Oświadczenie

W związku z nasileniem sygnałów iż instytucje oraz osoby korzystające z naszej pomocy mogą być  wprowadzane w błąd, oświadczamy, że Fundacja Ocalenie nie była i nie jest powiązana z „Fundacją Multiocalenie”.

Nie jest też prawdą, że „Fundacja Multiocalenie” została wyodrębniona  strukturalnie z Fundacji Ocalenie.

Prosimy by w żaden sposób nie łączyć działań Fundacji Ocalenie z działaniami „Fundacji Multiocalenie” i jej współpracowników.

Zarząd Fundacji Ocalenie