Positive Futures – rezultaty projektu

W ramach programu Erasmus plus Edukacja Dorosłych w 2018 roku dostaliśmy dofinansowanie na projekt “Positive Futures” 2018-1-PL01-KA104-048209 (numer projektu). 

Pięciu pracowników i wolontariuszy naszej fundacji w dniach 28 sierpnia – 1 września odbyło szkolenie i wizytę studyjną w Wielkiej Brytanii, gdzie przez pięć dni miało możliwość szkolić się w obszarze pracy z osobami po traumie, zwiększać kompetencje międzykulturowe oraz odwiedzać organizacje pomagające migrantom na terenie Londynu. Było to możliwe dzięki projektowi “Positive Futures”, który dostał dofinansowanie w ramach programu Erasmus plus.

Razem z uczestnikami ze Szwecji i Włoch mieliśmy możliwość dowiedzieć się jak funkcjonuje społeczeństwo brytyjskie, które ma znacznie większe niż społeczeństwo poslkie doświadczenie przyjmowania migrantów, jak działają organizacje na terenie Londynu, jak pracować z osobami po traumie, w jaki sposób tworzyć narracje o migrantach.

Zobaczyliśmy, że nawet wielokulturowe społeczeństwa brytyjskie, włoskie czy szwedzkie podobnie jak i polskie, borykają z problemami rasizmu, dyskryminacji środowisk migranckich, ksenofobii. 

Na jednym panelu szkoleniowym dowiedzieliśmy się, jak ważne jest odpowiednie budowanie narracji o migrantach. Będąc działaczami społecznymi  i działając w przestrzeni publicznej mamy wpływ na to, aby migrantów (osoby, którym pomagamy), traktować i mówić o nich w sposób równościowy, a nie protekcjonalny. Zawsze staramy się dbać o tym w naszym zespole. Udział w szkoleniu po raz kolejny przekonał nas, że jest to właściwe podejście. 

W trakcie wizyty studyjnej mieliśmy okazję poznać organizacje społeczne stworzone przez samych migrantów, np. Forward z Londynu. W Polsce można na palcach jednej ręki policzyć organizacje prowadzone przez migrantów, natomiast w Wielkiej Brytanii niemalże w każdej miejskiej dzielnicy można spotkać prężnie działającą organizację migrancką. To ważna wiedza, która pomoże nam tworzyć w przyszłości projekty, wzmacniające udział migrantów w zakładaniu swoich organizacji. 

Jak pokazuje brytyjskie doświadczenie, aktywność migrantów w pomaganiu osobom z ich kręgu kulturowego pomaga uniknąć nieporozumień w komunikacji oraz skutecznie odpowiadać na potrzeby grup migranckich narażonych na marginalizację. Co prawda nie jesteśmy organizacją prowadzoną przez samych migrantów, ale staramy się angażować naszych współpracowników migranckich, by byli aktywnymi działaczami, wspierającymi swoje społeczności. 

Wyjazd do Wielkiej Brytanii przede wszystkim pokazał nam, iż mając wieloletnią historię przyjmowania uchodźców i imigrantów, prowadząc działania włączające migrantów i wzmacniające ich widoczność w przestrzeni publicznej oraz sprawnie działające mechanizmy zapobiegania dyskryminacji na tle pochodzenia etnicznego, kraj nadal stoi przed wyzwaniami, z którymi obecnie boryka się Polska. Cenne było zobaczenie na własne oczy, że nasze polskie realia integracji migrantów wcale się nie różnią się tak bardzo od tych zachodnich.