Uruchamiamy Centrum Pomocy Ofiarom Tortur

26 czerwca przypada, ustanowiony przez ONZ, Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur. Grupą szczególnie narażona na przemoc tego rodzaju są migranci i migrantki oraz uchodźcy i uchodźczynie – wg danych Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz pomocy ofiarom tortur, ponad dwie trzecie osób otrzymujących wsparcie z Funduszu to osoby z doświadczeniem migracji lub uchodźstwa.

Dlatego też Fundacja Ocalenie, z myślą o swoich klientkach i klientach, uruchomiła Centrum Pomocy Ofiarom Tortur. Z jego wsparcia mogą skorzystać cudzoziemki i cudzoziemcy mieszkający aktualnie w Polsce, którzy w dowolnym kraju padli ofiarą przemocy ze strony lub za pozwoleniem przedstawicieli władzy.

Centrum będzie działać do końca 2020 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Dobrowolnego Funduszu ONZ na Rzecz Ofiar Tortur.

Więcej informacji >>>