Warsztaty antydyskryminacyjne

[:pl]Fundacja “Ocalenie” zaprasza do udziału w WARSZTATACH ANTYDYSKRYMINACYJNYCHskierowanych do osób pracujących z cudzoziemcami oraz zajmujących się kwestiami dotyczącymi integracji cudzoziemców. Zaproszenie kierowane jest zarówno do osób pracujących w organizacjach pozarządowych, jak i w instytucjach samorządowych, placówkach edukacyjnych, placówkach służby zdrowia oraz służbach mundurowych.

Celem warsztatów jest dostarczenie osobom uczestniczącym wiedzy i umiejętności przydatnych w pracy z cudzoziemcami narażonymi na dyskryminację oraz w planowaniu działań skierowanych do tej grupy. Warsztaty będą też okazją do poznania innych osób zajmujących się tą tematyką oraz do podzielenia się własnymi doświadczeniami dotyczącymi dyskryminacji.

Warsztaty będą organizowane w dwóch terminach:

  • 19-21 września 2011 r., w godzinach 9 – 15 (trzydniowe warsztaty)
  • 24-25 września 2011 r., w godzinach 9 – 17 (dwudniowe warsztaty weekendowe)
[:]