Lekcje polskiego z Fundacją Ocalenie | Polish language classes by Ocalenie Foundation | Уроки польского языка с Фундацией Оцалэне

06/01/2019

Rejestracja dostępna w dniach 7, 8 i 9.01.2019 r. | Registration is available on 7, 8 i 9.01.2019. | Реєстрація відбудеться у днях 7, 8 i 9.01.2019.


Warsaw

Krucza 6/14a, 00-537 Warszawa

+48 22 828 04 50

biuro@ocalenie.org.pl

ocalenie.org.pl


Łomża

Sadowa 8, 18-400 Łomża

+48 86 214 16 57

biuro@ocalenie.org.pl

ocalenie.org.pl


Help Center for Foreigners

Krucza 6/14a, 00-537 Warszawa

+48 22 828 04 50

cpc@cpc.org.pl

cpc.org.pl


Registration details

Fundacja Ocalenie

Krucza 6/14a, 00-537 Warszawa

NIP: 118-157-02-03

KRS: 0000030279