Aktualne informacje nt. koronawirusa: PL, EN, RU, UA, FR, GEO, TJ, AR, VIE

POLSKI

Drodzy klienci, drogie klientki, w trosce o Wasze bezpieczeństwo będziemy Wam przekazywać najważniejsze informacje dotyczące koronawirusa w Waszym języku.

ZAMKNIĘCIE FUNDACJI

W związku z zagrożeniem koronawirusem od 16 marca 2020 r. Fundacja Ocalenie (w tym Centrum Pomocy Cudzoziemcom i Magazin) jest zamknięta. W pilnych sprawach prosimy pisać na maila: [email protected] O wszelkich planowanych zmianach, lub powrocie do dyżurów na miejscu będziemy informować na bieżąco. Przepraszamy za niedogodności.

KORONAWIRUS - PODSTAWOWE INFORMACJE I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Przebieg choroby COVID-19 może być bardzo różny – od zwykłego przeziębienia po poważne zakażenie płuc, które powoduje ostrą niewydolność oddechową.
Zarażanie
Jest to choroba przenoszona drogą kropelkową i dostaje się do ciała przez usta, nos lub oczy. Jeśli ktoś kichnie Ci na buty, to wirus na nich zostaje. WIRUS NIE SPACERUJE. Przeniesie się do Twojego ciała tylko, jeśli dotkniesz dłonią butów, a potem tą dłonią dotkniesz swojej twarzy. To znaczy możesz przynieść go do domu na ubraniu czy torbie, ale dopóki nie dotkniesz zakażonego miejsca, a potem twarzy, to się nie zarazisz.
Najłatwiej przenieść wirusa na dłoniach. Nimi dotykamy przedmiotów, siebie nawzajem a potem swojej twarzy. Dlatego tak ważne jest częste mycie dłoni (dokładnie, co najmniej 30 sekund).
Choroba jest bardzo zaraźliwa z dwóch powodów:
1. Czas od zarażenia do pojawienia się pierwszych objawów może wynosić do 14 dni, czyli osoba zarażona może przez 14 dni zarażać innych, nie zdając sobie z tego sprawy.
2.Jeśli choroba przebiega łagodnie (np. u dzieci), to osoba chora zaraża innych, gdyż nie wie, że jest chora.
Zapobieganie i ochrona
Istnieje kilka prostych zasad, które mogą pomóc w ochronie siebie i innych przed COVID-19.
1. Zostaję w domu.
Do niezbędnego minimum ograniczam kontakt z osobami, z którymi nie mieszkam (nie spotykam się ze znajomymi, sąsiadami, nawet z rodziną!). Zamknięte szkoły to nie ferie. Dzieci też nie wychodzą z domu i nie spotykają się z koleżankami i kolegami.
Staram się nie wychodzić na spacery – wychodzę jedynie do sklepu i wyrzucić śmieci.
Nie wychodzę z małymi dziećmi, których nie da się powstrzymać przed dotykaniem rzeczy na dworze.
2. Na zewnątrz zachowuję dystans 2 metrów od innej osoby.
3. Myję regularnie i często ręce (30 sekund, ciepłą wodą z mydłem).
4. Kaszlę bądź kicham w łokieć lub jednorazową chusteczkę, którą natychmiast wyrzucam.
5. Witam się bez podawania ręki ani bez całowania w policzek.
6. O ile to możliwe, na zewnątrz staram się niczego nie dotykać. Drzwi i klamki naciskam łokciem, popycham ramieniem. Chodzi o to, żeby kropelki z wirusem, które mogą być na różnych powierzchniach, nie dostały się na wewnętrzną powierzchnię naszej dłoni.
7. Jeśli dezynfekuję przedmioty to substancją, która zawiera min. 60% alkoholu. Jeśli kupuję żel antybakteryjny, to sprawdzam zawsze skład.

DIAGNOSTYKA I LECZENIE

W związku z pandemią koronawirusa przypominamy, że diagnostyka i leczenie COVID-19 są BEZPŁATNE, niezależnie od kraju Twojego pochodzenia, obywatelstwa i posiadanego ubezpieczenia/jego braku. Nie masz ubezpieczenia w Polsce i obawiasz się wizyty u lekarza ze względu na koszty? Przebywasz na terenie Polski tymczasowo (np. w ramach ruchu bezwizowego) i masz jedynie ubezpieczenie turystyczne lub nie masz go wcale? W przypadku koronawirusa nie ma to żadnego znaczenia. Nie musisz płacić ani za badania na obecność koronawirusa, ani za leczenie COVID-19, gdyż w przypadku koronawirusa WSZYSCY – zarówno obywatele i obywatelki Polski, jak też cudzoziemcy i cudzoziemki – mają DARMOWĄ opiekę medyczną.

Przypominamy, że typowe objawy COVID-19 to gorączka, kaszel, duszności, ból mięśni i zmęczenie. Jeżeli stwierdzisz występowanie tego typu objawów i podejrzewasz u siebie koronawirusa, to jak najszybciej skontaktuj się telefonicznie z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną. Każda stacja ma CAŁODOBOWY telefon dyżurny (alarmowy), a numer telefonu znajdziesz na stronach powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Ważne jest, aby do czasu otrzymania pomocy unikać kontaktów z innymi ludźmi. Objawy, takie jak gorączka powyżej 38 st.C z kaszlem czy duszność, wymagają konsultacji w szpitalu zakaźnym. Listę szpitali wg województw znajdziesz pod linkiem https://www.gov.pl/web/koronawirus/lista-szpitali

Więcej informacji o koronawirusie możesz uzyskać dzwoniąc na  całodobową infolinię NFZ: 800 190 590. Informacje udzielane są po polsku i po angielsku.

Materiały informacyjne w kilku językach dostępne są pod linkiem https://www.gov.pl/web/koronawirus/do-pobrania

ZAMKNIĘCIE GRANIC

Ze względu na epidemię koronawirusa, zarządzone zostało ograniczenie ruchu na polskich granicach. Oto najważniejsze rzeczy, o których powinniście i powinnyście wiedzieć
Od niedzieli 15.03.2020 r. polskie granice zostaną zamknięte dla cudzoziemców i cudzoziemek. Wstrzymane zostaną międzynarodowe połączenia lotnicze i kolejowe. Transport towarów nie zostanie wstrzymany. Zostaną także przywrócone kontrole graniczne.
Krajowy transport autobusowy, kolejowy i lotniczy będzie działać normalnie.
Tymczasowy zakaz wjazdu do Polski dotyczy cudzoziemców. Część z nich nadal będzie mogła jednak przyjeżdżać do naszego kraju. Wśród nich są:
– małżonkowie obywateli polskich,
– dzieci obywateli polskich,
– osoby posiadające Kartę Polaka,
– osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę.
Osoby z polskim obywatelstwem mogą wrócić do kraju, ale zostaną poddane 14 dniowej kwarantannie. Wyjątkiem są osoby:
– z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim,
– kierowcy transportu kołowego – np. autobusów i busów.
Nie będą musiały one przebywać kwarantanny.
W związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej w Europie MSZ RP uruchomiło infolinię dot. możliwości przekraczania granic. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 22 523 8880.

UKRAINA: ZAMKNIĘTE GRANICE

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa od 16.03.2020 r. Ukraina zamyka granice dla cudzoziemców i cudzoziemek. Od 17.03.2020 r. wstrzymane zostaną także regularne międzynarodowe połączenia pasażerskie. Wprowadzone ograniczenia obowiązują do 3.04.2020 r. i mogą zostać odwołane lub wydłużone w zależności od sytuacji z epidemią koronawirusa.

Kto będzie mógł wjechać do Ukrainy po zamknięciu granic?

 • Osoby z ukraińskim obywatelstwem;
 • Osoby, posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie Ukrainy;
 • Małżonkowie lub dzieci obywateli Ukrainy;
 • Pracownicy i pracowniczki zagranicznych misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych akredytowanych w Ukrainie, przedstawicielstw misji międzynarodowych oraz innych organizacji, a także członkowie ich rodzin;
 • Kierowcy oraz personel obsługi środków transportowych służących do przewozu towarów i członkowie załóg

Osoby z obywatelstwem ukraińskim, które przebywają za granicą, będą mogły wrócić do Ukrainy. Jednocześnie, powrót nie jest obligatoryjny, i jeśli nie ma pilnej konieczności, zaleca się wstrzymać od podróży, przestrzegając zasad kwarantanny. Przypominamy, że od 15.03.2020 r. Polska w związku z zamknięciem granic zawiesiła ruch graniczny na poszczególnych przejściach granicznych z krajami sąsiednimi, w tym z Ukrainą. Przekroczenie polsko-ukraińskiej granicy samochodem osobowym możliwe jest tylko w wyznaczonych miejscach i są to 3 przejścia: Dorohusk – Jagodzin, Hrebenne – Rawa Ruska oraz Korczowa – Krakowiec.

Źródła: kmu.gov.ua/, https://poland.mfa.gov.ua/, http://www.dziennikustaw.gov.pl/

WYDZIAŁ SPRAW CUDZOZIEMCÓW - ZMIANA ZASAD OBSŁUGI KLIENTÓW

16 marca 2020 r. zawieszona zostaje obsługa wizyt w Wydziale Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (Marszałkowska ⅗ oraz Krucza 5/11).

 1. Rezerwacja terminów wizyt przez Internet została wstrzymana.
 2. Wizyty wyznaczone od 16 marca 2020 r. zostały anulowane. Informacja o nowym terminie wizyty zostanie wysłana mailowo lub pocztą.
 3. Osobom które mają zarezerwowane wizyty w dniach od 16.03.2020 do 31.03.2020 r. na złożenie wniosku o:
 • zezwolenie na pobyt w Polsce (czasowy, stały, rezydenta długoterminowego UE),
 •  wydanie/wymianę karty pobytu,
 • wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca (PDP) bądź tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca (TPDP) lub polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca (PDTC),
 • rejestrację pobytu obywatela UE i członków ich rodzin, pobytu stałego obywateli UE, czy wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE, karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE,
 • nadanie/ uznanie/potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego/ uznanie za repatrianta,
 • świadczenie pieniężne,

zalecamy przesłanie wniosku za pośrednictwem poczty na adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Spraw Cudzoziemców, Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa.

 1. Osoby, które miały umówione wizyty na odbiór kart pobytu lub decyzji mogą je odebrać jedynie w wyjątkowych sytuacjach po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym.
 2. Terminy do uzupełnienia braków formalnych, w tym w szczególności potwierdzenia osobistego stawiennictwa i oddania odcisków linii papilarnych oraz terminy do złożenia innych dokumentów, które upływają w okresie wyłączenia bezpośredniej obsługi w WSC, będą liczone od dnia wznowienia obsługi bezpośredniej, bez poniesienia negatywnych konsekwencji dla strony postępowania.

Wszelką korespondencję listową należy kierować na adres podany powyżej. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 22 695 65 75 lub skorzystanie z formularza kontaktowego: https://kontaktwsc.mazowieckie.pl/

Źródło: LINK

OTWARTE I ZAMKNIĘTE MIEJSCA

Zastanawiacie się, jakie miejsca zostały zamknięte, a które wciąż działają? Zachęcamy do zapoznania się z poniższą listą.

 • Zamknięte są żłobki, przedszkola, szkoły oraz uczelnie – część placówek prowadzi zajęcia dla uczniów w formie online.
 • Galeria i centra handlowe są zamknięte do odwołania, ale wszystkie sklepy spożywcze, apteki, drogerie, banki i pralnie znajdujące się w galeriach handlowych będą czynne.
 • Sklepy oferujące sprzedaż ubrań, biżuterii, kosmetyków, narzędzi i wszelkich innych towarów, które znajdują się poza galeriami handlowymi, będą otwarte.
 • Restauracje, bary i kawiarnie są zamknięte, ale mogą prowadzić działalność na dowóz i na wynos
 • Siłownie, baseny, kluby taneczne, kluby fitness, kasyna, muzea, biblioteki, kina i teatry są zamknięte.
 • Banki i placówki finansowe pozostają otwarte.
 • Placówki pocztowe będą czynne, ale godziny pracy ulegają skróceniu; punkty obsługi klienta w galeriach handlowych będą nieczynne.
 • Krajowy transport autobusowy kolejowy działa normalnie.
 • Zawieszony zostaje lotniczy i kolejowy transport międzynarodowy oraz krajowe połączenia lotnicze.
DZIAŁANIE POCZTY

W związku z koronawirusem Poczta Polska wprowadziła szereg zmian:
Godziny otwarcia placówek pocztowych
6 godzin – tak długo będą otwarte placówki w dni robocze, przy czym w wybrane dni placówka będzie czynna w godz. 14.00 – 20.00 lub, zamiennie, przez trzy godziny w sobotę;
3 godziny – tak długo będą otwarte placówki czynne dotychczas w soboty;
8.00 – 20.00 – w tych godzinach będą otwarte placówki całodobowe czynne przez 7 dni w tygodniu;
punkty obsługi klienta w galeriach handlowych będą nieczynne.

Aktualne informacje o godzinach pracy placówek dostępne są na stronie: placowki.poczta-polska.pl.

Strefy bezpieczeństwa w placówkach
W urzędach pocztowych wydzielono specjalne strefy bezpieczeństwa: klienci powinni ustawiać się za znajdującą się na podłodze taśmą – 1,5 metra od pracownika; i zachowywać taką samą odległość (1,5 m) między sobą.
Dostarczanie przesyłek krajowych
Poczta Polska nie przewiduje żadnych ograniczeń w doręczaniu i odbiorze korespondencji. Wszystkie przesyłki będą doręczane, pod warunkiem, że dostęp do miejsc ich doręczenia nie zostanie ograniczony przez decyzje administracji lub służb porządkowych. Poczta Polska nie zmienia także zasad wypłaty przekazów rentowo-emerytalnych, jednak osoby objęte kwarantanną obejmuje specjalna procedura.
Przesyłki można odbierać bez pokwitowania – wystarczy z bezpiecznej odległości okazać dokument tożsamości pracownikowi poczty, który sam spisze z dokumentu 4 ostatnie cyfry.

Świadczenie usług dla osób objętych kwarantanną
Poczta Polska nie będzie doręczać korespondencji osobom objętym kwarantanną. Przesyłki będą oczekiwać na nie w odpowiedniej placówce pocztowej. Klienci będą mogli odebrać swoją korespondencję w ciągu tygodnia od zakończenia okresu kwarantanny.

Przesyłki zagraniczne
W związku z zawieszeniem transportu lotniczego Poczta Polska ograniczyła przyjęcia przesyłek do innych krajów. Aktualne informacje o możliwościach wysyłki przesyłek zagranicznych dostępne są na stronie: http://www.poczta-polska.pl/obsluga-przesylek-zagranicznych-przez-poczte-polska-aktualizacja/.
Kraje, do których można wysyłać paczki priorytetowe i ekonomiczne oraz listy zwykłe, priorytetowe i polecone (lista z 23.03.2020):
Czechy, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Niemcy, Słowacja, Ukraina, Białoruś.
Ponadto paczki i listy ekonomiczne można wysłać do:
Australii (drogą morską), Kanady (drogą morską), USA (drogą morską), Belgii, Danii, Hiszpanii, Holandii, Portugalii, Irlandii, Portugalii, Wielkiej Brytanii.
Na Ukrainę można wysłać także Paczkę UKRAINA Plus, natomiast zawieszone jest przyjmowanie przesyłek pocztowych na Ukrainę adresowanych na Krym (w tym do Sewastopola) oraz w regionie Ługańska i Doniecka.
Do Meksyku można wysyłać jedynie listy ekonomiczne (drogą morską). Do Niemiec dodatkowo można nadawać również przesyłki Global Express.
Przyjmowanie zagranicznych przekazów pieniężnych zostało całkowicie zawieszone do następujących krajów: Armenia, Egipt oraz Watykan. Realizacja pocztowych przekazów zagranicznych do pozostałych państw pozostaje bez zmian.

Źródło: http://www.poczta-polska.pl/koronawirus-informacje-dla-klientow/

TRANSPORT PUBLICZNY W WARSZAWIE - ZAWIEŚ SWÓJ BILET!

Zawieszenie biletu
Zarząd Transportu Miejskiego informuje o możliwości zawieszenia biletu długookresowego przez pasażerów, którzy zrezygnowali z podróży komunikacją publiczną.
Wniosek można złożyć za pośrednictwem strony: https://zawieswkm.wtp.waw.pl/ (wystarczy wpisać numer karty i kliknąć niebieski przycisk).
Pasażer nie otrzyma zwrotu pieniędzy, będzie mógł natomiast przekodować niewykorzystany czas ważności biletu na inny termin, po zgłoszeniu się do Punktu Obsługi Pasażerów (POP), w dowolnie wybranym przez siebie terminie. Dodatkowy okres ważności będzie się liczył od dnia złożenia wniosku o zawieszenie przez internet.
Zamknięta połowa POP-ów
Od wtorku, 17 marca, do odwołania POP-y działają w innych godzinach lub są zamknięte. Tu możesz sprawdzić, które POP-y są otwarte i w jakich godzinach: LINK. ZTM przypomina, że wiele spraw można załatwić bez przychodzenia do POP-u. Bilety można kupować przez aplikacje takie jak SkyCash, jakdojade.pl, mPay, moBilet, Mint Mobile oraz zbiletem.pl. Warszawskie Karty Miejskie można spersonalizować, wysyłając wniosek on-line: LINK. Po odbiór trzeba się zgłosić do jednego z Punktów Obsługi Pasażerów. Karty można jednak doładować biletami długookresowymi bez przychodzenia do POP – we wszystkich biletomatach. W tych urządzeniach można również przedłużyć ważność e-hologramu, który uprawnia do wielu zniżek. Wnioski i reklamacje, o ile nie wymagają dołączenia karty lub biletu, mogą być także składane drogą elektroniczną.
Nie trzeba przyciskać guzika „stop”
Od 17-go marca wszystkie przystanki „na żądanie” działają jak zwykłe przystanki. Wszystkie autobusy dzienne i nocne będą się zatrzymywały na każdym przystanku na danej linii.
Zmiany w komunikacji od poniedziałku 16 marca
Od poniedziałku, 16 marca, w związku z zawieszeniem zajęć szkolnych, nie kursują autobusy szkolne linii 304, 323, 332, 379, a 114 nie mają dodatkowych kursów na trasie Metro Młociny – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Autobusy linii, które mają dodatkowe kursy w dni nauki szkolne,j kursują bez zmian.
Źródło: LINK

INFORMACJE DLA RODZICÓW
Od poniedziałku 16 marca, placówki oświatowe w Polsce CAŁKOWICIE zawieszają zajęcia. Uczniowie nie przychodzą do przedszkoli, szkół, żłobków – zarówno publicznych, jak i niepublicznych. To działanie prewencyjne i profilaktyczne, mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Rodzice dzieci do 8 lat mogą liczyć na specjalny zasiłek opiekuńczy (80% podstawy wymiaru zasiłku), przyznawany w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego. Zasiłek ten obejmuje 14 dni i nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad chorym dzieckiem do lat 14. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje od 12 do 25 marca, gdyż to jest okres zamknięcia placówek w związku z COVID-19. Zasiłek przysługuje zgodnie z oświadczeniem pracownika, tj. za cały okres, także za dni wolne od pracy, albo za dni robocze, jeśli takie okresy zostaną wskazane w oświadczeniu. Aby otrzymać zasiłek, należy złożyć oświadczenie u swojego pracodawcy. Wzór oświadczenia dostępny jest tutaj: LINK. Osoby prowadzące działalność gospodarczą składają oświadczenie do ZUS.

Specjalna ustawa daje również przedsiębiorcom możliwość polecenia pracownikowi wykonania tzw. pracy zdalnej. Za pracę zdalną przysługuje takie samo wynagrodzenie, a jej forma i zakres to wynik uzgodnień między pracodawcą i pracownikiem.

Źródło: www.gov.pl, www.zus.pl

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy informuje o zmianie zasad rekrutacji do przedszkoli i I klas szkół podstawowych, w związku z koronawirusem w Polsce.
Wnioski przyjmowane będą do 20 marca. Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:
– wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki. Adresy mailowe i numery telefonów placówek można znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl w zakładce Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne w zestawieniu w pliku excel.
– dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego – 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.
W wypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia, placówki będą przyjmować oświadczenia rodziców o ich późniejszym dostarczeniu dokumentów.
W związku z epidemią wirusa Covid-19 od 16 marca żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe będą zamknięte. Nauczyciele będą wysyłali materiały edukacyjne do indywidualnej pracy.
Źródło: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

STUDENCI – ZAJĘCIA ODWOŁANE

Od 12 do 25 marca 2020 roku w całej Polsce zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne na uczelniach, takie jak wykłady, seminaria, konserwatoria. Dotyczy to studiów I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich, studiów podyplomowych, kursów lub szkoleń prowadzonych na uczelniach, a także szkół doktorskich oraz studiów doktoranckich.

Ważne jest jednak, aby śledzić decyzje władz poszczególnych uczelni, bo to rektorzy decydują o długości przerwy w nauczaniu i innych środkach ostrożności. Uniwersytet Warszawski wprowadził na przykład następujące ograniczenia:

– odwołanie do 14 kwietnia 2020 r. wykładów i zajęć dla studentów, doktorantów, słuchaczy, z wyjątkiem zajęć prowadzonych zdalnie;

– odwołanie do 30 kwietnia 2020 r. wydarzeń o charakterze otwartym (konferencji, sympozjów, wykładów otwartych, imprez artystycznych i innych);

– zawieszenia do 30 kwietnia 2020 r. służbowych wyjazdów zagranicznych oraz udziału w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów i studentów.

Śledź bieżące informacje na stronie internetowej swojej uczelni. Sprawdzaj również strony bibliotek, sal sportowych, wystawowych czy teatralnych należących do uczelni – dostęp do tych miejsc najpewniej też będzie ograniczony.

Zgodnie z zarządzeniem, w okresie zagrożenia wirusem uczelnia może przenieść zajęcia do internetu – skontaktuj się ze swoją uczelnią, żeby dowiedzieć się, czy zajęcia online będą dla Ciebie dostępne.

Działalność naukowa nie zostaje zawieszona. Jednak wiele jednostek naukowych decyduje się na prowadzenie spotkań oraz działalności administracyjnej zdalnie (telefonicznie lub online).

W obecnej chwili nie są przewidywane zmiany w kalendarzu rekrutacji na studia.

Źródło: www.gov.pl, www.uw.edu.pl

LEGALNOŚĆ POBYTU W POLSCE: PRZEDŁUŻENIE TERMINÓW

Projekt ustawy o tzw. “tarczy antykryzysowej” przewiduje dla cudzoziemek i cudzoziemców przedłużenie legalności pobytu w Polsce (art. 15x i 15 zd). Rozwiązania obejmują następujące sytuacje:
1. Osoby posiadające zezwolenie na pobyt czasowy:
– jeżeli termin złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy upływa w okresie od ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego (14-19 marca 2020 r.) lub stanu epidemii (od 20 marca 2020 r.), termin ten zostaje przedłużony do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego;
– jeżeli ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy przypada w okresie od ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego (14-19 marca 2020 r.) lub stanu epidemii (od 20 marca 2020 r.), termin ten zostaje przedłużony do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego (NIE wydaje się nowej karty pobytu).

2. Osoby przebywające w Polsce na podstawie wizy krajowej lub wizy Schengen:
– jeśli ważność wizy upływa w okresie od ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego (14-19 marca 2020 r.) lub stanu epidemii (od 20 marca 2020 r.), ważność wizy jest przedłużona do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego (w dokumencie podróży NIE umieszcza się nowej naklejki wizowej);
– jeżeli chcą składać wniosek o przedłużenie wizy (art. 85 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach):
jeśli ważność wizy upływa w okresie od ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego (14-19 marca 2020 r.) lub stanu epidemii (od 20 marca 2020 r.), termin złożenia wniosku o przedłużenie wizy zostaje przedłużony do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

3. Osoby w ruchu bezwizowym:
jeżeli termin złożenia wniosku o przedłużenie okresu pobytu (art. 300 ust. 2 ustawy o cudzoziemcach) upływa w okresie od ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego (14-19 marca 2020 r.) lub stanu epidemii (od 20 marca 2020 r.), termin ten zostaje przedłużony do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

4. Osoby posiadające zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa oraz mobilności długoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (art. 139l oraz art. 139t ustawy o cudzoziemcach):
jeżeli termin złożenia przez jednostkę przyjmującą kolejnego wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy upływa w okresie od ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego (14-19 marca 2020 r.) lub stanu epidemii (od 20 marca 2020 r.), termin ten zostaje przedłużony do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

5. Osoby chcące złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt stały lub na pobyt rezydenta długoterminowego UE (art. 202 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach):
jeżeli termin złożenia wniosku upływa w okresie od ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego (14-19 marca 2020 r.) lub stanu epidemii (od 20 marca 2020 r.), termin ten zostaje przedłużony do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

W razie wątpliwości, polecamy zapoznanie się z tekstem projektu ustawy: https://bit.ly/covid-proj lub konsultację z prawnikiem.

 

ENGLISH

Dear clients, we care about your safety and we will keep you updated with the most important coronavirus notifications in your language.

FOUNDATION CLOSURE

Because of a threat of spreading coronavirus from 16th March 2020 Ocalenie Foundation & Magazin are closed. In urgent cases please write to: [email protected] We will inform about other changes or re-opening of our office ass soon as possible. We apologize for any inconvenience caused.

CORONAVIRUS - BASIC INFORMATION AND SAFETY RULES

The course of COVID-19 disease can be very different – from a common cold to a serious lung infection that causes acute respiratory failure.

Infection

Coronavirus is an airborne disease that enters the body through the mouth, nose or eyes. If someone sneezes on your shoes, then the virus stays on them. THE VIRUS DOES NOT WALK. It will only move into your body if you touch the shoes with your hand and then touch your face with that hand. I mean, you can bring it home on clothes or a bag, but until you touch the infected area and then the face, you won’t get infected.

The easiest way to transfer the virus is on your hands. With our hands we touch objects, we touch each other and then our faces. That is why it is so important to wash your hands frequently (for at least 30 seconds, to be precise).

The disease is very contagious for two reasons:

 1. The time between getting infected and the appearance of the first symptoms can be up to 14 days, i.e. an infected person can infect others for 14 days without realizing it.
 2. If the disease is mild (e.g. in children), then the sick person infects others because they do not know that they are sick.

Prevention (protection)

There are a few simple rules that can help protect yourself and others from COVID-19.

 1. Stay at home

I limit contact with people I don’t live with to the necessary minimum (I don’t meet my friends, neighbors, even my family!). Closed schools do not mean holidays. The children also do not leave the house and do not meet their friends. I try not to go out for walks – I only go out to the store and to throw the rubbish. I don’t go out with small children who can’t be stopped from touching things outside.

DIAGNOSIS AND TREATMENT

As the coronavirus pandemic continues, we remind that COVID-19 testing and treatment are FREE OF CHARGE for everyone in Poland, regardless of the country of origin, citizenship, insurance type, or the lack thereof. Not insured in Poland and afraid to see a doctor because of the possible costs? Staying in Poland temporarily (e.g., as a visa-free visitor) with the travel insurance, or having no insurance at all? When it comes to coronavirus, it does not matter. You don’t have to pay for testing nor for the COVID-19 treatment. It is completely FREE for both Polish citizens and foreigners, including uninsured people.

We remind that common coronavirus symptoms include fever, cough, shortness of breath, breathing difficulties, muscle pain, and fatigue. If you experience those symptoms and are concerned you may have coronavirus, please call the nearest sanitary-epidemiological station as soon as possible. You can find the contact phone number on the respective station’s website, and it is 24/7 reachable. It is important to avoid close contact with other people until you receive medical help. If you develop symptoms such as fever above 38°C, accompanied by cough or shortness of breath, you should seek medical help from a hospital for infectious diseases. Please find a list of such hospitals here: https://www.gov.pl/web/koronawirus/lista-szpitali

To get more information on coronavirus, call the NFZ hotline: 800 190 590 (also in English).

Information in several languages are also available here: https://www.gov.pl/web/koronawirus/do-pobrania

BORDER CLOSURE

Due to the outbreak of the coronavirus, traffic restriction on Polish borders was ordered. Here are the most important things you should know about:
From Sunday, 15/03/2020, Polish borders will be closed to foreigners. International air and rail connections will be suspended. Borders will remain open for the transport of goods. Border controls will also be restored. Domestic bus, rail and air transport will operate normally.
Temporary ban on entry to Poland applies to foreigners. Some of them will still be able to come to our country. Among them are:

 • spouses of Polish citizens,
 • children of Polish citizens,
 • people with a Pole’s Card,
 • people with the right of permanent or temporary residence in the Republic of Poland or a work permit.

