WARSZTATY: Wzmacnianie kompetencji rodzicielskich rodziców uchodźców.

Zapraszamy specjalistów – pracowników socjalnych, pedagogów psychologów, przedstawicieli instytucji państwowych, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych– pracujących lub planujących pracę z uchodźcami oraz  osobami w procedurze uchodźczej. Celem warsztatów jest lepsze zrozumienie sytuacji rodzin uchodźczych. Wspólnie zastanowimy się jak wspierać rodziców uchodźców.

Podczas warsztatów zostaną poruszone następujące tematy:

  • Rozwój, emocjonalność i potrzeby dzieci w zależności od wieku
  • Wpływ sytuacji uchodźstwa na dzieci oraz ich rodziców
  • Wpływ traumy na relacje rodzinne
  • Kulturowe różnice w wychowaniu dzieci, podejściu do ról rodzinnych, kobiecych i męskich
  • Reakcje i strategie dzieci w procesie adaptacji
  • Metody wspierania relacji rodzica i dziecka

Warsztaty poprowadzi międzykulturowy zespół, który realizował  cykle warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie dla matek uchodźczyń:

Magdalena Kocon-Różycka – psycholog,  certyfikowana psychoterapeutka, analityk grupowy. Posiada kilkunastoletnie  doświadczenie w pracy z dziećmi oraz rodzinami. Od 2007 zatrudniona jako psycholog w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży. Od 2007 prowadzi warsztaty Młoda mama i konsultacje dla rodziców w Poradni Pomoc Rodzicom.

Anna Kawalska– psycholożka/ trenerka międzykulturowa, od kilkunastu lat prowadzi warsztaty z tematyki międzykulturowej i uchodźczej oraz umiejętności psychologicznych zarówno dla Polaków jak i cudzoziemców, od 2006 roku prowadzi  zajęcia z dziećmi oraz młodzieżą uchodźczą oraz dorosłymi w ośrodkach dla uchodźców.

Larisa Suleymanova–  mentorka uchodźców, edukatorka międzykulturowa, uchodźczyni z Czeczenii, od 11 lat mieszka w Polsce, od 10 lat pomaga uchodźcom i pracuje na rzecz integracji cudzoziemców w Polsce, w Czeczenii pracowała jako nauczycielka, w Polsce ukończyła Podyplomowe Studia „Mentor Kulturowy” na UJ.

Warsztat odbędzie się w poniedziałek 27 czerwca w godzinach 9:00 – 16:30 w Warszawie.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej i odesłanie do 23 czerwca na adres: [email protected]
Formularz zgłoszeniowy

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte na szkolenie otrzymają mailowo informacje z programem oraz miejscem szkolenia. Po szkoleniu uczestnicy otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu. W trakcie szkolenia organizatorzy zapewniają catering i materiały szkoleniowe.

Warsztaty realizowane  się w ramach projektu „Wzmacnianie kompetencji rodzicielskich rodziców uchodźców”  współfinansowanego ze środków The Velux Foundation w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje.