróży, PDP), тимчасового польського подорожнього документа іноземця (tymczasowy polski dokument podróży, TPDP) або польського посвідчення особи іноземця (polski dokument tożsamości cudzoziemca, PDTC),
 • реєстрацію перебування громадянин ЄС та членів їхніх сімей, постійного перебування громадян ЄС, чи видачі карти побуту члена сім’ї громадянина ЄС, карти сталого побуту члена сім’ї громадянина ЄС,
 • надання/визнання/підтвердження польського громадянства або його втрати/визнання репатріантом,
 • грошову допомогу

радимо надсилати заяву поштою на адресу: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Spraw Cudzoziemców, ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa.

 1. Заявники, які записалися на прийом, щоб отримати карту побуту або рішення у своїй справі (decyzję), зможуть їх забрати лише у виняткових випадках, попередньо домовившись телефоном або електронною поштою.
 2. Термін донесення документів та виконання необхідних формальностей, зокрема особистої явки і здачі відбитків пальців, а також термін подання інших документів, що минає в цей період, рахуватиметься з дня відновлення прямого обслуговування Відділом у справах іноземців без негативних наслідків для заявника.

Усю письмову кореспонденцію слід надсилати на вказану вище адресу. Щоб отримати додаткову інформацію, телефонуйте, будь ласка, на номер 22 695 65 75, або скористайтеся контактною формою: https://kontaktwsc.mazowieckie.pl/

Джерело: ПОСИЛАННЯ

З 11 травня 2020 року відділ у справах іноземців Мазовецького воєводського управління відновлює пряме обслуговування клієнтів.

З 11 травня буде можливо:
– забрати карту побиту,
– забрати рішення (decyzja),
– донести документи та виконати необхідні процедури (зокрема, з’явитися особисто і здати відбитки пальців).
Пункт приймання платежів та ксерокс залишаться ЗАКРИТИМИ.

Приймання відвідувачів відбуватиметься ЛИШЕ ЗА ПОПЕРЕДНЬОЮ ДОМОВЛЕНІСТЮ ТЕЛЕФОНОМ АБО СМС.
УПРАВЛІННЯ ЗВ’ЯЗУВАТИМЕТЬСЯ З ПРИВОДУ ЗАПИСУ. Записи почнуться з 4 травня 2020 року.
Можливість записатися через інтернет залишиться заблокованою.

З міркувань безпеки діятиме обмеження на вхід до будівлі відділу у справах іноземців третіх осіб – не можна буде увійти всередину з уповноваженим представником.

Джерело: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/rozpoczecie-obslugi-klienta-w-wydziale-spraw-cudzoziemcow?fbclid=IwAR0Uf_f4ehftZtFLjEwUxnhsbDViaSCTkCq91fBdbH8d_V5pWjskl6IvwgA

 1. ПРЯМЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Відділ у справах іноземців закликає обмежити відвідування до закінчення стану епідемії та повідомляє, що з огляду на обмеження в режимі роботи під час епідемії час очікування на кореспонденцію або визначення терміну для владнання необхідних формальностей може розтягнутися на 3 місяці.

 1. ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ПЕРЕБУВАННЯ – ЗАПИС ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ

З 1 липня 2020 можна записатися на візит за допомогою онлайн-календаря для подачі документів і заяви:

– про дозвіл на ТИМЧАСОВЕ ПЕРЕБУВАННЯ (POBYT CZASOWY) – у Варшаві на вул. Маршалковській 3/5 (Marszałkowska 3/5);

– про дозвіл на ПОСТІЙНЕ ПЕРЕБУВАННЯ (POBYT STAŁY) та ПЕРЕБУВАННЯ ДОВГОСТРОКОВОГО РЕЗИДЕНТА (POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO) – у Варшаві на вул. Кручій 5/11 (Krucza 5/11);

Щоб записатися на візит для подачі заяви та необхідних документів, слід вибрати термін за допомогою онлайн-календаря https://kolejka-wsc.mazowieckie.pl/rezerwacje/pol. На вкладці “Usługi” слід вибрати відповідну чергу: X для тимчасового перебування та S – для постійного перебування чи перебування довгострокового резидента.

Важливо! Якщо ви надіслали вашу заяву й документи поштою, то не потрібно записуватися на візит для повторної подачі. Повторну заяву не приймуть до розгляду. Детальна інформація: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/wyslales-wniosek-o-pobyt-poczta-co-dalej

З 13.07.2020 знову можна користуватися спільною реєстрацією членів сім’ї іноземця, у тому числі подружжя та дітей, за допомогою електронної скриньки [email protected], щоб записати всю сім’ю на подачу заяви про дозвіл на перебування тимчасове, постійне чи довгострокового резидента ЄС. Правила електронної реєстрації: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/obsluga-klienta-wsc?fbclid=IwAR25YNU7K8yHvI7SGWuCOtSphuE-GOijH80GodMr4sRcBeWoZGehA0v_0M0

УВАГА! Відділ не здійснює телефонної реєстрації на подачу документів. Звертатися на вказану адресу електронної пошти слід лише в ситуаціях, коли всі члени сім’ї хочуть подати документи одночасно.

Відділ у справах іноземців Мазовецького воєводського управління також повідомляє про відновлення записів через онлайн-календар на:

– видачу / обмін карти перебування – черга “E”

– реєстрацію перебування громадян ЄС – черга “I”

– запрошення – заяви – черга “Z”

 1. ДОНЕСЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

Щоб зареєструватися на донесення документів, слід зарезервувати дату і час візиту в онлайн-календарі, доступному за посиланням у додатку для відстеження статусу справи https://wnioski.mazowieckie.pl/MuwWsc/pl.

 1. ОТРИМАННЯ КАРТ ТА РІШЕНЬ (DECYZJI)

Забрати карту побуту та адміністративне рішення (decyzja) можна лише отримавши таку інформацію від Відділу телефонним дзвінком чи смс.

Оплату в розмірі 50 або 25 злотих за отримання карти можна здійснити в пункті Monetia в самому Відділі, а також переказом на рахунок Відділу. Якщо виникла нагальна потреба забрати карту, слід скористатися контактною формою (https://kontaktwsc.mazowieckie.pl/). Видача карт здійснюється в порядку черги.

 1. КАНЦЕЛЯРІЯ (BIURO PODAWCZE)

За допомогою онлайн-календаря (https://kolejka-wsc.mazowieckie.pl) можна також записатися на візит для особистої подачі документів у канцелярії Відділу у справах іноземців на вул. Маршалковській 3/5 (Marszałkowska 3/5) або канцелярії Мазовецького воєводського управління на алеї Солідарності 81 (al. Solidarności 81). Записи через онлайн-календар здійснюються за день заздалегідь, напр., в понеділок можна записатися на вівторок.

25 травня 2020 р. Управління у справах іноземців (вул. Таборова 33, Варшава) відновило пряме обслуговування клієнтів і клієнток. Продовжує діяти телефонне обслуговування за телефоном 22 601 75 75 (пн-пт, з 9 до 15) та електронною поштою.

При особистому відвідуванні клієнти обслуговуватимуться відповідно до санітарних норм:
– При вході кожному відвідувачу мірятимуть температуру. Якщо температура буде вищою 38С, то в обслуговуванні буде відмовлено.
– Кожен відвідувач в обов’язковому порядку має прикривати рот та ніс – за допомогою маски чи іншого елементу одягу (шарф, хустка тощо).
– Відвідувачі повинні вдягати рукавички або дезінфікувати руки.
– Відвідувачам з неприкритим обличчям та без рукавичок, що не дезінфікували рук, буде відмовлено в обслуговуванні.
– В залі обслуговування може перебувати максимально 5 осіб одночасно. Контроль за кількістю осіб здійснюють працівники охорони.
– Всі відвідувачі зобов’язані підпорядковуватися вказівкам працівників охорони.
В Управлінні на вул. Таборовій 33 здійснюється пряме обслуговування клієнтів з таких питань, як:
– СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА ТА МЕДИЧНА ОПІКА для іноземців, що прагнуть отримати міжнародний захист (віконце №1);
– ДІЛОВОДСТВО у справах, що веде Управління у справах іноземців (приймання документів – віконце №2)
УВАГА: не стосується справ, що перебувають на розгляді Відділу у справах іноземців Мазовецького воєводського управління (Wydział Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) на вул. Маршалковській 3/5.
УВАГА: У справах, що стосуються легалізації перебування, Управління приймає лише тих іноземців (а також їх представників та вповноважених осіб), які на вимогу Управління повинні донести документи, а також тих, хто хоче за власним бажанням надати додаткову документацію. В інших випадках – напр., за необхідності проведення співбесіди при розгляді справи, приймання клієнтів здійснюється з ініціативи Департаменту легалізації перебування, або ж з ініціативи клієнта лише в обґрунтованих випадках (напр., у разі необхідності особисто забрати рішення (decyzję);
– ВИДАЧА ДОКУМЕНТІВ для іноземців, що прагнуть отримати міжнародний захист, здача відбитків пальців (віконце №3);
УВАГА: видача карт перебування та «женевських паспортів» за попередньою домовленістю електронною поштою: [email protected] або телефоном: 22 6017528;
– ПОВЕРНЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ПОДОРОЖІ (віконце №4);
– ВИДАЧА КОПІЙ РІШЕНЬ (DECYZJI) (віконце №4);
– ВІЗИТ У ЛІКАРЯ на вул. Таборовій 33 можливий лише за попередньою домовленістю за номером телефону: 22 361 75 43.
– ЗАПИСАТИСЯ НА ПЕРЕГЛЯД ДОКУМЕНТАЦІЇ СПРАВИ НАДАЛІ НЕ МОЖНА.

Джерело: https://udsc.gov.pl/wznowienie-bezposredniej-obslugi-klientow/?fbclid=IwAR3jdPxksHOdRLM2plJQ62FhoiG1lvcki9iocz6kAYTkrRgH9QnHykWr2O0

Вас цікавить, які заклади зачинили, а які продовжують працювати? Радимо ознайомитися з цим переліком:

 • Закриті дитсадки, школи та вищі навчальні заклади – частина з них проводить заняття дистанційно.
 • Торгові центри зачинені до подальшого повідомлення, але всі продуктові магазини, аптеки, банки та пральні в торгових центрах продовжать працювати.
 • Працюватимуть також магазини одягу, прикрас, косметики, інструментів та інших виробів, що розташовані за межами торгових центрів.
 • Ресторани, бари та кав’ярні будуть зачинені, але зможуть продовжити роботу з приготування їжі на винос та доставку додому.
 • Зачинені спортзали, басейни, нічні клуби, фітнес-зали, казино, музеї, бібліотеки, театри та кінотеатри.
 • Банки та фінансові установи продовжать працювати.
 • Поштові відділення працюватимуть, але робочі години будуть скорочені; не працюватимуть пункти обслуговування в торгових центрах.
 • Внутрішній автобусний та залізничний транспорт продовжить працювати.
 • Призупиняються міжнародні повітряні та залізничні сполучення, а також внутрішні повітряні перевезення.

Під час свого спільного виступу 31.03.2020 р. Прем’єр-міністр та Міністр охорони здоров’я оголосили про нові обмеження щодо пересування, зібрань та ведення підприємницької діяльності, пов’язані з епідемією SARS-CoV-2.
1. Обмеження допустимої кількості клієнтів – зміни з 1 квітня
– у магазинах та торгових точках: не більше 3 клієнтів на касу або платіжний пункт, незалежно від того, відкриті вони, чи ні;
– на ринках: не більше 3 клієнтів на 1 прилавок;
– поштові відділення: не більше 2 клієнтів на 1 поштове віконце.
2. Обмеження функціонування магазинів та пунктів послуг – зміни з 2 квітня 2020 р.:
– всі покупки у магазинах клієнти повинні робити лише в одноразових рукавичках;
– від 10.00 до 12.00 доступ у магазини, аптеки та пункти послуг буде відкритий лише для людей старших 65 років, в інші години доступ не обмежується;
– у вихідні дні великі будівельні магазини також не працюватимуть.
3. Готелі та місця ночівлі – зміни з 2 квітня:
– будуть зачинені готелі та місця ночівлі, що діють на основі короткострокової оренди, за винятком випадків, коли там перебувають особи на карантині або в ізоляції, чи медперсонал.
– решта відвідувачів, що перебувають в цих об’єктах у момент набрання чинності новими обмеженнями, повинні виселитися до 2 квітня 2020 року, за винятком випадків, коли вони у відрядженні й користуються послугами ночівлі під час виконання своїх службових обов’язків, ведення підприємницької або сільськогосподарської діяльності.
4. Розширення карантину – зміни з 1 квітня
з 1 квітня 2020 року домашній карантин обов’язковий для всіх осіб, що проживають із особою, відправленою на карантин. Це стосується осіб, що були відправлені на карантин з 1 квітня 2020 року.
5. Призупинення реабілітації та закриття салонів краси й перукарень
– будуть зачинені перукарні, салони краси, татуажу та пірсингу. Також не можна буде надавати ці послуги поза закладами – напр., вдома.
– призупинено також здійснення реабілітаційних та масажних процедур у державних та приватних закладах. Винятком є ситуації, коли реабілітація абсолютно необхідна з огляду на стан здоров’я пацієнта.
6. Особам, які не досягли 18 років, заборонено виходити з дому без нагляду дорослих – зміни з 1 квітня.
7. Обмеження щодо виходу з дому залишаються в силі – не можна виходити з дому за винятком:
– доїзду до роботи та закупівлі товарів чи здійснення послуг, пов’язаних з роботою;
– вирішення життєво необхідних справ;
– волонтерства спрямованого на боротьбу з SARS-CoV-a;
– здійснення чи взяття участі в релігійних заходах.
8. Заборона на користування парками, міськими велосипедами,
– бульварами чи пляжами – зміни з 1 квітня.
заборона стосується, зокрема, парків, пляжів, бульварів, набережних та міських велосипедів;
– заборона не поширюється на осіб, які користуються цими територіями зі службовою метою чи задля порятунку здоров’я та життя або протидії поширення SARS-CoV-2.
9. Вимога дотримуватися відстані 2 метрів між пішоходами в громадських місцях – зміни з 1 квітня. Не поширюється на наступних осіб:
– батьків із дітьми, що потребують догляду (до 13 років);
– а також осіб з обмеженими можливостями чи тих, які не можуть самостійно пересуватися, та їх опікунів.
10. Надалі заборонено організовувати масові видовища та зібрання.
11. У релігійних церемоніях, що відбуваються в тому самому місці і в той самий час, можуть взяти участь максимально:
– з 1 до 11 квітня: 5 осіб, за винятком осіб, що проводять церемонію;
– з 12 квітня: 50 осіб включно з особами, що проводять церемонію.
12. Публічні установи продовжать працювати дистанційно. Виняток може становити лише діяльність, в якій віддалена робота не гарантує можливості виконання ключових обов’язків.
13. Обмеження щодо приватного та громадського транспорту – зміни з 2 квітня
у всіх транспортних засобах, що мають більш ніж 9 місць, діятиме принцип: “кількість пасажирів дорівнює половині сидячих місць”.
14. Підприємства та установи зобов’язані забезпечити додаткові засоби безпеки в місцях роботи – зміни з 2 квітня:
– робочі місця повинні бути розташовані на відстані не менше ніж 1,5 метрів.
– працівники повинні мати доступ до одноразових рукавичок або дезінфікуючих рідин.
Джерела:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne-kroki?fbclid=IwAR2CQ7cYNtQaRDNiBqRp_Bc5UuBXsys5tFIqBUbbUTgsPVcr6WfKfT7uaTM
http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/DZU/2020/67/566.pdf?fbclid=IwAR1HxlSGC-OaDawfEt1ivzi3LcnaotxtoJMhVVpJT2RJqvyCRTq-jHf-cvQ#zoom=90

Епідемія коронавірусу, на жаль, досі триває. Тому раніше введені обмеження залишаються в силі. Запроваджено також нові заходи.
1. Обов’язок прикривати рот і ніс з 16 квітня
З четверга, 16 квітня 2020 року, у громадських місцях необхідно прикривати рот і ніс. Кожна особа в громадському місці повинна носити маску, шарф або хустку, що закриватиме і рот, і ніс. Обов’язок поширюється на всіх, хто перебуває на вулиці, в установах, магазинах чи пунктах надання послуг, та на робочих місцях.
2. Шкільні іспити – не раніше ніж у червні

Перенесено випускні іспити та підсумкові екзамени після закінчення основної школи. Вони відбудуться не раніше ніж у червні. Точний термін оголосять не пізніше ніж за 3 тижні до екзаменів.

3. Обмеження, скасовані або змінені 19 квітня 2020 р.:

– обмеження пересування – з 20 квітня дозволено пересування з рекреаційною метою;
– заборона виходити на вулицю для неповнолітніх без нагляду дорослої особи – з 20 квітня молодь, старша 13 років, може виходити без супроводу дорослих;
– обмеження щодо релігійних заходів – з 20 квітня під час релігійних заходів у культових спорудах на одну особу повинно припадати щонайменш 15 м2 площі;
– заборона користування парками, лісами, пляжами, бульварами, набережними та міськими велосипедами – з 20 квітня можна їх використовувати в рекреаційних цілях;
– обмеження щодо кількості осіб у магазинах та місцях надання послуг – з 20 квітня в магазинах площею до 100 м2 дозволено перебування максимум 4 осіб на касу або пункт оплати, а в магазинах із більшою площею на одну особу повинно припадати не менше 15 м2.

4. Обмеження, продовжені до 26 квітня 2020 р.:

– закриття шкіл, вишів, дитсадків і ясел;
– закриття пасажирського авіасполучення;
– закриття міжнародного залізничного сполучення.

5. Обмеження, продовжені до 3 травня 2020 р.:

– закриття кордонів (право перетину кордону надалі мають громадяни Польщі, іноземці, що перебувають у шлюбі з громадянами РП або є їх дітьми, особи, що мають дозвіл на тимчасове чи постійне перебування на території Польщі або дозвіл на роботу – повний перелік винятків міститься тут https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia);
– обов’язковий карантин для осіб, що перетинають польський кордон.

6. Обмеження щодо організації та проведення масових заходів та зборів діятимуть до подальшого повідомлення.

Джерело: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zasady-na-dluzej,
https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowa-normalnosc-etapy

У понеділок, 4 травня 2020 року, буде знято обмеження на господарську діяльність, роботу ясел, дитсадків та закладів культури. Однак варто й надалі, якщо це тільки можливо, обмежувати зустрічі, уникати великих скупчень людей, а також дотримуватися обмежувальних запобіжних заходів, особливо у випадку осіб із групи ризику – наприклад, людей похилого віку або хронічно хворих. Кількість захворювань у Польщі продовжує зростати, а наукові дослідження підтверджують, що новий коронавірус є серйозною загрозою також і для молодих осіб із хорошим здоров’ям. Попри скасування деяких обмежень, боротьба з вірусом триває.

 1. Господарська діяльність

Торгові центри та великі магазини площею понад 2000 м2 зможуть працювати, однак діятимуть обмеження щодо кількості осіб, а спортивні клуби, фуд-корти та місця відпочинку (напр., ігрові майданчики) залишаться закритими. На території цих об’єктів на одну особу має припадати не менше 15 м2 торговельної площі, в яку не входить площа коридорів. Більше інформації (польською): https://www.gov.pl/web/rozwoj/centra-handlowe.

Дозволено буде надавати готельні послуги та послуги з тимчасового розміщення за умови дотримання спеціальних правил безпеки. Обмежена робота готельних ресторанів та місць відпочинку. Спортзали, кімнати відпочинку та басейни залишаються закритими. Більше інформації (польською): https://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe.

Великі меблеві та будівельні магазини працюватимуть у вихідні. Більше інформації (польською): https://www.gov.pl/web/rozwoj/sklepy-meblowe-i-budowlane.

 1. Заклади культури

Бібліотеки, музеї, архіви та інші заклади культури зможуть поступово відновити роботу за умови дотримання заходів безпеки. Більше інформації (польською): https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki

 1. Лікувальна реабілітація

Хворі та ті, що страждають від болю, зможуть скористатися лікувальною реабілітацією з 4 травня. Увага, масажні салони залишаються закритими! Більше інформації (польською): https://www.gov.pl/web/rozwoj/rehabilitacja

 1. Ясла і дитсадки

З середи, 6 травня, ясла та дитсадки зможуть відновити роботу за умови дотримання відповідних правил безпеки. Однак з огляду на епідеміологічну ситуацію кількість вихованців у закладі може бути обмеженою. Щобільше, органи місцевого самоврядування можуть ухвалити рішення про продовження закриття всіх ясел та дитсадків на своїй території через епідеміологічну ситуацію. Тому батьки повинні звернутися до відповідних закладів та дізнатися, чи вони працюватимуть. Більше інформації (польською): https://www.gov.pl/web/rodzina/secenstwo-przede-wszystkim-wytyczne-dla-instytucji-opieki-nad-dziecmi-do-lat-3

 1. Правила, що залишаються в силі:
  зберігайте дистанцію не менше ніж 2 метри в громадських місцях;
  у громадських місцях обов’язково прикривайте ніс і рот;
  працюйте й навчайтеся дистанційно, якщо це можливо;
  ретельно дотримуйтесь санітарних правил у місцях скупчення людей (дезінфекція та дотримання належної дистанції).
  карантин та ізоляція інфікованих або потенційно інфікованих осіб.

Джерело: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejny-etap

Уряд скасовує чергові обмеження.
18 ТРАВНЯ – ВІДКРИТТЯ САЛОНІВ КРАСИ ТА ПЕРУКАРЕНЬ
Рекомендації:
клієнти та обслуговуючий персонал повинні носити маски, захисні окуляри або щитки (у перукарнях, а в салонах краси – якщо процедура дозволяє);
за можливості слід використовувати одноразові рушники;
приймання клієнтів має здійснюватися за попереднім записом через телефон або онлайн. Увага! Клієнт не може перебувати в залі очікування.
18 ТРАВНЯ – ВІДКРИТТЯ РЕСТОРАНІВ, КАФЕ, БАРІВ ТА ФУДКОРТІВ У ТОРГОВИХ ЦЕНТРАХ
ВАЖЛИВО! Гість може їсти їжу як всередині закладу, так і зовні, у дворику ресторану.
Рекомендації:
обмеження кількості відвідувачів з розрахунку 1 вiдвiдувач на 4 м2);
дезінфекція столика після кожного клієнта;
відстань між столиками – не менше 2 м;
відстань між відвідувачами, що сидять за окремими столиками – щонайменше 1,5 м;
обов’язково слід носити маски і рукавички – це стосується кухарів i обслуговуючого персоналу. ВАЖЛИВО! Відвідувачі ресторану можуть зняти маски, якщо вже сидять за столиком.
ЗМІНИ В РОБОТІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
З 18 травня можна проводити практичні заняття в закладах після загальної середньої школи, а також перекваліфікацію та виховання, а також підтримку раннього розвитку та реконструкцію фахівців. Також будуть відкриті молодіжні гуртожитки, спортивні центри та громадські центри.
З 25 травня можна буде проводити заняття з догляду та виховання в 1-3 класах початкової школи (такі класи можуть поєднуватися з дидактичними класами; директор буде вирішувати, чи це буде денна або дистанційна освіта) та консультації з викладачами в школах для випускників та учнів старших класів 8 класів
З 1 червня в школах відбуватимуться консультації з учителями з усіх предметів для решти учнiв.
ВАЖЛИВО! Батькам дітей до 8 роки продовжать виплачувати допомогу.
ВАЖЛИВО! З 17 травня діти до 13 років можуть вийти з дому без нагляду дорослих.
РЕЛІГІЙНІ ЗАХОДИ
З неділі, 17 травня, під час масового чи іншого обряду на кожного учасника має приходитися щонайменше 10 м2 (замість 15 м2).
СПОРТ
З 18 травня збільшено дозволену кількість осіб, які можуть тренуватися на відкритих спортивних спорудах:
на території стадіонів, спортивних майданчиків, на треках, трамплінах, дворових майданчиках та у скейт-парках – може перебувати максимум 14 осіб (+ 2 тренери);
на відкритих повнорозмірних футбольних стадіонах – може перебувати до 22 людей (+ 4 тренери).

З 18 травня можна організовувати заняття у закритих приміщеннях – спортзалах та на закритих майданчиках. У цих місцях одночасно можуть перебувати:
12 осіб + тренер (у будинках до 300 м2),
16 осіб + 2 тренери (у приміщеннях від 301 до 800 м2),
24 особи + 2 тренери (в об’єктах від 801 до 1000 м2),
32 особи + 3 тренери (у приміщеннях понад 1000 м2).

ВАЖЛИВО! У закритих приміщеннях не можна користуватися гардеробною чи санвузлом (крім туалету). Слід дезінфікувати обладнання після кожного класу.

КУЛЬТУРА

З 18 травня відновлено, зокрема:
роботу кiнотеатрiв на свiжому повiтрi (у т.ч. автомобiльних),
зйомки фільмів;
фонографічні та аудіовізуальні записи у закладах культури,
iндивiдуальнi заняття в художніх навчальних закладах,
проби та репетицii.

ВИЩI НАВЧАЛЬНI ЗАКЛАДИ

25 травня планується відновлення в вишах:
дидактичних занять (для студентів випускних курсів, докторантів),
занять, які не можна проводити дистанційно.

ПРИКОРДОННИЙ КОНТРОЛЬ ПРОДОВЖЕНИЙ ДО 12 ЧЕРВНЯ

Прикордонний контроль на внутрішніх кордонах з Німеччиною, Литвою, Чехією та Словаччиною продовжено до 12 червня 2020 року. Як і раніше, кордон можна перетнути лише у визначених місцях. Контроль продовжено також у морських портах та аеропортах.
ОСНОВНІ ПРАВИЛА ПРОДОВЖУЮТЬ ДІЯТИ
Про що слід пам’ятати передусiм?
Дотримуйтеся 2-метрової дистанції 2 у громадських приміщеннях.
Прикривайте ніс і рот в громадських місцях.
Працюйте віддалено, якщо це можливо.
Залишайтеся вдома, якщо зможете.
Суворо дотримуйтесь санітарних правил у місцях скупчення людей. Особливо в ресторанах, у перукарні чи косметолога.
Джерело: https://www.gov.pl/web/koronawirus/znosimy-kolejne-ograniczenia–18-maja-pojdziesz-do-fryzjera-kosmetyczki-i-restauracji

Уряд оголосив про наступні кроки щодо зняття обмежень, пов’язаних із COVID-19:

МАСКИ

З 30 травня не потрібно закривати рот і ніс на відкритому просторі, якщо є можливість триматися на відстані 2 метрів від інших. Обов’язок зберігати 2-метрову соціальну дистанцію не поширюється на батьків з дітьми, які потребують нагляду (до 13 років), людей, що проживають разом, та осіб із обмеженими можливостями.

Надалі обов’язково прикривати рот і ніс в автобусах і трамваях, магазинах, кінотеатрах та театрах, салонах масажу та тату-салонах, костелах, державних установах (у разі необхідності вирішити якусь справу).

Винятки: де не треба закривати рот і ніс?

На роботі – якщо роботодавець забезпечує належну відстань між робочими місцями та дотримується санітарних вимог.

У ресторані чи барі – вже за столиком.

ОБМЕЖЕННЯ КІЛЬКОСТІ ЛЮДЕЙ

З 30 травня припиняють діяти обмеження кількості осіб у магазинах, ресторанах, на ринках, пунктах обслуговування клієнтів та поштових відділеннях.

Увага! У закладах громадського харчування необхідно зберігати визначену відстань між столиками. Клієнти не повинні знімати масок, поки не сядуть за столик.

Крім того, скасування обмежень поширюється на костели та інші релігійні установи, а також похоронні церемонії.

МАСОВІ ЗІБРАННЯ ТА ВЕСІЛЛЯ ДО 150 ОСІБ

З суботи 30 травня дозволена організація зібрань та концертів просто неба із загальною кількістю до 150 учасників. Учасники повинні прикривати рот і ніс або зберігати 2-метрову соціальну дистанцію.

З 6 червня дозволено організацію весіль та сімейних урочистостей з максимальною кількістю до 150 осіб (учасники не мусять носити маски).

ПОВНІСТЮ ВІДКРИТІ ГОТЕЛІ

З 30 травня можуть відновити свою роботу готельні бари та ресторани, а з 6 червня – також басейни, спортзали та фітнес-клуби.

КУЛЬТУРА, СПОРТ, МАСАЖНІ САЛОНИ, РИНКИ

З 6 червня при дотриманні визначених санітарних умов можуть відновити роботу, зокрема:

кінотеатри, театри, опери, балети, басейни, спортзали, фітнес-клуби, ігрові зали та парки розваг, сауни, солярії, масажні та тату-салони.

З 30 травня дозволено користуватися тренажерами на свіжому повітрі, ігровими майданчиками, а також лісовою інфраструктурою.

Також можна буде організовувати ярмарки, виставки та конгреси.

Джерело: https://www.gov.pl/web/koronawirus/4-etap-odmrazania

Через зростання кількості заражень коронавірусом, 10 жовтня всю територію Польщі було оголошено т.зв. жовтою зоною, а “червоних зон” дедалі більшає. Уряд також обновив перелік обмежень, що діють в обох зонах. Ось вони:

КОНГРЕСИ ТА ВИСТАВКИ

Жовта зона

– дозволені за умови, що учасники закривають рот і ніс

– 1 людина на 4 кв.м – тоді не діє ліміт на кількість учасників (до 150 осіб)

– під час проведення заходу в приміщенні має бути зайнята лише половина доступних місць

Червона зона – під забороною

КУЛЬТУРНІ ПОДІЇ

Жовта зона

– у приміщеннях або у відкритих спортивних об’єктах глядачі повинні сидіти через одне місце або дотримуватися 1,5-метрової дистанції, при цьому може бути зайнято максимум 25% глядацьких місць та діє обов’язок закривання носа і рота

– на відкритому повітрі – кількість глядачів та учасників не повинна перевищувати 100 осіб, необхідно закривати ніс і рот або дотримуватися 1,5-метрової дистанції

Червона зона

– у приміщенні або у відкритих спортивних об’єктах – глядачі повинні сидіти через три місця або дотримуватися 1,5-метрової дистанції, при цьому може бути зайнято максимум 25% глядацьких місць та діє обов’язок закривання носа і рота

– на відкритому повітрі – кількість глядачів та учасників не повинна перевищувати 100 осіб, необхідно закривати ніс і рот або дотримуватися 1,5-метрової дистанції

ГАСТРОНОМІЯ

Жовта зона – закривання носа і рота до моменту зайняття місця, 1 людина на 4 кв.м

Червона зона – заклади можуть бути відкриті з 6:00 до 22:00.

ГОТЕЛІ

Жвта та червона зони

– дозволено діяльність, крім клубів та дискотек

– діють такі ж правила, як для конгресів, басейнів, спортзалів, закладів харчування та культурних заходів (якщо вони відбуваються в готелі)

АКВАПАРКИ Й БАСЕЙНИ

Жовта й червона зони – 75% місткості об’єкта

ПАРКИ РОЗВАГ

Жовта зона – 1 людина на 10 кв.м

Червона зона – під забороною

КІНОТЕАТРИ

Жовта та червона зона – 25% місць, 1,5-метрова дистанція, закривання рота й носа

МАСОВІ ЗІБРАННЯ

Жовта та червона зони – максимально 150 осіб із дотриманням 1,5-метрової дистанції, учасники повинні закривати рот і ніс, відстань між окремими зібраннями не може бути меншою, ніж 100 м.

КОСТЕЛИ/ЦЕРКВИ

Жовта зона

– всередині костела/церкви необхідно закривати ніс і рот, зовні – закривати ніс і рот або дотримуватися 1,5-метрової дистанції

Червона зона – 50% місткості будівлі (об’єкта релігійного культу)

ВЕСІЛЛЯ, ПЕРШЕ ПРИЧАСТЯ, ПОМИНКИ ТА ІНШІ СІМЕЙНІ УРОЧИСТОСТІ Й ЗАХОДИ

 Жовта зона

– до 16.10.2020 р. максимум 100 осіб; з 17.10.2020 р. – не більше 75 осіб, без урахування обслуговуючого персоналу

– закривання рота і носа до моменту зайняття місця для споживання їжі/напою

Червона зона – максимум 50 осіб, не рахуючи обслуговуючого персоналу

ГРОМАДСЬКИЙ ТРАНСПОРТ

Жовта зона

– дозволено перевезення пасажирів у кількості 100% сидячих місць або 50% усіх сидячих і стоячих місць, при цьому принаймні половина сидячих місць повинна залишатися вільною

– обов’язок закривати рот і ніс.

Червона зона – дозволено перевезення пасажирів у кількості 50% сидячих місць або 30% усіх сидячих та стоячих місць, при цьому принаймні половина сидячих місць повинна залишатися вільною.

МАСКИ

Жовта та червона зони

– обов’язкове носіння захисних масок:

1) у громадському транспорті

2) у громадських місцях, у т.ч.:

– на дорогах і площах, на кладовищах, проспектах, бульварах, автостоянках,

– у спільному просторі житлових будівель,

– на робочих місцях та в громадських установах,

– у торговельних об’єктах та закладах обслуговування, на ринках;

3) під час здійснення релігійних обрядів, на кладовищі.

ТОРГІВЛЯ

Жовта та червона зони – клієнти повинні носити одноразові рукавички або використовувати засоби для дезінфекції рук

НІЧНІ КЛУБИ, ДИСКОТЕКИ ТА ІНШІ МІСЦЯ З ТАНЦМАЙДАНЧИКОМ

Жовта та червона зони – під забороною

САЛОНИ КРАСИ, ПЕРУКАРНІ ТА ТАТУ-САЛОНИ

Жовта та червона зони – у місці надання послуги повинен перебувати лише клієнт, який обслуговується (разом із опікуном у разі необхідності)

СПОРТЗАЛИ ТА ФІТНЕС-ЦЕНТРИ

Жовта зона – 1 людина на 7 кв.м, відстань щонайменше 1,5 м

Червона зона – 1 людина на 10 кв.м, відстань щонайменше 1,5 м

ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ

Жовта та червона зони

– обов’язкове забезпечення літака засобами для дезінфекції рук

– дезінфекція літака один раз на добу (та після кожного рейсу з хворим пасажиром на борту або пасажиром із підозрою на зараження, а також до і після рейсу тривалістю понад 6 годин)

– при перетині кордону – заповнення бланків із зазначенням адресних даних подорожнього. 

Джерело: https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow

З суботи, 17 жовтня, по всій країні діють нові заходи безпеки. Виняток становлять обмеження на організацію весіль та інших сімейних заходів, які почали діяти 19 жовтня.

ЖОВТА ЗОНА (по всій країні, крім повітів у червоній зоні):

заклади харчування можуть бути відкриті з 6:00 – 21:00; може бути зайнятий кожен другий столик; після 21:00 їжа лише на винос (так само як у червоній зоні)

обмеження кількості пасажирів у ​​громадському транспорті – може бути зайнято 50% сидячих місць або 30% усіх місць (так само як у червоній зоні) 

з 19 жовтня – обмежена кількість людей на весіллях та інших святкуваннях – максимально 20 осіб, без можливості танців;

обмежена кількість учасників релігійних церемоній – одна людина на 4м2; 

максимальна кількість учасників публічних зібрань – 25 осіб; 

гібридна форма навчання у вищих навчальних закладах та в старших класах середньої школи;

спортивні заходи відбуваються без глядачів (так само як у червоній зоні);

під час культурних заходів може бути зайнято не більше 25% глядацьких місць (так само як у червоній зоні);

призупинена діяльність басейнів, аквапарків та спортзалів (так само як у червоній зоні).

ЧЕРВОНА ЗОНА:

обмеження кількості людей у ​​торгових закладах – у магазинах площею до 100 м2 – 5 осіб на касу, у магазинах площею понад 100 м2 – одна людина на 15 м2;

з 19 жовтня – заборона на організацію весіль, поминок тощо;

під час релігійних церемоній на одну людину повинно відводитися як мінімум 7м2,

максимальна кількість учасників публічних зібрань – 10 осіб;

дистанційне навчання у вищих навчальних закладах та в старших класах середньої школи (за винятком практичних занять).

Джерело: https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybNYCH-powiatow

Через поширення коронавірусу Пошта Польщі (Poczta Polska) запровадила низку змін:
Графік роботи поштових відділень
6 годин – саме стільки працюватимуть поштові відділення в робочі дні, причому у вибрані дні відділення працюватиме з 14.00 до 20.00, або, альтернативно, протягом трьох годин в суботу;
3 години – саме стільки працюватимуть відділення по суботах;
З 8.00 і до 20.00 працюватимуть відділення, які досі функціонували в режимі 24/7;
пункти обслуговування клієнтів у торгових центрах не працюватимуть.

Актуальна інформація про розклад роботи поштових відділень – тут: placowki.poczta-polska.pl.

Зони безпеки в поштових відділеннях
В поштових відділеннях встановлено спеціальні зони безпеки: клієнти повинні ставати в чергу за спеціальною позначкою, тримаючи 1,5-метрову відстань між працівником та зберігати таку саму відстань (1,5 м) між собою.

Внутрішні поштові відправлення
Пошта польська не передбачає жодних обмежень щодо доставки і прийому кореспонденції. Всі відправлення надалі доставлятимуть, за умови, що на доступ до місць їх доставки не встановлено обмежень рішеннями адміністрації чи правоохоронних служб. Пошта Польщі також не змінює правил перерахунку пенсій і виплат по інвалідності, однак для осіб на карантині діятиме спеціальна процедура.
Посилку можна отримати без квитанції – достатньо з безпечної відстані показати документ, що посвідчує особу, щоб працівник пошти зміг переписати 4 останні цифри документу.

Надання послуг для осіб, які перебувають на карантині
Пошта Польщі не доставлятиме кореспонденції особам, що перебувають на карантині. Посилки зберігатимуть у поштових відділеннях. Клієнти зможуть отримати свою кореспонденцію протягом тижня після закінчення карантинного періоду.
Міжнародні відправлення
Через припинення руху повітряного транспорту Пошта Польщі обмежила приймання міжнародних поштових відправлень. Актуальна інформація про можливість відправки закордонних посилок доступна за посиланням: http://www.poczta-polska.pl/obsluga-przesylek-zagranicznych-przez-poczte-polska-aktualizacja/.
Перелік країн, в які можна відправляти рекомендовані й стандартні посилки, а також прості, рекомендовані й цінні листи (від 23.03.2020):
Чехія, Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Словаччина, Україна, Білорусь.
Крім того, стандартні посилки та листи можна відправляти в:
Австралію (морським шляхом), Канаду (морським шляхом), США (морським шляхом), Бельгію, Данію, Іспанію, Нідерланди, Португалію, Ірландію, Великобританію.
В Україну можна також відправити посилку Україна Плюс (за винятком Криму, Донецької та Луганської областей).
В Мексику можна відправити лише стандартні листи (морським шляхом). В Німеччину додатково можна відправляти посилки «Global Express».
Повністю призупинено прийняття міжнародних грошових переказів до таких країн, як: Вірменія, Єгипет та Ватикан. Можливість здійснення міжнародних поштових переказів до решти країн залишається без змін.

Джерело: http://www.poczta-polska.pl/koronawirus-informacje-dla-klientow/

ПРИЗУПИНИ СВІЙ КВИТОК

Управління міського транспорту (ZTM) інформує про можливість призупинення терміну дії довгострокового квитка, якою можуть скористатися пасажири, що відмовилися від пересування громадським транспортом. Запит можна надіслати тут: https://zawieswkm.wtp.waw.pl/ (достатньо вписати номер картки (квитка) та натиснути “Wyślij”). Пасажир не отримає відшкодування, але зможе перекодувати невикористаний термін дії квитка на інший період – для цього слід буде звернутися до Пункту обслуговування пасажирів (POP) у будь-який зручний час. Додатковий термін дії рахуватиметься з дня відправки запиту через інтернет.

Зачинено половину Пунктів обслуговування пасажирів (POP) 

З вівторка, 17 березня, і до подальшого повідомлення POP-и працюватимуть за зміненим графіком, або ж будуть зачинені. Тут можна перевірити, які POP-и відкриті та в які години. ZTM нагадує, що багато справ можна владнати без відвідування POP-у. Квитки можна придбати за допомогою таких додатків, як SkyCash, jakdojade.pl, mPay, moBilet, Mint Mobile та zbiletem.pl. Варшавську міську карту (Warszawska Karta Miejska) можна персоналізувати, надсилаючи запит онлайн. Забрати її можна в одному з пунктів обслуговування пасажирів. Однак поповнити й купити довгостроковий квиток можна у всіх білетоматах – для цього не треба приходити до Пункту. Також у білетоматах можна продовжити термін дії електронної голограми, яка дає право на численні знижки. Заяви та скарги також можна надсилати електронним шляхом, якщо немає необхідності додавати картку чи квиток.

Не треба натискати кнопку “стоп”

З 17 березня всі зупинки “за вимогою” ( „na żądanie”) діяють як звичайні зупинки. Всі денні та нічні автобуси зупинятимуться на кожній зупинці на даному курсі.

Зміни в русі транспорту з понеділка 16 березня

З понеділка, 16 березня, через припинення шкільних занять, не курсують шкільні автобуси за маршрутами №304, 323, 332, 379, a 114 не має додаткових курсів на напрямку Metro Młociny – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Регулярні автобуси, що здійснюють додаткові рейси в навчальні дні, курсуватимуть без змін.

Джерело1,  Джерело2

З понеділка, 16 березня, навчальні заклади в Польщі ПОВНІСТЮ припиняють заняття. Школярі та вихованці дошкільних навчальних закладів – як державних, так і приватних – залишаються вдома. Це превентивні та профілактичні заходи задля обмеження поширення коронавірусу.

