Punkt recepcyjny Biennale Warszawa | Приймальний пункт Бієнале Варшава

UKR

Приймальний пункт Бієнале Варшава, Фонд Оцаленіе

Приймальний пункт Бієнале Варшава, організований у співпраці з Фондом Оцаленіе, складається з 35 спальних місць і приймає всіх осіб, які перебували на території України в момент початку та під час війни. В тому числі осіб без громадянства України.

Ми безкоштовно пропонуємо нашим гостям одноразове проживання від 1 до 4 діб з дворазовим харчуванням; чистий одяг, взуття, косметику, засоби гігієни, та інші необхідні речі; інформаційну допомогу.

Пункт працює з вівторка 17:00 до суботи 12:00 до кінця серпня 2022.

тел. 789 859 259 адреса: Biennale/Warszawa, Маршалковська 34/50

 

RU

Приемный пункт Биеннале Варшава, Фонд Оцаление

Приемный пункт Биеннале Варшава, организованный совместно с фондом «Оцаление», состоит из 35 спальных мест и принимает всех людей, находившихся на территории Украины в момент начала и во время войны. В том числе людей без украинского гражданства.

Мы предлагаем нашим гостям единоразовое бесплатное проживание от 1 до 4 дней с двухразовым питанием; чистую одежду, обувь, косметику, средства гигиены и другие необходимые вещи; информационную поддержку.

Пункт работает со вторника 17:00 по субботу 12:00 до конца августа 2022.

тел. 789 859 259 адрес: Biennale/Warszawa, Маршалковская 34/50

 

PL

Punkt recepcyjny Biennale Warszawa, Fundacja Ocalenie

Punkt recepcyjny Biennale Warszawa, organizowany we współpracy z Fundacją Ocalenie, składa się z 35 miejsc i przyjmuje wszystkie osoby, które podczas rozpoczęcia wojny w Ukrainie znajdowały się na terenie Ukrainy. Również osoby bez obywatelstwa ukraińskiego.

Bezpłatnie oferujemy naszym gościom jednorazową możliwość zakwaterowania od 1 do 4 dni z wyżywieniem 2 razy dziennie; czyste ubrania, obuwie, kosmetyki, środki higieniczne i inne potrzebne rzeczy; wsparcie informacyjne.

Punkt jest otwarty od wtorku godz. 17:00 do soboty godz. 12:00 do końca sierpnia.

tel. 789 859 259 adres: Marszałkowska 34/50