People with Polish citizenship can return to the country, but will be subjected to 14-day quarantine. The exemption for the quarantine will apply to:

 • people from border areas that live in Poland but work every day in a neighboring country,
 • drivers of road transport – e.g. buses.

In relation to the development of the epidemiological situation in Europe, the Polish Ministry of Foreign Affairs has launched a hotline devoted to border crossing. For information, please call +48 22 523 8880.

DEPARTMENT FOR FOREIGNERS – NEW CLIENTS’ SERVICE RULESE
From 16 March 2020 until further notice, all services provided through visits in person at the Department for Foreigners, Office of the Marshal of the Mazovian Voivodeship (3/5 Marszałkowska Str., and 5/11 Krucza Str. in Warsaw), will be suspended.
Online appointment of visits has been suspended.
All visits scheduled for 16 March 2020 have been cancelled. New appointment dates and hours will be emailed or mailed by post [to the clients whose visits were cancelled].
All persons whose visits regarding:
– Permission of stay in Poland (temporary and permanent stay as well as EU residence permits),
– Issue or reissue of stay permit card [karta pobytu],
– Issue of a Polish travel document for a foreigner [polski dokument podróży cudzoziemca, PDP],
– Registration of stay of an EU citizen and their family members, permanent stay of an EU citizen, issue of stay permit card of a family member of an EU citizen, or issue of a permanent stay permit card of a family member of an EU citizen,
– Granting/recognition/ascertainment of Polish citizenship or ascertainment of its loss/granting the status of a returnee,
– Financial benefits,
were scheduled between 16th and 21st of March 2020 are advised to send their application by post to the following address:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Spraw Cudzoziemców
ul. Marszałkowska 3/5
00-624 Warszawa
Persons with scheduled appointments to collect stay permit cards (karta pobytu) or decisions will be allowed to collect these documents only in extraordinary circumstances after they have made a new appointment via phone or email.
The closing dates for the completion of formal deficiencies, including in particular the confirmation of personal appearance, submission of fingerprints and other documents, which [closing dates] are due in the period of suspended direct service, will be calculated from the day of restored services, with no negative consequences to the applicant.
All correspondence should be sent to the address above. For further information clients may contact the Department by telephone at 22 695 65 75, or using the online form: https://kontaktwsc.mazowieckie.pl.

Source

OPEN AND CLOSED PLACES

Are you wondering what kind of places have been closed and which ones are still working? Please read the list below.

 • Nurseries, kindergartens, schools and colleges are closed – some of the schools provide online courses for the students.
 • Gallery and shopping malls are closed until further notice, but all grocery stores, pharmacies, drugstores, banks and laundries located in shopping malls stay open.
 • Shops offering clothing, jewellery, cosmetics, tools and any other goods that are located outside the shopping malls will be open.
 • Restaurants, bars and cafés are closed, but you can make take-away or online orders.
 • Gyms, swimming pools, dance clubs, fitness clubs, casinos, museums, libraries, cinemas and theatres are closed.
 • Banks and financial institutions remain open.
 • Post offices will be open, but working hours will be shorter; post service points in shopping malls will be closed.
 • National bus and rail transport still works.
 • International rail and air transport, as well as domestic air transport, is suspended.
POLISH POST OPERATION

Due to coronavirus epidemic, Polish Post (Poczta Polska) has introduced a number of changes:
Opening hours
– post offices will be open for 6 hours on business days; on selected days they will be open from 14.00 – 20.00 or, alternatively, for three hours on Saturday;
– post offices normally opened on Saturdays will be operating for 3 hours;
– 24-hour post offices opened for 7 days a week will now work from 8.00 a.m. to 8.00 p.m.
– post offices in shopping malls will be closed.

Current information about the opening hours is available here: placowki.poczta-polska.pl.

Safety zones
Special safety zones have been introduced in post offices: customers are asked to stand behind the line on the floor – 1.5 meters from the post office employee; and keep the same distance (1.5 m) between themselves.
Delivery of domestic parcels and letters
There are no restrictions on the delivery and receipt of domestic correspondence. All parcels and letters will be delivered, provided that access to places of delivery is not restricted by decisions of the administration or security services. Poczta Polska also does not change the rules for delivering pensions and disability transfers. However, special procedure applies to persons subject to quarantine.
Correspondence can be picked up without signature – all you have to do is show your ID to a postal worker from a safe distance, and (s)he will write the last 4 digits of the document him/herself.

Services for persons in quarantine
Poczta Polska will not deliver correspondence to quarantined persons. Letters and packages will be waiting for them at the appropriate post office. Customers will be able to receive their correspondence within a week from the end of the quarantine period.

Foreign shipments
Due to the suspension of air transport, Poczta Polska has limited shipments to other countries. Current information on the possibilities of sending international letters and parcels is available here: http://www.poczta-polska.pl/obsluga-przesylek-zagranicznych-przez-poczte-polska-aktualizacja/.
Countries to which you can send priority and economic packages as well as ordinary, priority and registered letters include (list from 23.03.2020):
Czech Republic, Lithuania, Latvia, Estonia, Finland, Germany, Slovakia, Ukraine, Belarus.
In addition, packages and economic letters can be sent to:
Australia (by sea), Canada (by sea), USA (by sea), Belgium, Denmark, Spain, Netherlands, Portugal, Ireland, Portugal, Great Britain.
You can also send a UKRAINE Plus Parcel to Ukraine. However, sending letters and parcels to Ukraine addressed to Crimea (including Sevastopol) and the Lugansk and Donetsk regions is suspended.
Only economic letters (by sea) can be sent to Mexico. You can also send Global Express packages to Germany.
Acceptance of foreign money transfers has been completely suspended to the following countries: Armenia, Egypt and the Vatican. Money transfers to other countries remain unchanged.

Source: http://www.poczta-polska.pl/koronawirus-informacje-dla-klientow/

PUBLIC TRANSPORT IN WARSAW - SUSPEND YOUR TICKET!

Ticket suspension

The Public Transport Authority (ZTM) in Warsaw informs about the possibility of suspending the long-term tickets by passengers who decide not to use public transport. The application can be submitted via the website: https://zawieswkm.wtp.waw.pl/ (just enter the card number and click the blue button).
The passenger will not receive a refund, but will be able to re-code the unused ticket validity period to another date after reporting to the Passenger Service Center (POP), at any time of his choice. The additional validity period will count from the day of submitting the online application.
Half of POPs closed
From Tuesday, March 17, until further notice, the Passenger Service Centers (POP) in Warsaw are open at other times or are closed. Here you can check which POPs are open and at what times. ZTM reminds that many things can be sorted without coming to POP. Tickets can be bought through applications such as SkyCash, jakdojade.pl, mPay, moBilet, Mint Mobile and zbiletem.pl. You can personalize your Warsaw City Card by sending an on-line application. You will need to later pick it up in one of the POP’s. However, the cards can be topped up with long-term tickets in all ticket machines, where you can also extend the validity of the e-hologram. Other applications and complaints, unless they require a card or ticket to be attached, can also be submitted electronically.
No need to press the „stop” button
From March 17, all stops „on demand” function as normal stops. All day and night buses will stop at every stop on a given line.
Changes in communication from Monday 16 March
From Monday, March 16, due to the suspension of school classes, there are no school buses on lines 304, 323, 332, 379, and 114 do not have additional courses on the route Metro Młociny – Cardinal Stefan Wyszyński University. Regular buses that have additional courses on school days run unchanged.
Source

INFORMATION FOR PARENTS

From Monday, March 16, educational institutions in Poland COMPLETELY suspend their classes. Pupils do not come to kindergartens, schools, nurseries – both public and private. This is a preventive action to limit the spread of coronavirus.

Parents of children up to 8 years old can count on special care allowance (80% of the allowance basis), granted in the event of an unforeseen closure of a nursery, kindergarten, school or children’s club. The allowance covers 14 days and does not count towards the overall limit of 60 days for caring for a sick child under the age of 14. Additional care allowance is available from March 12 to 25, as this is the period when educational institutions are closed due to COVID-19. The allowance is payable in accordance with the employee’s statement, i.e. for the entire period, also for non-working days, or for working days only, if such periods are indicated in the statement. To receive the allowance, you must submit a statement to your employer. The adequate form can be found here: LINK. Entrepreneurs submit a declaration directly to ZUS.

A special law also gives entrepreneurs the option of instructing an employee to perform remote work. Remote work is subject to the same remuneration, and its form and scope is the result of agreements between the employer and employee.

Source: www.gov.pl, www.zus.pl

RECRUITMENT TO KINDERGARTENS AND SCHOOLS

The City of Warsaw informs about the change in the rules of recruitment to kindergartens and first grades of primary schools in connection to the coronavirus in Poland. Applications will be accepted until March 20. Parents can use two methods:

 • sending a scan of the application form and other documents via email to the institutions address. Email addresses and phone numbers of the institutions can be found on the websites of kindergartens or on the website of the Education Department www.edukacja.warszawa.pl, under the “Edukacja warszawska/szkoły i placówki publiczne” tab (“Warsaw Education/schools and public institutions”) in an excel file form.
 • delivering paper documents to the institution. The facility maintains strict sanitary rules: usage of hand disinfectant gel, limited contact with employees, maintaining an adequate 1.5 meter distance between those present in the building. Possible consultations are given only via phone and e-mail.

In case of problems with obtaining appropriate work certificates, institutions will accept parents’ statements granting their subsequent delivery.

Due to the Covid-19 virus outbreak, nurseries, kindergartens, primary and secondary schools will be closed from March 16. Teachers will send educational materials for individual work. In the coming days we will inform you about next steps.

Source: City of Warsaw

STUDENTS – CLASSES ARE CANCELLED
From 12 to 25 March 2020, teaching classes at universities, such as lectures, seminars and conservatories, are suspended throughout Poland. This applies to 1st and 2nd degree studies, uniform Master’s, post-graduate studies or training courses conducted at universities, as well as doctoral studies.
However, it is important to follow the decisions of the authorities of individual universities, because it is the rectors who decide about the length of the break in teaching and about other precautions. For example, the University of Warsaw has introduced the following restrictions:
– cancellation of lectures and classes for students, doctoral candidates, post-diploma learners, with the exception of classes conducted on-line (until 14th April 2020);
– cancellation of open events such as conferences, symposiums, lectures, including courses of the Open University of the University of Warsaw, artistic performances and other meetings of this type organised by the University of Warsaw (until 30th April 2020);
– suspension of business travels abroad and participation in domestic conferences of employees, doctoral candidates, students and post-diploma learners of the university (until 30th April 2020).
For more information follow your university’s website. Also check the pages of libraries, sports or exhibition halls belonging to the university – access to these places will probably also be limited.
According to the ordinance, during a virus threat period, the university can transfer classes to the internet – contact your university to find out if online classes will be available to you.
Scientific activities are not suspended. However, many scientific units decide to conduct meetings and administrative activities remotely (by phone or online).
At present, no changes in the enrollment calendar are anticipated.

Source: www.gov.pl, www.uw.edu.pl

LEGAL STAY IN POLAND: EXTENDED DEADLINES

A bill of the so called „anti-crisis shield” offers foreigners the extension of their legal stay in Poland (Articles 15x and 15zd). The proposed solutions apply to the following situations:
1. People holding a temporary residence permit:
– if the deadline for submitting the application for a temporary residence permit expires in the period from the date of announcement of an epidemic emergency (March 14-19, 2020) or the state of epidemic (March 20, 2020), this deadline is extended to the end of the 30th day following the cancellation of the state of epidemic or epidemic emergency;
– if the last day of the period of validity of the temporary residence permit falls within the period from the date of the announcement of an epidemic emergency (March 14-19, 2020) or the state of epidemic (from March 20, 2020), this period shall be extended until the end of the 30th day following the date of cancellation of the state of epidemic or epidemic emergency (a new residence card is NOT issued).
2. Information for people residing in Poland on the basis of a national visa or a Schengen visa:

– on visa expiry: if the visa expires in the period from the date of announcement of an epidemic emergency (March 14-19, 2020) or the state of epidemic (from March 20, 2020), the visa will be extended until the end of the 30th day following the date of cancellation of the state of epidemic or epidemic emergency (a new visa sticker is NOT placed in the travel document);
– on visa extension (Article 85 (1) of the Act on Foreigners):
if the visa expires in the period from the date of announcement of an epidemic emergency (March 14-19, 2020) or the state of epidemic (from March 20, 2020), the deadline for submitting the application for visa extension is extended until the end of the 30th day following the date of cancellation of the state of epidemic or epidemic emergency.
3. People in visa-free regime:
if the deadline for submitting the application for extension of the period of stay (Article 300 (2) of the Act on Foreigners) expires in the period from the date of announcement of an epidemic emergency (March 14-19, 2020) or the state of epidemic (from March 20, 2020), this period shall be extended until the end of the 30th day following the date of cancellation of the state of epidemic or epidemic emergency.
4. People with temporary residence permits for the purpose of performing work as part of an intra-corporate transfer and long-term mobility of a managerial staff member, specialist or intern under an intra-corporate transfer (Article 139l and Article 139t of the Act on Foreigners):
if the deadline for the submission of the next application for a temporary residence permit by the host entity expires in the period from the date of announcement of an epidemic emergency (March 14-19, 2020) or the state of epidemic (from March 20, 2020), the deadline is extended until the end of the 30th day following the date of cancellation of the state of epidemic or epidemic emergency.
5. People wishing to submit an application for a permanent residence permit or residence permit for EU long-term resident (Article 202 (1) of the Act on Foreigners):

if the deadline for submitting the application expires in the period from the date of announcement of an epidemic emergency (March 14-19, 2020) or the state of epidemic (from March 20, 2020), the deadline is extended until the end of the 30th day following the date of cancellation of the state of epidemic or epidemic emergency.

If you have any doubts, we recommend that you read the text of the bill: https://bit.ly/covid-proj or consult with a lawyer.

 

Pусский

Уважаемые клиентки и клиенты, в интересах Вашей безопасности мы будем высылать Вам важную информацию о коронавирусе на Вашем языке.

ЗАКРЫТИЕ ФОНДА

В связи с угрозой распространения коронавируса с 16 марта 2020 года Фонд “Оцалене” и Магазин закрыты. В срочных случаях пишите, пожалуйста, на почту: [email protected] Мы будем держать Вас в курсе любых изменений и сообщим о возвращении к обычному режиму работы. Приносим извинения за неудобства.

КОРОНАВИРУС - ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

COVID-19 может протекать совершенно по-разному – от обычной простуды до серьёзного воспаления лёгких, которое приводит к острой дыхательной недостаточности.
ЗАРАЖЕНИЕ
Эта болезнь переносится воздушно-капельным путём и попадает в тело человека через рот, нос или глаза. Если кто-то чихнёт тебе на обувь, то вирус останется на ней. ВИРУС НЕ ХОДИТ. Попадёт в твоё тело только если коснёшься ладонью обуви, а потом этой же ладонью дотронешься лица. Т.е. можешь принести его домой на одежде или сумке, но пока не дотронешься заражённого места, а потом лица – не заразишься.
Проще всего перенести вирус на руках. Касаемся ними предметов, друг друга, а потом – своего лица. Поэтому так важно часто мыть руки (тщательно, как минимум 30 секунд).
COVID-19 крайне заразна по двум причинам:
Время от заражения до появления первых признаков составляет до 14 дней, т.е. заражённый может в течение 14 дней заражать других, не осознавая этого.
Если болезнь протекает в лёгкой форме, например у детей, то больной заражает других, потому что не знает о том, что заражён.
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ/ ЗАЩИТА
Есть несколько простых правил, которые могут помочь защитить себя и других от COVID-19.
ОСТАЮСЬ ДОМА
1. Ограничиваю до необходимого минимума контакт с людьми, с которыми не живу (не встречаюсь со знакомыми, соседями, даже с семьёй!). Закрытые школы – это не каникулы. Дети также не выходят из дома и не встречаются с друзьями. Стараюсь не выходить на прогулку – выхожу только в магазин и выкинуть мусор. Не выхожу с маленькими детьми, которых не удастся удержать от прикосновения к предметам на улице.
2. На улице не подхожу ближе 2 м к другим людям.
3. Регулярно и часто мою руки (30 секунд, тёплой водой с мылом).
4. Кашляю и чихаю в локоть или одноразовую салфетку, которую тут же выбрасываю.
5. Здороваюсь, не пожимая руку и не целуя в щёку.
6. Насколько это возможно, на улице стараюсь ничего не трогать. Дверные ручки нажимая локтем, толкаю двери плечом. Суть в том, чтобы капельки с вирусом, которые могут быть на разных поверхностях, не попали на внутреннюю поверхность наших ладоней.
7. Если дезинфицирую вещи, то веществом, которое содержит не менее 60% этилового спирта. Если покупаю антибактериальный гель, то всегда проверяю состав.

Диагностика и лечение

В связи с пандемией коронавируса напоминаем, что диагностика и лечение COVID-19 являются БЕСПЛАТНЫМИ, независимо от Вашей страны происхождения, гражданства и наличия/отсутствия медицинской страховки. Не имеете медицинской страховки в Польше и опасаетесь посещения врача из-за его стоимости? Временно пребываете на территории Польши (например, в рамках безвизового режима) и у вас есть только лишь туристическая страховка, или вообще нет никакой? В случае коронавируса это не имеет никакого значения.
Вы не обязаны платить ни за анализ на присутствие коронавируса, ни за лечение COVID-19, потому как в случае коронавируса для ВСЕХ – как гражданки/граждане Польши, так и иностранки/иностранцы – обеспечивается БЕСПЛАТНАЯ медицинская помощь.
Напоминаем, что типичные симптомы COVID-19 – это высокая температура, утруднённое дыхание, боли в мышцах и усталость. Если обнаружите у себя эти симптомы, как можно быстрее позвоните в ближайшую санэпидемстанцию. На каждой станции есть круглосуточный экстренный телефон, который находится на её сайте. Пожалуйста, избегайте контактов с посторонними людьми до момента оказания медицинской помощи. Такие симптомы, как температура выше 38 C с кашлем или удушье требуют консультации в инфекционной больнице. Список больниц по воеводствам можно найти здесь: https://www.gov.pl/web/koronawirus/lista-szpitali
Дополнительную информацию о коронавирусе можно получить, позвонив на круглосуточную линию NFZ (госудаственного фонда здравоохранения): 800 190 590
Консультацию можно получить на польском и английском языках.
Дополнительная информация на нескольких языках доступна здесь: https://www.gov.pl/web/koronawirus/do-pobrania

ЗАКРЫТИЕ ГРАНИЦ

В связи с эпидемией коронавируса ограничено пересечение польской границы. Вот самое важное, о чём нужно знать:
С воскресенья 15.03.2020 г. польские границы будут закрыты для иностранок и иностранцев. Будут отменены международные авиа- и железнодорожные рейсы. Транспортные перевозки не будут отменены. Будет также возобновлён пограничный контроль.
Внутренние автобусные, ж/д и авиационные перевозки будут производиться в обычном режиме.
Временный запрет на въезд в Польшу касается иностранцев. Несмотря на это, часть из них далее сможет въехать в нашу страну. Среди них:
– супруги польских граждан,
– дети польских граждан,
– владельцы карты поляка,
– лица, имеющие право на постоянное проживание на территории Польши или разрешение на работу..
Лица с польским гражданством могут вернуться в страну, однако будут обязаны соблюдать 14-дневный карантин. Исключением являются лица:
– из приграничных областей, которые живут в Польше, но работают ежедневно в соседней стране,
– водители автотранспорта, например автобусов.
От вышеуказанным лиц не требуется соблюдать карантин.
В связи с развитием эпидемиологической ситуации в Европе МИД Польши открыл горячую линию по вопросам пересечения границы. Информацию можно получить по телефону +48 22 523 8880.

УКРАИНА: ЗАКРЫТЫЕ ГРАНИЦЫ

В связи с распространением коронавируса с 16 марта 2020 года Украина закрыла границы для иностранцев, а с 17 марта прекратила международное регулярное пассажирское сообщение. Ограничения продлятся до 3 апреля 2020 года и могут быть отменены или продлены в зависимости от ситуацией связанной с эпидемией коронавируса.

Кто сможет въехать в Украину после закрытия границ?

 1. Граждане Украины;
 2. Лица, имеющие право на постоянное либо временное проживание на территории Украины;
 3. Лица, являющиеся супругами или детьми граждан Украины;
 4. Сотрудники иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, аккредитованных в Украине, представительств официальных международных миссий, организаций, а также члены их семей;
 5. Водители и обслуживающий персонал грузовых транспортных средств, члены экипажа.

Все украинские граждане, находящиеся за границей, смогут вернуться в Украину. В то же время возвращение не является обязательным, и если нет крайней необходимости, все же лучше воздержаться от поездки и соблюдать карантин. Напомним, что с 15 марта 2020 года Польша приостановила пограничное движение в некоторых пунктах пропуска с соседними странами, в том числе с Украиной. На украинско-польской границе действуют всего 3 автомобильных пункты пропуска. Среди них Дорогуск – Ягодин, Гребенное – Рава-Русская и Корчова – Краковец.

Украинцам, которым необходимо вернуться в Украину в период временных ограничений на пересечение украинской границы, МИД Украины рекомендует зарегистрироваться в специальной системе ДРУГ (Добровольная регистрация украинских граждан за границей – https://friend.mfa.gov.ua/#/), уведомляя тем самым МИД о своем местонахождении, а также обращаться в украинские посольства и консульства по  электронной почте или по телефону горячей линии на их официальной странице, либо же с помощью соцсетей. В случае затруднений с возвращением Посольство Украины в Республике Польша просит заполнить специальную форму заявки для уведомления о неоюходимости возвращения в Украину.

Больше информации про въезд на территорию Украины и консульскую помощь в связи с #COVID-19 можно найти на сайте Министерства иностранных дел Украины.

ВНИМАНИЕ! Посольство Украины в Республике Польша сообщило на своей странице в Facebook о запуске специальных железнодорожных рейсов из Перемышля для выезда в Украину.

Как сообщает Посольство, 20 марта 2020 г. будут курсировать четыре спецпоезда «Укрзалізниці» по маршруту Перемышль-Львов-Киев.

Расписание поездов (по местному времени):

Отправление из Перемышля-прибытие в Киев (через Львов)

1) 10:18 – 21:33

2) 13:10 – 23:08 (Intercity)

3) 15:45 – 23:53 (Intercity)

4) 18:59 – 06:46 (прибытие 21.03)

* проезд платный – терминалы (расчет карточками) будут в самых поездах.

Ориентировочная стоимость билета: 2 класс – 700 грн. (100 злотых); 1 класс – 1000 грн. (150 злотых).

** продажа билетов онлайн не предусмотрена

продажа билетов будет осуществляться исключительно онлайн на сайте https://booking.uz.gov.ua/ Следите за информацией на странице Посольства Украины в Республике Польша в в Facebook

ВАЖНО! Посольство Украины в Республике Польша также сообщает, что Пограничная стража РП в ответ на обращение Посольства согласилась не накладывать санкции на граждан Украины, срок пребывания которых на территории РП истекает и у них нет возможности выехать в Украину из-за действующих ограничений на пересечение границы в связи с объявлением положения эпидемиологической угрозы в Польше. НО! Каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Если последний день легального пребывания приходится на 15 марта или последующие дни – польские службы пообещали административные или уголовные санкции к гражданам Украины не применять.

Телефоны Горячей линии Посольства Украины в Польше в вопросах, связанных с возникновением неотложных консульских обстоятельств в связи с пандемией  #COVID-19:

+48 698 608 837, +48 503 521 732, +48 883 176 485, +48 537 516 463, +48 510 567 000, +48 791 013 543, +48 797 314 411

Источники: kmu.gov.ua/, https://poland.mfa.gov.ua/, http://www.dziennikustaw.gov.pl/. https://naszwybir.pl/, https://www.facebook.com/AmbasadaUkrainywPolsce/

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ИНОСТРАНЦЕВ - ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ

С 16 марта 2020 г. прекращается приём посетителей в Отделении по делам иностранцев Мазовецкого Воеводского Управления (Wydział Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) по адресу Marszałkowska 3/5, а также Krucza 5/11.
Бронирование посещений через Интернет приостановлено.
Приёмы, забронированный на срок после 16 марта 2020 г., аннулированы. Информация о новой дате приёма будет выслана на e-mail или по почте.
Лицам, записавшимся на приём на период от 16.03.2020 до 31.03.2020 г. на подание заявления на:
– разрешение на пребывание в Польше (временный, постоянно, долговременного резидента ЕС),
выдачу/обмен карты пребывания (karta pobytu),
– выдачу польского проездного документа для иностранца (polski dokument podróży dla cudzoziemca – PDP), временного польского проездного документа для иностранца (tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca – TPDP) или польского удостоверения личности иностранца (polski dokument tożsamości cudzoziemca – PDTC),
– регистрацию пребывания граждан ЕС и членов их семей, постоянного пребывания граждан ЕС либо выдачу карты пребывания члена семьи граждан ЕС, карты постоянного пребывания члена семьи граждан ЕС,
– получение/признание/подтверждение наличия или потери польского гражданства/признание статуса репатрианта,
– денежное пособие,
рекомендуем отправку заявления по почте на адрес: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Spraw Cudzoziemców, ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa.
Лица, у которых был назначен приём на получение карт пребывания или решения на её выдачу, могут получить их лишь в исключительных ситуациях по предварительной договорённости (по телефону или email).
Сроки на донесение документов и выполнение необходимых формальностей, в особенности подтверждения личного присутствия и сдачи отпечатков пальцев, а также сроки для подачи других документов, которые заканчиваются в период, когда управление по делам иностранцев не принимает клиентов, будут отсчитываться от момента возобновления приёма, без негативных последствий для подающих документы.
Все письма необходимо отправлять по вышеуказанному адресу. Для получения дополнительной информации позвоните по номеру 22 695 65 75 или воспользуйтесь контактной формой: https://kontaktwsc.mazowieckie.pl/
Источник

ОТКРЫТЫЕ/ЗАКРЫТЫЕ МЕСТА

Задумываетесь, что закрыто, а что всё ещё работает? Ознакомьтесь с нижеприведённым списком.

 • Закрыты ясли, детские сады, школы и ВУЗы – часть из них проводит занятия онлайн.
 • Торговые центры закрыты на неопределённый срок, но все продовольственные магазины, аптеки, хозяйственные магазины, банки и прачечные, находящиеся в торговых центрах, будут открыты.
 • Магазины одежды, бижутерии, косметики, инструментов и других товаров, находящиеся вне торговых центров, будут открыты.
 • Рестораны, бары и кафе закрыты, но могут предлагать доставку и продукцию на вынос.
 • Тренажёрные залы, бассейны, танцевальные клубы, фитнесс-клубы, казино, музеи, библиотеки и театры закрыты.
 • Банки и финансовые учреждения будут открыты.
 • Почтовые отделения работают, но часы работы сокращены; точки обслуживания клиентов в торговых центрах будут закрыты.
 • Внутренний авто- и железнодорожный транспорт работает в штатном режиме.
 • Международные ж/д- и авиаперевозки, а также внутренние авиаперевозки приостановлены.
ИНФОРМАЦИЯ О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ПОЧТЫ

В связи с коронавирусом Почта Польши вводит в действие ряд изменений:
Часы открытия почтовых отделений
6 часов – столько будут открыты отделения в рабочие дни, причём в специально отведённые дни – попеременно с 14:00 до 20:00 в рабочий день либо 3 часа в субботу;
3 часа – столько будут открыты отделения, которые в нормальном режиме открыты по субботам;
8.00 – 20.00 – в это время будут открыты круглосуточные отделения, работающие 7 дней в неделю;
Пункты обслуживания клиентов в торговых центрах будут закрыты.

Актуальная информация о времени работы почтовых отделений доступна на сайте:
placowki.poczta-polska.pl.

Зоны безопасности в отделениях
В почтовых отделения выделены специальные зоны безопасности: клиенты должны находиться за находящейся на полу лентой – на расстоянии 1,5 метров от сотрудника и держаться на таком же расстояние (1,5 метра) друг от друга.
Доставка посылок в пределах Польши
Почта Польши не планирует никаких ограничений в доставке и получению почтовых отправлений. Все посылки будут доставлены при условии, что доступ к местам доставки не будет ограничен решением администрации или служб по охране общественного порядка. Почта Польши также оставляет в силе порядок выплаты пенсий и страховых пособий, однако в отношении лиц, находящихся в карантине, действует специальная процедура.
Посылки можно получить без квитанции – достаточно предъявить удостоверение личности сотруднику почты, который сам перепишет с документа 4 последние цифры.

Оказание услуг лицам, находящимся в карантине
Почта Польши не будет доставлять почтовые отправления лицам, находящимся на карантине. Посылки будут ожидать их в соответствующем почтовом отделении. Клиенты смогут забрать их в течение недели после окончания срока карантина.

