Wspieramy mamy i dzieci z ośrodków dla uchodźców

Projekt „ Warsztaty dla dzieci i rodziców na temat bezpieczeństwa” ma na celu profilaktykę krzywdzenia dzieci zamieszkujących ośrodki dla cudzoziemców. W ramach projektu zostaną przeprowadzone warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie dla mam zamieszkujących ośrodki dla cudzoziemców, tak by mogły one skuteczniej wspierać swoje dzieci w trudnej sytuacji, jakim jest czas oczekiwania na decyzję w sprawie nadania statusu uchodźcy.

Wśród działań zaplanowane są również warsztaty dla dzieci na temat bezpieczeństwa oraz warsztaty dla młodzieży na temat przemocy rówieśniczej. Projekt realizowany jest w okresie wrzesień 2016- luty 2017 na terenie trzech ośrodków: ośrodka na Targówku, w Dębaku oraz w Czerwonym Borze.

Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.