Warsztaty dla grupy ewaluacyjnej

Dnia 7 października 2008 roku Fundacja “Ocalenie” przeprowadziła warsztaty dla członków grupy ewaluacyjnej powołanej w celu monitorowania zjawiska przemocy w ośrodkach dla uchodźców. Warsztaty obejmowały następujące zagadnienia: sytuacja uchodźców w Polsce, różnice kulturowe ze szczególnym omówieniem roli kobiety w społeczeństwie i kulturze czeczeńskiej, problemy psychologiczne uchodźców, przejawy przemocy w ośrodkach dla uchodźców w Polsce. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele: Urzędu do Spraw Cudzoziemców, UNHCR, Fundacji LaStrada, Komendy Stołecznej Policji.