Батьки дітей віком до 8 років можуть розраховувати на спеціальну допомогу по догляду за дитиною (80% зарплати), що надається у разі непередбачуваного закриття дошкільного чи шкільного закладу. Період надання такої допомоги становить 14 днів і не зараховується до 60-денного періоду, передбаченого для догляду за хворою дитиною віком до 14 років. Надання додаткової допомоги по догляду за дитиною здійснюється з 12 до 25 березня, тобто за період закриття закладів у зв’язку з COVID-19. Виплачують її згідно із заявою працівника за весь період, зокрема й за неробочі дні, або за дні робочі, якщо це буде вказано в заяві. Щоб отримати допомогу, необхідно подати заяву своєму роботодавцю. Зразок заяви доступний тут: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/komu-przysluguje-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-czas-opieki-nad-dzieckiem-w-zwiazku-z-zamknieciem-z-powodu-covid-19-zlobka-klubu-dzieciecego-przedszkola-szkoly-/2537033 Підприємці подають заяву до ZUS.

Спеціальний закон також надає підприємцям можливість переводити працівників на режим роботи з дому. Працюючи дистанційно, працівник має отримувати таку саму платню, а порядок та обсяг дистанційної роботи узгоджується між роботодавцем і працівником.
Джерело: www.gov.pl, www.zus.pl

Зміна правил прийому до дитячих садків та перших класів початкових шкіл у зв’язку з коронавірусом у Польщі Заяви приймаються до 20 березня. Батьки можуть використати два методи:

– Надсилання скану заяви та інших документів електронною поштою на адресу установи. Адреси електронної пошти та номери телефонів навчальних закладів можна знайти на веб-сайтах дитячих садків або на веб-сайті Управління освіти www.edukacja.warszawa.pl у закладці «Освіта у Варшаві» / школи та державні освітні установи у файлі excel .

– Складання паперових документів безпосередньо до навчального закладу.

У навчальних закладах дотримуються суворі санітарні правила: дезинфікуюча рідина для рук, обмежений контакт з працівниками, дотримання відстані 1,5 метра між присутніми у приміщенні. Можливі консультації надаються лише по телефону та електронній пошті.

Якщо неможливо отримати довідку з робочого місця, освітні установи прийматимуть заяви батьків у пізніших термінах.

Через спалах вірусу Covid-19 ясла, дитячі садки, початкові та середні школи будуть закриті від 16 березня 2020. Вчителі надсилатимуть навчальні матеріали для індивідуальної роботи. У найближчі дні ми повідомимо вас про наступні кроки.

Батьки, які не встигли зареєструвати заявку в системі та надіслати її в дитячий садок / школу першого вибору протягом попереднього терміну, зможуть це зробити до 23 квітня.
До 23 квітня продовжено також термін заповнення недоліків у вже поданих заявах.
Документи можна надіслати на електронну адресу закладу. НЕ ПОТРІБНО приносити їх особисто.
Батькам, які вже подали заяви, НЕ потрібно подавати їх знову.
Джерело: https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/22156_przedluzenie-rekrutacji-do-przedszkoli-oddzialow

Оскільки кількість випадків захворювання на COVID-19 залишається високою, Міністр національної освіти вирішив продовжити перерву в стаціонарному навчанні до 24 травня. Навчання й надалі повинно відбуватися дистанційно, а відповідальними за його організацію є директори шкіл.

Міністерство також оголосило новий графік проведення екзаменів восьмикласників, іспитів на атестат зрілості (matura) та на підтвердження професійної кваліфікації.

– ЕКЗАМЕН ВОСЬМИКЛАСНИКА – 16-18 ЧЕРВНЯ
Додаткову дату складання екзамену призначено на 7-9 липня. Про результати екзаменів восьмикласники дізнаються до 31 липня. Тоді ж школи отримають сертифікати.

– МАТУРАЛЬНИЙ ІСПИТ – 8-29 ЧЕРВНЯ
Цьогоріч відбудуться лише письмові іспити. Додаткову дату складання іспиту на атестат зрілості призначено на 8-14 липня. Результати іспитів будуть відомі до 11 серпня. Перездати іспит можна буде 8 вересня, а результати стануть відомі до 30 вересня.

– ІСПИТ НА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ (ФОРМУЛА 2012 ТА ФОРМУЛА 2017) – 22 ЧЕРВНЯ – 9 ЛИПНЯ; (ФОРМУЛА 2019) – 17-28 СЕРПНЯ

Джерело:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-do-24-maja
https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-2020

1 вересня учні розпочнуть традиційне навчання – у школах. Однак навчальні заклади функціонуватимуть відповідно до вказівок Головної санітарної інспекції, спрямованих на боротьбу з коронавірусом. Нижче ми наводимо основні з них:
Загальні правила безпеки та гігієни
Часте миття рук, прикриття носу та роту при чханні та кашлі, уникання дотику до очей, носа та рота; сторонні особи, які відвідують навчальний заклад, в обов’язковому порядку мають мати прикрий рот та ніс (учні не муситимуть носити маски під час класних занять), регулярне прибирання та провітрювання приміщень, перебування на відкритому повітрі на території школи та користування шкільним спортивним майданчиком, дезінфекція обладнання у спортзалі.
Учень повинен мати власне приладдя та підручники, які під час занять можна зберігати на парті, у портфелі чи у власній шафці. До школи не слід брати зайві предмети.
Вхід до школи
Увійти до школи можуть учні, що не мають лихоманки (температура тіла 38°C і вища) та симптомів інфекції дихальних шляхів, а також за умови, що члени їх сім’ї не перебувають на карантині чи в домашній самоізоляції. Приводити та забирати дітей зі школи можуть лише батьки чи опікуни, що не мають симптомів інфекції дихальних шляхів.
Батьки або опікуни можуть увійти з дітьми на спільну шкільну територію, дотримуючись відстані 1,5 м між іншими батьками та працівниками школи, а також усіх застережних заходів (зокрема, прикриття рота і носа, дезінфекція рук).
Перебування за кордоном не означає, що ви заразилися і захворієте. Учню не слід обмежувати відвідування школи, якщо стан його здоров’я не вказує на хворобу, а країна подорожі не підпадає під обмеження на поїздки.
Страх зараження / захворювання не може бути приводом для того, щоб здорова дитина не відвідувала школу.
Організація навчання
Санітарні вимоги рекомендують організовувати навчання таким чином, щоб забезпечити дотримання дистанції між особами, які перебувають на території школи (особливо в спільних місцях) та запобігати зібранням учнів – напр., прихід до школи учнів окремих класів у різні години, а також щоб перерви чи заняття на шкільному спортивному майданчику починалися та закінчувались у різний час. Також слід уникати частої зміни приміщень, в яких відбуваються заняття.
Залежно від поточної епідеміологічної ситуації передбачено 3 моделі організації навчання: традиційну, змішану та дистанційну. Якщо на даній території мають місце випадки зараження коронавірусом, то директор, отримавши відповідний висновок від уповноважених установ, зможе частково або повністю припинити стаціонарну роботу школи.
Зараження або тривожні симптоми в учня
Якщо працівник школи помітить у дитини симптоми, які можуть свідчити про інфекцію дихальних шляхів (напр., лихоманку, кашель), тоді учня слід ізолювати в окремому приміщенні або у спеціально відведеному місці на відстані 2 метрів від інших осіб. Батьків буде негайно повідомлено про необхідність забрати дитину зі школи (бажано на власному транспортному засобі).
Якщо хтось із учнів захворіє на COVID-19, решту учнів класу буде відправлено на карантин. У такому випадку єдиною можливістю продовжити навчання стануть заняття у дистанційній формі. Стаціонарне навчання в інших класах даної школи залежатиме від рівня ризику зараження.
Джерело: https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2 https://www.gov.pl/web/edukacja/qa-powrot-uczniow-do-szkol-i-placowek-1-wrzesnia-2020-r

З 12 березня до 10 квітня 2020 року навчальні заклади по всій Польщі скасовують дидактичні заняття – лекції, семінари, колоквіуми. Це поширюється на всі рівні освіти – I ступеня (бакалаврат), ІІ ступеня (магістратура), неподільну магістратуру, післядипломну освіту, курси в навчальних закладах, а також докторські школи та докторські студії.
Однак важливо слідкувати за рішеннями керівництва кожного окремого університету, оскільки саме ректори ухвалюють рішення про тривалість перерви в навчанні та інші запобіжні заходи. Наприклад, Варшавський університет запровадив такі обмеження:
– скасування до 14 квітня 2020 року лекцій і занять для студентів, докторантів, вільних слухачів, за винятком дистанційних занять;
– скасування до 30 квітня 2020 року відкритих заходів (конференцій, симпозіумів, відкритих лекцій, мистецьких заходів тощо);
– призупинення до 30 квітня 2020 року закордонних відряджень та участі в національних конференціях працівників, докторантів і студентів.
Необхідно слідкувати за інформацією на веб-сайтах навчальних закладів, а також перевіряти сайти бібліотек, університетських спортивних, виставкових чи театральних залів. Наприклад, бібліотека Варшавського університету буде зачинена до 14 квітня. Термін повернення книжок буде автоматично продовжено до 18 квітня, а пеня за прострочення повернення книжок у період з 11 березня до 14 квітня не нараховуватиметься.
Згідно з постановою, під час загрози коронавірусу навчальний заклад може проводити заняття онлайн – слід сконтактуватися з навчальним закладом, аби дізнатися, чи така форма занять є доступною.
Наукова діяльність не припиняється. Чимало наукових установ вирішують організовувати зустрічі та адміністраційну діяльність дистанційно (в телефонному режимі чи онлайн).Крім того, студенти та викладачі зможуть скористатися платформою електронного навчання Navoica. Більше інформації: www.navoica.pl та за електронною адресою: [email protected]
Зміни в календарі набору на навчання наразі не передбачені.

Джерело: www.gov.pl, www.uw.edu.pl

Проєкт закону про т. зв. «антикризовий щит» передбачає продовження легальності перебування для іноземців та іноземок у Польщі (ст. 15x i 15 zd). Зміни стосуються наступних категорій осіб:

1. Особи, що мають дозвіл на тимчасове перебування (zezwolenie na pobyt czasowy):
– якщо термін подання заяви про дозвіл на тимчасове перебування припадає на період оголошеного стану епідемічної загрози (14-19 березня 2020 р.) та стану епідемії (з 20 березня 2020 р.), то його буде продовжено на 30 днів, що обчислюватимуться з наступного дня після припинення стану епідемії чи епідемічної загрози;
– якщо термін закінчення дії дозволу на тимчасове перебування припадає на період оголошеного стану епідемічної загрози (14-19 березня 2020 р.) або стану епідемії (з 20 березня 2020 р.), то його буде продовжено на 30 днів, що обчислюватимуться з наступного дня після припинення стану епідемії чи епідемічної загрози (НЕ видають нові карти побуту).

2. Особи, що перебувають у Польщі на підставі національної візи або шенгенської візи:
– якщо термін дії візи завершується під час оголошеного стану епідемічної загрози (14-19 березня 2020 р.) чи стану епідемії (з 20 березня 2020 р.), то його буде продовжено на 30 днів, що обчислюватимуться з наступного дня після припинення стану епідемії чи епідемічної загрози (до паспортного документа не вклеюється нова візова етикетка);
– що хочуть подавати заяву про продовження строку дії візи (ст. 85 (1) Закону про іноземців):
якщо термін дії візи завершується під час оголошеного стану епідемічної загрози (14-19 березня 2020 р.) чи стану епідемії (з 20 березня 2020 р.), то строк подання заяви про продовження візи буде продовжено на 30 днів, що обчислюватимуться з наступного дня після припинення стану епідемії чи епідемічної загрози.

3. Особи, що перебувають у рамках безвізового режиму:
якщо термін подачі заяви про продовження періоду перебування (ст. 300 (2) Закону про іноземців) припадає на період оголошеного стану епідемічної загрози (14-19 березня 2020 r.), або стану епідемії (з 20 березня 2020 р.), то цей термін буде продовжено на 30 днів, що обчислюватимуться з наступного дня після припинення стану епідемії чи епідемічної загрози. Увага! Це стосується лише громадян Бразилії, Аргентини, Чилі, Гондурасу, Коста-Ріки, Нікарагуа, Сінгапуру й Уругваю.

4. Особи, що мають дозвіл на тимчасове перебування з метою виконання праці у зв’язку з переведенням у межах підприємства та довгостроковою мобільністю працівника управлінського персоналу, спеціаліста або працівника, що проходить стажування у зв’язку з переведенням у межах підприємства (ст. 139l та ст. 139t Закону про іноземців):
якщо термін подання приймаючим підрозділом чергової заяви про дозвіл на тимчасове перебування припадає на період оголошеного стану епідемічної загрози (14-19 березня 2020 р.) чи стану епідемії (з 20 березня 2020 р.), то цей термін буде продовжено на 30 днів, що обчислюватимуться з наступного дня після припинення стану епідемії чи епідемічної загрози.

5. Особи, що хочуть подати заяву про дозвіл на постійне перебування (zezwolenie na pobyt stały) або на перебування довгострокового резидента ЄС (zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE) (ст. 202 (1) Закону про іноземців):
якщо термін подачі заяви припадає на період оголошеного стану епідемічної загрози (14-19 березня 2020 р.) або стану епідемії (з 20 березня 2020 р.), то його буде продовжено на 30 днів, що обчислюватимуться з наступного дня після припинення стану епідемії чи епідемічної загрози.

ЗМІНИ ВІД 08.04.2020

Уряд передбачає внесення змін до закону про т. зв. „антикризовий щит”. У оновленій версії законопроекту від 7 квітня 2020 р. передбачено подальші рішення щодо продовження легального перебування іноземців у Польщі.

Згідно запропонованих змін, особи, які на день оголошення стану епідеміологічної загрози (14 березня 2020 р.) легально перебували в Польщі на підставі:
– шенгенської візи,
– візи, виданої іншою державою Шенгенської зони (зокрема довгострокової візи, що дає право перебувати довше, ніж 90 днів),
– документу на перебування, виданого іншою державою Шенгенської зони,
– довгострокової візи, виданої державою-членом Європейського Союзу, яка не входить до Шенгенської зони, якщо згідно законодавства ЄС вона дозволяє перебувати на території Польщі,
– документу на перебування, виданого іншою державою-членом Європейського Союзу, що не входить Шенгенської зони, якщо згідно законодавства ЄС він дозволяє перебувати на території Польщі,
– або в рамках безвізу,
зможуть легально перебувати в Польщі від дня наступного за останнім днем легального перебування на підставі вищевказаних віз, документів або в рамках безвізу, до закінчення 30-го дня після скасування стану епідеміологічної загрози чи стану епідемії – залежно від того, який стан був чинним останнім.
Термін легального перебування буде продовжено автоматично без будь-яких заяв.

У разі сумнівів, рекомендуємо ознайомитися з текстом проєкту закону: https://bit.ly/covid-proj або проконсультуватися з юристом.

Джерело: https://udsc.gov.pl/epidemia-koronawirusa-kolejne-rozwiazania-dedykowane-cudzoziemcom/

Законопроєкт про т. зв. «антикризовий щит» передбачає для іноземців та іноземок продовження дії дозволу на роботу (zezwolenie na pracę) та декларацій про доручення виконання роботи іноземцю (oświadczenie o powierzeniu zatrudnienia cudzoziemca) (ст. 15zzq).

Дозволи на роботу (zezwolenia na pracę) / дозволи на сезонну роботу (zezwolenia na pracę sezonową):
якщо останній день дії дозволу припадає на період стану епідемічної загрози (14-19 березня 2020 р.) чи стану епідемії (з 20 березня 2020 р.), термін дії дозволу на роботу буде продовжено на 30 днів від часу скасування дії того з введених станів, який був чинним останнім.
Заяву про продовження дозволу на роботу повинен подати роботодавець не пізніше, ніж в останній день продовження строку дії попереднього дозволу.

Декларації про доручення роботи іноземцю (oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi):
якщо закінчення строку роботи, передбаченого в декларації, припадає на період стану епідемічної загрози (14-19 березня 2020 р.) чи стану епідемії (з 20 березня 2020 р.), іноземець може надалі виконувати роботу згідно з декларацією протягом 30 днів від часу скасування дії того з введених станів, який був чинним останнім.
Додатковий строк роботи НЕ зараховується до періоду 6 місяців протягом наступних 12 місяців, впродовж яких іноземець може працювати в Польщі на підставі декларації (згідно зі ст. ст. 87 (3) і ст. 88z (2(3)) Закону «Про промоцію працевлаштування та інститути ринку праці»).

У разі сумнівів, рекомендуємо ознайомитися з текстом законопроєкту: https://bit.ly/covid-proj або проконсультуватися з юристом

Особи, що в 2019 році були легально працевлаштовані в Польщі (на основі трудового договору (umowa o pracę), договору доручення (umowa zlecenia), договору підряду (umowa o dzieło), повинні подати податкову декларацію за минулий рік (PIT-37) – цьогоріч, через загрозу поширення COVID-19, термін її подання продовжено до 1 червня 2020 р. Однак якщо до 30 квітня платник податків не внесе змін до декларації PIT-37, яку підготувала податкова служба на сайті www.podatki.gov.pl, то з настанням цієї дати подача PIT-37 відбудеться автоматично, тому варто подати декларацію самостійно до 30 квітня 2020 р. – особливо, якщо платник податків має право на пільги.
З минулого року декларації PIT-37 податкова служба заповнює самостійно. Кожен може перевірити, доповнити, виправити чи підтвердити свою декларацію на сайті www.podatki.gov.pl.
Портал доступний лише польською мовою. Якщо Тобі потрібна допомога в перевірці свого податкового звіту або в заповненні декларації PIT-37, напиши на електронну пошту: [email protected], зазначивши у темі повідомлення «PIT-37» та надіславши нам наступні дані:
1. Декларації PIT-11 від усіх роботодавців за 2019 рік (скан)
2. Декларацію PIT-37 за 2018 рік: вона необхідна, аби надіслати декларацію PIT-37 за 2019 р. онлайн чи перевірити дані в декларації, яку підготувала податкова служба (скан)
3. У разі спільного розрахунку подружжя надішли, будь ласка, дані чоловіка/дружини разом із їхніми деклараціями PIT-11 (скан) або інформацію про відсутність працевлаштування чоловіка/дружини
4. У разі розрахунку особи, що сама виховує дитину, зазнач це в листі
5. Якщо бажаєш скористатися пільгою на виховання дітей, вкажи:
a. Імена та прізвища дітей, а також їхні номери PESEL
b. Імена, прізвища дітей та дати народження (якщо в дітей немає номерів PESEL)
Ми надаємо допомогу в заповненні декларації PIT-37 безкоштовно. Ми не допомагаємо у вирішенні інших податкових питань – з більш складними питаннями слід звернутися до фахівців, зокрема, до податкових консультантів чи в бухгалтерію.
Фонд не несе відповідальності за правильність заповнення PIT-37 у разі, якщо платник податків надав неповну інформацію, необхідну для здійснення розрахунку.

1 серпня 2020 року стартувала програма “Польський туристичний ваучер” (Polski Bon Turystyczny), в рамках якої сім’ї з дітьми можуть отримати фінансування відпочинку у розмірі 500 злотих. Програма також спрямована на покращення стану туристичної галузі, яка постраждала від пандемії COVID-19.
1. Що таке ваучер
Ваучер надається у вигляді електронного коду, який діятиме до 31 березня 2022 року. За допомогою ваучера можна оплачувати туристичні послуги – зокрема, проживання в готелі, пансіонаті чи базі відпочинку, різноманітні дитячі табори тощо. Основною вимогою є те, щоб готельними послугами та туристичними розвагами скористалася дитина, на яку надано ваучер.
2. Хто може отримати
Скористатися такою підтримкою можуть сім’ї з дітьми до 18 років, незалежно від рівня доходів. Ваучер може бути виданий на дитину, яка має право на виплату 500+. Іноземці, що мають право на 500+, можуть отримати ваучер на тих же умовах, що і польські громадяни. На кожну дитину можна отримати один ваучер у розмірі 500 злотих, а на дітей з обмеженими можливостями – у подвійному розмірі, тобто 1000 злотих.
3. Як отримати ваучер
Щоб отримати туристичний ваучер, не потрібно подавати заяву. Достатньо активувати його на Платформі електронних послуг Закладу соціального страхування (PUE ZUS) (для цього необхідно зареєструватися на платформі). Активувати ваучер зможуть лише ті користувачі, які мають право на 500+ (тобто ті, хто оформив виплату 500+). Можливість активації ваучера з’явиться автоматично у профілі такого користувача в PUE ZUS. Ваучер можна активувати в будь-який час – наприклад, за кілька днів до запланованого відпочинку.
4. Де використати
Туристичний ваучер можна використати в Польщі для оплати туристичних послуг в рамках дії програми. Перелік організацій, які приймають оплату за допомогою ваучера, доступний на сайті Польської туристичної організації: https://bonturystyczny.polska.travel/lista-podmiotow. Ваучером можна платити багаторазово до вичерпання ліміту коштів.
Увага: ваучер не можна використовувати для оплати туристичних послуг за межами Польщі.
Джерела:
https://www.gov.pl/web/rozwoj/bonturystyczny, https://bonturystyczny.polska.travel/, https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/od-dzis-mozna-korzystac-z-bonu-turystycznego/3513293

 

FRANÇAIS

Chers clients, chères clientes,

par souci pour votre sécurité nous vous fournirons les informations les plus importantes sur le coronavirus dans votre langue.

L’évolution de la maladie COVID-19 peut varier – d’un simple nez qui coule à une infection pulmonaire grave qui provoque une forte insuffisance respiratoire.

INFECTION/PROPAGATION DU VIRUS

Il s’agit d’une maladie transmise par inhalation des gouttelettes qui pénètrent dans le corps par la bouche, le nez ou les yeux. Si quelqu’un éternue sur vos chaussures, le virus reste sur elles. LE VIRUS NE SE DÉPLACE PAS SEUL. Il n’entrera dans votre corps que si vous touchez vos chaussures avec votre main, puis touchez votre visage avec cette main. Cela veut dire que vous pouvez le ramener à la maison sur vos vêtements ou sur votre sac, mais vous ne serez pas infecté tant que vous n’aurez pas touché votre visage après avoir touché une zone infectée.

Vos mains sont les parties de votre corps qui sont le plus fréquemment contaminées. Avec elles, nous touchons tout ce qui nous entoure, et aussi notre visage. C’est pourquoi il est si important de se laver les mains fréquemment (au moins 30 secondes).

La maladie est très contagieuse pour deux raisons en particulier:

 1. Le temps entre l’infection et l’apparition des premiers symptômes peut aller jusqu’à 14 jours, c’est-à-dire qu’une personne infectée peut infecter d’autres personnes pendant 14 jours sans s’en rendre compte.
 2. Si la maladie est bénigne (par exemple chez les enfants), la personne malade infecte les autres parce qu’elle ne sait pas qu’elle est malade.

RÈGLES DE SÉCURITÉ

 1. RESTER CHEZ SOI
 • Réduire au minimum vital le contact avec les autres excepté les cohabitants (ne rencontrer ni amis, ni voisins, ni famille)
 • La fermeture des écoles ne signifie pas pour autant les vacances. Les enfants ne doivent pas non plus sortir et rencontrer leurs ami(e)s.
 • Sortir aussi peu que possible – je ne sors que pour sortir la poubelle ou pour faire des achats.
 • Ne pas sortir avec les enfants qui mettent tout dans leur bouche.
 1. Dehors, maintenir une distance de 2 mètres avec les autres personnes.
 2. Se laver régulièrement les mains (30 secondes avec de l’eau chaude et du savon)
 3. Tousser ou éternuer dans le pli de son coude ou dans un mouchoir jetable que je jette juste après l’usage.
 4. Se saluer sans se serrer la main et sans s’embrasser
 5. Dehors, essayer de ne rien toucher. Appuyer les portes et les loquets avec le coude, pousser avec le bras. Il s’agit d’éviter tout contact des paumes des mains avec les surfaces extérieures.
 6. Désinfecter les objets avec des substances qui contiennent tout au moins 60% d’alcool. Vérifiez toujours les ingrédients du désinfectant acheté.

En raison de la pandémie de coronavirus, une réduction de la circulation aux frontières polonaise a été énoncée. Voici l’essentiel à savoir:
Depuis le dimanche 15 mars 2020, les frontières polonaises ont été fermées aux étrangers / étrangères. Les liaisons ferroviaires et aériennes ont été suspendues. Le transport de denrées n’a pas arrêté. Les contrôles aux frontières ont été rétablis. Le transport national en autobus, en train et en avion ne change pas.
L’interdiction temporaire d’entrée concerne les étrangers / étrangères. Certains parmi eux peut cependant toujours entrer dans notre pays, en outre :
o les conjoint(e)s des citoyen(ne)s polonais(es),
o les enfants des citoyen(ne)s polonais(es),
o les personnes avec une « carte polonaise » (Karta Polaka),
o les personnes qui ont le droit de séjour permanent ou temporaire sur le territoire de la Pologne ou bien qui ont le permis de travail.
Les citoyens polonais peuvent revenir dans leur pays mais ils seront mis en quarantaine de 14 jours, sauf les personnes :
o des régions frontalières qui habitent en Pologne mais qui travaillent au quotidien dans un pays voisin
o les conducteurs de transport routier – p.ex. des autobus.
En relation avec l’évolution de la situation épidémiologique en Europe, le Ministère des Affaires Étrangères de la Pologne a mis au point une ligne téléphonique qui informe sur la circulation transfrontalière au numéro suivant : +48 22 523 8880
Source: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zamykamy-granice-przed-koronawirusem1

Le 16 mars 2020, les visites au ministère des Affaires étrangères du bureau de la voïvodie Mazowieckie (Marszałkowska ⅗ et Krucza 5/11) ont été suspendues.
1) La réservation des dates pour les visites en ligne a été suspendue.
2) Les visites prévues à partir du 16 mars 2020 ont été annulées. Des informations sur la nouvelle date de visite seront envoyées par e-mail ou par courrier.
3) Les personnes ayant un rendez-vous entre le 16/03/2020 et le 31/03/2020 pour soumettre une demande de:
+ permis de séjour en Pologne (temporaire, permanent, résident de longue durée de l’UE),
+ obtention / échange de la carte de séjour
+délivrance d’un titre de voyage polonais pour un étranger (PDP) ou un titre de voyage polonais temporaire pour un étranger (TPDP) ou un document polonais d’identité étranger(PDTC),
+ l’enregistrement de la résidence d’un citoyen de l’UE et des membres de sa famille, la résidence permanente de citoyens de l’UE ou la délivrance d’une carte de séjour d’un membre de la famille d’un citoyen de l’UE, d’une carte de séjour permanent d’un membre de la famille d’un citoyen de l’UE
+ accorder / reconnaître / confirmer la possession ou la perte de la nationalité polonaise / la reconnaissance en tant que rapatrié,
+ prestation en espèces/prestation pécuniaire
nous vous recommandons d’envoyer une demande par courrier à l’adresse suivante:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie,
Wydział Spraw Cudzoziemców,
ul. Marszałkowska 3/5,
00-624 Warszawa.
4) Les personnes qui ont pris rendez-vous pour récupérer les cartes de séjour ou les documents ne peuvent les récupérer que dans des circonstances exceptionnelles sur arrangement préalable par téléphone ou par e-mail.
5) Les délais pour remplir les formalités, y compris en particulier la confirmation de l’apparence personnelle et la remise des empreintes digitales, ainsi que les délais pour soumettre d’autres documents qui expirent pendant la période de désactivation du service direct au WSC, seront comptés à partir de la date de reprise du service direct.
Toute correspondance doit être envoyée à l’adresse indiquée ci-dessus. Pour plus d’informations, appelez le 22 695 65 75 ou utilisez le formulaire de contact: https://kontaktwsc.mazowieckie.pl/

Le 11 mai 2020, le Département des Étrangères du Bureau de Voïvodie de Mazowieckie reprend le service client direct.

À partir du 11 mai, il sera possible de:
– retirer des cartes de séjour,
– recevoir les décisions,
– combler les lacunes formelles dans les demandes (y compris l’apparence personnelle et la remise des empreintes digitales).
Le point de paiement et la photocopieuse seront fermés.

Les visites des clients auront lieu UNIQUEMENT APRÈS UN RANDEZ VOUS PRISE PAR TÉLÉPHONE OU SMS.
LE BUREAU CONTACTERA LE CLIENT POUR FIXER LA VISITE. Le rendez-vous client commence le 4 mai 2020.
Le rendez-vous via le calendrier en ligne reste suspendu.

Pour des raisons de sécurité, la rentrée dans le bureau de personnes tiers sera interdite – vous ne pourrez pas entrer avec un représentant.

Vous vous demandez quels endroits ont été fermé et quels fonctionnent toujours ? Nous vous encourageons à consulter la liste ci-dessous:

 • Fermés sont : les crèches, les écoles maternelles et les autres établissements scolaires – certains parmi eux donnent les cours en ligne
 • Les centres commerciaux sont fermés jusqu’à nouvel ordre mais tous les magasins d’alimentation, pharmacies, supérettes, banques et blanchisseries qui se trouvent à leur intérieur seront ouverts
 • Les magasins qui vendent des vêtements, bijouterie, cosmétiques, outils et les autres produits et qui se trouvent en dehors des centres commerciaux seront ouverts
 • Les restaurants, bars et cafeterias seront fermés mais les plats à emporter et la livraison à domicile sont toujours autorisés.
 • Les gymnases, piscines, clubs de danse, de fitness, casinos, musées, bibliothèques et cinémas sont fermés
 • Les banques et les sociétés financières restent ouvertes
 • Le transport en commun national (en autobus et en train) fonctionne normalement
 • Le transport aérien et ferroviaire internationale a été suspendu, ainsi que les liaisons aériennes nationales.

Le 31/03/2020 des nouvelles restrictions liées à l’épidémie de SARS-COV-2 ont été annoncés lors du discours du Premier ministre et du Ministre de la Santé. Elles s’appliquent au mouvement, à la collecte et à la conduite d’activités commerciales
1. La limitation du nombre autorisés de clients – changements à partir du 1er avril
– dans les magasins et les points de service: jusqu’à 3 clients par caisse ou point de paiement, qu’ils soient ouverts ou fermés;
– aux marchés: jusqu’à 3 clients par stand;
– bureaux de poste: jusqu’à 2 clients pour 1 fenêtre de poste.
2. La limitation de fonctionnement des magasins et des points de services – changement à partir du 2 avril:
– dans tous les magasins les clients doivent porter des gants jetables;
– de 10h00 à 12h00 seulement les personnes âgées de plus de 65 ans seront servis dans les magasins, les points de service et les pharmacies, à d’autres heures – l’accès ne sera pas limité;
– les magasins de construction à grande échelle seront fermés le week-end.
3. Hôtels et hébergements – changement à partir
– les hôtels et hébergements qui fonctionnent sur une base de location à court terme sont fermés, sauf s’ils hébergent des personnes en quarantaine ou en isolement ou le personnel
– les clients qui séjournent dans ces endroits au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation doivent partir avant le 2 avril 2020, sauf s’ils sont en délégation et utilisent des services d’hébergement dans le cadre de leurs fonctions, des leurs activités commerciales ou agricoles
4. Quarantaine prolongée – changements à partir du 1er avril.
à partir du 1er avril 2020, la quarantaine à domicile couvrira toutes les personnes qui vivent avec la personne mise en quarantaine. Le règlement s’applique aux personnes mises en quarantaine à compter du 1er avril 2020.
5. Suspension de la réhabilitation et fermeture des salons de beauté et de coiffure.
– les salons de coiffure, les salons cosmétiques, de tatouage et de perçage sont fermés. Ces services ne seront également pas disponibles en dehors de ces salons, par exemple à domicile;
– la réhabilitation et les massages dans les établissements publics et privés sont également suspendus. Les exceptions font des situations dans lesquelles la réadaptation est absolument requise par l’état de santé du patient.
6. Il est interdit à des personnes de moins de 18 ans de quitter leur domicile sans la surveillance d’un adulte – changement à partir du 1er avril.
7. Les restrictions concernant les sortis de la maison maintenues – vous ne pouvez pas quitter la maison sauf:
– déplacements pour se rendre au travail, déplacements pour les achats de biens et pour atteindre des services liés au travail;
– faire de choses nécessaires à la vie quotidienne;
– faire du bénévolat pour combattre le SARS-CoV;
– exercer ou participer à l’exercice du culte religieux.
8. Interdiction d’utiliser les espaces verts publics tels que les parcs, les vélos de ville, les boulevards ou les plages – le changement à partir du 1er avril.
– l’interdiction concerne surtout les parcs, les plages, les boulevards, les promenades et les vélos de ville;
– l’interdiction ne s’applique pas aux personnes qui utilisent ces espaces à des fins professionnelles;
– l’interdiction ne s’applique pas à des situations liés au sauvetage de vies et de la santé ou à la prévention de la propagation du SARS-CoV-2.
9. Obligation de garder une distance de 2 mètres entre les piétons dans les lieux publics – à partir du 1er avril. De cette obligation sont exclus:
– parents d’enfants (jusqu’au 13 ans)
– les personnes handicapées ou incapable de se déplacer de manière autonome et leurs tuteurs.
10. Les représentations et les rassemblements sont toujours interdits.
11. Les cérémonies religieuses qui ont lieu au même endroit et à la même heure peuvent être suivies par:
– du 1 au 11 avril : 5 personnes sans compter les personnes qui mènent la cérémonie
– à partir de 12 avril : 50 personnes en comptant les personnes qui mènent la cérémonie.
12. Le travail des bureaux à distance est maintenu. L’exception peut concerner seulement les activités dans lesquelles le travail à distance ne garantit pas la possibilité d’exercer leurs fonctions clés.
13. Les restrictions sur les transports privés et publics – changements à partir du 2 avril.
pour tous les véhicules de plus de 9 sièges on introduit la règle «autant de passagers que la moitié du nombre de sièges dans le véhicule».
14. L’obligation de l’employeur de prévoir des mesures de sécurité supplémentaires sur le lieu de travail – changement à partir de 2 avril:
– la distance entre les postes de travail individuels dois avoir au moins 1,5 mètre;
– les employés devraient avoir accès à des gants jetables ou à des liquides désinfectants.
Sources:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne-kroki?fbclid=IwAR2CQ7cYNtQaRDNiBqRp_Bc5UuBXsys5tFIqBUbbUTgsPVcr6WfKfT7uaTM
http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/DZU/2020/67/566.pdf?fbclid=IwAR1HxlSGC-OaDawfEt1ivzi3LcnaotxtoJMhVVpJT2RJqvyCRTq-jHf-cvQ#zoom=90

Malheureusement, l’épidémie de coronavirus continue. Par conséquent, les restrictions introduites précédemment s’appliquent toujours. De nouvelles dispositions ont également été introduites.
1. La couverture de la bouche et du nez est obligatoire à partir du 16 avril
À partir du jeudi 16 avril 2020, la bouche et le nez devraient être couverts dans les lieux publics. Tout le monde dans un lieu public devra porter un masque, une écharpe ou un mouchoir qui couvre à la fois la bouche et le nez. L’obligation s’applique à tous ceux qui sont dans la rue, dans les bureaux, les magasins, les points de service et les lieux de travail.
2. Examens scolaires – au plus tôt en juin
Le bac et l’examen à la fin de l’école primaire seront reportés. Ils auront lieu au plus tôt en juin. La date exacte sera annoncée au plus tard 3 semaines avant la date de l’examen.
3. Restrictions annulées ou changées à partir du 19 avril 2020:
– à partir du 20 avril on peut se déplacer à des fins récréatives;
– à partir du 20 avril les mineurs âgés de 13 ans et plus peuvent déjà se rendre dans la rue sans surveillance d’un adulte ;
– restrictions sur les événements religieux – pendant des événements religieux il doit y avoir au moins 15 m2 d’espace pour 1 personne
– à partir de 20 avril on peut déjà entrer dans les parcs, les forêts, les plages, les boulevards, les promenades dans des fins récréatives et d’utiliser les vélos de ville;
– restrictions sur le nombre de personnes dans les magasins et les points de service – à partir du 20 avril dans les magasins d’une superficie de 100 m2 le nombre des personnes qui peuvent entrer doit être maximum 4 fois plus grand que le nombre de caisses ou des points de paiement. Dans les plus grands magasins, il doit y avoir au moins 15 m2 d’espace pour 1 personne.
– restrictions aux activités des institutions culturelles (dans les cinémas, les théâtres, etc.).
4. Restrictions prorogées jusqu’au 26 avril 2020:
– fermeture des écoles, collèges, jardins d’enfants et crèches;
– fermeture du trafic aérien de passagers;
– fermeture du trafic ferroviaire international.
5. Restrictions prorogées jusqu’au 3 mai 2020:
– fermeture des frontières (le droit de franchir la frontière polonaise est toujours accordé, entre autres, aux citoyens polonais, aux étrangers qui sont des conjoints ou des enfants de citoyens polonais, aux personnes qui ont le droit de séjour permanent ou temporaire en Pologne ou un permis de travail – la liste complète des exclusions peut être trouvée ici :
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
– mise en quarantaine obligatoire pour toutes les personnes franchissant la frontière avec la Pologne.
6. Des restrictions sur l’organisation d’événements et de rassemblements de masse s’appliquent jusqu’à nouvel ordre.

Source: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zasady-na-dluzej
https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowa-normalnosc-etapy

Le lundi 4 mai 2020, les restrictions sur les activités commerciales, les crèches, les jardins d’enfants et les institutions culturelles seront levées. Cependant, il vaut toujours la peine – si possible – de limiter les réunions, d’éviter les grands groupes de personnes et de maintenir des précautions strictes pour les personnes à risque, par exemple les personnes âgées ou les malades chroniques. Le nombre de cas en Pologne continue d’augmenter et les recherches scientifiques confirment que le nouveau coronavirus est également une menace sérieuse pour les jeunes et les personnes en bonne santé. Malgré la levée de certaines restrictions, la lutte contre le virus se poursuit.

1. Activité économique
Les centres commerciaux et les magasins de grande surface (plus de 2000 m2) pourront fonctionner avec des restrictions: la limite de personnes, ainsi que la fermeture des clubs sportifs, des aires de restauration et des espaces récréatifs (par exemple des terrains de jeux). Dans ces endroits, il doit y avoir au moins 15 m2 d’espace par personne, ce qui ne comprend pas la zone du couloir. Plus d’informations (en polonais):
https://www.gov.pl/web/rozwoj/centra-handlowe.

Les services d’hôtel et d’hébergement peuvent être fournis sous réserve de règles de sécurité spécifiques. L’activité des restaurants de l’hôtel et des espaces de loisirs est limitée. Les gymnases, salles de réunion et piscines restent fermés. Plus d’informations (en polonais): https://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe.

Les magasins de meubles et de construction à grande échelle peuvent déjà être ouverts le week-end. Plus d’informations (en polonais):
https://www.gov.pl/web/rozwoj/sklepy-meblowe-i-budowlane.

2. Institutions culturelles
Les bibliothèques, musées, archives et autres institutions culturelles pourront s’ouvrir progressivement, à condition de respecter les principes de précaution. Plus d’informations (en polonais):
https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki

3. Réadaptation thérapeutique
Les malades et les personnes souffrant de douleur pourront bénéficier d’une rééducation thérapeutique à partir du 4 mai. Attention, les salons de massage sont toujours fermés! Plus d’informations (en polonais):
https://www.gov.pl/web/rozwoj/rehabilitacja

4. Crèches et maternelles
A partir du mercredi 6 mai, les autorités qui gèrent les crèches et les maternelles pourront les ouvrir conformément aux règles de sécurité appropriées. Cependant, en raison de la situation épidémiologique, l’autorité compétente peut limiter le nombre d’enfants pris en charge dans les crèches ou les jardins d’enfants. De plus, la collectivité locale peut décider de maintenir la fermeture de toutes les crèches et jardins d’enfants sur son territoire en raison de la situation épidémiologique. Par conséquent, les parents doivent contacter les lieux de garde pour savoir s’ils seront ouverts.
Plus d’informations (en polonais):
https://www.gov.pl/web/rodzina/secenstwo-przede-wszystkim-wytyczne-dla-instytucji-opieki-nad-dziecmi-do-lat-3

5. Règles qui s’appliquent toujours:
Restez à 2 mètres des autres dans les espaces publics.
Obligatoirement se couvrir le nez et la bouche dans les lieux publics.
Travaillez et apprenez à distance si possible.
Respectez strictement les règles sanitaires dans les lieux de rassemblement (désinfection et maintien d’une distance adéquate).
Quarantaine et isolement pour les personnes infectées ou potentiellement infectées.

Source: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejny-etap

Le gouvernement lève de nouvelles restrictions.

18 MAI – OUVERTURE DES SALONS DE BEAUTÉ ET DES SALONS DES COIFFURE
Recommandations:
l’obligation pour le personnel et les clients de porter des masques, des lunettes de protection ou des casques (chez le coiffeur et si la procédure le permet – dans les salons de beauté);
utiliser des serviettes jetables dans la mesure du possible;
rendez-vous par téléphone ou en ligne. Attention! Le client ne peut pas attendre le service dans la salle d’attente.

18 MAI – OUVERTURE DES RESTAURANTS, CAFÉS, BARS ET ESPACES GASTRONOMIQUES DANS LES CENTRES COMMERCIAUX
IMPORTANT! Le client peut manger un repas à l’intérieur ou dans le jardin du restaurant.
Recommandations:
– la limite de personnes dans les locaux (il doit y avoir au moins 4 m2 d’espace par personne);
– désinfection des tables après chaque client;
– 2 m de distance entre les tables ;
– maintenir une distance de 1,5 m des invités assis à des tables séparées;
– porter des masques et des gants par les chefs de cuisine et le personnel de restauration. IMPORTANT! Les clients du restaurant peuvent retirer leur masque s’ils sont déjà assis à la table.

