KLAUZULA INFORMACYJNA RODO [PL/TJ/PER]

[PL] KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FUNDACJĘ OCALENIE – WARSZTATY DLA KOBIET REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU ”CENTRUM POMOCY CUDZOZIEMCOM  IV”, WSPÓŁFINANSOWANEGO Z URZĘDU M.ST. WARSZAWA.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ocalenie z siedzibą w Warszawie, 00-537, przy ul. Kruczej 6/14a. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 016446315, reprezentowana przez Zarząd.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit e) RODO – realizacja zadania w interesie publicznym wynikająca ze statutu Fundacji Ocalenie oraz art. 6 ust. 1 lit f) RODO – uzasadnione interesy Administratora, m.in. obrona Administratora przed ewentualnymi roszczeniami.
 3. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi rekrutacji na warsztaty dla kobiet realizowane w ramach projektu CPC III, a także dochodzenia przez Administratora potencjalnych roszczeń, lub obrona przed takimi roszczeniami;

4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w związku z realizacją celów określonych w punkcie 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być:

– upoważnieni pracownicy Administratora;

– usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług;

– podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności grantodawcy przyznający Fundacji dotacje na realizację projektów, wyłącznie w celach sprawozdawczych.

5. Właściciel danych posiada prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

– przenoszenia danych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu wykonywania swoich praw, właściciel danych może skontaktować się Fundacją pod adresem korespondencyjnym podanym w punkcie 1 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem [email protected].

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji, a następnie przez okres sprawozdawczy projektu. Dane osób, które nie zostały zakwalifikowane na warsztaty, będa przechowywane przez 3 miesiące od zakończenia rekrutacji, w celu obsługi potencjalnych reklamacji oraz obsługi listy rezerwowej.   

7. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

[TJ] Изҳороти иттилоотӣ оид ба коркарди маълумоти шахсӣ аз ҷониби Бунёди Отсаление – Семинарҳо барои занон дар доираи лоиҳаи „CPC III”, ки аз ҷониби барномаи Фонди Миллии Паноҳандагӣ, Муҳоҷират ва Хамгироӣ маблағгузорӣ шудааст

Дар асоси Низомномаи Парлумони Аврупо ва Шӯрои (ИА) 2016/679 аз 27 апрели соли 2016 оид ба ҳифзи шахсони воқеӣ дар робита бо коркарди маълумоти шахсӣ ва ҳаракати озоди ин маълумот, инчунин бекор кардан Дастури 95/46 / B (муқаррароти умумӣ оид ба ҳифзи маълумоти шахсӣ), ки минбаъд номида мешавад

 

 1. Мудири/Администратори маълумоти шахсии шумо Фонд Осталение мебошад, ки ш. Варшава, вокеъ *куч. Круча 6/14а. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 016446315, ки аз ҷониби Раёсати Бунёд пешниҳод шудааст.
 2. Асоси ҳуқуқии коркарди маълумоти шахсӣ: м. 6 сарх. 1 ҳарф. е) Фармонҳо – татбиқи вазифаи манфиати ҷамъиятӣ, ки дар асоси оинномаи Бунёди таъинот, инчунин м. 6 сарх. 1 ҳарф. т) фармоиш – манфиати қонунии маъмур, аз ҷумла ҳимояи маъмур дар ҳолати даъвоҳои эҳтимолӣ;
 3. Маълумоти шахсии пешниҳодшуда бо мақсадҳои зарурӣ барои ҷалби иштирокчиён дар семинарҳо барои занон, ки дар доираи лоиҳаи CPC III амалӣ карда мешаванд, ин чунин баррасии даъвоҳои эҳтимолӣ ё муҳофизат аз чунин талабот коркард карда мешаванд;
 4. Маълумоти шахсӣ танҳо вобаста ба татбиқи ҳадафҳои дар банди 3 муайяншуда кушода дастрас ҳастанд. Истифодабарандагони маълумоти шахсӣ метавонанд инҳо бошанд:
 • кормандони ваколатдори маъмур/администратор;
 • хидматрасоне, ки мутобиқи шартнома коркарди Маълумоти шахсиро барои эҳтиёҷоти татбиқи лоиҳа, ки барои Маъмур, кормандони ваколатдори ӯ анҷом дода шудааст, ба ӯҳда доранд – ба андозаи зарурӣ барои иҷрои дақиқи ин вазифаҳо;
 • субъектҳое, ки барои гирифтани маълумоти шахсӣ дар асоси меъёрҳои қонунгузорӣ ваколат дорад, ва инчунин донорҳое, ки ба Фонд барои амалисозии лоиҳаҳо грант медиҳанд танҳо бо мақсади ҳисоботдиҳӣ.

  5. Соҳиби маълумоти шахсӣ ҳуқуқ дорад:

– аз маъмур талаб кардани дастрасӣ ба маълумоти шахсии худ, радди онҳо, ҳазф ё маҳдуд кардани коркарди маълумоти шахсӣ,

– ба коркарди маълумот эътироз кардан,

– интиқоли маълумот,

– ба мақомоти назоратӣ шикоят кардан.

Барои амалӣ намудани ҳуқуқҳои худ, соҳиби маълумот метавонад бо Бунёд бо суроғаи дар банди 1 зикр шуда тамос гирад ё тавассути почтаи электронии [email protected].

