Wzmacniamy kompetencje rodzicielskie migrantów i migrantek

Projekt skierowany jest dla matek i ojców małych dzieci (w wieku 0 – 6 lat) przebywających obecnie na terenie lub w okolicach Warszawy.

W ramach działania prowadzimy cykle warsztatów skierowanych dla matek i ojców w językach rosyjskim, angielskim i arabskim. Dostępne są także konsultacje indywidualne – także w języku wietnamskim i czeczeńskim. Głównym celem projektu jest dostarczenie wiedzy i wsparcia, a przez to poprawę sytuacji rodziców i dzieci cudzoziemskich zamieszkałych w Polsce.

Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.