Nasz projekt w konkursie S3KTOR

[:pl]Projekt Warszawskie Warsztaty Wielokulturowe bierze udział w konkursie na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową S3KTOR.
Głosować można na stronie:  http://www.konkursy.um.warszawa.pl/node/add/konkurs-s3ktor

Inicjatywa miała służyć przeciwdziałaniu stereotypom, uprzedzeniom i dyskryminacji cudzoziemców poprzez edukację międzykulturową i antydyskryminacyjną na wczesnym etapie nauki szkolnej. Głównym działaniem były warsztaty międzykulturowe prowadzone w szkołach podstawowych.

Udział w nich wzięło 16 klas szkolnych, z czego połowa wzięła udział w cyklach kilku warsztatów. W przygotowaniu i prowadzeniu zajęć brali udział cudzoziemcy, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami. Łącznie przeprowadziliśmy 111 godzin warsztatów.

W ramach inicjatywy zorganizowaliśmy dwa wydarzenia w szkołach, oraz dwie Wielokulturowe Gry Terenowe w Parku Praskim. Wzięło w nich udział 437 osób. Uczestniczące w wydarzeniach dzieci miały okazję spotkać osoby z innych kultur i porozmawiać z nimi, co sprzyjało budowaniu postaw otwartości i pozytywnej ciekawości. W akcję zaangażowane były 33 osoby, w tym 9 cudzoziemców i 10 wolontariuszy.

Głosowanie trwa do 28 kwietnia.
[:]