Международные отправления
В связи с приостановкой полётов воздушного транспорта Почта Польши ограничила приём посылок в другие страны. Актуальную информацию о возможности отправить посылку за границу можно найти на сайте: http://www.poczta-polska.pl/obsluga-przesylek-zagranicznych-przez-poczte-polska-aktualizacja/.
Страны, в которые можно высылать обычные и экспресс-посылки, а также письма (обыкновенные, экспресс и с уведомлением о доставке, список от 23.03.2020):
Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Германия, Словакия, Украина, Беларусь.
Кроме того, обыкновенные посылки и письма можно отправить в:
Австралию (по морю), Канаду (по морю), США (по морю), Бельгию, Данию, Испанию, Нидерланды, Португалию, Ирландию, Португалию, Великобританию.
В Украину можно также выслать посылку UKRAINA Plus, однако приём посылок в Крым (в т.ч. Севастополь), а также Луганскую и Донецкую области приостановлен.
В Мексику можно отправить только обыкновенные письма (по морю). Дополнительно в Германию имеется возможность отправки посылок Global Express.
Приём заграничных денежных переводов в следующие страны полностью приостановлены: Армения, Египет и Ватикан. Отправка почтовых заграничных переводов в другие страны остаётся без изменений.

Источник: http://www.poczta-polska.pl/koronawirus-informacje-dla-klientow/

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ В ВАРШАВЕ – ПРИОСТАНОВИ ДЕЙСТВИЕ БИЛЕТА!

Управление городского транспорта информирует о возможности приостановки действия долгосрочного билета для пассажиров, которые перестали пользоваться общественным транспортом.

Заявление можно подать на сайте https://zawieswkm.wtp.waw.pl/ (достаточно вписать номер карты и нажать синюю кнопку). Пассажиру не полагается возврат средств, вместо этого даётся  возможность перенести неиспользованное время действия билета на другой срок, обратившись в пункт обслуживания пассажиров (Punkt Obsługi Pasażerów – POP) в любое время. Неиспользованные дни отсчитываются от дня подачи заявления через Интернет.

Закрывается половина пунктов обслуживания пассажиров

Начиная со вторника, 17 марта на неопределённый срок пункты обслуживания пассажиров закрываются либо изменяют часы работы. Тут можно найти открытые пункты и график их работы. Муниципальный транспорт Варшавы напоминает, что многие вопросы можно решить без посещения пунктов обслуживания клиентов. Билеты можно купить через такие приложения, как SkyCash, jakdojade.pl, mPay, moBilet, Mint Mobile и zbiletem.pl. Проездные карты (Warszawska Karta Miejska) можно персонализировать, отправив заявление онлайн. Забрать проездную карту можно в одном из пунктов обслуживания пассажиров. Однако карты можно пополнить без посещения пунктов – во всех автоматах по продаже билетов. В этих же устройствах можно продлить срок действия т.н. e-hologram, который даёт право на различные скидки на проезд. Заявления и жалобы, не требующие приложения проездной карты или билета, можно также отправить онлайн.

Не нужно нажимать кнопку “STOP”

С 17го марта все остановки по требованию функционируют как обычные остановки. Все дневные и ночные автобусы будут останавливаться на каждой остановке маршрута.

Изменения в работе транспорта с понедельника 16го марта

С понедельника 16го марта в связи с приостановкой занятий в школах не ездят школьные автобусы по маршрутам 304, 323, 332, 379, а на маршруте 114 отменяются дополнительные автобусы на отрезке Metro Młociny – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Дополнительные автобусы на маршрутах, функционирующие в учебные дни, ездят без изменений.

Источник1, Источник2

Информация для родителей

Начиная от понедельника, 16 марта, образовательные учреждения в Польше ПОЛНОСТЬЮ приостанавливают занятия. Ученики не посещают детские сады, школы, ясли, как государственные, так и частные. Это превентивная и профилактическая мера, целью которой является ограничение распространения коронавируса.Родители детей до 8 лет могут рассчитывать на специальное пособие по уходу за ребёнком (80% от заработной платы), назначаемое в случае непредвиденного закрытия яслей, детского сада, школы или детского клуба. Пособие назначается на 14 дней, и этот срок не включается в общий предел 60 дней, которые полагаются на уход за больным ребёнком до 14 лет. Дополнительное пособие назначается на срок от 12 до 25 марта, потому как именно в эти дни образовательные учреждения закрыты в связи с COVID-19. Пособие назначается, по заявлению сотрудника, за весь период вместе с выходными либо только за рабочие дни, если они будут указаны в заявлении. Чтобы получить пособие, необходимо подать заявление у своего работодателя. Образец заявления доступен здесь: ССЫЛКА НА САЙТ Предприниматели подают заявление напрямую в ZUS.
Специальный закон также даёт предпринимателям возможность перевести своих сотрудников на т.н. удалённую работу. За удалённую работу выплачивается идентичное вознаграждение, а её формат и рамки определяются договорённостями между работодателем и сотрудником.
Источник:: www.gov.pl, www.zus.pl

НАБОР В ДЕТСКИЕ САДЫ И ШКОЛЫ
Изменение правил набора для детских садов и первых классов начальных школ в связи с коронавирусом в Польше. Заявления будут приниматься до 20 марта 2020г. Родители могут связаться двумя способами.
–  Отправление отсканированного заявления и других документов по электронной почте на адрес учреждения. Адреса электронной почты и телефонов объектов можно найти на сайте детских садов или на сайте Отдела Образования www.edukacja.warszawa.pl. в закладках Edukacja warszawska/szkoły i placówki publiczne в файле Excel.
–  Донос документов в бумажной версии до учреждения. В объектах соблюдаются санитарные правила: средства до дизинфекции рук,ограниченный контакт с сотрудниками, соблюдение расстояния между присутствующими в помещении 1,5 метра. Возможно предоставление консультаций по телефону и по электронной почте, в случае невозможности получения справки с работы, учреждения будут принимать заявления родителей позднее.
–  В связи с эпидемией вируса CoVid-19 с 16 марта ясли, детские сады, школы и другие учебные заведения будут закрыты. Учителя будут высылать образовательные материалы до самостоятельной работы. В ближайших днях будем информировать Вас о следующих шагах.

СТУДЕНТЫ - ЗАНЯТИЯ ОТМЕНЕНЫ
С 12 по 25 марта 2020 года по всей Польше отменяются занятия в ВУЗах, в т.ч. лекции и семинары. Отмена касается студентов I ступени (бакалавриат), II ступени (магистратура), унифицированных магистерских программ (jednolite magisterskie), послевузовских программ и курсов, аспирантуры и докторантуры.
Однако важно следить за сообщениями от руководства каждого конкретного ВУЗа, потому как именно ректоры принимают решения относительно длительности перерыва в занятиях и других мер предосторожности. Например, Варшавский университет ввёл следующие ограничения:
– отмена до 14 апреля 2020 г. лекций и занятий для студентов, докторантов, слушателей, за исключением онлайн-занятий;
– отмена до 30 апреля 2020 г. публичных мероприятий (конференций, симпозиумов, открытых лекций, культурных мероприятий и др.);
– отмена до 30 апреля 2020 г. заграничных командировок, а также делегаций сотрудников, докторантов и студентов для участия в национальных конференциях.
Следите за актуальной информацией на сайте своего ВУЗа. Проверяйте также сайты библиотек, спортзалов, выставок и театров, принадлежащих учебному заведению – доступ к ним также, скорее всего, будет ограничен.
Согласно распоряжению, в период угрозы заражения вирусом учебное заведение может проводить занятия через Интернет. Свяжитесь со своим ВУЗом, чтобы узнать, будет ли такая возможность доступна для Вас.
Научная деятельность не будет прекращена. Однако многие научные подразделения переходят на удалённые совещания и административную деятельность (по телефону или онлайн).
В настоящее время изменений в расписании приёма заявок на поступление в ВУЗы не предвидится.
Источник: www.gov.pl, www.uw.edu.pl

ЛЕГАЛЬНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ В ПОЛЬШЕ: ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ

Проект закона о т.н. “антикризисном щите” предусматривает продление сроков легального пребывания в Польше (ст.ст. 15x и 15zd). Изменения касаются следующих категорий лиц:

1. Лица, имеющие разрешение на временное пребывание:
– если срок подачи заявления на разрешение на временное пребывание истекает после объявления положения эпидемиологической угрозы (14-19 марта 2020 г.) или эпидемии (от 20 марта 2020 г.), то срок подачи продлевается до истечения 30-дневного периода, исчисляемого от следующего дня после отмены положения эпидемиологической угрозы или эпидемии;
– если последний день срока действия разрешения на временное пребывание приходится на дату после объявления положения эпидемиологической угрозы (14-19 марта 2020 г.) или эпидемии (от 20 марта 2020 г.), то разрешение продлевается на срок до истечения 30-дневного периода, исчисляемого от следующего дня после отмены положения эпидемиологической угрозы или эпидемии (новая карта пребывания – karta pobytu – НЕ выдаётся).

2. Лица, находящиеся в Польше на основании наличия польской либо шенгенской визы:
– если срок действия визы истекает после объявления положения эпидемиологической угрозы (14-19 марта 2020 г.) или эпидемии (от 20 марта 2020 г.), то виза продлевается на срок до истечения 30-дневного периода, исчисляемого от следующего дня после отмены положения эпидемиологической угрозы или эпидемии (в проездной документ НЕ вклеивается новая виза);
– если хотят подать заявление на продление визы (ст. 85 гл. 1 закона об иностранцах):
если срок действия визы истекает после объявления положения эпидемиологической угрозы (14-19 марта 2020 г.) или эпидемии (от 20 марта 2020 г.), то срок подачи заявления на продление визы продлевается до истечения 30-дневного периода, исчисляемого от следующего дня после отмены положения эпидемиологической угрозы или эпидемии.

3. Лица, находящиеся в Польше в рамках безвизового режима:
если срок подачи заявления на продление срока пребывания истекает после объявления положения эпидемиологической угрозы (14-19 марта 2020 г.) или эпидемии (от 20 марта 2020 г.), то он продлевается до истечения 30-дневного периода, исчисляемого от следующего дня после отмены положения эпидемиологической угрозы или эпидемии.

4. Лица, имеющие разрешение на временное пребывание для исполнения рабочих обязанностей в международной фирме, а также долгосрочной релокации управленческого персонала, специалиста или сотрудника, пребывающего на стажировке в международной фирме (zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa oraz mobilności długoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, ст.ст. 139l и139t закона об иностранцах):
если срок подачи принимающей стороной заявления на временное пребывание истекает после объявления положения эпидемиологической угрозы (14-19 марта 2020 г.) или эпидемии (от 20 марта 2020 г.), то он продлевается до истечения 30-дневного периода, исчисляемого от следующего дня после отмены положения эпидемиологической угрозы или эпидемии.

5. Лица, желающие подать заявление на постоянное пребывание или пребывание долгосрочного резидента ЕС (pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE, ст. 202 гл. 1 закона об иностранцах):
если срок подачи заявления истекает после объявления положения эпидемиологической угрозы (14-19 марта 2020 г.) или эпидемии (от 20 марта 2020 г.), то он продлевается до истечения 30-дневного периода, исчисляемого от следующего дня после отмены положения эпидемиологической угрозы или эпидемии.

В случае сомнений рекомендуем ознакомиться с текстом закона:
https://bit.ly/covid-proj либо проконсультироваться с юристом.

Українська

Дорогі клієнти та клієнтки, з турботою про Вашу безпеку, ми будемо надавати Вам найважливішу інформацію щодо коронавірусу Вашою мовою.

ЗАКРИТТЯ ФОНДУ

Через загрозу поширення коронавірусу з 16 березня 2020 р. Фонд «Оцалене» і Магазин будуть зачинені. У термінових випадках просимо звертатися електронною поштою: [email protected] Ми будемо інформувати про будь-які зміни та повідомимо про повернення до звичайного режиму роботи. Перепрошуємо за незручності.

КОРОНАВІРУС - ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

COVID-19 може перебігати геть по-різному – від звичайної застуди до серйозного запалення легень, що призводить до гострої дихальної недостатності.

ЗАРАЖЕННЯ 

Хвороба передається повітряно-крапельним шляхом і потрапляє до тіла через рот, ніс та очі. Якщо хтось пчихне тобі на взуття, то вірус там  залишиться. ВІРУС НЕ ГУЛЯЄ. Він потрапить у твоє тіло лише тоді, коли ти торкнешся долонею взуття, а потім тією ж долонею доторкнешся до свого обличчя.Тобто ти можеш принести його додому на одязі чи сумці, але допоки не торкнешся зараженого місця, а потім свого обличчя – не заразишся.

Найпростіший спосіб перенести вірус – це долоні. Саме долонями ми торкаємося предметів, один одного та свого обличчя. Тому так важливо часто мити руки (ретельно, протягом щонайменш 30 секунд).

Хвороба є надзвичайно заразною, зокрема, з наступних причин:

 1. З моменту зараження і до появи перших симптомів може минути 14 днів, тобто протягом цього часу інфікована людина може впродовж 2 тижнів заражати інших, не усвідомлюючи цього.
 2. Якщо хвороба протікає в легкій формі (наприклад, у дітей), то хворий інфікує інших, оскільки не знає про те, що він хворий.

ПРОФІЛАКТИКА/ ЗАХИСТ

Є кілька простих правил, яких слід дотримуватися, щоб захистити себе та інших від COVID-19.

 1. ЗАЛИШАЮСЯ ВДОМА

Обмежую до необхідного мінімуму контакт з людьми, з якими не проживаю (уникаю зустрічей зі знайомими, сусідами, навіть із сім’єю!). Закриті школи – це не канікули. Діти також повинні сидіти вдома і уникати зустрічей із друзями.

Намагаюся не виходити на прогулянки – виходжу тільки в магазин і за потреби викинути сміття.

Не виходжу з малими дітьми, яких не вдасться втримати від торкання до предметів на вулиці.

 1. На вулиці тримаю 2-метрову дистанцію з іншими людьми.
 2. Регулярно й часто мию руки (впродовж 30 секунд, у теплій воді та з милом).
 3. Кашляю та пчихаю в лікоть, або ж в одноразову серветку, яку відразу ж викидую.
 4. Вітаюся без рукостискання й поцілунків у щоку.
 5. У міру можливості намагаюся нічого не торкатися на вулиці. Дверні ручки натискаю ліктем, двері штовхаю плечем. Йдеться про те, щоб краплини з вірусом, які можуть бути на різних поверхнях, не потрапили на внутрішню поверхню нашої долоні.
 6. Дезинфікую предмети субстанцією, що містить щонайменш 60% алкоголю. При купівлі антибактеріального гелю завжди перевіряю його склад.
Діагностика та лікування

У зв’язку з пандемією коронавірусу, ми нагадуємо, що діагностика та лікування COVID-19 в Польщі є БЕЗКОШТОВНИМИ для всіх, незалежно від Вашої країни походження, громадянства, страхування, а також у разі його відсутності. У вас немає медичного страхування в Польщі, і ви боїтеся звернутися до лікаря через великі кошти? Ви тимчасово перебуваєте в Польщі (наприклад, по безвізу) і маєте лише туристичне страхування, або й жодного? У випадку коронавірусу це не має значення. Як громадяни Польщі, так і іноземці можуть розраховувати на безкоштовні тести на виявлення коронавірусу й безплатне лікування COVID-19.
Нагадуємо, що типовими симптомами COVID-19 є лихоманка, кашель, ускладнене дихання, біль у м’язах та втома. Якщо у Вас наявні такі симптоми й Ви підозрюєте, що це коронавірус, якнайшвидше зверніться до найближчої санепідемстанції. Всі станції мають ЦІЛОДОБОВИЙ черговий номер телефону для швидкого реагування, який можна знайти на їхніх сайтах. Важливо уникати контактів з іншими людьми, поки не отримаєте медичну допомогу. Якщо у Вас температура понад 380 C, й при цьому є кашель та ускладнення дихання, слід звернутися до інфекційної лікарні. Список лікарень за воєводствами можна знайти тут: https://www.gov.pl/web/koronawirus/lista-szpitali
Більше інформації про коронавірус можна отримати, зателефонувавши на цілодобову гарячу лінію NFZ (800 190 590). Інформацію надають польською та англійською мовами.
Інформаційні матеріали щодо коронавірусу (кількома мовами) доступні також за посиланням: https://www.gov.pl/web/koronawirus/do-pobrania

ЗАКРИТТЯ КОРДОНІВ

Через епідемію коронавірусу ухвалено рішення про обмеження руху на польських кордонах. Найважливіші речі, про які слід знати:
Починаючи з неділі, 15 березня 2020 року, польські кордони закриваються для іноземців. Призупиняються міжнародні повітряні та залізничні сполучення. Вантажні перевезення не припиняються. Також буде відновлено контроль на кордонах з іншими країнами ЄС. Встановлені обмеження не стосуються внутрішнього автобусного, залізничного та повітряного транспорту.
Тимчасова заборона на в’їзд до Польщі поширюється на іноземців, за винятком:
– осіб, які перебувають у шлюбі з громадянами Польщі,
– дітей польських громадян,
– осіб із Картою Поляка,
– осіб, що мають дозвіл на постійне чи тимчасове перебування на території Польщі, або дозвіл на працю.
Польські громадяни зможуть повернутися в Польщу, але будуть скеровані на 14-денний карантин. Виняток становлять:
– жителі прикордонних районів, що проживають у Польщі, але на щодень працюють в сусідній країні,
– водії автобусів і бусів.
Їм не доведеться йти на карантин.
У зв’язку з розвитком епідеміологічної ситуації в Європі МЗС Польщі запустило гарячу лінію щодо можливості перетину кордонів. Інформацію можна отримати за номером телефону: +48 22 523 8880.

УКРАЇНА: ЗАКРИТІ КОРДОНИ

Через поширення коронавірусу з 16 березня 2020 року Україна закрила кордони для іноземців, а з 17 березня припинила міжнародне регулярне пасажирське сполучення.  Обмеження діятимуть до 3 квітня 2020 року і можуть бути скасовані чи продовжені залежно від ситуації з епідемією коронавірусу.

Хто зможе потрапити в Україну після закриття кордонів?

 1. Громадяни України;
 2. Особи, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні;
 3. Особи, які є подружжям або дітьми громадян України;
 4. Працівники іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, акредитованих в Україні, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та члени їхніх сімей;
 5. Водії та обслуговуючий персонал вантажних транспортних засобів, члени екіпажу.

Усі українські громадяни, які перебувають за кордоном, зможуть повернутися в Україну. Однак повернення не є обов’язковим, і якщо немає нагальної потреби, все ж краще утриматися від поїздки й дотримуватися карантину. Нагадаємо, що з 15 березня 2020 р. Польща припинила прикордонний рух на деяких пунктах пропуску з сусідніми країнами, зокрема з Україною. На українсько-польському кордоні працюють лише 3 автомобільні пункти пропуску. Це Дорогуськ-Ягодин, Гребенне-Рава-Руська і Корчова-Краківець.

Українцям, яким потрібно повернутись в Україну у період тимчасового обмеження перетину державного кордону, МЗС України рекомендує зареєструватися  у спеціальній системі ДРУГ (Добровільна реєстрація українських громадян за кордономhttps://friend.mfa.gov.ua/#/), щоб повідомити МЗС про своє місцезнаходження, а також звертатися до українських посольств і консульств електронною поштою чи за телефоном гарячої лінії на їхній офіційній сторінці, або за допомогою соцмереж. У разі труднощів з поверненням Посольство України в Республіці Польща просить заповнити спеціальну форму для зголошення нагальної потреби повернення в Україну:

УВАГА! Посольство України в Республіці Польща на своїй сторінці в Facebook повідомило про спеціальні залізничні рейси з Перемишля.

Як інформує Посольство, 20 березня 2020 р. курсуватимуть чотири спецпотяги «Укрзалізниці» за маршрутом Перемишль-Львів-Київ.

Розклад руху (час місцевий):

Виїзд з Перемишля-прибуття до Києва (через Львів)

1) 10:18 – 21:33

2) 13:10 – 23:08 (Intercity)

3) 15:45 – 23:53 (Intercity)

4) 18:59 – 06:46 (прибуття 21.03)

* проїзд платний – термінали (розрахунок картками) будуть в самих потягах.

Орієнтовна вартість квитка: 2 клас – 700 грн. (100 злотих); 1 клас – 1000 грн. (150 злотих).

** он-лайн продажу квитків не передбачається

Продаж квитків здійснюватиметься виключно онлайн на сайті https://booking.uz.gov.ua/ Слідкуйте за оновленнями на сторінці Посольства України в Польщі в Facebook

Посольство України в Республіці Польща також інформує, що на звернення Посольства Прикордонна варта РП погодилася не накладати санкції на громадян України, термін перебування яких на території РП закінчується і вони не мають можливості виїхати в Україну через застосування обмежень на кордоні з моменту оголошення стану епідемічної загрози у Польщі. АЛЕ! Кожен випадок розглядатиметься ІНДИВІДУАЛЬНО. Якщо останній день легального перебування особи припадатиме на день 15 березня чи наступні дні – польські служби пообіцяли адміністративні чи карні санкції до громадян України не застосовувати.

Більше про в’їзд на територію України та консульську допомогу у зв’язку з #COVID-19 на сайті Міністерства закордонних справ України тут.

Телефони Гарячої лінії Посольства України в Польщі  з питань, пов’язаних з настанням невідкладних консульських обставин у зв’язку з пандемією #COVID-19:

+48 698 608 837, +48 503 521 732, +48 883 176 485, +48 537 516 463, +48 510 567 000, +48 791 013 543, +48 797 314 411

Джерела: kmu.gov.ua/, https://poland.mfa.gov.ua/, https://naszwybir.pl/, https://www.facebook.com/AmbasadaUkrainywPolsce/

УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ ІНОЗЕМЦІВ - ЗМІНИ В ОБСЛУГОВУВАННІ КЛІЄНТІВ
З 16 березня 2020 р. Відділ у справах іноземців Мазовецького воєводського управління (Wydział Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) призупиняє прийом відвідувачів у своїх приймальнях на Маршалковській (Marszałkowska) 3/5 та Кручій (Krucza) 5/11.

 1. Призупинено онлайн-бронювання візитів.
 2. Анульовано всі записи на прийом на період з 16 березня 2020 р. Інформація про нову дату прийому буде надіслана поштою або на електронну скриньку.
 3. Всім заявникам, які мали записи на прийом у період з 16 по 31 березня 2020 р. щодо подання заяви на:
 • дозвіл на перебування в Польщі (тимчасове, постійне, довготермінового резидента ЄС),
 • видачу/обмін карти побуту,
 • видачу польського подорожнього документа іноземця (polski dokument podróży, PDP), тимчасового польського подорожнього документа іноземця (tymczasowy polski dokument podróży, TPDP) або польського посвідчення особи іноземця (polski dokument tożsamości cudzoziemca, PDTC),
 • реєстрацію перебування громадянин ЄС та членів їхніх сімей, постійного перебування громадян ЄС, чи видачі карти побуту члена сім’ї громадянина ЄС, карти сталого побуту члена сім’ї громадянина ЄС,
 • надання/визнання/підтвердження польського громадянства або його втрати/визнання репатріантом,
 • грошову допомогу

радимо надсилати заяву поштою на адресу: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Spraw Cudzoziemców, ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa.

 1. Заявники, які записалися на прийом, щоб отримати карту побуту або рішення у своїй справі (decyzję), зможуть їх забрати лише у виняткових випадках, попередньо домовившись телефоном або електронною поштою.
 2. Термін донесення документів та виконання необхідних формальностей, зокрема особистої явки і здачі відбитків пальців, а також термін подання інших документів, що минає в цей період, рахуватиметься з дня відновлення прямого обслуговування Відділом у справах іноземців без негативних наслідків для заявника.

Усю письмову кореспонденцію слід надсилати на вказану вище адресу. Щоб отримати додаткову інформацію, телефонуйте, будь ласка, на номер 22 695 65 75, або скористайтеся контактною формою: https://kontaktwsc.mazowieckie.pl/

Джерело: ПОСИЛАННЯ

ВІДЧИНЕНІ/ЗАЧИНЕНІ МІСЦЯ

Вас цікавить, які заклади зачинили, а які продовжують працювати? Радимо ознайомитися з цим переліком:

 • Закриті дитсадки, школи та вищі навчальні заклади – частина з них проводить заняття дистанційно.
 • Торгові центри зачинені до подальшого повідомлення, але всі продуктові магазини, аптеки, банки та пральні в торгових центрах продовжать працювати.
 • Працюватимуть також магазини одягу, прикрас, косметики, інструментів та інших виробів, що розташовані за межами торгових центрів.
 • Ресторани, бари та кав’ярні будуть зачинені, але зможуть продовжити роботу з приготування їжі на винос та доставку додому.
 • Зачинені спортзали, басейни, нічні клуби, фітнес-зали, казино, музеї, бібліотеки, театри та кінотеатри.
 • Банки та фінансові установи продовжать працювати.
 • Поштові відділення працюватимуть, але робочі години будуть скорочені; не працюватимуть пункти обслуговування в торгових центрах.
 • Внутрішній автобусний та залізничний транспорт продовжить працювати.
 • Призупиняються міжнародні повітряні та залізничні сполучення, а також внутрішні повітряні перевезення.
РОБОТА ПОШТИ

Через поширення коронавірусу Пошта Польщі (Poczta Polska) запровадила низку змін:
Графік роботи поштових відділень
6 годин – саме стільки працюватимуть поштові відділення в робочі дні, причому у вибрані дні відділення працюватиме з 14.00 до 20.00, або, альтернативно, протягом трьох годин в суботу;
3 години – саме стільки працюватимуть відділення по суботах;
З 8.00 і до 20.00 працюватимуть відділення, які досі функціонували в режимі 24/7;
пункти обслуговування клієнтів у торгових центрах не працюватимуть.

Актуальна інформація про розклад роботи поштових відділень – тут: placowki.poczta-polska.pl.

Зони безпеки в поштових відділеннях
В поштових відділеннях встановлено спеціальні зони безпеки: клієнти повинні ставати в чергу за спеціальною позначкою, тримаючи 1,5-метрову відстань між працівником та зберігати таку саму відстань (1,5 м) між собою.

Внутрішні поштові відправлення
Пошта польська не передбачає жодних обмежень щодо доставки і прийому кореспонденції. Всі відправлення надалі доставлятимуть, за умови, що на доступ до місць їх доставки не встановлено обмежень рішеннями адміністрації чи правоохоронних служб. Пошта Польщі також не змінює правил перерахунку пенсій і виплат по інвалідності, однак для осіб на карантині діятиме спеціальна процедура.
Посилку можна отримати без квитанції – достатньо з безпечної відстані показати документ, що посвідчує особу, щоб працівник пошти зміг переписати 4 останні цифри документу.

Надання послуг для осіб, які перебувають на карантині
Пошта Польщі не доставлятиме кореспонденції особам, що перебувають на карантині. Посилки зберігатимуть у поштових відділеннях. Клієнти зможуть отримати свою кореспонденцію протягом тижня після закінчення карантинного періоду.
Міжнародні відправлення
Через припинення руху повітряного транспорту Пошта Польщі обмежила приймання міжнародних поштових відправлень. Актуальна інформація про можливість відправки закордонних посилок доступна за посиланням: http://www.poczta-polska.pl/obsluga-przesylek-zagranicznych-przez-poczte-polska-aktualizacja/.
Перелік країн, в які можна відправляти рекомендовані й стандартні посилки, а також прості, рекомендовані й цінні листи (від 23.03.2020):
Чехія, Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Словаччина, Україна, Білорусь.
Крім того, стандартні посилки та листи можна відправляти в:
Австралію (морським шляхом), Канаду (морським шляхом), США (морським шляхом), Бельгію, Данію, Іспанію, Нідерланди, Португалію, Ірландію, Великобританію.
В Україну можна також відправити посилку Україна Плюс (за винятком Криму, Донецької та Луганської областей).
В Мексику можна відправити лише стандартні листи (морським шляхом). В Німеччину додатково можна відправляти посилки «Global Express».
Повністю призупинено прийняття міжнародних грошових переказів до таких країн, як: Вірменія, Єгипет та Ватикан. Можливість здійснення міжнародних поштових переказів до решти країн залишається без змін.

Джерело: http://www.poczta-polska.pl/koronawirus-informacje-dla-klientow/

ІНФОРМАЦІЯ ZTM - ПРИЗУПИНИ СВІЙ КВИТОК

ПРИЗУПИНИ СВІЙ КВИТОК

Управління міського транспорту (ZTM) інформує про можливість призупинення терміну дії довгострокового квитка, якою можуть скористатися пасажири, що відмовилися від пересування громадським транспортом. Запит можна надіслати тут: https://zawieswkm.wtp.waw.pl/ (достатньо вписати номер картки (квитка) та натиснути “Wyślij”). Пасажир не отримає відшкодування, але зможе перекодувати невикористаний термін дії квитка на інший період – для цього слід буде звернутися до Пункту обслуговування пасажирів (POP) у будь-який зручний час. Додатковий термін дії рахуватиметься з дня відправки запиту через інтернет.

