Formularz rekrutacyjny Warszawa

Formularz rekrutacyjny do projektu stażowego, realizowanego przez IKEA Retail Sp. z o.o. i Fundację Ocalenie, przy współpracy z lokalnymi organizacjami partnerskimi w Krakowie (Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju (Salam Lab) oraz Internationaler Bund Polska) i Gdańsku (Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek (CWII)).


Dane osobowe

(inne niż polskie – UWAGA! projekt jest przeznaczony tylko dla cudzoziemców)
Prosimy NIE wpisywać numeru PESEL

Dodatkowe informacje

(np. j. angielski - poziom podstawowy, j. rosyjski - poziom zaawansowany)
(proszę wskazać obszary zawodowe, w których Pan/Pani ma jakiekolwiek doświadczenie)

Oświadczenie