Warsztaty dla Policji w Łomży

Dnia 13 września 2008 roku Fundacja “Ocalenie” przeprowadziła warsztaty dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Łomży, z zakresu różnic kulturowych i religijnych, prawodawstwa i sytuacji uchodźców w Polsce. W warsztatach wzięło udział około 50 funkcjonariuszy. Zostały one zorgaznizowane we współpracy z Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku oraz Pełnomocnikiem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku ds. Ochrony Praw Człowieka.