Зачинено половину Пунктів обслуговування пасажирів (POP) 

З вівторка, 17 березня, і до подальшого повідомлення POP-и працюватимуть за зміненим графіком, або ж будуть зачинені. Тут можна перевірити, які POP-и відкриті та в які години. ZTM нагадує, що багато справ можна владнати без відвідування POP-у. Квитки можна придбати за допомогою таких додатків, як SkyCash, jakdojade.pl, mPay, moBilet, Mint Mobile та zbiletem.pl. Варшавську міську карту (Warszawska Karta Miejska) можна персоналізувати, надсилаючи запит онлайн. Забрати її можна в одному з пунктів обслуговування пасажирів. Однак поповнити й купити довгостроковий квиток можна у всіх білетоматах – для цього не треба приходити до Пункту. Також у білетоматах можна продовжити термін дії електронної голограми, яка дає право на численні знижки. Заяви та скарги також можна надсилати електронним шляхом, якщо немає необхідності додавати картку чи квиток.

Не треба натискати кнопку “стоп”

З 17 березня всі зупинки “за вимогою” ( „na żądanie”) діяють як звичайні зупинки. Всі денні та нічні автобуси зупинятимуться на кожній зупинці на даному курсі.

Зміни в русі транспорту з понеділка 16 березня

З понеділка, 16 березня, через припинення шкільних занять, не курсують шкільні автобуси за маршрутами №304, 323, 332, 379, a 114 не має додаткових курсів на напрямку Metro Młociny – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Регулярні автобуси, що здійснюють додаткові рейси в навчальні дні, курсуватимуть без змін.

Джерело1Джерело2

Інформація для батьків

З понеділка, 16 березня, навчальні заклади в Польщі ПОВНІСТЮ припиняють заняття. Школярі та вихованці дошкільних навчальних закладів – як державних, так і приватних – залишаються вдома. Це превентивні та профілактичні заходи задля обмеження поширення коронавірусу.

Батьки дітей віком до 8 років можуть розраховувати на спеціальну допомогу по догляду за дитиною (80% зарплати), що надається у разі непередбачуваного закриття дошкільного чи шкільного закладу. Період надання такої допомоги становить 14 днів і не зараховується до 60-денного періоду, передбаченого для догляду за хворою дитиною віком до 14 років. Надання додаткової допомоги по догляду за дитиною здійснюється з 12 до 25 березня, тобто за період закриття закладів у зв’язку з COVID-19. Виплачують її згідно із заявою працівника за весь період, зокрема й за неробочі дні, або за дні робочі, якщо це буде вказано в заяві. Щоб отримати допомогу, необхідно подати заяву своєму роботодавцю. Зразок заяви доступний тут: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/komu-przysluguje-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-czas-opieki-nad-dzieckiem-w-zwiazku-z-zamknieciem-z-powodu-covid-19-zlobka-klubu-dzieciecego-przedszkola-szkoly-/2537033 Підприємці подають заяву до ZUS.

Спеціальний закон також надає підприємцям можливість переводити працівників на режим роботи з дому. Працюючи дистанційно, працівник має отримувати таку саму платню, а порядок та обсяг дистанційної роботи узгоджується між роботодавцем і працівником.
Джерело: www.gov.pl, www.zus.pl

НАБІР ДО ДИТСАДКІВ І ШКІЛ

Зміна правил прийому до дитячих садків та перших класів початкових шкіл у зв’язку з коронавірусом у Польщі Заяви приймаються до 20 березня. Батьки можуть використати два методи:

– Надсилання скану заяви та інших документів електронною поштою на адресу установи. Адреси електронної пошти та номери телефонів навчальних закладів можна знайти на веб-сайтах дитячих садків або на веб-сайті Управління освіти www.edukacja.warszawa.pl у закладці «Освіта у Варшаві» / школи та державні освітні установи у файлі excel .

– Складання паперових документів безпосередньо до навчального закладу.

У навчальних закладах дотримуються суворі санітарні правила: дезинфікуюча рідина для рук, обмежений контакт з працівниками, дотримання відстані 1,5 метра між присутніми у приміщенні. Можливі консультації надаються лише по телефону та електронній пошті.

Якщо неможливо отримати довідку з робочого місця, освітні установи прийматимуть заяви батьків у пізніших термінах.

Через спалах вірусу Covid-19 ясла, дитячі садки, початкові та середні школи будуть закриті від 16 березня 2020. Вчителі надсилатимуть навчальні матеріали для індивідуальної роботи. У найближчі дні ми повідомимо вас про наступні кроки.

СТУДЕНТИ - ЗАНЯТТЯ СКАСОВАНІ

З 12 до 25 березня 2020 року навчальні заклади по всій Польщі скасовують дидактичні заняття – лекції, семінари, колоквіуми. Це поширюється на всі рівні освіти – I ступеня (бакалаврат), ІІ ступеня (магістратура), неподільну магістратуру, післядипломну освіту, курси в навчальних закладах, а також докторські школи та докторські студії.

Однак важливо слідкувати за рішеннями керівництва кожного окремого університету, оскільки саме ректори ухвалюють рішення про тривалість перерви в навчанні та інші запобіжні заходи. Наприклад, Варшавський університет запровадив такі обмеження:

– скасування до 14 квітня 2020 року лекцій і занять для студентів, докторантів, вільних слухачів, за винятком дистанційних занять;

– скасування до 30 квітня 2020 року відкритих заходів (конференцій, симпозіумів, відкритих лекцій, мистецьких заходів тощо);

– призупинення до 30 квітня 2020 року закордонних відряджень та участі в національних конференціях працівників, докторантів і студентів.

Необхідно слідкувати за інформацією на веб-сайтах навчальних закладів, а також перевіряти сайти бібліотек, університетських спортивних, виставкових чи театральних залів – доступ до них також буде обмежений.

Згідно з постановою, під час загрози коронавірусу навчальний заклад може проводити заняття онлайн – слід сконтактуватися з навчальним закладом, аби дізнатися, чи така форма занять є доступною.

Наукова діяльність не припиняється. Чимало наукових установ вирішують організовувати зустрічі та адміністраційну діяльність дистанційно (в телефонному режимі чи онлайн).

Зміни в календарі набору на навчання наразі не передбачені.

Джерело: www.gov.pl, www.uw.edu.pl

ЛЕГАЛЬНІСТЬ ПЕРЕБУВАННЯ В ПОЛЬЩІ: ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКІВ

Проєкт закону про т. зв. «антикризовий щит» передбачає продовження легальності перебування для іноземців та іноземок у Польщі (ст. 15x i 15 zd). Зміни стосуються наступних категорій осіб:

1. Особи, що мають дозвіл на тимчасове перебування (zezwolenie na pobyt czasowy):
– якщо термін подання заяви про дозвіл на тимчасове перебування припадає на період оголошеного стану епідемічної загрози (14-19 березня 2020 р.) та стану епідемії (з 20 березня 2020 р.), то його буде продовжено на 30 днів, що обчислюватимуться з наступного дня після припинення стану епідемії чи епідемічної загрози;
– якщо термін закінчення дії дозволу на тимчасове перебування припадає на період оголошеного стану епідемічної загрози (14-19 березня 2020 р.) або стану епідемії (з 20 березня 2020 р.), то його буде продовжено на 30 днів, що обчислюватимуться з наступного дня після припинення стану епідемії чи епідемічної загрози (НЕ видають нові карти побуту).
2. Особи, що перебувають у Польщі на підставі національної візи або шенгенської візи:
– якщо термін дії візи завершується під час оголошеного стану епідемічної загрози (14-19 березня 2020 р.) чи стану епідемії (з 20 березня 2020 р.), то його буде продовжено на 30 днів, що обчислюватимуться з наступного дня після припинення стану епідемії чи епідемічної загрози (до паспортного документа не вклеюється нова візова етикетка);
– що хочуть подавати заяву про продовження строку дії візи (ст. 85 (1) Закону про іноземців):
якщо термін дії візи завершується під час оголошеного стану епідемічної загрози (14-19 березня 2020 р.) чи стану епідемії (з 20 березня 2020 р.), то строк подання заяви про продовження візи буде продовжено на 30 днів, що обчислюватимуться з наступного дня після припинення стану епідемії чи епідемічної загрози.
3. Особи, що перебувають у рамках безвізового режиму:
якщо термін подачі заяви про продовження періоду перебування (ст. 300 (2) Закону про іноземців) припадає на період оголошеного стану епідемічної загрози (14-19 березня 2020 r.), або стану епідемії (з 20 березня 2020 р.), то цей термін буде продовжено на 30 днів, що обчислюватимуться з наступного дня після припинення стану епідемії чи епідемічної загрози.
4. Особи, що мають дозвіл на тимчасове перебування з метою виконання праці у зв’язку з переведенням у межах підприємства та довгостроковою мобільністю працівника управлінського персоналу, спеціаліста або працівника, що проходить стажування у зв’язку з переведенням у межах підприємства (ст. 139l та ст. 139t Закону про іноземців):
якщо термін подання приймаючим підрозділом чергової заяви про дозвіл на тимчасове перебування припадає на період оголошеного стану епідемічної загрози (14-19 березня 2020 р.) чи стану епідемії (з 20 березня 2020 р.), то цей термін буде продовжено на 30 днів, що обчислюватимуться з наступного дня після припинення стану епідемії чи епідемічної загрози.
5. Особи, що хочуть подати заяву про дозвіл на постійне перебування (zezwolenie na pobyt stały) або на перебування довгострокового резидента ЄС (zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE) (ст. 202 (1) Закону про іноземців):
якщо термін подачі заяви припадає на період оголошеного стану епідемічної загрози (14-19 березня 2020 р.) або стану епідемії (з 20 березня 2020 р.), то його буде продовжено на 30 днів, що обчислюватимуться з наступного дня після припинення стану епідемії чи епідемічної загрози.
У разі сумнівів, рекомендуємо ознайомитися з текстом проєкту закону: https://bit.ly/covid-proj або проконсультуватися з юристом.

 

 

FRANÇAISE

Chers clients, chères clientes, par souci pour votre sécurité nous vous fournirons les informations les plus importantes sur le coronavirus dans votre langue.

FERMETURE DE LA FONDATION

En raison du danger du coronavirus, à partir du 16 mars 2020, la Fondation Ocalenie (y compris le Centre d’aide aux étrangers et Magazin) est fermée. Dans les cas d’urgence, veuillez nous contacter à l’adresse e-mail: [email protected] Nous vous tiendrons informés de tout changement ou de la reprise des services sur place. Nous nous excusons pour ce désagrément.

INFORMATIONS DE BASE ET RÈGLES DE SÉCURITÉ

L’évolution de la maladie COVID-19 peut varier – d’un simple nez qui coule à une infection pulmonaire grave qui provoque une forte insuffisance respiratoire.

INFECTION/PROPAGATION DU VIRUS

Il s’agit d’une maladie transmise par inhalation des gouttelettes qui pénètrent dans le corps par la bouche, le nez ou les yeux. Si quelqu’un éternue sur vos chaussures, le virus reste sur elles. LE VIRUS NE SE DÉPLACE PAS SEUL. Il n’entrera dans votre corps que si vous touchez vos chaussures avec votre main, puis touchez votre visage avec cette main. Cela veut dire que vous pouvez le ramener à la maison sur vos vêtements ou sur votre sac, mais vous ne serez pas infecté tant que vous n’aurez pas touché votre visage après avoir touché une zone infectée.

Vos mains sont les parties de votre corps qui sont le plus fréquemment contaminées. Avec elles, nous touchons tout ce qui nous entoure, et aussi notre visage. C’est pourquoi il est si important de se laver les mains fréquemment (au moins 30 secondes).

La maladie est très contagieuse pour deux raisons en particulier:

 1. Le temps entre l’infection et l’apparition des premiers symptômes peut aller jusqu’à 14 jours, c’est-à-dire qu’une personne infectée peut infecter d’autres personnes pendant 14 jours sans s’en rendre compte.
 2. Si la maladie est bénigne (par exemple chez les enfants), la personne malade infecte les autres parce qu’elle ne sait pas qu’elle est malade.

RÈGLES DE SÉCURITÉ

 1. RESTER CHEZ SOI
 • Réduire au minimum vital le contact avec les autres excepté les cohabitants (ne rencontrer ni amis, ni voisins, ni famille)
 • La fermeture des écoles ne signifie pas pour autant les vacances. Les enfants ne doivent pas non plus sortir et rencontrer leurs ami(e)s.
 • Sortir aussi peu que possible – je ne sors que pour sortir la poubelle ou pour faire des achats.
 • Ne pas sortir avec les enfants qui mettent tout dans leur bouche.
 1. Dehors, maintenir une distance de 2 mètres avec les autres personnes.
 2. Se laver régulièrement les mains (30 secondes avec de l’eau chaude et du savon)
 3. Tousser ou éternuer dans le pli de son coude ou dans un mouchoir jetable que je jette juste après l’usage.
 4. Se saluer sans se serrer la main et sans s’embrasser
 5. Dehors, essayer de ne rien toucher. Appuyer les portes et les loquets avec le coude, pousser avec le bras. Il s’agit d’éviter tout contact des paumes des mains avec les surfaces extérieures.
 6. Désinfecter les objets avec des substances qui contiennent tout au moins 60% d’alcool. Vérifiez toujours les ingrédients du désinfectant acheté.
FERMETURE DES FRONTIÈRES
En raison de la pandémie de coronavirus, une réduction de la circulation aux frontières polonaise a été énoncée. Voici l’essentiel à savoir:
Depuis le dimanche 15 mars 2020, les frontières polonaises ont été fermées aux étrangers / étrangères. Les liaisons ferroviaires et aériennes ont été suspendues. Le transport de denrées n’a pas arrêté. Les contrôles aux frontières ont été rétablis. Le transport national en autobus, en train et en avion ne change pas.
L’interdiction temporaire d’entrée concerne les étrangers / étrangères. Certains parmi eux peut cependant toujours entrer dans notre pays, en outre :
o les conjoint(e)s des citoyen(ne)s polonais(es),
o les enfants des citoyen(ne)s polonais(es),
o les personnes avec une « carte polonaise » (Karta Polaka),
o les personnes qui ont le droit de séjour permanent ou temporaire sur le territoire de la Pologne ou bien qui ont le permis de travail.
Les citoyens polonais peuvent revenir dans leur pays mais ils seront mis en quarantaine de 14 jours, sauf les personnes :
o des régions frontalières qui habitent en Pologne mais qui travaillent au quotidien dans un pays voisin
o les conducteurs de transport routier – p.ex. des autobus.
En relation avec l’évolution de la situation épidémiologique en Europe, le Ministère des Affaires Étrangères de la Pologne a mis au point une ligne téléphonique qui informe sur la circulation transfrontalière au numéro suivant : +48 22 523 8880
Source: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zamykamy-granice-przed-koronawirusem1

DÉPARTEMENT DES ÉTRANGERS - MODIFICATION DES RÈGLES DU SERVICE AUX CLIENTS

Le 16 mars 2020, les visites au ministère des Affaires étrangères du bureau de la voïvodie Mazowieckie (Marszałkowska ⅗ et Krucza 5/11) ont été suspendues.
1) La réservation des dates pour les visites en ligne a été suspendue.
2) Les visites prévues à partir du 16 mars 2020 ont été annulées. Des informations sur la nouvelle date de visite seront envoyées par e-mail ou par courrier.
3) Les personnes ayant un rendez-vous entre le 16/03/2020 et le 31/03/2020 pour soumettre une demande de:
+ permis de séjour en Pologne (temporaire, permanent, résident de longue durée de l’UE),
+ obtention / échange de la carte de séjour
+délivrance d’un titre de voyage polonais pour un étranger (PDP) ou un titre de voyage polonais temporaire pour un étranger (TPDP) ou un document polonais d’identité étranger(PDTC),
+ l’enregistrement de la résidence d’un citoyen de l’UE et des membres de sa famille, la résidence permanente de citoyens de l’UE ou la délivrance d’une carte de séjour d’un membre de la famille d’un citoyen de l’UE, d’une carte de séjour permanent d’un membre de la famille d’un citoyen de l’UE
+ accorder / reconnaître / confirmer la possession ou la perte de la nationalité polonaise / la reconnaissance en tant que rapatrié,
+ prestation en espèces/prestation pécuniaire
nous vous recommandons d’envoyer une demande par courrier à l’adresse suivante:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie,
Wydział Spraw Cudzoziemców,
ul. Marszałkowska 3/5,
00-624 Warszawa.
4) Les personnes qui ont pris rendez-vous pour récupérer les cartes de séjour ou les documents ne peuvent les récupérer que dans des circonstances exceptionnelles sur arrangement préalable par téléphone ou par e-mail.
5) Les délais pour remplir les formalités, y compris en particulier la confirmation de l’apparence personnelle et la remise des empreintes digitales, ainsi que les délais pour soumettre d’autres documents qui expirent pendant la période de désactivation du service direct au WSC, seront comptés à partir de la date de reprise du service direct.
Toute correspondance doit être envoyée à l’adresse indiquée ci-dessus. Pour plus d’informations, appelez le 22 695 65 75 ou utilisez le formulaire de contact: https://kontaktwsc.mazowieckie.pl/

LES LIEUX OUVERTS / FERMÉS

Vous vous demandez quels endroits ont été fermé et quels fonctionnent toujours ? Nous vous encourageons à consulter la liste ci-dessous:

 • Fermés sont : les crèches, les écoles maternelles et les autres établissements scolaires – certains parmi eux donnent les cours en ligne
 • Les centres commerciaux sont fermés jusqu’à nouvel ordre mais tous les magasins d’alimentation, pharmacies, supérettes, banques et blanchisseries qui se trouvent à leur intérieur seront ouverts
 • Les magasins qui vendent des vêtements, bijouterie, cosmétiques, outils et les autres produits et qui se trouvent en dehors des centres commerciaux seront ouverts
 • Les restaurants, bars et cafeterias seront fermés mais les plats à emporter et la livraison à domicile sont toujours autorisés.
 • Les gymnases, piscines, clubs de danse, de fitness, casinos, musées, bibliothèques et cinémas sont fermés
 • Les banques et les sociétés financières restent ouvertes
 • Le transport en commun national (en autobus et en train) fonctionne normalement
 • Le transport aérien et ferroviaire internationale a été suspendu, ainsi que les liaisons aériennes nationales.
TRANSPORT PUBLIC À VARSOVIE – SUSPENDEZ VOTRE CARTE DE BUS!

L’autorité de transport public (ZTM) informe de la possibilité de suspendre la carte de bus pour les passagers qui ont renoncé à utiliser les transports en commun.
La déclaration peut être déposée sur le site web : https://zawieswkm.wtp.waw.pl/ (il suffit d’y introduire le numéro de votre carte et de cliquer sur le bouton bleu).
Le passager ne sera pas remboursé, il pourra cependant, après avoir consulté un point de service aux passagers (Punkt Obsługi Klienta, POP), reporter la période d’utilisation de sa carte à une date ultérieure. Ce report (temps supplémentaire) sera effectif le jour même du dépôt de la déclaration en ligne.

LA MOITIÉ DES POINTS DE SERVICE AUX PASSAGERS SERA FERMÉE
Depuis le 17 mars et jusqu’à nouvel ordre, les points de service aux passagers (POP) ont des heures d’ouverture différentes ou bien sont fermés. Vous pouvez vérifier quels POP sont fermés ici : https://www.wtp.waw.pl/newsy/2020/03/13/zamyknieta-polowa-pop/ ZTM rappelle que différentes questions peuvent être réglées sans avoir recours aux POP. Les tickets peuvent être achetés par l’intermédiaire des applications telles que SkyCash, jakdojade.pl, mPay, Mint Mobile et zbiletem.pl
La Carte Ville de Varsovie peut être personnalisée par le biais d’une demande en ligne : https://www.wtp.waw.pl/en/warsaw-city-card/application-for-a-warsaw-city-card/
Pour la recevoir, il faudra vous présenter dans un des POP. Les cartes peuvent par contre être rechargées dans tous les distributeurs de tickets. Il est également possible d’y prolonger les e-hologrammes, sur la présentation desquels il est possible de bénéficier de diverses réductions.
Les demandes et les réclamations peuvent être également déposées en ligne, à condition qu’elles ne nécessitent pas une présentation de la carte ou du billet.

PAS NÉCESSAIRE D’APPUYER LE BOUTON « STOP »
Depuis le 17 mars tous les arrêts de bus « à la demande » fonctionnent comme des arrêts ordinaires. Tous les bus journaliers et nocturnes s’arrêtent à chaque arrêt desservi par la ligne.

CHANGEMENTS DANS LA COMMUNICATION A PARTIR DU 16 MARS
A partir du 16 mars, à cause de la suspension des activités scolaires, les lignes 304, 323, 332, 379 ont été arrêtées, et la ligne 114 ne fait plus les trajets supplémentaires entre les stations Metro Młociny – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Les autobus des lignes qui ont des trajets supplémentaires pour les jours d’école fonctionnent normalement.

NOTE D'INFORMATION AUX PARENTS

À partir du 16 mars, tous les établissements scolaires seront COMPLÉTEMENT fermés. Les écoliers ne doivent donc pas aller aux écoles maternelles, primaires ou aux crèches, qu’elles soient publiques ou privées. C’est une mesure de prévention ayant pour but de réduire la propagation du coronavirus.
Les parents des enfants de moins de 8 ans peuvent compter sur l’allocation familiale spéciale (80% du montant de base de l’allocation), accordée dans le cas de la fermeture imprévue d’une crèche, d’une école maternelle ou d’un club pour enfants. L’allocation est octroyée pour une période de 14 jours et ce, indépendamment de la période de 60 jours prévue pour la garde d’un enfant malade de moins de 14 ans.
Cette allocation supplémentaire est accordée du 12 au 25 mars, période de fermeture des établissements scolaires en relation avec COVID-19. L’allocation est octroyée selon la déclaration de l’employé, c’est-à-dire, pour la période entière, y compris les jours de congé / fériés, ou bien les jours ouvrables, s’ils sont indiqués dans la déclaration.
Pour recevoir les allocations, vous devez déposer une déclaration à votre employeur. Un exemple de déclaration est disponible ici: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/komu-przysluguje-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-czas-opieki-nad-dzieckiem-w-zwiazku-z-zamknieciem-z-powodu-covid-19-zlobka-klubu-dzieciecego-przedszkola-szkoly-/2537033 Les personnes exerçant une activité commerciale déposent une déclaration à ZUS (Administration Polonaise d’Assurance Sociale)
Cette loi spéciale permet aux employeurs de proposer à leurs salariés une période de télétravail. Le télétravail est rémunéré au même taux ; les modalités devraient être convenues entre l’employeur et l’employé.
Sources: www.gov.pl, www.zus.pl

INSCRIPTION EN MATERNELLE ET À L'ÉCOLE POUR LA RENTRÉE 2020

Le conseil municipal de Vvarsovie informe des changements dans les règles concernant l’inscription en maternelle et à l’école primaire suite à la pandémie de coronavirus en Pologne.
Les demandes sont acceptées jusqu’au 20 mars. Les parents peuvent les déposer de deux façons :
– Soit envoyer un scan de la demande et des documents supplémentaires par email à l’adresse de l’établissement choisi. Les adresses électroniques et les numéros de téléphone des établissements scolaires se trouvent sur leurs sites web ou bien sur le site du Centre de l’Éducation www.edukacja.warszawa.pl dans l’onglet ‘Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publliczne’ dans le fichier Excel.
– Soit déposer les documents en papier à l’établissement. Les mesures sanitaires appropriées y sont appliquées : le désinfectant pour les mains, le contact limité avec les fonctionnaires, la distance de 1,5m au minimum entre les personnes dans le bâtiment. Les consultations ne sont accordées que par téléphone ou par email.

S’il n’est pas possible de recevoir un certificat du lieu de travail, les établissements accepteront les déclarations des parents concernant la remise ultérieure de documents.

En raison de l’épidémie de virus Covid-19, les crèches, les jardins d’enfants et les écoles primaires et secondaires seront fermés à partir du 16 mars. Les enseignants enverront du matériel didactique pour un travail individuel.

LES COURS AUX UNIVERSITÉS SUSPENDUS

Entre le 12 et le 25 mars 2020 en Pologne entière les cours universitaires, tels que conférences et séminaires, sont suspendus. Cela concerne les deux cycles des études (licence / master), les études en un cycle, de troisième cycle, les cours et formations donnés dans une université et aussi dans le cadre des écoles et des études doctorales. Il est cependant important de suivre les décisions des établissements individuellement parce que ce sont leurs recteurs et présidents qui décident de la période de pause et des autres mesures de précaution. Par exemple, l’université a mis en place les restrictions suivantes :

 • Annulation jusqu’au 14 avril 2020 des cours et des conférences pour les étudiants, auditeurs, sauf pour la formation en ligne,
 • Annulation jusqu’au 30 avril 2020 des événements à caractère ouvert (conférences, colloques, événements culturels et autres),
 • Suspension jusqu’au 30 avril 2020 des voyages d’affaires à l’étranger et de la participation aux conférences dans le pays.

Suivez les informations sur les sites web de votre université. Visitez aussi les sites des bibliothèques, salles de gym, d’exposition ou de théâtre appartenant à l’université – l’accès à ces endroits sera le plus probablement limité. Selon le règlement, pendant la période de propagation de Covid-19, les cours peuvent être suivis en ligne – contactez votre université afin de vous renseigner si les cours en ligne sont disponibles pour vous.

L’activité scientifique n’a pas été suspendue. Par contre, plusieurs instituts scientifiques ont décidé d’avoir des réunions et de mener l’activité administrative à distance (par téléphone ou en ligne). Actuellement, les règles et l’agenda des inscriptions aux universités n’a pas changé.

 

 

ქართული

ძვირფასო კლიენტებო, ჩვენ ვზრუნავთ თქვენი უსაფრთხოების შესახებ და ჩვენ მოგაწვდით ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კორონა ვირუსთან დაკავშირებით თქვენს ენაზე.

ფონდი დაიხურა

კორონა ვირუსის გავრცელების, საფრთხის, გამო 2020 წლის 16 მარტიდან ფონდი ,,ოცალენიე’’ და მაღაზია არ იმუშვებს.
იმ შემთხვევაში თუ სასწრაფოდ გესაჭიროებათ ჩვენი დახმარება გთხოვთ მოგვწეროთ შემდეგ მისამართზე: [email protected]
ფონდი მოგაწვდით ინფორმაცია ნებისმიერი ცვლილებების შესახებ, მათ შორის, თუ როდის განვაახლებთ ჩვეულ მუშაობას.
ბოდიშს გიხდით შექმნილი მდგომარეობის გამო.

CRONAVIRUS - ძირითადი ინფორმაცია და უსაფრთხოების წესები!

COVID-19 დაავადების კურსი შეიძლება ძალიან განსხვავებული იყოს – საერთო ციებიდან დაწყებული სერიოზულ ფილტვების ინფექციამდე, რაც იწვევს მწვავე რესპირატორული უკმარისობას.

ინფიცირება

ეს დაავადება ჰაერწვეთთოვანი გზით შედის ადამიანის სხეულში: პირის ღრუს, ცხვირის ან თვალების მეშვეობით. თუ ვინმემ თქვენს ფეხსაცმელზე დაახველა, ვირუსი მასზე დარჩება. ვირუსი არ მიდის! ის თქვენს სხეულში მოხვდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ შეეხებით ფეხსაცმელს, შემდეგ კი იგივე საშუალებით შეეხებით თქვენს სახეს. ე.ი. შეგიძლიათ ის სახლში მოიტანოთ თქვენი ტანსაცმელით ან ჩანთით,, მაგრამ სანამ არ შეეხებით ინფიცირებულ ადგილს, შემდეგ კი სახეს, არ დაინფიცირდებით.

ყველაზე ადვილად ვირუსი გადადის ხელზე. რადგან ხელით ვეხებით ერთმანეთს და შემდეგ სახეს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ხშირათ დაიბანოთ ხელები ( 30 წამის განმავლობაში)
COVID-19-ი გადამდებია ორი გზით:
-14 დღის განამვლობაში ადამიანი ვირსუსი მატერებელია, ისე, რომ შეიძელბა არც კი გამოვლინდეს რაიმე ნიშნები, ამ დროს ის აინფიცირებს სხვებს, ვისთანაც აქვს შეხება.
-თუ დაავადება მიმდინარეობს ზომიერი ფორმით, მაგალითად ბავშვებში, მაშინ პაციენტი აინფიცირებს სხვებს, რადგან მან არ იცის, რომ ინფიცირებულია.

