Szkolenie dla Śląskiego Oddziału Straży Granicznej i Policji Migracyjnej Republiki Czeskiej

[:pl]W dn. 18 – 20 lipca b.r. pracownicy Fundacji „Ocalenie” przeprowadzili 3-dniowe szkolenia z zakresu różnic kulturowych i religijnych dla funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.

Szkoleniom przysłuchiwali się przedstawiciele czeskiej Policji Migracyjnej. Byli pozytywnie zaskoczeni, że w Polsce istnieją organizacje pozarządowe zatrudniające cudzoziemców i przeprowadzające szkolenia dla służb mundurowych mających w swej pracy kontakt z przybyszami z innych krajów. 20-osobowa grupa uczestników szkolenia zadawała prowadzącym wiele pytań i była bardzo zainteresowana tematyką 3-dniowego szkolenia.

Szkolenie przeprowadzono w ramach projektu MuliTrening współfinansowanego z Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu Państwa i było częścią polsko-czeskiego projektu Wspólnie bez granic.

Dziękujemy serdecznie przedstawicielom Straży Granicznej z Raciborza za bardzo profesjonalne przygotowanie szkolenia i stworzenie miłej atmosfery.[:]