Centrum Pomocy Cudzoziemcom

Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Warszawie (CPC) to miejsce, w którym każdego roku tysiące osób z kilkudziesięciu krajów świata otrzymuje bezpłatną pomoc i przyjazną przestrzeń.

Jeśli jesteś osobą cudzoziemską szukającą wsparcia, przejdź na stronę dla osób cudzoziemskich: centrum.ocalenie.org.pl

centrum pomocy cudzoziemcom warszawaIdea Centrum Pomocy Cudzoziemcom

Państwo polskie nie troszczy się wystarczająco o integrację cudzoziemców. Nie istnieją krajowe systemy integracyjne, dzięki którym cudzoziemki i cudzoziemcy mogliby bezpiecznie i stabilnie budować w Polsce swoją przyszłość: uczyć się polskiego, przystosowywać do rynku pracy, wynająć spokojnie mieszkanie, znaleźć odpowiednią szkołę dla swojego dziecka albo uzyskać we własnym języku pomoc w sytuacji kryzysowej.

Na te potrzeby, w miarę swoich możliwości, od 2004 roku odpowiada Fundacja Ocalenie, prowadząc Centrum Pomocy Cudzoziemcom. Klientami CPC są mieszkający w Warszawie i okolicach uchodźcy, imigranci i repatrianci oraz osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową, w tym mieszkańcy ośrodków dla cudzoziemców na Targówku, w Dębaku i Lininie. Z pomocy CPC korzystają również osoby przebywające w Polsce bez ważnego zezwolenia.

CPC to miejsce niezwykłe na mapie Warszawy. Mówimy i pomagamy w 10 językach – słychać u nas angielski, arabski, gruziński, perski, polski, rosyjski, ukraiński, tadżycki, wietnamski i francuski. Pracuje dla nas zespół 46 wspaniałych i zaangażowanych osób: 12 mentorek i mentorów kulturowych (z 7 różnych krajów!), 16 osób z zespołu psychologicznego, 5 osób z zespołu prawniczego, 2 doradczynie zawodowe, 6 osób w zespole kursów polskiego i 5 osób z zespołu pomocy rzeczowej.

 

Zakres pomocy

Dzięki wspaniałemu zespołowi CPC jesteśmy w stanie pomagać ponad 200 osobom tygodniowo. Załatwiamy masę spraw:

  • pomagamy w codziennych sprawach – dla osób, które słabo mówią po polsku lub spotykają się z dyskryminacją, są one dużo trudniejsze do załatwienia, niż dla Polek i Polaków: wspieramy w kontaktach z urzędami, szukamy pokoi i mieszkań do wynajęcia, zapisujemy dzieci do przedszkoli i szkół, wypełniamy wnioski, piszemy pisma,
  • zapewniamy tłumacza w kontakcie z urzędami, szkołami, szpitalami,
  • pomagamy pisać CV i szukać pracy,
  • zapewniamy pomoc prawną: pomagamy zalegalizować pobyt, uzyskać ochronę międzynarodową, walczymy z nieuczciwymi pracodawcami,
  • oferujemy wsparcie psychologiczne i psychoterapię, także dla osób z traumą i zespołem stresu pourazowego,
  • zapewniamy bezpłatne kursy polskiego dla dorosłych,
  • kierujemy dzieci i młodzież na dodatkowe zajęcia edukacyjne i kulturalne,
  • dajemy wsparcie interwencyjne (nocleg, jedzenie, ubrania, lekarstwa),
  • dystrybuujemy pomoc rzeczową (ubrania, kosmetyki, wyprawki dla dzieci, przybory szkolne, meble, sprzęt AGD),
  • organizujemy wydarzenia integracyjne i kulturalne dla mieszkańców i mieszkanek Warszawy – polskich i cudzoziemskich.

Współpracujemy z warszawskimi placówkami pomocy społecznej, innymi organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi oraz instytucjami zaangażowanymi w pomoc i wspieranie integracji cudzoziemców w Warszawie.

Oferujemy także specjalistyczną pomoc dla ofiar tortur. Więcej na ten temat: Centrum Pomocy Ofiarom Tortur.

Wspieraj działania CPC

Centrum Pomocy Cudzoziemcom potrzebuje finansowego wsparcia darczyńców indywidualnych i biznesowych. Środki publiczne, które otrzymuje CPC z budżetu miasta st. Warszawy pokrywają jedynie 10% kosztów prowadzenia Centrum.

 

Wesprzyj nas jednorazową darowizną lub ustaw zlecenie stałe i wspieraj nas comiesięczną wpłatą. 

 

Przejdź na stronę dla osób cudzoziemskich, aby lepiej zapoznać się z naszą ofertą >>

 

 

W okresie od grudnia 2021 r. do czerwca 2024 działalność CPC jest współfinansowana przez Urząd m.st. Warszawy, w ramach projektu “Centrum Pomocy Cudzoziemcom IV”

 

 

 

W okresie II 2020 – VI 2022 działalność CPC jest współfinansowana z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, w ramach projektu „CPC III”.

Bezpieczna przystań

W okresie III 2020 – VI 2022 działalność CPC jest współfinansowana z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, w ramach projektu „Wsparcie Integracji Uchodźców”.

Bezpieczna przystań