ŁODŹ – Staże w IKEA dla uchodźczyń i uchodźców

Zapraszamy osoby z doświadczeniem uchodźczym do udziału w projekcie stażowym, realizowanym przez IKEA Retail Sp. z o.o. i Fundację Ocalenie, przy współpracy z lokalnymi organizacjami partnerskimi w Krakowie (Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju  oraz Internationaler Bund Polska) i Gdańsku (Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek).

Projekt przewiduje 12 płatnych staży dla osób posiadających status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych oraz dla osób w procedurze o uzyskanie wymienionych statusów, posiadających zezwolenie na pracę.  Do rekrutacji mogą również przystąpić osoby posiadające wizę humanitarną, ważną przynajmniej do września 2023 roku.

W razie braku wystarczającej liczby kandydatów i kandydatek spełniających powyższe kryteria, rozważymy także kandydatury osób z doświadczeniem uchodźczym, posiadających inne statusy pobytowe.

Wymaganiem koniecznym jest znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym. Staże będą trwały 6 miesięcy od marca do sierpnia 2023 roku i odbędą się na terenie sklepu IKEA w Łodzi. 

W ramach stażu uczestnicy będą mieli zapewnione:

 • umowę o pracę na ¾ etatu,
 • wynagrodzenie w wysokości 2850 zł brutto,
 • pakiet udogodnień do wyboru, m.in. rozszerzony pakiet opieki medycznej Medicover, kartę Multisport, punkty do wydania np. na kino, zakupy, restaurację, wycieczki,
 • 15% zniżkę pracowniczą na zakupy w IKEA,
 • kantynę pracowniczą, a w niej m.in. dwudaniowy obiad za 5 złotych,
 • grafiki układane z miesięcznym wyprzedzeniem,
 • dodatkowe dni wolne urlopu tacierzyńskiego z okazji narodzin dziecka,
 • ubezpieczenie NNW.

A ponadto: 

 • intensywny kurs języka polskiego w godzinach pracy,
 • warsztaty kulturowe oraz warsztaty podnoszące kompetencje na rynku pracy w godzinach pracy,
 • wsparcie mentorów/mentorek kulturowych oraz zespołu psychologicznego i prawnego Fundacji Ocalenie.  

Charakterystyka pracy: 

 • Wymagana elastyczna dyspozycyjność – praca zmianowa i w weekendy, 
 • Kontakt z Klientem (intensywność w zależności od działu),
 • Elementy pracy fizycznej (natężenie zależne od działu).

Staże będą się odbywały w ramach następujących działów:
IKEA Food – wymagana znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym
Logistyka – wymagana znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym
Sprzedaż – znajomość języka polskiego na poziomie średnio zaawansowanym
Obsługa Klienta – znajomość języka polskiego na poziomie średnio zaawansowanym
Dział Kas  – znajomość języka polskiego na poziomie średnio zaawansowanym

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych osób z doświadczeniem uchodźczym oraz zwiększenie ich szans do podjęcia stałej pracy w IKEA Retail Sp. z o.o. lub u innych pracodawców. Osoby, które z sukcesem zakończą staż, będą mogły wziąć udział w otwartych oraz wewnętrznych procesach rekrutacyjnych w ramach IKEA.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w stażu prosimy o wypełnienie FORMULARZA do 26.01.2023 r.  

Osoby spełniające podstawowe wymagania formalne (status pobytowy, pozwolenia na pracę) i językowe (poziom minimum komunikatywny), zostaną zaproszone na wstępną rozmowę kwalifikacyjną do Fundacji Ocalenie. Zaproszenie na rozmowę nie jest równoznaczne z przyjęciem na staż. Kolejne etapy rekrutacji odbędą się w sklepie IKEA. 

Kontakt w sprawie rekrutacji: [email protected]

Projekt jest realizowany w ramach globalnej inicjatywy IKEA „Refugee Skills for Employment” (“Zwiększanie kompetencji zawodowych uchodźców i uchodźczyń”). Organizatorami projektu są IKEA Retail sp. z o.o. oraz Fundacja Ocalenie. Lokalni partnerzy: Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek (Gdańsk), Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju oraz Internationaler Bund Polska (Kraków).