Łódzkie Centrum Wielokulturowe

Głównym założeniem Łódzkiego Centrum Wielokulturowego jest szeroko pojęta integracja cudzoziemców i cudzoziemek, nowych mieszkańców miasta, z ich polskimi sąsiadami. Integracja rozumiana jako proces, w którym równie ważne są zadania pomocowe, wspierające obcokrajowców w trudnościach z legalizacją pobytu, kontaktem z instytucjami publicznymi, służbą zdrowia, placówkami edukacyjnymi, poszukiwaniem pracy i mieszkania oraz działaniami, poprawiającymi komunikację, integrującymi środowisko mieszkańców Łodzi. Łódzkie Centrum Wielokulturowe realizuje zadania informacyjne, ale też poradnictwo specjalistyczne. Centrum oferuje również kursy językowe dla dorosłych i dzieci oraz zajęcia animacyjno-integrujące, warsztaty, spacery miejskie, działania antydyskryminacyjne, spotkania prowadzone przez pracowników i pracowniczki Fundacji Ocalenie oraz Centrum OPUS.

Punkt Informacji dla Obcokrajowców i Obcokrajowczyń

W ŁCW działa Punkt Informacji dla Obcokrajowców i Obcokrajowczyń, w którym udzielane są bezpłatne porady asystentów i asystentek kulturowych, prawników i prawniczek oraz psychologów i psycholożek, którzy mówią w pięciu językach: polskim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim i białoruskim.

Spotkanie z wybranym pracownikiem możliwe jest po wcześniejszym umówieniu się. Istnieje także możliwość umówienia się na poradę telefoniczną lub mailową.

Pracownicy Punktu świadczą usługi w zakresie:

– wsparcia w rozwiązywaniu codziennych trudności polegających na kontakcie z instytucjami publicznymi, w tym placówkami edukacyjnymi, urzędami, pomocą społeczną, policją, służbą zdrowia,
– poradnictwa w procesie legalizacji pobytu,
– pomocy w poszukiwaniu pracy oraz mieszkania,
– interwencji w sytuacjach przemocy i dyskryminacji,
– poradnictwa specjalistycznego, w tym szczególnie pomocy psychologicznej oraz prawnej,
– tłumaczenia ustne na bieżące potrzeby klientów i klientek, szczególnie w kontaktach z instytucjami publicznymi,
– nauki języka polskiego dla dorosłych i dzieci,
– informacji o dostępnej ofercie pomocowej, edukacyjnej i kulturalnej,
– promocja działań antydyskryminacyjnych,

Łódzkie Centrum Wielokulturowe
adres: ul. Narutowicza 8/10, 90-135 Łódź
telefon: (42)300-15-04
mail: [email protected]

strona internetowa: cw.lodz.pl

godziny otwarcia biura:
poniedziałek, wtorek – 15:00-19:00
środa, czwartek, piątek – 8:00-12:00
oraz jedna sobota w miesiącu w godzinach 10:00 – 14:00

 

Osoby, które chciałyby skorzystać z poradnictwa w ramach Punktu Informacyjnego dla Obcokrajowców i Obcokrajowczyń, prosimy o wcześniejszy kontakt (telefoniczny lub mailowy) w celu umówienia terminu spotkania

Pomoc oraz poradnictwo w ramach Punktu Informacyjnego dla Obcokrajowców i Obcokrajowczyń jest bezpłatne. Mówimy w pięciu językach: polskim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim i białoruskim.