Nasi Grantodawcy

[:en]For over 15 years Ocalenie Foundation redeemed many actions and projects directed to immigrants, refugees, repatriates and Poles living abroad.

We could not do much without the support of our donors:

 • European Union (European Social Fund as a part of PIW EQUAL, European Refugee Fund, European Fund for Integration of Third-Country Nationals)
 • City of Warsaw (Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, Centrum Komunikacji Społecznej, Biuro Edukacji)
 • Stefan Batory Foundation
 • Nobody’s Children Foundation
 • Mazovian Province Office
 • Podlaski Urząd Wojewódzki,
 • Senate of the Republic of Poland
 • Chancellery of the President
 • Canadian Polish Congres
 • Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie
 • Association “Polish Community”
[:pl]Przez 15  lat działalności zrealizowaliśmy wiele działań i projektów skierowanych do imigrantów, uchodźców i repatriantów, a także Polonii za granicą. Większości z nich nie udałoby się wcielić w życie bez wsparcia i zaufania naszych grantodawców. Wśród nich znalazły się takie instytucje jak:

 • Unia Europejska (Europejski Fundusz Społeczny w ramach PIW EQUAL, Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców, Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich)
 • Urząd Miasta Stołecznego Warszawy (Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, Centrum Komunikacji Społecznej, Biuro Edukacji)
 • Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodców
 • Fundacja Batorego
 • Fundacja Dzieci Niczyje
 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki
 • Podlaski Urząd Wojewódzki
 • Senat RP
 • Kancelaria Prezydenta RP
 • Kongres Polonii Kanadyjskiej
 • Fundacja “Pomoc Polakom na Wschodzie”
 • Stowarzyszenie “Wspólnota Polska”
[:]