List otwarty do Prezydenta Łomży – 1.09.2010 r.

[:pl]Warszawa 01.09.2010r.

List otwarty do Prezydenta Łomży Pana Jerzego Brzezińskiego w sprawie organizacji

imprezy „Wielokulturowa Łomża”

Szanowny Panie Prezydencie,

Fundacja „Ocalenie” od 2008 roku zajmuje się integracją uchodźców i społeczności lokalnej w mieście Łomża. W ciągu tych lat udało się wypracować innowacyjne metody pracy z uchodźcami, przygotować specjalistyczne warsztaty dla uchodźców i mieszkańców Łomży. Swoją działalnością wspieramy łomżyńskie szkoły, Policje, MOPS, Urząd Pracy. Wspólnie z MDK – DŚT organizujemy spotkania i warsztaty dotyczące wielokulturowości. Zorganizowaliśmy wydarzenia kulturalne takie jak „Wieczór kultury czeczeńskiej”, czy „Dzień kaukaski”. Na bieżąco staramy się przeciwdziałać powstawaniu konfliktów, jakie mogą pojawiać się pomiędzy uchodźcami, a społecznością lokalną. Na naszą prośbę powstała grupa robocza zajmująca się integracją uchodźców w Łomży. Jako Fundacja spełniliśmy wszystkie postawione nam przez uczestników grupy roboczej postulaty – organizacja zebrania, warsztaty z Policją, współpraca ze szkołami. W swoich wypowiedziach staraliśmy się wspierać samorząd, ukazując wyzwanie jakim jest obecność uchodźców w Łomży.

Z tym większą przykrością i niezrozumieniem przyjęliśmy decyzję Urzędu Miejskiego w Łomży, uniemożliwiającą nam zorganizowania imprezy edukacyjno – kulturalnej na Rynku Miejskim w Łomży. Zakładaliśmy że na Rynku Miejskim staną namioty w których mieszkańcy Łomży mogliby wziąć udział w warsztatach tanecznych, kulinarnych, posłuchać bajek i legend arabskich, obejrzeć film opowiadający o życiu uchodźców, posłuchać o Islamie, Kaukazie, Czeczenii, a przede wszystkim porozmawiać z uchodźcami mieszkającymi w Łomży. Chcieliśmy by mieszkańcy Łomży mogli zobaczyć, że uchodźcy to zróżnicowana grupa zarówno pod względem kraju pochodzenia i wyznawanej religij jak i osobowości czy z charakteru. Uważamy, że takie działania zapobiegają ewentualnym konfliktom oraz redukują uprzedzenia oraz zmniejszają wzajemny dystans dzięki czemu zapobiegają ewentualnym konfliktom i powinny być wspierane przez władze miejskie.. Tym bardziej, że całość kosztów organizacji imprezy byłaby finansowana ze środków Fundacji Batorego.

Jest dla nas niezrozumiałe, iż po wstępnej ustnej zgodzie Prezydenta Krzysztofa Choińskiego na organizacje imprezy na Rynku Miejskim w Łomży, po rozmowach w Biurze Kultury, Sportu i Turystki, Urząd Miejski zdecydował by impreza odbyła się na boisku Szkoły Podstawowej nr 5. Jak sam Pan Prezydent wie impreza integracyjna ma na celu spotkanie się jak największej liczby mieszkańców Łomży (zarówno Polaków, jak i uchodźców), a lokalizacja boiska Szkoły Podstawowej nr 5 utrudniałaby to. Zdziwiło nas też, że pan Prezydent Choiński nie wytłumaczył nam dlaczego taka lokalizacja wydaje się Urzędowi Miasta słuszna. Mimo trudności chcieliśmy bardzo, by impreza odbyła się w Łomży. Próbowaliśmy znaleźć alternatywne miejsce na organizację tego wydarzenia, jednak mimo pozytywnych pierwszych rozmów, okazywało się, że impreza w tym miejscu nie jest możliwa i odesłano nas do Urzędu Miejskiego w celu wyboru lokalizacji.

Nie rozumiemy, dlaczego Urząd Miasta zamiast wspierać tego typu inicjatywy, podejmuję decyzje które uniemożliwiają przeprowadzanie imprezy, tak by przyniosła ona oczekiwany rezultat. „Wielokulturowa Łomża”, bo taką miała mieć nazwę impreza organizowana przez Fundację „Ocalenie”, miała pokazać Łomżę jako miasto, w którym dzieją się pozytywne rzeczy, gdzie mieszkańcy i uchodźcy mogą wspólnie bawić się, żyć, mieszkać i pracować. Chcieliśmy wpisać się w promocję regionu, który jest ukazywany jako wielokulturowy i otwarty na innych. Myśleliśmy o wspólnych wydarzeniach w Białymstoku, Łomży, Suwałkach.

Niestety impreza „Wielokulturowa Łomża” nie odbędzie się w tym roku. Mamy nadzieję, że uda się ją zorganizować w przyszłym roku, i że Urząd Miejski będzie chciał pomóc w organizacji tego typu wydarzeń.

Z wyrazami szacunku,

Fundacja Ocalenie[:]