CHANGEMENTS DANS LE FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT
À partir du 18 mai, on peut organiser des cours pratiques dans les écoles postsecondaires, ainsi que des cours thérapeutico-éducatifs, ainsi qu’un soutien au développement précoce et une thérapie spécialisée. Des foyer de jeunes, des centres sportifs et des centres pour les jeunes de quartier seront également ouverts.
À partir du 25 mai, il sera possible d’organiser des cours d’éducation dans les classes 1 à 3 de l’école primaire (ces classes peuvent être combinées avec des classes didactiques; le directeur décidera s’il s’agira d’un enseignement sur place ou à distance) il sera également possible d’organiser des dans les écoles des consultations avec les enseignants pour les diplômés du secondaire et pour les élèves de la 8ème classe.
À partir du 1er juin, dans les écoles seront introduites des consultations avec des enseignants pour les autres élèves sur toutes les matières.
IMPORTANT! L’allocation de garde pour les parents d’enfants de moins de 8 ans sera prolongée.
IMPORTANT! À partir du 17 mai, les enfants de moins de 13 ans peuvent quitter le domicile sans la surveillance d’un adulte.

CÉLÉBRATIONS RELIGIEUSES
À partir du dimanche 17 mai, lors d’une messe ou autre rite, il doit y avoir 10 m2 d’espace par participant (au lieu de 15 m2).

SPORT
Le 18 mai on a augmenté les limites des personnes qui peuvent faire de l’exercice dans les espaces sportives de plein air: dans les stades, les terrains de sport, les sautoirs, les pistes de sports, les „Orlik”, les parcs de skate – il peut y avoir un maximum de 14 personnes (+ 2 entraîneurs);
sur des terrains de football grand format ouverts – peuvent y avoir jusqu’à 22 personnes (+ 4 entraîneurs).
À partir du 18 mai, il est possible d’organiser des cours dans des espaces fermées – salles de sport et halles de sport. Là, il peut pratiquer simultanément:
– 12 personnes + 1 entraîneurs (dans des bâtiments jusqu’à 300 m2),
– 16 personnes + 2 entraîneurs (dans des locaux de 301 à 800 m2),
– 24 personnes + 2 entraîneurs (dans des locaux de 801 à 1000 m2),
– 32 personnes + 3 entraîneurs (dans des locaux de plus de 1000 m2).
IMPORTANT! Dans les espaces fermés, vous ne pouvez pas utiliser le vestiaire ou les sanitaires (sauf les toilettes). Il faut désinfecter les appareils après chaque cours.

CULTURE
À partir du 18 mai, il est possible, entre autres:
– l’activité des cinémas en plein air (y compris les cinémas automobiles),
– reprise des travaux sur les plateaux de tournage,
– reprise des enregistrements phonographiques et audiovisuels dans les institutions culturelles,
– cours individuels dans les écoles d’art,
– reprise des répétitions et des exercices.

LES UNIVERSITÉS
Le 25 mai, il est prévu de rétablir dans les universités la possibilité d’organiser:
– des cours didactiques (pour les étudiants de dernière année, doctorants),
– des classes qui ne peuvent pas être implémentées à distance.

CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES PROLONGÉS JUSQU’AU 12 JUIN
Les contrôles aux frontières intérieures avec l’Allemagne, la Lituanie, la République tchèque et la Slovaquie ont été prolongés jusqu’au 12 juin 2020. Comme précédemment, il sera possible de franchir qu’aux endroits désignés. Les contrôles se poursuivront également dans les ports maritimes et les aéroports.

LES PRINCIPES DE BASE SONT TOUJOURS APPLICABLES
Que devez-vous garder à l’esprit en particulier?
Gardez le distance de 2 mètres dans les espaces publics.
Couvrez-vous obligatoirement le nez et la bouche dans les espaces publics.
Travaillez à distance si c’est possible.
Restez à la maison si vous le pouvez.
Respectez strictement les règles sanitaires dans les endroits où il y a beaucoup de monde. Surtout dans les restaurants, chez le coiffeur ou l’esthéticienne.

La source:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/znosimy-kolejne-ograniczenia–18-maja-pojdziesz-do-fryzjera-kosmetyczki-i-restauracji

En raison du nombre croissant d’infections à coronavirus, le 10 octobre, toute la Pologne a éte couverte par le soi-disant zone jaune, et de plus en plus de municipalités sont marquées comme zone rouge. Le gouvernement a également mis à jour les restrictions applicables dans les deux zones. Les voici:

CONGRÈS ET MARCHÉS

Zone jaune

– permis, à condition que les participants se couvrent la bouche et le nez;

– 1 personne sur 4 m2 – alors il n’y a pas de limite de 150 personnes;

– si en plein air, on ne peut pas mettre à disposition plus de la moitié des places;

Zone rouge – interdite

ÉVÉNEMENTS CULTURELS

Zone jaune

– dans des salles ou dans des installations sportives en plein air – on peut mettre à disposition du public tous les 2 places ou à 1,5 m d’intervalle, occupant jusqu’à 25% des places du public, nez et bouche couverts;

– dans un espace ouvert – le nombre de spectateurs et de participants en même temps ne doit pas dépasser 100 personnes ou une distance de 1,5 m entre personnes doit être respecté, nez et bouche couverts;

Zone rouge

– dans les salles ou dans les installations sportives de plein air – tous les 4 sièges accessibles au public ou à 1,5 m l’un de l’autre, jusqu’à max 25% des places du public occupées, nez et bouche couverts

– dans un espace ouvert – le nombre de spectateurs et de participants en même temps ne doit pas dépasser 100 personnes ou une distance de 1,5 m entre personnes doit être respecté, nez et bouche couverts;

LA GASTRONOMIE

Zone jaune – le nez et la bouche couvert pendant le passage jusqu’au table, 1 personne sur 4 m2

Zone rouge – les locaux peuvent être ouverts de 6 à 22.

HÔTELS

Zones jaunes et rouges

– activités autorisées, hors clubs et discothèques

– les règles pour les congrès, les piscines, les gymnases, la gastronomie et les activités culturelles (si prévues dans un hôtel) s’appliquent

AQUAPARKS ET PISCINES

Zones jaunes et rouges – 75% de l’établissement peut etre occuppé

PARCS D’ATTRACTIONS

Zone jaune – 1 personne sur 10 m2

Zone rouge – interdite

CINÉMA

Zones jaunes et rouges – 25% des places, 1,5 m de distance, les spectateurs se couvrent la bouche et le nez

RÉUNIONS

Zones jaunes et rouges – max 150 personnes, espacées de 1,5 m, les participants se couvrent la bouche et le nez, la distance entre les réunions ne doit pas être inférieure à 100 m

DES ÉGLISES

Zone jaune

– à l’intérieur de l’église est obligatoire de se couvrir le nez et la bouche, en dehors de l’église est obligatoire de se couvrir le nez et la bouche ou garder une distance de 1,5 m

Zone rouge – 50% du bâtiment (site religieux) peut être occuppé

MARIAGES, COMMUNIONS, CONSOLATIONS ET AUTRES CÉLÉBRATIONS ET ÉVÉNEMENTS DE FAMILLE

Zone jaune

– jusqu’au 16 octobre 2020 max.100 personnes; à partir du 17/10/2020 – max 75 personnes, plus le personnel de service

– il faut couvrir la bouche et le nez jusqu’à ce que vous soyez à l’endroit où vous mangez / buvez

Zone rouge – max 50 personnes, plus le personnel de service

TRANSPORT PUBLIC

Zone jaune

– vous pouvez transporter jusqu’à 100% du nombre de places assis ou 50% du nombre total de tous les places assis et les places debout, tout en laissant au moins 50% des places assis libres;

– obligation de se couvrir la bouche et le nez;

Zone rouge – 50% du nombre de places assis ou 30% du nombre total de places assis et de places debout, tout en laissant au moins 50% des sièges vacants.

MASQUES

Zones jaunes et rouges

– obligation de porter des masques:

1) dans les transports publics

2) dans des endroits généralement accessibles, notamment:

– sur les routes et places, dans les cimetières, les promenades, les boulevards, les parkings de véhicules, les parkings forestiers,

– sur la propriété partagée,

– dans les lieux de travail et les bâtiments d’utilité publique

– dans les établissements commerciaux ou de services, les établissements commerciaux ou de services et sur les marchés (étals);

3) pendant l’exercice du culte religieux, au cimetière.

COMMERCE

Zones jaunes et rouges – les clients doivent porter des gants jetables ou utiliser des désinfectants pour les mains

CLUBS DE NUIT, DISCOS ET AUTRES LIEUX DISPONIBLES POUR DANSE (le soi-disant piste de danse libre)

Zones jaunes et rouges – interdites

MAGASINS DE COSMÉTIQUES, DE COIFFURE ET DE TATOUAGES

Zones jaunes et rouges – un seul client pris en charge (si nécessaire – avec une personne d’assistance) est au lieu de service

GYMS ET CLUBS DE FITNESS

Zone jaune – 1 personne par 7 m2, distance minimale de 1,5 m

Zone rouge – 1 personne par 10 m2, distance minimale de 1,5 m

TRANSPORT AÉRIEN

Zones jaunes et rouges

– obligation: fournir des désinfectants pour les mains à bord;

– désinfecter l’avion une fois par jour (et après chaque vol avec une personne malade ou suspectée, et avant et après un vol avec des passagers d’une durée de plus de 6 heures;

– lors du passage de la frontière – les formulaires de carte de localisation du voyageur à des fins de santé;

Source:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow

L’autorité de transport public (ZTM) informe de la possibilité de suspendre la carte de bus pour les passagers qui ont renoncé à utiliser les transports en commun.
La déclaration peut être déposée sur le site web : https://zawieswkm.wtp.waw.pl/ (il suffit d’y introduire le numéro de votre carte et de cliquer sur le bouton bleu).
Le passager ne sera pas remboursé, il pourra cependant, après avoir consulté un point de service aux passagers (Punkt Obsługi Klienta, POP), reporter la période d’utilisation de sa carte à une date ultérieure. Ce report (temps supplémentaire) sera effectif le jour même du dépôt de la déclaration en ligne.

LA MOITIÉ DES POINTS DE SERVICE AUX PASSAGERS SERA FERMÉE
Depuis le 17 mars et jusqu’à nouvel ordre, les points de service aux passagers (POP) ont des heures d’ouverture différentes ou bien sont fermés. Vous pouvez vérifier quels POP sont fermés ici : https://www.wtp.waw.pl/newsy/2020/03/13/zamyknieta-polowa-pop/ ZTM rappelle que différentes questions peuvent être réglées sans avoir recours aux POP. Les tickets peuvent être achetés par l’intermédiaire des applications telles que SkyCash, jakdojade.pl, mPay, Mint Mobile et zbiletem.pl
La Carte Ville de Varsovie peut être personnalisée par le biais d’une demande en ligne : https://www.wtp.waw.pl/en/warsaw-city-card/application-for-a-warsaw-city-card/
Pour la recevoir, il faudra vous présenter dans un des POP. Les cartes peuvent par contre être rechargées dans tous les distributeurs de tickets. Il est également possible d’y prolonger les e-hologrammes, sur la présentation desquels il est possible de bénéficier de diverses réductions.
Les demandes et les réclamations peuvent être également déposées en ligne, à condition qu’elles ne nécessitent pas une présentation de la carte ou du billet.

PAS NÉCESSAIRE D’APPUYER LE BOUTON « STOP »
Depuis le 17 mars tous les arrêts de bus « à la demande » fonctionnent comme des arrêts ordinaires. Tous les bus journaliers et nocturnes s’arrêtent à chaque arrêt desservi par la ligne.

CHANGEMENTS DANS LA COMMUNICATION A PARTIR DU 16 MARS
A partir du 16 mars, à cause de la suspension des activités scolaires, les lignes 304, 323, 332, 379 ont été arrêtées, et la ligne 114 ne fait plus les trajets supplémentaires entre les stations Metro Młociny – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Les autobus des lignes qui ont des trajets supplémentaires pour les jours d’école fonctionnent normalement.

À partir du 16 mars, tous les établissements scolaires seront COMPLÉTEMENT fermés. Les écoliers ne doivent donc pas aller aux écoles maternelles, primaires ou aux crèches, qu’elles soient publiques ou privées. C’est une mesure de prévention ayant pour but de réduire la propagation du coronavirus.
Les parents des enfants de moins de 8 ans peuvent compter sur l’allocation familiale spéciale (80% du montant de base de l’allocation), accordée dans le cas de la fermeture imprévue d’une crèche, d’une école maternelle ou d’un club pour enfants. L’allocation est octroyée pour une période de 14 jours et ce, indépendamment de la période de 60 jours prévue pour la garde d’un enfant malade de moins de 14 ans.
Cette allocation supplémentaire est accordée du 12 au 25 mars, période de fermeture des établissements scolaires en relation avec COVID-19. L’allocation est octroyée selon la déclaration de l’employé, c’est-à-dire, pour la période entière, y compris les jours de congé / fériés, ou bien les jours ouvrables, s’ils sont indiqués dans la déclaration.
Pour recevoir les allocations, vous devez déposer une déclaration à votre employeur. Un exemple de déclaration est disponible ici: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/komu-przysluguje-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-czas-opieki-nad-dzieckiem-w-zwiazku-z-zamknieciem-z-powodu-covid-19-zlobka-klubu-dzieciecego-przedszkola-szkoly-/2537033 Les personnes exerçant une activité commerciale déposent une déclaration à ZUS (Administration Polonaise d’Assurance Sociale)
Cette loi spéciale permet aux employeurs de proposer à leurs salariés une période de télétravail. Le télétravail est rémunéré au même taux ; les modalités devraient être convenues entre l’employeur et l’employé.
Sources: www.gov.pl, www.zus.pl

Le conseil municipal de Vvarsovie informe des changements dans les règles concernant l’inscription en maternelle et à l’école primaire suite à la pandémie de coronavirus en Pologne.
Les demandes sont acceptées jusqu’au 20 mars. Les parents peuvent les déposer de deux façons :
– Soit envoyer un scan de la demande et des documents supplémentaires par email à l’adresse de l’établissement choisi. Les adresses électroniques et les numéros de téléphone des établissements scolaires se trouvent sur leurs sites web ou bien sur le site du Centre de l’Éducation www.edukacja.warszawa.pl dans l’onglet ‘Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publliczne’ dans le fichier Excel.
– Soit déposer les documents en papier à l’établissement. Les mesures sanitaires appropriées y sont appliquées : le désinfectant pour les mains, le contact limité avec les fonctionnaires, la distance de 1,5m au minimum entre les personnes dans le bâtiment. Les consultations ne sont accordées que par téléphone ou par email.

S’il n’est pas possible de recevoir un certificat du lieu de travail, les établissements accepteront les déclarations des parents concernant la remise ultérieure de documents.

En raison de l’épidémie de virus Covid-19, les crèches, les jardins d’enfants et les écoles primaires et secondaires seront fermés à partir du 16 mars. Les enseignants enverront du matériel didactique pour un travail individuel.

Mise à jour:
Les parents qui n’ont pas enregistré leurs demandes dans le système ou ceux qui ne les ont pas envoyées à l’école maternelle / à l’école de leur premier choix dans le dernier délai, peuvent le faire jusqu’au 23 avril.
La date limite pour combler des lacunes éventuelles dans les demandes déjà déposées a été prorogée également jusqu’au 23 avril.
Les documents peuvent être envoyés à l’adresse électronique de l’établissement. IL N’EST PAS NÉCESSAIRE de les fournir personnellement.
Les parents qui ont déjà déposé leurs déclarations NE DOIVENT PAS les déposer de nouveau.
Source : https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/22156_przedluzenie-rekrutacji-do-przedszkoli-oddzialow

Entre le 12 mars et le 10 avril  2020 en Pologne entière les cours universitaires, tels que conférences et séminaires, sont suspendus. Cela concerne les deux cycles des études (licence / master), les études en un cycle, de troisième cycle, les cours et formations donnés dans une université et aussi dans le cadre des écoles et des études doctorales. Il est cependant important de suivre les décisions des établissements individuellement parce que ce sont leurs recteurs et présidents qui décident de la période de pause et des autres mesures de précaution. Par exemple, l’université a mis en place les restrictions suivantes :

 • Annulation jusqu’au 14 avril 2020 des cours et des conférences pour les étudiants, auditeurs, sauf pour la formation en ligne,
 • Annulation jusqu’au 30 avril 2020 des événements à caractère ouvert (conférences, colloques, événements culturels et autres),
 • Suspension jusqu’au 30 avril 2020 des voyages d’affaires à l’étranger et de la participation aux conférences dans le pays.

Suivez les informations sur les sites web de votre université. Visitez aussi les sites des bibliothèques, salles de gym, d’exposition ou de théâtre appartenant à l’université. Par exemple la bibliothèque de l’Université de Varsovie sera fermée jusqu’au 14 avril. Les délais de retours des livres sont automatiquement prolongés jusqu’au 18 avril et la période du 11 mars au 14 avril ne sera pas prise en compte dans le calcul des pénalités de retard du retour des livres.

L’activité scientifique n’a pas été suspendue. Par contre, plusieurs instituts scientifiques ont décidé d’avoir des réunions et de mener l’activité administrative à distance (par téléphone ou en ligne). Les étudiants et les professeurs universitaires pourront aussi profiter de la plateforme d’e-learning Navoica. Plus d’informations sur le site: www.navoica.pl et par mail à l’adresse suivante: [email protected]

Actuellement, les règles et l’agenda des inscriptions aux universités n’a pas changé.

Le projet de loi portant sur le « bouclier anticrise » prévoit une prolongation du séjour légal en Pologne pour les étrangers et les étrangères (article 15x). La solution comprend les situations suivantes:

1. Les personnes avec un permis de séjour temporaire:
a. Si le délai du dépôt de la demande de permis de séjour prend fin durant la période allant de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire (14-19 mars) ou bien de l’état d’épidémie (à partir du 20 mars 2020), ce délai est prolongé jusqu’au 30e jour après l’annulation de l’état d’urgence sanitaire ou d’urgence d’épidémie.
b. Si le délai de séjour légal expire durant la période allant de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire (14-19 mars) ou bien de l’état d’épidémie (à partir du 20 mars 2020), ce délai est prolongé jusqu’au 30e jour après l’annulation de l’état d’urgence sanitaire ou d’urgence d’épidémie.

2. Les personnes séjournant en Pologne sur la base d’un visa national ou d’un visa Schengen:
a. Si le visa expire durant la période allant de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire (14-19 mars) ou bien de l’état d’épidémie (à partir du 20 mars 2020), sa validité est prolongée jusqu’au 30e jour après l’annulation de l’état d’urgence sanitaire ou d’urgence d’épidémie.
Si elles veulent déposer une déclaration de prolongation d’un visa (art. 85 paragraphe 1 de la loi sur les étrangers):
b. Si le visa expire durant la période allant de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire (14-19 mars) ou bien de l’état d’épidémie (à partir du 20 mars 2020), le délai pour le dépôt de la demande de prolongation du visa est prolongée jusqu’au 30e jour après l’annulation de l’état d’urgence sanitaire ou d’urgence d’épidémie.

3. Exemption de visa
Si la date de dépôt de la demande de prolongation de séjour (article 300 paragraphe 2 de la loi sur les étrangers) prend fin durant la période allant de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire (14-19 mars) ou bien de l’état d’épidémie (à partir du 20 mars 2020), ce délai est prolongé jusqu’au 30e jour après avoir l’annulation de l’état d’urgence sanitaire ou d’urgence d’épidémie. Attention! S’applique uniquement aux citoyens du Brésil, d’Argentine, du Chili, du Honduras, du Costa Rica, du Nicaragua, de Singapour et de l’Uruguay.

4. Les personnes avec un permis de séjour temporaire aux fins du travail exercé dans le cadre d’un transfert à l’intérieur d’un entreprise et dans le cadre de la mobilité de longue durée d’un cadre supérieur, d’un spécialiste ou d’un stagiaire, également dans le cadre d’un transfert à l’intérieur d’un entreprise (art. 139l et art. 139t de la loi sur les étrangers):
Si le délai du dépôt de la demande de permis de séjour temporaire prend fin durant la période allant de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire (14-19 mars) ou bien de l’état d’épidémie (à partir du 20 mars 2020), ce délai est prolongé jusqu’au 30e jour après l’annulation de l’état d’urgence sanitaire ou d’urgence d’épidémie.

5. Dépôt de la demande de séjour permanent ou de séjour de résident de longue durée UE (article 202 paragraphe 1 de la loi sur les étrangers)
Si la date de dépôt de la demande de prolongation de séjour (article 300 paragraphe 2 de la loi sur les étrangers) prend fin pendant l’état d’urgence sanitaire (14-19 mars) ou bien pendant l’état d’épidémie (à partir du 20 mars 2020), ce délai est prolongé jusqu’au 30e jour après l’annulation de l’état d’urgence sanitaire ou d’urgence d’épidémie.

ACTUALISATION 8.04.2020

Le gouvernement polonais prevoit un amendement de la loi soi-disant « bouclier anticrise ». Dans le projet du 7 avril une nouvelle solution concernante la prolongation du séjour légal des etrangers en Pologne a ete prevue. Selon le projet propose, les personnes ayant sejournees legalement en Pologne au plus tard le jour d’introduction de l’etat d’epidemie (le 14 mars 2020) sur la base de:
– visa Shengen
– visa issus/delivre par l’un d’autres pays de l’espace Shengen (y compris le – visa de long sejour autorisant le sejour pour la periode depassant 90 jours)
– le document de sejour issus/delivre par l’un d’autres pays de l’espace Shengen
– le visa de long sejour issus/delivre par l’un d’autres pays de l’Union Europeenne ne pas etant le pays de l’esace Shengen, si selon le droit europeen ce visa authorise le sejour en Pologne
– ou dans le cadre du deplacement exempte de visa (pl. ruch bezwizowy),
aurrons le droit de sejourner legalement en Pologne a partir du jour qui suit le dernier jour du sejour legal qui deduit des susmentiones visas, documents ou le deplacement exemptee de visas, jusqu’a la fin de 30e jour après l’annulation de l’état de l’alert epidemique ou d’epidemie, (celui qui sera entroduit comme dernier).

Le prolongation de la legalite de sejour va s’effectuer authomatiquement – aucun demande formelle n’est pas exigee.

En cas de doute, nous vous encourageons à consulter un avocat et à lire le texte de la loi : https://bit.ly/covid-proj

La source: https://udsc.gov.pl/epidemia-koronawirusa-kolejne-rozwiazania-dedykowane-cudzoziemcom/

Le projet de loi portant sur le « bouclier anticrise » prévoit pour les étrangers et les étrangères une prolongation du permis de travail et des déclarations d’intention d’embaucher un travailleur étranger (article 15zzq).
Permis de travail / permis de travail saisonnier:
Si le permis expire durant la période allant de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire (14-19 mars) ou bien de l’état d’épidémie (à partir du 20 mars 2020), sa validité est prolongée jusqu’au 30e jour après l’annulation du dernier l’état d’urgence.
La demande de prolongation du permis de séjour doit être déposée par l’employeur au plus tard le dernier jour de la validité du permis prolongé avant.

Déclaration d’intention d’embaucher un étranger:
Si la période du travail dans la déclaration expire durant la période allant de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire (14-19 mars) ou bien de l’état d’épidémie (à partir du 20 mars 2020), l’étranger peut continuer à exercer le travail défini dans la déclaration jusqu’au 30e jour après l’annulation du dernier l’état d’urgence.
La période de travail supplémentaire N’EST PAS inclue dans la période de 6 mois pendant 12 mois suivants au cours desquels un étranger peut travailler en Pologne sur la base de la déclaration (selon art. 87 par. 3 et art. 88z par. 2 point 3 de la loi sur la promotion de l’emploi et sur les institutions du marché de travail).
En cas de doute, nous vous encourageons à consulter un avocat et à lire le texte de la loi : https://bit.ly/covid-proj-2

Les personnes ayant travaillé légalement en Pologne en 2019 (sur la base d’un contrat de travail, d’un contrat de mandat, d’un contrat pour travaux spécifiques) doivent cette année faire une déclaration de revenus pour l’année précédente (PIT-37). En raison de la situation d’urgence COVID-19 le délai de règlement avec l’administration fiscale a été prolongé jusqu’au 1er juin 2020. Toutefois, si jusqu’au 30 avril, le contribuable n’apporte aucune modification au règlement PIT-37 préparé par l’administration fiscale sur le portail www.podatki.gov.pl, PIT-37 sera soumis avec cette date automatiquement. C’est la raison pour laquelle il vaut la peine de faire la déclaration par soi-même avant le 30 avril 2020, surtout lorsque les contribuables ont droit à un rabais.
Depuis l’année
dernière, la déclaration de revenus PIT-37 a été préparée par les services
fiscaux. Chacun peut vérifier, compléter, corriger ou confirmer sa déclaration sur le portail www.podatki.gov.pl.
Le portail est disponible uniquement en polonais.
Si vous avez besoin d’aide pour vérifier votre déclaration de revenus ou si vous souhaitez remplir une déclaration PIT-37, envoyez un e-mail à [email protected], dans le titre de l’e-mail écrivez PIT-37 et fournissez-nous les détails suivants:
1. Déclarations PIT-11 de tous les employeurs pour 2019 (scan)
2. Déclaration PIT-37 pour 2018: nécessaire pour envoyer en ligne la déclaration PIT-37 pour 2019 ou pour vérifier la déclaration préparée par l’administration fiscale (scan)
3. En cas de règlement avec le conjoint/conjointe, fournir les coordonnées du conjoint/conjointe et les joindre au PIT-11 (scan) ou envoyer des informations sur le manque d’emploi du conjoint / conjointe.
4. En cas de règlement d’un parent seul, veuillez nous fournir ces informations dans l’e-mail
5. Dans le cas du droit à un rabais pro-familiale (pour les enfants), veuillez fournir:
a. Si les enfants ont le numéro PESEL – prénoms et noms des enfants et numéros PESEL
b. Si les enfants n’ont pas de numéro PESEL – prénoms et noms des enfants et dates de naissance

 

ქართული

ძვირფასო კლიენტებო,

ჩვენ ვზრუნავთ თქვენი უსაფრთხოების შესახებ და ჩვენ მოგაწვდით ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კორონა ვირუსთან დაკავშირებით თქვენს ენაზე.

COVID-19 დაავადების კურსი შეიძლება ძალიან განსხვავებული იყოს – საერთო ციებიდან დაწყებული სერიოზულ ფილტვების ინფექციამდე, რაც იწვევს მწვავე რესპირატორული უკმარისობას.

ინფიცირება

ეს დაავადება ჰაერწვეთთოვანი გზით შედის ადამიანის სხეულში: პირის ღრუს, ცხვირის ან თვალების მეშვეობით. თუ ვინმემ თქვენს ფეხსაცმელზე დაახველა, ვირუსი მასზე დარჩება. ვირუსი არ მიდის! ის თქვენს სხეულში მოხვდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ შეეხებით ფეხსაცმელს, შემდეგ კი იგივე საშუალებით შეეხებით თქვენს სახეს. ე.ი. შეგიძლიათ ის სახლში მოიტანოთ თქვენი ტანსაცმელით ან ჩანთით,, მაგრამ სანამ არ შეეხებით ინფიცირებულ ადგილს, შემდეგ კი სახეს, არ დაინფიცირდებით.

ყველაზე ადვილად ვირუსი გადადის ხელზე. რადგან ხელით ვეხებით ერთმანეთს და შემდეგ სახეს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ხშირათ დაიბანოთ ხელები ( 30 წამის განმავლობაში)
COVID-19-ი გადამდებია ორი გზით:
-14 დღის განამვლობაში ადამიანი ვირსუსი მატერებელია, ისე, რომ შეიძელბა არც კი გამოვლინდეს რაიმე ნიშნები, ამ დროს ის აინფიცირებს სხვებს, ვისთანაც აქვს შეხება.
-თუ დაავადება მიმდინარეობს ზომიერი ფორმით, მაგალითად ბავშვებში, მაშინ პაციენტი აინფიცირებს სხვებს, რადგან მან არ იცის, რომ ინფიცირებულია.

პრევენცია/დაცვა
ქვეთ ჩამოთვლისი რამოდენიმე წესი რომლის დაცვის შემთხვევაში თვიდან აირიდებთ ვირუს:
-დარჩით სახში;
-შეზღუდეთ კონტაქტი ადამიანებთან, მათთან ვისთნაც არ ცხოვორბთ (არ შეხვდეთ ნაცნობებს, მეგობრებს, მეზობლებს). დაკეტილია სკოლები. ბავსვებიც არ გაუშვათ სახლიდან მეგობრებთან შესახვედრათ;
-შეეცადეთ არ გახვიდეთ სასეირნოდ-გადით მხოლდო მაღაზიაში და ნაგვის გადასაყრელად;
-არ გახვიდეთ გარეთ პატარა ბავშვით, რომელსაც არ შესწევს ძალა თავსი შეიკავოს ქუჩაში სხვადასხვა ნივთბის შეხებისაგან;
-ქუჩაში ადამიანთან სხვედრისას დაიკავეთ 2 მეტრის დისტანცია;
-რეგულარულად დაიბანეთ ხელები (30 წამი დაბანის პროცეში);
-მისალმებისას არ ვარტმევთ ხელს და არ ვკოცნით ლოყაზე;
-რამდენადაც სსაძლებელი იქნება, ქუჩაში შეცადეთ არ შეეხოთ არაფერს.
-დეზინფექცისი დროს გამოიყენეთ არა ნაკლებ 60% ეთილის სპირტი. თუ ყიდულობთ ანტიბაქტერიულ გელს ყოველტვის შეამოწმეთ მისი პროცენტობა;

შეგახსენებთ, რომ დიაგნოსტიკა და მკურნალობა COVID-19-ს უფასოა. არ აქვს მნიშვნელობა თქვენს წარმომავლობას, ქვეყანას, მოქალაქეობას, იმ შემთხვეაშიც, კი თუ არ გაქვთ სადაზღვეო პაკეტი.

იმყოფებით პოლონეთის რესპუკლიკაში და გინდათ ექიმთან მისვლა, მაგრამ არ გაქვთ დაზღვევა და გეშინიათ ექიმთან ვიზიტის ხარჯების? დრობით იმყოფებით პოლონეთში (მაგალითად, უვიზო მიმოსვლით) და გაქვთ მხოლოდ სამოგზაურო დაზღვევა, ან ესეც არ გაქვთ? კორონა ვირუსის შემთხვევაში ამას არ აქვს მნიშვნელობა.

კორონა ვირუსის, COVID-19, კვლევისა და მკურნალობის შემთხვევაში, პოლონეთის მოქალაქეებისთვის, ასევე სხვა ქვეყნის მოქალაქეებისთვის (მიგრანტებისთვის) სამედიცინო დახმარება უფასოა.

შეგახსენებთ, რომ COVID-19-ის ტიპიური სიმპტომებია: ცხელება, ხველა, ქოშინი, კუნთების ტკივილი და დაღლილობა. თუ ზემოთ აღნისნული ტიპის სიმპტომებს აღმოაჩენთ და ეჭვობთ, რომ კორონავირუსი გაქვთ, დაუკავშირდით უახლოეს სანიტარულ და ეპიდემიოლოგიურ ცენტრს და დაუყონებლივ მიმართთ. თითოეულ ცენტრს აქვს 24-საათიანი მორიგეობა (ცხელი ხაზი) ტელეფონის ნომერი შეგიძლიათ იხილოთ პოვატის სანიტარული და ეპიდემიოლოგიური ცენტრის გვერდებზე. მნიშვნელოვანია, რომ არ ეკონტაქტოთ სხვა ადამიანებს, სანამ არ მიიღებთ დახმარებას.

სიმპტომები, როგორიცაა: ცხელება 38 C ზე ზემოთ, ხველების ან ქოშინის ჩათვლით, საჭიროებს კონსულტაციას ინფექციური საავადმყოფოში. რეგიონების მიხედვით საავადმყოფოების სია შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე: https://www.gov.pl/web/koronawirus/lista-szpitali

კორონაროვირუსის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ NFZ– ის 24 – საათიან ცხელ ხაზზე, შემდეგ ნომერზე: 800 190 590. ინფორმაცია გაიცემა პოლონურ და ინგლისურ ენებზე.

ინფორმაცია სხვადასხვა ენაზე შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე: https://www.gov.pl/web/koronawirus/do-pobrania

პოლონეთის მთავრობის განცხადება კორონავირუსის დიაგნოზირების წესებთან დაკავშირებით. 

ქვემოთ, მოცემულია ინფორმაცია თუ რა უნდა გააკეთოთ, როდესაც შემაშფოთებელი სიმპტომების დროს.

როდესაც პაციენტს აქვს კორონავირუსისთვის დამახასიათენელი 4 საერთო სიმპტომი: სიცხე, სუნთქვის გაძნელება, ხველა, სუნის ან გემოს დაკარგვა.

დაუკავშირდით თქვენს პირველადი ჯანდაცვის წარმომადგენელს. პირისპირ ან სატელეფონო კონსულტაციისთვის.  2 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის შემოწმება ყოველთვის ხდება პირადად.

ექიმს შეუძლია დანიშნოს ტესტი ტელე-რჩევის შემდეგ, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კორონავირუსის 4 სიმპტომია გამოვლენილი: ტემპერატურა 38 გრადუსზე მეტი, ხველა, ქოშინი, სუნის ან გემოს დაკარგვა.

თუ თქვენ გაქვთ მსგავსი სიმპტომები, ექიმი დაგინიშნავთ ტესტს და გაცნობებთ მობილური პუნქტების შესახებ – სადაც შეგიძლიათ გაიაროთ ტესტი (ექიმი ასევე გირჩევთ, თავი აარიდოთ საზოგადოებრივ ტრანსპორტს).

თუ თქვენი მდგომარეობა ამის საშუალებას მოგცემთ, მიდით  მარტო, მანქანით. პუნქტების სია შეგიძლიათ იხილოთ ვებ – გვერდზე: https://www.pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran

 

თქვენ დაგჭირდებათ ფოტო ID და თქვენი PESEL ნომერი. ადგილზე მანქანიდან არ გადმოდიხართ. ტესტი აიღება მანქანის ღია ფანჯრიდან. ტესტი უფასოა.

(იმ შემთხვევაში, თუ პაციენტი ვერ შეძლებს მანქანით მისვლას, ექიმი სთხოვს სანიტარულ და ეპიდემიოლოგიურ სადგურს გაუგზავნოს სასწრაფო სამედიცინო დახმარება პაციენტს „wymazówka” / „ტამპონები”).

 

შეგროვებული ნიმუში იგზავნება ანალიზისთვის COVID ლაბორატორიაში. ტესტის შედეგის შესახებ ინფორმაციაზეწ წვდომა ექნება ექიმის, პროვინციული და პოვიატის სანიტარული და ეპიდემიოლოგიური სადგურების და პაციენტისთვის. ინფორმაცია განთავსდება პაციენტის ინტერნეტ-ანგარიშზე:

(https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta)

 

იმ შემთხვევაში თუ თქვენი ტესტის პასუხი იქნება დადებითი თქვენი ოჯახის ექიმი  გირჩევთ წახვიდეთ საავამდყოფოში.

– საავადმყოფოში განთავსება;

– იზოლაციის დაწყება ,,იზოლატორში” (იზოლირების ოთახებში განთავსებულია ადამიანები, რომლებსაც არ აქვთ შესაძლებლობა გაიაროს კარანტინი სახლში);

– სახლის იზოლაციის დაწყება;

 

როდესაც პაციენტს აქვს ინფექციის სიმპტომები, მაგრამ ეს კორონავირუსის 4 ტიპი არ არის: 

როდესაც ექიმს მიმართავთ ინფექციის სიმპტომებით, მაგრამ ექიმი ვერ პოულობს სიმპტომებს SARS-CoV-2 ტესტის მიმართვისთვის, მაშინ ის დანიშნავს სხვა ტელე-ინტერვიუს პირველი კონსულტაციიდან 3-5 დღის განმავლობაში.

თუ მეორე სატელეფონო რჩევის დროს ექიმმა ვერ აღმოაჩინა სიმპტომები, რომლებიც აკმაყოფილებს SARS-CoV-2 ტესტის რეფერენციის კრიტერიუმებს, მას შეუძლია დაგინიშნოთ პირადი ვიზიტი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრში.

თუ ექიმმა SARS-CoV-2 ტესტის კვალიფიკაციის სიმპტომები დაადგინა, ის დაგინიშნავს ტესტს და მოგაწვდით ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ სად შეიძლება ჩატარდეს ტესტი.

პირადი ვიზიტის დროს, პაციენტის გამოკვლევის შემდეგ, ექიმს შეუძლია (თუ საჭიროდ ჩათვლის) დანიშნოს ტესტი SARS-CoV-2.

როდესაც პაციენტი გადის COVID-19 ასიმპტომურად ან სიმპტომები არის მსუბუქი. 

ეს მდგომაერობა ეხება პაციენტს, რომელიც ელოდება COVID-19 ტესტის შედეგს სახლში საეჭვო დაავადების ინფექციის გამო, მაგრამ აშკარა სიმპტომების გარეშე. თუ თქვენი ექიმმა გითხრათ, რომ თქვენ დადასტურებული ხართ COVID-19– ის ტესტი, ის გაგზავნით საავადმყოფოს ინფექციურ / სადამკვირვებლო და ინფექციურ დაავადებათა განყოფილებაში. იქ უნდა მიხვიდეთ საკუთარი ტრანსპორტით (სავალდებულოა ნიღბის ტარება, სხვა ადამიანებთან კონტაქტის თავიდან აცილება). ადგილზე მიხვალთ საავადმყოფოს მიერ დანიშნულ  პუნქტში (მაგალითად, კარავში, ცალკეული სასწრაფო დახმარების ოთახი), სადაც უნდა მიაწოდოთ ინფორმაცია SARS-CoV-2 ტესტის შედეგის შესახებ.

საავადმყოფოს სამედიცინო პერსონალი მიგიყვანთ იზოლირებულ ადგილას, სადაც დაელოდებით თქვენს სამედიცინო გამოკვლევას. ექიმი გადაწყვეტს განგათავსებთ თუ არა პალატაში, სხვა საავადმყოფოში გადაგიყვანთ თუ იზოლაციაში მოხვდებით. იზოლაციისთვის მიმართვის შემთხვევაში, ექიმი წყვეტს იზოლაციის ფორმას (სახლი თუ იზოლირების ოთახი საავამდყოფოში).

თუ იზოლატორში მოგათავსეს, საავადმყოფოს ექიმის მზრუნველობის ქვეშ დარჩებით.

თუ სახლის იზოლაციში, ამ შემთხვევაში თქვენ დარჩებით საოჯახო ექიმის  მზრუნველობის ქვეშ. ექიმი დაგირეკავთ 8-10 დღის განმავლობაშო, თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გასარკვევად. ასიმპტომური პაციენტი ავტომატურად თავისუფლდება იზოლირებიდან ტესტიდან 10 დღის შემდეგ. როდესაც პაციენტს განუვითარდება სიმპტომები, რომლებიც, ექიმის აზრით, მას კვალიფიკაციის გაზრდისთვის მიანიჭებს, ექიმი განსაზღვრავს იზოლაციის დასრულების თარიღს ან სხვა ქმედებას სატელეფონო კონსულტაციისმეშვეობით. 

წყარო:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/zasady-zleciania-testow-na-koronawirusa

კორონა ვირუსის გავრცლების გამო, პოლონეთის რესპუბლიკაში შეიზღუდა საზღვარზე გადაადგილება. მნიშვნელოვანი წესები რომელიც უდნა იცოდეთ:
ამ კვირიდან, 15/03/2020, პოლონეთის საზღვარი ჩაიკეტება უცხოლებისთვის. საერთაშორისო საჰაერო და სარკინისგზო მიმოსვლა შეჩერდება. საზღვარი დარჩება ღია მხოლოდ საკვების ტრანსპორტირებისთვის. აღდგება სასაზღვრო კონტროლი შენგენის ზონის ქვეყნებთან. ქვეყნის შიგნით ავტობუსები, მატარებლები და საჰაერო ტრანსპორტი ჩვეულებრივად გააგრძელებენ მუშაობას.
პოლონეთში შესვლის დროებითი აკრძალვა ვრცელდება უცხოელებზე. ზოგიერთ მათგანს კვლავ შეეძლება ჩვენს ქვეყანაში ჩამოსვლა. მათ შორისაა:
-პოლონეთის მოქალაქის მეუღლეები;
– პოლონეთის მოქალაქის შვილები;
– ადამიანები, რომელბიც ფლობენ პოლონურ კარტას (Pole’s card, карты поляка);
-ადანებისთვის, რომლებიც ფლობენ მუდმივ ან დროებით ბინადრობის უფლებას ან სამუშაო ნებართვას პოლონეთის რესპუბლიკაში;
პოლონეთის მოქალაქეს შეუძლია დაბრუნდეს ქვეყანაში, მაგრამ ის გაივლის სავალდებულო 14 დღიან კარანტინს. საკარნტინო ვალდებულებებისგან გათავისუფლდება პირი თუ:
-ის ცხოვრობს სასაზღვრო ზოლთან, მაგრამ მუშაობს ყოველდღიურად მეზობელ ქვეყნაში;
– საგზაო ტრანსპორტის მძღოლები (მაგ. ავოტბუსის);
ევროპაში ეპიდემიოლოგიური ვითარების განვითარებასთან დაკავშირებით, პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ შექმნა ცხელი ხაზი, რომელიც ეხება საზღვრის გადაკვეთას. ინფორმაციისთვის დარეკეთ ნომერზე +48 22 523 8880.

1. საზღვარი ევროპის ქვეყნებთან

2020 წლის ივნისის შუა რიცხვებიდან ევროკავშირის შიდა საზღვარზე (მაგ. ევროკავშირის სხვა ქვეყნებთან საზღვრებში) არ ხორციელდება შემოწმება. არ არსებობს სანიტარული შემოწმება და არ არის საჭირო კარანტინის გავლა ევროკავშირის სხვა ქვეყნიდან პოლონეთში შემოსვლის შემდეგ.

2. საზღვრები რუსეთთან, ბელარუსთთნ და უკრაინასთან

საზღვრები გახსნილია შემდეგ სასაზღვრო პუნქტებში:

– რუსეთთან: Bezledy and Grzechotki;
– ბელარუსთთან: Kuźnica, Bobrowniki, Terespol;
– უკრაინასთან: Dorohusk, Korczowa, Hrebenne, Medyka, Budomierz.