6. Коркарди маълумоти шахсӣ дар тамоми ҷараёни ҷалби иштирокчиён ба анҷом расонида мешавад. Маълумоти шахсии нафари барои ширкат дар семинарҳо ҷалб нашаванда, барои баррасии шикоятҳои эҳтимолӣ ва нигоҳ доштани рӯйхати эҳтиётӣ давоми 3 моҳ пас аз анчоми қабул нигох дошта мешаванд.

7. Маълумоти шахсӣ ба қабули қарорҳои автоматикунонидашуда, аз ҷумла профилгузорӣ, дода намешавад.

 

این بند مربوط به :(RODO: اطلاعاتی در باب مقررات حفاظت از داده ها)

پردازش اطلاعات شخصی افراد توسط موسسه اوسلنیا می باشد. کارگاه های آموزشی زنان، به عنوان بخشی از پروژه „مرکز کمک های خارجی IV” می باشد و هزینه مالی آن، توسط موسسه اوسلنیا و شهرداری ورشو تامین می گردد.

. به اطلاع می رسانیم که بر اساس مقررات پارلمان اروپا (EU)  به شماره  ۶۷۹/۲۰۱۶ مورخ   ۲۷ آوریل ۲۰۱۶ در مورد حمایت افراد در مورد پردازش اطلاعات شخصیشان و انتقال آزادانه این داده ها، و لغو دستورالعمل ۴۶/۹۵ مایلیم اطلاعات زیر را در  مورد حفاظت از داده هایتان در اختیار شما قرار دهیم:

۱-     مرجع مسئول اطلاعات شخصی افراد، بنیاد اوسلنیا مستقر در ورشو می باشد.

آدرس موسسه:

 1. Krucza 6 / 14a

کد پستی: ۰۰-۵۳۷

NIP: 118-157-02-03

KRS: 0000030279

REGON: 016446315

۲-     پردازش اطلاعات شخصی شامل قوانین مندرج در بند زیر می باشد .

قانون ۶ بند 1 حرف ایی از مجموعه قوانین رودو ( قانون رودو در لهستان به معنای قوانین مشتمل بر حفظ اطلاعات شخصی افراد می باشد) – اجرای قانون برای حفظ منافع عمومی افراد با رعایت بخشنامه موسسه اوسلنیا مندرج در قانون شماره ۶ بند یک حرف اف از قانون رودو که شامل قوانین مشتمل بر اختیارات مدیر موسسه برای دفاع از خود و موسسه در برابر ادعاهای احتمالی آتی می باشد.

۳-      (CPCIII (اطلاعات شخصی افراد حاضر در این دوره در اختیار بخش س پ س موسسه اوسلنیا قرار خواهد گرفت تا شرکت کنندگان برای استفاده و شرکت در پروژه مربوطه نام نویسی کردند. با ثبت این اطلاعات، مدیر موسسه قادر خواهد بود تا در شرایط احتمالی آتی بتواند هر نوع شکایتی را به درستی پیگیری و بررسی نماید.

۴-    داده های شخصی افراد، تنها در ارتباط با اجرای اهداف تعیین شده در بند 3 ،ممکن  است در اختیار سایر نهادها قرار گیرد. افرادی که ممکن است از این اطلاعات بهره ببرند عبارتند از:

 • کارمندان مجاز  از طرف مدیر؛ 
 • ارائه دهندگان خدماتی که برای ارائه خدماتشان، به پردازش اطلاعات شخصی افراد نیاز دارند – البته تا اندازه ضروری و نه بیشتر
 • اشخاصی که بر اساس قانون کشوری، مجاز به دریافت داده های شخصی افراد می باشند، از جمله سرمایه گذارانی که ارائه کننده کمک های مالی به بنیاد می باشند و برای اجرای پروژه ها و جهت ارائه گزارشات به اطلاعات شخصی افراد نیاز دارند.

۵-    افرادی که اطلاعات شخصی خویش را ارائه می کنند مجاز می باشند از مدیر مجموعه بخواهند تا به اطلاعات شخصی دسترسی یافته و آنها را اصلاح، حذف و یا استفاده از آن را محدوود نمایند.

 • می توانند به سیستم و روش پردازش اطلاعات اعتراض کنند.
 • می توانند اطلاعات را جا به جا کنند .
 • می توانند به مرجع نظارتی شکایت کنند.

به منظور بهره برداری از حقوق خود، صاحب داده ها میتواند از طریق آدرس ارائه شده در بخش 1 و یا از طریق پست الکترونیکی به آدرس  [email protected]. با بنیاد (موسسه) اوسلنیا تماس بگیرند.

۶-    داده های شخصی در طول مدت زمان استخدام و سپس در طول مدت زمان تهیه  گزارش پروژه، مورد پردازش قرار می گیرد. اطلاعات افرادی که واجد شرایط شرکت در کارگاه نشده اند، به مدت 3 ماه از پایان استخدام و به منظور رسیدگی به شکایات احتمالی و یا ارائه برخی خدمات در لیست ذخیره، نگهداری می شود.

۷-        اطلاعات افراد در اختیار برنامه های خودکار تصمیم گیری، قرار نمی گیرد.