Kursy polskiego w Fundacji Ocalenie – najczęściej zadawane pytania (FAQ)

10/01/2018

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, dotyczące kursów polskiego w Fundacji Ocalenie.

Jak i kiedy mogę zapisać się na kurs?

 • Na kurs można zapisać się wypełniając internetowy formularz dostępny pod adresem podanym na stronie fundacji i fundacyjnym fb. Zapisać się można tylko w podanych wcześniej terminach zapisów: 7 – 9 stycznia 2019 | 6 – 8 maja 2019 | 2 – 4 września 2019
 • Podczas rekrutacji w biurze fundacji dyżurują osoby pomagające przy zapisach (8:00 – 19:00).

Nie mam dużo wolnego czasu. Czy mogę wciąż zapisać się na kurs?

 • Nasze lekcje odbywają się przez cały tydzień od rana do wieczora, więc istnieje szansa, że znajdzie się odpowiednia grupa. Grupy mają jednak sztywno ustalone godziny i dni (na przykład poniedziałki i środy o 17:30) i wymagamy takiej dostępności w każdym tygodniu.

Jak często odbywają się lekcje? Ile trwa kurs?

 • Po uprzednim zaznaczeniu wszystkich odpowiadających terminów w formularzu rekrutacyjnym, tworzymy grupę, która będzie spotykać się dwa razy w tygodniu na 1,5h przez trzy miesiące (organizujemy trzy trymestry w roku:  luty – kwiecień, czerwiec – sierpień oraz październik – grudzień). Po przebytym kursie istnieje możliwość zapisania się na kontynuację.

Uczyłem/am się polskiego już wcześniej. Czy muszę zaczynać naukę od początku?

 • Uczymy na wszystkich poziomach językowych, na jakie znajdziemy chętnych. Zawsze mamy grupy początkujące oraz co najmniej kilka kontynuujących naukę na różnych stopniach zaawansowania. Podczas rekrutacji istnieje możliwość wypełnienia testu poziomującego, według którego przyporządkujemy kandydatów/ki do grup na odpowiednich poziomach.

Czy zapisując się mam gwarancję, że znajdę się w jakiejś grupie?

 • Nie, nikomu nie możemy zagwarantować miejsca na kursie, ponieważ liczba chętnych zwykle przewyższa nasze możliwości. Grupy tworzymy według liczby kandydatów/ek o takiej samej dyspozycyjności i na takim samym poziomie językowym (czyli np. 10 kandydatów rozpoczynających naukę zadeklarowało chęć uczestnictwa w zajęciach o 15:30 w poniedziałki i czwartki, a 5 osób zadeklarowało możliwość nauki we wtorki i piątki o 15:30. Najpierw utworzymy grupę dla pierwszych 10 osób). Po utworzeniu grup szukamy nauczyciela/ki bądź nauczycieli/ek, którzy/e będą mogli/ły uczyć grupę w tych terminach. Pierwszeństwo przy przydzielaniu miejsc w grupach mają osoby, które kontynuują u nas naukę.

Rejestrowałem/am się już poprzednim razem, ale dostałem informację o braku grupy na moim poziomie. Co to znaczy?

 • Taka informacja oznacza, że osoba niestety nie została przyjęta na kurs. Mogło to być spowodowane zbyt małą dyspozycyjnością, błędnym wypełnieniem formularza rekrutacyjnego (niepodaniem wszystkich danych), za małą liczbą chętnych na zajęcia w tych terminach lub brakiem nauczyciela, który mógłby przyjąć taką grupę. W takiej sytuacji gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej rekrutacji. Szanse na powodzenie w rekrutacji zwiększa większa dyspozycyjność.

Czy zajęcia są darmowe? Czy muszę kupić podręczniki lub inne materiały?

 • Nasze zajęcia są w 100% darmowe – nie trzeba płacić za lekcje, rekrutację ani jakiekolwiek materiały – te są zapewniane przez Fundację i wręczane na lekcji. Mile widziane będą zeszyt i długopis.

Korzystałem/am wcześniej z podręcznika X. Czy nauczycie/ka w Fundacji będzie korzystał z tego samego podręcznika?

