Przedłużenie konkursu ,, Moje pierwsze wrażenia z pobytu w Polsce”

[:pl]Fundacja ,,Ocalenie” przedłuża konkurs ,, Moje pierwsze wrażenia z pobytu w Polsce” dla studentów polonijnych z b. ZSRR studiujących w Polsce. Technika konkursowa: prezentacja multimedialna, praca fotograficzna lub opowiadanie/wiersz. Konkurs ma na celu wyłonienie wśród nadesłanych prac-najlepszej o tematyce polonijnej, czyli o swoim spostrzeżeniu na Polskę po przyjeździe, nowej codzienności , czy o tym jak polskie tradycje czy historia swojej rodziny, która okazała się daleko poza Polską skutkiem deportacji miały wpływ na wyjazd .

Jednym słowem—,,czym była i jest Polska dla mnie?” Prace należy nadsyłać do dnia 20 czerwca 2013 roku drogą mailową na adres: [email protected] lub poczta na adres: Fundacja ,,Ocalenie”, Ul. Ordynacka 9/21, 00-364 Warszawa z napisem ,,Konkurs”.

Nagrodą główną jest –czytnik Konkurs ,,Moje pierwsze wrażenia z pobytu w Polsce” do e-booków. Przewidziane projektu ,,Q-Adaptacji” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji są również dwie dodatkowe nagrody – za drugie i trzecie miejsca, są nimi aparaty fotograficzne oraz książki. Konkurs jest ogłoszony w ramach Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu Państwa.[:]