Asystent_ka w zespole Wolontariatu

Fundacja Ocalenie poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy jako asystent_ka...

Koordynator_ka ds. finansowych

Fundacja Ocalenie szuka osoby na stanowisko koordynator_ka ds. finansowych, praca...

Mentor_ka z językiem ukraińskim i rosyjskim w Centrum Pomocy Cudzoziemcom

Fundacja Ocalenie poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy jako Mentor_ka z...

Młodszy_a specjalista_ka ds. komunikacji z osobami klienckimi w Centrum Pomocy Cudzoziemcom

Fundacja Ocalenie poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy jako Młodszy_a...

Specjalista_tka ds. monitoringu i ewaluacji w programach wsparcia dzieci i młodzieży

Fundacja Ocalenie poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy jako specjalista_tka ds....

Asystent_ka zespołu HR

Fundacja Ocalenie poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy jako asystentka...

Asystent_ka koordynatorki projektu

Fundacja Ocalenie poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy jako asystent_ka...

Trener_ka zajęć dla dzieci i młodzieży

Fundacja Ocalenie poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy jako trener_ka...

Trener_ka zajęć komputerowych dla dzieci i młodzieży

Fundacja Ocalenie poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy jako trener_ka...