Posiedzenie Zespołu Doradczego koordynującego na terenie Województwa Podlaskiego działania instytucji państwowych w zakresie integracji cudzoziemców.

[:pl]W dniu 2 października 2009 r. przedstawiciel Fundacji „Ocalenie” wziął udział w spotkaniu zorganizowanym przez Wojewodę Podlaskiego. W trakcie spotkania omawiana była sytuacja uchodźców w Łomży oraz sprawa pobicia dwóch Czeczenek.

Na wniosek przedstawiciela Fundacji „Ocalenie” powołana została grupa robocza do spraw uchodźców mieszkających w Łomży.[:]