Wspólne działania na rzecz integracji uchodźców i imigrantów – Projekt CPC 2.0

[:pl]Informujemy, że od lipca 2015 roku wspólnie z Fundacją „Nasz Wybór” oraz ze stowarzyszeniem Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek z Trójmiasta realizujemy projekt „CPC 2.0”.

Głównym celem projektu jest wspieranie integracji uchodźców i imigrantów w Polsce poprzez zapewnienie dostępu do poradnictwa i pomocy specjalistycznej oraz szereg innych działań integracyjnych. Projekt jest realizowany w Warszawie (w Centrum Pomocy Cudzoziemcom prowadzonym przez Fundację Ocalenie i w Domu Ukraińskim prowadzonym przez Fundację „Nasz wybór”) oraz w placówce Fundacji Ocalenie w Łomży i w Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek w Trójmieście.

FAMI_logo_kolorProjekt CPC 2.0. jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa[:]