საზღვრის კვეთა შეუძლიათ მხოლოდ:
– პოლონეთის მოქალაქეებს, მათ მეუღლეებს, შვილებს ან პირებს, რომლებიც იმყოფებიან მათი მსზრუნველობის ქვეშ;
– ევროკავშირის და EEA წევრი სახელმწიფოების და შვეიცარიის მოქალაქეებს, ასევე მათი მეუღლეებსა და შვილებს;
– პოლონური ბარათის (Karta Polaka)-ს მფლობელებს;
– დიპლომატებს და მათი ოჯახის წევრებს;
– პირებს, რომლებსაც აქვთ მუდმივი ან დროებითი საცხოვრებელი ადგილი პოლონეთის რესპუბლიკაში;
– უცხოელებს, რომლებსაც აქვთ მუშაობის უფლება პოლონეთში, ანუ უცხოელებმა, რომლებსაც აქვთ უფლება იმუშაონ იმავე პირობებით, როგორც პოლონეთის მოქალაქეები, სამუშაო ნებართვით, სეზონური მუშაობის ჩანაწერის შეტანის სერტიფიკატი, ან დეკლარაცია სამუშაოს შესრულების ნებართვის შესახებ იმ უცხოელთან, რომელიც ასრულებს მუშაობა პოლონეთის ტერიტორიაზე ან წარადგინეთ დოკუმენტები, რომლითაც დასაქმება დაიწყება საზღვრის გადაკვეთისთანავე;
– უცხოელები, რომლებიც მართავენ სატრანსპორტო საშუალებას, რომელიც განკუთვნილია ადამიანების ან საქონლის სატრანსპორტო საშუალებისთვის და მათი მოგზაურობა ხდება საქონლის ტრანსპორტირების ან მგზავრების ტრანსპორტირების პროფესიული საქმიანობის ნაწილში;
– მძღოლები, რომლებიც ასრულებენ საგზაო ტრანსპორტს საერთაშორისო საგზაო ტრანსპორტის ან საერთაშორისო კომბინირებული ტრანსპორტის შემადგენლობაში, რომელიც პოლონეთის ტერიტორიის გავლით სხვა სატრანსპორტო საშუალებებით მოგზაურობს, ვიდრე სატრანსპორტო საშუალებისთვის გამოყენებული მანქანა (ავტოსატრანსპორტო საშუალებისთვის გამოყენებული ავტომობილი) დანარჩენი საზღვარგარეთ ხსენებულ საზღვარგარეთ, ხოლო სამუშაოს შესრულების შესვენების შემდეგ, კანონით გათვალისწინებულ გარემოებებში, მძღოლების სამუშაო დროის შესახებ);
– მოსწავლეები, სტუდენტები, ასპირანტურაში სწავლისა და სპეციალისტური განათლებისა და განათლების სხვა ფორმების მონაწილეები, ასევე პოლონეთში მომუშავე დოქტორანტები;
– მეცნიერები, რომლებიც ახორციელებენ კვლევას ან განვითარების სამუშაოებს პოლონეთში;
– უცხოელები, რომლებსაც აქვთ მუდმივი ბინადრობის ნებართვა ან გრძელვადიანი რეზიდენტის ევროკავშირის ბინადრობის ნებართვა, ევროკავშირის სხვა წევრი სახელმწიფოების ტერიტორიაზე, ევროპული თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების წევრი სახელმწიფო (EFTA) წევრი სახელმწიფოები – შეთანხმდნენ მხარეები ევროპის ეკონომიკური სივრცის შესახებ ან შვეიცარიის კონფედერაცია და მათი მეუღლეები და შვილები, როდესაც პოლონეთის რესპუბლიკის ტერიტორიის გავლით მოგზაურობენ, საცხოვრებლად ან საცხოვრებლად მიდიან. – საერთაშორისო ფრენის მგზავრები აეროპორტიდან, რომელიც მდებარეობს: მონტენეგრო, საქართველო, იაპონია, კანადა, ალბანეთი, სამხრეთ კორეა.

განსაკუთრებულ შემთხვევებში, რომლებიც არ არის მითითებული ზემოთ, სასაზღვრო სამსახურის უფროსის მეთაურმა, სასაზღვრო დაცვის მთავარი მეთაურის თანხმობის მიღების შემდეგ, შეიძლება ნება დართოს უცხოელს პოლონეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე შესვლის უფლება.

ევროკავშირის გარე ქვეყნებიდან პოლონეთის რესპუბლიკაში შემოსული მგზავრები ექვემდებარებიან კარანტინს

მგზავრთა შემდეგი ჯგუფები კარანტინსგან თავისუფლდებიან:
– პოლონეთის მოქალაქეები, ევროკავშირის, EEA ან სხვა ქვეყნის მოქალაქეები, შვეიცარიის კონფედერაცია, აგრეთვე მათი მეუღლეები და შვილები; განთავისუფლებულია კარანტინისაგან:
– უცხოელები, რომლებსაც აქვთ მუდმივი ბინადრობის ნებართვა ან ევროკავშირის გრძელვადიანი ბინადრობის ნებართვა ევროკავშირის სხვა ქვეყანაში, მათი მეუღლეები და შვილები, პოლონეთის რესპუბლიკის ტერიტორიის გავლით მოგზაურობისას, თავიანთ საცხოვრებელ ადგილს ან იმყოფებიან ევროკავშირის სხვა ქვეყანაში, EEA ან შვეიცარიაში. ;
– მოსწავლეები, სტუდენტები, ასპირანტურაში სწავლისა და სპეციალისტური განათლებისა და განათლების სხვა ფორმების მონაწილეები, ასევე პოლონეთში მომუშავე დოქტორანტები;
– პირები, რომლებიც საზღვარს კვეთენ სამუშაოს შესრულებასთან დაკავშირებით: თვითმფრინავების, მატარებლებისა და გემების ეკიპაჟები, პროფესიონალი მძღოლები, მომსახურებისა და ოფისების თანამშრომლები, პოლონეთის და მოკავშირე ჯარების ჯარისკაცები – დეტალური ჩამონათვალი აქ შეგიძლიათ ნახოთ: https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8557,Koronawirus-przekraczanie-granicy.html?fbclid=IwAR0W1OZAYn5wHsRlPhZQ2UGKS6SJ4abiIfKes3X8KbZb2qPwsBp8x;
– პირები, რომლებიც გადაკვეთენ საზღვარს დიპლომატიური პასპორტის საფუძველზე და მათი მეუღლეები და შვილები;
– ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ სასოფლო მეურნეობებზე საზღვრის ორივე მხარეს;
– რეკრეაციული ნავიგაციით დაკავებული პირები ევროკავშირის ან EEA პორტებს შორის;
– თვითმფრინავების მგზავრები, რომლებიც საერთაშორისო ფრენის დროს მუშაობენ აეროპორტიდან, რომელიც მდებარეობს: მონტენეგროში, საქართველოში, იაპონიაში, კანადაში, ალბანეთში, სამხრეთ კორეაში

დამატებითი ინფორმაცია:
https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8557,Koronawirus-przekraczanie-granicy.html?fbclid=IwAR0W1OZAYn5wHsRlPhZQ2UGKS6SJ4abiIfKes3X8KbZb2qPwsBpxRwmq328
https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-podrozujacych.

კორონავირუსის გავრცელებასთან დაკავშირებით, 2020 წლის 16 მარტიდან, უკრაინა ხურავს საზღვრებს უცხოელებისათვის, ხოლო 17 მარტიდან აჩერებს საერთაშორისო რეგულარულ სამგზავრო მოძრაობას. შეზღუდვები გაგრძელდება 2020 წლის 3 აპრილამდე და შესაძლოა მათი გაუქმება ან გახანგრძლივება, რაც დამოკიდებულია კორონავირუსის ეპიდემიასთან დაკავშირებულ სიტუაციასთან.

ვინ შეძლებს საზღვრის დახურვის შემდეგ უკრაინაში შესვლას?

-უკრაინის მოქალაქეები;
-უკრაინაში მუდმივი ან დროებითი საცხოვრებელი ადგილის მქონე პირები;
-პირები, რომლებიც არიან უკრაინის მოქალაქეების მეუღლეები ან შვილები;
-უკრაინაში აკრედიტებული უცხოური დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების თანამშრომლები, ოფიციალური საერთაშორისო მისიების, ორგანიზაციების, მათი ოჯახის წევრების წარმომადგენლები;
-სატვირთო მანქანების მძღოლები და ტექნიკური მომსახურებები, ეკიპაჟის წევრები.

უკრაინის საზღვრის გასწვრივ რამდენიმე გამშვები პუნქტი მთლიანად დაკეტილია, ან შეჩერებულია ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება. დროებით ჩაკეტილი საგუშაგოების სრული სია, ისევე როგორც იმ პირები, რომლებთანაც შეჩერებული აქვთ ფეხითმოსიარულეთა გადაადგილება, ხელმისაწვდომია უკრაინის მინისტრთა კაბინეტის ვებსაიტზე: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uploads/public/5e6/cf4/fb7/5e6cf4fb75f8b011489450.doc, ან აქ: https://www.bbc.com/ukrainian/news-51898698

შეგახსენებთ, რომ 2020 წლის 15 მარტიდან პოლონეთმა შეაჩერა სასაზღვრო მიმოსვლა მეზობელ ქვეყნებთან, მათ შორის უკრაინასთან. უკრაინულ-პოლონეთის საზღვარზე, მხოლოდ 3 საავტომობილო გამშვები პუნქტია. მათ შორისაა დოროგუსკი – იაგოდინი, გრეიბნოე – რავა-რუსული და კორჩოვა – კრაკოვეცი(Среди них Дорогуск – Ягодин, Гребенное – Рава-Русская и Корчова – Краковец).

წყარო: kmu.gov.ua/, https://poland.mfa.gov.ua/, http://www.dziennikustaw.gov.pl/

უცხოლეთა განყოფილება-მომსახურების წესების შეცვლა
2020 წლის 16 მარტიდან შეჩერდება ვიზიტები/მიღბა: Wydziale Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (Marszałkowska ⅗ oraz Krucza 5/11).
1. შეჩერებულია ონლაინ ვიზიტების დაჯავშნა;
2. 2020 წლის 16 მარტიდან ვიზიტები გაუქმებულია.ინფომრაციას ახალი თარიღის შესახებ მიიღბთ მაილით ან ფოსტით;
3. პირებს რომელსაც აქვთ დაჯავშნილი ვიზიტი 16.03.2020 დან 31.03.2020 მდე განაცხადს წარადგენენე:
ბინადრობის ნებართვა პოლონეთში ( (czasowy, stały, rezydenta długoterminowego UE),
აღება/ შეცვლა კარტა პობიტუსი;
უცხოელისთვის პოლონური სამგზავრო დოკუმენტის გაცემა ან უცხოელისათვის დროებითი პოლონური სამგზავრო დოკუმენტი (TPDP) ან პოლონელი უცხოელის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (PDTC),
ევროკავშირის მოქალაქის და მათი ოჯახის წევრების საცხოვრებლის რეგისტრაცია, ევროკავშირის მოქალაქეების მუდმივი საცხოვრებელი ადგილის, ან ევროკავშირის მოქალაქის ოჯახის წევრის ბინადრობის ბარათის გაცემა, ევროკავშირის მოქალაქის ოჯახის წევრის მუდმივი ბინადრობის მოწმობა,
ცნობა / დადასტურება პოლონეთის მოქალაქეობის ფლობის ან დაკარგვის შესახებ / რეპატრიად აღიარება;
ფულადი სარგებელი;
გირჩევთ გაგზავნოთ დოკუმენტები შემდეგ მისამართზე ფოსტით:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Spraw Cudzoziemców
ul. Marszałkowska 3/5
00-624 Warszawa
4. პირებს რომლებსაც ქონდათ დაგეგმილი ვიზიტი კარტა პობიტუს ასაღებად ან დეციზიის, მათ, ერთჯერადი გამონაკლისით, შეუზლიათ წინასწარი დარეკვის შემდეგ ან მეილის მიწერის სემდეგ მივიდნენ და აიღონ.
5.ფორმალური ხარვეზების შევსების ვადები, მათ შორის, კერძოდ: პირადი გარეგნობის დადასტურება და თითის ანაბეჭდები, აგრეთვე სხვა საბუთების წარდგენის ვადები WSC-ს, რომრლიც შესაძლოა ( ჯერ არა არის დაზუსტებული ინფორმაცია, ვამოწმებთ) აითვალოს მომსახურების გაუქმების პერიოდში ამოიწურვის შემდეგ მაშინ როდესაც უჟონდი გაანაალხებს მომსახურებას და არ წამროადგენს პროცესში მონაწილე პირებისთვის უარყოფით შედეგს.
ყველა კორესპონდენცია უნდა გაიგზავნოს შემდეგ მისამართზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ ნომერზე 22 695 65 75 ან გამოიყენეთ საკონტაქტო ფორმა https://kontaktwsc.mazowieckie.pl/

წყარო: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/zmiany-w-obsludze-klienta-wsc?fbclid=IwAR0E4bY8ySvKwwUebPkm9tov-SgtSmAJ9gG19cWI8RomTGtLTlh4WbLMIJ4

2020 წლის 11 მაისს, Wydział Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego– ის უცხოელთა დეპარტამენტი განაახლებს უშუალო მომხმარებლის მომსახურებას.

11 მაისიდან შესაძლებელი იქნება:
– ბინადრობის ბარათების აღება (kart pobytu-ს);,
– გადაწყვეტილების მიღება (decyzji-ის);
– განაცხადების ფორმალური ხარვეზების შევსება (პირადი გარეგნობის ჩათვლით და თითის ანაბეჭდების გადაცემა).
დახურულია გადახდის წერტილი და ფოტოკოპირა.

მომხმარებელთა ვიზიტები განხორციელდება მხოლოდ წინასწარი სატელეფონო ტელეფონის ან SMS- ის შემდეგ.
ოფისი დაუკავშირდება ვიზიტს. მომხმარებელთა დანიშვნა იწყება 2020 წლის 4 მაისიდან.
ონლაინ კალენდრის საშუალებით დანიშვნა შეჩერებულია.

უსაფრთხოების მიზეზების გამო, შეიზღუდება მესამე პირის ოფისში შესვლის შესაძლებლობა – თქვენ ვერ შეძლებთ წარმომადგენელთან შესვლას.

წყარო: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/rozpoczecie-obslugi-klienta-w-wydziale-spraw-cudzoziemcow?fbclid=IwAR0Uf_f4ehftZtFLjEwUxnhsbDViaSCTkCq91fBdbH8d_V5pWjskl6IvwgA

 1. პირდაპირი მომსახურება:

უცხოელთა დეპარტამენტი ცდილობს, რომ ოფისში ვიზიტები მინიმუმამდე დაიყვანოთ. ეპიდემიის დროს შეზღუდული სერვისის გამო, ოფისში შეხვედრის შესახებ შეტყობინებას დაელოდეთ დეპარტამენტიდან ასევე განაცხადის ოფიციალური ნაკლოვანებების შესავსებად, ან სხვა კორესპონდენციისთვის, ამჟამად მსგავსი პროცედურისთვის  დაახლოებით სამი თვეა საჭირო.

 1. დარჩენის ლეგალიზაცია – ონლაინ რეგისტრაცია

2020 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით, სრული განაცხადის შეტანის ონლაინ რეგისტრაცია ხელმისაწვდომია მათთვის, ვინც განაცხადებს:

– დროებითი დარჩენი ნებართვა– აპლიკაცია უნდა შეიტანოთ შემდეგ მისამართზე:  3/5 Marszałkowska Str. ვარშავაში;

– დროებითი დარჩენი ნებართვა ან ხანგრძლივი დარჩენის ნებართვა  – აპლიკაცია უნდა შეიტანოთ შემდეგ მისამართზე:  5/11 Krucza Str. ვარშავაში.;

იმისათვის, რომ დანიშნოთ შეხვედრა, რომ შეიტანოთ განაცხადი, გამოიყენეთ ონლაინ შეხვედრის სისტემა https://kolejka-wsc.mazowieckie.pl/rezerwacje/pol. შეარჩიეთ სწორი რიგები „სერვისებში” (Usugi): X დროებითი ყოფნისთვის და S მუდმივი ყოფნის ან გრძელვადიანი რეზიდენტის ყოფნისთვის.

მნიშვნელოვანი შენიშვნა!

თუ, კი უკვე გააგზავენთ თქვენი აპლიკაცია ფოსტთ, თქვენ აღარ გჭირდებათ ონლაინ შეხვედრა. შემდეგი აპლიკაცია აღარ განიხილება. მეტი ინფორმაციისთვის გადადით ლინკზე:  https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/wyslales-wniosek-o-pobyt-poczta-co-dalej.

13.07.2020 წლიდან შესაძლებელი იქნება უცხოელი ბავშვებისა და მეუღლეების ონლაინ რეგისტრაცია. ელექტრონულ ვებ-გვერდზე [email protected] კიდევ ერთხელ იქნება ხელმისაწვდომი, რაც საშუალებას მოგცემთ დანიშნოთ შეხვედრა თქვენი ოჯახის წევრებისთვის რათა შეიტანონ განაცხადები დროებითი ყოფნის ნებართვის, მუდმივი ყოფნის ნებართვის ან გრძელვადიანი ბინადრობის ნებართვის მისაღებად. იხილეთ რეგისტრაციის პირობები: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/obsluga-klienta-wsc?fbclid=IwAR25YNU7K8yHvI7SGWuCOtSphuE-GOijH80GodMr4sRcBeWoZGehA0v_0

მნიშვნელოვანი შენიშვნა!  

ტელეფონით რეგისტრაცია აპლიკაციის შესავსებლად შეუძლებელია, და მითითებული იმეილი შეგიძლიათ გამოიყენოთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში როდესაც  არეგისტრირებთ თქვენს თავს ან თქვენი ოჯახის წევრებს.

უცხოელთა დეპარტამენტი აცნობებს, რომ ონლაინ რეგისტრაცია სხვა მიზნებისათვის განახლდა რეგისტრაციის:

–  ბარათის გაცემა / განმეორებით გაცემა (karta pobytu) – რიგის ”E”

– UE მოქალაქეების ყოფნის ლეგალიზება – რიგი „მე”

– მოსაწვევები – პროგრამები – რიგი „Z”

 1. ხარვეზების  შევსება

იმისათვის, რომ დანიშნოთ შეხვედრა  განაცხადი მატერიალური ნაკლოვანებების შესასწორებლად, შეგიძლიათ დაუკავშიროთ ონლაინ და დანიშნოთ ინტერნეტით შეხვედრა, რომელსაც თქვენ იყენებთ პროგრამაში მითითებულ ბმულზე, რომ დაიცვას თქვენი საქმე: https://wnioski.mazowieckie.pl/MuwWsc/pl.

 1. ბარათბის გაცემა და  გადაწყვეტილება

ცხოვრების ნებართვის ბარათის (karta pobytu) და ადმინისტრაციული გადაწყვეტილებების მიღება შესაძლებელია მხოლოდ იმ პირების მიერ, რომლებმაც უკვე მიიღეს ინფორმაცია ოფისიდან ტელეფონით ან ტექსტური შეტყობინებით (SMS) საშუალებით ასეთი შესაძლებლობის შესახებ.

ბინადრობის ნებართვის ბარათის შეგროვება (PLN 50 ან PLN 25) შეიძლება განხორციელდეს Monetia მომსახურების პუნქტში (ოფისში ლოკალიზებული) ან საბანკო გადარიცხვით. თუ საჭიროა დაუყოვნებლივ მიიღოთ თქვენი ბარათი, გამოიყენეთ საკონტაქტო ფორმა ოფისში შეტყობინებისთვის (https://kontaktwsc.mazowieckie.pl/). გაითვალისწინეთ, რომ ბარათები მოცემულია პირველი მოსამსახურის საფუძველზე.

 1. განაცხადის შევსება პირადად (BIURO PODAWCZE)

შეგიძლიათ გამოიყენოთ ონლაინ რეგისტრაციის სისტემა (https://kolejka-wsc.mazowieckie.pl),  რათა დანიშნოთ და  შეიტანოთ თქვენი დოკუმენტები პირადად, უცხოელთა დეპარტამენტის შიდა ფოსტის ოფისში,Marszałkowska. 3/5. ან Mazovian Voivodeship- ის ოფისში, Solidarności გამზირზე N 81. ყველა შეხვედრის ჩანისვნა ხდება ერთ დღით ადრე, წინასწარ, ასე რომ, თუ ორშაბათს დარეგისტრირდებით, სამშაბათს მიიღებთ მოწვევას.

2020 წლის 25 მაისიდან ოფისი უცხოელებისთვის (ვარშავაში მდებარე ტაბორვას 33-ში) აღდგინა პირდაპირი მომსახურება. გარდა ამისა, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ტელეფონით 22 601 75 75 (ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, დილის 9 საათიდან 3 საათამდე) ან ელექტრონული ფოსტით.
მომხმარებელს მოემსახურება შემდეგი სანიტარული წესების შესაბამისად:
-შენობის შესასვლელში ტემპერატურა იზომება თითოეული ადამიანისთვის. ტემპერატურის მომატების შემთხვევაში (38 ° C ზემოთ) ადამიანს არ მოემსახურებიან.
-თითოეული ადამიანი ვალდებულია დაიფაროს პირი და ცხვირი ნიღბით, შესაძლოა კაშნით.
-თითოეული ადამიანი ვალდებულია ხელთათმანები ატაროს ან ხელების დეზინფექცია.
-პირებს ვისაც არ ექნებათ დაფარული სახე და დეზინფიცირებული ხელები / ხელთათმანები არ მოემსახურებიან.
-მაქსიმუმ 5 ადამიანი შეიძლება ერთდროულად იყოს მომსახურების ოთახში. ადამიანების რაოდენობას კონტროლს აკონტროლებს დაცვის თანამშრომლები.
-ყველა პირი ვალდებულია დაიცვან უსაფრთხოების წესები ოფიცრების მითითებით..

ტაბოროვას უცხოელთა ოფისში 33 ხორციელდება პირდაპირი მომხმარებლის მომსახურება:
-სოციალური და სამედიცინო დახმარება იმ უცხოელებისთვის, რომლებიც მიმართავენ საერთაშორისო დაცვას (მრიცხველი 11);

კლინიკური მომსახურება, მხოლოდ უცხოელთა ოფისის მიერ ჩატარებული საქმეების სფეროში (საინფორმაციო ოფისი – მრიცხველი 22) – შენიშვნა: ეს არ ეხება მაზოვიკეკის ვოვიოდკის ოფისის უცხოელთა დეპარტამენტის მიერ ჩატარებულ პროცესებს (მარსაზკოვსკის 3/5) ;

რაც შეეხება ადმინისტრაციულ საქმეებს ბინადრობის ლეგალიზაციასთან დაკავშირებით, უცხოელთა ოფისი იღებს მხოლოდ იმ უცხოელებს (ან მათ წარმომადგენლებს ან სრულუფლებიან პირებს), რომლებმაც ისინი წინასწარ დაუკავსირდენენ და გამოიძახეს. მაგალითად, ოფიციალური ხარვეზების სესწორება ან მტკიცებულებების დამატება, აგრეთვე მათ, ვისაც სურდა შეავსოს მტკიცებულება უცხოელთა ოფისის მიერ ჩატარებულ პროცესებში, მიუხედავად იმისა, მიიღეს თუ არა ისინი ასეთი მოთხოვნა.

სხვა შემთხვევები, როდესაც მომხმარებლები პირადად მიიღებიან, ანუ ინტერვიუს ჩატარების აუცილებლობასთან დაკავშირებით, დაგეგმილია ოფისის უცხოელებისთვის დარჩენის ლეგალიზაციის დეპარტამენტის ინიციატივა, ან დაგეგმილია მხოლოდ საჭიროების შემთხვევებში (ე.ი. მოთხოვნა გადაწყვეტილების პირადად შეგროვება) – მხოლოდ უცხოელთა ოფისის მიერ გადაწყვეტილების შეააბამისად.

– დოკუმენტების შექმნა უცხოელებზე, რომლებიც მიმართავენ საერთაშორისო დაცვას, თითის ანაბეჭდების აღებას (მრიცხველი 33) – შენიშვნა: ბინადრობის ბარათებისა და ჟენევის სამგზავრო დოკუმენტების გაცემა ოფისში წინასწარი დანიშვნის შემდეგ ელ.ფოსტით: [email protected] ან ტელეფონით: 22 6017528;

– სამოგზაურო დოკუმენტების დაბრუნება (მრიცხველი 44);

– გადაწყვეტილების ასლების განხილვა (მრიცხველი 44);

– დანიშვნისას დოქტორის ოფისში, თაბაროვა 33-ში, შესაძლებელია მხოლოდ სატელეფონო კონტაქტის შემდეგ, რომ დანიშნოთ შეხვედრაზე: 22 361 75 43.

– ადმინისტრაციული ფაილების გადასინჯვის ჩანაწერები შეჩერდება შემდგომი შეჩერებამდე.

წყარო: https://udsc.gov.pl/wznowienie-bezposredniej-obslugi-klientow/?fbclid=IwAR3jdPxksHOdRLM2plJQ62FhoiG1lvcki9iocz6kAYTkrRgH9QnHykWr2O0

გაინტერესებთ რომელი დაწესებულებები დაიკეტა და რომელია ღია? გთხოვთ გაეცნოთ ინფორმაციას ქვემოთ:
დაიკეტა: საბავშო ბაღები, სკოლები, კოლეჯები, უნივერსიტეტები- ზოგიერთი მათგანი გადავიდა ონლაინ სწავლებაზე;
დაიკეტა სავაჭრო ცენტრები, მაგრამ სავაჭრო ობიექტებში განთავსებული ყველა სასურსათო მაღაზია, აფთიაქი, ბანკი და სამრეცხაო ობიექტები ღიაა.
მაღაზიები: ტანსაცმლის, სამკაულების, კოსმეტიკის, სხვადსახვა ნივთების, რომელბიც მდებარეობს სავაჭრო ცენტრების გარეთ ღიაა.
რესტორნები, ბარები და კაფეები დაკეტილია, მაგრამ შეგიძლიათ შეუკვეთოთ ონლაინ.
სპორტ-დარბაზები, საცურაო აუზები, საცეკვაო კლუბები, კაზინოები, მუზეუმები, ბიბლიოთეკები, კინო და თეატრები დაკეტილია.
ბანკები და საფინანსო ინსტიტუციები ღიაა.
შიდა (პოლონეთში) საავტომობილო და სარკინიგზო ტრანსპორტი მუშობს.
შეჩერებულია საერთაშორისო სარკინიგზო და საჰაერო ტრანსპორტი, ისევე როგორც შიდა საჰაერო ტრანსპორტი.
ღიაა ფოსტა, მაგრამ სამუშო საათები შეცვლილია/შემოკლებულია. საფოსტო მომსახურება არ განხორციელდება სავაჭრო ცენტრებში მდებარე საფოსტო ოფისებში.

31 მარტს პოლონეთის პრემიერ მინისტრისა და ჯანდაცვის მინისტრის ერთობლივი სიტყვის გამოსვლის დროს გამოცხადდა SARS-CoV-2 ეპიდემიასთან დაკავშირებული გადაადგილების, შეკრებებისა და საქმიანი ოპერაციების, ახალი შეზღუდვები:
1. მომხმარებელთა რაოდენობის შეზღუდვები – ცვლილებები 1 აპრილიდან:
– მაღაზიებში,სუპერმარკეტებსა და მომსახურების წერტილებში: 3 -ზე მეტი მომხმარებელი (ადამინი) შეკვეთის ან გადახდის წერტილზე, მიუხედავად იმისა, შენობა ღიაა თუ დახურული (პერსონალის გარდა).
– ბაზრების ადგილები:3-ზე მეტი მომხმარებელი 1 სტენდთან (პერსონალის გარდა);
– საფოსტო ოფისები: 2 მომხმარებელზე (ადამიანზე) მეტი თითეოულ ფანჯარასთან;
2. შეზღუდვები მაღაზიებისა და მომსახურების პუნქტების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით – ცვლილებები 2 აპრილიდან:
– ყველა მაღაზიაში მომხმარებელმა უნდა შეიძინოს ერთჯერადი ხელთათმანი.
– დილის 10:00 საათიდან 12:00 საათამდე პერიოდში ყველა მაღაზიაში, აფთიაქებში და მომსახურების ცენტრები მოემსახურება მხოლოდ 65 წელს გადაცილებულ მომხმარებელს. შემდგომ საათებში მოემსახურებინ ჩვეულებრივად.
– შაბათ-კვირის დიდი სამშენებლო მაღაზიები დაიხურება.
3. სასტუმროები და მოკლე-ვადიანი საცხოვრებელი ადგილები – ცვლილებები 2 აპრილიდან.
– მოკლევადიანი გაქირავების საფუძველზე მოქმედი სასტუმროები და სხვა საცხოვრებელი ადგილები დაიხურება, თუ ისინი არ გამოიყენება საკარანტინო ან იზოლირებულ პირების ან სამედიცინო პერსონალისთვის.
– სხვა სტუმრები, რომლებიც განთავსებული არიან ამ დროისთვის სასტუმროში რეგულაციის თანახმად მათ უნდა დატოვონ საცხოვრებელი 2 აპრილამდე, თუ ისინი არ არიან დელეგაციის წევრები, სამუშო მისიებით და არ იყენებენ საცხოვრებელს როგროც მათი ვალდებულებისთვის, ბიზნესისთვის ან სხვა აქტივბებისთვის.
4. გაფართოებული კარანტინი – ცვლილება 1 აპრილიდან
აპრილიდან საშინაო საკარანტინო მდგომარეობა ვრცელდება ყველაზე, ვინც ცხოვრობს კარანტინაში გაგზავნილ პირთნ ერთდ. დებულება ვრცელდება 2020 წლის 1 აპრილიდან კარანტინირებულ პირებზე.
5. შეჩერებულია სარეაბილიტაციო მომსახურება; სილამაზის და თმის სალონები დაიხურა
– დახურულია სილამაზის სალონები, კოსმეტიკური საშუალებების, ტატუირების და პირსინგ-სალონები. ეს მომსახურება ასევე არ იქნება ხელმისაწვდომი გარე გამოფენები, მაგ. სახლში.
– ასევე შეჩერებულია სარეაბილიტაციო მკურნალობა და მასაჟები საჯარო და კერძო ობიექტებში. გამონაკლისი არის სიტუაციები, რომელშიც რეაბილიტაცია აუცილებელია პაციენტის ჯანმრთელობისთვის.
6. 18 წლამდე ბავშვები და მოზარდები. ვერ დატოვებენ სახლს უფროების მეურვეობის გარეშე – იცვლება 1 აპრილიდან.
7. შენარჩუნებულია სახლიდან გასვლის შეზღუდვები – თქვენ არ შეგიძლიათ სახლიდან გასვლა, გარდა:
– სამსახურში წასვლისთვის და სამუსოსთან დაკავშირებული საქონლის სესაზენად.
– ყოველდღიური საჭიროებებისთვის.
– SARS-CoV-ს წინააღმდეგ მომუსვე მოხალისებისა.
– რელიგიულ დღესასწაულებში მონაწილეობისთვის.
8. აკრძალულია ისეთი მწვანე ადგილების გამოყენება, როგორიცაა: პარკები, ქალაქის ველოსიპედი, ბულვარი და პლაჟები – ცვლილებები ძალაში შედის 1 აპრილიდან.
– აკრძალვა ეხება განსაკუთრებით პარკებს, პლაჟებს, ბულვარებს, გასეირნებებს და ქალაქის ველოსიპედებს;
– აკრძალვა არ ვრცელდება იმ პირებზე, რომლებიც ამ ტერიტორიებს პროფესიული მიზნებით იყენებენ,
– აკრძალვა არ ვრცელდება იმ პირებზე, რომლებიც სიცოცხელს იცავენ ან ხელს უშლიან SARS-CoV-2– ის გავრცელებას.
9. მოთხოვნა, რომ საზოგადოებრივ ადგილებში ფეხით მოსიარულეებს შორის დაშორება უნდა იყოს 2 მეტრი – 1 აპრილიდან. ვალდებულებებისგან თავისუფლდებიან:
– მშობლები, რომლებსაც ყავთ ბავშვები (13 წლამდე ასაკის);
– შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ან პირი რომელიც ვერ ახერხებენ დამოუკიდებლად გადაადგილებას და მათ მეურვეებს.
10. ისევ აკრძალულია ფართებისა და შეკრებების ორგანიზება.
11. მაქსიმალური რაოდენობა ადამინებისა, რომლებიც მონაწილეობას მიღებენ რელიგიურ ცერემონიალებზე ერთდროულად და ერთიდაიგივე ადგილზე დაშვებულია მხოლოდ:
– 1 აპრილიდან 11 აპრილამდე: 5 ადამინი, ცერემონიალის ჩმტარებლის ჩთვლით;
– 12 აპრილიდან: 50 ადამინის, ცერემონილის ჩამტარებლის ჩათვლით; .
12. საჯარო სამსახურები განაგრძობენ მუშობას დისტანციურად, გარდა იმ საკითხებისა, რომლიც არ იძლევა საშუალებას დისტანციურად სეასრულონ სამსახური.
13. აკრძალვები კერძო და საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე- ცვლილებები 2 აპირილიდან
9-ზე მეტი ადგილის მქონე ყველა სატრანსპორტო საშუალებისთვის დანერგულია პრინციპი „მგზავრთა რაოდენობა შემოიფარგლება მანქანაში ადგილების ნახევარზე”.
14. სამუშაო ადგილებმა უნდა უზრუნველყონ პერსონალის უსაფრთხოების დამატებითი ზომები – ცვლილებები 2 აპრილიდან:
– ინდივიდულური სამუშაო მაგიდები დაშორებული უნდა იყოს 1,5 მეტრით.
– თნამშრომლებს უნდა ქონდეთ წვდომა ერთჯერად ხელთათმანებზე და სადიზენფიქციო საშუალებებთან.
წყარო:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne-kroki?fbclid=IwAR2CQ7cYNtQaRDNiBqRp_Bc5UuBXsys5tFIqBUbbUTgsPVcr6WfKfT7uaTM
http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/DZU/2020/67/566.pdf?fbclid=IwAR1HxlSGC-OaDawfEt1ivzi3LcnaotxtoJMhVVpJT2RJqvyCRTq-jHf-cvQ#zoom=90

1. 16 აპრილიდან პირის ღრუს და ცხვირის დაფარვა სავალდებულოა:

ხუთშაბათიდან, 2020 წლის 16 აპრილიდან, პირი და ცხვირი უნდა დაიფაროთ საზოგადოებრივ ადგილებში. საზოგადოებრივ ადგილას ყველას უნდა მოირგოს ნიღაბი, შარფი ან ცხვირსახოცი, რომელიც მოიცავს პირის ღრუს და ცხვირს. ვალდებულება ვრცელდება ყველას, ვინც არის ქუჩაში, ოფისებში, მაღაზიებში, სერვისებსა და სამუშაო ადგილებზე.
2. სასკოლო გამოცდები – ყველაზე ადრე ივნისში

საბოლოო გამოცდები და საბოლოო გამოცდა გადაიდო. ისინი ჩატარდება ყველაზე ადრე ივნისში. ზუსტი თარიღი გამოცხადდება გამოცდის თარიღამდე არაუგვიანეს 3 კვირისა.

3. შეზღუდვები გაუქმდა ან შეიცვალა 2020 წლის 19 აპრილამდე:

– შეზღუდვები მოძრაობაზე-20 აპრილიდან შეგიძლიათ გადაადგილდეთ რეკრეაციული მიზნებისათვის;
– აკრძალვა არასრულწლოვანთა ქუჩაში გასასვლაზე, ზრდასრულთა მეთვალყურეობის გარეშე -20 აპრილიდან, 13 წელზე უფროსი ასაკის მოზარდებს შეუძლიათ გადაადგილეაბ უფროსების ზედამხედველობის გარეშე;
– შეზღუდვები რელიგიურ ღონისძიებებზე -20 აპრილიდან რელიგიურ ცერემონიებზე, თითო ადამიანზე განსაზღვრული უნდა იყოს მინიმუმ 15 მ 2;
– პარკების, ტყეების, პლაჟების, ბულვარების, გასეირნების და ქალაქის ველოსიპედის გამოყენება -20 აპრილიდან შეგიძლიათ ახლა გამოიყენოთ ეს ადგილები სარეკრეაციო მიზნებისთვის;
– შეზღუდვები მაღაზიებში, ბაზრებზე და საფოსტო ოფისში ადამიანების რაოდენობაზე- შეზღუდვები მაღაზიებში და მომსახურების მაღაზიებში მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით – 20 აპრილიდან 100 – მდე ადამიანი შევა მაღაზიებში, იმ შემთხვევაში თუ ფართობია 100 მ 2 – მდე, ეს ეხება ყველა სალარო აპარატის ან საგადახდო პუნქტების რაოდენობას, გამრავლებული 4-ზე, ხოლო უფრო დიდ მაღაზიებში უნდა იყოს მინიმუმ 15 მ,კვ. 1 პერსონაზე.

4. 2020 წლის 26 აპრილამდე გრძელდება შემდეგი შეზღუდვები:

– სკოლების, კოლეჯების, საბავშვო ბაღების და ბაგა-ბაღების დახურვა;
– სამგზავრო, საჰაერო მიმოსვლის დახურვა;
– საერთაშორისო სარკინიგზო მიმოსვლის დახურვა.

5. 2020 წლის 3 მაისამდე გახანგრძლივდა შემდეგი შეზღუდვები:

– საზღვრების დახურვა (პოლონეთის საზღვრის გადაკვეთის უფლება კვლავ აქვთ, მათ შორის, პოლონეთის მოქალაქეებმა, უცხოელებმა, რომლებიც არიან პოლონეთის მოქალაქეების მეუღლეები ან შვილები, პირები, რომლებსაც აქვთ პოლონეთში მუდმივი ან დროებითი ყოფნის უფლება ან სამუშაო ნებართვა – ამონარიდების სრული სია შეგიძლიათ იხილოთ მითითებულ ლინკზე: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia);
– სავალდებულო საკარანტინო პოლონეთთან საზღვრის გადაკვეთის მქონე პირთათვის.

6. მასობრივი ღონისძიებებისა და შეკრებების ორგანიზების შეზღუდვები ვრცელდება შემდგომ გაფრთხილებამდე.

წყარო: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zasady-na-dluzej
https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowa-normalnosc-etapy

ორშაბათიდა, 4 მაისიდან, გაუქმდება ბიზნეს საქმიანობასთან დაკავშირებული შეზღუდვები, ასევე გაუქმდება შეზღუდვები ბაღებში, საბავშვო ბაღებში და კულტურული დაწესებულებებში. ამასთან, მაინც საჭიროა – თუ ეს შესაძლებელია – შეკრებების შეზღუდვა, ადამიანების დიდი რაოდენობით შეკრების თავიდან აცილება და რისკის შემცველი პირების მხრიდან განსაკუთრებული შეზღუდვების ზომების დაცვა, მაგ. მოხუცები ან ქრონიკულად დაავადებული. პოლონეთში შემთხვევების რაოდენობა კვლავ იზრდება და სამეცნიერო გამოკვლევა ადასტურებს, რომ ახალი კოროვირუსი ასევე სერიოზული საფრთხეა ახალგაზრდებისთვის და კარგი იმუნიტეტის მქონე ადამიანებისთვის. გარკვეული შეზღუდვების მოხსნის მიუხედავად, ვირუსის წინააღდეგ ბრძოლა გრძელდება.
1. ეკონომიკური აქტივობები
სავაჭრო ცენტრები და დიდი ფართობის მაღაზიებს (2 000 მ 2-ზე მეტი) შესაძლებლობა ექნებათ იმოქმედონ შეზღუდვებით: შიგნით მყოფი პირების ლიმიტი, ასევე სპორტული კლუბების, კვების ობიექტების და რეკრეაციული ადგილების დახურვა (მაგალითად, სათამაშო მოედნები). ამ ობიექტების შიგნით უნდა არსებობდეს კომერციული ფართი მინიმუმ 15 მ 2, რომელიც არ მოიცავს დერეფნის ზონას. დამატებითი ინფორმაცია (პოლონურად): https://www.gov.pl/web/rozwoj/centra-handlowe.
სასტუმროები და საცხოვრებელი მოსახურება გაატარესბ საჭირო მითიტებებს. სასტუმროს რესტორნების და სარეკრეაციო სივრცეების იქმნება ლიმიტირებული. სპროტული დარბაზები და საცურაო აუზები დახურულია. მეტი ინფორმაციისთვის გადადით ლინკზე (პოლონურად): https://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe.
ფართომასშტაბიანი ავეჯისა და სამშენებლო მაღაზიები შეიძლება უკვე გახსნილი იყოს შაბათ-კვირას. დამატებითი ინფორმაცია (პოლონურად): https://www.gov.pl/web/rozwoj/sklepy-meblowe-i-budowlane.
2. კულტურული დაწესებულებები
ბიბლიოთეკები, მუზეუმები, არქივები და სხვა კულტურული დაწესებულებები გაიხსნება თანდათან, სპეციალური წესების დაცვის გათვალისწინებით. მეტი ინფორმაცია შეგიძლიათ გაენოთ ლინკს (პოლონურად): https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki
3. თერაპიული რეაბილიტაცია
ადამინები, რომლებიც არიან ავად და ტკივილით დაავადებული პირები თერაპიული რეაბილიტაციის გამოყენებას 4 მაისიდან შეძლებენ. გაითვალისწინეთ, რომ მასაჟის სალონები დახურულია! დამატებითი ინფორმაცია (პოლონურად): https://www.gov.pl/web/rozwoj/rehabilitacja
4. ბაგა-ბაღები და ბაღები
ოთხშაბათს, 6 მაისს, ბაგა-ბაღები და საბავშვო ბაღების ხელმძღვანელ პირებს შეეძლებათ მათი გახსნა, დარწმუნებული უნდა იყოს, რომ შესაბამისი უსაფრთხოების ზომებია დაწესებული. ამასთან, ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის გამო, ბაგა-ბაღებში და საბავშვო ბაღებში მზრუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვების რაოდენობა შესაძლოა შეზღუდული იყოს. უფრო მეტიც, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ შეიძლება გადაწყვიტოს, რომ ყველა ბაგა-ბაღები და საბავშვო ბაღი მის ტერიტორიაზე დაიხუროს, ეპიდემიოლოგიური ვითარების გამო. ამიტომ, მშობლებმა უნდა დაუკავშირდნენ მათ მიერ გამოყენებულ ობიექტებს და გაარკვიონ, ღია იქნება თუ არა. დამატებითი ინფორმაცია (პოლონური): https://www.gov.pl/web/rodzina/secenstwo-przede-wszystkim-wytyczne-dla-instytucji-opieki-nad-dziecmi-do-lat-3
5. წესები, რომლებიც კვალვ ძალაშია:
დაიცავით 2 მეტრი დაშორება საზოგადოებრივ ადგილებში.
კვლავ სავალდებულოა თქვენი ცხვირისა და პირის ღრუს დაფარვა საზოგადოებრივ ადგილებში
იმუშავეთ და ისწავლეთ დისტანციურად, როდესაც ეს შესაძლებელია.
მკაცრად დაიცავით სანიტარული წესები იმ ადგილებში, სადაც ხალხი იკრიბება (დეზინფექცია და სათანადო მანძილის შენარჩუნება).
ინფიცირებული ან პოტენციურად ინფიცირებული ადამიანებისთვის
საკარანტინო და იზოლაცია. წყარო: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejny-etap

პოლონეთის მთავრობა გააუქმა შემდგომი შეზღუდვები:

18 მაისიდან გაიხსნება სილამაზის სალონები

რეკომენდაციები:
-კლიენტებს და პერსონალს უნდა ეკეთოთ ნიღბები, სათვალეები ან დამცავი ჩაფხუტი (სილამაზის სალონების შემთხვევაში – თუ პროცედურა ამის საშუალებას იძლევა);
-შესაძლებელია ერთჯერადი პირსახოცების გამოყენება, სადაც ეს შესაძლებელია;
-დაჯავშნა უნდა განხორციელდეს ტელეფონით ან ინტერნეტით. გაფრთხილება! მომხმარებელს არ შეეძლება მოიცადოს მოსაცდელ ოთახში.

