Grupa wsparcia „W kontakcie z Tobą” | Група підтримки «У контакті з тобою»

UA

Запрошуємо Вас прийняти участь у циклі зустрічей групи підтримки “У контакті з тобою”.

Розвиток навичок впоратися зі складнощами, переживання їх і продовжити жити – в сьогоденні важлива задача кожної людини. Група підтримки “У контакті з тобою”  направлена на навчання і створення власної резильентности і стійкості у стресових подіях, направлена на усвідомлення та розвиток навичок подолання таких симптомів: 

1. Відчуття безсилля та покинутості;

2. Пригнічений настрій та стан;

3. Відчуття провини та тужливості;

4. Самокартання – аж до емоційного виснаження;

5. Повна апатія та  неможливість отримувати задоволення; ангедонія;

6. Дратівливість та зміна ставлення до оточуючих;

7. Страх та паніка;

8. Спонтанність прийняття рішення;

9. Спалахи агресії. 


Група не є терапевтичною, а направлена на  розвинення усвідомленості, самопідтримки та  розвитку навичок опорності у стресових ситуаціях учасника групи. 

 

Група буде корисна для тих, хто:

 • хоче підтримувати здоровий психічний стан у еміграції;
 • хоче дізнатися більше про засоби стійкості та резильентности;
 • хоче відчувати близькість з іншими;
 • хоче посилити контакт з власним тілом;
 • хоче відчути підтримку в сьогоденні;
 • хоче розвинути власний емоційний інтелект і чутливість.

 

Підтримуюча група буде проходити у затишній залі в центрі Варшави, в безпосередній близькості до метро. У безпечному просторі, в супроводі двох психологів будуть проходити – знайомство з собою і іншими людьми, психологічні та тілесні практики і вправи, робота в парах із наступною асиміляцією отриманого досвіду у колі групи, 

 

Для кого група: жінок і чоловіків з України.  Від 18 років;


Кількість учасників: 12 -15 людей;


Формат групи : Закритий – це означає, що після 2 зустрічі циклу група стає закритою для нових учасників, за винятком випадків якщо загальна кількість учасників групи буде менше 10 осіб. Прийняття рішення про відкриття групи для нових учасників буде обумовлено з учасниками групи у період зустрічей. 

 

Мова проведення: Українська;

 

Розклад 12 зустрічей: 10.11, 17.11, 23.11, 1.12, 7.12, 15.12 ,22.12, 29.12. Розклад зустрічай в 2024 року обговоримо з групою особисто. 

 

Час зустрічі: 17.00 – 20.00

 

Ведучі групи: 

 

Єлизавета Стецюк – магістр психології, практикуюча психологиня/психотерапевтка, гештальт-терапевтка та тілесно-орієнтована терапевтка в навчанні. 


Анфіса Яковіна  – магістр-психолог з соціокультурної адаптації мігрантів, інтегративна психотерпевтка в навчанні.

 
Участь у групі співфінансується столицею Варшавою.


Подаючи заявку на участь у групі ви підтверджуєте усвідомленість у зобов’язанні відвідувати 12 зустрічей з циклу групи (за винятком хвороби, або черезвичайних подій).

 

Анкета учасника

 


PL

 

Zapraszamy do udziału w cyklu spotkań grupy wsparcia „W kontakcie z Tobą”. 

 

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnościami, przetrwania ich i dalszego życia jest ważnym zadaniem dla każdego w dzisiejszych czasach. Grupa wsparcia „W kontakcie z Tobą” ma na celu naukę i budowanie własnej odporności i stabilności w stresujących wydarzeniach, mających na celu zrozumienie i rozwijanie umiejętności przezwyciężania następujących objawów: 

1) Poczucie bezsilności i opuszczenia;

2) Przygnębiony nastrój i stan;

3) Poczucie winy i smutku;

4) Samokaranie – aż do wyczerpania emocjonalnego;

5) Całkowita apatia i niezdolność do cieszenia się życiem; anhedonia;

6) Drażliwość i zmiana stosunku do innych;

7) Strach i panika;

8) Spontaniczność podejmowania decyzji;

9) Wybuchy agresji.

 

Grupa nie ma charakteru terapeutycznego, ale ma na celu rozwijanie świadomości, samowsparcia i rozwijanie umiejętności radzenia sobie w stresujących sytuacjach członka grupy. 

 

Grupa będzie przydatna dla osób, które:

 • chcą utrzymać zdrowy stan psychiczny na emigracji;
 • chcą dowiedzieć się więcej o rezyliencji i jej narzędziach
 • chcą poczuć się bliżej innych;
 • chcą zwiększyć kontakt z własnym ciałem
 • chcą poczuć wsparcie w teraźniejszości;
 • chcą rozwijać własną inteligencję emocjonalną i wrażliwość.

 

Grupa wsparcia odbędzie się w przytulnej sali w centrum Warszawy, w bliskiej odległości od metra. W bezpiecznej przestrzeni, w towarzystwie dwóch psychologów, będziesz poznawać siebie i innych ludzi, psychologiczne i cielesne praktyki i ćwiczenia, pracować w parach, a następnie przyswajać doświadczenia zdobyte w grupie.

 

Dla kogo przeznaczona jest grupa: kobiety i mężczyźni z Ukrainy.  Od 18 lat;

 

Liczba uczestników: 12 -15 osób;

 

Format grupy: Zamknięta – oznacza to, że po 2 spotkaniu cyklu grupa staje się zamknięta dla nowych uczestników, chyba że łączna liczba członków grupy jest mniejsza niż 10 osób. Decyzja o otwarciu grupy dla nowych uczestników zostanie omówiona z członkami grupy w trakcie spotkania. 

 

Język spotkania: Ukraiński;

 

Harmonogram 12 spotkań: 10.11, 17.11, 23.11, 1.12, 7.12, 15.12, 22.12, 29.12. Harmonogram spotkań w 2024 roku zostanie omówiony z grupą osobiście. 

 

Czas spotkań: 17.00 – 20.00

 

Prowadzący grupę: 

 

Yelyzaveta Stetsiuk – magister psychologii, praktykujący psycholog/psychoterapeuta, terapeuta Gestalt i terapeuta zorientowany na ciało w trakcie szkolenia. 

 

Anfisa Yakovina – magister psychologii w zakresie adaptacji społeczno-kulturowej migrantów, psychoterapeutka integracyjna w trakcie szkolenia.

 

 

Udział w grupie jest współfinansowany przez miasto stołeczne Warszawa.

 

Zgłaszając się do udziału w grupie, potwierdzasz swoją świadomość obowiązku uczestniczenia w 12 spotkaniach cyklu grupowego (z wyjątkiem choroby lub nagłych wypadków).

 

Formularz rejestracji