VIII Konwencja Ruchu przeciw Bezradności Społecznej

Dnia 17 października 2008 roku przedstawicie Fundacji “Ocalenie” wzięli udział w VIII Konwencji Ruchu przeciw Bezradności Społecznej zorganizowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Tytułem tegorocznej edycji było: „Kogo w Polsce interesuje ubóstwo? Strategia walki z ubóstwem w Polsce? Diagnoza i zadania nalata 2009 – 2010.”.  Przedstawicielka Fundacji „Ocalenie” pełniła rolę moderatora sesji tematycznej: „Uchodźcy i migranci w polskiej rzeczywistości”.