18 მაისიდან გაიხსნება, რესტორნები, კაფე0ბარები და კვების ობიექტები სავჭრო ცენტრებში

შენიშვნა! მომხმარებელს შეეძლება მიირთვას, როგროც რესტორანსი ასევე რესტორნის გარეთ მდებარე მაგიდებთან.

რეკომენდაციები:

-შენობაში ადამიანების ზღვარი (სულ მცირე 4 მ 2 უნდა იყოს);
-მაგიდის დეზინფექცია თითოეული კლიენტის წასვლის შემდეგ;
-2 მეტრის დაშორება მაგიდებს შორის;
– ცალკე მაგიდებთან მსხდომ სტუმრებს შროსი დაშორება უნდა უყოს 1,5 მეტრი.
-მომსახურე პერსონალმა უნდა ატაროს ხელთათმანი და ნიღაბი;
შენიშვნა! რესტორნის სტუმრებს სუზლიათ მოიხსნან ნიღბები, როდესაც ისინი უკვე ისხდებიან მაგიდის ირგვლივ.

ცვლილებები საგანმანათლებლო ინსტიტუტების ფუნქციონირების შესახებ
18 მაისიდან დაიწყება საშუალო სკოლის სკოლებში პრაქტიკული გაკვეთილების ჩატარება, აგრეთვე გამოცდების განახლებისა და განათლების გაკვეთილები, ადრეული განვითარების მხარდაჭერა და სპეციალისტის გადამოწმება. ასევე გაიხსნება ახალგაზრდული ჰოსტელები, სპორტული ცენტრები და სათემო ცენტრები.

25 მაისიდან დაწყებითი სასწავლო პროგრამების განხორციელება შესაძლებელია დაწყებით სკოლებში 1-3 კლასებში (დამატებითი სასწავლო გეგმის სწავლება შესაძლებელია მასწავლებლის აქტივობებთან ერთად; დირექტორი გადაწყვეტს, იქნება ეს რეგულარული თუ დისტანციური განათლება). შესაძლებელი იქნება სკოლებში კონსულტაციები საშუალო სკოლის კურსდამთავრებულებისა და მე -8 კლასის მოსწავლეებისთვის, პირველ რიგში, მომავალი გამოცდების საგნებზე. კონსულტაციები ჩატარდება მცირე ჯგუფებში ან ინდივიდუალურად.

1-ლი ივნისიდან პედაგოგები ჩაატარებენ კონსულტაციებს, ყველა მოსწავლისთვის.
შენიშვნა! 8 წლამდე ასაკის ბავსებისთვსი კვლავ შენარჩუნდება მშობლის მეურვება.
შენიშვნა! 17 მაისიდან ბავსებს 13 წლამდე შეუძლიათ სახლი დატოვონ მეურვის გარეშე.

რელიგიური ცერემონიები

კვირიდან, 17 მაისს, მასობრივი ან სხვა რელიგიური ცერემონიის დროს, თითო მონაწილისთვის განსაზღვრული უნდა იყოს 10კვ.მ (ნაცვლად 15კვ.მ).

სპორტი

18 მაისი – იზრდება რაოდენობა ადამიანებისთვის, რომელთაც შეუძლიათ -ვარჯიში გარე სპორტულ ობიექტებზე:
სტადიონებზე, სპორტულ მოედნებზე, ბილიკებზე, პარკებში – შეიძლება იყოს მაქსიმუმ 14 ადამიანი (+ 2 მწვრთნელი);
-ფეხბურთის სრულმასშტაბიანი მოედნებზე – 22 ადამიანამდე (+ 4 მწვრთნელი) ერთდროულად.

სპორტულ დარბაზებში, შემდეგ ადამიანებს შეუძლიათ განახორციელონ ვარჯიშები:

-12 ადამიანი + მწვრთნელი (შენობაში 300კვ.მ),
-16 ადამიანი + 2 მწვრთნელი (შენობებში 301-დან 800 კვ.მ-მდე),
-24 ადამიანი + 2 მწვრთნელი (შენობებში 801-დან 1000კვ.მ -მდე),
-32 ადამიანი + 3 მწვრთნელი (1000 კვ.მ-ზე მეტ შენობებში).

შენიშვნა! სპორტული დარბაზის ჰოლში არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ საკიდი ან სანიტარული მოწყობილობა (ტვალეტის ჩთვლით). აღჭურვილობა უნდა დეზინფექცირდეს ყოველი აქტივობების შემდეგ.

კულტურა
18 მაისიდა ნაგახლდება შემდეგი კულტურული ღონისზიბეები:
გარე კინოთეატრები (მათ შორის მანქანის კინოთეატრები); მუშაობა ფილმების ნაკრებებზე; ფონოგრაფიული და აუდიოვიზუალური ჩანაწერები კულტურულ ინსტიტუტებში;ინდივიდუალური კლასები ხელოვნების კოლეჯებში; რეპეტიციები და ვარჯიშები;
25 მაისიდან უნივერსიტეტებში შეიძლება განხორციელდეს შემდეგი:
-ლექციები დამამთავრებელი კურსის სტუდენტებისთვის, დოქტორანტებისთვის;
-ლექციები, რომლებიც არასასურველია დისტანციური სწავლებისთვის.
სასაზღვრო კონტროლი გაგრძელდა 12 ივნისამდე
სასაზღვრო კონტროლი გერმანიასთან, ლიტვასთან, ჩეხეთთან და სლოვაკეთთან შიდა საზღვარზე გაგრძელებულია 2020 წლის 12 ივნისამდე. როგორც ადრე, საზღვრის გადაკვეთა მხოლოდ შესაძლო ადგილებში იქნება შესაძლებელი. შემოწმებები ასევე გაგრძელდება პორტსა და აეროპორტებში.
ბაზისური უსაფრთხოების წესები კვლავ გამოიყენება
განსაკუთრებით უნდა მივაქციოთ ყურადღება სმდეგ წესებს:
-შეინარჩუნეთ დისტანცია კვლავ 2 მეტრი;
-აიფარეთ თქვენი ცხვირი და პირი საზოგადობრივ თვსყრის ადგილას;
-შეძლებისდაგვარად იმუშვეთ დისტანციურად;
-მკაცრად დაიცავით წესები, სადაც ბევრი ადამინია, განსაკუთრებით რესტორნებში, განსაკუთრებით რესტორნებში და სილამაზის სალონებში;
წყარო: https://www.gov.pl/web/koronawirus/znosimy-kolejne-ograniczenia–18-maja-pojdziesz-do-fryzjera-kosmetyczki-i-restauracji

მთავრობის გაცხადება COVID-19– თან დაკავშირებული შეზღუდვების მოხსნის შემდგომი ნაბიჯების შესახებ:

ნიღბები

30 მაისიდან თქვენ არ გჭირდებათ პირის ღრუს და ცხვირის დაფარვა ღია სივრცეში, თუკი სხვებისგან დაშორებული იქნებით  2 მეტრით. . 2 მეტრიანი სოციალური დისტანციის შენარჩუნების ვალდებულება არ ექნებათ მშობლებთან ერთად 13 წლამდე ასაკის ბავშვებს, ერთად მცხოვრობი ადამიანებისთვის და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის.

ადგილები, სადაც ჯერ კიდევ უნდა ატაროთ  ნიღაბი: ავტობუსები და ტრამვაი, მაღაზიები, კინოთეატრები და თეატრები, მასაჟის და ტატუირების სტუდიები, ეკლესიები, ოფისები(თუ მიდიხართ ოფისში საკითხის მოსაგვარებლად).

გამონაკლისი: სად არ უნდა დაიფაროს პირი და ცხვირი?

– სამუშაოზე – თუ დამსაქმებელი უზრუნველყოფს სათანადო მანძილებს სამუშაო სადგურებს შორის და აკმაყოფილებს სანიტარულ მოთხოვნებს;

– რესტორანში ან ბარში – მას შემდეგ რაც ადგილს იკავებ სუფრასთან.

შეზღუდვა ადამიანთა რაოდენობაზე: 

30 მაისიდან აღარ იქნება დაწესებული შეზღუდვები მაღაზიებში, რესტორნებში, ბაზრობებზე, სერვისებზე და საფოსტო ოფისში ადამიანებისთვის.

შენიშვნა! რესტორნებში მაგიდებს შორის მაინც უნდა იყოს ადეკვატური მანძილი, ხოლო მომხმარებლებმა უნდა ატარონ  ნიღბები სუფრასთან მისვლამდე.

შეზღუდვების გაუქმება მოიცავს აგრეთვე ეკლესიებს და სხვა სალოცავი ადგილებს, ასევე დაკრძალვის ცერემონიებს.

შეხვედრები და ქორწილი 150 ადამიანი

შაბათიდან, 30 მაისიდან,, შეკრებებისა და კონცერტების ორგანიზება, რომელშიც მონაწილეობს 150-მდე ადამიანი, დაიშვება ღია ადგილებში. ამასთან, მონაწილეებმა უნდა დაიფარონ პირი და ცხვირი, ან შეინარჩუნონ 2 მეტრიანი სოციალური დისტანცია.

6 ივნისიდან შესაძლებელი იქნება საქორწილო და სადღესასწაულო ღონისძიებების ორგანიზება, რომელშიც 150 – მდე ადამიანი მონაწილეობს ( სტუმრებს შეუძლიათ არ ატარონ  სახის ნიღბები).

მთლიანად იხსენაბ სასტუმროები 

30 მაისიდან შესაძლებელია რესტორნების და სასტუმროს ბარის გახსნა და სტუმრებისთვის საუზმე. 6 ივნისიდან საცურაო აუზებს, სპორტული დარბაზებსა და ფიტნეს კლუბებს შეუძლიათ დაიწყონ ოპერირება სასტუმროებში.

კულტურა, სპორტი, მასაჟი,  ქორწინებები

6 ივნისიდან, პირებს შეუძლიათ განაახლონ საქმიანობა გარკვეული სანიტარული პირობების დაცვით:

კინოთეატრები, თეატრები, ოპერები, ბალეტები, საცურაო აუზები, სპორტული დარბაზი, ფიტნეს კლუბები, სათამაშო ოთახები და გასართობი პარკები, საუნები, სოლარიუმები, მასაჟისა და ტატუირების სტუდიები.

30 მაისიდან შეძლებთ გამოიყენოთ სპორტული დარბაზი, სპორტული მოედნები და მცირე სატყეო ინფრასტრუქტურა.

ასევე შესაძლებელი იქნება ბაზრობების, გამოფენებისა და კონგრესების ორგანიზება.

წყარო:  https://www.gov.pl/web/koronawirus/4-etap-odmrazania

კორონავირუსული ინფექციების მზარდი რაოდენობის გამო, 10 ოქტომბერს მთელი პოლონეთი ე.წ. ყვითელი ზონაში მოექცა და უფრო და უფრო მეტი მუნიციპალიტეტი აღინიშნება წითელ ზონად. მთავრობამ ასევე განაახლა შეზღუდვები, რომლებიც მოიცავს შემდეგ  შეზღუდვებს: 

კონგრესები და გამოფენები 

ყვითელი ზონა

– დასაშვებია, იმ პირობით, რომ მონაწილეებმა დაფარონ პირი და ცხვირი

– 1 ადამიანი 4 კვ.მ – ზე – მაშინ 150 ადამიანი არ არის შეზღუდული

– თუ არა ღია ცის ქვეშ, ხელმისაწვდომი ადგილის არაუმეტეს ნახევრისა

წითელი ზონაში – აკრძალულია!

კულტურული ღონისძიებები

ყვითელი ზონა

– შენობაში ან ღია სპორტულ ობიექტებში – ყოველი მე -2 ადგილი, რომელიც ხელმისაწვდომია საზოგადოებისთვის ან 1,5 მეტრის დაშორებით, აუდიტორიაში ადგილების 25% -მდე გამოყენება შესაძელებელია, სავალდებულოა  ცხვირის და პირის ნიღბით დაფარვა.

– ღია სივრცეში – მაყურებელთა და მონაწილეთა რაოდენობა ერთდროულად არ უნდა აღემატებოდეს 100 ადამიანს, ცხვირისა და პირის ღრუს დაფარვით ან 1.5 მ მანძილზე დაშორებით. 

წითელი ზონა

– შენობაში ან სპორტულ ობიექტებში – საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომია დისტანცია 4 ადგილით (სავარძლით),  ან 1,5 მეტრის დაშორებით, აუდიტორიის ადგილების 25% -მდე გამოყენება, ცხვირის და პირის ღრუს დაფარვა იღბით.

– ღია სივრცეში – მაყურებელთა და მონაწილეთა რაოდენობა ერთდროულად არ უნდა აღემატებოდეს 100 ადამიანს, ცხვირისა და პირის ღრუს დაფარვით ან 1.5 მ მანძილზე.

გასტრონომია

ყვითელი ზონა – ცხვირისა და პირის ღრუს დაფარვა ადგილის დაკავებამდე, 1 ადამიანზე 4 კვ.მ.

წითელი ზონა – შენობა შეიძლება იყოს ღია 6-დან 22 საათამდე.

სასტუმროები

ყვითელი და წითელი ზონები

– დაშვებულია, კლუბებისა და დისკოთეკების გარდა

– მოქმედებს კონგრესების, საცურაო აუზების, სპორტული დარბაზების, გასტრონომიისა და კულტურული საქმიანობის წესები (თუ ეს გათვალისწინებულია სასტუმროში)

წყლის პარკები და აუზები

ყვითელი და წითელი ზონები – დაწესებულების 75% დატვირთვა

გასართობი პარკები

ყვითელი ზონა – 1 ადამიანი 10 კვ.მ.

წითელი ზონა – აკრძალულია

კინოთეატრები

ყვითელი და წითელი ზონები – ადგილების 25%, 1,5 მ მანძილზე, დამსწრე საზოგადოება იყენებს პირბადეს. 

შეკრებები

ყვითელი და წითელი ზონები – მაქსიმუმ 150 ადამიანი, 1,5 მ დაშორებით, მონაწილეები პირისა და პირის ღრუს დასაფარად იყენებენ პირბადეს.  შეკრებას შორის მანძილი არ უნდა იყოს 1,00 მ-ზე ნაკლები.

ეკლესიები

ყვითელი ზონა

– ეკლესიის შიგნით, საჭიროა ცხვირისა და პირის დაფარვა, გარეთ – ცხვირისა და პირის დაფარვის ვალდებულება ან 1.5 მ მანძილით დაშორება.

წითელი ზონა – შენობის (რელიგიური ადგილის) 50% დატვირთვა

ქორწილები, საზოგადოებები, კონსოლიდაციები და სხვა ოჯახური დღესასწაულები და ღონისძიებები

ყვითელი ზონა

– მაქსიმუმ 2020 წლის 16 ოქტომბრამდე. 100 ადამიანი; 2020 წლის 17 ოქტომბრიდან – მაქსიმუმ 75 ადამიანი, მომსახურე პერსონალის გარდა

– პირის ღრუს და ცხვირის დაფარვა მანამ, სანამ არ დასხდებით სუფრასთან.

წითელი ზონა – მაქსიმუმ 50 ადამიანი, მომსახურე პერსონალის გარდა.

საზოგადოებრივი ტრანსპორტი

ყვითელი ზონა

– ადგილების რაოდენობის 100% შეიძლება დაიკავოს და ფეხზე მდგომთათვის განზაზღვრული ადგილების 50%,  ხოლო ადგილების მინიმუმ 50% დატოვოთ თავისუფალი. 

– სავალდებულოა ცხვირისა და პირის ღრუს დაფარვა. 

წითელი ზონა – ადგილების რაოდენობის 50% ან ადგილების და ფეხზე დგომთათვის  ადგილების საერთო რაოდენობის 30%, ხოლო ადგილების მინიმუმ 50% უდნა დარჩეს თავისუფალი.

ნიღბები

ყვითელი და წითელი ზონები

– ნიღბების ტარების ვალდებულება:

1) საზოგადოებრივ ტრანსპორტში

2) ზოგადად ხელმისაწვდომ ადგილებში, მათ შორის:

– გზებზე და მოედნებზე, სასაფლაოებზე, სეირნობისას, ბულვარში, ავტოსადგომებზე, ტყის მანქანების პარკინგზე,

– სამუშაო ადგილებსა და საზოგადოებრივ შენობებში

– კომერციულ ან მომსახურების ობიექტებში, კომერციულ ან მომსახურების დაწესებულებებში და ბაზრებზე (სადგომები);

3) რელიგიური რიტუალების დროს, სასაფლაოზე.

ვაჭრობა

ყვითელი და წითელი ზონები – მომხმარებლებმა უნდა ატარონ ერთჯერადი ხელთათმანები ან გამოიყენონ ხელის სადეზინფექციო საშუალებები;

ღამის კლუბები და სხვა ადგილები გართობისთვის.

ყვითელი და წითელი ზონები – აკრძალულია

საპარიკმახეროები, კოსმეტიკური და ტატულის სტუდიები

ყვითელი და წითელი ზონები – მხოლოდ კლიენტი, რომელსაც ემსახურება  (საჭიროების შემთხვევაში – მეურვესთან ერთად) მეურვეს შეიძლია იყოს შენობაშო.

ფიტნეს კლუბები

ყვითელი ზონა – 1 ადამიანი 7 კვ.მ.-ზე, მინიმუმ 1.5 მ მანძილი

წითელი ზონა – 1 ადამიანი 10 კვ.მ-ზე, მინიმუმ 1.5 მ მანძილი

აეროპორტები და ფრნები

ყვითელი და წითელი ზონები

– ბორტზე უნდა იყოს მოწოდებული ხელის სადეზინფექციო საშუალებები;

– თვითმფრინავის დეზინფექცია დღეში ერთხელ (და ყოველი ფრენის შემდეგ ავადმყოფთან ან ავადმყოფზე ეჭვმიტანილ პირთან და ფრენის წინ და შემდეგ 6 საათზე მეტხანს;

წყარო: https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybNYCH-powiatow

უსაფრთხოების ახალი წესები პოლონეთის მასშტაბით მოქმედებს 17 ოქტომბრიდან, შაბათიდან. გამონაკლისს წარმოადგენს ქორწინების და სხვა საოჯახო დღესასწაულების შეზღუდვები, რომლებიც ძალაში შევa 19 ოქტომბიდან..

ყვითელი ზონა (მთელი ქვეყანა, წითელი ზონის ტერიტორიების გარდა):

რესტორნებისა და ბარების გახსნა შესაძლებელია დილის 6:00 საათიდან – 21:00 საათამდე; ყოველი მეორე მაგიდა შეიძლება იყოს დაკავებული; 9 საათის შემდეგ შესაძლებელია მხოლოდ წაღება (იგივე წესი წითელ ზონაში)

საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ადამიანების შეზღუდული რაოდენობა – დასაჯდომი ადგილების 50% ან ყველა ადგილის 30% შეიძლება იყოს დაკავებული (იგივე წესი წითელ ზონაში)

19.10 – დან – ადამიანთა შეზღუდული რაოდენობა ქორწილებსა და სხვა დღესასწაულებზე – მაქსიმუმი. 20 ადამიანი, არ  შესაძლებლობა ცეკვა;

 

რელიგიური ცერემონიების დროს მაქსიმუმ 1 ადამიანი 4 მ 2-ზე;

საზოგადოებრივ შეკრებებს  შეიძლება დაესწრონ მაქსიმუმ 25 ადამიანი;

შერეული  სწავლება უნივერსიტეტებსა და საშუალო სკოლებში;

სპორტული ღონისძიებები აუდიტორიის გარეშე (იგივე წესი წითელ ზონაში)

კულტურული ღონისძიებების დროს მაქსიმუმ ადგილების 25% შეიძლება დაიკავოს აუდიტორიამ (იგივე წესი მოქმედებს წითელ ზონაში)

საცურაო აუზები, აკვაპარკები და სპორტული დარბაზი დაკეტილია (იგივე წესი მოქმედებს წითელ ზონაში).

 

წითელი ზონა:

ხალხის შეზღუდული რაოდენობა მაღაზიებში – მაღაზიებში, რომელთა ფართობია 100 კვ.მ-მდე – 5 ადამიანი თითო სალაროში, მაღაზიებში 100 კვ.მ -ზე მეტი ფართით – 1 ადამიანი 15 კვ.მ.-ზე;

19 ოქტომბრიდან – სპეციალური ღონისძიებები (ქორწილები, შეკრებები და სხვა) აკრძალულია;

რელიგიური ცერემონიების დროს არაუმეტეს 1 ადამიანი 7 კვ.მ.-ზე,

საზოგადოებრივ შეკრებებს  შეიძლება დაესწრონ მაქსიმუმ 10 ადამიანი;

დისტანციური სწავლება უნივერსიტეტებსა და საშუალო სკოლებში (პრაქტიკული მეცადინეობის გარდა);

წყარო: https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybNYCH-powiatow

კორონავირუსთან დაკავშირებით, პოლონეთის ფოსტამ შეცვლა მომსახურების წესები.

ფოსტის გახსნის საათები
საფოსტო ფილიალები სამუშაო დღის განმავლბაში 6 საათი იქნება ღია, მაგრამ არჩეულ დღეებში შესაძლებელია ფოსტამ იმუშაოს 14.00 – 20.00 საათებში.
შაბათს ფოსტა იმუშავებს მხოლოდ 3 საათი.
დილის 8.00 საათიდან – საღამოს 8.00 საათამდე, კვირაში 7 დღე მაღაზიები იქნება ღია;
სავაჭრო ცენტრებში მომხმარებელთა მომსახურების ცენტრები დაიხურება.

აქტუალურ ინფორმაციას სამუშაო საათებთან დაკავშირბით შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ მოცემულ ვებ-გვერძზე: placowki.poczta-polska.pl.
უსაფრთხოების წესები:
საფოსტო მომსახურები ცენტრებში საჭიროა გაიტვალისწინოთ ის წეები რომელივ რისუტან დაკაშირებით დაწესდა: ადამინებს შორის დისტანციაუუნდა იყოს 1,5 მეტრი, როგორც რიგში მდგომ ადამიანებს შორის ასევე მომსახურე პერსონალთან ურთიერთობის დროს.

შიდა შეკვეთბის მიღება
Poczta Polska არ ითვალისწინებს რაიმე შეზღუდვას კორესპონდენციის გაგზავნაზე და მიღებაზე. ყველა გაგზავნა განხორციელდება იმ პირობით, რომ მათი მიწოდების ადგილებზე წვდომა არ იზღუდება ადმინისტრაციის ან უსაფრთხოების სამსახურების გადაწყვეტილებებით. Poczta Polska ასევე არ ცვლის ინვალიდობის და საპენსიო გზავნილების გადახდის წესებს, თუმცა კარანტინს დაქვემდებარებულ პირებს ექნებათ სპეციალური პროცედურა.
ამანათების აღება შესაძლებელია მიღების გარეშე – თქვენ მხოლოდ უნდა, აჩვენებს პირადობის მოწმობას საფოსტო კურიერს. უსაფრთხო მანძილიდან, რომელიც თვითონ დაწერს დოკუმენტის ბოლო 4 ციფრს.
მომსახურება საკარანტინო პროცედურაში მყოფი პირებისთვის
Poczta Polska არ მიაწვდის კორესპონდენტებს საკარანტინო პროცედურაში მყოფ პირს. გზავნილები მათ დაელოდებათ შესაბამის საფოსტო ოფისში. მომხმარებლებს საშუალება ექნება მიიღოს თავისი კორესპონდენცია საკარანტინო პერიოდის დასრულებიდან ერთი კვირის განმავლობაში.

უცხოური გზავნილები
საჰაერო ტრანსპორტის შეჩერების გამო, Poczta Polska- მ შემოზღუდავა გადაზიდვები სხვა ქვეყნებში. საერთაშორისო ამანათების გაგზავნის შესაძლებლობების შესახებ მიმდინარე ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ საიტზე:
http://www.poczta-polska.pl/obsluga-przesylek-zagranicznych-przez-poczte-polska-aktualizacja/.
ქვეყნები, რომლებზეც შეგიძლიათ გაგზავნოთ პრიორიტეტული და ეკონომიკური პაკეტები, ასევე ჩვეულებრივი, პრიორიტეტული და რეგისტრირებული წერილები, ქვეყნების ჩამონათვალი შეგიძლით იხილოთ ქვემოთ( 23.03.2020 წლიდან):
ჩეხეთი, ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი, ფინეთი, გერმანია, სლოვაკეთი, უკრაინა, ბელარუსია.
ასევე ამანათბის და ეკონომიკური წრილების გაგზავნა შეგითლიათ:
ავსტრალია (საზღვაო გზით), კანადა (საზღვაო გზით), აშშ (საძღვაო გზით), ბელგია, დანია, ესპანეთი, ჰოლანდია, პორტუგალია, ირლანდია, დიდი ბრიტანეთი.
UKRAINE Plus-ით ამანათის გაგზავნა შესაძლებელია უკრაინაშიც, ხოლო უკრაინაში, ყირიმში (მათ შორის სევასტოპოლის ჩათვლით) და ლუგანსკის და დონეცკის რეგიონებში საფოსტო გზავნილები შეჩერებულია.
მხოლოდ ეკონომიკური წერილები (საზღვაო გზით) გაგზავნა შესაძლებელია მექსიკაში. ასევე, შეგიძლიათ Global Express. პაკეტების გაგზავნა გერმანიაში.
უცხოური ფულადი გზავნილების მიღება მთლიანად შეჩერებულია შემდეგ ქვეყნებში: სომხეთი, ეგვიპტე და ვატიკანი. უცხოური საფოსტო გზავნილების სხვა ქვეყნებში განხორციელება უცვლელი რჩება.
წყარო: http://www.poczta-polska.pl/koronawirus-informacje-dla-klientow/

ვარშავაში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ორგანო (ZTM) ავრცელებს ინფორმაციას მგზავრების მიერ გრძელვადიანი ბილეთების შეჩერების შესაძლებლობის შესახებ, მგზავრები, რომლებიც გადაწყვეტენ რომ არ გამოიყენონ ბილეთბი შექმნილ სიტუაციაში.
განცხადება წარდგენა სსაძლებელი ვებ-გვერდის საშაულებით: https://zawieswkm.wtp.waw.pl/ (უბრალოდ შიყვანეთ ბარათის ნომერი და დააჭირეთ ლურჯ ღილაკს)
მგზავრი ვერ მიიღებს ჩარიცხულ თანხას, მაგრამ შეძლებს გამოუყენებელი ბილეთის მოქმედების პერიოდის გადავადებას სხვა თარიღზე. სამგზავრო მომსახურების ცენტრში (POP) წარდგენის შემდეგ, მის მიერ არჩეულ ნებისმიერო დროით. მოქმედების დამატებითი ვადა ითვლება ონლაინ შეჩერების განაცხადის წარდგენის დღიდან.
POP– ების ნახევარი დაიხურა
სამშაბათს, 17 მარტს, დამატებიტ ინფორმაციამდე, ვარშავაში სამგზავრო მომსახურების ცენტრები (POP) განსხვავებული დროით იმუშავებენ. აქ შეგიძლიათ შეამოწმოთ რომელი POP არის ღია და რა დროს: https://www.wtp.waw.pl/newsy/2020/ 03 მეცამეტე / zamyknieta-service-pop /
ZTM შეახსენებთ, რომ ბევრი რამ შეიძლება მოაგვაროთ POP– ში მისვლის გარეშე. ბილეთების შეძენა შესაძლებელია ისეთი პროგრამების საშუალებით, როგორიცაა SkyCash, jakdojade.pl, mPay, moBilet, Mint Mobile და zbiletem.pl.
შეგიძლიათ თქვენი ვარშავის ,,სითი’’ ბარათის პერსონალიზაცია, ონლაინ პროგრამის/განცხადების მეშვეობით: https://www.wtp.waw.pl/en/warsaw-city-card/application-for-a-warsaw-city-card/. მოგვიანებით უნდა აირჩიოთ ერთ-ერთი POP-ი.. ამასთან, ბარათების გრძელვადიანი ბილეთების შეძენა შესაძლებელია ყველა ბილეთების აპარატში, სადაც ასევე შეგიძლიათ გაახანგრლიოვოთ ელექტრონული ჰოლოგრამის მოქმედება.
განაცხადების და საჩივრის წარდგენა, თუ მათ ბარათის ან ბილეთის თანდართვა არ სჭირდებათ შეგიძლიათ გააკეთოთ ელექტრონულად.
არ არის საჭირო ავტობუსში დააჭიროთ გაჩერების ღილაკს „stop”
17 მარტიდან, ყველა გაჩერებაზე გაჩერება მოხდება ,,stop’’ -ის ღილაკის გარეშე. ავტობუსები გაჩერდებიან ყველა ავტობუსის გაჩერებაზე.
ორშაბათიდან, 16 მარტიდან შეიცვალა საგზაო კომუნიკაცია
ორშბათიდან, 16 მარტიდან სასკოლო სასწავლო პროცესის გაუქმების გამო არ იმოძრავებს სასკოლო ხაზის ავტობუსები. ავტობუსები ნომრით: 304, 323, 332, 379 და 114 არ ექნებათ დამატებითი ხაზი მეტრო Młociny- Cardinal Stefan Wyszyński University. რეგულარული ავტობუსები, რომელსაც დდამატებითი კურსი საასწავლო/სასკოლო დრეებში იმოძრავებენ შეუცვლელად.
წყარო:https://www.facebook.com/wtp.warszawa/photos/a.167864029919457/3129100790462418/?type=3&theater, https://www.wtp.waw.pl/newsy

ორშაბათიდან, 16 მარტიდან საგანმანათლებლო ინსტიტუციები, პოლონეტში მთლიანად დაიკეტება: ბაღები, სკოლები, როგორც საჯარო, ასევე კერძო. რაც ემსახურება ვირუსის გავრცელების პრევენციას.

8 წლამდე ასაკის ბავშვების მშობლებს შეუძლიათ ისარგებლონ, სპეციალური შეღავათებით (80 %-იანი შემწეობით) რომელიც გაიცემა ბაგა-ბაღის, საბავშვო ბაღის, სკოლის გაუთვალისწინებელი დახურვის შემთხვევაში. შემწეობა მოიცავს 14 დღეს და არ ითვლება 14 წლამდე ასაკის ავადმყოფი ბავშვის მოვლაზე გათვალისწინებულ 60 დღიან ლიმიტში.

დამატებითი დახმარების გაწევა შესაძლებელია 12 -დან 25 მარტის ჩათვლით, რადგან ეს ის პერიოდია, როდესაც სასწავლო დაწესებულებები დახურულია COVID-19– ის გამო. შემწეობის გადახდა მოხდება დასაქმებულის განცხადების შესაბამისად, ან მთელი პერიოდისთვის, ასევე არასამუშაო დღეებში, ან მხოლოდ სამუშაო დღის განმავლობაში, თუ ამგვარი პერიოდები მითითებულია განცხადებაში.

შემწეობის მისაღებად, თქვენ უნდა წარუდგინოთ განცხადება თქვენს დამსაქმებელს. შესაბამისი ფორმა შეგიძლიათ იხილოთ მითითებულ ბმულზე: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/komu-przysluguje-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-czas-opieki-nad-dzieckiem-w-zwiazku-z-zamknieciem-z-powodu-covid-19-zlobka-klubu-dzieciecego-przedszkola-szkoly-/2537033 მეწარმეები დეკლარაციას წარუდგენენ პირდაპირ ZUS- ს.

სპეციალური კანონი ასევე აძლევს დამსაქმებელს იმის შესაძლებლობას, რომ დაავალდებულოს თანამშრომელი იმუშავოს დისტანციურად. დისტანციური მუშაობა ექვემდებარება იგივე ანაზღაურებას, ხოლო მისი ფორმა დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის შეთანხმებების შედეგია.

წყარო: www.gov.pl, www.zus.pl

ახალი ინფორმაციის თანახმად ვარშავაში, კორონა ვურუსის გამო შეიცვალა წესები საბავშო ბაღებისა და პირველ კლასელთა რეგისტრციის შესახებ. რეგისტრაცია გაგრძელდება 20 მარტამდე.
მშობლებს შეუძლიათ გამოიყენონ რეგისტრაციის ორი მეთოდი:
-გააგზავნონ დასკანერებული აპლიკაციის ფორმა და დოკუმენტები ელექტრონული ფოსტის (email-ის) საშუალებით მითითებულ მისამართზე. ტელეფონის ნომერი და ელექტრონული საფოსტო მისამართი შეგიძლიათ ნახოთ საბავშო ბაღის ვებ-გვერზე ან განათლების დეპარტამენის ვებ-გვერძზე: www.edukacja.warszawa.pl, ქვეშ: Edukacja warszawska/szkoły i placówki publiczne” (“Warsaw Education/schools and public institutions”) ექსელის ფაილის ფორმატში;
-მიიტანოთ დოკუმენტები თქვენით დაწესებულბაში. დაწესებულებაში ყოფნისას უნდა დაიცვათ მკაცრი სანიტარული წესები: გამოიყენოთ ხელის სადეზინფექციო გელი, შეძღუდულია კონტაქტი მომსახურე პერსონალთან, მნიშვნელოვანი დაიცვათ 1,5 მეტრის დისტანცია ადამინათნა რომლეთანაც გექნებათ კონტაქტი შენობაში. შესაძლებელია კონსულტაციის მიღება ელექტრონული ფოსტით ან ტელეფონით.
იმ შემთხვევაში, თუ კი მშობელს შეექმნება პრობლემა სამსახურიდან საჭირო საბუთის წარდგენასთან დაკავშირებით, დაწესებულება ნებას რთავს მათ ეს დოკიმენტი წარადგინოს მოგვიანებით.
Covid-19 ვირუსის გამო, ბაგა-ბაღები, საბავშო ბაღბი და სკოლები დაკეტილია 16 მარტიდან. მასწავლებლები გამოაგზავნიან საგანმანათლებლო რესურსებს ინდივიდუალური მუშაობისთვის. უახლოეს დღეებში გაცნობებთ ინფრომაციას შემდგომ ნაბიჯებთან დაკავშირებით.
წყარო: City of Warsaw, https://www.facebook.com/warszawa/photos/pb.220402816269.-2207520000../10157229594806270/?type=3&theater

განახლება:
მშობლებს, რომლებსაც ჯერ არ დაურეგისტირებიათ და არ გაუგზავნიათ შესაბამისი დოკუმენტი ბაღებში/სკოლებში (პირველკლასელთათვის) შესაძლებლებლობა ექნებათ გააგზავნონ დოკუმენტაცია 23 აპრილამდე.
ასევე, მშობლემბა რომლებმაც უკვე შეავსეს აპლიკაცია და გააგზავნეს, დოკუმენტაციის დამატება შეუძლიათ 23 აპრილამდე.
დოკუმენტაცია შეგიძლიათ გააგზავნოთ შესაბამის e-mail მისამართზე (რომელ დაწესებულებას:ბაღს,სკოლას შეარჩვთ).თქვენ არ გჭირდებათ პირადად მიხვიდეთ შერჩეულ სკოლაში ან ბაღში.
მშობლემბა, რომლებმაც უკვე შეავსეს და გააგზავნეს დოკუმენტები ხელახლა არ სჭირდებათ მათი გაგზავნა.
წყარო: https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/22156_przedluzenie-rekrutacji-do-przedszkoli-oddzialow

COVID-19 ვირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობის ზრდის გამო, განათლების მინისტრმა გადაწყვიტა დისტანციური განათლების გახანგრძლივება 24 მაისამდე. დისტანციური სწავლა გაგრძელდება.
სამინისტრომ ასევე გამოაცხადა ახალი ცხრილი მერვე კლასელთა გამოცდისათვის (egzamin ósmoklasisty), საშუალო სკოლის დამასრულებელი გამოცდის (matura) და პროფესიული გამოცდებისთვის (egzaminy zawodowe):

-მერვე კლასელთა გამოცდა -16-18 ივნისი

გამოცდის დამატებითი თარიღი დაგეგმილია 7-9 ივლისს. მოსწავლეები გამოცდის შედეგებს გაიგებენ 31 ივლისის ჩათვლით. ამ დროისთვის სკოლებში მიიღებენ სერთიფიკატებს.
-დამასრულებელი გამოცდა (MATURA)-8-29 ივნისი
მხოლოდ წერილობითი გამოცდა ჩატარდება ამ წელს. დამატებითი გამოცდის თარიღიდაგეგმილია 8-14 ივლისს. შედეგები ცნობილი იქნება 11 აგვისტოსთვის. საპასუხო გამოცდა გაიმართება 8 სექტემბერს, ხოლო სტუდენტები მიიღებენ შედეგებს 30 სექტემბრისთვის.
– გამოცდა, პროფესიონალური კვალიფიკაციის ამაღლება დადასტურებისთვის (FORMULA 2012 და FORMULA 2017) – 22 ივნისი – 9 ივლისი; (FORMULA 2019) – 17-28 აგვისტო.
წყარო:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-do-24-maja
https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-2020

1 სექტემბერს მოსწავლეები სწავლას დაიწყებენ ტრადიციულად – სკოლებში. ამასთან, დაწესებულებების ფუნქციონირება რეგულირდება მთავარი სანიტარული ინსპექციის მითითებით, რომელიც მიზნად ისახავს კორონავირუსის წინააღმდეგ ბრძოლას. ქვემოთ წარმოგიდგენთ მათგან ყველაზე მნიშვნელოვანს:

ჰიგიენის და უსაფრთხოების ზოგადი პრინციპები

ხელების ხშირი დაბანა, დაცვა, როდესაც აცემინებთ ან ახველებთ, უსაფრთხოების მისხნით თვალების, ცხვირის და პირის ღრუს არ შეხება. პირი და ცხვირი სავალდებულო დაფარვა მესამე პირების მიერ სკოლაში ან დაწესებულებაში (კლასელებს არ ექნებათ აუცილებლობა ნიღბების ტარები), ოთახების რეგულარული გაწმენდა და განიავება. როდესაც მოსწავლეები სკოლის მოედანზე და ღია ცის ქვეშ იმყოფებიან სკოლის მოედნებზე, დარბაზში აღჭურვილობის დეზინფექცია.
მოსწავლეს უნდა ჰქონდეს საკუთარი აქსესუარები და სახელმძღვანელოები, რომელთა შენახვაც შესაძლებელია სკოლის მაგიდაზე, სკოლის ჩანთაში ან საკუთარი კარადაში, გაკვეთილების განმავლობაში. მან არ უნდა მიიტანოს სკოლაში ზედმეტი ნივთები.

სკოლაში შესვლა

მოსწავლეს შეუძლია სკოლაში სიარული ცხელების (სხეულის ტემპერატურა 38 ° C და უფრო მაღალი) და სასუნთქი გზების ინფექციების სიმპტომების გარეშე, და როდესაც ოჯახის წევრები არ არიან კარანტინში ან იზოლირებულ სახლში. აღმზრდელებს შეუძლიათ სკოლაში მიყვანა და გამოყვანა ბავშვის რესპირატორული ინფექციის ნიშნების გარეშე.
მშობლებს ან მეურვეს შეუძლია შვილთან ერთად შევიდეს საერთო სასკოლო სივრცეში, სხვა მშობლებისა და სკოლის პერსონალისგან 1,5 მ მანძილზე დაშორებით და მათ უნდა დაიცვან ყველა წესი (მათ შორის პირის ღრუს და ცხვირის დაცვა, ხელის დეზინფექცია).
უცხოეთში დარჩენა არ ნიშნავს რომ ინფიცირებული ხართ და ავად გახდებით. მოსწავლეს არ უნდა შეეზღუდოს სკოლაში სიარული, თუ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ მიუთითებს ავადმყოფობაზე და მოგზაურობის ქვეყანა არ არის დაფარული სასაზღვრო მოძრაობის შეზღუდვებით.
ინფექციის / დაავადების შიში არ შეიძლება გახდეს იმის მიზეზი, რომ ჯანმრთელი ბავშვი სკოლაში არ წავიდეს.

