استخدام برای برنامه به خانه خوش آمدید در ورشو

Polski English Pусский
عربى

 

بنیاد رستگاری از خانواده های پناهنده در معرض خطر بی خانه گی دعوت میکند برای برنامه به خانه خوش آمدید درخواست دهند.

در فرایند استخدام فعلی ۱۰ خانواده پذیرفته میشود و از انجمله ۴ خانواده که در وضعیت درخواست پناهنده گی هستند.

 قبل از ارسال سوالات خود، لطقا معلومات زیر و مدارک مهم برای استخدام را در ذیل بخوانید:

          جدول امتیازدهی برای استخدام

          جدول میزان کمک ها برای کرایه خانه

          فورم درخواست آنلاین

سوالات که در اسناد بالا ذکر نشده را لطفا به ایمیل آدرس ذیل بفرستید.( [email protected])

هدف  برنامه این است که شرکت کنند گان در مدت دو سال زندگی در لهستان به استقلالیت برسند، به طوری که پس از آن زمان نیازی به کمک های فشرده مداوم نداشته باشند.

این برنامه برای کسانی است که معیار های ذیل را دارند:‌

۱ –  کسانی که در پولند هستند، دارای وضعیت پناهنده، حمایت فرعی، اجازه اقامت به دلایل بشردوستانه، مجوز اقامت قابل تحمل یا درخواست های که در حال طی مراحل هستند.

۲ – خانواده ها، والدین مستقل دارای فرزند

۳ – کسانی که در ورشو یا در اطراف ان زندگی میکنند. یا اکنون مجبور به ترک کمپ های بسته و یا باز مهاجرین هستند.

۴ – کسانی که در خطر بی خانمانی هستند.

۵ – کسانی که می خواهند به شکل اساسی و پیگیر پروسه ادغام را طی نمایند و زندگی مستقل در پولند داشته باشند- اطلاعات در مورد تعهدات شرکت کنندگان

۶ – کسانی که میتوانند در مدت زمان دو سال مستقل شوند.

 

برنامه شامل :‌

          دو سال پیشتبانی فردی متناسب با نیاز ها خانواده ها

          حمایت مداوم توسط متخصصین ادغام- شخصی که از شرکت کنندگان در پیگیری استقلالیت آنها حمایت می کند (‌اطلاعات در مورد اصول همکاری)‌

          کمک کرایه خانه (‌مطابق جدول)- یک قرارداد اجاره نامه کتبی مورد نیاز است و امکان واریز کرایه خانه به حساب صاحب خانه، ممکن است در صورت عدم رعایت ترتیبات با بنیاد توسط شرکت کننده گان، حمایت کاهش یا تعلیق شود. در سال دوم برنامه میزان کمک ها یا کاهش میابد. این کمک ها در طول برنامه ادغام فردی به افراد تعلق نمی گیرد.

          یاد گیری اجباری زبان پولندی تا سطح B1

          دسترسی به بقیه پیشنهادات بنیاد، از جمله کمک مربیان فرهنگی در مرکز کمک به اتباع خارجی، و همچنین کمک های حقوقی و روانی.

فرایند استخدام (  شرکت در پروسه استخدام به معنی پذیرش در برنامه نیست)‌

          خانه پری فورم انلاین این برنامه ( تا فبروی ۲۰۲۲)

          مصاحبه اولیه با یکی از کارمندان بنیاد و دعوت به استخدام بیشتر یا رد درخواست هایی که شرایط لازمی را ندارند.

          مصاحبه دقیق و تفصیلی استخدامی ها با یکی از کارمندان بنیاد در مورد وضعیت خانواده ها.

          ارزیابی درخواست ها توسط کمیته استخدام بنیاد و امتیازات اعطایی ( جدول امتیازدهی)‌- تصمیم قابل تجدید نظر نیست.

          تصمیم کمیسیون تا ۱۶ مارچ ۲۰۲۲:

          خانواده های که به انها پیشنهاد شرکت در استخدام بعدی داده نمی شود می توانند از پبشنهاد های  باقی مانده بنیاد استفاده نماید.

          خانواده های که به آنها پیشنهاد مشارکت در برنامه داده میشود. ابتدا برای یک دوره سه ماهه آزمایشی دعوت میشوند. در صورت عدم همکاری با بنیاد، ممکن است این امتیاز ها به سایر خانواده های نیازمند داده شود توسط کمیته استخدام.