პრევენცია/დაცვა
ქვეთ ჩამოთვლისი რამოდენიმე წესი რომლის დაცვის შემთხვევაში თვიდან აირიდებთ ვირუს:
-დარჩით სახში;
-შეზღუდეთ კონტაქტი ადამიანებთან, მათთან ვისთნაც არ ცხოვორბთ (არ შეხვდეთ ნაცნობებს, მეგობრებს, მეზობლებს). დაკეტილია სკოლები. ბავსვებიც არ გაუშვათ სახლიდან მეგობრებთან შესახვედრათ;
-შეეცადეთ არ გახვიდეთ სასეირნოდ-გადით მხოლდო მაღაზიაში და ნაგვის გადასაყრელად;
-არ გახვიდეთ გარეთ პატარა ბავშვით, რომელსაც არ შესწევს ძალა თავსი შეიკავოს ქუჩაში სხვადასხვა ნივთბის შეხებისაგან;
-ქუჩაში ადამიანთან სხვედრისას დაიკავეთ 2 მეტრის დისტანცია;
-რეგულარულად დაიბანეთ ხელები (30 წამი დაბანის პროცეში);
-მისალმებისას არ ვარტმევთ ხელს და არ ვკოცნით ლოყაზე;
-რამდენადაც სსაძლებელი იქნება, ქუჩაში შეცადეთ არ შეეხოთ არაფერს.
-დეზინფექცისი დროს გამოიყენეთ არა ნაკლებ 60% ეთილის სპირტი. თუ ყიდულობთ ანტიბაქტერიულ გელს ყოველტვის შეამოწმეთ მისი პროცენტობა;

მკურნალობა და დიაგნოსტიკა

შეგახსენებთ, რომ დიაგნოსტიკა და მკურნალობა COVID-19-ს უფასოა. არ აქვს მნიშვნელობა თქვენს წარმომავლობას, ქვეყანას, მოქალაქეობას, იმ შემთხვეაშიც, კი თუ არ გაქვთ სადაზღვეო პაკეტი.

იმყოფებით პოლონეთის რესპუკლიკაში და გინდათ ექიმთან მისვლა, მაგრამ არ გაქვთ დაზღვევა და გეშინიათ ექიმთან ვიზიტის ხარჯების? დრობით იმყოფებით პოლონეთში (მაგალითად, უვიზო მიმოსვლით) და გაქვთ მხოლოდ სამოგზაურო დაზღვევა, ან ესეც არ გაქვთ? კორონა ვირუსის შემთხვევაში ამას არ აქვს მნიშვნელობა.

კორონა ვირუსის, COVID-19, კვლევისა და მკურნალობის შემთხვევაში, პოლონეთის მოქალაქეებისთვის, ასევე სხვა ქვეყნის მოქალაქეებისთვის (მიგრანტებისთვის) სამედიცინო დახმარება უფასოა.

შეგახსენებთ, რომ COVID-19-ის ტიპიური სიმპტომებია: ცხელება, ხველა, ქოშინი, კუნთების ტკივილი და დაღლილობა. თუ ზემოთ აღნისნული ტიპის სიმპტომებს აღმოაჩენთ და ეჭვობთ, რომ კორონავირუსი გაქვთ, დაუკავშირდით უახლოეს სანიტარულ და ეპიდემიოლოგიურ ცენტრს და დაუყონებლივ მიმართთ. თითოეულ ცენტრს აქვს 24-საათიანი მორიგეობა (ცხელი ხაზი) ტელეფონის ნომერი შეგიძლიათ იხილოთ პოვატის სანიტარული და ეპიდემიოლოგიური ცენტრის გვერდებზე. მნიშვნელოვანია, რომ არ ეკონტაქტოთ სხვა ადამიანებს, სანამ არ მიიღებთ დახმარებას.

სიმპტომები, როგორიცაა: ცხელება 38 C ზე ზემოთ, ხველების ან ქოშინის ჩათვლით, საჭიროებს კონსულტაციას ინფექციური საავადმყოფოში. რეგიონების მიხედვით საავადმყოფოების სია შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე: https://www.gov.pl/web/koronawirus/lista-szpitali

კორონაროვირუსის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ NFZ– ის 24 – საათიან ცხელ ხაზზე, შემდეგ ნომერზე: 800 190 590. ინფორმაცია გაიცემა პოლონურ და ინგლისურ ენებზე.

ინფორმაცია სხვადასხვა ენაზე შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე: https://www.gov.pl/web/koronawirus/do-pobrania

საზღვრის დახურვა

კორონა ვირუსის გავრცლების გამო, პოლონეთის რესპუბლიკაში შეიზღუდა საზღვარზე გადაადგილება. მნიშვნელოვანი წესები რომელიც უდნა იცოდეთ:
ამ კვირიდან, 15/03/2020, პოლონეთის საზღვარი ჩაიკეტება უცხოლებისთვის. საერთაშორისო საჰაერო და სარკინისგზო მიმოსვლა შეჩერდება. საზღვარი დარჩება ღია მხოლოდ საკვების ტრანსპორტირებისთვის. აღდგება სასაზღვრო კონტროლი შენგენის ზონის ქვეყნებთან. ქვეყნის შიგნით ავტობუსები, მატარებლები და საჰაერო ტრანსპორტი ჩვეულებრივად გააგრძელებენ მუშაობას.
პოლონეთში შესვლის დროებითი აკრძალვა ვრცელდება უცხოელებზე. ზოგიერთ მათგანს კვლავ შეეძლება ჩვენს ქვეყანაში ჩამოსვლა. მათ შორისაა:
-პოლონეთის მოქალაქის მეუღლეები;
– პოლონეთის მოქალაქის შვილები;
– ადამიანები, რომელბიც ფლობენ პოლონურ კარტას (Pole’s card, карты поляка);
-ადანებისთვის, რომლებიც ფლობენ მუდმივ ან დროებით ბინადრობის უფლებას ან სამუშაო ნებართვას პოლონეთის რესპუბლიკაში;
პოლონეთის მოქალაქეს შეუძლია დაბრუნდეს ქვეყანაში, მაგრამ ის გაივლის სავალდებულო 14 დღიან კარანტინს. საკარნტინო ვალდებულებებისგან გათავისუფლდება პირი თუ:
-ის ცხოვრობს სასაზღვრო ზოლთან, მაგრამ მუშაობს ყოველდღიურად მეზობელ ქვეყნაში;
– საგზაო ტრანსპორტის მძღოლები (მაგ. ავოტბუსის);
ევროპაში ეპიდემიოლოგიური ვითარების განვითარებასთან დაკავშირებით, პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ შექმნა ცხელი ხაზი, რომელიც ეხება საზღვრის გადაკვეთას. ინფორმაციისთვის დარეკეთ ნომერზე +48 22 523 8880.

ჩაიკეტა საზღვარი უკრაინასთან!

კორონავირუსის გავრცელებასთან დაკავშირებით, 2020 წლის 16 მარტიდან, უკრაინა ხურავს საზღვრებს უცხოელებისათვის, ხოლო 17 მარტიდან აჩერებს საერთაშორისო რეგულარულ სამგზავრო მოძრაობას. შეზღუდვები გაგრძელდება 2020 წლის 3 აპრილამდე და შესაძლოა მათი გაუქმება ან გახანგრძლივება, რაც დამოკიდებულია კორონავირუსის ეპიდემიასთან დაკავშირებულ სიტუაციასთან.

ვინ შეძლებს საზღვრის დახურვის შემდეგ უკრაინაში შესვლას?

-უკრაინის მოქალაქეები;
-უკრაინაში მუდმივი ან დროებითი საცხოვრებელი ადგილის მქონე პირები;
-პირები, რომლებიც არიან უკრაინის მოქალაქეების მეუღლეები ან შვილები;
-უკრაინაში აკრედიტებული უცხოური დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების თანამშრომლები, ოფიციალური საერთაშორისო მისიების, ორგანიზაციების, მათი ოჯახის წევრების წარმომადგენლები;
-სატვირთო მანქანების მძღოლები და ტექნიკური მომსახურებები, ეკიპაჟის წევრები.

უკრაინის საზღვრის გასწვრივ რამდენიმე გამშვები პუნქტი მთლიანად დაკეტილია, ან შეჩერებულია ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება. დროებით ჩაკეტილი საგუშაგოების სრული სია, ისევე როგორც იმ პირები, რომლებთანაც შეჩერებული აქვთ ფეხითმოსიარულეთა გადაადგილება, ხელმისაწვდომია უკრაინის მინისტრთა კაბინეტის ვებსაიტზე: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uploads/public/5e6/cf4/fb7/5e6cf4fb75f8b011489450.doc, ან აქ: https://www.bbc.com/ukrainian/news-51898698

შეგახსენებთ, რომ 2020 წლის 15 მარტიდან პოლონეთმა შეაჩერა სასაზღვრო მიმოსვლა მეზობელ ქვეყნებთან, მათ შორის უკრაინასთან. უკრაინულ-პოლონეთის საზღვარზე, მხოლოდ 3 საავტომობილო გამშვები პუნქტია. მათ შორისაა დოროგუსკი – იაგოდინი, გრეიბნოე – რავა-რუსული და კორჩოვა – კრაკოვეცი(Среди них Дорогуск – Ягодин, Гребенное – Рава-Русская и Корчова – Краковец).

წყარო: kmu.gov.ua/, https://poland.mfa.gov.ua/, http://www.dziennikustaw.gov.pl/

ჩაიკეტა საზღვარი უკრაინასთან!

უცხოლეთა განყოფილება-მომსახურების წესების შეცვლა
2020 წლის 16 მარტიდან შეჩერდება ვიზიტები/მიღბა: Wydziale Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (Marszałkowska ⅗ oraz Krucza 5/11).
1. შეჩერებულია ონლაინ ვიზიტების დაჯავშნა;
2. 2020 წლის 16 მარტიდან ვიზიტები გაუქმებულია.ინფომრაციას ახალი თარიღის შესახებ მიიღბთ მაილით ან ფოსტით;
3. პირებს რომელსაც აქვთ დაჯავშნილი ვიზიტი 16.03.2020 დან 31.03.2020 მდე განაცხადს წარადგენენე:
ბინადრობის ნებართვა პოლონეთში ( (czasowy, stały, rezydenta długoterminowego UE),
აღება/ შეცვლა კარტა პობიტუსი;
უცხოელისთვის პოლონური სამგზავრო დოკუმენტის გაცემა ან უცხოელისათვის დროებითი პოლონური სამგზავრო დოკუმენტი (TPDP) ან პოლონელი უცხოელის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (PDTC),
ევროკავშირის მოქალაქის და მათი ოჯახის წევრების საცხოვრებლის რეგისტრაცია, ევროკავშირის მოქალაქეების მუდმივი საცხოვრებელი ადგილის, ან ევროკავშირის მოქალაქის ოჯახის წევრის ბინადრობის ბარათის გაცემა, ევროკავშირის მოქალაქის ოჯახის წევრის მუდმივი ბინადრობის მოწმობა,
ცნობა / დადასტურება პოლონეთის მოქალაქეობის ფლობის ან დაკარგვის შესახებ / რეპატრიად აღიარება;
ფულადი სარგებელი;
გირჩევთ გაგზავნოთ დოკუმენტები შემდეგ მისამართზე ფოსტით:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Spraw Cudzoziemców
ul. Marszałkowska 3/5
00-624 Warszawa
4. პირებს რომლებსაც ქონდათ დაგეგმილი ვიზიტი კარტა პობიტუს ასაღებად ან დეციზიის, მათ, ერთჯერადი გამონაკლისით, შეუზლიათ წინასწარი დარეკვის შემდეგ ან მეილის მიწერის სემდეგ მივიდნენ და აიღონ.
5.ფორმალური ხარვეზების შევსების ვადები, მათ შორის, კერძოდ: პირადი გარეგნობის დადასტურება და თითის ანაბეჭდები, აგრეთვე სხვა საბუთების წარდგენის ვადები WSC-ს, რომრლიც შესაძლოა ( ჯერ არა არის დაზუსტებული ინფორმაცია, ვამოწმებთ) აითვალოს მომსახურების გაუქმების პერიოდში ამოიწურვის შემდეგ მაშინ როდესაც უჟონდი გაანაალხებს მომსახურებას და არ წამროადგენს პროცესში მონაწილე პირებისთვის უარყოფით შედეგს.
ყველა კორესპონდენცია უნდა გაიგზავნოს შემდეგ მისამართზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ ნომერზე 22 695 65 75 ან გამოიყენეთ საკონტაქტო ფორმა https://kontaktwsc.mazowieckie.pl/

წყარო: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/zmiany-w-obsludze-klienta-wsc?fbclid=IwAR0E4bY8ySvKwwUebPkm9tov-SgtSmAJ9gG19cWI8RomTGtLTlh4WbLMIJ4

დაიკეტა/ღიაა

გაინტერესებთ რომელი დაწესებულებები დაიკეტა და რომელია ღია? გთხოვთ გაეცნოთ ინფორმაციას ქვემოთ:
დაიკეტა: საბავშო ბაღები, სკოლები, კოლეჯები, უნივერსიტეტები- ზოგიერთი მათგანი გადავიდა ონლაინ სწავლებაზე;
დაიკეტა სავაჭრო ცენტრები, მაგრამ სავაჭრო ობიექტებში განთავსებული ყველა სასურსათო მაღაზია, აფთიაქი, ბანკი და სამრეცხაო ობიექტები ღიაა.
მაღაზიები: ტანსაცმლის, სამკაულების, კოსმეტიკის, სხვადსახვა ნივთების, რომელბიც მდებარეობს სავაჭრო ცენტრების გარეთ ღიაა.
რესტორნები, ბარები და კაფეები დაკეტილია, მაგრამ შეგიძლიათ შეუკვეთოთ ონლაინ.
სპორტ-დარბაზები, საცურაო აუზები, საცეკვაო კლუბები, კაზინოები, მუზეუმები, ბიბლიოთეკები, კინო და თეატრები დაკეტილია.
ბანკები და საფინანსო ინსტიტუციები ღიაა.
შიდა (პოლონეთში) საავტომობილო და სარკინიგზო ტრანსპორტი მუშობს.
შეჩერებულია საერთაშორისო სარკინიგზო და საჰაერო ტრანსპორტი, ისევე როგორც შიდა საჰაერო ტრანსპორტი.
ღიაა ფოსტა, მაგრამ სამუშო საათები შეცვლილია/შემოკლებულია. საფოსტო მომსახურება არ განხორციელდება სავაჭრო ცენტრებში მდებარე საფოსტო ოფისებში.

ცვლილებები საფოსტო მოსახურებაში!

კორონავირუსთან დაკავშირებით, პოლონეთის ფოსტამ შეცვლა მომსახურების წესები.

ფოსტის გახსნის საათები
საფოსტო ფილიალები სამუშაო დღის განმავლბაში 6 საათი იქნება ღია, მაგრამ არჩეულ დღეებში შესაძლებელია ფოსტამ იმუშაოს 14.00 – 20.00 საათებში.
შაბათს ფოსტა იმუშავებს მხოლოდ 3 საათი.
დილის 8.00 საათიდან – საღამოს 8.00 საათამდე, კვირაში 7 დღე მაღაზიები იქნება ღია;
სავაჭრო ცენტრებში მომხმარებელთა მომსახურების ცენტრები დაიხურება.

აქტუალურ ინფორმაციას სამუშაო საათებთან დაკავშირბით შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ მოცემულ ვებ-გვერძზე: placowki.poczta-polska.pl.
უსაფრთხოების წესები:
საფოსტო მომსახურები ცენტრებში საჭიროა გაიტვალისწინოთ ის წეები რომელივ რისუტან დაკაშირებით დაწესდა: ადამინებს შორის დისტანციაუუნდა იყოს 1,5 მეტრი, როგორც რიგში მდგომ ადამიანებს შორის ასევე მომსახურე პერსონალთან ურთიერთობის დროს.

შიდა შეკვეთბის მიღება
Poczta Polska არ ითვალისწინებს რაიმე შეზღუდვას კორესპონდენციის გაგზავნაზე და მიღებაზე. ყველა გაგზავნა განხორციელდება იმ პირობით, რომ მათი მიწოდების ადგილებზე წვდომა არ იზღუდება ადმინისტრაციის ან უსაფრთხოების სამსახურების გადაწყვეტილებებით. Poczta Polska ასევე არ ცვლის ინვალიდობის და საპენსიო გზავნილების გადახდის წესებს, თუმცა კარანტინს დაქვემდებარებულ პირებს ექნებათ სპეციალური პროცედურა.
ამანათების აღება შესაძლებელია მიღების გარეშე – თქვენ მხოლოდ უნდა, აჩვენებს პირადობის მოწმობას საფოსტო კურიერს. უსაფრთხო მანძილიდან, რომელიც თვითონ დაწერს დოკუმენტის ბოლო 4 ციფრს.
მომსახურება საკარანტინო პროცედურაში მყოფი პირებისთვის
Poczta Polska არ მიაწვდის კორესპონდენტებს საკარანტინო პროცედურაში მყოფ პირს. გზავნილები მათ დაელოდებათ შესაბამის საფოსტო ოფისში. მომხმარებლებს საშუალება ექნება მიიღოს თავისი კორესპონდენცია საკარანტინო პერიოდის დასრულებიდან ერთი კვირის განმავლობაში.

უცხოური გზავნილები
საჰაერო ტრანსპორტის შეჩერების გამო, Poczta Polska- მ შემოზღუდავა გადაზიდვები სხვა ქვეყნებში. საერთაშორისო ამანათების გაგზავნის შესაძლებლობების შესახებ მიმდინარე ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ საიტზე:
http://www.poczta-polska.pl/obsluga-przesylek-zagranicznych-przez-poczte-polska-aktualizacja/.
ქვეყნები, რომლებზეც შეგიძლიათ გაგზავნოთ პრიორიტეტული და ეკონომიკური პაკეტები, ასევე ჩვეულებრივი, პრიორიტეტული და რეგისტრირებული წერილები, ქვეყნების ჩამონათვალი შეგიძლით იხილოთ ქვემოთ( 23.03.2020 წლიდან):
ჩეხეთი, ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი, ფინეთი, გერმანია, სლოვაკეთი, უკრაინა, ბელარუსია.
ასევე ამანათბის და ეკონომიკური წრილების გაგზავნა შეგითლიათ:
ავსტრალია (საზღვაო გზით), კანადა (საზღვაო გზით), აშშ (საძღვაო გზით), ბელგია, დანია, ესპანეთი, ჰოლანდია, პორტუგალია, ირლანდია, დიდი ბრიტანეთი.
UKRAINE Plus-ით ამანათის გაგზავნა შესაძლებელია უკრაინაშიც, ხოლო უკრაინაში, ყირიმში (მათ შორის სევასტოპოლის ჩათვლით) და ლუგანსკის და დონეცკის რეგიონებში საფოსტო გზავნილები შეჩერებულია.
მხოლოდ ეკონომიკური წერილები (საზღვაო გზით) გაგზავნა შესაძლებელია მექსიკაში. ასევე, შეგიძლიათ Global Express. პაკეტების გაგზავნა გერმანიაში.
უცხოური ფულადი გზავნილების მიღება მთლიანად შეჩერებულია შემდეგ ქვეყნებში: სომხეთი, ეგვიპტე და ვატიკანი. უცხოური საფოსტო გზავნილების სხვა ქვეყნებში განხორციელება უცვლელი რჩება.
წყარო: http://www.poczta-polska.pl/koronawirus-informacje-dla-klientow/

ვარშავის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი- შეაჩერე თქვენი სამგზავრო ბარათი!

ვარშავაში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ორგანო (ZTM) ავრცელებს ინფორმაციას მგზავრების მიერ გრძელვადიანი ბილეთების შეჩერების შესაძლებლობის შესახებ, მგზავრები, რომლებიც გადაწყვეტენ რომ არ გამოიყენონ ბილეთბი შექმნილ სიტუაციაში.
განცხადება წარდგენა სსაძლებელი ვებ-გვერდის საშაულებით: https://zawieswkm.wtp.waw.pl/ (უბრალოდ შიყვანეთ ბარათის ნომერი და დააჭირეთ ლურჯ ღილაკს)
მგზავრი ვერ მიიღებს ჩარიცხულ თანხას, მაგრამ შეძლებს გამოუყენებელი ბილეთის მოქმედების პერიოდის გადავადებას სხვა თარიღზე. სამგზავრო მომსახურების ცენტრში (POP) წარდგენის შემდეგ, მის მიერ არჩეულ ნებისმიერო დროით. მოქმედების დამატებითი ვადა ითვლება ონლაინ შეჩერების განაცხადის წარდგენის დღიდან.
POP– ების ნახევარი დაიხურა
სამშაბათს, 17 მარტს, დამატებიტ ინფორმაციამდე, ვარშავაში სამგზავრო მომსახურების ცენტრები (POP) განსხვავებული დროით იმუშავებენ. აქ შეგიძლიათ შეამოწმოთ რომელი POP არის ღია და რა დროს: https://www.wtp.waw.pl/newsy/2020/ 03 მეცამეტე / zamyknieta-service-pop /
ZTM შეახსენებთ, რომ ბევრი რამ შეიძლება მოაგვაროთ POP– ში მისვლის გარეშე. ბილეთების შეძენა შესაძლებელია ისეთი პროგრამების საშუალებით, როგორიცაა SkyCash, jakdojade.pl, mPay, moBilet, Mint Mobile და zbiletem.pl.
შეგიძლიათ თქვენი ვარშავის ,,სითი’’ ბარათის პერსონალიზაცია, ონლაინ პროგრამის/განცხადების მეშვეობით: https://www.wtp.waw.pl/en/warsaw-city-card/application-for-a-warsaw-city-card/. მოგვიანებით უნდა აირჩიოთ ერთ-ერთი POP-ი.. ამასთან, ბარათების გრძელვადიანი ბილეთების შეძენა შესაძლებელია ყველა ბილეთების აპარატში, სადაც ასევე შეგიძლიათ გაახანგრლიოვოთ ელექტრონული ჰოლოგრამის მოქმედება.
განაცხადების და საჩივრის წარდგენა, თუ მათ ბარათის ან ბილეთის თანდართვა არ სჭირდებათ შეგიძლიათ გააკეთოთ ელექტრონულად.
არ არის საჭირო ავტობუსში დააჭიროთ გაჩერების ღილაკს „stop”
17 მარტიდან, ყველა გაჩერებაზე გაჩერება მოხდება ,,stop’’ -ის ღილაკის გარეშე. ავტობუსები გაჩერდებიან ყველა ავტობუსის გაჩერებაზე.
ორშაბათიდან, 16 მარტიდან შეიცვალა საგზაო კომუნიკაცია
ორშბათიდან, 16 მარტიდან სასკოლო სასწავლო პროცესის გაუქმების გამო არ იმოძრავებს სასკოლო ხაზის ავტობუსები. ავტობუსები ნომრით: 304, 323, 332, 379 და 114 არ ექნებათ დამატებითი ხაზი მეტრო Młociny- Cardinal Stefan Wyszyński University. რეგულარული ავტობუსები, რომელსაც დდამატებითი კურსი საასწავლო/სასკოლო დრეებში იმოძრავებენ შეუცვლელად.
წყარო:https://www.facebook.com/wtp.warszawa/photos/a.167864029919457/3129100790462418/?type=3&theater, https://www.wtp.waw.pl/newsy

ინფორმაცია მშობლებისთვის

ორშაბათიდან, 16 მარტიდან საგანმანათლებლო ინსტიტუციები, პოლონეტში მთლიანად დაიკეტება: ბაღები, სკოლები, როგორც საჯარო, ასევე კერძო. რაც ემსახურება ვირუსის გავრცელების პრევენციას.

8 წლამდე ასაკის ბავშვების მშობლებს შეუძლიათ ისარგებლონ, სპეციალური შეღავათებით (80 %-იანი შემწეობით) რომელიც გაიცემა ბაგა-ბაღის, საბავშვო ბაღის, სკოლის გაუთვალისწინებელი დახურვის შემთხვევაში. შემწეობა მოიცავს 14 დღეს და არ ითვლება 14 წლამდე ასაკის ავადმყოფი ბავშვის მოვლაზე გათვალისწინებულ 60 დღიან ლიმიტში.

დამატებითი დახმარების გაწევა შესაძლებელია 12 -დან 25 მარტის ჩათვლით, რადგან ეს ის პერიოდია, როდესაც სასწავლო დაწესებულებები დახურულია COVID-19– ის გამო. შემწეობის გადახდა მოხდება დასაქმებულის განცხადების შესაბამისად, ან მთელი პერიოდისთვის, ასევე არასამუშაო დღეებში, ან მხოლოდ სამუშაო დღის განმავლობაში, თუ ამგვარი პერიოდები მითითებულია განცხადებაში.

შემწეობის მისაღებად, თქვენ უნდა წარუდგინოთ განცხადება თქვენს დამსაქმებელს. შესაბამისი ფორმა შეგიძლიათ იხილოთ მითითებულ ბმულზე: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/komu-przysluguje-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-czas-opieki-nad-dzieckiem-w-zwiazku-z-zamknieciem-z-powodu-covid-19-zlobka-klubu-dzieciecego-przedszkola-szkoly-/2537033 მეწარმეები დეკლარაციას წარუდგენენ პირდაპირ ZUS- ს.

სპეციალური კანონი ასევე აძლევს დამსაქმებელს იმის შესაძლებლობას, რომ დაავალდებულოს თანამშრომელი იმუშავოს დისტანციურად. დისტანციური მუშაობა ექვემდებარება იგივე ანაზღაურებას, ხოლო მისი ფორმა დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის შეთანხმებების შედეგია.

წყარო: www.gov.pl, www.zus.pl

რეგისტრაცია!

ახალი ინფორმაციის თანახმად ვარშავაში, კორონა ვურუსის გამო შეიცვალა წესები საბავშო ბაღებისა და პირველ კლასელთა რეგისტრციის შესახებ. რეგისტრაცია გაგრძელდება 20 მარტამდე.
მშობლებს შეუძლიათ გამოიყენონ რეგისტრაციის ორი მეთოდი:
-გააგზავნონ დასკანერებული აპლიკაციის ფორმა და დოკუმენტები ელექტრონული ფოსტის (email-ის) საშუალებით მითითებულ მისამართზე. ტელეფონის ნომერი და ელექტრონული საფოსტო მისამართი შეგიძლიათ ნახოთ საბავშო ბაღის ვებ-გვერზე ან განათლების დეპარტამენის ვებ-გვერძზე: www.edukacja.warszawa.pl, ქვეშ: Edukacja warszawska/szkoły i placówki publiczne” (“Warsaw Education/schools and public institutions”) ექსელის ფაილის ფორმატში;
-მიიტანოთ დოკუმენტები თქვენით დაწესებულბაში. დაწესებულებაში ყოფნისას უნდა დაიცვათ მკაცრი სანიტარული წესები: გამოიყენოთ ხელის სადეზინფექციო გელი, შეძღუდულია კონტაქტი მომსახურე პერსონალთან, მნიშვნელოვანი დაიცვათ 1,5 მეტრის დისტანცია ადამინათნა რომლეთანაც გექნებათ კონტაქტი შენობაში. შესაძლებელია კონსულტაციის მიღება ელექტრონული ფოსტით ან ტელეფონით.
იმ შემთხვევაში, თუ კი მშობელს შეექმნება პრობლემა სამსახურიდან საჭირო საბუთის წარდგენასთან დაკავშირებით, დაწესებულება ნებას რთავს მათ ეს დოკიმენტი წარადგინოს მოგვიანებით.
Covid-19 ვირუსის გამო, ბაგა-ბაღები, საბავშო ბაღბი და სკოლები დაკეტილია 16 მარტიდან. მასწავლებლები გამოაგზავნიან საგანმანათლებლო რესურსებს ინდივიდუალური მუშაობისთვის. უახლოეს დღეებში გაცნობებთ ინფრომაციას შემდგომ ნაბიჯებთან დაკავშირებით.
წყარო: City of Warsaw, https://www.facebook.com/warszawa/photos/pb.220402816269.-2207520000../10157229594806270/?type=3&theater

სტუდენტები- სწავლა შეჩერდა

2020 წლის 12-დან 25 მარტამდე, პოლონეთის ტერიტორიაზე შეჩერდა სწავლება უნივერსიტეტებში 9ლექციები, სემინარები). ბრძანება ეხება სწავლების ყველა საფეხურს: ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის, პოლ-დიპლომოვას, დოქტორანტურას.
ასევე მნიშვნელოვანია, თვალი ადევნოთ თქვენი სასწავლებლების გადაწყვეტილებებს და ბრძანებებს.
ვარშავის უნივერსიტეტმა გამოსცა შემდეგი ბრძანება:
-2020 წლის 14 აპრლამდე შეწყდა ლექციები და სემინარები: სტუდენტებისთვის და დოქტორანტებისთვის. სასწავლო პროცესი ჩატარდება დისტანციურად;
-2020 წლის 30 აპრილამდე, გაუქმდა ღია ღონისძიებები (კონფერენციები, სიმპოზიუმები, ღია ლექციები, მხატვრული ღონისძიები და სხვა);
-2020 წლის 30 აპრილამდე შეჩერდა სამსახურეობრივი მივლინებები საზღვარგარეთ კონფერენციებზე: თანამშრომლებისთვის, დოქტორანტებისთვის და სტუდენტებისთვის.