სწავლის ორგანიზება

სახელმძღვანელო მითითებით სამუშაო პროცესი უნდა წარიმართოს ისე, რომ დაცული იყოს ყველა მითითბა, უნდა სენარჩუნდეს დისტანცია სკოლის ტერიტორიაზე (განსაკუთრებით კომუნიკაციის ადგილებში) და შეამციროს მოსწავლეების შეკრება – მაგ., სხვადასხვა საათის განმავლობაში მოსწავლეებისთვის სხვადასხვა საათისათვის სკოლაში ჩასვლისა და სხვადასხვა დროს შესვენებების ან სათამაშო მოედანზე საქმიანობისთვის. თქვენ ასევე უნდა მოერიდოთ ოთახების შეცვლას, სადაც ხშირად ტარდება კლასები.
არსებული ეპიდემიოლოგიური ვითარებიდან გამომდინარე, არსებობს სწავლების ორგანიზების 3 მოდელი: ტრადიციული, შერეული და დისტანციური. თუ მოცემულ მხარეში არსებობს კორონავირუსული ინფექცია, ხელმძღვანელი, შესაბამისი ინსტიტუტებისგან დადებითი მოსაზრების მიღების შემდეგ, შეძლებს ნაწილობრივ ან სრულად შეაჩეროს სკოლების სტაციონარული სამუშაოები.

ინფექციური ან შემაშფოთებელი სიმპტომები მოსწავლეებში

თუ სკოლის თანამშრომელმა შეამჩნია ბავშვებში არსებული სიმპტომები, რომლებიც შეიძლება მიუთითებდეს სასუნთქი გზების ინფექციაზე (მაგალითად, ცხელება, ხველა), მაშინ სტუდენტი იზოლირებული უნდა იყოს ცალკეულ ოთახში ან დანიშნულ ადგილას, სხვა ადამიანებისგან 2 მეტრის დაშორებით. შემდეგ მშობლებს დაუყოვნებლივ ეცნობება შვილის სკოლიდან წაყვანის აუცილებლობის შესახებ (რეკომენდებულია საკუთარი სატრანსპორტო საშუალება).
თუ რომელიმე მოსწავლე COVID-19-გან ავად გახდება, კლასის დანარჩენი ნაწილი კარანტინირდება. შემდეგ მათთვის კლასების დისტანციური ფორმით ჩატარება ერთადერთი გზა იქნება მათი განათლების გასაგრძელებლად. ამ სკოლაში სხვა კლასების სრულ განაკვეთზე დამოკიდებული იქნება იმაზე თუ რამდენად დაექვემდებარებიან ისინი მკურნაობას.

წყარო: https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2 https://www.gov.pl/web/edukacja/qa-powrot-uczniow-do-szkol-i-placowek-1-wrzesnia-2020-r

2020 წლის 12 მარტიდან 10 აპრილამდე, პოლონეთის ტერიტორიაზე შეჩერდა სწავლება უნივერსიტეტებში 9ლექციები, სემინარები). ბრძანება ეხება სწავლების ყველა საფეხურს: ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის, პოლ-დიპლომოვას, დოქტორანტურას.
ასევე მნიშვნელოვანია, თვალი ადევნოთ თქვენი სასწავლებლების გადაწყვეტილებებს და ბრძანებებს.
ვარშავის უნივერსიტეტმა გამოსცა შემდეგი ბრძანება:
-2020 წლის 14 აპრლამდე შეწყდა ლექციები და სემინარები: სტუდენტებისთვის და დოქტორანტებისთვის. სასწავლო პროცესი ჩატარდება დისტანციურად;
-2020 წლის 30 აპრილამდე, გაუქმდა ღია ღონისძიებები (კონფერენციები, სიმპოზიუმები, ღია ლექციები, მხატვრული ღონისძიები და სხვა);
-2020 წლის 30 აპრილამდე შეჩერდა სამსახურეობრივი მივლინებები საზღვარგარეთ კონფერენციებზე: თანამშრომლებისთვის, დოქტორანტებისთვის და სტუდენტებისთვის.

გაეცანით მიმდინარე ინფორმაციას თქვენი უნივერსიტეტის ვებ-გვერდებზე. შეამოწმეთ: ბიბლიოთეკების, სპორტული, საგამოფენო თუ თეატრალური დარბაზების ვებ-გვერდები, რომლებიც ეკუთვნის თქვენს უნივერსიტეტს. მაგალითად ვარშვსი უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა დაიკეტა 14 აპრილამდე. შესაბამისად წიგნის დაბრუნების ვადებმაც გადაიწია 18 აპრილამდე, და ვადაგადაცილებული წიგნებისათვის ჯარიმაც არ დაგეკისრებათ 11 მარტიდან და 14 აპრილამდე.
განკარგულების თანახმად, ვირუსის საფრთხის გამო, უნივერსიტეტებს შეუძლიათ განახორციელონ დისტანციური სწავლება, ინტერნეტის საშუალებით – დაუკავშირდით თქვენს უნივერსიტეტს, რათა მოგაწოდონ ინფომრაცია ონლაინ ლექციების შესახებ.

სამეცნიერო საქმიანობა შეჩერებულია. ამასთანავე, გადაწყდა რომ ადმინისტრაცია იმუშავებს დისტანციურად (ტელეფონით ან ინტერნეტით). სტუდენტები და აკადემიური პერსონალი ისარგებლებენ Navoica e- სასწავლო პლატფორმით. მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ: www.navoica.pl და ასევე მაილის მისამართი: [email protected]

ამ ეტაპზე, ჩარიცხვის კალენდარში (რეგისტრაციაზე) არავითარი ცვლილება არ არის მოსალოდნელი.
წყარო: www.gov.pl, www.uw.edu.pl www.buw.uw.edu.pl/

ე.წ. ”ანტიკრიზისული ფარის” უცხოელებს სთავაზობს პოლონეთში ყოფნის კანონიერების გაგრძელებას (მუხლები: 15x და 15zd). შემოთავაზებული გადაწყვეტილება ვრცელდება შემდეგ სიტუაციებზე:

ადამინები რომლებიც ფლობენ დრობით ცხოვრების უფლებას (zezwolenie na pobyt czasowy):
-თუ დროებითი ბინადრობის ნებართვის მისაღებად განცხადების წარდგენის ვადა ამოიწურა ეპიდემიის გადაუდებელი მდგომარეობის გამოცხადების თარიღიდან (2020 წლის 14-19 მარტიდან) ან ეპიდ-მდგომარეობის გამოცხადების თრიღიდან (2020 წლის 20 მარტიდან), ნებართვის მიღების ვადა გაგრძელდება ეპიდემიის ან ეპიდემიის გადაუდებელი მდგომარეობის გაუქმებიდან 30 დღის განმავლობაში;
– თუ დროებითი ბინადრობის ნებართვის პერიოდი ამოიწერება ეპიდემიის საგანგებო სიტუაციის გამოცხადების პერიოდში (2020 წლის 14-19 მარტში) ან ეპიდ -დგომარეობის გამოცხადებიდან (2020 წლის 20 მარტიდან), დოკუმენტს მოქმედების ვადა გაუგრძლედება, ეპიდემიის ან ეპიდ-მდგომარეობის გაუქმებიდან, მომდევნო 30 დღის განმავლობაში (ახალი ბინადრობის მოწმობა არ არის გაცემული).

ადამიანები რომლებიც ცხოვრობენ პოლონეთში და ფლობენ შენგენის ან ეროვნულ (ნაციონალურ) ვიზას:
-თუ ვიზის მოქმედების ვადა დასრულდება ეპიდემიის საგანგებო სიტუაციის გამოცხადების პერიოდში (2020 წლის 14-19 მარტში) ან ეპიდ -დგომარეობის გამოცხადებიდან (2020 წლის 20 მარტიდან), დოკუმენტს მოქმედების ვადა გაუგრძლედება, ეპიდემიის ან ეპიდ-მდგომარეობის გაუქმებიდან, მომდევნო 30 დღის განმავლობაში (ახაილი ვიზა არ ჩაიკვრება სამოგზაურო დოკუმენტში, პასპორტში);
– რომელთც სურთ შეავსონ განაცხადი ვიზის გაგრძელებაზე (უცხოელთა შესახებ კანონის 85-ე მუხლის პირველი პუნქტი):
თუ ვიზა ამოიწურება ეპიდემიის საგანგებო სიტუაციის გამოცხადების დღიდან (2020 წლის 14-19 მარტი) ან ეპიდემიის სახელმწიფო (2020 წლის 20 მარტიდან), ვიზის გაგრძელების შესახებ განაცხადის შეტანის ვადა გაგრძელდება ეპიდემიის ან ეპიდ-მდგომარეობის გაუქმებიდან 30 დღის განმავლობაში.

ადმიანები რომლებიც სარგებლობენ უვიზო მიმიმოსვლის რეჟიმით:
-თუ ბინადრობის ვადის გაგრძელების შესახებ განაცხადის წარდგენის ვადა (უცხოელთა შესახებ კანონის 300-ე მუხლის მე -2 ნაწილი) იწურება ეპიდემიის საგანგებო სიტუაციის გამოცხადების დღიდან (2020 წლის 14-19 მარტი) ან ეპიდ-მდგომარეობის (2020 წლის 20 მარტიდან), ეს ვადა (განაცხადის წარდგენის ვადა) გაგრძელდება ეპიდემიის ან ეპიდემიის საგანგებო მდგომარეობის გაუქმებიდან, მომდევნო 30 დღე. ყურადღბა! ვრცელდება მხოლოდ ბრაზილიის, არგენტინის, ჩილეს, ჰონდურასის, კოსტა-რიკის, ნიკარაგუას, სინგაპურის და ურუგვაის მოქალაქეებზე.

დროებითი ბინადრობის ნებართვის მქონე პირები სამუშაოს შესრულების მიზნით, როგორც სამეწარმეო, ასევე მენეჯმენტის თანამშრომლების, სპეციალისტების ან სტაჟირებს კომპანიის თანამშრომლობის საფუძვლეზე, (139-ე მუხლი და უცხოელთა შესახებ კანონის 139-ე მუხლი): თუ კი დროებითი ბინადრობის ნებართვის მისაღებად განცხადების წარდგენის ვადა ამოიწურა ეპიდემიის გადაუდებელი მდგომარეობის გამოცხადების თარიღიდან (2020 წლის 14-19 მარტიდან) ან ეპიდ-მდგომარეობის გამოცხადების თრიღიდან (2020 წლის 20 მარტიდან), ნებართვის მიღების ვადა გაგრძელდება ეპიდემიის ან ეპიდემიის გადაუდებელი მდგომარეობის გაუქმებიდან 30 დღის განმავლობაში;

პირები, რომელთაც სურთ წარადგინონ განცხადება მუდმივი ბინადრობის ნებართვისთვის, ან გრძელვადიანი ევროკავშირის ბიდანრობის უფლებაზე (უცხოელთა შესახებ კანონის 202-ე მუხლის პირველი პუნქტით):
თუ განაცხადის შეტანის ბოლო ვადა დაემთხვა ეპიდემიის სტატუსის გამოცხადების დღეებს (2020 წლის 14-19 მარტი) ან ეპიდ-სიტუაციას (2020 წლის 20 მარტიდან), ეს ვადა (საბუთების შეტანის) გაგრძელდება ეპიდემიის ან გადაუდებელი მდგომარეობის გაუქმებიდან 30 დღის განმავლობაში.

განახლების ვადები 08.04.2020

პოლონეთის მთავრობა გეგმავს ცვლილებების შეტანას კანონში „ანტიკრიზისული ფარის შესახებ“. პროექტი 2020 წლის 7 აპრილიდან ითვალისწინებს ახალ გადაწყვეტილებებს პოლონეთში უცხოელთა დარჩენის კანონიერების გაგრძელებასთან დაკავშირებით.

შემოთავაზებული დებულებების შესაბამისად, პირები, რომლებიც იურიდიულად იმყოფებოდნენ პოლონეთში ეპიდემიის მდგომარეობის გამოცხადების დღეს (2020 წლის 14 მარტი), საფუძველზე:
– შენგენის ვიზები,
– შენგენის რეგიონის სხვა ქვეყნის მიერ გაცემული ვიზა (მათ შორის გრძელვადიანი ვიზის ჩათვლით 90 დღეზე მეტი ხნის განმავლობაში ყოფნისთვის),
– შენგენის სხვა ქვეყნის მიერ გაცემული ბინადრობის ნებართვა,
– გრძელვადიანი ვიზა გაცემული ევროკავშირის კიდევ ერთი წევრი ქვეყნის მიერ, რომელიც შენგენის ქვეყანა არ არის, თუ, ევროკავშირის სამართლის დებულებების შესაბამისად, მის მფლობელს უფლებას აძლევს დარჩეს პოლონეთის ტერიტორიაზე ევროკავშირის კანონის შესაბამისად. .
– ბინადრობის ნებართვა, რომელიც გაცემულია ევროკავშირის კიდევ ერთი წევრი ქვეყნის მიერ, რომელიც შენგენის არეალის ქვეყანა არ არის, თუ, ევროკავშირის სამართლის დებულებების შესაბამისად, მის მფლობელს უფლებას აძლევს დარჩეს პოლონეთის ტერიტორიაზე ევროკავშირის შესაბამისად. კანონის თანახმად,
– ან უვიზო რეჟიმის ნაწილად,
დაიშვება ლეგალურად დარჩენა პოლონეთში ზემოაღნიშნული ვიზების, დოკუმენტების ან უვიზო მიმოსვლის შედეგად, კანონიერი ყოფნის ბოლო დღეს მომდევნო დღიდან, ეპიდემიის ან ეპიდემიის მდგომარეობის გაუქმების მომდევნო 30-ე დღის დასრულებამდე. გადაუდებელი – იმისდა მიხედვით, თუ რომელი ადგილი იყო ბოლო.

ყოფნის კანონიერების გახანგრძლივება ავტომატური იქნება – არ გჭირდებათ განაცხადის წარდგენა.

ინფორმაცია ვრცლად შეგიძლიათ იხილოთ ბმულეზე: https://bit.ly/covid-proj ან გაიარეთ კონსულტაცია იურისტთან.

წყარო:https://udsc.gov.pl/epidemia-koronawirusa-kolejne-rozwiazania-dedykowane-cudzoziemcom/

ე.წ.  „ანტიკრიზისული ფარის“  კანონპროექტის თანახმად, უცხოელებზე მუშაობის ნებართვა გაგრძელდება და უცხოელის დასაქმების  განცხადებები გაგრძელდება (მუხლი 15)

სამუშაო უფლება/სეზონური სამსახური:

თუ ნებართვის ბოლო ვადა, ეპიდემიის გადაუდებელი პერიოდის განმავლობაში (2020 წლის 14-19 მარტი) ან ეპიდ-მდგომარეობის დროს (2020 წლის 20 მარტიდან), სამუშაო ნებართვის მოქმედების ვადა გაგრძელდება,  ამ მდომარეობის გაუმქებიდან, 30 დღის განმავლობაში.

სამუშაო ნებართვის გაგრძელების შესახებ განცხადება უნდა წარუდგინოს დამსაქმებელმა წინა ნებართვის გახანგრძლივებული ვადის ბოლო დღეს, არა უგვიანეს.

გადაწყვეტილება უცხოელისთვის სამუშაოს გადაცემის (დასაქმების)  შესახებ:

თუ დეკლარაციაში მითითებული სამუშაოს პერიოდის დასრულება დაემთხვა, ეპიდემიის გადაუდებელი პერიოდის (2020 წლის 14-19 მარტი) ან ეპიდ-მდგომარეობის გამოცხადებას  (2020 წლის 20 მარტიდან), უცხოელს შეუძლია გააგრძელოს მითითებული სამუშაოს შესრულება მანამდე სანამ არ გაუქმდება საგანგებო მდგომარება, ამასთანავე მას აქვს დრო ამ დგომარეობის გაუქმებიდან, კიდევ,   მომდევნო 30 დღე გააგრძელოს მუშაობა სესაბამის წესების დაცვით თუ შეწყვიტოს.

დამატებით ვადაში არ შედის 6 თვიანი ვიზის პერიოდი,  მომდევნო 12 თვის განმავლობაში, რომლის განმავლობაშიც უცხოელს შეუძლია მუშაობდეს პოლონეთში დეკლარაციის საფუძველზე (87-ე მუხლის მე -3 ნაწილისა და 88-ე მუხლის (2.3) შესაბამისად) აქტი დასაქმების და შრომის ბაზრის ინსტიტუციების შესახებ.

მეტი ინფორმაციისთვსი გთხოვთ იხილოთ ქვემოთ მოცემული ლინკი: https://bit.ly/covid-proj-2 ან გაიაროთ კონსულტაცია იურისთტან.

პირებმა, რომლებიც იურიდიულად მუშაობდნენ პოლონეთში 2019 წელს ( umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło), უნდა წარმოადგინონ წინა წლის საგადასახადო დეკლარაცია (PIT-37) ამა წლის 30 აპრილამდე. COVID-19 ინფექციის საფრთხის გამო, წელს განაცხადის შევსების ვადა გახანგრძლივდა 2020 წლის 1 ივნისამდე, თუმცა, თუ გადასახადის გადამხდელი არ შეიტანს ცვლილებებს თავის PIT-37 დეკლარაციაში, წარმოქმნილი საგადასახადო სამსახურის მიერ და ხელმისაწვდომია საიტზე. podatki.gov.pl, შემდეგ იგი ავტომატურად შეიტანება 30 აპრილს, ამიტომ მნიშვნელოვანი თქვენით შეიტანოთ დეკლარაცია ამ თარიღამდე, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ გადასახადის გადამხდელს აქვს შეღავათები.

გასული წლიდან, ყველა PIT-37 საგადასახადო დეკლარაციას აანგარიშებს საგადასახადო ოფისი. თითოეულ გადამხდელს შეუძლია შეამოწმოს, შეავსოს, შეცვალოს და გაგზავნოს თავისი საგადასახადო დეკლარაცია ვებსაიტზე: www.podatki.gov.pl.

პორტალი ხელმისაწვდომია მხოლოდ პოლონური ენაზე. თუ გჭირდებათ დახმარება თქვენი საგადასახადო დეკლარაციის დასადასტურებლად ან გსურთ შეავსოთ PIT-37 დეკლარაცია, გთხოვთ, გამოაგზავნოთ ელექტრონული ფოსტა შემდეგ მისამართზე: [email protected] თემაზე PIT-37 და მიუთითოთ შემდეგი ინფორმაცია:
PIT-11 დეკლარაციები ყველა დამსაქმებლის მხრიდან 2019 წლისთვის (სკანირება)
PIT-37 დეკლარაცია 2018 წლისთვის: მოთხოვნილია PIT-37 დეკლარაციის 2019 წლის ინტერნეტით წარდგენა ან საგადასახადო ოფისის მიერ მომზადებული დეკლარაციის გადამოწმება (სკანირება)
მეუღლესთან ერთობლივი დეკლარაციის შეტანის შემთხვევაში შეიყვანეთ მეუღლის მონაცემები და გაგზავნეთ იგი PIT-11 (სკანირება) განაცხადში ან გაგზავნეთ ინფორმაცია, რომ მეუღლე არ მუშაობს.
მარტო შვილების აღზრდის პირის მიერ განცხადების შეტანის შემთხვევაში წერილს აცნობეთ
თუ თქვენ გაქვთ უფლება გადასახადების შემცირება ბავშვებისთვის, მიუთითეთ:
ების სახელები და გვარები, ასევე მათი PESEL ნომრები
ბავშვების სახელები და გვარები, აგრეთვე მათი დაბადების თარიღი (თუ ბავშვებს არ აქვთ PESEL ნომრები)

დახმარებას PIT-37 დეკლარაციის შეტანისას გთავაზობთ უფასოდ. ჩვენ არ დაგეხმარებით გადასახადების სხვა პრობლემების მოგვარებაში – უფრო რთულ შემთხვევებში, თქვენ უნდა დაუკავშირდეთ სპეციალისტებს, მაგალითად, საგადასახადო კონსულტანტთან ან სააღრიცხვო კომპანიასთან.

ფონდი არ არის პასუხისმგებელი მომზადებული PIT-37 დეკლარაციის სისწორეზე, თუ გადასახადის გადამხდელმა წარმოადგინა მისი დასრულებისთვის საჭირო არასრული მონაცემები.

2020 წლის 1 აგვისტოს დაიწყო პოლონური ტურისტული ვაუჩერის (Polski Bon Turystyczny) პროგრამა, რომლის თანახმად, ბავშვებთან ერთად ოჯახებს შვებულებაში მიღება შეუძლიათ 500 PLN ფინანსური დახმარებით. ამ პროგრამის მიზანია ასევე ხელი შეუწყოს ტურიზმის ინდუსტრიას, რომელიც COVID-19- ის პანდემიის გამო დაზარალდა.

რა არის ტურისტული ვაუჩერი?
ვაუჩერი მოქმედია ელექტრონული ფორმით, რომელიც ძალაშია 2022 წლის 31 მარტამდე. მისი გამოყენება შეგიძლიათ ტურისტული მომსახურებისთვის. მაგალითად: სასტუმროებში, პანსიონში და მსგავს დაწესებულებებში განთავსება, საზაფხულო ბანაკები, სპორტული და გასართობი ღონისძიებები. . პირობაა, რომ ბავშვმა ისარგებლოს საცხოვრებლის მომსახურებით ან ტურისტული ღონისძიებებით.

ვის შეუძლია მიიღოს?

ვაუჩერი ხელმისაწვდომია ოჯახებისთვის, რომელთაც ყავთ სულ მცირე ერთი წლიდან 18 წლამდე ასაკის შვილი, ოჯახის შემოსავლის მიუხედავად. ვაუჩერი ვრცელდება ბავშვზე, რომელსაც აქვს 500 + სარგებელი. 500 + სარგებლობის უფლებით უცხოელებმა შეიძლება მიიღონ ვაუჩერი იმავე პირობებით, როგორც პოლონეთის მოქალაქეები. ვაუჩერი, რომელიც ღირებულია PLN 500, უნდა გაიცეს თითოეული ბავშვისთვის, ხოლო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს შეუძლიათ მიიღონ ორჯერ მეტი სარგებლის ოდენობა, ეს არის 1000 PLN.

როგრო უნდა მიიღოთ ვაუჩერი?

ტურისტული ვაუჩერის მისაღებად განაცხადი არ არის საჭირო. თქვენ უბრალოდ უნდა გააქტიუროთ სოციალური დაზღვევის ინსტიტუტის ელექტრონული პლატფორმის (PUE ZUS) მეშვეობით (საჭიროა მომხმარებლის რეგისტრაცია). გააქტიურება შეუძლიათ მათ, ვისაც აქვს 500 პლიუსი სარგებლობის უფლება, ანუ მათ, ვინც ფაქტობრივად წარადგინა განცხადება 500 პლუსზე. თუ თქვენ გაქვთ უფლება, ეს პარამეტრი ავტომატურად გამოჩნდება თქვენს პროფილზე PUE ZUS- ში. ვაუჩერის გააქტიურება ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ – მაგალითად, დაგეგმილ შვებულებამდე რამდენიმე დღით ადრე.

სად გამოიყენოთ?

ტურისტული ვაუჩერის გამოყენება შეგიძლიათ პოლონეთში, რომელიც შედიან იმ რიცხვში სადაც სეგიძლიათ გამოიყენოთ თქვენი ვაუჩრი. ტურისტული ვაუჩერის მიმღებ ორგანიზაციათა სია შეგიძლიათ ნახოთ პოლონეთის ტურისტული ორგანიზაციის ვებსაიტზე: https://bonturystyczny.polska.travel/lista-podmiotow.
ვაუჩერით შეგიძლიათ გადაიხადოთ რამდენჯერმე მისი ლიმიტის ამოწურვამდე.

შენიშვნა: ვაუჩერს ვერ გამოიყენებთ პოლონეთის გარეთ.

დამატებითი იფნორმაციისთვის გთხოვთ ეწვიოთ ვებ-გვერდებს: https://www.gov.pl/web/rozwoj/bonturystyczny, https://bonturystyczny.polska.travel/, https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/od-dzis-mozna-korzystac-z-bonu-turystycznego/3513293

 

ТОҶИКИСТОН

Муштариёни мӯҳтарам,

мо ба шумо маълумоти муҳим оид ба коронавирусо бо забони модарии шумо бо мақсади бехатарии шумо пешниҳод хоҳем кард.

Раванди бемории COVID-19 метавонад хеле фарқ кунад – аз шамолхурии муқаррарӣ то сирояти шадиди шуш, ки боиси норасоии шадиди роҳи нафас мегардад.
СИРОЯТШАВИ
Ин бемории қатрагӣ аст ва ба бадан тавассути даҳон, бинӣ ва чашмҳо ворид мешавад. Агар касе ба пойафзоли шуморо акса занад, пас вирус дар он мемонад. ВИРУС САЙРУ ГАШТ НАМЕКУНАД. Он танҳо ба бадани шумо ворид мешавад, агар шумо пойафзолро бо дасти худ ламс кунед ва пас бо ин даст ба рӯи худро ламс кунед. Ин онро дар назар дорад, ки шумо метавонед ӯро ба либос ё халтаи (сумка) худ ба хона биёред, аммо то он даме ки ба минтақаи сироятшуда даст назанед ва баъд рӯи худро нарасед, вирус ба шумо мубтало намешавад.
Вирусро бо дастон интиқол додан осон аст. Бо дастон ашёхоро, ҳамдигаро ва баъд рӯи худро ламс мекунем. Барои ҳамин шустани дастон хеле муҳим аст (ҳадди аққал 30 сония).
Беморӣ бо ду сабаб хеле сироятёбанда аст:
1. Вақт аз сироят то пайдоиши нишонаҳои аввал метавонад то 14 рӯзро ташкил диҳад, яъне шахси сироятшуда метавонад 14 рӯз бидуни нафаҳмидан дигаронро сироят кунад.
2. Агар беморӣ ба осони гузарад (масалан, дар кӯдакон), пас шахси бемор дигаронро сироят мекунад, зеро намедонанд, ки онҳо бемор ҳастанд.
ПЕШГИРИ / Ҳифз
Якчанд қоидаҳои оддӣ мавҷуданд, ки метавонед худ ва дигаронро аз COVID-19 муҳофизат кунед.
1. Ман дар хона меистам
Ман тамосро бо одамоне, ки бо онҳо зиндагӣ намекунам, маҳдуд мекунам (ман бо дӯстон, ҳамсояҳо ва ҳатто бо аъзои оилаам мулоқот намекунам!). Мактабҳои пӯшида ин таътил нест. Кӯдакон низ аз хона намебароянд ва бо дӯстони худ мулоқот намекунанд.
Ман кӯшиш мекунам, ки ба сайру гашт набароям – Ман танҳо ба мағоза мебароям ва партовҳоро партофтам.
Ман бо кӯдакони хурдсоле, ки аз даст расонидан ба чизҳои берун худро дошта наметавонанд намебароям.
2. Дар берун, ман аз шахси дигар масофаи 2 метрро нигоҳ медорам.
3. Ман дастамро мунтазам ва зуд-зуд мешуям (30 сония бо оби гарм ва собун).
4. Вакти сулфидан у акса задан ба оринҷ ё салфеткахои коғазии яккарата, ки онро фавран мепартоям истифода мебарам.
5. Салом бе истифодаи даст ба ва бе бӯсидан.
6. Агар имкон бошад, дар берун ман кӯшиш мекунам ба чизе даст нарасонам. Дар ва дастаки дарро бо оринҷам пахш мекунам, ва бо китфам тела медиҳам. Гап дар он аст, ки қатраҳои вирус, ки метавонанд дар сатҳҳои гуногун бошанд, ба сатҳи ботинии дасти мо нарасанд.
7. Агар объектҳоро дезинфексия кардани шавам, маводи дезинфексикунанда бояд дорои мин 60% спирти бошад. Агар гели антибактериалӣ харидорӣ намоям, ҳамеша таркибашро месанҷам.

Дар робита ба пандемия аз коронавирус, ба шумо хотиррасон менамоем, ки ташхис ва муолиҷаи COVID-19 ройгон аст, новобаста аз мамлакат, шаҳрвандӣ, дошта ва ё надоштани суғурта. Шумо дар Поланд суғурта надоред ва метарсед, ки аз сабаби хароҷот ба духтур муроҷиат кунед? Оё шумо муваққатан дар Поланд ҳастед (масалан, сафари бидуни раводид) ва шумо танҳо суғуртаи сафар доред ё он надоред? Дар мавриди коронавирус ин ягон аҳамият надорад. Ба шумо барои ташхиси коронавирус ва ё барои муолиҷаи COVID-19 маблағ пардохт кардан лозим нест, дар холати коронавирус – ҳам шаҳрвандони Поланд ва ҳам хориҷиён – хизматрасонии ройгони тиббӣ доранд.

Хотиррасон мекунем, ки аломатҳои маъмулии COVID-19 ин табъи баланд, сулфа, нафасгири, дардҳои мушакҳо ва хастагӣ мебошанд. Агар шумо ин гуна аломатҳоро пайдо кунед ва гумон кунед, ки шумо коронавирус доред, ҳарчи зудтар ба маркази санитарӣ ва эпидемиологӣ муроҷиат кунед. Ҳар як истгоҳ телефони шабонарузӣ (фаврӣ) дорад ва рақамхои телефонро дар сафҳаҳои истгоҳи санитарию эпидемиологии районҳо пайдо кардан мумкин аст. Муҳим он аст, ки то гирифтани кӯмак аз тамос бо одамони дигар худкаши намоед.

Аломатҳо ба монанди табъи баланди 38 С бо сулфа ва ё нафаскашии вазнин аз беморхонаи сироятӣ машварат талаб мекунанд. Рӯйхати бемористонҳои вилоятҳоро дар истиноди зерин ёфтан мумкин аст. https://www.gov.pl/web/koronawirus/lista-szpitali

Маълумоти иловагиро дар бораи коронавирус тавассути занг задан ба Маркази 24-соатаи зангҳои NFZ (800 190 590) гирифтан мумкин аст. Маълумот бо забонҳои поландӣ ва англисӣ пешниҳод карда мешавад.

Маводи иттилоотиро бо якчанд забон дар истиноди зерин https://www.gov.pl/web/koronawirus/do-pobrania дастрас кардан мумкин аст.

Ҳукумати Поланд қоидаҳоеро эълон кард, ки раванди ташхиси коронавирус дар ояндаи наздик бар он асос меёбанд. Бихонед ва бифаҳмед, ки ҳангоми пайдоиши нишонаҳои изтироб чӣ кор кардан лозим аст.

ВАҚТЕ КИ БЕМОР 4 НИШОНАИ ХОСИ ВИРУСИ КОРОНАРО ДОРАД: таъби баланд, нафасгирӣ, сулфа, гум кардани бӯй ё мазза

Барои банақшагирии машварати шахсӣ ё телефонӣ бо POZ (podstawowa opieka zdrowotna) (КВТ – Кумаки Аввалияи Тиббӣ) худ тамос гиред. Барои кӯдакони то 2-сола ҳамеша бо ташрифи шахсӣ суръат мегирад.

Духтур метавонад танҳо дар сурати пайдо шудани чор нишонаҳои коронавирус: ҳарорати бадан аз 38 дараҷа боло, сулфа, нафасгирӣ, гум шудани бӯй ё мазза баъди ташхиси телефонӣ санҷиш (тест) таъин кунад.

Агар шумо чунин аломатҳо дошта бошед, духтур санҷиш таъин мекунад ва шуморо дар бораи нуқтаҳои ҷамъоварии мобилӣ ба истило ”drive thru„ огоҳ мекунад тавассути он ҷое, ки шумо метавонед санҷиш гузаронед, (духтур инчунин ба шумо маслиҳат медиҳад, ки аз нақлиёти ҷамъиятӣ канорагирӣ кунед).

Агар ҳолати шумо ба он иҷозат диҳад, мустақилона ба автомобилатон ба нуқтаи ҷамъоварии мобилии ”drive thru„ равед, то ин ки санҷиш гузаред. Рӯйхати ин нуқтаҳоро дар вебсайти зерин дастрас кардан мумкин аст:

https://www.pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran

Ба нуқтаи ҷамъоварии мобилии ”drive thru„ шумо бояд бо худ ҳуҷҷати аксдоратонро дошта бошед ва рақами PESEL пешниҳод мекунед. Дар ҷои расида Шумо аз мошини худ намефароед. Аз равзанаи кушодаи мошин чаппакҳои назофарингеалӣ (мазок из носоглотки) гирифта мешавад. Санҷиш ройгон аст.

(Дар холате, ки бемор мустақилона ба нуқтаи ҷамъоварии мобилии ”drive thru„ рафта наметавонад, табиб аз Стансияи Санитарию Эпидемиологии Вилоятӣ (ССЭВ)(Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną (WSSE)) хоҳиш мекунад, ки ба бемор ёрии таъҷилӣ „Чаппакгиракхоро” фиристанд.)

Намунаи ҷамъоваришуда барои ташхис ба озмоишгоҳи (лабаратория) COVID фиристода мешавад. Маълумот дар бораи натиҷаи санҷиш дар суратҳисоби онлайнии бемор ҷой дода мешаванд ва онро танҳо духтур, Стансияҳои Санитарию Эпидемиологии Вилоятӣ ва Ноҳиявӣ (Wojewódzkich i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych) ва худи бемор дида метавонад (https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta)

Агар натиҷа мусбат бошад, табибатон ба шумо маслиҳат медиҳад, ки ба беморхона равед.

Беморхона кадом қарорҳоро метавонад қабул кунад:

– қабул ба беморхона

– сар кардани изолятсия дар утоқи изолятсионӣ (дар изоляторҳо одамоне ҷойгир карда мешаванд, ки дар хона карантинро гузаронида наметавонанд, то наздикони худро ба сирояти коронавирус дучор накунанд)

– сар кардани изолятсия дар хона.

ВАҚТЕ КИ БЕМОР НИШОНАХОИ СИРОЯТИ ДОРАД, ВАЛЕ НА ХАМАИ ОН 4 НИШОНАИ ХОСИ ВИРУСИ КОРОНА:

Вақте ки шумо ба духтур бо нишонаҳои сироятӣ муроҷиат мекунад, аммо духтур нишонаҳои барои роҳхат ба санчиши SARS-COV-2 мувофиқро намеёбад, дар ин холат духтур машваратии навбатии телефониро баъди 3-5 рӯзи ташрифи аввал таъин мекунад.

Агар дар вақти машварати телефонии дуюм духтур нишонаҳои ба меъёри роҳхат ба SARS-CoV-2 ҷавобгӯро наёбад, вай метавонад ташрифи шахсиро ба муассисаи кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ таъин кунад.

Агар духтури Кӯмаки Аввалияи тиббию санитарӣ нишонаҳое пайдо кунад, ки ба ташхиси SARS-COV-2 мувофиқат мекунанд, дар он ҳолат санҷишро фармоиш медиҳад ва ба шумо дар бораи нуқтаи ҷамъоварии мобилии ”drive thru„ маълумот медиҳад.

Ҳангоми ташрифи шахсӣ, пас аз муоинаи бемор, духтур метавонад (агар зарур шуморида шавад) барои ташхиси SARS-CoV-2 фармоиш диҳад.

ВАҚТЕ КИ БЕМОР COVID-19-И БЕ НИШОНАХО МЕГУЗАРОНАД ВА Ё БО АЛОМАТХОИ САБУК

Ин сенария ба беморе дахл дорад, ки натиҷаи санҷиши COVID-19-ро дар хона бо сабаби гумонбар ба сирояти беморӣ интизор аст, вале бидуни нишонаҳои ошкор. Агар табибатон ба шумо гӯяд, ки натиҷаи санҷиш COVID-19 мусбӣ ҳаст, вай шуморо ба беморхонаи бемориҳои сироятӣ ё шӯъбаи мушоҳидаи бемориҳои сироятӣ равона мекунад. Шумо бояд бо нақлиёти шахсии худ ба он ҷо равед (бо ниқоб ва аз тамос бо одамони дигар канорагирӣ кунед). Дар он ҷо, шумо ба нуқтаи триаже (нуқтае, ки вазъияти беморро муайян менамоянд), ки беморхона таъин кардааст, меравед (масалан: хайма, утоқи алоҳидаи таъҷилӣ), ки дар он ҷо шумо бояд маълумотро дар бораи натиҷаи санҷиши SARS-COV-2 пешниҳод кунед.

Кормандони тиббии беморхона шуморо ба минтақаи алоҳидае равона мекунанд, ки шумо интизори муоинаи тиббӣ хоҳед шуд. Духтур тасмим мегирад, ки оё шуморо ба шуъба қабул кунад ё ба беморхонаи дигар интиқол диҳад ва ё дар изолятсия нигоҳ дорад. Дар ҳолати фиристодан ба изолатсия, духтур дар бораи шакли изолятсия (дар хона ва ё изолятор) қарор қабул мекунад.

Агар пас аз расидан ба беморхона шуморо ба утоқи изолятсия равона мекунанд, ва шумо таҳти назорати табиби беморхона хоҳед монд.

Агар шуморо ба изолятсияи хонагӣ фиристанд, шумо дар зери назорати табиби POZ (Кумаки аввалияи тиббӣ) хоҳед монд. Духтури кӯмаки аввалия ба шумо дар як рӯз 8-10 бор занг мезанад, то дар бораи вазъи саломатии шумо маълумот пайдо кунад. Беморе, ки нишонаҳои вирус ошкор намешаванд ба таври худкор пас аз 10 рӯзи санҷиш аз изолятсия озод карда мешавад. Вақте ки дар бемор аломатҳои вирус ошкор мешаванд ба ақидаи табиб вақти изолятсия бемор дароз карда мешавад, табиби кумаки аввалияи тиббию санитарӣ санаи ба итмом расонидани изолятсия ё санаи машварати телефонии навбатиро муайян мекунад.

Сарчашма: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zasady-zleciania-testow-na-koronawirusa

Бо сабаби сар задани коронавирус, маҳдудияти ҳаракат дар марзҳои Поланд эълон карда шуд. Ин он чизҳои муҳимтарине мебошанд, ки шумо бояд донед:
Аз рӯзи якшанбе, 15/03/2020, сарҳадҳои Поланд барои хориҷиён баста мешаванд. Пайвасти байналмилалии ҳавоӣ ва роҳи оҳан қатъ карда мешаванд. Нақлиёти боркаш боздошта намешавад. Назорати сарҳад низ барқарор карда мешавад.
Наклиёти дохилӣ ба мисли автобус, роҳи оҳан ва ҳавоӣ ба таври мӯътадил кор мекунанд.
Манъи муваққатии вуруд ба Поланд ба хориҷиён дахл дорад. Баъзеи онҳо то ҳанӯз ҳам ба мамлакати мо омада метавонанд. Онҳо инхоянд:
– ҳамсарони шаҳрвандони Поланд,
– фарзандони шаҳрвандони Поланд,
– одамони дорои Корти Поляк,
– шахсоне, ки ҳуқуқи истиқомати доимӣ ё муваққатӣ дар Ҷумҳурии Поланд доранд ва ё иҷозатномаи кор доранд.
Одамоне, ки шаҳрвандии Поландро доранд, метавонанд ба кишвар баргарданд, аммо 14 рӯз дар карантин хоҳанд буд. Истисно инҳоянд:
– аз минтақаҳои наздисарҳадианд, ки дар Поланд зиндагӣ мекунанд, аммо ҳамарӯза дар кишвари ҳамсоя кор мекунанд,
– ронандагони нақлиёти автомобилӣ – масалан, автобусҳо ва маршруткаҳо мебошанд. Онҳо набояд дар карантин бошанд.
Дар робита ба рушди вазъи эпидемиологӣ дар Аврупо, Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Поланд телефони боварӣ оид ба имкони убури сарҳадро оғоз кард. Барои маълумот, лутфан ба шумоари зерин занг занед +48 22 523 8880.

1. САРҲАДИ КИШВАРҲОИ ИТТИҲОДИ АВРУПО
Аз нимаи моҳи июни соли 2020, дар сарҳади дохилии Иттиҳоди Аврупо (яъне дар сарҳадҳо бо дигар кишварҳои Иттиҳоди Аврупо) ягон санҷиш гузаронида намешавад. Дар онҳо ҳеҷ гуна санҷиши санитарӣ арзи вуҷуд надорад ва ба шумо лозим нест, ки пас аз вуруд ба Поланд аз дигар кишвари ИА дар карантин бошед.