          دوره آزمازیشی :‌

          مدت زمان سه ماه

          امکان تمدید مشروط تا ۶ ماه

          شروع همکاری با متخصص ادغام  و شروع برنامه کاری

          کمک مالی برای کرایه مطابق جدول کمک ها فقط پس از نقل مکان ( در مورد افرادی که باید محل سکونت خود را در ابتدا دوره آزمایشی تغییر دهند.

          تصمیم های بنیاد در طول دوره آزمایشی در مورد مشارکت بیشتر در برنامه- قابل ذکر است که این تصامیم قابل تجدید نیست.

در طول برنامه، افراد شرکت کننده به همراه متخصص ادغام، پیشرفت طرح را هر سه ماه یکبار ارزیابی خواهند کرد و حفظ پشتیبانی و مشارکت در فعالیت های برنامه ریزی شده بستگی دارد. این برنامه مراحل به زیر تقسیم می شود.

          برنامه یک ساله ( ۱۲ ماه از پایان دوره آزمایشی )‌

          برنامه سال دوم ( ۱۲ ماه از پایان سال اول) کاهش کمک ها طبق جدول امتیاز ها

          خلاصه مشارکت تا کنون و اتمام برنامه – در ۳ ماه اخر سال دوم

          امکان تمدید حمایت پس از ۲ سال ( تا ۱۲ ماه ) در موارد استثنایی: شرایط بحرانی که خانواده را از ادامه عملکرد عادی باز می دارد، نیاز به افزایش مراقبت از کودک /  دریافت تصمیم مثبت در مورد مسکن اجتماعی / اشتراکی و انتظار برای تخصص و خطر از دست دادن تخصص در صورت ترک اپارتمان فعلی.

همکاری با متخصص ادغام:‌

          تماس منظم همه اعضای خانواده ( تماس تلفنی نظر به نیاز، اما به طور متوسط هفته ای دو بار و حد اقل دو جلسه در ماه)‌

          صراحت داشتن، از جمله آمادگی برای گفتگو و برخورد با مسایل دشوار

          تمایل به صحبت در مورد بودیجه خانواده، از جمله یادگیری در مورد برنامه ریزی بودیجه و ارایه اطلاعات در مورد درآمد و هزینه های خانواده.

          ایجاد یک برنامه کاری مشترک با متخصص ادغام که هدف اصلی آن استقلالیت در ۲ سال  و ارزیابی مشترک پیشرفت ها.

          تلاش مستمر برای بهبود وضعیت خود، از جمله به دست آوردن و حفظ شغل قانونی.

سایر اطلاعات :

آگهی اول) این برنامه همچنین ممکن است شامل افرادی باشد که پس از دریافت تصمیم منفی در مورد حمایت بین المللی، به دلایل بشردوستانه برای اجازه اقامت درخواست دهند.

در مورد افرادی که در استخدام شرکت می کنند و مراحل کار انها تکمیل نشده است ( هنوز در حال انجام است)، باید نظر مثبت تیم حقوقی بنیاد مبنی بر داشتن مبنایی برای درخواست پناهندگی جلب شود. وضعیت اقامت بشردوستانه در چنین شرایطی، لازم است اطلاعات در مورد درخواست حمایت به کارمند ارایه شود، اگر به این برنامه بپیوندند، تیم حقوقی بنیاد به آنها کمک خواهد کرد. این برنامه برای خانواده های که تحت پروسه درخواست حمایت بین المللی یا اقامت بشردوستانه قرار می گیرند، مکان های را تعیین می کند: وضعیتی قرار دارند ممکن است از ۴۰ در صد از همه مکان های برنامه تجاوز نکند.

افرادی که قبلا به دلایل بشردوستانه یا اقامت تحملی  مجوز دریافت کرده اند، اما در عین حال برای وضعیت پناهندگی درخواست می کنند و از کمک های اجتماعی از اداره اتباع خارجی برخودار هستند، نمی توانند در روند استخدام شرکت کنند.

آگهی دوم:  این برنامه برای افراد مجرد و زوج های بدون فرزند طراحی نشده است.  در مورد والدین مستقل، والدین که باید بتوانند شغل دایمی داشته باشند.

