Osoba koordynująca świetlice w Warszawie i województwie mazowieckim

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za koordynację i działania świetlic dla dzieci z doświadczeniem uchodźstwa prowadzonych przez Fundację Ocalenie na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego.

Zakres obowiązków:

 • współpraca z osobą koordynującą program dziecięcy;
 • bieżąca koordynacja pracy świetlic (3 lokalizacje);
 • zarządzanie czasem pracy zespołu w tym opiekunów_ek świetlic oraz osób wspierających działanie;
 • wprowadzenie i wsparcie merytoryczne dla zespołu trenerów_rek pracujących w świetlicach;
 • rozeznanie potrzeb i przygotowanie/wyposażenie świetlic;
 • prowadzenie dokumentacji finansowej i współpraca z działem finansowym;
 • rozliczenia pracy osób pracowniczych w porozumieniu z koordynatorką finansową projektu oraz koordynatorką programu;
 • organizacja zebrań, superwizji i szkoleń zespołu;
 • monitorowanie i raportowanie rezultatów działania świetlic;
 • współpraca z zespołami odpowiedzialnymi za komunikację, pozyskiwanie środków oraz administrację.

Oczekujemy: 

 • doświadczenia w koordynacji działań i zarządzaniu pracą zespołu;
 • doświadczenia w koordynacji projektów skierowanych do dzieci;
 • biegłej znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;
 • dużej samodzielności i dobrej organizacji pracy;
 • doświadczenia w pracy grupowej z dziećmi, w tym np. w świetlicach, na koloniach, w harcerstwie;
 • prawa jazdy kat. B.

 

Mile widziane będzie:

 • znajomość języka rosyjskiego lub ukraińskiego;
 • doświadczenie w pracy z cudzoziemcami;
 • doświadczenie w pracy z osobami, które doświadczyły przemocy lub traumy.

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę (na pełen etat);
 • wynagrodzenie w przedziale 7500- 8510 zł brutto miesięcznie za pełen etat, w zależności od posiadanego doświadczenia;
 • pracę od zaraz;
 • superwizję;
 • możliwość udziału w szkoleniach fundacji i zewnętrznych szkoleniach dotyczących tematu pracy;
 • pracę w różnorodnym, wspierającym zespole.

 

Wymagana forma składania oferty (oferty niespełniające poniższych wymagań mogą zostać wyłączone z procesu rekrutacji):

 • CV (tylko w języku polskim) prosimy przesyłać do dnia 27 marca 2023 r. na adres: praca[at]ocalenie.org.pl (prosimy „[at]” zamienić na „@”);
 • w tytule wiadomości e-mail prosimy napisać: „ Osoba koordynująca świetlice w Warszawie”;
 • prosimy nie przesyłać dodatkowych dokumentów, w tym listów motywacyjnych ani referencji;
 • w CV prosimy o umieszczenie następującej formuły “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Ocalenie w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko oraz w kolejnych rekrutacjach”,

 

Procedura wyboru ofert:

 • w przypadkach uzasadnionych merytorycznie dopuszcza się możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne kandydatów_tki nie spełniających/e części z wymogów;
 • Fundacja zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji i wstrzymania przyjmowania ofert;
 • skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami_tkami;
 • Fundacja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru, którejkolwiek z ofert.

 

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ocalenie, z siedzibą w Warszawie, 00-537, przy ul. Kruczej 6/14a. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 016446315, reprezentowana przez Zarząd. Przesyłając do nas swoje materiały rekrutacyjne oświadczasz, że zapoznałeś/aś się z treścią Polityki Prywatności Fundacji Ocalenie, w szczególności w zakresie sposobu przetwarzania danych kandydatów do pracy oraz przysługujących Ci praw.