Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna dla cudzoziemców

[:en]Ocalenie Foundation offers psychological counselling, therapy and consultation conducted in a safe, respectful and confidential environment.
We invite you to:
– receive support and understanding in difficultsituations,
– improve understanding and coping with your emotions (fear, anxiety, loneliness, aggression),
– consult before making major life decisions,
– find solutions to the encountered problems,
– find motivation to change.

Do not hesitate to contact us! The consultations are provided in Polish, English and Russian. It is possible to arrange consultations in other languages which are then held with support from a trained interpreter. All our services are free of charge.[:pl]Zapraszamy na indywidualne spotkania z psychologiem, prowadzone w atmosferze zaufania, dyskrecji i szacunku. Jest to czas przeznaczony na to, by w bezpiecznych:
– otrzymać wsparcie i zrozumienie w trudnych sytuacjach,
– poprawić rozumienie i radzenie sobie z własnymi emocjami (lękiem, niepokojem, osamotnieniem, agresją),
– skonsultować się przed podjęciem ważnych decyzji życiowych,
– wspólnie poszukać rozwiązań dla napotykanych problemów,
– znaleźć motywację do zmiany.

Zapraszamy do kontaktu! Konsultacje prowadzone są w językach – polskim, angielskim oraz rosyjskim. Możliwe jest zorganizowanie konsultacji w innych językach – przy wsparciu tłumacza. Oferowana przez nas pomoc jest bezpłatna.

FAMI_logo_kolorProjekt CPC 2.0 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji i budżetu państwa.

 [:]