2. САРҲАД БО КИШВАРҲОИ РУСИЯ, БЕЛОРУС ВА УКРАИНА
Гузаргоҳҳои зерини марзӣ кушодаанд:
– бо Русия Bezledy ва Grzechotki,
– бо Беларус Kuźnica, Bobrowniki, Terespol
– бо Украина Dorohusk, Korczowa, Hrebenne, Medyka, Budomierz
Ба Лаҳистон танҳо метавонанд ворид шаванд:
– шаҳрвандони Поланд ва инчунини зан ва ё шавҳари онхо ва фарзандонашон, инчунин ашхосе, ки таҳти парастории доимии онҳо мебошанд;
– шаҳрвандони ИА, Минтақаи Иқтисодии Аврупо (МИА) ё давлатҳои узви Швейтсария, инчунин зану фарзандони онҳо;
– шаҳрвандони хориҷӣ, ки дорои Kartę Polaka мебошанд;
– шахсоне, ки рутбаи дипломатӣ доранд ва аъзоҳои оилаи онҳо;
– хориҷиёне, ки ҳуқуқи иқомати доимӣ ё муваққатӣ дар қаламрави Поланд доранд
– шаҳрвандони хориҷие, ки ҳуқуқи кор кардан дар Поланд доранд, яъне шаҳрвандони хориҷие, ки мисли шаҳрвандони Поланд чунин ҳуқуқҳои корӣ доранд, нафороне, ки иҷозати корӣ доранд, шаҳодатнома дар бораи сабти корҳои мавсимӣ ё эъломия дар бораи супурдани кор ба хориҷӣ, ки дар Поланд кор мекунад ё ҳуҷҷатҳоеро пешниҳод мекунад, ки оғози кор фавран пас аз убури сарҳад оғоз меёбад;
– хориҷиёне, ки ронандаи васоити наклиёти барои интиқоли мусофирон ва ё мол хастанд ва сафари онҳо дар доираи фаъолияти касбӣ яъне барои интиқоли мол ё интиқоли мусофирон сурат мегирад;
– ронандагон дар доираи ҳамлу нақли байналмилалии автомобилӣ ё ҳамлу нақли байналмилалии якҷоя, ки аз қаламрави Поланд тавассути воситаи нақлиёт, ғайр аз воситаи нақлиёти барои ҳамлу нақли автомобилӣ истифодашаванда, мегузаранд.(бо мақсади истироҳат дар ҳудуди давлати будубош, баъди убур аз хориҷ дар боло зикршуда, ва баъди танаффус дар иҷрои кор дар ҳолатҳои пешбининамудаи Қонун дар бораи вақти кории ронандагон);
– хонандагон, донишҷӯён, донишиҷӯёни аспирантура ва инчунин таълими махсуси мутахассисон ва дигар шаклҳои таълим, инчунин докторантҳо, ки дар Поланд таҳсил мекунанд;
– олимоне, ки дар Поланд корҳои илмӣ ё тадқиқотро иҷро мекунанд;
– шаҳрвандони хориҷие, ки дорои иқомати доимӣ ё иҷозат барои иқомати дарозмуддат дар қаламрави дигар кишварҳои узви ИА, МИА ё Швейтсария ва зану фарзандони онҳо бо мақсади транзит тавассути қаламрави Поланд ба ҷои истиқомат ё будубоши худ сафар доранд;
– мусофирони ҳавопаймоҳое, ки парвозҳои байналмилалиро иҷро мекунанд аз фурудгоҳе, ки воқеъ дар Черногория (Монтенегро), Гурҷистон, Ҷопон, Канада, Албания, Кореяи Ҷанубӣ ҳастанд.
Дар ҳолатҳои махсусан асоснок, ки дар боло зикр нашудаанд, фармондеҳи постгоҳи Қӯшунҳои сарҳадӣ (komendant placówki Straży Granicznej) пас аз гирифтани розигии Сарфармондеҳи Қӯшунҳои Cарҳадӣ(Komendanta Głównego Straży Granicznej), метавонад ба хориҷиён иҷозат диҳад, ки ба қаламрави Ҷумҳурии Поланд ворид шаванд.
ПАС АЗ УБУРИ САРҲАДИ БЕРУНАИ ИА, ДАР ПОЛША КАРАНТИН ҲОЛО ҲАМ АМАЛ МЕКУНАД.
Гурӯҳҳои зерини одамон аз карантин озод карда мешаванд:
– шаҳрвандони ИА, Минтақаи иқтисодии Аврупо (МИА) ё давлатҳои узви Швейтсария, инчунин зану фарзандони онҳо;
– шаҳрвандони хориҷие, ки дорои иқомати доимӣ ё иҷозат барои иқомати дарозмуддат дар қаламрави кишварҳои дигари узви ИА, МИА ё Швейтсария ва зану фарзандони онҳо бо мақсади транзит тавассути қаламрави Поланд ба ҷои истиқомат ё будубош худ сафар доранд;
– хонандагон, донишҷӯён, донишиҷӯёни аспирантура ва инчунин таълими махсуси мутахассисон ва дигар шаклҳои таълим, инчунин докторантҳо, ки дар Поланд таҳсил мекунанд в аолимоне, ки дар Поланд корҳои илмӣ ё адқиқотиро ичро мекунанд;
– шахсоне, ки аз сарҳад гузаштан бинобар иҷрои корҳо, аз ҷумла экипажҳои ҳавопаймоҳо, қатораҳо ва киштиҳо, ронандагони касбӣ, кормандони хадамот ва идораҳо, сарбозони қӯшунҳои Поланд ва иттифоқчиён; рӯйхати муфассал дар инчо: https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8557,Koronawirus-przekraczanie-granicy.html?fbclid=IwAR0W1OZAYn5wHsRlPhZQ2UGKS6SJ4abiIfKes3X8KbZb2qPwsBpxRwmq328;
– шахсоне, ки дар асоси шиносномаи дипломатӣ сарҳадро убур мекунанд ва зану фарзандони онҳо;
– шахсоне, ки дар хоҷагии дар ду тарафи сарҳад кор мекунанд;
– шахсоне, ки дар байни бандарҳои ИА ё МИА бо киштиронии рекреатсионӣ машғуланд;
– мусофирони ҳавопаймоҳое, ки парвозҳои байналмилалиро иҷро мекунанд аз фурудгоҳе, ки воқеъ дар Черногория (Монтенегро), Гурҷистон, Ҷопон, Канада, Албания, Кореяи Ҷанубӣ ҳастанд.

Маълумоти муфассал:
https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8557,Koronawirus-przekraczanie-granicy.html?fbclid=IwAR0W1OZAYn5wHsRlPhZQ2UGKS6SJ4abiIfKes3X8KbZb2qPwsBpxRwmq328
https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-podrozujacych

Аз сабаби паҳншавии коронавирус, аз 16.03.2020 сарҳадҳои Украина барои хориҷиён баст аст. Аз 17/03/2020, инчунин пайвастшавии мунтазами байналмилалии мусофирон қатъ карда шудааст. Маҳдудиятҳо то 3 апрели соли 2020 татбиқ карда шудаанд ва вобаста ба вазъи эпидемияи коронавирус метавонанд бекор ё дароз карда шаванд.
Пас аз бастани марзҳо кӣ метавонад ба Украина ворид шавад?
1. Шахсони дорои шаҳрвандии Украина
2. Ашхосе, ки дар Украина ҳуқуқи истиқомати доимӣ ё муваққатӣ доранд;
3. Занон ё фарзандони шаҳрвандони Украина;
4. Коргарон ва кормандони намояндагиҳои дипломатии хориҷӣ ва муассисаҳои консулии дар Украина аккредитатсияшуда, намояндагони ташкилотҳои байналмилалӣ ва дигар созмонҳо, инчунин аъзои оилаи онҳо;
5. ронандагон ва кормандоне, ки воситаҳои нақлиётро барои интиқоли молҳо ва аъзоёни экипаж истифода мебаранд
Ҳаракати нақлиёт дар баъзе нуқтаҳои убури сарҳад пурра қатъ мегардад ё маҳдуд карда мешавад. Рӯйхати гузаргоҳҳои пӯшидаи сарҳадӣ ва рӯйхати гузаргоҳҳое, ки ҳаракати пиёдагардон боздошта шудаанд, дар инҷо дастрасанд: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uploads/public/5e6/cf4/fb7/5e6cf4fb75f8b011489450.doc , ё инҷо : https://www.bbc.com/ukrainian/news-51898698 (бо забони украинӣ).
Хотиррасон мекунем, ки аз 15 марти соли равон Поланд дар робита ба бастани сарҳадот, убури сарҳадро дар гузаргоҳҳои инфиродӣ бо кишварҳои ҳамсоя, аз ҷумла Украина, қатъ кардаст. Дар сарҳади Поланд ва Украина ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар се гузаргоҳ иҷозат дода шудааст: Dorohusk – Jagodzin, Hrebenne – Rawa Ruska ва инчунини Korczowa – Krakowiec.

16 марти соли 2020 боздидҳо ба Шӯъбаи кор бо Хориҷиёни Идораи Вилоятии Мазовеский (Wydziale Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) вокеъ дар куч. Маршалковски 3/5 (Marszałkowska 3/5 ) ва Круча 5/11 (Krucza 5/11) боздошта мешаванд.
Санаҳои бронкунӣ барои ташрифи онлайн боздошта шудаанд.

Ташрифҳои таъиншуда аз 16 марти соли 2020 бекор карда шуданд. Маълумот дар бораи санаи нави боздид тавассути почтаи электронӣ ё почта ирсол карда мешавад.
Нафароне, ки аз 16/03/2020 то 31/03/2020 ташриф банд кардаанд, барои пешниҳоди аризаҳои:
– иҷозат барои истиқомат дар Поланд (сокини муваққатӣ, доимӣ, сокини дарозмуддати Иттиҳоди Аврупо ),
– додан ё ивази корти истиқоматӣ (карта побыту),
– додани ҳуҷҷати сайёҳӣ Поланди барои шаҳрванди хориҷӣ (polski dokument podróży PDP) ё ҳуҷҷати муваққатии сайёҳӣ Поланди барои шаҳрванди хориҷӣ (tymczasowy polski dokument podróży, TPDP ), ё Ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият барои шаҳрванди хориҷӣ (polski dokument tożsamości cudzoziemca, PDTC),
– бақайдгирии ҷои истиқомати шаҳрванди ИА ва аъзои оилаи онҳо, ҷои истиқомати доимии шаҳрвандони Иттиҳоди Аврупо ё масъалаи додани корти истиқомати аъзои оилаи шаҳрванди ИА, корти иқомати доимии узви оилаи шаҳрванди ИА;
– додан / эътироф / тасдиқ / соҳиб шудан ё гум кардани шаҳрвандии Поланд/ эътирофи паноҳанда(репотреант);
– таъмини пули

тавсия медиҳем, ки аризаро тавассути почта ба суроғаи зерин фиристед:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie,
Wydział Spraw Cudzoziemców,
ul. Marszałkowska 3/5,
00-624 Warszawa.
4. Нафароне, ки барои гирифтани корти истиқоматӣ (карта побыт) ё гирифтнаи қарор (decyzje) бояд ташриф меоварданд, танҳо дар ҳолате гирифта метавонанд, ки қаблан тавассути телефон ё почтаи электронӣ таъин карда буданд.
5. Мӯҳлати пур кардани норасоиҳои расмӣ, аз ҷумла тасдиқи намуди зоҳирӣ ва супурдани нақши ангуштҳо, инчунин пешниҳоди дигар ҳуҷҷатҳое, ки дар давраи ғайрифаъол будани хидмати мустақим дар Шуъбаи Кор бо Хоричиён мӯҳлатташон ба итмом мерасанд, аз рӯзи барқарор шудани хидмати мустақим муштариён бидуни пайомадҳои манфӣ ба ҳисоб гирифта мешаванд.

Тамоми мукотиба бояд ба суроғаи дар боло овардашуда фиристода шавад. Барои маълумоти бештар лутфан бо мо дар тамос шавед, дар шумораи 22 695 65 75 ё аз шакли алоқаи дар саҳифаи интернети буда истифода баред: https://kontaktwsc.mazowieckie.pl/
Сарчашма: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/zmiany-w-obsludze-klienta-wsc?fbclid=IwAR0E4bY8ySvKwwUebPkm9tov-SgtSmAJ9gG19cWI8RomTGtLTlh4WbLMIJ4

11 майи соли 2020, Шӯъбаи кор бо хориҷиёни Mazowiecki Urzęd Wojewódzki хидмати бевоситаи муштариёнро дубора оғоз мекунад.
Аз 11 май метавонед:
– корти истиқоматӣ гиред (karta pobytu),
– гирифтани қарорҳо (decyzja) ,
– пур кардани норасоиҳои расмӣ дар дархостҳо (аз ҷумла шахсӣ зоҳир шудан ва супоридани изҳои ангушт).
Нуқтаи пардохт ва нусхабардорӣ баста хоҳанд монд.
Ташрифи мизоҷон танҳо пас аз телефон ё SMS-и қаблӣ анҷом дода мешавад.
Оиди ташриф Идора худ тамос хоҳад гирифт. Таъини мизоҷон аз 4 майи соли 2020 оғоз мешавад.
Имконияти таъинот тавассути тақвими онлайнӣ боздошта шудааст.
Бо мақсади бехатарӣ, имконияти ворид шудани шахсони сеюм ба дафтар маҳдуд хоҳад буд – даромадан бо намояндаатон маън аст.
Сарчашма: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/rozpoczecie-obslugi-klienta-w-wydziale-spraw-cudzoziemcow?fbclid=IwAR0Uf_f4ehftZtFLjEwUxnhsbDViaSCTkCq91fBdbH8d_V5pWjskl6IvwgA

 1. ХИДМАТИ МУСТАҚИМ

Шӯъбаи кор бо хориҷиён (Wydział Do Spraw Cudzoziemców) даъват мекунад, ки то охири эпидемия ташрифҳо маҳдуд карда шаванд. Вай инчунин хабар медиҳад, ки бинобар маҳдудиятҳои кори Шуъба дар давоми эпидемия, вақти интизор шудан барои пурра кардани камбудиҳои расмӣ дар ариза ё мукотиба тақрибан 3 моҳро ташкил медиҳад.

 1. ҚОНУНИГАРДОНИИ БУДУБОШ – ҚАЙДИ ОНЛАЙНӢ

Аз 1 июли соли 2020 барои пешниҳоди пурраи ариза шумо метавонед аз тақвими онлайнӣ истифода баред:
– барои гирифтани иҷозат барои Иқомати Муваққатӣ (POBYT CZASOWY )- дархостҳо дар ш. Варшава, куч. Маршалковска 3/5 (ul. Marszałkowska 3/5) қабул карад мешаванд;
– барои гирифтани Иқомати Доимӣ (POBYT STAŁY ) ва инчунин Иқомати шаҳрванди дарозмуддати Иттиҳоди Аврупо (POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO EU) – дархостҳо дар ш. Варшава, куч. Круча 5/11 (Krucza 5/11) қабул карад мешаванд;
– Барои таъин кардани вохурӣ бо мақсади пешниҳоди ариза (wniosek), лутфан тавассути тақвими онлайн https://kolejka-wsc.mazowieckie.pl/rezerwacje/pol худро ба қайд гиред. Дар қисмати „Хидматҳо” (,Usługi”) навбати мувофиқро интихоб кунед: „X” барои будубоши муваққатӣ (POBYT CZASOWY ) ва „S” – барои истиқомати доимӣ (POBYT STAŁY ) ва иқомати шаҳрванди дарозмуддат ИА (POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO EU).
Муҳим! Агар шумо қаблан аризаро тавассути почта фиристода бошед, барои пешниҳоди аризаи дуввум вохурӣ таъин накунед. Аризаи дуюм қабул карда намешавад. Маълумоти муфассал: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/wyslales-woya-pobyt-poczta-co-dalej

Аз 13.07.2020 истифодаи бақайдгирӣ тавассути почтаи электронӣ барои фарзандон ва оилаҳои шаҳрвандони хориҷӣ ва аъзои оилаи онҳо, ки ба ӯ ҳамроҳ шудан мехоҳанд, аз нав ба истифода дода мешавад. Почтаи электронии зеррин аз нав ба истифода дода мешавад: [email protected] , ки ба туфайли он шумо метавонед оилаи худро сабт кунед, барои пешниҳоди ариза барои истиқомати муваққатӣ, доимӣ ва ё иқомати шаҳрванди дарозмуддати Иттиҳоди Аврупо дар як рӯз. Қоидаҳо оиди бақайдгирӣ тавассути почтаи электронӣ: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/obsluga-klienta-wsc?fbclid=IwAR25YNU7K8yHvI7SGWuCOtSphuE-GOijH80GodMr4sRcBeWoZGehA0v_0M0

ДИҚҚАТ! Шуъба ташрифҳо барои пешниҳоди ариза оиди гирифтани истиқоматро тавассути телефон сабт намекунад ва почтаи электронӣ додашуда танҳо дар сурате татбиқ карда мешавад, ки агар ариза дар як вақт ба аъзои ҳамон як оила пешниҳод карда шуда бошад.

Шӯъбаи кор бо хориҷиён (Wydział Spraw Cudzoziemców WUM) дар Варшава хабар медиҳад, ки сабтҳо инчунин тавассути тақвими онлайн барқарор карда шудаанд барои:

– додан /иваз кардани корти истиқоматӣ (karty pobytu)– навбати (kolejka) „E”
– будубоши шаҳрвандони Иттиҳоди Аврупо (pobyt obywateli UE)- навбати (kolejka)”I”
– даъватномаҳо (zaproszenia) – дархостҳо (wnioski) – Навбати (kolejka)”Z”

3. БАРТАРАФ КАРДАНИ КАМБУДИҲО ДАР ҲУҶҶАТҲО

Барои бартараф намудани камбудиҳои ариза, шумо бояд ташрифро тавассути тақвими онлайни, ки дар линки барнома барои пайгирии вазъи парванда дастрас хаст таъин намоед: https://wnioski.mazowieckie.pl/MuwWsc/pl.

 1. ГИРИФТАНИ КОРТҲО ВА ҚАРОРҲО

Кортҳои истиқоматӣ (Karty pobytu ) ва қарорҳои маъмурӣ (decyzje) танҳо ба шахсоне дода мешаванд, ки қаблан тавассути телефон ё SMS огоҳонида шуда буданд.

Ҳаққи ситонидани корт ба андозаи PLN 50 ё 25 аст, имконияти дар нуқтаи Monetia (дар Дафтари Идора) ё тавассути интиқол ба суратҳисоби Идора пардохт карда шавад. Агар фаврӣ корти иқоматии худро гирифтан лозим бошад, шакли тамосро (https://kontaktwsc.mazowieckie.pl/) истифода баред. Кортҳо аз рӯи тартиби дархостҳо дода мешаванд.

 1. ДАФТАРИ КАУБЛИ ҲУҶҶАТҲО (BIURO PODAWCZE)

Тавассути тақвими онлайн (https://kolejka-wsc.mazowieckie.pl) шумо инчунин метавонед барои шахсан пешниҳоди ҳуҷҷатҳо дар идораи кабули хуччатхои (Biuro Podawcze) Шуъбаи кор бо хориҷиён (Wydziału Spraw Cudzoziemców )вокеъ дар куч. Marszałkowskiej 3/5 ва ё дар дафтари кабули хуччатхои Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego вокеъ дар куч. Al. Solidarności 81 тавассути тақвими онлайн як рӯз пеш пешниход карда мешавад, масалан рӯзи душанбе шумо метавонед барои рӯзи сешанбе худро сабт намоед.

25 майи соли 2020, Дафтари кор бо хориҷиён (вокеъ дар куч. Таборова 33, Варшава) хидмати мустақими муштариёнро дубора оғоз кард. То ҳол хидмат тавассути телефонҳои 22 601 75 75 (Дш-Ҷм, аз 9 то 15) ё тавассути почтаи электронӣ идома меёбад.

Ҳангоми ташрифи шахсӣ ба шӯъба, ба муштариёнё, ки чораҳои зерини бехатарии санитариро риоя мекунанд хизмат расонида мешавад:
– Дар даромадгоҳ ҳарорати ҳар як шахс чен карда мешавад. Онҳое, ки ҳарорати баданашон аз 38 ° C баланд аст, ба он нафарон хидмат расонида намешаванд.
– Аз ҳар як шахс талаб карда мешаванд, ки бинӣ ва даҳони худро бо ниқоб ё кисми либос пӯшонанд (шарф, руймол ва ғайра).
– Ҳар як шахс бояд дастпӯшак пӯшад ё дастҳои худро бо маҳлул безараргардон гардонад.
– Ба шахсоне, ки рӯяш пӯшида нестанд ва дастҳо безарар (дезинфексия)накардаанд/ ё худ бе дастпӯшҳо хастанд хидмат расонида намешавад.
– Дар толор на зиёда аз 5 нафар метавонад дар як вақт истанд.

Шумораи одамон аз ҷониби посбонҳо назорат карда мешавад.
– Ҳама шахсон вазифадоранд, ки фармонҳои кормандони амниятро иҷро кунанд.

Дар куч.Таборова 33, хидматҳои бевоситаи муштариёнро дар бар мегирад:
– Ёрии иҷтимоӣ ва тиббӣ барои шаҳрвандони хориҷие, ки барои ҳимояи байналмилалӣ муроҷиат намудаанд (равзанаи (okienko) №1);
ХИЗМАТРАСОНИҲО – Хизматрасонихои канселяри дар доираи парвандаҳое, ки танҳо Идораи кор бо хориҷиён баррасӣ менамояд (қабули ҳуҷҷатҳо
(biuro podawcze)- равзанаи (okineko) № 2)
Диққат:ба парвандаҳое, ки аз ҷониби Wydział Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (ul. Marszałkowska 3/5) гузаронида мешавад, дахл надорад;

ДИҚҚАТ: дар масъалаҳои марбут ба қонунигардонии иқомат, UdSC (Дафтари кор бохориҷиён) санадҳоро танҳо аз хориҷиёне (инчунин намояндагони онҳо ва шахсони ваколатдори онҳо), ки ба онҳо дархост фиристода шудааст, қабул мекунад (масалан, барои бартараф кардани камбудиҳо ё пешниходи далелҳои расмӣ) ва онҳое, ки мехоҳанд далелҳоро новобаста аз чунин дархост илова кунанд аб парандаи, ки аз ҷониби UdSC гузаронида мешавад, қабул мекунад.
ҳолатҳои дигари қабули муштариён, масалан, дар робита бо зарурати мусоҳиба бо муштари, ки бо ташаббуси Департаменти қонунигардонии иқомат ё бо ташаббуси муштари танҳо дар ҳолатҳои асоснокшуда метавонад баргузор гардад (масалан, зарурати шахсан гирифтани қарорҳо (decyzja));
ДОДАНИ ҲУҶҶАТҲО барои хориҷиёне, ки барои ҳимояи байналмилалӣ муроҷиат намудаанд, барои гирифтани изи ангуштҳо равзанаи (okienko) № 3);
Диққат: додани кортҳои истиқоматӣ (Karta Pobytu) ва ҳуҷҷатҳои сафари Женева (genewski dokument podróży) тавассути таъиноти пешина почтаи электронии [email protected] ё бо телефони 22 6017528;
Баргордонидани ҳуҷҷатҳои сафар (равзанаи (okienko) № 4:
Додани нусхаҳои қарор (қуттии № 4);
Ташриф ба назди духтур дар кӯч. Таборова 33 – бо таъинот ва танҳо тавассути телефон: 22 361 75 43;
Сабт барои дида баромадани ҳуҷҷатҳои парванда имконнопазир боқӣ мемонад.
Сарчашма: https://udsc.gov.pl/wznowienie-bezposredniej-obslugi-klientow/?fbclid=IwAR3jdPxksHOdRLM2plJQ62FhoiG1lvcki9iocz6kAYTkrRgH9QnHykWr2O0.

Оё шумо дар ҳайрат мондаед, ки кадом ҷойҳо баста шудаанд ва кадом ҷойҳо кушодаанд? Мо шуморо даъват менамоем, ки рӯйхати зерро хонед.
– Кӯдакистонҳо (żlobki), боғчаҳои кудакон (przedszkola), мактабҳо ва донишгоҳҳо баста шудаанд – баъзе аз муассисаҳо барои донишҷӯён дар шакли онлайн дарсҳо мегузаронанд.
– Галерея ва марказҳои савдо то огоҳии минбаъда баста ҳастанд, аммо ҳама мағозаҳои озуқавори, дорухонаҳо, мағозаҳо барои маводи гигиена ва косметики (ба мисли Rossman Super Farm), бонкҳо ва ҷомашӯӣ хушк ки дар марказҳои савдо воқеъ ҳастанд кушодаанд.
– Мағозаҳое, ки либос, ҷавоҳирот, косметика, асбобҳо ва ҳама гуна молҳои дигарро дар бар мегиранд, кушода ҳастанд.
– Тарабхонаҳо, барҳо ва қаҳвахонаҳо баста ҳастанд, аммо метавонанд фармон қабул карда дастрас намоянд.
– Толорҳои машқ, ҳавзҳои шиноварӣ, клубҳои рақс, клубҳои фитнес, казиноҳо, музейҳо, китобхонаҳо, кинотеатрҳо ва театрҳо баста шудаанд
– Бонкҳо ва институтҳои молиявӣ бозанд.
– Почтаҳо кор мекунанд, аммо вақти кории онхо кӯтоҳ карда шудаанд; нуқтаҳои хидматрасонии муштариён дар марказҳои савдо бастаанд.
– Нақлиёти милли автобусу роҳи оҳан ба таври мӯътадил кор мекунад.
– Нақлиёти байналмилалии ҳавоӣ ва роҳи оҳан ва алоқаи дохилии ҳавоӣ қатъ карда шудаанд.

Зимни суханронии муштараки Сарвазир ва Вазири тандурустӣ 31.03.2020, маҳдудиятҳои нав дар бораи ҳаракат, ҷамъоварӣ ва пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ вобаста ба эпидемияи SARS-CoV-2 эълон карда шуданд.
1. Маҳдудияти шумораи муштариён – тағирот аз 1 апрел
– Дар мағозаҳо ва нуқтаҳои хидматрасонӣ: то 3 муштарӣ дар як нуқтаи убур (касса) ва нуқтаи пардохт, новобаста аз он, ки онҳо кушодаанд ё пӯшидаанд.
– Дар бозорҳо: то 3 муштарӣ дар 1 нуқтаи фуруш;
– Шӯъбаҳои почта: то 2 муштарӣ барои 1 равзанаи почта;
2. Маҳдудиятҳо нисбати фаъолияти мағозаҳо ва нуқтаҳои хидматрасонӣ – тағйирот аз 2 апрели соли 2020:
– дар ҳама мағозаҳо муштари бояд бо истифодаи дастпӯшакҳои якдафъаина харидорӣ кунад;
– аз соати 10:00 то 12:00 дар мағозаҳо, нуқтаҳои хидматрасонӣ ва дорухонаҳо танҳо ба нафарони аз 65-сола боло хизмат расонида мешавад, соатҳои боқимонда – дастрасӣ маҳдуд нахоҳад буд;
– Мағозаҳои сохтмонӣ рӯзҳои истироҳат баста мешаванд.
3. Меҳмонхонаҳо ва ҷойҳои хоб- тағйирот аз 2 апрел.
– Меҳмонхонаҳо ва ҳуҷраҳое, ки дар асоси кирояи кӯтоҳмуддат фаъолият мекунанд баста мешаванд, ба истиснои он ҷойҳое, ки дар он шахсони дар карантин ё изолатсия буда, ва ё кормандони тибб арзи вуҷуд доранд.
– Дигар меҳмононе, ки ҳангоми эътибор пайдо кардани қоидаҳои нав дар ин иншоот мемонанд, бояд то 2 апрели соли 2020 иншоотро тарк намояд, ба шарте агар онҳо дар ҳайат (делегатсия) набошанд ва хидматҳои манзилиро дар доираи ӯҳдадориҳои худ, дар тиҷорат ва ё фаъолияти кишоварзӣ истифода мебаранд.
4. Тамдиди карантин – тағйирот аз 1 апрел
Аз 1 апрели соли 2020 карантини хона тамоми шахсонеро, ки бо шахси дар карантин буда зиндагӣ мекунанд, фаро мегирад. Ин қоида нисбати шахсони дар карантин аз 1 апрели соли 2020 татбиқ карда мешавад.
5. Боздоштани офиятбахшӣ ва бастани кошонаҳои ҳусн ва сартарошхонаҳ
– Сартарошхонаҳо, кошонаҳои ҳусн, салонҳои татуаж ва пирсингҳо баста мешавад. Ин хидматҳо берун аз толорҳо ҳам дастнорасанд, масалан дар хона.
– Офиятбахшӣ ва массаж дар муассисаҳои давлатӣ ва хусусӣ низ боздошта мешаванд. Истисноҳо ҳолатҳое мебошанд, ки дар онҳо эҳёшавӣ ба вазъи солимии бемор комилан зарураст.
6. Ба шахсони то синни 18 сола бидуни назорати калонсолон аз хона баромадан манъ аст – тағирот аз 1 апрел.
7. Маҳдудиятҳо оиди аз хона набаромадан нигоҳ дошта мешаванд — аз хона баромадан ҳануз ҳам манъ аст, ба истиснои:
– ба ҷои кор рафтан ва хариди маводҳо, хизматрасониҳои ба кор алоқаманд;
– сару кор гирифтан бо масъалаҳои зарури дар ҳаёти рӯзмарра;
– кумаки ихтиёрӣ дар мубориза бар зидди SARS-CoV;
– машғул шудан ё иштирок дар ибодати динӣ.
8. Истифодаи ҷойҳои ҷамъиятии мисли боғҳо, велосипедҳои шаҳрӣ, гулгаштҳо ва соҳилҳо манъ аст – тағирот аз 1 апрел.
– манъ тааллуқ дорад ба боғҳо, соҳилҳо, гулгаштҳо, майдончаҳо ва велосипедҳои шаҳрӣ;
– манъ ба шахсоне, ки ин соҳаҳоро барои мақсадҳои касбӣ истифода мебаранд тааллуқ надорад,
– марбут ба сарфаи саломатӣ ва ҳаёт ё пешгирии паҳншавии SARS-CoV-2.
9. Талабот дар масофаи 2 метр байни пиёдагардҳо дар ҷойҳои ҷамъиятӣ – аз 1 апрел. Ба истиснои:
– падару модари кӯдакони ба нигоҳубин ниёздошта (то 13 сола),
– инчунин ба маъюбон ё нафароне, ки қобилияти мустақилона ҳаракат карданро надоранд ва парасторони онҳо.
10. Ташкили намоишҳо ва гирдиҳамоӣ ҳоло ҳам манъ аст.
11. Маросимҳои динние, ки дар як ҷой ва дар як вақт баргузор мешаванд шумораи ҳадди аксари иштироккунандагон метавонанд:
– аз 1 то 11 апрел: 5 нафар, аз ҷумла ашхосе, ки маросимро мегузаронанд;
– аз 12 апрел: 50 нафар, аз ҷумла ашхосе, ки маросимро мегузаронанд.
12. Кори дурдасти корхонаҳо нигоҳ дошта мешавад. Ин истисно танҳо метавонад фаъолиятҳое бошад, ки дар он кори дурдаст имконияти иҷрои вазифаҳои калидии онҳоро кафолат намедиҳад.
13. Маҳдудиятҳо дар нақлиёти шахсӣ ва ҷамъиятӣ – тағйирот аз 2 апрел
Барои ҳама нақлиётҳое, ки зиёда аз 9 ҷойҳои нишаст доранд, принсипи „шумораи мусофирон аз нисф камтар аз ҷойҳои нишаст” муқаррар карда шудааст.
14. Ӯҳдадориҳои ҷойҳои кор оид ба таъмин намудани чораҳои иловагии бехатарӣ дар ҷои кор – тағйирот аз 2 апрел:
– ҷойҳои кории инфиродӣ бояд дар масофаи на камтар аз 1,5 метр бошанд.
– Коргарон бояд ба дастпӯшакҳои яквақта ё моеъи дезинфективӣ дастрасӣ дошта бошанд.
Сарчашмаҳо:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne-kroki?fbclid=IwAR2CQ7cYNtQaRDNiBqRp_Bc5UuBXsys5tFIqBUbbUTgsPVcr6WfKfT7uaTM
http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/DZU/2020/67/566.pdf?fbclid=IwAR1HxlSGC-OaDawfEt1ivzi3LcnaotxtoJMhVVpJT2RJqvyCRTq-jHf-cvQ#zoom=90

Мутаассифона хуруҷи коронавирус идома дорад. Аз ин рӯ, маҳдудиятҳои қаблан ҷорӣшуда то ҳол татбиқ карда мешаванд. Муқаррароти нав низ ҷорӣ карда шудаанд.
1. Пӯшидани даҳон ва бинӣ бо ниқоб аз 16 апрел ҳатмист
Аз рӯзи панҷшанбе, 16 апрели соли 2020, даҳон ва бинӣ бояд дар ҷойҳои ҷамъиятӣ пӯшонида шаванд. Ҳар як шахс дар ҷои ҷамъиятӣ бояд ниқоб, шарф ё рӯймоле дошта бошад, ки даҳон ва биниро фаро гирад. Ин ӯҳдадорӣ ба ҳар касе, ки дар кӯчаҳо, корхонаҳо, мағозаҳо, нуқтаҳои хидматрасонӣ ва ҷойҳои корӣ мавҷуд ҳастанд.
2. Имтиҳонҳои мактабӣ – дар аввали моҳи июн
Матура (Matura) ва имтиҳони ниҳоӣ мактабҳои ибтидоӣ мавқуф гузошта мешаванд. Онҳо аввали моҳи июн баргузор мешаванд. Санаи аниқ на дертар аз 3 ҳафта пеш аз санаи имтиҳон эълон карда мешавад.
3. Маҳдудиятҳо бардошта ё ислоҳ карда мешаванд 19 апрели соли 2020:
– маҳдудиятҳои ҳаракат- аз 20 апрел шумо метавонед бо мақсадҳои фароғатӣ ҳаракат кунед;
– ба кӯчаи баромадани ноболиғон бидуни назорати калонсолон манъ аст – аз 20 апрел ҷавонони аз 13-сола боло бе назорати калонсолон баромада метавонанд;
– маҳдудиятҳо дар маросимҳои динӣ – ҳадди аксар 5 нафар метавонанд дар калисоҳо (кастёлҳо) ҳузур дошта бошанд – аз 20 апрел дар маросимҳои динӣ бояд дар ҷои ибодат ҳадди аққал 15 м2 барои ҳар як шахс бошад;
– манъи истифодаи боғҳо, ҷангалҳо, соҳилҳо, гулгаштҳо, хиёбонҳо ва велосипедҳои шаҳрӣ – аз 20 апрел то кунун шумо метавонед ин ҷойҳоро барои фароғат истифода баред;;
– маҳдудияти шумораи одамон дар мағозаҳо, бозорҳо ва почтаҳо ва нуқтаҳои хидматрасонӣ – аз 20 апрел мағозаҳое, ки масоҳаташон то 100 м2 мебошад, шумораи харидорон вобаста ба шумораи кассахо ва ё нуқтаҳои пардохт мебошад ва ин шумора ба 4 зарб карда мешавад ва дар мағозаҳои калон бояд ҳадди аққал 15 м2 барои 1 нафар.
4. Маҳдудиятҳо то 26 апрели соли 2020 тамдид карда шуданд:
– бастани мактабҳо, донишгоҳҳо, кӯдакистонҳо (przedszkoli) ва боғчаҳо (żłobków);
– баста шудани мусофиркашонии ҳавоӣ;
– бастани нақлиёти роҳи оҳани байналмилалӣ.
5. Маҳдудиятҳо то 3 майи соли 2020 тамдид карда шуданд:
– бастани сарҳадҳо (ҳуқуқи убури сарҳади Поланд то ҳол аз ҷониби шаҳрвандони Поланд, хориҷиёне, ки зан ё фарзандони шаҳрванди Поланд мебошанд, шахсоне, ки ҳуқуқи истиқомати доимӣ ё муваққатӣ дар Полша ё иҷозатномаи кор доранд – рӯйхати пурраи истисноҳо дар ин ҷо мавҷуд аст: (https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia) ;
– карантини ҳатмии шахсоне, ки аз сарҳади Поланд убур мекунанд
6. Маҳдудиятҳо барои ташкили чорабиниҳо ва ҷамъомадҳои оммавӣ то огоҳкунии минбаъда татбиқ карда мешаванд.
Сарчашма: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zasady-na-dluzej
https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowa-normalnosc-etapy

Рӯзи душанбе, 4 майи соли 2020, маҳдудиятҳо оиди фаъолияти соҳибкорӣ, боғчаҳо (żłobki) , кӯдакистонҳо (przszedszkola) ва муассисаҳои фарҳангӣ бардошта мешаванд. Бо вуҷуди ин, то ҳадди имкон худдорӣ кардан бамаврид аст: маҳдуд кардани вохуриҳо, дурӣ ҷӯстан аз гурӯҳҳои зиёди одамон ва барои онҳое, ки дар хавф ҳастанд, чораҳои қатъӣ андешидан, масалан, пиронсолон ё беморони музмин. Шумораи беморон дар Полша то ҳол меафзояд ва таҳқиқотҳои илмӣ тасдиқ мекунанд, ки коронавируси нав ба одамони ҷавон ва солим низ хатари ҷиддӣ дорад. Бо вуҷуди аз байн бурдани баъзе маҳдудиятҳо, мубориза бо вирус идома дорад.
1. Фаъолияти соҳибкорӣ
Марказҳои савдо ва мағозаҳои калон (беш аз 2000 м2) метавонанд бо маҳдудиятҳои зеррин фаъолият кунанд: маҳдудият дар шумораи харидорон, инчунин бо баста будани клубҳои варзишӣ, чойҳои хӯрохурии якчоя ва ҷойҳои истироҳатӣ (масалан, майдончаҳои бозӣ). Дар дохили ин иншоотҳо бояд ҳадди аққал 15м2 фазои тиҷорӣ барои як шахс бошад, ки ин майдони долонро дар бар намегирад. Маълумоти бештар (бо забони поландӣ): https://www.gov.pl/web/rozwoj/centra-handlowe.
Хидматрасонии меҳмонхонаҳо ва манзилҳои хоб бо риояи қоидаҳои махсуси бехатарӣ метавонанд пешниҳод карда шаванд. Махдудият дар фаъолияти тарабхонаҳои меҳмонхонаҳо ва ҷойҳои истироҳатӣ. Залҳо барои машқ, толорҳои маҷлисӣ ва ҳавзҳои шиноварӣ бастаанд. Маълумоти бештар (бо забони поландӣ) : https://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe.
Мағозаҳои калонҳаҷми мебел ва сохтмон аллакай дар рӯзҳои истироҳат метавонанд боз шаванд. Маълумоти бештар (бо забони поландӣ): https://www.gov.pl/web/rozwoj/sklepy-meblowe-i-budowlane .
2. Муассисаҳои фарҳангӣ
Китобхонаҳо, музейҳо, бойгонӣ ва дигар муассисаҳои фарҳангӣ метавонанд оҳиста-оҳиста кушода мешавад, ба шарте ки принсипҳои эҳтиётӣ риоя шаванд.Маълумоти бештар (бо забони поландӣ): https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki
3. Барқарорсозии (реабилитасия) табобатӣ
Беморон ва одамони гирифтори дард аз 4 май метавонанд аз барқарорсозии табобатӣ истифода баранд. Лутфан таваҷҷӯҳ намоед, ки салонҳои массаж ҳанӯз ҳам бастаанд! Маълумоти иловагӣ (бо забони поландӣ): https://www.gov.pl/web/rozwoj/rehabilitationacja
4. Боғчаҳо (żlobki) ва кӯдакистонҳо (przedszkola)
Аз рӯзи чоршанбе, 6 май, мақомоте, ки боғчаҳо ва кӯдакистонҳоро роҳандозӣ мекунанд, метавонанд онҳоро тибқи қоидаҳои махсуси бехатарӣ боз кунад. Аммо, бо назардошти вазъи эпидемиологӣ, мақомоти ваколатдор метавонад шумораи кӯдаконро дар боғчаҳо ё кӯдакистонҳо маҳдуд кунад. Ғайр аз он, мақомоти ҳокимияти маҳаллии метавонанд қарор бароранд, ки ҳамаи боғчаҳо ва кӯдакистонҳое, ки дар қаламрави онҳо ҳастанд бинобар вазъи эпидемиологӣ пӯшида нигоҳ доранд. Аз ин рӯ, волидон бояд бо муассисаҳое, ки аз онҳо истифода мебаранд, тамос гиранд ва бифаҳманд, ки онҳо боз хоҳанд буд ё на. Маълумоти бештар (ба забони поландӣ):
https://www.gov.pl/web/rodzina/bezpieczenstwo-przede-wszystkim-wytyczne-dla-instytucji-opieki-nad-dziecmi-do-lat-3
5. Қоидаҳое, ки то ҳол татбиқ хоҳанд шуд:
Дар ҷойҳои ҷамъиятӣ 2 метр дур аз дигаронро нигоҳ дошта
Бинӣ ва даҳони худро дар ҷойҳои ҷамъиятӣ пӯшонидан.
То ҳадди имкон кор кардан ва омӯзиши дурдастро истифода бурдан.
Дар ҷойҳое, ки одамон ҷамъ мешаванд, қоидаҳои санитариро ба таври қатъӣ риоя кардан (дезинфексия ва нигоҳдории масофаи дуруст).
Карантин ва изолатсия барои шахсони сироятёфта ё эҳтимолан сироятшуда.
Сарчашма: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejny-etap

Ҳукумат маҳдудиятҳои навбатиро бекор мекунад.
18 МАЙ – Кушодани кошонаҳои ҳусн ва сартарошхонаҳо
Тавсияҳо:
пӯшидани ҳатмии ниқобҳо, айнакҳо ва сипари рӯй барои мизоҷон ва кормандони техникӣ (дар сартарошхонаҳо ва кошонаҳои ҳусн — агар имконияти бошад);
итсифода бурдан аз дастпушакҳои якдафъаина ҳангоми кор;
хизматрасонӣ ба мизоҷон тавассути таъини телефонӣ ёонлайни.
Диққат! Мизоҷ наметавонад дар толори интизорӣ интизор шавад.

18 МАЙ – Кушодашавии тарабхонаҳо, қаҳвахонаҳо, барҳо ва нуқтаҳои гастрономӣ дар марказҳои савдо
МУҲИМ! Меҳмонон метавонанд ҳам дар дохили тарабхона ва ҳам берун аз он хӯрок хӯрад (масалан, дар боғи тарабхона).
Тавсияҳо:
маҳдудяти шумораи меҳмонон (ба ҳар як нафар ҳадди аққал 4 метри мураббаъ);
безараргардонии миз пас аз ҳар як мизоҷ;
масофаи байни мизҳо на камтар аз 2 м;
масофа байни нишастан дар мизҳои гуногун на камтар аз 1,5;
Ниқобҳо ва дастпӯшҳо барои ошпазҳо ва кормандон.
МУҲИМ! Меҳмонони тарабхона ҳангоми нишастан дар сари миз ниқобҳои худро гирифта метавонанд.