გაეცანით მიმდინარე ინფორმაციას თქვენი უნივერსიტეტის ვებ-გვერდებზე. შეამოწმეთ: ბიბლიოთეკების, სპორტული, საგამოფენო თუ თეატრალური დარბაზების ვებ-გვერდები, რომლებიც ეკუთვნის თქვენს უნივერსიტეტს – ზემოთ აღნიშნულ დაწესებულებეზეც იმოქმედებს შეზღუდვები.

განკარგულების თანახმად, ვირუსის საფრთხის გამო, უნივერსიტეტებს შეუძლიათ განახორციელონ დისტანციური სწავლება, ინტერნეტის საშუალებით – დაუკავშირდით თქვენს უნივერსიტეტს, რათა მოგაწოდონ ინფომრაცია ონლაინ ლექციების შესახებ.

სამეცნიერო საქმიანობა შეჩერებულია. ამასთანავე, გადაწყდა რომ ადმინისტრაცია იმუშავებს დისტანციურად (ტელეფონით ან ინტერნეტით).

ამ ეტაპზე, ჩარიცხვის კალენდარში (რეგისტრაციაზე) არავითარი ცვლილება არ არის მოსალოდნელი.
წყარო: www.gov.pl, www.uw.edu.pl

პოლონეთში ლეგალურად დარჩენა: ვადების გახანგრძლივება

ე.წ. ”ანტიკრიზისული ფარის” უცხოელებს სთავაზობს პოლონეთში ყოფნის კანონიერების გაგრძელებას (მუხლები: 15x და 15zd). შემოთავაზებული გადაწყვეტილება ვრცელდება შემდეგ სიტუაციებზე:

ადამინები რომლებიც ფლობენ დრობით ცხოვრების უფლებას (zezwolenie na pobyt czasowy):
-თუ დროებითი ბინადრობის ნებართვის მისაღებად განცხადების წარდგენის ვადა ამოიწურა ეპიდემიის გადაუდებელი მდგომარეობის გამოცხადების თარიღიდან (2020 წლის 14-19 მარტიდან) ან ეპიდ-მდგომარეობის გამოცხადების თრიღიდან (2020 წლის 20 მარტიდან), ნებართვის მიღების ვადა გაგრძელდება ეპიდემიის ან ეპიდემიის გადაუდებელი მდგომარეობის გაუქმებიდან 30 დღის განმავლობაში;
– თუ დროებითი ბინადრობის ნებართვის პერიოდი ამოიწერება ეპიდემიის საგანგებო სიტუაციის გამოცხადების პერიოდში (2020 წლის 14-19 მარტში) ან ეპიდ -დგომარეობის გამოცხადებიდან (2020 წლის 20 მარტიდან), დოკუმენტს მოქმედების ვადა გაუგრძლედება, ეპიდემიის ან ეპიდ-მდგომარეობის გაუქმებიდან, მომდევნო 30 დღის განმავლობაში (ახალი ბინადრობის მოწმობა არ არის გაცემული).

ადამიანები რომლებიც ცხოვრობენ პოლონეთში და ფლობენ შენგენის ან ეროვნულ (ნაციონალურ) ვიზას:
-თუ ვიზის მოქმედების ვადა დასრულდება ეპიდემიის საგანგებო სიტუაციის გამოცხადების პერიოდში (2020 წლის 14-19 მარტში) ან ეპიდ -დგომარეობის გამოცხადებიდან (2020 წლის 20 მარტიდან), დოკუმენტს მოქმედების ვადა გაუგრძლედება, ეპიდემიის ან ეპიდ-მდგომარეობის გაუქმებიდან, მომდევნო 30 დღის განმავლობაში (ახაილი ვიზა არ ჩაიკვრება სამოგზაურო დოკუმენტში, პასპორტში);
– რომელთც სურთ შეავსონ განაცხადი ვიზის გაგრძელებაზე (უცხოელთა შესახებ კანონის 85-ე მუხლის პირველი პუნქტი):
თუ ვიზა ამოიწურება ეპიდემიის საგანგებო სიტუაციის გამოცხადების დღიდან (2020 წლის 14-19 მარტი) ან ეპიდემიის სახელმწიფო (2020 წლის 20 მარტიდან), ვიზის გაგრძელების შესახებ განაცხადის შეტანის ვადა გაგრძელდება ეპიდემიის ან ეპიდ-მდგომარეობის გაუქმებიდან 30 დღის განმავლობაში.

ადმიანები რომლებიც სარგებლობენ უვიზო მიმიმოსვლის რეჟიმით:
-თუ ბინადრობის ვადის გაგრძელების შესახებ განაცხადის წარდგენის ვადა (უცხოელთა შესახებ კანონის 300-ე მუხლის მე -2 ნაწილი) იწურება ეპიდემიის საგანგებო სიტუაციის გამოცხადების დღიდან (2020 წლის 14-19 მარტი) ან ეპიდ-მდგომარეობის (2020 წლის 20 მარტიდან), ეს ვადა (განაცხადის წარდგენის ვადა) გაგრძელდება ეპიდემიის ან ეპიდემიის საგანგებო მდგომარეობის გაუქმებიდან, მომდევნო 30 დღე.

დროებითი ბინადრობის ნებართვის მქონე პირები სამუშაოს შესრულების მიზნით, როგორც სამეწარმეო, ასევე მენეჯმენტის თანამშრომლების, სპეციალისტების ან სტაჟირებს კომპანიის თანამშრომლობის საფუძვლეზე, (139-ე მუხლი და უცხოელთა შესახებ კანონის 139-ე მუხლი): თუ კი დროებითი ბინადრობის ნებართვის მისაღებად განცხადების წარდგენის ვადა ამოიწურა ეპიდემიის გადაუდებელი მდგომარეობის გამოცხადების თარიღიდან (2020 წლის 14-19 მარტიდან) ან ეპიდ-მდგომარეობის გამოცხადების თრიღიდან (2020 წლის 20 მარტიდან), ნებართვის მიღების ვადა გაგრძელდება ეპიდემიის ან ეპიდემიის გადაუდებელი მდგომარეობის გაუქმებიდან 30 დღის განმავლობაში;

პირები, რომელთაც სურთ წარადგინონ განცხადება მუდმივი ბინადრობის ნებართვისთვის, ან გრძელვადიანი ევროკავშირის ბიდანრობის უფლებაზე (უცხოელთა შესახებ კანონის 202-ე მუხლის პირველი პუნქტით):
თუ განაცხადის შეტანის ბოლო ვადა დაემთხვა ეპიდემიის სტატუსის გამოცხადების დღეებს (2020 წლის 14-19 მარტი) ან ეპიდ-სიტუაციას (2020 წლის 20 მარტიდან), ეს ვადა (საბუთების შეტანის) გაგრძელდება ეპიდემიის ან გადაუდებელი მდგომარეობის გაუქმებიდან 30 დღის განმავლობაში.

ინფორმაცია ვრცლად შეგიძლიათ იხილოთ ბმულეზე: https://bit.ly/covid-proj ან გაიარეთ კონსულტაცია იურისტთან.

Тоҷикистон

Муштариёни мӯҳтарам, мо ба шумо маълумоти муҳим оид ба коронавирусо бо забони модарии шумо бо мақсади бехатарии шумо пешниҳод хоҳем кард.

Баста шудани Бунёд - Қоидаҳои иттилоотӣ ва бехатарӣ

Аз сабаби таҳдиди коронавирус аз 16 марти соли 2020, Бунёди Ocalenie ва Магоза баста мешавад.
Дар ҳолатҳои фавқулодда, лутфан ба суроғаи электорнии зеррин нависед: [email protected]
Мо шуморо дар бораи тағиротҳои ба нақша гирифташуда ё бозгашт ба ҳолати муқаррарӣ огоҳ хоҳем кард.
Барои ҳама гуна нороҳатихо бахшиш мепурсем.

КОРОНОВИРУС - Қоидаҳои иттилоотӣ ва бехатарӣ

Раванди бемории COVID-19 метавонад хеле фарқ кунад – аз шамолхурии муқаррарӣ то сирояти шадиди шуш, ки боиси норасоии шадиди роҳи нафас мегардад.
СИРОЯТШАВИ
Ин бемории қатрагӣ аст ва ба бадан тавассути даҳон, бинӣ ва чашмҳо ворид мешавад. Агар касе ба пойафзоли шуморо акса занад, пас вирус дар он мемонад. ВИРУС САЙРУ ГАШТ НАМЕКУНАД. Он танҳо ба бадани шумо ворид мешавад, агар шумо пойафзолро бо дасти худ ламс кунед ва пас бо ин даст ба рӯи худро ламс кунед. Ин онро дар назар дорад, ки шумо метавонед ӯро ба либос ё халтаи (сумка) худ ба хона биёред, аммо то он даме ки ба минтақаи сироятшуда даст назанед ва баъд рӯи худро нарасед, вирус ба шумо мубтало намешавад.
Вирусро бо дастон интиқол додан осон аст. Бо дастон ашёхоро, ҳамдигаро ва баъд рӯи худро ламс мекунем. Барои ҳамин шустани дастон хеле муҳим аст (ҳадди аққал 30 сония).
Беморӣ бо ду сабаб хеле сироятёбанда аст:
1. Вақт аз сироят то пайдоиши нишонаҳои аввал метавонад то 14 рӯзро ташкил диҳад, яъне шахси сироятшуда метавонад 14 рӯз бидуни нафаҳмидан дигаронро сироят кунад.
2. Агар беморӣ ба осони гузарад (масалан, дар кӯдакон), пас шахси бемор дигаронро сироят мекунад, зеро намедонанд, ки онҳо бемор ҳастанд.
ПЕШГИРИ / Ҳифз
Якчанд қоидаҳои оддӣ мавҷуданд, ки метавонед худ ва дигаронро аз COVID-19 муҳофизат кунед.
1. Ман дар хона меистам
Ман тамосро бо одамоне, ки бо онҳо зиндагӣ намекунам, маҳдуд мекунам (ман бо дӯстон, ҳамсояҳо ва ҳатто бо аъзои оилаам мулоқот намекунам!). Мактабҳои пӯшида ин таътил нест. Кӯдакон низ аз хона намебароянд ва бо дӯстони худ мулоқот намекунанд.
Ман кӯшиш мекунам, ки ба сайру гашт набароям – Ман танҳо ба мағоза мебароям ва партовҳоро партофтам.
Ман бо кӯдакони хурдсоле, ки аз даст расонидан ба чизҳои берун худро дошта наметавонанд намебароям.
2. Дар берун, ман аз шахси дигар масофаи 2 метрро нигоҳ медорам.
3. Ман дастамро мунтазам ва зуд-зуд мешуям (30 сония бо оби гарм ва собун).
4. Вакти сулфидан у акса задан ба оринҷ ё салфеткахои коғазии яккарата, ки онро фавран мепартоям истифода мебарам.
5. Салом бе истифодаи даст ба ва бе бӯсидан.
6. Агар имкон бошад, дар берун ман кӯшиш мекунам ба чизе даст нарасонам. Дар ва дастаки дарро бо оринҷам пахш мекунам, ва бо китфам тела медиҳам. Гап дар он аст, ки қатраҳои вирус, ки метавонанд дар сатҳҳои гуногун бошанд, ба сатҳи ботинии дасти мо нарасанд.
7. Агар объектҳоро дезинфексия кардани шавам, маводи дезинфексикунанда бояд дорои мин 60% спирти бошад. Агар гели антибактериалӣ харидорӣ намоям, ҳамеша таркибашро месанҷам.

Табобат ва ташхис

Дар робита ба пандемия аз коронавирус, ба шумо хотиррасон менамоем, ки ташхис ва муолиҷаи COVID-19 ройгон аст, новобаста аз мамлакат, шаҳрвандӣ, дошта ва ё надоштани суғурта. Шумо дар Поланд суғурта надоред ва метарсед, ки аз сабаби хароҷот ба духтур муроҷиат кунед? Оё шумо муваққатан дар Поланд ҳастед (масалан, сафари бидуни раводид) ва шумо танҳо суғуртаи сафар доред ё он надоред? Дар мавриди коронавирус ин ягон аҳамият надорад. Ба шумо барои ташхиси коронавирус ва ё барои муолиҷаи COVID-19 маблағ пардохт кардан лозим нест, дар холати коронавирус – ҳам шаҳрвандони Поланд ва ҳам хориҷиён – хизматрасонии ройгони тиббӣ доранд.

Хотиррасон мекунем, ки аломатҳои маъмулии COVID-19 ин табъи баланд, сулфа, нафасгири, дардҳои мушакҳо ва хастагӣ мебошанд. Агар шумо ин гуна аломатҳоро пайдо кунед ва гумон кунед, ки шумо коронавирус доред, ҳарчи зудтар ба маркази санитарӣ ва эпидемиологӣ муроҷиат кунед. Ҳар як истгоҳ телефони шабонарузӣ (фаврӣ) дорад ва рақамхои телефонро дар сафҳаҳои истгоҳи санитарию эпидемиологии районҳо пайдо кардан мумкин аст. Муҳим он аст, ки то гирифтани кӯмак аз тамос бо одамони дигар худкаши намоед.

Аломатҳо ба монанди табъи баланди 38 С бо сулфа ва ё нафаскашии вазнин аз беморхонаи сироятӣ машварат талаб мекунанд. Рӯйхати бемористонҳои вилоятҳоро дар истиноди зерин ёфтан мумкин аст. https://www.gov.pl/web/koronawirus/lista-szpitali

Маълумоти иловагиро дар бораи коронавирус тавассути занг задан ба Маркази 24-соатаи зангҳои NFZ (800 190 590) гирифтан мумкин аст. Маълумот бо забонҳои поландӣ ва англисӣ пешниҳод карда мешавад.

Маводи иттилоотиро бо якчанд забон дар истиноди зерин https://www.gov.pl/web/koronawirus/do-pobrania дастрас кардан мумкин аст.

Баста шудани марз

Бо сабаби сар задани коронавирус, маҳдудияти ҳаракат дар марзҳои Поланд эълон карда шуд. Ин он чизҳои муҳимтарине мебошанд, ки шумо бояд донед:
Аз рӯзи якшанбе, 15/03/2020, сарҳадҳои Поланд барои хориҷиён баста мешаванд. Пайвасти байналмилалии ҳавоӣ ва роҳи оҳан қатъ карда мешаванд. Нақлиёти боркаш боздошта намешавад. Назорати сарҳад низ барқарор карда мешавад.
Наклиёти дохилӣ ба мисли автобус, роҳи оҳан ва ҳавоӣ ба таври мӯътадил кор мекунанд.
Манъи муваққатии вуруд ба Поланд ба хориҷиён дахл дорад. Баъзеи онҳо то ҳанӯз ҳам ба мамлакати мо омада метавонанд. Онҳо инхоянд:
– ҳамсарони шаҳрвандони Поланд,
– фарзандони шаҳрвандони Поланд,
– одамони дорои Корти Поляк,
– шахсоне, ки ҳуқуқи истиқомати доимӣ ё муваққатӣ дар Ҷумҳурии Поланд доранд ва ё иҷозатномаи кор доранд.
Одамоне, ки шаҳрвандии Поландро доранд, метавонанд ба кишвар баргарданд, аммо 14 рӯз дар карантин хоҳанд буд. Истисно инҳоянд:
– аз минтақаҳои наздисарҳадианд, ки дар Поланд зиндагӣ мекунанд, аммо ҳамарӯза дар кишвари ҳамсоя кор мекунанд,
– ронандагони нақлиёти автомобилӣ – масалан, автобусҳо ва маршруткаҳо мебошанд. Онҳо набояд дар карантин бошанд.
Дар робита ба рушди вазъи эпидемиологӣ дар Аврупо, Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Поланд телефони боварӣ оид ба имкони убури сарҳадро оғоз кард. Барои маълумот, лутфан ба шумоари зерин занг занед +48 22 523 8880.

УКРАИНА: Сарҳад пӯшида аст

Аз сабаби паҳншавии коронавирус, аз 16.03.2020 сарҳадҳои Украина барои хориҷиён баст аст. Аз 17/03/2020, инчунин пайвастшавии мунтазами байналмилалии мусофирон қатъ карда шудааст. Маҳдудиятҳо то 3 апрели соли 2020 татбиқ карда шудаанд ва вобаста ба вазъи эпидемияи коронавирус метавонанд бекор ё дароз карда шаванд.
Пас аз бастани марзҳо кӣ метавонад ба Украина ворид шавад?
1. Шахсони дорои шаҳрвандии Украина
2. Ашхосе, ки дар Украина ҳуқуқи истиқомати доимӣ ё муваққатӣ доранд;
3. Занон ё фарзандони шаҳрвандони Украина;
4. Коргарон ва кормандони намояндагиҳои дипломатии хориҷӣ ва муассисаҳои консулии дар Украина аккредитатсияшуда, намояндагони ташкилотҳои байналмилалӣ ва дигар созмонҳо, инчунин аъзои оилаи онҳо;
5. ронандагон ва кормандоне, ки воситаҳои нақлиётро барои интиқоли молҳо ва аъзоёни экипаж истифода мебаранд
Ҳаракати нақлиёт дар баъзе нуқтаҳои убури сарҳад пурра қатъ мегардад ё маҳдуд карда мешавад. Рӯйхати гузаргоҳҳои пӯшидаи сарҳадӣ ва рӯйхати гузаргоҳҳое, ки ҳаракати пиёдагардон боздошта шудаанд, дар инҷо дастрасанд: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uploads/public/5e6/cf4/fb7/5e6cf4fb75f8b011489450.doc , ё инҷо : https://www.bbc.com/ukrainian/news-51898698 (бо забони украинӣ).
Хотиррасон мекунем, ки аз 15 марти соли равон Поланд дар робита ба бастани сарҳадот, убури сарҳадро дар гузаргоҳҳои инфиродӣ бо кишварҳои ҳамсоя, аз ҷумла Украина, қатъ кардаст. Дар сарҳади Поланд ва Украина ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар се гузаргоҳ иҷозат дода шудааст: Dorohusk – Jagodzin, Hrebenne – Rawa Ruska ва инчунини Korczowa – Krakowiec.

Шӯъбаи КОР БО ХОРИҶИЁН - Тағийроти Қоидаҳои хизматрасонии муштариён

16 марти соли 2020 боздидҳо ба Шӯъбаи кор бо Хориҷиёни Идораи Вилоятии Мазовеский (Wydziale Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) вокеъ дар куч. Маршалковски 3/5 (Marszałkowska 3/5 ) ва Круча 5/11 (Krucza 5/11) боздошта мешаванд.
Санаҳои бронкунӣ барои ташрифи онлайн боздошта шудаанд.

Ташрифҳои таъиншуда аз 16 марти соли 2020 бекор карда шуданд. Маълумот дар бораи санаи нави боздид тавассути почтаи электронӣ ё почта ирсол карда мешавад.
Нафароне, ки аз 16/03/2020 то 31/03/2020 ташриф банд кардаанд, барои пешниҳоди аризаҳои:
– иҷозат барои истиқомат дар Поланд (сокини муваққатӣ, доимӣ, сокини дарозмуддати Иттиҳоди Аврупо ),
– додан ё ивази корти истиқоматӣ (карта побыту),
– додани ҳуҷҷати сайёҳӣ Поланди барои шаҳрванди хориҷӣ (polski dokument podróży PDP) ё ҳуҷҷати муваққатии сайёҳӣ Поланди барои шаҳрванди хориҷӣ (tymczasowy polski dokument podróży, TPDP ), ё Ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият барои шаҳрванди хориҷӣ (polski dokument tożsamości cudzoziemca, PDTC),
– бақайдгирии ҷои истиқомати шаҳрванди ИА ва аъзои оилаи онҳо, ҷои истиқомати доимии шаҳрвандони Иттиҳоди Аврупо ё масъалаи додани корти истиқомати аъзои оилаи шаҳрванди ИА, корти иқомати доимии узви оилаи шаҳрванди ИА;
– додан / эътироф / тасдиқ / соҳиб шудан ё гум кардани шаҳрвандии Поланд/ эътирофи паноҳанда(репотреант);
– таъмини пули

тавсия медиҳем, ки аризаро тавассути почта ба суроғаи зерин фиристед:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie,
Wydział Spraw Cudzoziemców,
ul. Marszałkowska 3/5,
00-624 Warszawa.
4. Нафароне, ки барои гирифтани корти истиқоматӣ (карта побыт) ё гирифтнаи қарор (decyzje) бояд ташриф меоварданд, танҳо дар ҳолате гирифта метавонанд, ки қаблан тавассути телефон ё почтаи электронӣ таъин карда буданд.
5. Мӯҳлати пур кардани норасоиҳои расмӣ, аз ҷумла тасдиқи намуди зоҳирӣ ва супурдани нақши ангуштҳо, инчунин пешниҳоди дигар ҳуҷҷатҳое, ки дар давраи ғайрифаъол будани хидмати мустақим дар Шуъбаи Кор бо Хоричиён мӯҳлатташон ба итмом мерасанд, аз рӯзи барқарор шудани хидмати мустақим муштариён бидуни пайомадҳои манфӣ ба ҳисоб гирифта мешаванд.

Тамоми мукотиба бояд ба суроғаи дар боло овардашуда фиристода шавад. Барои маълумоти бештар лутфан бо мо дар тамос шавед, дар шумораи 22 695 65 75 ё аз шакли алоқаи дар саҳифаи интернети буда истифода баред: https://kontaktwsc.mazowieckie.pl/
Сарчашма: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/zmiany-w-obsludze-klienta-wsc?fbclid=IwAR0E4bY8ySvKwwUebPkm9tov-SgtSmAJ9gG19cWI8RomTGtLTlh4WbLMIJ4

Кушода / Пӯшида

Оё шумо дар ҳайрат мондаед, ки кадом ҷойҳо баста шудаанд ва кадом ҷойҳо кушодаанд? Мо шуморо даъват менамоем, ки рӯйхати зерро хонед.
– Кӯдакистонҳо (żlobki), боғчаҳои кудакон (przedszkola), мактабҳо ва донишгоҳҳо баста шудаанд – баъзе аз муассисаҳо барои донишҷӯён дар шакли онлайн дарсҳо мегузаронанд.
– Галерея ва марказҳои савдо то огоҳии минбаъда баста ҳастанд, аммо ҳама мағозаҳои озуқавори, дорухонаҳо, мағозаҳо барои маводи гигиена ва косметики (ба мисли Rossman Super Farm), бонкҳо ва ҷомашӯӣ хушк ки дар марказҳои савдо воқеъ ҳастанд кушодаанд.
– Мағозаҳое, ки либос, ҷавоҳирот, косметика, асбобҳо ва ҳама гуна молҳои дигарро дар бар мегиранд, кушода ҳастанд.
– Тарабхонаҳо, барҳо ва қаҳвахонаҳо баста ҳастанд, аммо метавонанд фармон қабул карда дастрас намоянд.
– Толорҳои машқ, ҳавзҳои шиноварӣ, клубҳои рақс, клубҳои фитнес, казиноҳо, музейҳо, китобхонаҳо, кинотеатрҳо ва театрҳо баста шудаанд
– Бонкҳо ва институтҳои молиявӣ бозанд.
– Почтаҳо кор мекунанд, аммо вақти кории онхо кӯтоҳ карда шудаанд; нуқтаҳои хидматрасонии муштариён дар марказҳои савдо бастаанд.
– Нақлиёти милли автобусу роҳи оҳан ба таври мӯътадил кор мекунад.
– Нақлиёти байналмилалии ҳавоӣ ва роҳи оҳан ва алоқаи дохилии ҳавоӣ қатъ карда шудаанд.

ФАЪОЛИЯТИ ПОЧТАХО

Дар робита ба коронавирус, Poczta Polska як қатор тағйиротро ворид кардаст:
Вақти кории филиалҳои почта
рӯзҳои корӣ филиалҳо 6 соат кушода ҳастанд, аммо дар рӯзҳои интихобшуда иншоот аз соати 14.00 – 20.00 кушода ҳаст ё ба таври дигар, се соат дар рӯзи шанбе;
3 соат – иншоот рӯзи шанбе кушода ҳаст;
Аз соати 8.00 – 20.00 филиалҳои шабонарузи дар як ҳафта 7 рӯз кор мекунад;
Нуқтаҳои хидматрасонии муштариён дар марказҳои савдо баста ҳастанд.

Маълумоти ҷории доир ба реҷаи кории нуқтаҳои почтаро аз суроғаи зерин дастрас кардан мумкин аст: placowki.poczta-polska.pl.

Минтақаҳои бехатар дар нуқтаҳо
Дар идораҳои почта минтақаи махсуси бехатар ҷудо карда шуданд: мизоҷон бояд худро дар паси тасма ҷойгир кунанд – 1,5 метр аз корманд; ва масофаи байни онҳо (1,5 м) ҳам чунин бошад.

Таҳвили фиристаҳои дохилӣ
Почта Полска (Poczta Polska) барои ирсол ва гирифтани мукотиба ягон маҳдудият пешбинӣ намекунад. Ҳама таҳвилҳо ба шарте расонида мешаванд, ки дастрасӣ ба ҷойҳои интиқоли онҳо бо қарори маъмурият ё хадамоти амниятӣ маҳдуд нашуда бошад. Почта Полска низ қоидаҳои пардохти нафақа ва маъюбӣ тағир намедиҳад, аммо шахсони дар карантин буда бо тартиби махсус фаро гирифта мешаванд.
Фиристахоро (посилкахоро) бе сабти эътироф гирифтан мумкин аст. Ба шумо танҳо лозим аст, ки ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти худро ба корманди почта аз масофаи бехатар нишон диҳед, ки 4 рақами охирини ҳуҷҷатро худаш менависад.
Хизматрасонӣ ба шахсони дар карантин буда
Почта Полска (Poczta Polska) мукотиботро ба шахсони дар карантин буда дастрас намекунад. Интиқолҳо дар почтаи мувофиқ онҳоро интизор мешаванд. Мизоҷон метавонанд мукотиботи худро дар давоми ҳафта пас аз ба охир расидани давраи карантин бигиранд.
Бастаҳои (посилкаҳои) байналмилалӣ
Бо таваққуфи ҳамлу нақли ҳавоӣ, Почта Полска (Poczta Polska) қабули интиқолро ба кишварҳои дигар маҳдуд кардааст. Маълумоти ҷорӣ дар бораи имкони фиристодани бастаҳои байналмилалӣ дар суроғаи зерин http://www.poczta-polska.pl/obsluga-przesylek-zagranicznych-przez-poczte-polska-aktualizacja/ дастрас аст.
Кишварҳое, ки шумо метавонед бастаҳои афзалиятнок, иқтисодӣ ва инчунин номаҳои оддӣ, афзалиятнок ва бақайдгирифтаро фиристед (рӯйхат аз 23.03.2020):
ҷумҳурӣ Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Олмон, Словакия, Украина, Беларус.
Ғайр аз он, бастаҳо ва мактубҳои иқтисодиро ба суроғаҳои зерин фиристодан мумкин аст:
Австралия (тавассути баҳр), Канада (тавассути баҳр), ИМА (тавассути баҳр), Белгия, Дания, Испания, Нидерланд, Португалия, Ирландия, Португалия, Британияи Кабир.
Шумо инчунин метавонед бастаро тавассути UKRAINE Plus -ро ба Украина фиристед, айни ҳол ҷамъоварии фиристаҳо ба Украина ба Қрим (аз ҷумла Севастопол) ва минтақаҳои Луганск ва Донецк боздошта шудаанд.
Танҳо мактубҳои иқтисодӣ (ба воситаи баҳр) ба Мексика фиристода мешаванд. Шумо инчунин метавонед бастаҳои Global Express -ро ба Олмон фиристед.
Қабули интиқоли пулҳои хориҷӣ ба кишварҳои зерин комилан боздошта шудааст: Арманистон, Миср ва Ватикан. Амалисозии интиқоли почтаи хориҷӣ ба кишварҳои дигар бетағйир мондааст.

Сарчашма: http://www.poczta-polska.pl/koronawirus-informacje-dla-klientow/

Нақлиёти ҷамъиятӣ дар Варшава- БОЗДОШТАНИ ЧИПТА!

Мақомоти нақлиёти ҷамъиятӣ (ZTM) дар бораи имконияти боздоштани чиптаи дарозмуддат аз ҷониби мусофирон, ки аз сафар дар нақлиёти ҷамъиятӣ раъд кардаанд, иттилоъ медиҳанд.

Аризаро тавассути вебсайти https://zawieswkm.wtp.waw.pl/ пешниҳод кардан мумкин аст (танҳо рақами кортро ворид кунед ва тугмаи кабудро пахш кунед).

 Пул ба мусофир баргардонида намешавад, аммо мусофир метавонад мӯҳлати истифодаи чиптаи истифоданашударо ба санаи дигар гузаронад, баъди ба Маркази хидматрасонии мусофирон (Punktu Obsługi Pasażerów (POP)) мурочиат кардан дар вақти дилхоҳи худ баргардонад. Мӯҳлати иловагии эътибор аз рӯзи пешниҳоди дархости онлайнии боздошт ба ҳисоб гирифта мешавад.

