Positive Futures w Wielkiej Brytanii

Piątka naszych pracowników i wolontariuszy (Agata, Amina, Justyna, Ania i Kuba) wzięła udział w projekcie Positive Futures, który się odbył w Wielkiej Brytanii w dniach 28 sierpnia – 1 września 2018 roku. 

 

 

Program był przeznaczony dla nauczycieli / trenerów języków i personelu pomocniczego pracującego z migrantami. Uczestnicy mieli możliwość rozwinąć swoją wiedzę, zaufanie i umiejętności związane z różnorodnością kulturową oraz jak wspierać i motywować uczniów, którzy doświadczyli traumy i dyskryminacji i którzy zaczynają budować nowe życie.

 

Razem z uczestnikami z Włoch i Szwecji mieliśmy możliwość wymiany dobrych praktyk, zobaczenia jak funkcjonuje system azylu i integracji w tych krajach – dzieli się wrażeniami uczestniczka Ania.

Kolejna uczestniczka projektu z Polski, Amina, podkreśliła profesjonalizm prowadzących szkolenie oraz wybór miejsc do wizyt studyjnych. 

W ramach projektu uczestnicy szkolenia odwiedzili organizacje w Londynie, zawodowo zajmujące się tematem integracji uchodźców w Wielkiej Brytanii. Były to m.in. Black Cultural Archives, Forward, South London Refugee Association i Hammersmith and West London College.

Projekt został dofinansowany w ramach Akcji 1 Edukacja Dorosłych programu Erasmus+. Organizatorami szkolenia w ramach projektu Positive Futures w Wielkiej Brytanii była firma Whitton Harrow Ltd. (WHL), profesjonalnie zajmująca się organizacją szkoleń dla NGO działających na rzecz wielokulturowości.