Dołączyliśmy do European Council on Refugees and Exiles (ECRE)!

ECRE to ogólnoeuropejskie stowarzyszenie ponad 100 organizacji pozarządowych w 40 krajach, które chroni i promuje prawa osób uchodźczych, ubiegających się o azyl i przesiedleńców. Misją jest promowanie sprawiedliwych i humanitarnych polityk i praktyk azylowych w Europie. Współpracując ze swoimi członkami i partnerami ECRE podejmuje szczególne wysiłki, aby informować i przekonywać europejskie władze i społeczeństwo w kwestiach, które są istotne dla jej misji, monitorować i piętnować naruszenia praw człowieka, proponując i promując sprawiedliwe i skuteczne trwałe rozwiązania. Swoją misję stara się realizować poprzez badania, rzecznictwo oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

Sekretariat ECRE w Brukseli informuje, wspiera i współpracuje z członkami organizacji poprzez wspólne wydarzenia, doroczne walne zgromadzenie i spotkania. Poza naszą Fundacją, członkami z Polski są również Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. 

Nie możemy się doczekać wspólnej pracy, dzielenia się naszymi doświadczeniami i uczenia się od innych organizacji członkowskich.