آگهی سوم: استخدام در این برنامه ممکن است توسط افراد که قبلا در ورشو زندگی می کنند یا افرادی که از مناطق همسایه به ورشو نقل مکان می کنند و همچنین افرادی که مجبور به ترک  یک کمپ بسته یا باز برای خارجی ها هستند( این باید ظرف مدت ۱ ماه از تاریخ شروع دوره آزماشی)‌

در صورت پذیرش در برنامه، لازم است در مکانی زندگی کنید که امکان بازدید دایمی از دفتر بنیاد در ورشو را فراهم کند. در صورت شرکت استخدام افراد خارح از ورشو، ممکن است لازم باشد در مصاحبه در ورشو حاضر شوند.

ما اکیدا توصیه می کنیم فقط در رابطه به درخواست برنامه به ورشو نروید، زیرا در صورت گذراندن مرحله اول استخدام، پیشتبانی فقط برای ۳ ماه در طول دوره آزمایشی ارایه می شود و ممکن است تمدید نشود.

آگهی چهارم:  این برنامه از شرایط بحرانی پشتبانی نمی کند و زمانی که برای برنامه استخدام می کنید باید حد اقل یک ماه اسکان داشته باشید. و خودتان دنبال آپارتمان جدید بگردید. حمایت مسکن عمدتا در قالب همکاری کرایه خانه به جای مسکن یا سرپناه موقت ارایه می شود

خطر بی خانمانی شامل شرایط ذیل است:‌

          خطر جدی از دادن عنوان قانونی محل در ۲ ماه آینده ( از جمله به دلیل بدهی، فسخ قرار داد، از دست دادن دایمی درآمد یا مزایایی کمک های  اجتماعی که مانع از ادامه استفاده از محل، حکم تخلیه و کمبود بودیجه میشود، برای کرایه آپارتمان به قیمت بازار.

          خطر جدی از دست دادن امکان استفاده از مکان فعلی ، از جمله نیاز به ترک کمپ در ظرف دو ماه و محل که شما را از خطر حفاظت مینمود.  

          زندگی در آپارتمان بدون عنوان قانونی ( بدون قرار داد خط) و عدم امکان احذ چنین عنوانی.

          زندگی در شرایط نامناسب برای زندگی ( به عنوان مثال آپارتمان بدون سیستم گرمایش، بدون سیستم تهویه، بدون دست رسی به آب گرم)‌ و بدون بودیجه برای کرایه اپارتمان مناسب به قیمت بازار

          زندگی در شرایط بیروبار و نامناسب و کمبود بودیجه برای کرایه یک آپارتمان به قیمت بازار

آگهی پنجم: مسوولیت های شرکت کنند گان:

          موافقت با ایجاد نمایه خانوادگی در دسترس عموم در وب سایت www.witajwdomu.org.pl  که حاوی اطلاعات اولیه و نقاشی خانواده که در مشورت با خانواده تهیه میشود و مورد تایید آنها قرار می گیرد با مراقبت از امنیت و حیثیت اعضا خانواده- داده ها و ظاهر افراد تغییر می کند.

          تلاش برای ادغام در لهستان، از جمله یادگیری مهارت های لازم برای زندگی مستقل،‌جستجوی شغل قانونی

          مشارکت و همکاری با متخصص ادغام

          استقاده از دوره های اجباری آموزش زبان توسط بنیاد ( تا سطح B1  به شکل اجباری )‌

          مراقبت از سلامتی و رفاه همه اعضای خانواده

          دوره های آموزشی اجباری برای افراد زیر ۱۸ سال

          در صورت نیاز طبق ترتیبات از پیشنهادات باقی مانده بنیاد از جمله : حمایت از مربیان فرهنگی در مرکز کمک به اتباغ خارجی، حمایت روانی و کمک حقوقی استفاده کنید.

آگهی ششم: کمک های مالی برای کرایه به منظور تضمین ایمنی اولیه به کار می رود تا شرکت کنندگان بتوانند بر بهبود وضعیت خود و تلاش برای استقلال تمرکز کنند. بنابرین این برنامه فقط برای خانواده های است که در آنها :

          در ابتدا، حد اقل یکی از والدین ممکن است استخدام دایمی قانونی شود.

          در نهایت (‌در طول برنامه )‌هم والدین و هم سایر بزرگسالان غیر یادگیری می توانند استخدام دایمی قانونی شوند.

هدف این برنامه جایگزینی مسوولیت سیستم رفاه اجتماعی عمومی برای کمک به افراد و خانواده های که قادر به استخدام دایم نیستند. از جمله به دلایل بهداشتی . افرادی که در چنین شرایطی هستند ممکن است از اشکال دیگر حمایت بنیاد استفاده کنند.