 • Nasi nauczyciele/ki mają dowolność w wyborze materiałów, z których będą korzystać, więc niekoniecznie będą używać tego samego podręcznika, ale wszyscy uczniowie dostaną potrzebne do nauki materiały.

Mam zaplanowany wyjazd, który pokrywa się z czasem trwania kursu. Czy to przekreśla moje szanse?

 • Nie, jeśli nie jest to długi wyjazd i jeśli jesteśmy o nim wcześniej poinformowani. Uczniowie/uczennice mają prawo do dwóch nieobecności w trakcie trwania kursu, ale wiele zależy od indywidualnej opinii nauczyciela/ki i sytuacji. Podczas rekrutacji staramy się przyjmować osoby, które będą mogły skorzystać z lekcji w jak najpełniejszym wymiarze.

Czy w trakcie trwania trymestru jest możliwość zmiany grupy?

 • Istnieje taka możliwość, ale tylko w wyjątkowych przypadkach, dlatego prosimy o przemyślane wypełnienie formularza rekrutacyjnego.

Jakie warunki muszę spełniać, żeby rozpocząć u was naukę?

 • Uczymy cudzoziemców i cudzoziemki przebywających w Polsce legalnie i posiadających dokument to potwierdzający (wizę, kartę pobytu itd.) powyżej 18 roku życia. Wyższy priorytet mają osoby spoza Unii Europejskiej.

Dostałem się na kurs, ale nie będę mógł/mogła przychodzić na lekcje. Czy mogę zrezygnować?

 • Oczywiście można zrezygnować z kursu – taką informację należy przekazać swojemu nauczycielowi/ce lub bezpośrednio na adres polski@ocalenie.org.pl . Jednakże w przypadku zaprzestania uczęszczania na lekcje bez żadnego wyjaśnienia, uczeń/uczennica jest wykreślany/a i nie może zapisać się na kurs ponownie.

Nie mówię po angielsku/rosyjsku. Czy znajdzie się nauczyciel/ka, który/a będzie mówił/a w moim języku?

 • Istnieje szansa, że znajdzie się taki/a nauczyciel/ka, ale w Fundacji preferujemy metodę nauczania polskiego zakładającą posługiwanie się od początku tylko językiem polskim, tak więc początkowy brak wspólnego języka nie powinien być problemem.

Czy grupy są podzielone według krajów pochodzenia?

 • Dzielimy grupy na słowiańskie (Ukraina, Białoruś, Rosja itd.) i niesłowiańskie (Wietnam, Syria, Kenia, Argentyna itd.) z racji różnego trybu nauki osób pochodzących z tych krajów. Oprócz tego grupy staramy się układać tak, by polski był jedynym wspólnym językiem dla uczniów.

Czy oprócz języka polskiego Fundacja organizuje jakieś dodatkowe zajęcia?

 • Co jakiś czas organizujemy kursy specjalistyczne, dodatkowe zajęcia konwersacyjne lub warsztaty kulturowe dostępne dla naszych uczniów i uczennic. O dostępności zajęć dodatkowych informują nauczyciele/ki, gdy tylko takie organizujemy.

Kto u was uczy?

 • Nasi nauczyciele/ki to wolontariusze/ki, którzy/e zgłosili/ły się do nas, aby uczyć polskiego. Często są studentami/kami lub profesjonalnymi nauczycielami/kami, ale równie często osobami bez żadnego doświadczenia w nauczaniu. Wszystkie te osoby jednakowo przechodzą szkolenie w Fundacji, na którym uczą się prowadzenia lekcji i pracy z przedstawicielami/kami różnych kultur.


Warszawa

Krucza 6/14a, 00-537 Warszawa

+48 22 828 04 50

biuro@ocalenie.org.pl

ocalenie.org.pl


Łomża

Sadowa 8, 18-400 Łomża

+48 86 214 16 57

biuro@ocalenie.org.pl

ocalenie.org.pl

Centrum Pomocy Cudzoziemcom

Krucza 6/14a, 00-537 Warszawa

+48 22 828 04 50

cpc@cpc.org.pl

cpc.org.pl


Dane rejestrowe

Fundacja Ocalenie

Krucza 6/14a, 00-537 Warszawa

NIP: 118-157-02-03

KRS: 0000030279