Тағйирот дар фаъолияти муассисаҳои таълимӣ
аз 18 май, метавонанд дарсҳои амалиро дар макотиби миёнаи махсус (szkoła policealny), ва макотиби аттестатсионӣ ва таълимӣ (rewalidacyjno-wychowawcze), инчунин макотиби дастгирии рушди барвақтӣ ва аттестасияи мутахассисон (wczesne wspomaganie rozwoju i specjalistyczną rewalidację) гузаронанд. Инчунин хобгоҳҳои ҷавонон, марказҳои варзишӣ ва марказҳои ҷамъиятӣ кушода мешаванд.
аз 25 май дар синфҳои 1-3-и мактабҳои ибтидоӣ дарсҳо барои нигоҳубин ва таълим гузаронида мешаванд (чунин дарсҳо метавонанд бо дарсҳои дидактикӣ якҷоя карда шаванд; директор муайян мекунад, ки оё он таҳсили пурраи рӯзона мешавад ё дар масофаи дур) ва машваратхо бо муаллимони мактабҳо барои хатмкунандагон ва хонандагони синфхои 8.
аз 1 июн дар мактабҳо машваратҳо бо омӯзгорон барои хонандагони синфҳои бокимонда аз фанҳои дигар оғоз карда мешаванд.
МУҲИМ! Кӯмакпулӣ барои волидони кӯдакони то 8-сола дароз карда мешавад.
МУҲИМ! Аз 17 май, кӯдакони то 13-сола метавонанд бидуни назорати калонсолон аз хона бароянд.

МАРОСИМХОИ ДИНИ
Аз рӯзи якшанбе, 17 май, дар вақти маросими оммавӣ ё маросимҳои дигар бояд 10 м2 барои ҳар як иштирокчӣ (ба ҷои 15 м2) бошад.
ВАРЗИШ
18 май маҳдудияти одамоне, ки дар иншооти берунии варзишӣ машқ карда метавонанд, зиёд шуд:
дар варзишгоҳҳо, майдончаҳои варзишӣ, теппаҳои ҷаҳиш, роҳҳо, орликҳо, боғҳои скейтбордӣ – метавонанд ҳадди аксар 14 нафар бошанд (+ 2 мураббӣ);
– дар майдонҳои кушоди футболбозӣ – то 22 нафар (+ 4 мураббӣ) метавонанд бошанд.
Аз 18 май ташкил кардани машғулиятҳо дар биноҳои пӯшида хам имкони баргузор шудан доранд – толорҳои варзишӣ. Дар он ҷо ҳамзамон метавонад машқ кунанд:
12 нафар + мураббӣ/тренер (дар иншооти то 300 м2),
16 нафар + 2 мураббӣ/тренер (дар иншооти аз 301 то 800 м2),
24 нафар + 2 мураббӣ/тренер (дар иншооти аз 801 то 1000 м2),
32 нафар + 3 мураббӣ/тренер (дар иншооти аз 1000 м2).
МУҲИМ! Дар толорҳои пӯшида истифодаи ҷои нигаҳдории либоси берунӣ (гардероб) ё ҳаммом (ба истиснои ҳоҷатхона) манъ аст. Пас аз ҳар машғулият дастгоҳҳоро безарар кардан лозим ҳаст.
Фарҳанг
Аз 18 май, дар қатори дигарҳо имконияти:
фаъолияти кинотеатрҳои беруна (аз ҷумла кинотеатрҳои автомобилӣ),
барқарор кардани кор дар маҷмӯаи филмҳо,
барқарор кардани сабтҳои фонографикӣ ва аудиовизуалӣ дар муассисаҳои фарҳангӣ;
дарсҳои инфиродӣ дар коллеҷҳои рассомӣ,
дубора озмоишҳо ва машқҳо.
Донишгоҳҳо
25 май имконияти баргаштан ба донишгоҳҳо дар назар аст:
дарсҳои дидактикӣ (барои донишҷӯёни курсҳои охир, докторантҳо),
дарсҳое, ки ба тарики дурдаст татбиқ карда намешаванд.

Назоратҳои сарҳадӣ то 12-уми июн маҳдуд карда мешаванд
Назорати сарҳад дар сарҳадҳои дохилӣ бо Олмон, Литва, Чехия ва Словакия то 12 июни соли 2020 тамдид карда шуд. Мисли пештара, сарҳад танҳо дар ҷойҳои таъиншуда убур карда мешавад. Назорат дар бандарҳо ва фурудгоҳҳо низ идома хоҳанд ёфт.
То ҳол қоидаҳои асосӣ истифода мешаванд
Хусусан чиро бояд дар хотир доред?
Дар ҷойҳои ҷамъиятӣ масофаи 2 метр дурро аз дигарон нигоҳ доред.
Бинӣ ва даҳони худро дар ҷойҳои ҷамъиятӣ пӯшонед.
То ҳадди имкон кор дар фосилаи дур.
Агар тавонед, дар хона бимонед.
Дар ҷойҳое, ки одамон хеле зиёданд, қоидаҳои санитариро қатъиян риоя кунед. Хусусан дар тарабхонаҳо, дар сартарошхонаҳо ё кошонаҳои ҳусн.

Сарчашма: https://www.gov.pl/web/koronawirus/znosimy-kolejne-ograniczenia–18-maja-pojdziesz-do-fryzjera-kosmetyczki-i-restauracji

Ҳукумат қадамҳои минбаъда дар самти бекор кардани маҳдудиятҳои марбут ба COVID-19 эълон мекунад:

Ниқобҳо

Аз 30 май, пӯшонидани бинӣ ва даҳон дар ҳавои кушод талаб карда намешавад, агар имконияти масофаи 2 метр байни одамон нигоҳ дошта шудан бошад. Ӯҳдадории риоя кардани масофаи 2-метр ба волидони кӯдакони то 13-сола, шахсоне, ки якҷоя зиндагӣ мекунад, ва инчунин ба шахсони маъюб дахл надорад.

Ҷойҳое, ки бинӣ ва даҳони худро пӯшанд лозим аст: автобусҳо ва трамвайҳо, мағозаҳо, кинотеатрҳо ва театрҳо, толорхои массаж ва татуажҳо, калисоҳо, муассисаҳои маъмурӣ (дар ҳолате, ки барои ҳали масъалаи зарурӣ рафтан лозим бошад).

Истисноҳо: дар ҷойхое, ки даҳон ва бинни худро пӯшдан лозим нест.

Дар кор – агар корфармо ҷойҳои кории масофаи байни коргаронро нигох дорад ва инчунин ҷойҳо ба талаботи санитарӣ ҷавобгӯ бошад.

Дар тарабхона ё бар – пас аз нишастан дар миз.

Маҳдудияти шумораи одамон

Аз 30 май, дар мағозаҳо, тарабхонаҳо, бозорҳо, нуқтаҳои хидматрасонӣ ва почта барои одамон маҳдудият вуҷуд надорад.

Диққат! Дар нуқтаҳои хӯрокхӯрӣ байни мизҳо бояд фосилаи кофӣ вуҷуд дошта бошад ва мизоҷон қабл аз нишастан дар сари миз бояд ниқоб дошта бошанд.

Бекор кардани маҳдудият инчунин калисоҳо ва ҷойҳои дигари ибодат ва инчунин маросимҳои дафнро фаро мегирад.

Анҷуманҳо ва маросимҳои тӯй то 150 нафар

Аз рӯзи шанбе, 30 май, ташкили ҷамъомадҳои ҷамъиятӣ ва инчунин консертҳо, ки дар онҳо на бештар аз 150 нафар ширкат мекунанд, дар ҳавои кушод роҳ дода мешаванд. Бо вуҷуди ин, иштирокчиён бояд бинӣ ва даҳони худро пӯшанд ва ё дар масофаи 2 метр аз якдигарро риоя кунанд.

Аз 6 июн ба тӯйҳо ва ҷашнҳои оилавӣ иҷозат дода мешавад, ки дар он на зиёда аз 150 нафар иштирок карда метавонад (аз иштирокчиён пӯшидани ниқобҳо талаб карда намешавад).

Меҳмонхонаҳо пурра кушода мешавад

Аз 30 май тарабхонаҳо ва барҳои меҳмонхона кушода мешаванд ва ба меҳмонон хӯрок пешниход кардан мумкин аст. Аз 6 июн ҳавзҳои шиноварӣ, толорҳои варзишӣ ва клубҳои фитнес метавонанд дар меҳмонхонаҳо ба фаъолият шурӯъ кунанд.

Фарҳанг, варзиш, салонҳои массаж, намоишгоҳҳо

Аз 6 июн фаъолияти худро метавонад дубора оғоз кунанд дар ҳолати риояи қоидаҳои махсуси санитарӣ:

кинотеатрҳо, театрҳо, операҳо, балетҳо, ҳавзҳои шиноварӣ, толорҳои тренажерӣ, фитнес клубҳо, майдончаҳои бозӣ ва боғҳои фароғатӣ, саунаҳо, солярийҳо, салонҳои массаж ва татуаж.

Аз 30 май шумо метавонед тренажерҳоро дар ҳавои кушод, майдончаҳои бозӣ ва инфрасохтори хурди ҷангалро истифода баред.

Инчунин ташкили ярмаркаҳо, намоишгоҳҳо ва конгрессҳо имконпазир мегардад.

Сарчашма: https://www.gov.pl/web/koronawirus/4-etap-odmrazania

Бо сабаби афзоиши шумораи сироятшавандагони коронавирус, аз 10 октябр тамоми қаламрави Поланд бо ном ба минтақаи зард фаро гирифта шудааст ва шумораи зиёди муниципалитетҳо ҳамчун минтақаи сурх ба қайд гирифта шуда истодаанд. Ҳукумат инчунин маҳдудиятҳои дар ҳарду минтақаро аз нав татбиқ кард. Маҳдудиятҳо инҳоянд:

Конгрессҳо ва ярмаркаҳо

Минтақаи зард

– қобили қабул аст, ба шарте ки иштирокчиён даҳон ва бинии худро пӯшонанд

– 1 нафар дар ҳар 4 метри мураббаъ – дар он сурат маҳдудияти 150 нафар вуҷуд надорад

– агар дар ҳавои кушод набошад — дастрас будани на бештар аз нисфи ҷойҳо

Минтақаи сурх – манъ карда шудааст

Чорабиниҳои фарҳангӣ

Минтақаи зард

– дар биноҳо ё иншооти варзишии дар фазои кушода – ҳар як курсии дуввум дастраси омма ё дар масофаи 1,5 м ҷойгир карда шуда, то 25% банди ҷойҳои нишаст, бо бинӣ ва даҳони пӯшида.

– дар фазои кушод – шумораи тамошобинон ва иштирокчиён дар як вақт наметавонад аз 100 нафар зиёд бошад, бо бинӣ ва даҳони пӯшида ё дар масофаи 1,5 метр аз якдигар дур.

Минтақаи сурх

– дар биноҳо ё иншооти варзишии дар фазои кушод – ҳар як курсии 4-ум барои аҳолӣ дастрас аст ё дар масофаи 1,5 метр, то 25% банди ҷойҳои нишаст, бо бинӣ ва даҳони пӯшида.

– дар фазои кушод – шумораи тамошобинон ва иштирокчиён дар як вақт наметавонад аз 100 нафар зиёд бошад, бо бинӣ ва даҳони пӯшида ё масофаи дар 1,5 метр дур аз якдигар.

Гастрономия

Минтақаи зард – пӯшидани бинӣ ва даҳон то гирифтани ҷои нишаст, 1 нафар барои ҳар 4 метри мураббаъ

Минтақаи сурх – иншоотҳо метавонанд аз соати 6 то 22 кушода бошанд

 МЕҲМОНХОНАҲО

Минтақаҳои зард ва сурх

– фаъолиятҳои иҷозатдодашуда, ба истиснои клубҳо ва дискотекаҳо

 • ба қоидаҳои татбиқ карда шуда мутобиқ кардани конгрессҳо, ҳавзҳои шиноварӣ, толори варзишӣ, гастрономия ва чорабиниҳои фарҳангӣ (агар дар меҳмонхона пешбинӣ шуда бошанд)

Аквапарвкҳо ва ҳавзҳо

Минтақаҳои зард ва сурх – 75% банд кардани иншоот

ШАҲРРАКҲОИ Фароғатӣ , Боғҳои тафреҳӣ

Минтақаи зард – 1 нафар дар ҳар 10 метри мураббаъ

Минтақаи сурх – манъ карда шудаанд

КИНО

Минтақаҳои зард ва сурх – 25% банди ҷойҳо, масофаи 1,5 м, тамошобинон бо даҳон ва бинии пӯшида

Вохӯриҳо

Минтақаҳои зард ва сурх – ҳадди аксар 150 нафар, дар масофаи 1,5 метр, иштирокчиён даҳон ва бинии худро мепӯшонанд, масофаи байни вохӯриҳо набояд аз 100 м кам бошад

Калисоҳо

Минтақаи зард

– дар дохили калисо, ӯҳдадории пӯшидани бинӣ ва даҳон, дар берун ӯҳдадории пӯшидани бинӣ ва даҳон, ё дар масофаи 1,5 м

Минтақаи сурх – то 50% пур кардани бино (макони динӣ)

ТУЙҲО, ҶАМЪИЯТҲО/КОМУНИЯҲО, МАРОСИМҲОИ ТАСАЛЛИДИҲИ ВА ДИГАР ТАНТАНАҲО ВА ЧОРАБИНИҲОИ ОИЛАВИ

Минтақаи зард

– то 16 октябри соли 2020 ҳадди аксар 100 нафар; аз 17/10/2020 – ҳадди аксар 75 нафар, ба истиснои хидматрасонон

– пӯшидани даҳон ва бинӣ то ишгол кардани ҷои барои хӯрок хӯрдан ё нӯшидан.

Минтақаи сурх – ҳадди аксар 50 нафар, ба истиснои хидматрасонон

НАҚЛИЁТИ ҶАМЪИЯТӢ

Минтақаи зард

– Шумо метавонед шумораи одамонро ба андозаи 100% шумораи ҷойҳои нишаст ё 50% ҳамаи ҷойҳо ҳам ҷойҳои нишаст ва хам ҷойҳои истода интиқол диҳед, дар ҳоле ки ҳадди аққал 50% ҷойҳо боқӣ мемонанд.

– пӯшонидани даҳон ва бинӣ ҳатмист.

Минтақаи сурх – 50% шумораи ҷойҳо ё 30% шумораи ҳама ҷойҳо ҳам ҷойҳои нишаст ва ҷойҳои истода, дар ҳоле ки ҳадди аққал 50% ҷойҳо холӣ мемонанд.

Ниқобҳо

Минтақаҳои зард ва сурх

– ӯҳдадории пӯшидани ниқоб:

1) дар нақлиёти ҷамъиятӣ

2) дар ҷойҳои дастраси умум, аз ҷумла:

– дар роҳҳо ва хиёбонҳо, дар қабристонҳо, гулгашту хиёбонҳо, ҷойҳои таваққуфгоҳи нақлиёт, истгоҳҳои нақлиётии дар ҷангалбуда,

– дар минтакаи амволи муштарак,

– дар ҷойҳои корӣ ва биноҳои ҷамъиятӣ

– дар муассисаҳои тиҷоратӣ ё хидматрасонӣ, муассисаҳои тиҷоратӣ ё хидматрасонӣ ва бозорҳо (дӯконҳо);

3) ҳангоми ибодати динӣ, дар қабристон.

САВДО

Минтақаҳои зард ва сурх – муштариён бояд дастпӯшакҳои якдафъаина пӯшанд ё аз маводи дезинфексионӣ истифода баранд

КЛУБҲОИ ШАБОНА, ДИСКОКТЕКАХО ВА ДИГАР ҶОЙҲОИ, КИ БАРОИ РАҚС ДАСТРАС ҲАСТАНД (ба истилоҳ майдони ройгон)

Минтақаҳои зард ва сурх – манъ карда шудаанд

САЛОНХОИ КОСМЕТИКИ САРТАРОШИ ВА ТАТТУАЖ

Минтақаҳои зард ва сурх – танҳо муштарии хидматшаванда (дар ҳолати зарурӣ – якҷоя бо парастор) дар ҷои хизматрасонӣ қарор мегирад.

Толорҳои варзишӣ ва фитнес

Минтақаи зард – 1 нафар дар ҳар 7 метри мураббаъ, ҳадди аққал 1,5 метр масофа

Минтақаи сурх – 1 нафар дар ҳар 10 метри мураббаъ, ҳадди аққал 1,5 метр масофа

НАҚЛИЁТИ ҲАВОИ

Минтақаҳои зард ва сурх

 • ӯҳдадорӣ: таъмин кардани нақлиёт бо маводҳои бехатари барои безарар кардани дастҳо
 • безараргардонии/дезинфексияи ҳавопаймо як маротиба дар як рӯз (ва пас аз ҳар парвоз бо шахси бемор ё гумонбаршуда, ва пеш аз ва баъд аз парвоз бо мусофирон, ки давомнокии парвозашон зиёда аз 6 соат аст)
 •  ҳангоми убури сарҳад – варақаҳои ҷойгиршавии сайёҳон бо мақсади саломатӣ

Сарчашма: https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow

Аз рӯзи шанбеи 17 октябр дар саросари кишвар қоидаҳои нави бехатарӣ амал мекунанд. Истисно маҳдудиятҳо дар тӯйҳо ва дигар ҷашну маросимҳои оилавӣ мебошанд, ки аз 19 октябр эътибор пайдо караfанд.

Минтақаи зард (тамоми кишвар, ба истиснои шаҳристонҳои/повиатҳои минтақаи сурх):

тарабхонаҳо метавонанд аз соати 6:00 – 21:00 кушода бошанд, ҳар як мизи дуюм метавонад ишғол шавад; пас аз соати 21:00 хӯрокро танҳо барои бурдан фармоиш додан мумкин аст. (ҳамчунин дар минтақаи сурх)

маҳдуд кардани шумораи мусофирон дар нақлиёти ҷамъиятӣ – 50% ҷойҳои нишаст ё 30% ҳамаи ҷойҳо метавонад ишғол бошанд (ҳамчунин дар минтақаи сурх)

аз 19.10 – шумораи маҳдуди одамон дар тӯйҳо ва ҷашнҳои дигар – ҳадди аксар 20 нафар, бе имконияти рақсидану бозидан;

дар маросимҳои динӣ метавонанд ҳадди аксар 1 нафар дар масофаи 4 метри мураббаъ иштирок кунанд;

дар маҷлисҳои ҷамъиятӣ метавонанд ҳадди аксар 25 нафар иштирок кунад;

дар донишгоҳҳо ва мактабҳои ибтидоӣ таълими гибридӣ татбиқ карда мешавад;

чорабиниҳои варзишӣ бе иштироки тамошобинон (ҳамчунин дар минтақаи сурх)

дар чорабиниҳои фарҳангӣ ҳадди аксар 25% ҷойҳое, ки тамошобинон метавонанд ишғол намоянд (ҳамчунин дар минтақаи сурх)

фаъолияти ҳавзҳои шиноварӣ, аквапаркҳо ва толорҳо варзишӣ боздошта шудаанд (ҳамчунин дар минтақаи сурх).

Минтақаи сурх

маҳдуд кардани шумораи одамон дар нуқтаҳои савдо – дар мағозаҳои масоҳаташон то 100 мураббаъ – 5 кас ба як хазина/касса, дар мағозаҳое, ки масоҳаташон аз 100 м2 зиёд аст – 1 нафар ба 15 м2;

аз 19.10 – манъи ташкили чорабиниҳои махсус (тӯйҳо, консолҳо ва ғайра);

ҳангоми маросимҳои динӣ барои 1 нафар на бештар аз 7 метри мураббаъ,

дар маҷлисҳои ҷамъиятӣ метавонанд хадди аксар 10 нафар иштирок кунад;

дар донишгоҳҳо ва мактабҳои ибтидоӣ, таълими фосилавӣ (ба истиснои дарсҳои амалӣ).

Манбаъ: https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybNYCH-powiatow

Дар робита ба коронавирус, Poczta Polska як қатор тағйиротро ворид кардаст:
Вақти кории филиалҳои почта
рӯзҳои корӣ филиалҳо 6 соат кушода ҳастанд, аммо дар рӯзҳои интихобшуда иншоот аз соати 14.00 – 20.00 кушода ҳаст ё ба таври дигар, се соат дар рӯзи шанбе;
3 соат – иншоот рӯзи шанбе кушода ҳаст;
Аз соати 8.00 – 20.00 филиалҳои шабонарузи дар як ҳафта 7 рӯз кор мекунад;
Нуқтаҳои хидматрасонии муштариён дар марказҳои савдо баста ҳастанд.

Маълумоти ҷории доир ба реҷаи кории нуқтаҳои почтаро аз суроғаи зерин дастрас кардан мумкин аст: placowki.poczta-polska.pl.

Минтақаҳои бехатар дар нуқтаҳо
Дар идораҳои почта минтақаи махсуси бехатар ҷудо карда шуданд: мизоҷон бояд худро дар паси тасма ҷойгир кунанд – 1,5 метр аз корманд; ва масофаи байни онҳо (1,5 м) ҳам чунин бошад.

Таҳвили фиристаҳои дохилӣ
Почта Полска (Poczta Polska) барои ирсол ва гирифтани мукотиба ягон маҳдудият пешбинӣ намекунад. Ҳама таҳвилҳо ба шарте расонида мешаванд, ки дастрасӣ ба ҷойҳои интиқоли онҳо бо қарори маъмурият ё хадамоти амниятӣ маҳдуд нашуда бошад. Почта Полска низ қоидаҳои пардохти нафақа ва маъюбӣ тағир намедиҳад, аммо шахсони дар карантин буда бо тартиби махсус фаро гирифта мешаванд.
Фиристахоро (посилкахоро) бе сабти эътироф гирифтан мумкин аст. Ба шумо танҳо лозим аст, ки ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти худро ба корманди почта аз масофаи бехатар нишон диҳед, ки 4 рақами охирини ҳуҷҷатро худаш менависад.
Хизматрасонӣ ба шахсони дар карантин буда
Почта Полска (Poczta Polska) мукотиботро ба шахсони дар карантин буда дастрас намекунад. Интиқолҳо дар почтаи мувофиқ онҳоро интизор мешаванд. Мизоҷон метавонанд мукотиботи худро дар давоми ҳафта пас аз ба охир расидани давраи карантин бигиранд.
Бастаҳои (посилкаҳои) байналмилалӣ
Бо таваққуфи ҳамлу нақли ҳавоӣ, Почта Полска (Poczta Polska) қабули интиқолро ба кишварҳои дигар маҳдуд кардааст. Маълумоти ҷорӣ дар бораи имкони фиристодани бастаҳои байналмилалӣ дар суроғаи зерин http://www.poczta-polska.pl/obsluga-przesylek-zagranicznych-przez-poczte-polska-aktualizacja/ дастрас аст.
Кишварҳое, ки шумо метавонед бастаҳои афзалиятнок, иқтисодӣ ва инчунин номаҳои оддӣ, афзалиятнок ва бақайдгирифтаро фиристед (рӯйхат аз 23.03.2020):
ҷумҳурӣ Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Олмон, Словакия, Украина, Беларус.
Ғайр аз он, бастаҳо ва мактубҳои иқтисодиро ба суроғаҳои зерин фиристодан мумкин аст:
Австралия (тавассути баҳр), Канада (тавассути баҳр), ИМА (тавассути баҳр), Белгия, Дания, Испания, Нидерланд, Португалия, Ирландия, Португалия, Британияи Кабир.
Шумо инчунин метавонед бастаро тавассути UKRAINE Plus -ро ба Украина фиристед, айни ҳол ҷамъоварии фиристаҳо ба Украина ба Қрим (аз ҷумла Севастопол) ва минтақаҳои Луганск ва Донецк боздошта шудаанд.
Танҳо мактубҳои иқтисодӣ (ба воситаи баҳр) ба Мексика фиристода мешаванд. Шумо инчунин метавонед бастаҳои Global Express -ро ба Олмон фиристед.
Қабули интиқоли пулҳои хориҷӣ ба кишварҳои зерин комилан боздошта шудааст: Арманистон, Миср ва Ватикан. Амалисозии интиқоли почтаи хориҷӣ ба кишварҳои дигар бетағйир мондааст.

Сарчашма: http://www.poczta-polska.pl/koronawirus-informacje-dla-klientow/

Мақомоти нақлиёти ҷамъиятӣ (ZTM) дар бораи имконияти боздоштани чиптаи дарозмуддат аз ҷониби мусофирон, ки аз сафар дар нақлиёти ҷамъиятӣ раъд кардаанд, иттилоъ медиҳанд.

Аризаро тавассути вебсайти https://zawieswkm.wtp.waw.pl/ пешниҳод кардан мумкин аст (танҳо рақами кортро ворид кунед ва тугмаи кабудро пахш кунед).

Пул ба мусофир баргардонида намешавад, аммо мусофир метавонад мӯҳлати истифодаи чиптаи истифоданашударо ба санаи дигар гузаронад, баъди ба Маркази хидматрасонии мусофирон (Punktu Obsługi Pasażerów (POP)) мурочиат кардан дар вақти дилхоҳи худ баргардонад. Мӯҳлати иловагии эътибор аз рӯзи пешниҳоди дархости онлайнии боздошт ба ҳисоб гирифта мешавад.

Нисфи Марказҳои хидматрасонии мусофирон /POPҳо баста шудаанд

Аз рӯзи сешанбеи 17 март, то огоҳии минбаъда, POPҳо вакти кории худро иваз кардаанд. Ин ҷо шумо метавонед бо речаи кории POPҳо шинос шавед: https://www.wtp.waw.pl/newsy/2020/03/13/zamyknieta-polowa-pop/

ZTM хотиррасон мекунад, ки бисёр чизҳоро бидуни ворид шудан ба POP ҳал кардан мумкин аст. Чиптаҳоро тавассути барномаҳои SkyCash, jakdojade.pl, mPay, moBilet, Mint Mobile ва zbiletem.pl харидорӣ кардан мумкин аст.

Кортҳои шаҳри Варшаваро тавассути ирсоли дархости онлайн кардан мумкин аст: https://www.wtp.waw.pl/en/warsaw-city-card/application-for-a-warsaw-city-card/

Барои гирфтани корт Шумо бояд ба яке аз Марказҳои хидматрасонии мусофирон (Punktów Obsługi Pasażerów) биёед. Бо вуҷуди ин, кортҳоро бо чиптаҳои дарозмуддат бидуни ба POP ворид шудан таввасути ҳама автоматҳои чиптафуруши пур кардан мумкин аст. Дар ин дастгоҳҳо шумо инчунин мӯҳлати амали голограммаи электрониро дароз карда метавонед, ки ба шумо тахфифҳои зиёдро пешкаш мекунад.

Ариза ва шикоятҳо метавонанд ба тариқи электронӣ пешниҳод кунед, дар ҳолате, ки ки ба замима кардани корт ё чипта зарурат набошад.

Зарурат ба пахш кардани тугмаи „ист” нест

Аз 17 март, ҳама истгоҳҳои, ки „na żądanie”/ «истгоҳ аз руи талабот» буданд ҳамчун истогоҳҳои оддӣ амал мекунанд. Хама автобусҳои рузона ва ҳам шабона дар ҳама истгоҳҳо боз медоранд.

Тағирот дар нақлиёт аз рӯзи душанбеи 16 март

Аз рӯзи душанбе, 16 март, бо сабаби боздоштани дарсҳо дар мактабхо, автобусҳои мактабӣ дар хатсайрҳои зеррин 304, 323, 332, 379 фаъолият намекунанд, ва хатсайри иловагии 114 Metro Młociny – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego низ. Автобусҳои хатӣ, ки дар рӯзҳои таҳсил курсҳои иловагӣ доранд, бетағйир боқӣ мондаанд.

Сарчашма:https://www.facebook.com/wtp.warszawa/photos/a.167864029919457/3129100790462418/?type=3&theater, https://www.wtp.waw.pl/newsy/

Аз рӯзи душанбе, 16 март муассисаҳои таълимии Поланд ба кулли дарсҳои худро қатъ мегардонанд. Омадани кудакон ба муассисаҳои таълимӣ яъне ба боғча, мактабҳо ва кудакистонхои/яслиҳои давлатӣ ва хусусӣ маън ҳаст. Ин яке аз амалиётҳои пешгирикунанда ва маҳдуд кардани паҳншавии коронавирус мебошад.

Волидони кӯдакони то 8-сола метавонанд аз пардохтҳои махсус барои нигоху бинни кудак (80% -и музди меҳнат), ки дар сурати ба таври ғайричашмдошт баста шудани кӯдакистонхо/ясли, боғчаи кӯдакон, мактабхо ё клуби кӯдакон дода мешаванд, истифода баранд. Ин кумакпулӣ 14 рӯзро дар бар мегирад, гайр аз оне, ки такрибан 60 рӯз барои нигоҳубини кӯдаки бемори то синни 14-сола ба назар гирифта шудааст. Ёрдампулии иловагӣ аз 12 то 25 март дастрас аст, зеро ин давраи бастани иншоотхо дар робита бо COVID-19 мебошад. Ёрдампулӣ мувофиқи аризаи корманд пардохт карда мешавад, ин метавонад тамоми давраро дар бар гирад, инчунин рӯзҳои аз кор озод, ё рӯзҳои корро дар бар гирад, дар холате, ки ин мӯҳлатҳо дар ариза ишора шуда бошанд. Барои гирифтани ёрдампули шумо бояд ба корфармои худ ариза пешниҳод кунед. Намунаи Ариза дар ин ҷо дастрас аст: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/komu-przysluguje-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-czas-opieki-nad-dzieckiem-w-zwiazku-z-zamknieciem-z-powodu-covid-19-zlobka-klubu-dzieciecego-przedszkola-szkoly-/2537033 Шахсоне, ки ба фаъолияти соҳибкорӣ машғуланд, ба ZUS ариза пешниҳод мекунанд.

Қонуни махсус инчунин ба соҳибкорон имкон медиҳад, ки ба корманди худ кори дурдастро пешниход намоянд. Барои кори дурдаст ҳамон музди меҳнат пардохт карда мешаванд, шакл ва миқёси он натиҷаи шартномаҳои байни корфармо ва корманд мебошад.

Сарчашма: www.gov.pl, www.zus.pl

Хукумати шахри Варшава (Urząd Miasta Stołecznego Warszawy) дар бораи тағйири қоидаҳои ҷалб ба боғчаҳо ва синфҳои аввали мактабҳои ибтидоӣ дар робита бо коронавирус дар Полша хабар медиҳад.
Аризаҳо то 20 март қабул карда мешаванд. Волидон метавонанд ду усулро истифода баранд:
– фиристодани скани ариза ва дигар ҳуҷҷатҳо тавассути почтаи электронӣ ба суроғаи муассиса. Суроғаҳои почтаи электронӣ ва рақамҳои телефонии муассисаҳоро дар вебсайти кӯдакистонҳо ё дар сайти Идораи маориф www.edukacja.warszawa.pl дар бахши Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne дар файли excel пайдо кардан мумкин аст.
– ба муассиса расонидани ҳуҷҷатҳо дар шакли коғазӣ. Муассиса қоидаҳои қатъии санитариро риоя мекунад: истифодаи моеъи дезинфексиявии дастӣ, тамоси маҳдуд бо кормандони муассиса, нигоҳ доштани масофаи 1,5 метр байни нафарони дохили бино. Машваратҳои эҳтимолӣ танҳо ба воситаи телефон ва почтаи электронӣ дода мешаванд.
Агар гирифтани шаҳодатнома аз ҷои кор ғайриимкон бошад, муассисаҳо метавонанд изҳороти волидонро дертар қабул намоянд.
Аз сабаби хуруҷи вируси Covid-19, кӯдакистонҳо (żłobki), богчахои кудакона, мактабҳои ибтидоӣ ва миёна аз 16 март баста хоҳанд шуд. Муаллимон маводи таълимиро барои кори инфиродӣ мефиристанд.
Манбаъ: Хукумати Шахри Варшава Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, https://www.facebook.com/warszawa/photos/pb.220402816269.-2207520000../10157229594806270/?type=3&theater

маълумоти навтарин:
Волидайне, ки аризаҳояшонро дар система сабт накардаанд ва онҳоро ба кӯдакистон ва ё ба мактаби интихоби аввал нафиристодаанд, метавонанд ин амалро то 23 апрел анҷом диҳанд.
Мӯҳлати бартараф кардани камбудиҳо дар дархостҳои пешниҳодшуда то 23 апрел низ дароз карда шудааст.
Ҳуҷҷатҳоро ба почтаи электронии муассиса фиристодан мумкин аст. Шахсан супоридани ҳуҷҷатҳо лозим нест.
Волидайне, ки аллакай аризаҳояшонро супурдаанд, дубора дархост карданашон лозим нест.
Сарчашма: https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/22156_przedluzenie-rekrutacji-do-przedszkoli-oddzialow

Аз сабаби зиёд паҳн шудани COVID-19, вазири маорифи тасмим гирифт, ки танаффуси таълими пурравақтро то 24 май дароз кунад. Таҳсил дар фосилаи дур идома хоҳад дошт, ва барои ташкили он роҳбарони мактабҳо масъул мебошанд.
Вазорат инчунин ҷадвали нави имтиҳоноти синфи ҳашт, Матура ва имтиҳонҳои касбӣ- ро эълон кард:
– имтиҳони синфҳои ҳашт – 16-18 июн
Санаи иловагӣ байни 7 июл ва 9 июл муқаррар карда шуд. Натиҷаҳои имтиҳони синфҳои ҳашт то 31 июл маълум хоҳад шуд. Ва инчунин дар ҳамон вакт ба мактабҳо шаҳодатномаҳо тақдим карда мешаванд.
– Имтиҳони МАТУРА – 8-29 ИЮН
Имсол танҳо имтиҳонҳои хаттӣ баргузор мешаванд. Санаи иловагии имтиҳони Матура аз 8 то 14 июл таъин шудааст. Натиҷаҳои имтиҳон дар санаҳои асосӣ ва иловагӣ то 11 августи соли равон маълум хоҳад шуд. Имтиҳони такрорӣ 8 сентябр баргузор мешавад ва натиҷаҳо то 30 сентябр маълум хоҳад шуд.
– имтиҳони тахассусии касбӣ (FORMUŁA 2012 ва FORMUŁA 2017) – 22 ИЮН – 9 ИЮЛ; ( FORMUŁA 2019) – 17-28 АВГУСТ
Сарчашма:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-do-24-maja
https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-2020

1 сентябр хонандагон омӯзиши муқаррариро дар мактабҳо шурӯъ мекунанд. Аммо, фаъолияти иншоотҳо тибқи дастури Сарраёсати санитарии, ки ба мубориза бар зидди коронавирус равона карда шудааст, танзим карда мешавад. Дар зер мо муҳимтарини онҳоро пешниҳод мекунем:
Қоидаҳои умумии гигиена ва бехатарӣ
Зуд-зуд шустани дастон, муҳофизат ҳангоми ақса задан ва сулфидан, аз даст кардани чашм, бинӣ ва даҳон канорагирӣ кардан, пӯшонидани даҳон ва бинӣ аз ҷониби шахсони сеюм, ки ба мактаб ё муассиса меоянд ҳатмист (ниқоб пӯшанди хонандагон дар синф маҷбурӣ нестанд), мунтазам тоза кардан ва ҳавои тоза додани ҳуҷраҳо, истифодаи майдончаҳои мактаб аз ҷониби хонандагон ва дар ҳавои кушод будан, безараргардонии таҷҳизот дар толори варзишӣ.
Хонандагон бояд лавозимот ва китобҳои дарсии худро дошта бошад, ки онро дар мизи дарсии худ, дар сумка ё дар ҷевони худ нигоҳ доранд. Хонанд набояд ашёҳои нолозимро ба мактаб гирад.
Даромадан ба мактаб
Хонандае, ки таъби баланд (ҳарорати бадан 38 ° С ва аз ин зиёдтар) ва нишонаҳои сирояти роҳҳои нафас надорад метавонад ба мактаб дохил шавад ва инчунин дар сурате, ки ягон аъзои хонавода дар карантин ва ё дар изолатсияи хонагӣ набошад. Талабагонро метавонанд парастороне, ки бидуни нишонаҳои сирояти роҳи нафас ҳастанд ба мактаб оваранд ва аз мактаб гиранд.
Волидон ё парасторон метавонанд бо фарзандони худ ба майдони умумии мактаб ворид шаванд ва дар баробари ин аз дигар волидон ва кормандони мактаб дар масофаи 1,5 метр дуриро нигоҳ дорнд ва инчунин бояд тамоми чораҳои эҳтиётиро риоя кунанд (аз қабили пушидани даҳон ва бинӣ, безараргардонии/дезинфексияи дастон).
Дар хориҷа будан маънои онро надорад, ки шумо мубтало гаштаед ва бемор мешавед. Хонанда набояд аз мактаб рафтан маҳдуд карда шавад, ба шарте агар вазъи беморӣ надошта бошад ва кишвари ба сафар рафта бо маҳдудиятҳои марзӣ убур фаро гирифта нашуда бошад.
Тарси сироят ёфтан ва ё бемор шудан барои ба мактаб нарафтани кӯдаки солим сабаб шуда наметавонад.
Ташкили раванди таълим
Роҳнамо тавсия медиҳад, ки кор тавре тарроҳӣ карда шавад, ки одамон дар масоҳати мактаб масофаи лизимиро нигоҳ дошта тавонанд (хусусан дар ҷойҳои ҷамъиятӣ) ва кам кардани ҷамъоварии хонандагонро – масалан, соатҳои гуногун барои омадани хонандагони синфҳои гуногун ба мактаб ва вақти гуногун барои танаффус ё фаъолият дар майдонҳои варзишӣ. Ва инчунин дурӣ ҷӯстан аз зуд-зуд иваз кардани ҳуҷраҳое, ки дарсҳо баргузор мешаванд.
Вобаста аз вазъи мавҷудаи эпидемиологӣ, 3 модели ташкили раванди таълим вуҷуд дорад: анъанавӣ, омехта ва дурдаст/онлайнӣ. Агар дар минтақа сирояти коронавирус вуҷуд дошта бошад, директор пас аз гирифтани хулосаи мусбии мақомоти дахлдор, метавонад кори стационарии мактабҳоро қисман ё пурра боздорад.
Аломатҳои сироятӣ ё изтироб дар хонанда
Агар корманди мактаб нишонаҳои кудакро дарк кунад, ки метавонад сирояти роҳи нафасро нишон диҳад (масалан, таъби баланд, сулфа), пас хонанда бояд дар утоқи алоҳида ё дар ҷои муқарраршуда аз одамони дигар 2 метр дур ҷойгир карда шавад. Пас аз ин, волидон фавран дар бораи зарурати аз мактаб гирифтани фарзандашон огоҳ карда мешаванд (тавсия дода мешавад тавассути нақлиёти худ омада гиранд).
Агар яке аз хонандагон мубталои беморӣ COVID-19 шавад, бақимонда хонандагони синф бояд дар карантин нишинанд. Дар он ҳолат, гузаронидани дарсҳо барои онҳо дар шакли дурдаст роҳи ягонаи идомаи таҳсили онҳо хоҳад буд. Таълими мукаррарӣ барои синфҳои дигар дар он мактаб аз сатҳи то чӣ андоза онҳо ба сироят гирифтор буданд вобастагӣ дорад.
Сарчашма: https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2 https://www.gov.pl/web/edukacja/qa-powrot-uczniow-do-szkol-i-placowek-1-wrzesnia-2020-r

Аз 12 то 12 апрели соли 2020 дарсҳои таълимӣ дар донишгоҳҳо ба монанди лексияҳо, семинарҳо ва консерваторияҳо дар саросари Поланд боздошта мешаванд. Ин таалуқ дорад ба омузишгоҳои дараҷаҳои 1 ва 2 (лицензиат), магистратура, курсҳои аспирантура, ё курсҳои омӯзишӣ, ки дар донишгоҳҳо гузаронида мешаванд, инчунин мактабҳои докторӣ ва докторантура.
Бо вуҷуди ин, ба қарорҳои мақомоти донишгоҳҳои ҷудогона пайравӣ кардан муҳим аст, зеро ректорҳо дар бораи дарозии танаффус дар таълим ва дигар чораҳои эҳтиётӣ масъул мебошанд. Масалан, Донишгоҳи Варшава маҳдудиятҳои зеринро ҷорӣ кардааст:
– то 14 апрели соли 2020 қатъ кардани лексияҳо ва дарсҳо барои донишҷӯён, докторантҳо, шунавандагон, ба истиснои дарсҳои фосилавӣ;
– қатъ кардани чорабиниҳои кушода то 30 апрели соли 2020 (конфронсҳо, симпозиумҳо, лексияҳои кушод, чорабиниҳои бадеӣ ва ғайра);
– боздоштани сафарҳои хизматӣ ба хориҷа то 30 апрели соли 2020 ва иштирок дар конфронсҳои миллии кормандон, докторантҳо ва донишҷӯён.
Маълумоти ҷорриро дар саҳифаи интернетии донишгоҳи худ пайгирӣ кунед. Инчунин саҳифаҳои интернетии китобхонаҳо, залҳои варзишӣ, намоишгоҳҳо ё толорҳои театрии ба донишгоҳ тааллуқдоштаро санҷед. Масалан, китобхонаи Донишгоҳи Варшава то 14 апрел баста хоҳад буд. Мӯҳлати баргардонидани китобҳои ба ичора гирифташуда то 18 апрел дароз карда мешавад ва барои бар нагардонидани китобҳо аз 11 март то 14 апрел ҳеҷ гуна ҷарима ситонида намешавад.
Тибқи фармон, дар давраи таҳдиди вирус донишгоҳ метавонад дарсҳоро ба интернет интиқол диҳад – бо донишгоҳи худ тамос гиред, то дарк кунед, ки дарсҳои онлайнӣ барои шумо дастрас буда метавонад.
Фаъолияти илмӣ боздошта намешавад. Бо вуҷуди ин, бисёре аз бахшҳои илмӣ қарор медиҳанд, ки мулоқотҳо ва фаъолиятҳои маъмуриро дар фосилаи дур (ба воситаи телефон ё онлайн) гузаронанд.
Айни замон, тағирот дар тақвими бақайдгирӣ ба донишгоҳ дар назар нест.
Сарчашма: www.gov.pl , www.uw.edu.pl, www.buw.uw.edu.pl/