Нисфи Марказҳои хидматрасонии мусофирон /POPҳо баста шудаанд

Аз рӯзи сешанбеи 17 март, то огоҳии минбаъда, POPҳо вакти кории худро иваз кардаанд. Ин ҷо шумо метавонед бо речаи кории POPҳо шинос шавед: https://www.wtp.waw.pl/newsy/2020/03/13/zamyknieta-polowa-pop/  

ZTM хотиррасон мекунад, ки бисёр чизҳоро бидуни ворид шудан ба POP ҳал кардан мумкин аст. Чиптаҳоро тавассути барномаҳои SkyCash, jakdojade.pl, mPay, moBilet, Mint Mobile ва zbiletem.pl харидорӣ кардан мумкин аст.

Кортҳои шаҳри Варшаваро тавассути ирсоли дархости онлайн кардан мумкин аст: https://www.wtp.waw.pl/en/warsaw-city-card/application-for-a-warsaw-city-card/

Барои гирфтани корт Шумо бояд ба яке аз Марказҳои хидматрасонии мусофирон (Punktów Obsługi Pasażerów) биёед. Бо вуҷуди ин, кортҳоро бо чиптаҳои дарозмуддат бидуни ба POP ворид шудан таввасути ҳама автоматҳои чиптафуруши пур кардан мумкин аст. Дар ин дастгоҳҳо шумо инчунин мӯҳлати амали голограммаи электрониро дароз карда метавонед, ки ба шумо тахфифҳои зиёдро пешкаш мекунад.

Ариза ва шикоятҳо метавонанд ба тариқи электронӣ пешниҳод кунед, дар ҳолате, ки ки ба замима кардани корт ё чипта зарурат набошад.

Зарурат ба пахш кардани тугмаи „ист” нест

Аз 17 март, ҳама истгоҳҳои, ки „na żądanie”/ «истгоҳ аз руи талабот» буданд ҳамчун истогоҳҳои оддӣ амал мекунанд. Хама автобусҳои рузона ва ҳам шабона дар ҳама истгоҳҳо боз медоранд.

Тағирот дар нақлиёт аз рӯзи душанбеи 16 март

Аз рӯзи душанбе, 16 март, бо сабаби боздоштани дарсҳо дар мактабхо, автобусҳои мактабӣ дар хатсайрҳои зеррин 304, 323, 332, 379 фаъолият намекунанд, ва хатсайри иловагии 114 Metro Młociny – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego низ. Автобусҳои хатӣ, ки дар рӯзҳои таҳсил курсҳои иловагӣ доранд, бетағйир боқӣ мондаанд.

Сарчашма:https://www.facebook.com/wtp.warszawa/photos/a.167864029919457/3129100790462418/?type=3&theater, https://www.wtp.waw.pl/newsy/

Маълумот барои волидон

Аз рӯзи душанбе, 16 март муассисаҳои таълимии Поланд ба кулли дарсҳои худро қатъ мегардонанд. Омадани кудакон ба муассисаҳои таълимӣ яъне ба боғча, мактабҳо ва кудакистонхои/яслиҳои давлатӣ ва хусусӣ маън ҳаст. Ин яке аз амалиётҳои пешгирикунанда ва маҳдуд кардани паҳншавии коронавирус мебошад.

Волидони кӯдакони то 8-сола метавонанд аз пардохтҳои махсус барои нигоху бинни кудак (80% -и музди меҳнат), ки дар сурати ба таври ғайричашмдошт баста шудани кӯдакистонхо/ясли, боғчаи кӯдакон, мактабхо ё клуби кӯдакон дода мешаванд, истифода баранд. Ин кумакпулӣ 14 рӯзро дар бар мегирад, гайр аз оне, ки такрибан 60 рӯз барои нигоҳубини кӯдаки бемори то синни 14-сола ба назар гирифта шудааст. Ёрдампулии иловагӣ аз 12 то 25 март дастрас аст, зеро ин давраи бастани иншоотхо дар робита бо COVID-19 мебошад. Ёрдампулӣ мувофиқи аризаи корманд пардохт карда мешавад, ин метавонад тамоми давраро дар бар гирад, инчунин рӯзҳои аз кор озод, ё рӯзҳои корро дар бар гирад, дар холате, ки ин мӯҳлатҳо дар ариза ишора шуда бошанд. Барои гирифтани ёрдампули шумо бояд ба корфармои худ ариза пешниҳод кунед. Намунаи Ариза дар ин ҷо дастрас аст: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/komu-przysluguje-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-czas-opieki-nad-dzieckiem-w-zwiazku-z-zamknieciem-z-powodu-covid-19-zlobka-klubu-dzieciecego-przedszkola-szkoly-/2537033 Шахсоне, ки ба фаъолияти соҳибкорӣ машғуланд, ба ZUS ариза пешниҳод мекунанд.

Қонуни махсус инчунин ба соҳибкорон имкон медиҳад, ки ба корманди худ кори дурдастро пешниход намоянд. Барои кори дурдаст ҳамон музди меҳнат пардохт карда мешаванд, шакл ва миқёси он натиҷаи шартномаҳои байни корфармо ва корманд мебошад.

Сарчашма: www.gov.pl, www.zus.pl

ҚАБУЛИ КӮДАКОН БА БОГЧАХОИ КӮДАКОН ВА МАКТАБХО

Хукумати шахри Варшава (Urząd Miasta Stołecznego Warszawy) дар бораи тағйири қоидаҳои ҷалб ба боғчаҳо ва синфҳои аввали мактабҳои ибтидоӣ дар робита бо коронавирус дар Полша хабар медиҳад.
Аризаҳо то 20 март қабул карда мешаванд. Волидон метавонанд ду усулро истифода баранд:
– фиристодани скани ариза ва дигар ҳуҷҷатҳо тавассути почтаи электронӣ ба суроғаи муассиса. Суроғаҳои почтаи электронӣ ва рақамҳои телефонии муассисаҳоро дар вебсайти кӯдакистонҳо ё дар сайти Идораи маориф www.edukacja.warszawa.pl дар бахши Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne дар файли excel пайдо кардан мумкин аст.
– ба муассиса расонидани ҳуҷҷатҳо дар шакли коғазӣ. Муассиса қоидаҳои қатъии санитариро риоя мекунад: истифодаи моеъи дезинфексиявии дастӣ, тамоси маҳдуд бо кормандони муассиса, нигоҳ доштани масофаи 1,5 метр байни нафарони дохили бино. Машваратҳои эҳтимолӣ танҳо ба воситаи телефон ва почтаи электронӣ дода мешаванд.
Агар гирифтани шаҳодатнома аз ҷои кор ғайриимкон бошад, муассисаҳо метавонанд изҳороти волидонро дертар қабул намоянд.
Аз сабаби хуруҷи вируси Covid-19, кӯдакистонҳо (żłobki), богчахои кудакона, мактабҳои ибтидоӣ ва миёна аз 16 март баста хоҳанд шуд. Муаллимон маводи таълимиро барои кори инфиродӣ мефиристанд.
Манбаъ: Хукумати Шахри Варшава Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, https://www.facebook.com/warszawa/photos/pb.220402816269.-2207520000../10157229594806270/?type=3&theater

Донишҷӯён – боздоштани дарсҳо

Аз 12 то 25 марти соли 2020 дарсҳои таълимӣ дар донишгоҳҳо ба монанди лексияҳо, семинарҳо ва консерваторияҳо дар саросари Поланд боздошта мешаванд. Ин таалуқ дорад ба омузишгоҳои дараҷаҳои 1 ва 2 (лицензиат), магистратура, курсҳои аспирантура, ё курсҳои омӯзишӣ, ки дар донишгоҳҳо гузаронида мешаванд, инчунин мактабҳои докторӣ ва докторантура.
Бо вуҷуди ин, ба қарорҳои мақомоти донишгоҳҳои ҷудогона пайравӣ кардан муҳим аст, зеро ректорҳо дар бораи дарозии танаффус дар таълим ва дигар чораҳои эҳтиётӣ масъул мебошанд. Масалан, Донишгоҳи Варшава маҳдудиятҳои зеринро ҷорӣ кардааст:
– то 14 апрели соли 2020 қатъ кардани лексияҳо ва дарсҳо барои донишҷӯён, докторантҳо, шунавандагон, ба истиснои дарсҳои фосилавӣ;
– қатъ кардани чорабиниҳои кушода то 30 апрели соли 2020 (конфронсҳо, симпозиумҳо, лексияҳои кушод, чорабиниҳои бадеӣ ва ғайра);
– боздоштани сафарҳои хизматӣ ба хориҷа то 30 апрели соли 2020 ва иштирок дар конфронсҳои миллии кормандон, докторантҳо ва донишҷӯён.
Маълумоти ҷорриро дар саҳифаи интернетии донишгоҳи худ пайгирӣ кунед. Инчунин саҳифаҳои интернетии китобхонаҳо, залҳои варзишӣ, намоишгоҳҳо ё толорҳои театрии ба донишгоҳ тааллуқдоштаро санҷед, чунки дастрасӣ ба ин ҷойҳо эҳтимолан маҳдуд аст.
Тибқи фармон, дар давраи таҳдиди вирус донишгоҳ метавонад дарсҳоро ба интернет интиқол диҳад – бо донишгоҳи худ тамос гиред, то дарк кунед, ки дарсҳои онлайнӣ барои шумо дастрас буда метавонад.
Фаъолияти илмӣ боздошта намешавад. Бо вуҷуди ин, бисёре аз бахшҳои илмӣ қарор медиҳанд, ки мулоқотҳо ва фаъолиятҳои маъмуриро дар фосилаи дур (ба воситаи телефон ё онлайн) гузаронанд.
Айни замон, тағирот дар тақвими бақайдгирӣ ба донишгоҳ дар назар нест.
Сарчашма: www.gov.pl , www.uw.edu.pl

БУДУ БОШИ ҚОНУНИ ДАР ПОЛАНД: ТАМДИД (ДАРОЗ) КАРДАНИ МУҲЛАТҲО

Лоиҳаи оиннома ба ном „Сипари зиддибӯҳронӣ” (“tarczy antykryzysowej”) ба хориҷиён имкон медиҳад, ки будубоши қонунии худро дар Поланд тамдид намоянд (моддаҳои 15х ва 15 zd).
Ҳалли масъалаҳои зеринро фаро мегирад:
1.Шахсоне, ки дорои иҷозатномаи иқомати муваққатӣ (zezwolenie na pobyt czasowy) ҳастанд:
– агар мӯҳлати пешниҳоди ариза барои гирифтани иҷозататномаи иқомати муваққатӣ (zezwolenie na pobyt czasowy) дар давраи эълони вазъияти таҳдиди эпидемӣ (14-19 марти соли 2020) ва ё вазъи эпидемӣ (аз 20 марти соли 2020) ба итмом расад, ин мӯҳлат то 30 рӯзи пас аз санаи бекор кардани вазъи таҳдиди эпидемӣ ё вазъи эпидемӣ тамдид карда мешавад.
– агар рӯзи охири саннаи эътибори иҷозатномаи иқомати муваққатӣ (zezwolenie na pobyt czasowy) дар давраи эълони вазъияти таҳдиди эпидемӣ (14-19 марти соли 2020) ва ё вазъи эпидемӣ (аз 20 марти соли 2020) қарор гирифта шуда бошад, ин мӯҳлат то 30 рӯзи пас аз санаи бекор кардани вазъи таҳдиди эпидемӣ ё вазъи эпидемӣ тамдид карда мешавад. (корти нави зист дода НАмешавад).

2. Шахсоне, ки дар Поланд дар асоси раводиди миллӣ (wiza krajowa) ё раводиди Шенген (Schengen wiza) истиқомат мекунанд:
– агар раводид дар давоми эълони вазъияти таҳдиди эпидемӣ (14-19 марти 2020) ва ё вазъи эпидемӣ (аз 20 марти 2020) ба итмом расад, раводид то 30 рӯзи пас аз санаи бекор кардани вазъи таҳдиди эпидемӣ ё вазъи эпидемӣ тамдид карда мешавад. (наклейкаи нави раводид ба ҳуҷҷати сафар часпонида намешавад);
– агар ариза оиди тамдиди раводид пешниход кунанд (моддаи 85 кон. 1 Қонун дар бораи хориҷиён):
агар раводид дар давраи эълони вазъияти таҳдиди эпидемӣ (14-19 марти соли 2020) ва ё вазъи эпидемӣ (аз 20 марти соли 2020) ба охир расад, мӯҳлати пешниҳоди ариза дар бораи тамдиди виза то 30 рӯзи пас аз рӯзи бекоркунӣ вазъи таҳдиди эпидемӣ ё вазъи эпидемӣ тамдид карда мешавад.

3. Шахсони бидуни раводид (Ruch bezwizowy):
– агар мӯҳлати пешниҳоди ариза дар бораи дароз кардани мӯҳлати буду бош (моддаи 300 кон. 2 Қонун дар бораи хоричиён) дар давраи эълони вазъияти таҳдиди эпидемӣ (14-19 марти соли 2020) ё вазъи эпидемӣ (аз 20 марти соли 2020) ба охир расад, ин давра бояд то 30 рӯзи баъд аз санаи барҳам додани вазъияти таҳдиди эпидемӣ ё вазъи эпидемӣ тамдид карда шавад.

4. Шахсоне, ки бо мақсади кор кардан дар доираи интиқоли дохили корпоративӣ ва корманди мобилии дарозмӯҳлат, ки аъзои ҳайати роҳбарикунанда мебошад, мутахассис ё корманде, ки таҷриба меомузад дар доираи интиқоли дохили корпоративӣ иҷозатномаи иқомати муваққатӣ доранд (моддаи 139l ва моддаи 139t қонун дар бораи хориҷиён):
агар мӯҳлати пешниҳоди аризаи навбатӣ барои иҷозати иқомати муваққатӣ дар давраи эълони вазъияти таҳдиди эпидемӣ (14-19 марти соли 2020) ё вазъи эпидемӣ (аз 20 марти соли 2020) ба охир расад, мӯҳлати он то 30 рӯзи баъд аз санаи барҳам додани вазъияти таҳдиди эпидемӣ ё вазъи эпидемӣ тамдид карда мешавад.

5. Шахсоне, ки мехоҳанд барои иқомати доимӣ (pobyt stały) ё иқомати резиденти дарозмуддати ИА (pobyt rezydenta długoterminowego UE) дархост пешниҳод мекунанд (Моддаи 202 кон.1 Қонун дар бораи хориҷиён):
агар мӯҳлати пешниҳоди ариза дар давраи вазъияти таҳдиди эпидемӣ (14-19 марти соли 2020) ва ё вазъи эпидемӣ (аз 20 марти соли 2020) бошад, ин мӯҳлат то 30 рӯзи пас аз санаи бекор кардани вазъияти таҳдиди эпидемӣ ё вазъи эпидемӣ тамдид карда мешавад.

Агар шубҳа дошта бошед, мо тавсия медиҳем, ки бо матни қонун шинос шавед: https://bit.ly/covid-proj ё бо ҳуқуқшинос машварат намоед.

 

العربية

#فيروس الكورونا #معلومات
مراجعينا الأعزاء / مراجعاتنا العزيزات، لأننا نهتم بسلامتكم سنبقيكم على إطلاع

على أهم المعلومات المتعلقة بفيروس الكورونا، إذ ستتلقون تلك المعلومات بلغتكم.

إغلاق جمعية أوتسالينيه

بسبب المخاوف من إنتشار فيروس كورونا تم إغلاق جمعية أوتسالينيه والمتجر مؤقتاً من يوم 16 آذار / مارس 2020في الحالات طارئة، الرجاء التواصل معنا على عنوان البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
سيتم إعلامكم بصورة مباشرة بكافة المستجدات وكافّة التغييرات التي قد تطرأ على طبيعة ساعات العمل في الجمعية وعن تاريخ عودتنا إلى أوقات الدوام الطبيعية.
نأسف على أي صعوبة قد تواجهونها بسبب ذلك

فيروس الكورونا - معلومات أساسية وقواعد السلامة

يمكن للأعراض المرضية الناتجة عن الإصابة بفيروس الكورونا (COVID-19) أن تكون متنوعة جداً – وذلك من نزلات البرد إلى عدوى رئوية خطيرة يمكنها أن تسبب فشلاً تنفسياً حاداً.

العدوى

وهو مرض منقول بالقطرات يدخل الجسم عن طريق الفم أو الأنف أو العينين. فإذا عطس شخص ما على حذائك مثلاً، فعندئذ يبقى الفيروس عليه. هذا الفيروس لا يتجول ولا يتنقّل ولا يحمل جواً من على حذائك. سوف ينتقل إلى جسمك فقط إذا لمست ذلك الحذاء بيدك، ومن ثم لمست وجهك. وهذا يعني أيضاً أنه يمكنك نقل هذا الفيروس إلى منزلك على ملابسك أو حقيبتك، ولكن ما إن لم يتم لمس المكان الذي حط الفيروس عليه ومن ثم لمس الوجه، فإنك لن تصاب / تصابي بالعدوى.

من السهل أن ينتقل الفيروس إلى يديك. وذلك لأننا نلمس الأشياء، ويدانا تلمسان بعضهما البعض ومن ثم نلمس وجوهنا. ولذلك فإنه من المهم جداً غسل الأيدي بشكل متكرر (لمدّة 30 ثانية على الأقل).

هذا المرض معدي للغاية لسببين اثنين:

1-    يمكن أن يصل وقت حضانة الفيروس من العدوى إلى ظهور الأعراض الأولى حتى 14 يوماً، أي يمكن أن يعدي الشخص المصاب الآخرين خلال فترة الـ 14 يوم هذه دون أن يدرك ذلك.

2-    إذا كانت أعراض هذا المرض خفيفة (على سبيل المثال عند الأطفال)، فإن المريض يصيب الآخرين دون قصد إذ أن المصاب لا يعلم أنه مريض بالأساس.

الوقاية / الحماية

إن درهم وقاية خير من قنطار علاج.

هناك بعض القواعد البسيطة التي يمكنها أن تساعد في وقايتك ووقاية الآخرين من الكورونا (COVID-19).

1-    البقاء في المنزل

الإقلال من التواصل مع الأشخاص الذين لا أعيش معهم والاقتصار على الحد الأدنى الضروري (لا أقابل أصدقائي وجيراني وحتى عائلتي!). إن المدارس مغلقة ولكن هذه ليس عطلة انتصافية. كما يتوجب على  الأطفال أن لا يغادروا المنزل وأن لا يلتقوا بأصدقائهم.

عليك محاولة أن لا تخرج / تخرجي للتنزه – الخروج فقط إلى المتجر ولرمي القمامة.

عدم الخروج مع الأطفال الصغار، إذ لا يمكن منعهم من لمس الأشياء في الخارج.

2- في الخارج، الإحتفاظ بمسافة 2 متر من الآخرين.

3- غسل الأيدي بانتظام وكثيراً (30 ثانية بالماء الدافئ والصابون).

4- السعال أو العطاس حصراً في منديل يمكن التخلص منه أو في الكوع، ورمي المنديل على الفور.

5- إلقاء التحية بدون مصافحة أو تقبيل الخدود.

6- في خارج المنزل، محاول عدم لمس أي شيء قدر الإمكان. الضغط على الباب ومقبضه بالكوع ودفعه بالكتف. الفكرة هي أن القطيرات المصابة بالفيروس، والتي يمكن أن تكون على أسطح مختلفة، لا تصل إلى سطح الأيدي.

7-    عند تطهير الأشياء، يجب عندها القيام بذلك بمادة تحتوي على 60٪ كحول كحد أدنى. وإذا تم شراء جل مضاد للبكتيريا، يتوجب عندها تحقق من التركيب.

العلاج والتشخيص:

فيما يتعلق بوباء فيروس الكورونا نذكركم بأن تشخيص وعلاج مرض (COVID-19) متاحان مجاناً بغض النظر عن جنسيّتك أو بلدك الأصل، أو مواطنيتك أو حتى حيازتك على تأمين صحي أو عدمه.
ليس عنك تأمين في بولندا؟ هل أنت خائف / خائفة من زيارة الطبيب بسبب التكاليف؟
هل تقيم / تقيمين في بولندا بصورة مؤقتة (بتأشيرة أو بدونها، مثلاً) وليس لديك سوى تأمين السفر أو ليس لديك تأمين أساساً؟
لا داعي للقلق لأنه في حال الإصابة بفيروس الكورونا، لست بحاجة لتأمين صحي.
لا يتعين عليك الدفع مقابل فحوصات وجود فيروس الكورونا وتخصيه ولا حتى الدفع مقابل علاج الـ (COVID-19)، لأنه في هذه الحال، تتوفر رعاية طبية مجانية للجميع سواء كانوا مواطنين بولنديين أو أجانب.
نذكركم بأن الأعراض مرض الـ (COVID-19) هي الحمى والسعال وضيق التنفس وألم العضلات والتعب. إذا كان لديك أعراض كهذه وكنت مشتبهاً / مشتبهةً بإصابتك بفيروس الكورونا، فعليك الإتصال عن طريق الهاتف بأقرب محطة صحية وبائية بأقرب وقت ممكن. لكل محطة رقم هاتف (طوارئ) يعمل على مدار الـ 24 ساعة ويمكنك العثور على أرقام الهواتف هذه على صفحات الإنترنت التابعة لتلك المحطات الصحية الوبائية الموجودة في كل بلدية أو منطقة. ومن المهم أيضاً تجنب الاتصال الجسدي مع الآخرين إلى حين تلقيك المساعدة المناسبة. تتمثل تلك الأعراض بالحمى ودرجة حرارة أعلى من 38 درجة مئوية مترافقة مع سعال أو ضيق تنفس، وقد يتطلب ذلك إستشارة في مشفى الأمراض المعدية. هذا ويمكنك العثور على قائمة تلك المستشفيات حسب المقاطعة على الرابط التالي:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/lista-szpitali
يمكن الحصول على معلومات إضافية تخص فيروس الكورونا عن طريق الاتصال على هاتف استعلامات صندوق الصحة الوطني (NFZ) على مدار الـ 24 ساعة على الرقم التالي: (800190590). يتم تقديم المعلومات باللغتين البولندية والإنكليزية.
تتوفر مواد إعلامية بعدة لغات على الرابط التالي:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/do-pobrania

إغلاق الحدود

بسبب المخاوف من انتشار فيروس الكورونا، تم فرض قيود على حركة المرور على الحدود البولندية.
إليكم أهم الأشياء التي يجب عليكم معرفتها:
من يوم الأحد الموافق 15/03/2020، سيتم إغلاق الحدود البولندية للأجانب. وسيتم تعليق العمل بالمواصلات الدولية من خطوط الجوية وسكك حديدية. ولكن لن يتم إيقاف نقل البضائع. ستكون الحدود مضبوطةً كما كانت بالسابق قبل الانضمام الى منطقة الشنغن. هذا وتعمل حركة الحافلات والسكك الحديدية والنقل الجوي الوطنية بشكل طبيعي، أي أنه لا قيود بعد على الحركة ضمن بولندا.
ينطبق حظر الدخول المؤقت إلى بولندا على الأجانب. لكن سيظل بعضهم قادرين على القدوم إلى بلادنا. ومن بين أولاءك المتاح لهم دخول البلاد:
· أزواج وزوجات المواطنين والمواطنات البولنديين والبولنديات؛
· أبناء وبنات المواطنين والمواطنات البولنديين والبولنديات؛
· الأشخاص الحائزين على „بطاقة البولندي” (Karta Polaka)؛
· الأشخاص الذين لديهم الحق بالإقامة الدائمة أو المؤقتة على أراضي جمهورية بولندا أو الحاصلين على تصريح عمل في بولندا.
يمكن للأشخاص الذين يحملون الجنسية البولندية العودة إلى البلاد، ولكنهم سيخضعون للحجر الصحي لمدة 14 يومًا. إلا أنه يتم استثناء الحالات التالية:
· الأشخاص المقيمون في المناطق الحدودية الذين يعيشون في بولندا ولكنهم يمضون ساعات عملهم كل يوم في بلد مجاور؛
· سائقوا عربات النقل المدولبة، كالباصات أو الشاحنات على سبيل المثال.
لا يتوجب على تلك الحالات الإقامة في الحجر الصحي.
فيما يتعلق بتطور الوضع الوبائي في أوروبا، أطلقت وزارة خارجية جمهورية بولندا خطًا ساخناً متخصص بإمكانية عبور الحدود. ويمكن الحصول على المعلومات عن طريق الإتصال على الرقم التالي:
48225238880

قسم شؤون الأجانب – تغيير في طبيعة تقديم الخدمات للمراجعين والمراجعات

إبتداءً من 16 آذار / مارس 2020، يتم تعليق الزيارات والمراجعات في قسم شؤون الأجانب في مكتب محافظة مازوفيا (Wydział Spraw Cudzoziemców – Mazowiecki Urzęd Wojewódzki) الواقع في شارعي مارشاوكوفسكا 3/5 وكروتشا 5/11 (Marszałkowska 3/5 و Krucza 5/11).

  1. تم تعليق خدمة حجز المواعيد للزيارات عبر الإنترنت.
  2. تم إلغاء الزيارات المقررة بدءً من تاريخ 16 آذار / مارس 2020. ولكن سيتم إرسال معلومات حول تواريخ الزيارات الجديد عن طريق البريد الإلكتروني أو البريد العادي.
  3. وذلك يشمل الأشخاص الذين حجزوا زيارات لهم من تاريخ 16/03/2020 إلى 31/03/2020 لتقديم الطلبات التالية:

– سماح الإقامة على أراضي جمهورية بولندا (إقامة مؤقتة، إقامة دائمة، إقامة الإتحاد الأوروبي طويلة الأمد)،
– إصدار/ تبديل بطاقة الإقامة،
– إصدار وثيقة سفر بولندية للأجنبي (PDP) أو وثيقة سفر بولندية مؤقتة للأجنبي (TPDP) أو وثيقة إثبات هوية للأجنبي (PDTC)،
– تسجيل إقامة مواطني الاتحاد الأوروبي وأفراد أسرهم، أو الإقامة الدائمة لمواطني الاتحاد الأوروبي، أو إصدار بطاقة إقامة لأحد أفراد عائلة مواطن من الإتحاد الأوروبي، أو إصدار بطاقة الإقامة الدائمة لأحد أفراد عائلة مواطن من الإتحاد الأوروبي،
– منح / الاعتراف / التأكيد على حيازة أو فقدان الجنسية البولندية / الاعتراف بحق العودة للأشخاص من أصول بولندية،
– المنح النقدية.

نوصي بإرسال الطلبات عن طريق البريد العادي إلى العنوان التالي (عليك كتابة العنوان باللغة البولندية):

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Spraw Cudzoziemców
ul. Marszałkowska 3/ 5
00-624 Warszawa

مكتب محافظة مازوفيا في وارسو
قسم شؤون الأجانب
شارع مارشاوكوفسكا،
بناء 3/5، رمز بريدي 624-00 مدينة وارسو

 1. لا يجوز للأشخاص الذين قاموا بترتيب مواعيد زيارات لاستلام بطاقات الإقامة أو القرارات الحضور إلا في ظروف استثنائية عن طريق ترتيب مسبق عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني،
 2. سيتم احتساب مواعيد وتواريخ استكمال أوجه القصور الرسمية في الأوراق المقدمة من تاريخ استئناف الخدمة المباشرة، دون أن تترتب على المتقدمين أية عواقب سلبية بسبب التأخر في تسليم الأوراق أو إتمام الإجراءات، بما في ذلك على وجه الخصوص الحضور الشخصي وتسليم بصمات الأصابع، وكذلك المواعيد النهائية لتقديم المستندات الأخرى التي تنتهي صلاحيتها خلال فترة تعطيل الخدمة المباشرة في قسم شؤون الأجانب.

