Magazin – dziękujemy

PL:
Dziękujemy za rezerwację.
Proszę czekać na potwierdzenie rezerwacji wizyty w Magazinie.
Potwierdzenie rezerwacji zostanie wysłane do Państwa drogą e-mail na wskazany adres e-mail w formularzu.

 • Przed przyjściem do Magazinu pierwszy raz należy zarejestrować się w Centrum Pomocy Cudzoziemcom (parter Fundacji Ocalenie, ul. Krucza 6/14a Warszawa). Centrum Pomocy Cudzoziemcom jest otwarte od poniedziałku do piątku, od 9.00-17.00. Na pierwszą wizytę w Magazinie proszę wziąć swój dokument oraz dokumenty swojej rodziny.
 • Do Magazinu można przyjść 1 raz na 2 miesiące.
 • Przed wejściem do Magazinu należy pokazać potwierdzenie swojego zapisu na termin (można pokazać na telefonie) oraz swój dokument.
 • Termin można zarezerwować tylko dla swojej rodziny, nie ma możliwości rezerwacji terminu dla innej rodziny 
 • Bez potwierdzenia rezerwacji swojego terminu – nie można wejść do Magazinu.

Informacje o zasadach działania punktu pomocy rzeczowej Magazin Fundacji Ocalenie:
https://ocalenie.org.pl/magazin

 

EN:
Thank you for booking.
Please wait for booking confirmation of visit in Magazin.
The booking confirmation will be sent to you by e-mail to the e-mail address provided in the form.

 • Before coming to Magazin first time you need to register in the Help Centre for Foreigners (first floor in Ocalenie Foundation, Krucza street 6/14a, Warsaw). Help Center for Foreigners is open Monday – Friday, 9.00 AM – 5 PM. For the first visit in Magazin please take with you your document and documents of your family.
 • You can visit Magazin 1 time per 2 month.
 • Before you enter Magazin you need to show confirmation of your booking (you can show it on your phone) and your document.
 • You can book a visit only for your family, it is not possible to book visit for other family
 • Without confirmation of booking your visit – you cannot enter Magazin.

Principles of Magazin in Ocalenie Foundation, how does it work – read here:
https://ocalenie.org.pl/magazin-material-aid

 

RU:
Спасибо за бронирование.
Пожалуйста, ожидайте подтверждения бронирования визита в Магазине.
Подтверждение бронирования будет отправлено вам по электронной почте на адрес электронной почты, указанный в форме.

 • Перед тем как прийти в Магазин первый раз нужно зарегистрироваться в Центре Помощи Иностранцам (первый этаж Фонда Оцалене, ul. Krucza 6/14a Warszawa). Центр помощи иностранцам работает с понедельника по пятницу, 9.00-17.00. На первое посещение Магазина возьмите с собой свой документ и документы своей семьи.
 • В Магазин можно прийти 1 раз в 2 месяцa.
 • Перед тем как войти в Магазин нужно показать подтверждение своей брони (можно показать на телефоне) а также свой документ.
 • Время посещения Магазина можно забронировать только для своей семьи, нельзя бронировать для другой семьи.
 • Без подтверждения бронирования – нельзя войти в Магазин.

Правила работы пункта вещевой помощи Магазин Фонда Оцалене смотрите здесь:
https://ocalenie.org.pl/magazin-veshchevaya-pomoshch

[booking_confirm]