Szkolenia z różnic kulturowych i religijnych dla urzędników państwowych z terenu Województwa Lubuskiego i lubuskiej Policji.

[:pl]W dn. 4 września 2012 r. na zaproszenie dyrektora Wydziału Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego pracownicy Fundacji „Ocalenie” przeszkolili z różnic kulturowych i religijnych urzędników i funkcjonariuszy Policji mających w swej pracy styczność z cudzoziemcami z różnych kręgów kulturowych. Zebrane osoby zapoznały się z religią, tradycjami i dniem dzisiejszym Kaukazu Północnego i Południowego oraz Afryki Subsaharyjskiej.

Szkolenie odbyło się w ramach projektu Q – Integracji2 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców i budżetu Państwa.

http://www.lubuska.policja.gov.pl/serwis-informacyjny/aktualnosci/item/530-wielokulturowość-w-lubuskim-urzędzie-wojewódzkim#!prettyPhoto[:]