يجب إرسال جميع المراسلات البريدية إلى العنوان المذكور أعلاه حصراً. ولمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بنا عبر الهاتف التالي: 226956575 ، أو استخدام استمارة التواصل الإلكترونية التالية:

https://kontaktwsc.mazowieckie.pl/

المصدر:

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/zmiany-w-obsludze-klienta-wsc?fbclid=IwAR0E4bY8ySvKwwUebPkm9tov-SgtSmAJ9gG19cWI8RomTGtLTlh4WbLMIJ4

مفتوح / مغلق

إذا كنت قد تساءلت ما هي الأماكن التي تم إغلاقها وما هي تلك التي لا تزال على رأس عملها؟ إليك القائمة أدناه:

– تم إغلاق الحضانات وروض الأطفال والمدارس والكليات – تقوم بعض المؤسسات بإجراء دروس عبر الإنترنت للطلاب،

– تم إغلاق المولات ومراكز التسوق حتى إشعار آخر، ولكن سيتم فتح جميع محلات البقالة والصيدليات ومحلات الأدوية المتنوعة والبنوك والمغاسل الموجودة في مراكز التسوق،

– سيتم فتح متاجر الملابس والمجوهرات ومستحضرات التجميل والأدوات المتنوعة وأي سلع أخرى تقع خارج مراكز التسوق،

– يتم إغلاق المطاعم والبارات والمقاهي، ولكن يمكنها خدمة الزبائن بتسليمهم الطلبات – تيك أواي (take away) دون تناولها في المطعم أو المقهى،

– تغلق النوادي الرياضية، والمسابح ، ونوادي الرقص، ونوادي اللياقة البدنية، والكازينوهات، والمتاحف، المكتبات ودور السينما والمسارح،

– ستكون مكاتب البريد مفتوحة، لكنها ستعمل بساعات دوام أقصر من المعتاد، إلا أن مكاتب البريد الواقعة في مراكز التسوق ستكون مغلقة،

– البنوك والمؤسسات المالية لا تزال مفتوحة،

– تعمل خدمات النقل الوطنية من باصات وقطارات بشكل طبيعي،

– يتم تعليق خدمات النقل الجوي والسكك الحديدية الدولية وكذلك الرحلات الجوية الوطنية.

ماذا عن الخدمات البريدية؟

نظراً للوضع المتعلق بفيروس الكورونا ، أدخلت شركة البريد البولندية (Poczta Polska) عدداً من التعديلات والتغييرات:
ساعات عمل مكاتب البريد
– تعمل فروع مكاتب البريد لمدة 6 ساعات دوام طوال أيام العمل، وستكون المكاتب على رأس عملها في أيام محددة من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة الثامنة مساءً(14.00 – 20.00)، أو بدلاً من ذلك، ستفتح لمدة ثلاث ساعات يوم السبت؛
– في أيام السبت، يحدد دوام مكاتب البريد بـ 3 ساعات؛
– مكاتب البريد ذات الدوام الطويل، فهي تعمل من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساءً (08:00 – 20:00) وستكون على رأس عملها 7 أيام الأسبوع (يقصد بمكاتب البريد ذات الدوام الطويل: مكاتب البريد التي كانت تعمل 24/7 في الأيام العادية دون حالة الحجر الطوعي)؛
– سيتم إغلاق كافة نقاط خدمة العملاء في مراكز التسوق.

بإمكانك البقاء على إطلاع دائم ومتابعة التغييرات الطارئة على ساعات العمل على الموقع التالي:
placowki.poczta-polska.pl

الحفاظ على مسافة أمان في مكاتب البريد
للحفاظ على الصحة العامة والأمان تم تحديد مساحات خاصة في مكاتب البريد، حيث يجب على المراجعين الالتزام بالوقوف خلف شريط محدد على أرض المكتب – على مسافة متر ونصف (1.5 م) من الموظف؛ والحفاظ على نفس المسافة (1.5 م) فيما بين الحاضرين في المبنى أيضاً.

خدمة البريد الوطنية
لا تتوقع شركة البريد البولندية (Poczta Polska) حدوث أي قيود على تسليم المراسلات واستلامها. سيتم تسليم جميع الشحنات طالما لن يكون هناك أية قيود على الوصول إلى أماكن التسليم الخاصة بها بموجب قرارات من الجهات الحكومية أو القوى الأمنية. هذا ولن تغير شركة البريد البولندية قواعد دفع المعاشات التقاعدية والعجز، ولكن الأشخاص الخاضعين للعزل الصحي (الذين تم حجرهم بصورة غير طوعية) سيخضعون لإجراءات خاصة.
يمكن استلام الطرود دون إبراز أي إيصال – كل ما عليك فعله هو إظهار بطاقة هويتك لموظف البريد من مسافة آمنة حيث سيكتب بدوره آخر أربعة أرقام من البطاقة بنفسه (بطاقة الهوية: بطاقة الهوية البولندية للمواطنين أو بطاقة الإقامة أو أي وثيقة إثبات هوية أخرى معمول بها بحسب قواعد عمل البريد).
تقديم الخدمات للأشخاص المعزولين صحياً
لن ترسل شركة البريد البولندية المراسلات إلى الأشخاص المعزولين صحياً، إذ سوف تنتظرهم تلك الشحنات (رسائل أو طرود وما إلى ذلك) في مكتب البريد المناسب. وسيتمكن المراجعون، الموجودون بالعزل الصحي في ذلك الوقت، من استلام مراسلاتهم في غضون أسبوع من نهاية فترة ذلك العزل الصحي.
خدمة البريد الدولية
بسبب تعليق خدمات النقل الجوي، قامت شركة البريد البولندية (Poczta Polska) بتقييد قبول استلام المراسلات المتجهة إلى بلدان أخرى. المعلومات الحالية حول إمكانيات إرسال الطرود الدولية متاحة على الموقع التالي:
http://www.poczta-polska.pl/obsluga-przesylek-zagranicznych-przez-poczte-polska-aktualizacja/
إليك قائمة بالبلدان التي يمكنك إرسال الطرود البريدية ذات الأولوية أو الإقتصادية أو الرسائل العادي ذات الأولوية أو المسجلة (القائمة حسب الوضع القائم بتاريخ 23.03.2020):
التشيك، لاتفيا، ليتوانيا، إستونيا، فنلندا، ألمانيا، سلوفاكيا، أوكرانيا، بيلاروسيا.
علاوة عن ذلك، يمكنك إرسال الطرود والرسائل الإقتصادية إلى البلدان التالية:
أستراليا (عن طريق البحر)، كندا (عن طريق البحر)، الولايات المتحدة الأمريكية (عن طريق البحر)،
بلجيكا، الدانمارك، إسبانيا، هولندا، البرتغال، إيرلندا، بريطانيا.
يمكن أيضاً إرسال الطرود إلى أوكرانيا عن طريق أوكراينا بلاس (UKRAINA Plus)، في حين يتم تعليق جمع الطرود البريدية المتجهة إلى أوكرانيا الموجهة إلى شبه جزيرة القرم (بما في ذلك سيفاستوبول) ومنطقتي لوغانسك ودونيتسك.
إلى المكسيك يمكن إرسال الرسائل الاقتصادية فقط (عن طريق البحر). ولكن يمكنك إرسال الطرود البريدية إلى ألمانيا عن طريق غلوبال إكسبرس (Global Express).
تم تعليق قبول الحوالات المالية الأجنبية بالكامل إلى البلدان التالية: أرمينيا ومصر والفاتيكان. أما ما تبقّى من البلدان، فلا تزال الخدمات البريدية الدولية فاعلة دون تغيير.

المصدر: http://www.poczta-polska.pl/koronawirus-informacje-dla-klientow

المواصلات العامة في وارسو - يمكنك تعليق عمل تذكرتك

تُبلغكم هيئة المواصلات العام بإمكانية تعليق التذاكر طويلة الأجل (الشهرية والثلاث شهور، مثلاً) للركاب الذين لا يقومون الآن بالتنقل باستخدام وسائل النقل العام.
يمكن تقديم الطلب بصورة مباشرة على رابط الصفحة التالية: https://zawieswkm.wtp.waw.pl/
(يكفي كتابة رقم البطاقة وضغط الزر الأزرق).
لا يمكن للمتقدمين بالطلب استرداد سعر البطاقة، ولكنهم سيكونون قادرين على إعادة تسجيل التذكرة والاستفادة من فترة تعليق صلاحيتها وعدم استخدامها بتاريخ آخر بعد إبلاغ مركز خدمة الركاب (Punktu Obsługi Pasażerów – POP) في أي وقت لاحق يمكن للمتقدمين اختياره عندها. تحتسب فترة الصلاحية الجديدة من يوم تقديم الطلب عبر الإنترنت.
إغلاق نصف مراكز خدمة الركاب (Punkt Obsługi Pasażerów)
بدءً من الثلاثاء 17 آذار / مارس وحتى إشعار آخر، تعمل مراكز خدمة الركاب في ساعات مختلفة أو تكون مغلقة على غير ما هو معتاد في الأيام العادية. هنا يمكنكم التحقق من مراكز خدمة الركاب المناوبة وفي أي الأوقات:

Zamknięta część POP-ów


تذكركم هيئة المواصلات العامة (ZTM) بأنه يمكنكم التعامل مع العديد من خدماتها دون الحاجة إلى القدوم إلى مراكز خدمة الركاب. ويمكنكم شراء التذاكر من خلال تطبيقات مثل (SkyCash) و (jakdojade.pl) و (mPay) و(moBilet) و(Mint Mobile) و(zbiletem.pl).
يمكن شخصنة تذاكر المواصلات في مدينة وارسو (Warszawskie Karty Miejskie) عن طريق إرسال طلب عبر الإنترنت:

Application for a Warsaw City Card


ويجب عليكم الحضور إلى أحد مراكز خدمة الركاب للاستلام. ومع ذلك، يمكنكم تعبئة التذاكر طويلة الأجل دون الحضور إلى مراكز خدمة الركاب – إذ أن ذلك متاح على جميع آلات شراء التذاكر المنتشرة في المدينة. وفي آلات شراء التذاكر هذه، يمكنكم أيضاً تمديد صلاحية الهولوغرام الإلكتروني، الذي يمنحكم العديد من التخفيضات.
كما ويمكن تقديم الطلبات والشكاوى إلكترونياً، في حال عدم وجود أي داع لإرفاق بطاقة ما أو تذكرة.
لا حاجة للضغط على زر الإيقاف الأحمر (stop)
اعتباراً من 17 آذار / مارس، تعمل جميع المواقف التوقف الإختيارية (na żądanie) كممواقف عادية. ستتوقف الحافلات النهارية منها والليلية عند كافة المواقف على أي من خطوط النقل.
التغييرات على خطوط مواصلات النقل العام بدءً من الاثنين 16 آذار / مارس
من الاثنين 16 آذار / مارس، وبسبب تعليق الفصول الدراسية، لا توجد حافلات مدرسية على الخطوط 304 و 323 و 332 و 379، والخط 114 ليس لديه دورات إضافية على الطريق مترو مووتشينه – جامعة الكاردينال سطيفان فيشينسكي (Młociny – Cardinal Stefan Wyszyński University). أما الخطوط التي لديها دورات إضافية في أيام المدرسة تعمل حافلاتها دون أي تغيير.
المصدر:
https://www.facebook.com/wtp.warszawa/photos/a.167864029919457/3129100790462418/?type=3&theater, https://www.wtp.waw.pl/newsy/

معلومات للآباء والأمهات:

ابتداءً من يوم الاثنين، 16 آذار / مارس، تم تعليق الدوام الدراسي في كافة المؤسسات التعليمية في بولندا. لن يكون التلاميذ والطلاب قادرين على الذهاب إلى روض الأطفال والمدارس والحضانات – العامة والخاصة. إن هذا الإجراء وقائي موجه للحد من انتشار فيروس الكورونا.
يمكن لأمهات وآباء الأطفال حتى سن الـ 8 سنوات الاعتماد على بدل الرعاية الخاصة (80٪ من المخصصات الأساسية)، يتم منحها في حال الإغلاق غير المتوقع لحضانة أو روضة أطفال أو مدرسة أو نادي للأطفال. يغطي هذا البدل 14 يوم ولا يتم احتسابه ضمن الحد الأقصى البالغ 60 يوماً لرعاية طفل مريض يقل عمره عن الـ 14 عام.
يتوفر بدل رعاية إضافي من 12 إلى 25 آذار / مارس ، والتي هي فترة إغلاق المؤسسات التعليمية لسبب إحتواء إنتشار مرض الـ (COVID-19). يُدفع هذا البدل وفقاً لبيانات الموظف/الموظفة، أي لكامل الفترة سواء أيام العطل أو أيام العمل، في حال كانت هذه الفترات مذكورة في البيان.
لتلقي هذا البدل، يتوجب عليك أن تتقدم ببيان لرب عملك. تتوفر استمارة هذا البيان على الرابط التالي:
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/komu-przysluguje-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-czas-opieki-nad-dzieckiem-w-zwiazku-z-zamknieciem-z-powodu-covid-19-zlobka-klubu-dzieciecego-przedszkola-szkoly-/2537033
أما الأشخاص الذين يقومون بنشاط تجاري خاص بهم، عليهم التقدم بالبيان إلى مكتب الضمان الإجتماعي (ZUS).
كما وهناك قانون خاص يمنح رواد الأعمال خيار توجيه الموظفين لأداء ما يسمى بالعمل عن بعد. يتم إحتساب أجر ساعات العمل عن بعد وكأنها ساعات عمل في أوقات الدوام ضمن المؤسسات المعنية، ويكون شكله ونطاقه نتيجة لاتفاق يتم بين صاحب العمل والموظف.
المصادر:
www.gov.pl, www.zus.pl

التسجيل في روض الأطفال والمدارس

تبلغكم إدارة مدينة العاصمة وارسو عن حدوث تغيير في قواعد التسجيل في روض الأطفال والصف الأول من المدارس الابتدائية بسبب وضع فيروس الكورونا في بولندا.
سيتم قبول الطلبات حتى 20 آذار / مارس. ويمكن للآباء والأمهات استخدام إحدى هاتين الطريقتين:
– إرسال نسخة ممسوحة ضوئياً من طلب تسجيل مملوء والمستندات الأخرى عبر البريد الإلكتروني إلى عنوان المدرسة أو الروضة الراغبين بالتسجيل فيها. ويمكن العثور على عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف المتعلقة بذلك على مواقع روض الأطفال والمدارس الإلكترونية، أو على الموقع الإلكتروني الخاص بإدارة التعليم (www.edukacja.warszawa.pl) في قسم التعليم في وارسو على هذا الموقع / توجد بيانات المدارس والمؤسسات العامة في ملف اكسل.
– تسليم الأوراق المطلوبة ورقياً باليد شخصياً في تلك المدارس أو روض الأطفال. ولكن هناك قواعد صحية صارمة في تلك المؤسسات التعليمية: معقمات اليدين، اتصال محدود مع الموظفين، الالتزام بالسلوك المناسب – حفظ مسافة 1.5 متر بين الحاضرين في المبنى. تقديم الاستشارات ممكن فقط عبر الهاتف والبريد الإلكتروني.
إذا كان من غير الممكن الحصول على شهادة توظيف من أماكن توظيف الأبوين أو أحدهما، فسوف تقبل روض الأطفال والمدارس شهادات الآباء والأمهات الشفوية حول طبيعة توظيفهم على أن يتم استكمال وتسليم الأوراق المطلوبة لاحقاً.
بسبب وباء فيروس الكورونا (Covid-19)، سيتم إغلاق الحضانات وروض الأطفال والمدارس الابتدائية والثانوية اعتباراً من تاريخ 16 آذار / مارس. وسيرسل المعلمون والمعلمات مواد تعليمية للعمل الفردي.
المصدر: إدارة مدينة العاصمة وارسو
https://www.facebook.com/warszawa/photos/pb.220402816269.-2207520000../10157229594806270/?type=3&theater

الطلاب والطالبات – تم إلغاء المحاضرات

من 12 إلى 25 آذار / مارس 2020، يتم تعليق الدراسة والتعليم في الجامعات، مثل المحاضرات والندوات والمعاهد الموسيقية في جميع أنحاء بولندا. وينطبق هذا على كامل أنواع الدراسات، الدرجة الأولى والثانية والماجستير الموحد والدراسات العليا والدورات التعليمية أو الدورات التدريبية التي تُجرى في الجامعات، بالإضافة إلى دراسات الدكتوراه.
ولذلك، من المهم اتباع قرارات سلطات الهيئات الجامعية، لأن الأشخاص الذين يقومون بالتصويت هم الذين يقررون طول فترة التوقف عن الدراسة والاحتياطات الأخرى المتعلقة بالموضوع. على سبيل المثال، أدخلت جامعة وارسو القيود التالية:
– حتى 14 نيسان / أبريل 2020، تلغى المحاضرات والدروس للطلاب الجامعيين وطلاب الدكتوراه والطلاب المستمعين، باستثناء المحاضرات التي يتم إجراؤها عن بعد؛
– حتى 30 نيسان / أبريل 2020 تلغى الفعاليات المفتوحة (المؤتمرات والندوات والمحاضرات المفتوحة والفعاليات الفنية وغيرها)؛
– حتى 30 نيسان / أبريل 2020، يتم تعليق رحلات العمل خارج البلاد والمشاركة في المؤتمرات الوطنية للموظفين وطلاب الدكتوراه والطلاب الجامعيين.
عليك متابعة ما يستجد من معلومات على موقع جامعتك. عليك التحقق أيضاً من صفحات المكتبات، والصالات الرياضة، والمعارض، وقاعات المسرح التابعة للجامعة – إذ أنه من المحتمل أن يكون الوصول إلى هذه الأماكن محدوداً أيضاً.
وفقاً للقرارات الرسمية، يجوز للجامعة تحويل المحاضرات الدراسية إلى الإنترنت خلال فترة التهديد الفيروسي هذا – عليك الاتصال بجامعتك لمعرفة ما إذا كانت المحاضرات عبر الإنترنت متاحة لك.
لا يتم تعليق الأنشطة العلمية. ومع ذلك، قررت العديد من الوحدات العلمية إجراء الاجتماعات والأنشطة الإدارية عن بُعد (عبر الهاتف أو عبر الإنترنت).
في الوقت الحاضر، لا يتوقع حصول أي تغييرات في مواعيد تسجيل القبول الجامعي.
المصادر:
www.gov.pl، www.uw.edu.pl

قانونية الإقامة في بولندا: تمديد المهل وتأجيل المواعيد

يسمح مشروع قانون „الدرع المضاد للأزمات” للأجانب وللأجنبيات تمديد شرعية إقامتهم في بولندا استناداً إلى المادتان (art. 15x i 15 zd). وتغطي حلول هذا القانون المواقف التالية:
1- الأشخاص الذين لديهم تصريح إقامة مؤقتة (pobyt czasowy):
– إذا كانوا قد تجاوزوا الموعد النهائي لتقديم طلبات الإقامة المؤقتة خلال فترة إعلان حالة الطوارئ الوبائية (14-19 آذار / مارس 2020) أو خلال فترة إعلان حالة الوباء في البلاد (من تاريخ 20 آذار / مارس 2020)، عندها تمدد هذه الفترة (يؤجل موعد التقديم) حتى نهاية اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إلغاء حالة الطوارئ الوبائية أو حالة الوباء في البلاد؛
– إذا كان اليوم الأخير من فترة صلاحية تصريح الإقامة المؤقتة يقع ضمن فترة إعلان حالة الطوارئ الوبائية (14-19 آذار / مارس 2020) أو خلال فترة إعلان حالة الوباء في البلاد (من تاريخ 20 آذار / مارس 2020)، عندها تمدد هذه الفترة (وكأن تصريح الإقامة لايزال صالحاً) حتى نهاية اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إلغاء حالة الطوارئ الوبائية أو حالة الوباء في البلاد (لكن لا يتم إصدار بطاقة إقامة جديدة لهذه الفترة).
2- الأشخاص المقيمون في بولندا بناءً على تأشيرة (فيزا) وطنية (krajowa) أو بناءً على تأشيرة شنغن (Schengen):
– إذا انتهت صلاحية التأشيرة خلال فترة إعلان حالة الطوارئ الوبائية (14-19 آذار / مارس 2020) أو خلال فترة إعلان حالة الوباء في البلاد (من تاريخ 20 آذار / مارس 2020)، عندها سيتم تمديد التأشيرة حتى نهاية اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إلغاء حالة الطوارئ الوبائية أو حالة الوباء في البلاد (لا يتم لصق تأشيرة جديدة في وثيقة السفر)؛
– إذا كانوا يرغبون بتقديم طلب تمديد تأشيرة استناداً إلى (المادة. 85 فقرة. 1 من قانون الأجانب – art. 85 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach):
في حال انتهاء صلاحية التأشيرة خلال فترة إعلان حالة الطوارئ الوبائية (14-19 آذار / مارس 2020) أو خلال فترة إعلان حالة الوباء في البلاد (من تاريخ 20 آذار / مارس 2020)، سيتم عندها تمديد الموعد النهائي لتقديم طلب تمديد التأشيرة حتى نهاية اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إلغاء حالة الطوارئ الوبائية أو حالة الوباء في البلاد.
3- الأشخاص الذين يحق لهم دخول البلاد دون تأشيرة:
إذا كان موعد تقديم طلب تمديد فترة الإقامة إستناداً إلى (المادة. 300 فقرة. 2 من قانون الأجانب – art. 300 ust. 2 ustawy o cudzoziemcach) يقع ضمن فترة إعلان حالة الطوارئ الوبائية (14-19 آذار / مارس 2020) أو خلال فترة إعلان حالة الوباء في البلاد (من تاريخ 20 آذار / مارس 2020)، عندها تمدد هذه الفترة (يؤجل موعد التقديم) حتى نهاية اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إلغاء حالة الطوارئ الوبائية أو حالة الوباء في البلاد.
4- الأشخاص الذين لديهم تصاريح إقامة مؤقتة لغرض أداء عمل لغرض انتداب داخل شركة ما أو التنقل طويل الأجل لموظف إداري أو موظف متخصص أو متدرب، وذلك بإطار عمل التنقل داخل الشركات استناداً إلى (المادة. 139l والمادة 139t من قانون الأجانب – art. 139l oraz art. 139t ustawy o cudzoziemcach):
إذا كان موعد تقديم طلب الإقامة المؤقتة من قبل الوحدة المستقبلة يقع ضمن فترة إعلان حالة الطوارئ الوبائية (14-19 آذار / مارس 2020) أو خلال فترة إعلان حالة الوباء في البلاد (من تاريخ 20 آذار / مارس 2020)، عندها تمدد هذه الفترة (يؤجل موعد التقديم) حتى نهاية اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إلغاء حالة الطوارئ الوبائية أو حالة الوباء في البلاد.
5- الأشخاص الراغبون بتقديم طلب للحصول على تصريح الإقامة الدائمة (pobyt stały) أو إقامة الاتحاد الأوروبي طويلة الأمد (pobyt rezydenta długoterminowego UE) إستناداً إلى (المادة. 202 فقرة. 1 من قانون الأجانب – art. 202 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach):
إذا كان موعد تقديم طلب تصريح الإقامة الدائمة أو إقامة الاتحاد الأوروبي طويلة الأمد يقع ضمن فترة إعلان حالة الطوارئ الوبائية (14-19 آذار / مارس 2020) أو خلال فترة إعلان حالة الوباء في البلاد (من تاريخ 20 آذار / مارس 2020)، عندها تمدد هذه الفترة (يؤجل موعد التقديم) حتى نهاية اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إلغاء حالة الطوارئ الوبائية أو حالة الوباء في البلاد.
إذا كان عندك أية تساؤلات أو شكوك، نوصي بقراءة نص مشروع القانون: https://bit.ly/covid-proj أو استشارة محامي.

NGÔN NGỮ TIẾNG VIỆT

Kính thưa quý khách hàng! Vì sự an toàn của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin quan trọng nhất về coronavirus trong ngôn ngữ của bạn.

TUYỂN DỤNG CHO MẪU GIÁO VÀ TRƯỜNG

Tòa thị chính Warsaw thông báo về việc thay đổi luật lệ.
Thay đổi các nguyên tắc tuyển chọn vào trường mẫu giáo và lớp một các trường phổ thông, trong liên quan đến coronavirus tại Ba Lan Các đơn xin nhập trường sẽ được nhận đến ngày 20 tháng 3. Các phụ huynh có thể dùng hai cách sau:
Gửi ảnh quét máy tính (scan) đơn xin nhập học và các tài liệu còn lại thông qua thư điện tử đến các địa chỉ email của trường. Địa chỉ email và số điện thoại của các trường có thể tìm thấy trên trang web của các trường hoặc trên trang của Phòng Giáo dục (Biuro Edukacji) www.edukacja.warszawa.pl trong mục Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne trong tập tin dạng exel
– Mang tài liệu dưới dạng giấy đến trường nộp. Tại các trường các quy tắc vệ sinh đòi hỏi khắt khe hơn: dùng chất lỏng khử trùng, hạn chế tiếp xúc với nhân viên, giữ khoảng cách 1,5 mét giữa những người có mặt bên trong tòa nhà. Các thông tin giải thích, tư vấn chỉ được thực hiện qua điện thoại hoặc thư điện tử
Trong trường hợp không thể nhận được giấy chứng nhận của nơi làm việc, trường học nhận văn bản cam kết của phụ huynh sẽ nộp giấy chứng nhận sau.
Liên quan đến dịch bệnh virus Covid-19 từ ngày 16 tháng 3, các nhà trẻ, trường mẫu giáo và các trường phổ thông cơ sở và trên phổ thông cơ sở sẽ đóng cửa. Các giáo viên sẽ gửi các tài liệu học tập cho từng cá nhân để tự học. Trong các ngày tới đây chúng tôi sẽ thông báo cho ông bà các bước.

Nguồn: Tòa thị chính Warsaw

⬇️ IMPORTANT INFORMATION ⬇️🇵🇱 [PL] 🇬🇧 [GB] 🇺🇦 [UK] 🇻🇳 [VI] 🇷🇺 [RU]🇵🇱 Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli i I klas…

Opublikowany przez Miasto Stołeczne Warszawa Poniedziałek, 16 marca 2020

VẬN TẢI CÔNG CỘNG TRONG WARSZAWA - VÉ TẠM THỜI!

Cơ quan Giao thông Công cộng thông báo về khả năng loại trừ vé dài hạn của những hành khách đã từ chức đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng.
Đơn đăng ký có thể được gửi qua trang web: https://zawieswkm.wtp.waw.pl/ (chỉ cần nhập số thẻ và nhấp vào nút màu xanh). Số thẻ phải được cung cấp trong ứng dụng.
Hành khách sẽ không được hoàn lại tiền, nhưng sẽ có thể mã hóa lại thời hạn hiệu lực của vé chưa sử dụng sang ngày khác sau khi báo cáo cho Trung tâm dịch vụ hành khách (POP), bất cứ lúc nào anh ta chọn. Thời hạn hiệu lực mới sẽ được tính từ ngày nộp đơn trực tuyến.
Đóng một nửa Trung tâm dịch vụ hành khách (POP)
Từ thứ ba, ngày 17 tháng 3, cho đến khi có thông báo mới, POP được mở vào thời điểm khác hoặc đóng cửa. Tại đây bạn có thể kiểm tra xem POP nào đang mở và vào thời gian nào: https://www.wtp.waw.pl/newsy/2020/ 03 thirteenths / zamyknieta-dịch vụ-pop /
ZTM nhắc nhở rằng nhiều điều có thể được giải quyết mà không cần đến với POP. Vé có thể được mua thông qua các ứng dụng như SkyCash, jakdojade.pl, mPay, moBilet, Mint Mobile và zbiletem.pl.
Thẻ Thành phố Warsaw có thể được cá nhân hóa bằng cách gửi đơn đăng ký trực tuyến: https://www.wtp.waw.pl/en/warsaw-city-card/application-for-a-warsaw-city-card
Bạn phải báo cáo cho một trong những bộ sưu tập POP. Tuy nhiên, thẻ có thể đứng đầu với vé dài hạn mà không cần đến POP – trên tất cả các máy bán vé. Trong các thiết bị này, bạn cũng có thể mở rộng tính hợp lệ của e-hologram, cho phép bạn giảm giá nhiều.
Các ứng dụng và khiếu nại, trừ khi chúng yêu cầu gắn thẻ hoặc vé, cũng có thể được gửi bằng điện tử.
Không cần nhấn nút „STOP”
Từ ngày 17 tháng 3, tất cả các điểm dừng „theo yêu cầu” hoạt động như các điểm dừng bình thường. Tất cả các xe buýt ngày và đêm sẽ dừng tại mỗi điểm dừng trên một tuyến nhất định.
Thay đổi trong giao tiếp từ thứ Hai ngày 16 tháng 3
Từ thứ Hai, ngày 16 tháng 3, do việc đình chỉ các lớp học, không có xe buýt trường học trên các tuyến 304, 323, 332, 379 và 114 không có các khóa học bổ sung trên tuyến Młociny Metro – Đại học Hồng y Stefan Wyszyński. Xe buýt tuyến có các khóa học bổ sung vào ngày học chạy không thay đổi.
Nguồn: https://www.facebook.com/wtp.warszawa/photos/a.167864029919457/3129100790462418/?type=3&theater, https://www.wtp.waw.pl/newsy/

 

Bieżące wyszukiwanie informacji, przygotowanie treści, koordynacja tłumaczeń, zamieszczanie informacji na stronie internetowej i Facebooku oraz tłumaczenia na jęz. arabski, gruziński, ukraiński i wietnamski są realizowane w ramach projektu „CPC III”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

Bezpieczna przystań.

 

Koordynacja tłumaczeń oraz tłumaczenia na jęz. rosyjski, tadżycki i angielski są realizowane w ramach projektu „Wsparcie Integracji Uchodźców”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

Bezpieczna przystań.